Kto ty jesteś Polak mały, Jaki znak twój Orzeł biały

Jaka jest dziś Polska i jak wygląda stosunek Polaków i Polek do własnego narodu? Jakie odcienie ma współczesna polskość? Kto dziś jest dumny z tego, że jest Polką/Polakiem, a kto wolałby wyprzeć się własnej narodowości i dlaczego? Czyli czy i jak identyfikujemy się dziś z Polską?
 
 
 
Zaczniemy od metodologii  skupień czyli skąd się wziął ilościowy i jakościowy podział na różne grupy mieszkańców współczesnej Polski.
Ideą analizy skupień jest takie pogrupowanie badanych osób, aby wedle wyznaczonych kryteriów wyodrębnić podobne do siebie jednostki w oddzielne grupy. Stosowana jest tutaj zasada podobieństwa wewnętrznego i niepodobieństwa zewnętrznego. Innymi słowy, grupowanie polega na takim przyporządkowaniu obiektów do grup, aby wewnątrz każdej z wydzielonych grup jednostki w niej znajdujące się były podobne do siebie, ale różne wyodrębnione grupy były jak najmniej do siebie podobne.
Autorzy wykorzystywanego raportu zawodowo uprawiają psychologię biznesu i stąd stosowane przez nich słownictwo. Dlatego zamiast analizy skupień autorzy operują synonimem segmentacja. Nie będę zmieniał oryginalnej używanej  przez autorów semantyki bo nie jest to wpis o teorii chaosu w nauce polskiej.
 
I tak segmentacja rynku – to procedura dokonania podziału rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów, które z uwagi na podobieństwo cech ujawniają podobny popyt, w celu przygotowania produktu wychodzącego naprzeciw ich potrzebom.
A segmentacja populacji –  to dzielenie potencjalnych wyborców na grupy o jednorodnych cechach, aby móc łatwiej  zaadresować do nich ofertę wyborczą.
 
Dla ciekawych szczegółów technicznych, więcej w linkach poniżej:
 
Do oglądania
 https://www.youtube.com/watch?v=E33iouOL3G8
Do czytania
 http://home.agh.edu.pl/~mmd/_media/dydaktyka/adp/analiza_skupien.pdf
 
Autorzy z pomocą pytań z kwestionariuszy pomiarowych oraz narzędzi statystycznych  odkryli, że Polaków lub jak kto woli mieszkańców Polski, można podzielić nie na dwie (patriotów lub kosmopolitów)  ale na pięć kategorii. I właśnie one mają opisywać kto jest jakim Polakiem czyli do jakiej grupy należy oraz jak liczna jest to grupa
 
Na podstawie sondaży i statystyki autorzy wyróżnili pięć głównych segmentów, grup  z jakimi możemy się spotkać w naszym kraju. W skrócie wygląda to tak:
 
Nazwa segmentu  % liczebność – Krótka charakterystyka
Spełnieni Demokraci – 20% – Bycie Polakiem jest dla nich „OK”
Otwarci Tradycjonaliści – 23% –  Dla nich bycie Polakiem to wyróżnienie
Zaangażowani Konserwatyści – 15% – Dla nich bycie Polakiem to zaszczyt i misja
Zawstydzeni Polską  – 14% – Dla nich bycie Polakiem jest powodem do wstydu.
Wycofani Pesymiści – 28% – Dla nich bycie Polakiem w sumie niewiele znaczy
Poniżej przedstawiam zwarty opis poszczególnych segmentów   
 
Spełnieni Demokraci
Osoby o bezpiecznej identyfikacji z narodem polskim, prezentujące pozytywne postawy wobec grupy własnej, zarazem pozbawione wyobrażeń wielkościowych. Osoby o głębokim poczuciu więzi z innymi Polakami, obejmującej zarówno kryteria formalne, jak obywatelstwo, znajomość języka, jak i nieformalne, takie jak szacunek do kultury, języka. Pozbawieni kompleksów, równie pozytywnie nastawieni do innych grup, co do grupy własnej. Z wysokim poczuciem obywatelskiego patriotyzmu. Bycie Polakiem jest dla nich „OK”.
 
Otwarci Tradycjonaliści
Osoby o bezpiecznej identyfikacji z narodem polskim, ale rozumiejące polskość w dużo bardziej tradycyjny sposób. Z wysokim poczuciem patriotyzmu narodowego. Dla nich dużo ważniejsze jest pielęgnowanie tradycji i zachowywanie pamięci niż działania obywatelskie, takie jak udział w wyborach. Mają pozytywne postawy wobec innych grup i prezentują wysoki poziom otwartości na inne światopoglądy niż ich własny.  Polskość jest dla nich ważna, czerpią z niej dumę i siłę. Dla nich bycie Polakiem to wyróżnienie.
 
Zaangażowani Konserwatyści
Osoby o silnej identyfikacji z narodem polskim. Dość wysoka jest także identyfikacja poza bezpieczna, mają skłonność do popadania w wyobrażenia wielkościowe i deprecjonowania innych grup. Własną grupę też różnicują, mają bardziej pozytywne postawy wobec osób pasujących do ich prototypu Polaka – wierzącego, kultywującego tradycję, kochającego Polskę. Mają wysokie poczucie patriotyzmu, zarówno obywatelskiego jak i narodowego i pod wieloma względami wydają się Polsce rzeczywiście oddani – na przykład głosując w wyborach. Dla nich bycie Polakiem to zaszczyt i misja.
 
