Proputynizm: Dlaczego nigdy nie ufałem J. Korwin-Mikkemu?

Jeżeli ktoś mi powie, że Moskwa pod wodzą W. Putina nie prowadzi agresywnej wojny hybrydowej wobec wielu państwom, w tym przeciw  Polsce, to jest dla mnie skończonym idiotą lub też faktycznie tegoż W. Putina zdradliwym agentem (oficjalnym, wpływu lub uśpionym). Podobnie jak mi ktoś powie, że "jego ekscelencja" (określenie -JKM) W. Putin jest pokojowo nastawiony do świata i nie chce odzyskania dominującej pozycji na geopolitycznym poletku, też usytuowałbym jego piewców i obrońców podobnie. Innej opcji po prostu nie ma, ale ta druga może wynikać z dwóch powodów: ideologicznych lub cyniczno-finansowych. I sądzę, że tak naprawdę ten drugi powód jest najważniejszy, bo "jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze". 

Oczywiście są jednostki (nieraz przechodzące w całkiem pokaźną grupę), które przejawiają antypolskie zachowania i poglądy ze względu na partyjne, etniczne, religijne, historyczne czy ze wszech miar ideologiczne postrzeganie rzeczywistości. Partyjne, bo każdy chce rządzić jak np. KO-PO, której jedynym programem dla Polski jest "antyPiS". Etniczne, bo są grupy jawnie Polskę szkalujące, jak duża część środowiska żydowskiego, niemieckiego czy też ukraińsko-banderowskiego. Historyczne, bo musimy zawsze patrzeć na naszą historię i naszych odwiecznych wrogów: Niemcy i Moskwę. Ideologiczne, bo teraz na świecie króluje antykatolicki i postmarksistowski świat, świat rewolucji komunistycznej, która chce zniszczyć państwa narodowe, tradycję, wiarę, rodzinę, własność i indywidualność jednostki ludzkiej.  

Bo czymże jak nie elementem tej wojny hybrydowej przeciw Polsce jest konflikt na granicy z Białorusią? Doprawdy trzeba być naiwnym, żeby myśleć, że kolejny "sowiecki" gensek Alaksandr Ryhorawicz Łukaszenka zaatakował imigrantami polską granicę bez zgody albo nawet z inspiracji jego pryncypała, czyli W. Putina. Trzeba między bajki włożyć to, że Łukaszenka zrobił to, bo wcześniej został obrażony przez działania polskich obecnych władz! To jest raczej - po tylu latach tożsamej polityki międzynarodowej Polski - niemożliwe a sądzę, że ten atak na polskie granice był (jest) preludium przygotowań Rosji do zajęcia Ukrainy. Chodziło o przetestowanie naszej a tym samym unijnej i natowskiej determinacji w obronie wschodniej flanki NATO.

Innym elementem wojny hybrydowej jest cały obszar medialnej i poza-medialnej informacji (dezinformacji), reaktywowanie różnych środowisk do przekazywania m.in. na naszym terytorium oficjalnego stanowiska Rosji w różnych sprawach, promoskiewskie lobbowanie (nawet finansowe), ocieplanie wizerunku Moskwy i samego W. Putina, wspieranie osób, które w jakimś tam stopniu są np. przeciwnikami obecnych rządów, itd...

W takich newralgicznych dla naszego kraju momentach lub też wtedy, gdy W. Putin uzna to za potrzebne, zostają z reguły obudzeni lub pobudzeni do intensyfikacji swoich działań wszyscy, którzy gdzieś tam zawsze byli i są w agenturalnym odwodzie służb moskiewskich i nie tylko. To tzw. "uśpieni agenci" lub też "agenci wpływu", którzy są uzupełnieniem faktycznej agenturalnej działalności czynnych agentów. A trzeba sobie zdawać sprawę, że na terenie Polski rosyjskich agentów, "śpiochów" i "agentów wpływu" było i jest "mnogo", czyli dużo. 

Biorąc powyższe pod uwagę zawsze zastanawiały mnie promoskiewskie działania Janusza Korwin-Mikkego. I to zarówno w sferze werbalnej, jak i poza-werbalnej [1]. Ostatnio znów się popisał mówiąc, że: "W 1920 roku to myśmy zaatakowali Związek Sowiecki" [2].  

