Westerwelle o upadku ekonomicznym socjalistycznej Europy

Chińskie komputery podbijają świat”....”Chiński producent przez ostatnie 3 miesiące 2012 roku osiągnął sprzedaż na poziomie 9,4 mld dol. To wynik o 12 proc. lepszy niż wynik w analogicznym okresie poprzedniego roku.  Zysk brutto firmy wzrósł w ujęciu rok do roku o 15 proc. do 1,1 mld dol., a zysk operacyjny w tym okresie wyniósł 243 mln dol., co stanowi wzrost o 26 proc. w ujęciu rok do roku. „.....”- Firma Lenovo uzyskała w minionym kwartale nie tylko rekordowe przychody, zyski i udział w globalnym rynku PC, ale także odnotowała niezwykle wysoki wzrost działów odpowiedzialnych za smartfony i tablety — chwali się Yang Yuanqing, prezes i dyrektor naczelny Lenovo Group. „....(źródło )

Westerwelle„ , Jeśli gospodarka Chin nadal będzie rosła w siłę w takim tempie, że
( tutaj chodzi o skalę przyrostu PKB ) że w 12 tygodni będzie wytwarzać tyle, ile gospodarka Grecji, a w 12 miesięcy tyle, ile gospodarka Hiszpanii, to dla całej Europy powinien być to sygnał wzywający do obrania lepszej strategii.  „
„Natomiast jedno jest dla Niemiec sprawą nie do podważenia: Unia Europejska znaczy dla nas dużo więcej niż tylko rynek wewnętrzny. Jest ona dla nas wspólnotą pokoju i wspólnotą losu. „....”Ostatecznie ta właśnie istota polityczna utrzymała spójność strefy euro w czasie jej największego k ryzysu – na przekór wszystkim sceptykom, którzy swoje spojrzenie zawęzili wyłącznie do ekonomicznego rachunku zysków i strat. Teraz od nas zależy, czy z determinacją, mając wizję przyszłości, będziemy kontynuować ten wspaniały projekt „....”Jesteśmy przekonani, że z kryzysu finansowego i globalizacji może płynąć tylko jedna nauka: potrzebujemy więcej, a nie mniej Europy. „....”,” Coś więcej niż rynek .Całokształt porozumień europejskich, dorobek prawny (tzw. Acquis) może nie każdemu i nie we wszystkim się podoba – ale leży to przecież w naturze każdego dobrego kompromisu. Wszystkich jednak musi obowiązywać zasada: kto ma prawa, ma też obowiązki. Nikt nie może wybierać tylko tego, co mu się szczególnie podoba. „....”Jesteśmy przekonani, że z kryzysu finansowego i globalizacji może płynąć tylko jedna nauka: potrzebujemy więcej, a nie mniej Europy. Bardziej konkurencyjna Europa musi oznaczać deregulację i redukcję nadmiernej biurokracji. W niektórych sektorach musimy jednak bardziej przykręcić śrubę regulacji unijnych, tak by móc przeforsować i wdrożyć konieczne reformy strukturalne w państwach członkowskich UE. Musimy wzmocnić Unię Gospodarczą i Walutową. Nie może już bowiem więcej się zdarzyć, że niesolidne gospodarzenie pojedynczych państw zachwieje całą Unią Europejską. Dlatego także w tej kwestii potrzebne jest silnie umocowane w Brukseli prawo do zdecydowanego działania. Żądanie większej demokracji nie może ograniczać się jedynie do wzmocnienia narodowej kontroli parlamentarnej, musi obejmować także Parlament Europejski.”...”Natomiast jedno jest dla Niemiec sprawą nie do podważenia: Unia Europejska znaczy dla nas dużo więcej niż tylko rynek wewnętrzny. Jest ona dla nas wspólnotą pokoju i wspólnotą losu. „.....”Autor jest niemieckim politykiem, 
byłym przewodniczącym FDP. 
Od 2009 minister spraw zagranicznych 
w drugim rządzie Angeli Merkel „......(źródło)