Zawstydzeni Polską 
Osoby o niskiej identyfikacji z narodem polskim. Mają niskie poczucie więzi z innymi Polakami, polskość rozumieją bardzo płytko. Prezentują dużo bardziej pozytywne postawy wobec innych grup, niż wobec grupy własnej. Dla nich bycie Polakiem jest powodem do wstydu. Źródłem ich postaw może być poczucie zniechęcenia polską polityką w jej obecnym kształcie, gdzie ich poglądy nie są reprezentowane, bywają pomijane czy deprecjonowane. Do pewnego stopnia mogą też mieć jednak znaczenie przyczyny psychologiczne – ogólnie niska samoocena, niezadowolenie z życia, poczucie samotności, brak utożsamienia się z polskością na głębszym, wykraczającym poza politykę poziomie. 
 
Wycofani Pesymiści
Osoby o średnim poczuciu identyfikacji, przy czym poziom identyfikacji pozabezpieczanej jest relatywnie dość wysoki. Ich identyfikacja z polskością jest słaba i dość labilna –zależy od zewnętrznych uwarunkowań. Prezentują negatywne postawy zarówno wobec grupy własnej, jaki grup obcych. Są to osoby często niezadowolone z życia, z niską samooceną, z wysokim poczuciem zagrożenia. Ich negatywne, czasami agresywne postawy mogą być formą kompensacji własnych kompleksów i poczucia zagubienia. Są to osoby raczej skoncentrowane na własnym, codziennym życiu niż na sprawach kraju. Dla nich bycie Polakiem w sumie niewiele znaczy.

Opis pełny segmentów z podziałem na kategorie;
 
- Identyfikacja z narodem
- Polityka i religia
- Pozostałe zmienne psychologiczne np.: zadowolenie z życia
- Demografia
znajduje się na stronach 13 - 14 -15 -16 -17 cytowanego Raportu
 
Badanie ilościowe wskazało na istnienie 5 segmentów obywateli/obywatelek:
Trzy pierwsze składają się z osób chętnie angażujących się w życie własnego kraju. Choć w ich skład wchodzą jednostki o różnych preferencjach światopoglądowych, łączy je jedno – przywiązanie do Polski. Mowa tu o segmentach: Spełnieni Demokraci, Otwarci Tradycjonaliści i Zaangażowani Konserwatyści.
Dwa pozostałe segmenty stanowią największe wyzwanie z perspektywy lepszego zrozumienia zadań czekających Polskę dziś, ale także w przyszłości. Mowa tu o segmencie czwartym czyli osobach Zawstydzonych Polską, które nie identyfikują się z własnym narodem i nie darzą go sympatią. Segment piąty to Wycofani Pesymiści, którym Polska wydaje się obojętna
 
Graficzne podsumowanie prezentuje  wykres kołowy
 
 
 
Informacja o raporcie i autorach.
Naukowcy z PAN  – opisali w szczegółach różne sposoby bycia Polakiem czyli identyfikacji z narodem. Publikacja liczy ponad 160 stron. Badania przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1504 Polek i  Polaków w wieku 18-96 lat. Data publikacji raportu - maj 2023.
Autorzy Raportu: dr Marta Marchlewska, dr Radosław Rogoza, dr Marta Rogoza, Dominika Witke, dr Aleksandra Furman, Dagmara Szczepańska, dr Oliwia Maciantowicz, Zuzanna Molenda, prof. dr hab. Dominika Maison.
Laboratorium Poznania Politycznego, Instytut Psychologii PAN.
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.
 
Link do Raportu
https://psychpol.psych.pan.pl/images/Raporty/LaboratoriumPoznaniaPolitycznegoIPPAN_RaportSegmentacyjny_NdS.pdf#S.embed_link-K.C-B.1-L.1.zw 

Na niejasności postaram się odpowiedzieć w komentarzach.

A koniec wpisu będzie końcem jego początku:

- Kto ty jesteś?
- Polak mały.
- Jaki znak twój?
- Orzeł biały.
- Gdzie ty mieszkasz?
- Między swymi.
- W jakim kraju?
- W polskiej ziemi.
- Czym ta ziemia?
- Mą ojczyzną.
- Czym zdobyta?
- Krwią i blizną.
- Czy ją kochasz?
- Kocham szczerze.
- A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.
- Coś ty dla niej?
- Wdzięczne dziecię.
- Coś jej winien?
- Oddać życie.