Niczego nie przesądzam,. bo nie mam takiej wiedzy ani dowodów, ale po prostu się zastanawiam dlaczego JKM jest tak proputinowski i promoskiewski. Czy są to po prostu tylko jego indywidualne poglądy, które zawsze przecież można prezentować publicznie czy może jednak istnieje taka możliwość, że w jakiś sposób jest powiązany z putinowskimi służbami? A może jest też tak, że pojawił się w polityce z nadania np. dawnych służ PRL-u a teraz kontynuuje swoją misję już pracując dla innych?

Tego nie wiem, ale ja a'priori dystansuję się od wszelkich działań Janusza Korwin-Mikkego a tym samym nie ufam żadnemu ugrupowaniu, które ma w swoich szeregach tegoż Pana.
Otóż uważam, że odpowiada on za fiasko polskiej lustracji i dekomunizacji, które tak naprawdę nie odbyły się do dnia dzisiejszego. Poza tym tworząc "dziurawą" ustawę lustracyjną dał też pretekst L. Wałęsie do pozbycia się rządu J. Olszewskiego (Nocna Zmiana 1992). Mam też wiele wątpliwości co do jego działalności w czasach PRL, np. należenie do ZMS czy SD (Stronnictwa Demokratycznego), którego nieraz był twarzą i które tolerowało jego działalność opozycyjną. Ponadto w 1982 roku podpisał "lojalkę" (deklarację lojalności) wobec władz komunistycznych i to w czasie trwania Stanu Wojennego.

J.K. Mikke przez lata swej działalności nie pozwolił też, aby po liberalno-konserwatywnej części sceny politycznej zaistniała żadna partia negująca "Okrągły Stół" z pozycji liberalno-konserwatywnej. Robił to - wedle mnie celowo - poprzez po prostu jej ośmieszanie dzięki swoim absurdalnym teoriom i wypowiedziom. Czy może miał i dalej ma takie zadanie? Można się tylko domyślać i zapytać kto go ewentualnie  "zadaniował" lub dalej "zadaniuje".

Dziś jest w Konfederacji i oby czasem znów nie był w niej "kretem", który i to ugrupowanie rozsadzi od środka. Mam nadzieję, że Konfederaci nie ulegną JKM i zwycięży u nich jednak myślenie zdroworozsądkowe, bowiem dobrze by się stało, gdyby na scenie politycznej znalazło się miejsce dla partii o ideowej orientacji narodowej bez przymiotnika liberalnego.

[1] Trafnie promoskiewskość JKM na przestrzeni lat opisuje bloger Radosław Kowalski: https://naszeblogi.pl/61300-ja...
[2] https://wpolityce.pl/polityka/...

----------------------------------------

Dla ciekawych: Chronologia Nocnej Zmiany w 1992 roku i zastopowania lustracji i dekomunizacji oraz rola jaką w nich odegrał JKM.