Krasnodębski „”Nie można jednak wykluczyć, że zwyciężą tendencje mocarstwowe, coraz mocniejsze wśród niemieckich elit. Tony Corn, doradca amerykańskiego Departamentu Stanu, twierdzi, że „dzisiaj niemieckie elity (…) próbują uczynić z 27 członków Unii Europejskiej nowoczesny odpowiednik 27 landów Cesarstwa Niemieckiego”… „Rozumiał to Lech Kaczyński, podkreślając, że „nasza rozgrywka w Unii to w pewnym sensie gra o suwerenność wobec polityki niemieckiej” ….”Coraz wyraźniejsze jest też podporządkowanie kulturowe i polityczne. Podejmowane w Polsce przez niemieckie instytucje działania mogą uchodzić za przykład „hegemonialnej socjalizacji”, w której elicie państwa podporządkowanego wpaja się normy kulturowe państwa hegemonicznego.Elita kraju podporządkowanego przyswaja je sobie i dzięki temu uprawia politykę zgodną z wyobrażeniami hegemona o porządku politycznym „.....”Prezydent Lech Kaczyński zwracał uwagę na chęć uzyskania przez Niemcy wpływu na polską politykę: „Nie chodzi o to, że chcą nas zaatakować, wymordować czy nie pozwolić nam w miarę dobrze żyć. Chodzi o to, aby nie pozwolić Polsce stanąć na drodze Niemiec do statusu mocarstwa w skali globalnej„ „.....(więcej )

Warto przeczytać tekst Westerwelle . Przede wszystkim jest to klasyczna instrukcja dla Sikorskiego , stronnictwa pruskiego i całego obozu politycznej poprawności , tej nowej, tym razem niemieckiej Targowicy. Niemcy stanęły przed dylematem , Kontynuować budowę wizji Hitlera , budowę socjalistycznej Europy . Budowę IV Rzeszy w której religią państwową jest ideologia politycznej poprawności i ryzykować upadek gospodarczy , technologiczny, cywilizacyjny całej Europy , wliczając w to również Niemcy .Czy porzucić polityczny plany budowy IV Rzeszy i przywrócić wolności polityczne , religijne i ekonomiczne mieszkańcom Europy .

Wywiad niemiecki , który jest coraz potężniejszy, bo to on kontroluje prawie całą scenę polityczną Europy i koordynuje proces budowy IV Rzeszy został zbudowany przez hitlerowców ,posiada tradycje hitlerowski i realizuje wizje socjalisty Hitlera. Proszę zwrócić uwagę ,że system gospodarzy Unii Europejskiej jest kopią socjalistycznej III Rzeszy Hitlera . Totalna kontrola nad nominalnie prywatną gospodarką. Wypracowany w III Rzeszy socjalistyczny system sterowania i kontrolowania gospodarki i podmiotów gospodarczych poprzez system podatkowy ,subwencje, zwolnienia, koncesje, pozwolenia , zamówienia publiczne , drobiazgowe regulacje prawne .

Niemcy są rakiem Europy . Wola zbudować prymitywną , zacofana niemiecką Unię Europejską, IV Rzeszę w której będą istniały tylko dwie klasy. Socjalistycznych panów składająca się oligarchia i nomenklatury oraz licząca setki milinów klasa nowego chłopstwa pańszczyźnianego.

Westerwelle doskonale zdaje sobie e sprawę z gwałtownego ,przybierającego postać spirali upadku ekonomicznego socjalistycznej Europy, a pomimo tego domaga się jeszcze więcej Niemiec , jeszcze więcej socjalizmu Europie. Domaga się jeszcze większej ilości regulacji, centralizmu , przykręcenia śruby .

Przygotowałem państwu kilka tekstów, które pozwolą uzmysłowić sobie ,że niemiecka Unia Europejska jest kopią III Rzeszy . Sprzed okresu rozpoczęcia II Wojny Światowej Z wyjątkiem Kwestii żydowskiej i homoseksualnej i rodzinnej oczywiście . Nawet współczesne eugenika europejska , czyli aborcja, eutanazja , zabijanie chorych noworodków jest kopią socjalistycznych, hitlerowskich koncepcji .