Władysław Bełza

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

29-02-2024 [17:44] - NASZ_HENRY | Link:

 

fajne/jawne

Zachęcam drogie Panie i szanownych Panów, do komentowania mojego pierwszego bloga na NB, bo może to być  jedyna taka okazja w życiu ;-)

 Edycja: Wpis z 29 lutego 2024 roku z godziny 17:45
 

Obrazek użytkownika SilentiumUniversi

29-02-2024 [17:46] - SilentiumUniversi | Link:

Niezbyt zgodne z wynikiem wyborów... Mamy poglądy, ale się z nimi nie zgadzamy

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

29-02-2024 [17:56] - NASZ_HENRY | Link:

Po publikacji zniknęły kolorki - trzeba dokładnie się wczytać.
Spełnieni Demokraci – kolor zielony
Otwarci Tradycjonaliści –  kolor granatowy
Zaangażowani Konserwatyści – kolor granatowy
Zawstydzeni Polską  – kolor czerwony
Wycofani Pesymiści – kolor czerwony
kolory jak na mapach wojskowych ;-)
Te kolory autorów segmentacji są niekonsekwentne i wprowadzają w błąd
Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za komentarz 🌼
 

Obrazek użytkownika SilentiumUniversi

29-02-2024 [20:25] - SilentiumUniversi | Link:

Sporo znika z tego, co jest na przyciskach edytora publikacji: mnie znikło wyśrodkowanie i pozioma kreska. Ale za to emotikony nie powodują wysypu ♥️

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

29-02-2024 [20:41] - NASZ_HENRY | Link:

Dzięki za  "♥️" -  przyda się ;-)
 

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

03-03-2024 [19:50] - NASZ_HENRY | Link:

 

@SilentiumUniversi...
"Niezbyt zgodne z wynikiem wyborów... Mamy poglądy, ale się z nimi nie zgadzamy"
 

Wprost przeciwnie!
Zgodność z wynikami ostatnich wyborów jest wprost wyśmienita!! Jeżeli przyjąć, że na Zjednoczoną Prawicę głosowali wyłącznie Konserwatyści - 15% i Tradycjonaliści -23% W sumie daje to 38%. Błąd statystyczny to +/-3%. Wyniki  wyborów (-3%) dla PiSu to 35% i dla Referendum(+3%) 41%. Warto mieć ten Raport na dysku i  do niego zaglądać choć został napisany przez ludzi z segmentu Spełnieni Demokraci. Ostatni kwiatek 🌼
 

Obrazek użytkownika u2

29-02-2024 [17:57] - u2 | Link:

Identyfikacja z narodem

Nie ma czegoś takiego jak jeden naród w Bolanda. Pisał o tym bodajże Ijon Tichy, socjolog aus Krakau. Ostrożniej można pisać o polskim społeczeństwie, czyli osobami które się w jakiś sposób identyfikują z Bolanda. A są najróżniejsze narodowości w Bolanda, niektóre z nich się identyfikują z Bolanda, niektóre są typowymi 5 kolumnami. Himmler sprytnie wykorzystał 5 kolumny w wojnie przeciwko Polakom. Ale wystrychnął na dudka również te 5 kolumny, więc wojnę przegrał. A mógł spokojnie wygrać z Rosją i ogłosić się zbawcą Ziemi. Jednak wolał zostać masowym mordercą podbitych narodów :-) :-) :-)

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

29-02-2024 [20:51] - NASZ_HENRY | Link:

@u2

 
Ja osobiście używam mieszkańcy Polski ale w PANie są inne zwyczaje.
Pozdrawiam serdecznie, dziękuję że wpadłeś 🌼

Obrazek użytkownika u2

29-02-2024 [20:53] - u2 | Link:

"dziękuję że wpadłeś"

NMZC

https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika sake3

29-02-2024 [18:22] - sake3 | Link:

Zawstydzeni Polską...Oto wiersz lewicującego współczesnego ,,poety''., ,,Polaczek Stasiek na polskiej wsi mieszka,koszulę w zębach ma ten koleżka.Uczy sie pilnie przez całe ranki z swej polackiej polskiej czytanki.Mama powiada idź napij się mlika a on z owcami w szopie se znika.Mama mu mówi daj spodnie do prania bo z przodu zrobiła sie na nich plama.Szkoda że Staś z kołtunem wesoły nie chodzi razem z nami do szkoły''Tak wg ,,zawstydzonych Polską'' wygląda Polak mały.Tylko 120 lat upłynęło od pieknego Katechizmu polskiego dziecka by tak zszargać Polskę i Polaków.A to wg wykresu tylko 14%.. 

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

01-03-2024 [06:56] - NASZ_HENRY | Link:

@sake3 ...  Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za komentarz do rzeczy 🌼
 

Obrazek użytkownika Eugeniusz Kościesza

29-02-2024 [18:55] - Eugeniusz Kościesza | Link:

Komentarze 29 .02.24
@Autor „…Henry” (nie nasz -ale wasz?)
Tekst oparty jest na totalnie  fałszywych przesłankach komunistycznej propagandy od czasu utrwalania PRL : tego iż cała ludność w obszarze bużańsko –odrzańskim jest etnicznie polskiego pochodzenia!
Tymczasem , co najmniej 33% populacji nie tylko nie jest etnicznie polską  -ale kryje swą tożsamość etniczną poprzez wprowadzone dokładnie w tym celu tzw. usrawą „ochronę danych osobowych” /RODO!
O oszacowanej populacji sitw etnicznych na starcie tzw. III RP już opublikowałem , Proszę sobie poszukać w zasobach internetu . Tam
poza p. r.Surmaczem, który negując przedstawioną populację mniejszości niemieckiej na ponad 2 miliony  jako rzekome 200 tys.– nie wykazał się niczym!  Poza tym ,że był na etacie w IPN – niczego z przedstawionych danych nie podważył w żaden racjonalny sposób ! Nawet w swych czterech publikacjach na stronach już wtedy tej inspirowanej przez warszafkową bezpiekę „Paryskiej Kultury”.   