– 23 grudnia 1991 - roku powołanie rządu J. Olszewskiego (po nieudanej misji B. Geremka i także nieudanej próbie kontynuacji rządów przez J.K Bieleckiego),
- 26 (25?) grudnia 1991 - rozwiązanie ZSRR i powstanie Federacji Rosyjskiej,
- styczeń 1992 roku - podjęcie przez J. Olszewskiego decyzji o wstrzymaniu wszystkich prywatyzacji i preferowanie tzw. akcjonariatu pracowniczego. Rząd J. K. Bieleckiego przez 11 miesięcy sprywatyzował/wyprzedał 1208 zakładów z około 8, 5 tysiąca będących ówcześnie we władaniu państwa, rząd J. Olszewskiego przez 6 miesięcy 1 zakład, w latach 1988-1989 powstało 12 tys. spółek zakładanych na bazie państwowych zakładów z reguły przez dyrektorów tych przedsiębiorstw. Decyzja ta zastopowała plan Sachsa-Sorosa (L. Balcerowicza) oraz procesy: uwłaszczenia się postkomunistów na polskim majątku narodowym i wrogiego przejmowanie polskich firm przez kapitał zagraniczny. Wywołało to co oczywiście konflikt z całym establishmentem wykonawców planu Sachsa-Sorosa i "grubej kreski" - UD, KLD, i całej uwłaszczeniowej lewicy!,
- kwartał  1992 roku - decyzje (lub ich zatwierdzenie i kontynuacja) dotyczące m.in.: koncesji na import paliw, cen gwarantowanych dla rolników, ceł na żywność, wprowadzenia płacy minimalnej, wprowadzenie dopłat do rolnictwa; prace nad wstąpieniem do NATO i wycofaniem wojsk sowieckich z Polski,
- marzec 1992 - negacja zaproponowanych w tymże miesiącu koncepcji L. Wałęsy dotyczących utworzenia tzw. NATO-bis i EWG-bis,
- 22 maja 1992 roku - zablokowanie przez J. Olszewskiego podpisania w Moskwie przez L. Wałęsę tzw. "klauzuli polko-rosyjskiego traktatu o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy", która przekazywała bazy rosyjskie (po opuszczeniu wojsk sowieckich) w ręce międzynarodowych spółek polsko-rosyjskich (czyli tak naprawdę przyszłych agend wywiadu sowieckiego i "maszynek do robienia pieniędzy dla postkomunistów i zdrajców magdalenkowo-okragłostołowych"),
- 24 maja 19992 roku (po fiasku umowy L. Wałęsy z Rosją sic! i wiedząc o przygotowaniach rządu do lustracji i dekomunizacji) - podjęcie przez UD uchwały wzywającej rząd J. Olszewskiego do dymisji,
- 26 maja 1992 roku - cofnięcie przez L. Wałęsę poparcia dla rządu J. Olszewskiego,
- 27 maja 1992 rok - podjęcie przez UD/KLD/PPG (Polski Program Gospodarczy) decyzji o zgłoszenie wotum nieufności wobec rządów J. Olszewskiego,
- 28 maja 1992 roku - J. Korwin- Mikke zgłasza ustawę lustracyjną przyjętą tego samego dnia, która musiała być przygotowywana wcześniej bez wiedzy rządu J. Olszewskiego (nie ważne kto kto ją przygotowywał, ważne, że skutecznie przyszłościowo "rozwaliła" całą ideę lustracji i dekomunizacji). Ustawa jednak nie obejmowała ujawnienia agentów wojskowych służb specjalnych WSW/WSI (sic!). Przyjęcie ustawy zbojkotowała UD i KLD, czyli uczestnicy Magdalenki i OS. Nastąpiła wtedy swoista histeria antylustracyjna, w której brylował m.in. J. Kuroń i A. Michnik oraz jego gazeta. Ta medialna i polityczna histeria m.in. spowodowała zaprzestanie lustracji i dekomunizacji niemal do dzisiaj,
- 29 maja 1992 roku - UD (ustami J. Rokity) wraz z KLD i PPG składają wniosek o wotum nieufności wobec rządu J. Olszewskiego,
- 2 czerwca 1992 roku - upadają rozmowy na temat poszerzenia koalicji rządowej o KPN. Powodem jest ujawnienie przez A. Macierewicza faktu, że na jego przyszłej liście znajduje się przewodniczący KPN L. Moczulski,
- 4 czerwca 1992 roku przed południem (godz. 10.00) -  A. Macierewicz publikuje listę tajnych współpracowników zarejestrowanych przez SB, na której znajdują się m.in. prezydent RP L. Wałęsa (ps. Bolek po - co jakieś trywialne, głupie i prostackie - ojcu Bolesławie), Marszałek Sejmu W. Chrzanowski (ZChN) i np. L. Moczulski (KPN) i S. Niesiołowski (ZChN),
- 4 czerwca 1992 roku - L. Wałęsa składa swój wniosek o odwołanie premiera J. Olszewskiego,
- 4 czerwca 1992 roku wieczorem, nocą - spotkanie z L. Wałęsą ludzi, których w większości możemy uważać za zdrajców, zamachowców stanu - m.in. D. Tusk, T. Mazowiecki, M. Wachowski (oficer SB), L. Moczulski, W. Pawlak, S. Niesiołowski, B. Geremek, G. Janowski, A. Łuczak, P. Łączkowski. Ustalono (policzono głosy - D. Tusk), że jeszcze w nocy zostanie obalony J. Olszewski a tekę premiera obejmie W. Pawlak. Misja premiera W. Pawlaka jednak się nie udała, złożył dymisje a 10 lipca 1992 roku powołany został rząd H. Suchockiej,
- 4/5 czerwca 1992 roku - odwołanie premiera J. Olszewskiego.