Video Jan Olszewski „Niemiecka koncepcja i przyszłość Europy „ Różnica między modelem dawanym za wzór przez Jana Pawła II jakim była Unia Lubelska ,a totalitarnym modelem niemieckim .

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz

Czarna Limuzyna „Nazistowskiej wizji zjednoczenia Europy Środkowej sformułowanej jeszcze przed wybuchem II Wojny Światowej i opartej na rozwiniętej  koncepcji „Mitteleuropa” (zarządzany centralnie jednolity system polityczny, prawny i gospodarczy ze wspólną walutą. „....”„Nie jest zbyt mądre wyobrażenie sobie, że w takim ciasnym domu, jak Europa, społeczność narodów może na długo pozostawić odrębne systemy prawne i różne koncepcje prawa” tak mówił jeden z ówczesnych patronów „Zjednoczonej Europy” w 1936 roku Adolf Hitler.
W latach 40 – tych sformułowania typu: „Nowa Europa”, „Kwestia europejska” czy „integracja” a nawet „europejska solidarność” były równie popularne jak „kwestia żydowska” a potrzeba wprowadzenia wspólnej waluty była rozpatrywana w kontekście konieczności wprowadzenia centralnego systemu rozliczeniowego.„....(źródło ) W tekście znajduje się mapa socjalistycznej , hitlerowskiej „Zjednoczonej Europy „

„WD 90 „"W 1942 roku odbyła się w Berlinie rzadowo-partyjna konferencja na temat utworzenia pod egidą Niemiec Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Referaty tam wygłoszone zostały następnie wydane w formie broszury pt. Europaische Wirtschaftsgemeinschaft.Celem realizacji planów wynikłych z tej konferencji Adolf Hitler powołał ściśle tajny Komitet Europejski,a jego sekretarzem mianował 5 IV 1943 r. jednego z dyplomatów Heinza Trützschler von Falkenstein.Otóż tej właśnie osobistości ze starej gwardii Ribbentropa Adenauer powiwerzył w 1949r. podobne stanowisko, dzięki czemu Komitet Europejski przetrwał wojnę.”...(więcej )

Marek Król „Zuchy z BND (Federalna Służba Wywiadowcza) w 1956r. wpadły na świetny pomysł piarowski. Wynarodowili zbrodnie niemieckie z II Wojny Światowej. Swoim partnerom w mediach, zwłaszcza światowych, sugerowali, by używać określenia: zbrodnie nazistowskie czy nazistowskie obozy śmierci.
Tak po ludzku rozumiem funkcjonariuszy BND. Służba ta powstała z tzw. Organizacji Gehlena, pierwszej agencji wywiadowczej zachodnich Niemiec. A gen. R. Gehlen z wywiadu wojskowego III Rzeszy zatrudnił w organizacji wielu byłych SS-manów, gestapowców i oficerów Abwehry. Stało się to za cichą aprobatą Amerykanów, bo gen.Gehlen przekazał im niemiecką siatkę szpiegowską na terenie Sowietów. Trudno się dziwić, że stara gwardia hitlerowskich tajniaków Gehlena uznała, że należy ratować brand Niemiec i całą winę za zbrodnie zwalić na nazistów”....(więcej )