P.S. warto zauważyć ,że te 33 % sitw etnicznych- obsadza obecnie co najmniej 75 % etatów urzędniczych w PL Stąd jest , jak jest !  

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

29-02-2024 [20:56] - NASZ_HENRY | Link:

 

Z procentami to trzeba ostrożnie :)
Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za komentarz 🌼

Obrazek użytkownika Kaczysta

29-02-2024 [20:32] - Kaczysta | Link:

Co sobie kupicie za te pieniądze, które dostaniemy z KPO?

Obrazek użytkownika sake3

29-02-2024 [20:41] - sake3 | Link:

Paniusia Pełczyńska -Nałecz już wyliczyła,że każdy Polak dostanie na łeb ,,aż''15000zł.No to pewno sobie sprawię takie samo autko jak te które Tusk zamierza sprezentować naszym ministrom,szybkie ,piękne z podgrzewanymi fotelami.Za to co się zostanie kupię dla równowagi rower elektryczny żeby sprostać wymogom ekologii,no i jeszcze jakąś małą działeczkę do hodowli świerszczy..

Obrazek użytkownika spike

29-02-2024 [20:46] - spike | Link:

Nam to może na frytki i colę starczy, bo pewnie nie zdążymy wydać tych pieniędzy, a jak coś wydamy, to pewnie na niemieckie poleasingowe wiatraki, resztę oddamy z należnymi odsetkami za potrzymanie i pooglądanie tej kasy :)

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

02-03-2024 [15:38] - NASZ_HENRY | Link:

 

@spike ....Przegapiłem Ciebie, ale co się odwlecze to nie uciecze -   kwiatek za przybycie🌼 
 
 

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

29-02-2024 [20:47] - NASZ_HENRY | Link:

@Kaczysto ...Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za ten BTW komentarz 🌼

Obrazek użytkownika Edeldreda z Ely

29-02-2024 [21:28] - Edeldreda z Ely | Link:

👍

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

01-03-2024 [07:01] - NASZ_HENRY | Link:

@EzE ... Kto rano wstaje temu.... Henry daje 🌼
 

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

01-03-2024 [07:42] - NASZ_HENRY | Link:

@ALL
 

Drogie Komentatorki i szanowni Komentatorzy, może z łaski swojej zaznaczajcie w którym segmencie, klastrze, zlepku Siebie odnajdujecie. Wtedy suchy naukowy opis nabierze rumienców a komentarze będą bardziej merytoryczne.
Dziękuję za uwagę😉  

 

Obrazek użytkownika Edeldreda z Ely

01-03-2024 [08:03] - Edeldreda z Ely | Link:

@Henry 
Mam dla Ciebie pomysł na następny wpis. 
Pogrupuj i ponazywaj nas na NB - wg tej "Twojej" zasady podobieństwa i niepodobieństwa  :-)

 

Obrazek użytkownika tricolour

01-03-2024 [08:06] - tricolour | Link:

@Ely

Mój element zbioru należy do przekroju zbioru czwartego i piątego. Uzasadnić to mogę na piśmie w nowym wpisie Henrego.

😁

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

01-03-2024 [09:42] - NASZ_HENRY | Link:

 

@Edeldredo... Ten "naukowy" mechanizm polega na tym, że to respondentki i respondenci sami przypisują sobie wybrane cechy a zewnętrzna logika lokuje ich w wybranych segmentach - klastrach. Postaraj się zrozumieć, wiem że potrafisz ale widzę, że od poranka "♥️" nie daje Ci się skupić 😉  

 

Obrazek użytkownika tricolour

01-03-2024 [09:52] - tricolour | Link:

@henry

Załóż może taki wątek, jak pisze Ely, będzie pouczający. Nie tylko gdzie ludziska siebie włożą, ale też jakim stylem.

Obrazek użytkownika Edeldreda z Ely

01-03-2024 [10:03] - Edeldreda z Ely | Link:

😌

Obrazek użytkownika tricolour

01-03-2024 [10:29] - tricolour | Link:

@henry

Powiem ci więcej Henry - jesteś prawdziwym Polakiem. Gdy Ely i ja pisaliśmy swoje, ty po cichu napisałeś wątek konkurencyjny. Moim zdaniem o wiele bardziej wartościowy niż mój, w który włożyłeś też więcej pracy. Lepszy - moim zdaniem bez wątpienia lepszy. I to jest jedna strona medalu.

Druga jest taka, że nie napisałeś z własnej inicjatywy. Musiałeś mieć kopa, inspirację, pana z batem, by się wykazać - i to też jest cechą prawdziwego Polaka.

Zobaczymy też, czy jest trzecia strona - finalna: czy doprowadzisz wątek do końca, czy też go zostawisz, a efekt twego pięknego zrywu będzie taki jak na każdym parkingu: zderzaki na trytki, syf między siedzeniami, bo tak taniej.

Pożyjemy, zobaczymy.

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

01-03-2024 [13:27] - NASZ_HENRY | Link:

 

@tricolour... Po takim dictum nie mam wyboru, kwiatek się należy 🌼
 

 

Obrazek użytkownika Edeldreda z Ely

01-03-2024 [18:02] - Edeldreda z Ely | Link:

@Henry
Mam pomysł na kolejny Twój wpis. Wiem, że umiesz to solennie policzyć.
Temat jest taki: jakie szanse na przetrwanie i odbudowę populacji po wojnie ma ze swoją obecną demografią nasz naród, jeśli dojdzie do napaści na Ojczyznę?

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

01-03-2024 [18:29] - NASZ_HENRY | Link:

 
 
@EzE  ... Następny pomysł proszę ;-)
 
 

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

02-03-2024 [15:34] - NASZ_HENRY | Link:

@EzE
 
 
Edeldredo ... Wiem, że przeżywasz teraz szok zawiedzionej miłości - kochasz NB a NB nie kochają Ciebie równie mocno (po porównaniu ilość odsłon i komentarzy u Ciebie i w konkurencyjnych wpisach). Ale nie płacz, "co Cię nie zabije to Cię wzmocni" . Dodatkowo targają Tobą ambiwalentne uczucia. Chyba się jednak cieszysz, że mnie w końcu skusiłaś?
Na koniec jak zawsze dobra rada:

Oj biada mnie, żem nie miał choć jednej armaty!
Dobrze mówił Suworów: Pomnij, Ryków kamrat, "Źebyś nigdy na Lachów nie chodził bez armat!"

A Twoja armata to SI - dobrze jest pamiętać o swojej przyjaciółce jak też o prawdziwych biało czerwonych przyjaciołach. Trzeci kwiatek za zaangażowanie🌼
 

Obrazek użytkownika Edeldreda z Ely

02-03-2024 [16:28] - Edeldreda z Ely | Link:

@Henry 
Twój powyższy wywód raczej więcej powiedział o Tobie niż o mnie. Dziękuję. 
No, ale weź - tak pomyśl na zimno, bez emocji - jaki byłby sens w zabieganiu o konkurencję dla siebie, która obniży ilość osłon i komentarzy pod moim wpisem... No jaki? 
No widzisz, w grę wobec tego musiało wchodzić coś innego ;)
Na końcu prezentujesz majstersztyk redukcji - sprowadzasz moją wartość do protezy zbudowanej z AI. 
Bardzo ciekawa odsłona Henrego triumfującego. 

PS ten sam komentarz zaraz umieszczę także pod swoim wpisem. Nie ma potrzeby nadmiarowego klikania w mój wpis. 
 
 

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

02-03-2024 [17:54] - NASZ_HENRY | Link:

 

@EzE
 
 SI opowiedziała mi dowcip:
 
SI do Edeldredy: - Jak Ty to robisz, że tak świetnie wyglądasz na tle koleżanek blogerek?
Edeldreda do SI: - Dokarmiam je... 🌼

 

Obrazek użytkownika Edeldreda z Ely

02-03-2024 [18:16] - Edeldreda z Ely | Link:

@Henry 
No to kiedy kolejny Twój wpis? 
Policzysz, proszę, to, o czym mówiłam wczoraj 🙏
https://naszeblogi.pl/comment/...

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

03-03-2024 [19:30] - NASZ_HENRY | Link:

@EzE
 

Rola SI w liczbach!
Popatrz na liczby "zimno bez emocji"  Za wpis "Już za tydzień :-)"otrzymałaś 2026 odsłon, za wpis "Kiedyś" dostałaś 1097 odsłon - oba wpisy tematycznie toż same skierowane do tego samego odbiorcy. Ale wpis pierwszy wspomagany przez SI dał około 100% więcej odsłon.  [czas odczytu z bazy niedziela godz 19:00].
W bieżącym wpisie po wpisaniu dowcipu z rolą SI dostajesz 153 odsłony a porównując licznik "odsłon dzisiaj" EzE - 97, w tym samym czasie konkurencja czyli  tri - 57 i Henry- 57.
Rola Sztucznej Inteligencji we współczesnym świecie demonstruje siłę  też na Naszych  Blogach.
Chyba za te rachunki dam sobie, tfu tobie kwiatek 🌼

 
 

Obrazek użytkownika tricolour

03-03-2024 [20:22] - tricolour | Link:

@HH

Ja się mało liczę, bo połowa moich z tych 57. 

Obrazek użytkownika Edeldreda z Ely

03-03-2024 [20:37] - Edeldreda z Ely | Link:

@Tri 
Ponieważ Henry się wyprztykał z kwiatków, bo ostatniego dał @SilentiumUniversi, to spieszę Cię nagrodzić za szczerość - 🌼

:-) 

Obrazek użytkownika Marek Michalski

01-03-2024 [08:51] - Marek Michalski | Link:

Ciekawe badanie które wiele mówi o badaczach. Np. jak pojmują patriotyzm.
„Polacy mają problem z pojęciem patriotyzmu tradycyjnie rozumiany nieprzystaje do współczesnej rzeczywistości i trudno się z nim identyfikować”
Badacze wyodrębnili pojęcie patriotyzmu obywatelskiego jako przeciwieństwa do narodowego. W rzeczywistości jest w „obywatelskości” alibi dla internacjonalizmu (str.60).