The Daily Telegraph . Peter Osborne „przemyślenia konsekwencji europejskiej fiskalnej unii . Pierwsza oznacza ekonomiczne zniszczenie większości europejskich południowych krajów. I rzeczywiście ten proces jest już bardzo zaawansowany. Z powodu swojego członkostwa w eurozonie peryferyjne państwa , takie jak Grecja i Portugalia w rosnącym stopniu Włochy i Hiszpania poddane są procesowi wymuszonej deindustralizacji , odprzemysłowienia . Ekonomiczna suwerenność zostanie całkowicie zniszczona , zostaną sprowadzone do pozycji państw wasalnych , i będą się cieszyć taką samą rolą jaka cieszyły się europejskie kolonie w XIX i XX wieku . Będą dostarczać taniej siły roboczej , nieprzetworzone surowce i materiały , produkcje rolną oraz przygotowany rynek zbytu dla dóbr i usług dostarczanych przez bardziej produktywnych i wydajnych północnych Europejczyków. Ich polityczni liderzy stracą ich polityczną legitymacje podobnie jak beznadziejny George Papandreou z Grecji , staną się lokalnymi reprezentantami odległej władzy, ...”dla Niemiec pomoc programy pomocowe są warte każdego wydanego grosza , ponieważ to zapewnia im tanio rynki zbytu dla ich przemysłowej produkcji. Wczorajszy sabat czarownicUnii Europejskiej oznacza zbliżenie się Niemiec do realizacji marzenia Bismarcka o niemieckim ekonomicznym imperium rozciągającym się od Centralnej Europy po wschodni basen Morza Śródziemnego” ….(więcej )

The Economist . Pax Germanica dla całej Europy „....”„Nawet w złotych czasach europejskiej integracji Niemcy były kłopotliwym   partnerem, zbyt dużym , aby być tylko pierwszym pomiędzy równymi, ale zbyt małym aby być hegemonem , jak powiedział Helmut Kohl , kanclerz , który zjednoczył Niemcy . Niemcy nigdy nie traciły z pola widzenia swoich interesów .’…” Ale na długo przed wejściem euro w 1999 roku , ówczesny niemiecki minister finansów , Theo Waigel obiecał ,że będzie nosiło właściwą niemiecką jakość. „…” Jako twórca euro / Merkel/ szybko pokazała że nie jest tej klasy politykiem co Kohl. W czasie ekonomicznego kryzysu jej pierwszym odruchem było zwiększona ochrona niemieckich  interesów . Wpłynęła na wybór słabych polityków na szefa prezydencji Unii i unijnego ministra spraw zagranicznych, oba stanowiska zapisane w Traktacie Lizbońskim.”…”Pod Merkel .Niemcy nie są już aktorem wspierającym miedzy narodowy rozwój , powiedział Hans Stark z French Institute for Inmternational Relation . Aktualne przeświadczenie ,powiedział , mówi że pojedynczy rząd , a nie ich europejska zbiorowość będzie głównym aktorem, i Niemcy przyjęły tą rolę. Niemieckie świetlane perspektywy gospodarcze nie zakładają współdziałania z wolno rozwijanymi się sąsiadami , ale z charyzmatycznymi gospodarkami Azji i Ameryki Południowej . Niemiecka akceptacja członkowstwa Turcji w Unii wygląda dużo gorzej niż kiedykolwiek .”…” Europa chce jakiegoś miłego przywództwa .”...” We wrześniu Komisja Europejska zaproponowała inspirowane przez Niemcy prawa , które mają ograniczyć makroekonomiczną niestabilność , takie jak wysokie bieżące deficyty poprzez dodanie deficytu budżetowego i długu publicznego.. łamiących reguły muszą liczyć się z sankcjami. Reforma strefy euro wykreuje Niemiecką Europę , a nie taka ekonomiczna Pax Germanica jak niektórzy obserwatorzy to sobie wyobrażają.Potrzebujemy niemieckiej dyscypliny powiedział Sylvie Goluard , francuski członek Parlamentu Europejskiego , ale jak powiedział  bez wzrostu to będzie dużo trudniej zaakceptować taką dyscyplinę.. W październiku Merkel i Sarkozy ubili targu , który osłabił sankcje proponowane przez Komisję ( poprzez pozwolenie szefom rządu decydowania , kiedy je wprowadzić . w zamian Francja zgodziła się na wesprzeć procedurę restrukturyzacji  długu , jakiej domagały się Niemcy W Brukseli wzbudziło to niezadowolenie. Niemiecko francuska oś wygląda silniej . Ale niemiecka dyscyplina , i rola europejskich instytucji we wdrożeniu jej została osłabiona . Niemiecki przywództwo jest bardziej widoczne w innych obszarach . Niemiecka  siła jest nieosiągalna dla żadnego z dużych członków euro , włączając nieporównywane związki handlowe z nowymi potęgami ( prawie połowa europejskiego eksportu do Chin pochodzi z Niemiec )  , Niemcy  posiadają przywódcę , który jest traktowany poważnie przez innych ...’…” Niemcy domagają sie wiodącej pozycji w unijnych instytucjach . Uwe Corsepius , pani Merkel doradca do spraw europejskich , będzie sekretarzem generalnym Rady  Europejskiej. Axel Weber, aktualnie szef Bundesbanku  jest  faworytem do stanowiska prezydenta Europejskiego Banku Centralnego .W europejskich rozmowach Niemcy nadają im ton. Dopiero kiedy Niemcy doszły do wniosku że pakistańska powódź jest poważna, to wtedy Unia rozpoczęła działania….”…”Niemcy tak samo mogą mieć decydujący głos przy uznaniu Chin za gospodarkę rynkową , spełniającą międzynarodowe standardy „…”Unia Europejska potrzebuje dzisiaj niemieckiego przywództwa bardziej niż kiedykolwiek, ale strach jest przeważający . Europa również potrzebuj konsensusu , ale nie dojdzie do niego dopóki Niemcy go nie wesprą . Sytuacja może się jeszcze pogorszyć , jeśli niemiecka ekonomiczna pewność siebie przerodzi się w polityczną arogancję”(więcej )