W badaniu brakuje weryfikacji deklaracji z rzeczywistością, ponieważ w deklaracjach jest codzienny wkład w budowanie wspólnoty a nie znamy odpowiedzi czy wiąże się to z dochodem z pracy własnych rąk czy np. etatem w administracji, czy korzystali z socjalu, z dotacji ulg, czy nie, czy ci patrioci obywatelscy są za nadrzędnością praw unijnych nad suwerennością itp.
Jest ogólnie o skłonnościach prounijnych u Spełnionych Demokratów. Jednocześnie cytowana jest rozsądna wypowiedź Wycofanej Pesymistki o uczestnictwie w życiu społecznym jako rzekomo sprzeczna z patriotyzmem określonym jako narodowy.

„Życie przeszłością, historią, zdobyczami, martyrologią, albo megalomanią, my uczyliśmy jeść Francuzów widelcami, to nic nie ma wspólnego z patriotyzmem, jeżeli w środowisku gospodarczym, czy politycznym o ten kraj dbać nie będziemy.”
Spełniona Demokratka, 65 lat nie jest Zawstydzona Polską. Ona się niczego nie wstydzi.

Czytam dalej ale dalej (seksizm, autorytaryzm) jest jeszcze gorzej. Ten quiz pełni rolę propagandowej tresury niż badania naukowego. Im więcej szczegółowych informacji o metodyce (treść stawianych pytań) tym więcej zastrzeżeń.

Wiarygodnie wypadło wyodrębnienie 5 grup przekonań, wydaje się dobrze oddawać sumę wpływów dziedzicznych i środowiskowych (propagandy i transformacji).
Specyfika światopoglądu badaczy mogła mieć znaczny wpływ na przeprowadzenie badania.
Z drugiej strony ta sama grupa kreuje propagandę więc pod kątem projektowania kampanii wyborczych być może to jest korzystna wizja, zwłaszcza dla Hołowni czy Manzen S.A.

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

01-03-2024 [10:01] - NASZ_HENRY | Link:

@Marek Michalski ....GRATULUJĘ  komentarza - takich właśnie oczekiwałem - przywraca pan doktorze moją nadzieję, że NB przetrwać może.
Trzeba sięgać do źródeł wtedy zawsze więcej się rozumie i nie ulega manipulacjom.
Siłą tego raportu jest ta ilościowa analiza segmentacyjna. Jest to znacznie bogatsze i bardziej wiarygodne źródło informacji  niż to co prezentują różne sondażownie działające na partyjne zlecenia.
Do analizy poprawności raportu jeszcze wrócę ale na razie nie chciałbym niczego sugerować czytelnikom.
Dziękuję za komentarz, Nawet dwa kwiatki się należą 🌼🌼

 

Obrazek użytkownika Marek Michalski

01-03-2024 [15:09] - Marek Michalski | Link:

Dziękuję za kwiatki.
Wychodząc od analizy segmentacyjnej można by pokusić się o badanie bardziej obiektywne czyli pozbawione tendencyjnych pytań i ograniczone do ankiety, podczas gdy badacze pod kierunkiem prof.Dominiki Maison przeprowadzali „pogaduchy” z badanymi. Pytanie czy przed, czy po, oraz czy nie było badania w badaniu, a konkretnie badania procesu zmiany postaw.
Szukając informacji o kierowniku zespołu trafiłem na zagranicznego współpracownika (mentora?) pani profesor, na prof.Antoniego Greenwalda z Uniwersytetu Waszyngtońskiego. Przedmiotem jego zainteresowań jest „Model prawdopodobieństwa opracowania ( ELM ) perswazji”

https://en-m-wikipedia-org.tra...

W tym tekście pada może banalne, ale istotne, stwierdzenie, że
„Postawy wobec komunikatu mogą wpływać na motywację . Czerpiąc z teorii dysonansu poznawczego , gdy ludzie otrzymują nową informację (przekaz), która jest sprzeczna z istniejącymi przekonaniami, ideami lub wartościami, będą motywowani do wyeliminowania dysonansu, aby zachować spokój z własnymi myślami.”
To na marginesie, ale ważne, w kontekście dominacji zmasowanej propagandy nad możliwością porozumienia między ludźmi w sprawach, wydawałoby się, oczywistej rzeczywistości.
 

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

01-03-2024 [15:52] - NASZ_HENRY | Link:

 @Pan Marek
Te wywiady jakościowe to najsłabszy element badan. Pańskie poszukiwania bardzo ciekawe. Dlatego pierwsza informacja, która dociera do mózgu jest najważniejsza bo każda kolejna musi być z nią porównywana. Dlatego agencje medialne ścigają się o pierwszeństwo tak jak politycy np. Sikorski mówiący  10 kwietnia 2010 roku " zostaje tylko ustalić kto kazał lądować"
Pozdrawiam i 3 kwiatek wysyłam 🌼

 

Obrazek użytkownika Marek Michalski

01-03-2024 [16:33] - Marek Michalski | Link:

Wiosna! :-)

Obrazek użytkownika Marek Michalski

01-03-2024 [18:05] - Marek Michalski | Link:

Panie Henryku, "Wiosna Nasza"!
Dryfuję czysto intuicyjnie i w uzupełnieniu coś o roli segmentacji w marketingu:
"Pozycjonowanie jest częścią szerszej strategii marketingowej, która obejmuje trzy podstawowe poziomy decyzyjne, a mianowicie segmentację, targetowanie i pozycjonowanie, czasami nazywane podejściem STP:
Segmentacja : odnosi się do procesu podziału szerokiego rynku konsumenckiego lub biznesowego, zwykle składającego się z istniejących i potencjalnych klientów, na podgrupy konsumentów (tzw. segmenty) [25]
Targetowanie : odnosi się do wyboru segmentu lub segmentów, które staną się przedmiotem szczególnej uwagi (tzw. rynki docelowe ). [26]
Pozycjonowanie : odnosi się do ogólnej strategii, która „ma na celu sprawienie, aby marka zajęła w świadomości klienta odrębną pozycję w stosunku do marek konkurencyjnych”. [27]"
https://en-m-wikipedia-org.tra...(ELM)

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

01-03-2024 [18:36] - NASZ_HENRY | Link:

 

MM...za BTW kwiatków nie ma, sorry ;-) 
 

 

Obrazek użytkownika Marek Michalski

01-03-2024 [19:16] - Marek Michalski | Link:

A tak liczyłem na mały klombik.

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

01-03-2024 [19:36] - NASZ_HENRY | Link:

 

Nowa dostawa  zamówiona na jutro ;-)
 
 

Obrazek użytkownika Marek Michalski

01-03-2024 [19:50] - Marek Michalski | Link:

BTW Koncepcja, że to badanie jest częścią większej całości, ma związek za badaniem rynku od segmentacji, przez targetowanie, do pozycjonowania i odbyło się w związku z wyborami wydaje mi się prawdopodobna. Hołownia to opcja amerykańska, "liberalna".

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

02-03-2024 [06:46] - NASZ_HENRY | Link:

 

@Panie Marku ...Sądząc po liście autorów to kluczowym/decyzyjnym autorem jest pierwsza na liście  dr Marta Marchlewska. Takie są reguły w publikacjach naukowych ;-)

 

 

Obrazek użytkownika Marek Michalski

02-03-2024 [11:19] - Marek Michalski | Link:

Nie przeczę Panie Henryku. Najpierw jest pierwszy autor - odpowiedzialny za badanie - potem kolejni, na koniec osoba, która trzyma pieczę.
Nie przywiązuję się do hipotez ale biorę pod uwagę. Grupa badaczy rynku dla korporacji mogła zebrać się z innych powodów. Np.patriotycznych.

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

02-03-2024 [14:17] - NASZ_HENRY | Link:

 

@Marek Michalski...Dla każdego  naukowca najważniejsze są granaty, tfu granty a utytłany, tfu utytułowany profesor w zespole jest potrzebny jako lodołamacz przebijający się do kasy. I tak doszliśmy do sedna. Badania i Raport zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/529303/2021/2022; kwota dofinansowania 1 714 305,00 PLN, całkowita wartość projektu 1 714 305,00 PLN. 😎

 

Obrazek użytkownika Marek Michalski

02-03-2024 [17:47] - Marek Michalski | Link:

Gdzie Soros nie może tam budżet pośle.

Obrazek użytkownika Es

01-03-2024 [16:35] - Es | Link:

@MM
Bardzo trafne uwagi.

Obrazek użytkownika Marek Michalski

01-03-2024 [18:01] - Marek Michalski | Link:

@Es Dziękuję. Również za Pana komentarze, które czytuję regularnie od dawna.

Obrazek użytkownika sake3

01-03-2024 [11:32] - sake3 | Link:

@NASZ-HENRY.......Zastanawiający dla mnie jest największy udział procentowy segmentu piątego.Mam też odczucie,że termin ,,wycofani pesymiści'' nie jest właściwym określeniem.Wycofani pesymiści nie są grupą której Polska wydaje się obojętna.To ludzie którzy widzą Polskę targaną ,szkalowaną,upokarzaną ale nie mają siły by starać się cokolwiek zmieniać.Są pesymistami. Dlatego świadomi tej niemocy udają się na swoistą ,,emigrację wewnętrzną''w której Polska raczej jest tylko odczuwana w sercach ale nie na zewnątrz. Grupa której Polska jest obojętna to zdecydowana większość w tych 28 procentach.Polska ich po prostu kompletnie nie obchodzi,nawet to czy będą pod okupacją czy suwerennym narodem.Mają zaopatrzone sklepy ,,swoje ulubione seriale,i programy telewizyjne swój wygodny świat w którym Polska nie występuje.Nie są więc pesymistami jak podaje wykres tylko ludźmi w żadnym stopniu zainteresowanymi problemami ,,tenkraju'',no chyba że coś ich uderzy po kieszeni.Oczywiście zdaję sobie sprawę jako zwykły ,przeciętny obywatel że mogę się mylić jako że wykres opracowany przez osoby kompetentne i upoważnione.Można mój komentarz potraktować jako luźną a może i nietrafną uwagę.