Video Jan Olszewski „Niemiecka koncepcja i przyszłość Europy „ Różnica między modelem dawanym za wzór przez Jana Pawła II jakim była Unia Lubelska ,a totalitarnym modelem niemieckim .

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz

Piskorski „Los Gowina przesądzony „ ….(źródło )

Rybitzky „Wg nieoficjalnych danych opublikowanych przez monitorujący branżę serwis wirtualnemedia.pl sprzedaż tygodnika „Do Rzeczy” (premierowy numer znalazł się w kioskach w ostatni piątek) sięgnęła w tym tygodniu już 140 tys. egzemplarzy. Pokrywa się to z informacjami, które dotarły do mnie już wcześniej, że tylko w pierwszy piątek pismo zakupiło 80 tys. osób. „...(źródło )

Urzędy pracy, których zadaniem jest pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia, wydadzą 30 mln złotych na... wysłanie listów do osób pobierających zasiłek w 2012 roku, których poinformują o wysokości składek odprowadzonych od zasiłków na ZUS - pisze "Rzeczpospolita". Dziennik odnotowuje, że pisma trafią też do tych bezrobotnych, którzy zasiłku nie pobierali - uzyskają oni informacje, że na ZUS nie przekazano żadnych składek. „....(źródło )

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz

Video Jan Olszewski „Niemiecka koncepcja i przyszłość Europy „ Różnica między modelem dawanym za wzór przez Jana Pawła II jakim była Unia Lubelska ,a totalitarnym modelem niemieckim

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika fritz

01-02-2013 [16:32] - fritz | Link:

"Chodzi o to, aby nie pozwolić Polsce stanąć na drodze Niemiec do statusu mocarstwa w skali globalnej„ „..."

*** Niemcy maja tylko wtedy szanse na stanie sie mocarstwem, jezeli zniscza Polska, a wiec aneksja i uda im sie exterminacja Polakow przez wynarodowieniel.

Teraz biologiczna masa polska jest konieczna do wyplacenia rent niemieckim staruszkom.. z powodu wymierajacych Niemiec, dlatego wariant komory gazowej nie wchodzi w gre. Polskie staruszki moga w nedzy zniknac.

Jezeli Polska chce sie rozwijac a Polacy chca byc zamoznym narodem musza brac przyklad z Anglikow. £
Jestem przekonany, ze gdyby teraz rozpisano referendum za pozostaniem w Uni, to by padlo.
Polska znalazalby sie poza unia pomimo wszystkich sondazy twierdzacych cos innego.