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

01-03-2024 [13:38] - NASZ_HENRY | Link:

 

@sake3....  Pesymiści to taka najbardziej wymieszana wewnętrznie  grupa.
Drugi kwiatek uczciwie zdobyłaś 🌼
 
 

Obrazek użytkownika admin

01-03-2024 [12:11] - admin | Link:

@NH Super, merytoryczny wpis. Poszedł na Niezalezną. Oby tak dalej :)

Ktoś mi niedawno mówił, że tych zawstydzonych Polską musi być więcej po tylu latach uprawiania pedagogiki wstydu, więc jestem pozytywnie zaskoczony, że tylko 14%

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

01-03-2024 [13:34] - NASZ_HENRY | Link:

 

@admin ... Dzięki, pójdę za wpisem. A dla Ciebie kwiatek |🌼
 

 

Obrazek użytkownika Kaczysta

01-03-2024 [18:37] - Kaczysta | Link:

Szczecin;
Tajniak POlicjant śledzący przeciwników Tuska przekroczył prędkość czego skutkiem było wjechanie w ludzi czekających na przystanku 19 osób jest pokrzywdzonych władza Tuska próbuje to zamieść pod dywan to był tak zwany silny człowiek koalicji 13 grudnia

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

01-03-2024 [18:44] - NASZ_HENRY | Link:

 

Komentarz  tzw bez klatkowy, tfu bez kwiatkowy, sorry ;-)
 
 

Obrazek użytkownika Jan1797

01-03-2024 [20:45] - Jan1797 | Link:

Primo, 
- jednak coś się zmienia, stąd bardziej interesuje mnie data badań niż autorstwo.
Sekundo,
 - "zniechęcenie polską polityką w jej obecnym kształcie" nie jest uzasadnieniem. Konstytucja gwarantuje wolność w tym zakresie. Można nie interesować się polityka i Państwem, wyjechać et'cetera. Niska samoocena, wysokie poczucie zagrożenia, czasami agresywna postawa w wyniku kompensacji własnych kompleksów i poczucia zagubienia jest wystarczającym argumentem za „no pa” :-)
Tercjo,
 - znana jest w ogromnej większości krajów zasada. Oczywiście wolno nie identyfikować się z krajem zamieszkania posiadając jego obywatelstwo. Świadomie  tym samym rezygnuje z przywilejów należnych tym, którzy akceptują dorobek pokoleń jako zasadniczą wartość.
Oczywiście wolno wyprzeć się własnej narodowości, zrzec się obywatelstwa.  W niewielkim stopniu interesuje mnie argumentacja uzasadniająca. Mam nadzieję, że to bardziej statystyka niż socjotechnika :-)

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

01-03-2024 [21:05] - NASZ_HENRY | Link:

 

@Jan1797 ...Proste pytanie - prosta odpowiedz:
Pod wykresem jest podane: Data publikacji raportu - maj 2023.
Dziękuję za odwiedziny. Kwiatek na pamiątkę 🌼
 

 

Obrazek użytkownika Jan1797

01-03-2024 [21:29] - Jan1797 | Link:

@NASZ_HENRY,
Drobiazg, tak pojmuję powinność.
Data potwierdza, że podjęto próbę oceny. 
Jak ten stan naprawić? Proszę pisać.

Obrazek użytkownika paparazzi

01-03-2024 [21:18] - paparazzi | Link:

Życzę Polsce i Polakom tam mieszkającym jak najlepiej bo tam jest potencjał, dławiony przez tzw. ilorazy handlowe. Jako Naród wspaniały... co potwierdza historia. Ministro Edukacji Nowackaja to potwierdza eliminując ją ze szkolnictwa. Hawk.

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

01-03-2024 [21:36] - NASZ_HENRY | Link:

 

@paparazzi ... Lepiej przybyć późno niż wcale.
Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za komentarz 🌼
  
 

Obrazek użytkownika Es

01-03-2024 [22:38] - Es | Link:

Debiut udany. Gratulacje

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

02-03-2024 [06:49] - NASZ_HENRY | Link:

 
@Es...Dziękuję. To bardzo trafna uwaga; zasługuje na kwiatek 🌼

 
 

Obrazek użytkownika marsie

01-03-2024 [22:45] - marsie | Link:

Wchodzę, by przejść do historii – pierwszy wpis!
Ale – jako komentator jesteś lepszy!
Bez urazy - pozdrówka!

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

02-03-2024 [06:54] - NASZ_HENRY | Link:

 

@marsie...Słuszna decyzja. Podzielam Twoją opinię.
Sam też możesz spróbować; osłodzisz EzE gorycz swoich komentarzy. Kwiatek w nagrodę za bezkompromisowość 🌼
 

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

02-03-2024 [06:59] - NASZ_HENRY | Link:

@ALL...
 
Jeszcze macie Szanowni szanse na dodanie  swoich 3 groszy i przejścia do historii 😉  
 
 

Obrazek użytkownika sake3

02-03-2024 [11:31] - sake3 | Link:

@NASZ-HENRY.....Czy po tak imponujące jak na debiut liczbie komentarzy pokusi się autor sklasyfikować komentatorów i umieścić w odpowiednich segmentach wykresu?To taka tylko drobna uwaga w ramach przyznanych trzech groszy.Może być bez kwiatka.którego jednak oczekuję 8-go marca.

Strony