Analizując wnikliwie tą chronologię wydarzeń bardzo łatwo określić przyczyny upadku rządu J. Olszewskiego oraz towarzyszące mu cele układu III RP  i sposoby ich osiągnięcia. Wszystkie one są wzajemnie sprzężone i realizacja każdego z nich może być zarówno celem głównym, jak i pobocznym (uzupełniającym).

Można zatem wymienić trzy podstawowe powody (cele), które spowodowały "Nocną Zmianę".

Pierwszym i być może najważniejszym było wstrzymanie przez J. Olszewskiego prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, a tym samym zastopowanie realizacji planu Sachsa-Sorosa i również zatrzymanie procesu uwłaszczenia się postkomunistycznej i częściowo postopozycyjnej elity na majątku narodu polskiego, czyli złamanie umów z Magdalenki i przekreślenie "grubej linii/kreski" T. Mazowieckiego. Opór G. Sorosa i międzynarodowych korporacji finansowo-przemysłowych (z żydowska przewagą własności)  oraz WSI/SB/postkomunistów/postopozycjonistów wydaje się więc być naturalny zgodnie z powiedzeniem: "kasa, misiu, kasa!". Tym bardziej, że w Magdalence i OS po obu stronach ponad 80% uczestników stanowili Żydzi, w tym ci jedni z najważniejszych m.in.: B. Geremek, A. Michnik, J. Kuroń, T. Mazowiecki, W. Frasyniuk, A. Kwaśniewski. Reprezentowali oni zarówno interesy międzynarodowego kapitału żydowskiego, jak i postkomunę (m.in. wojskowa i cywilna bezpieka oraz aparatczycy partyjni z dyrektorami firm) oraz wszystkich tych, którzy zostali bardziej lub mniej świadomie uwikłani we współpracę ze specjsłużbami PRL i pragnących skorzystać na zmianach ustrojowych. Celem ostatecznym było obalenie rządu J. Olszewskiego...

Drugim i równie ważnym (jak wszystkie) było pronatowskie nastawienie rządu J. Olszewskiego i blokada wałęsowskiego (a nie GRU i tym samym WSI czasem?) "NATO-bis" i "EWG-bis" oraz powstrzymanie w dniu 22 maja procesu tworzenia spółek rosyjsko-polskich na obszarach dawnych baz wojsk sowieckich. Trzeba bowiem sobie zdawać sprawę z faktu, iż wtedy decydowały się losy ZSRR i toczyła się wewnętrzna walka pomiędzy sowieckimi frakcjami dotyczącymi przyszłości i kształtu układu postsowieckiego. Jeszcze w kwietniu 1991 roku M. Gorbaczow chciał stworzyć coś na kształt ZSRR-bis (Związku Suwerennych Republik Radzieckich  a umowa o jego powstaniu miała być podpisana 20 sierpnia 1991 roku). W czerwcu tegoż roku wybory prezydenckie wygrał jednak B. Jelcyn, zwolennik zmian "demokratycznych". W nocy z 18 na 19 sierpnia doszło do zamachu stanu "twardogłowych komunistów" pod kierownictwem G. Janajewa. Dokonał tego wspólnie (co jest istotne) z m.in. : premierem W. Pawłowem, ministrem obrony D. Jazowem (nadzór nad "wojskówką" GRU nadzorującą z kolei polskie WSW/WSI),  szefem KGB W. Kriuczkowem (nadzorującym polskie SB), ministrem spraw wewnętrznych B. Pugo. Pucz się nie udał a wielu jego organizatorów popełniło "samobójstwo". Upadek puczu przyspieszył powstanie nowych niepodległych państw po republikach ZSRR. 29 sierpnia zlikwidowano KPZR a w dniach 25-26 grudnia (w sumie dzień po powołaniu rządu J. Olszewskiego) nastąpiło rozwiązanie ZSRR a powstała Federacja Rosyjska.  Okres rządów J. Olszewskiego trwał więc w czasie istotnych zmian (niemal rewolucji) po stronie sowieckiej i na pewno GRU (i też KGB) nie akceptowało "zmian demokratycznych" oraz planowało - jak każde służby krajów totalitarnych i w sumie zawsze, gdy państwo jest słabe - utrzymanie swoich wpływów i władzy (również ekonomicznej). Stąd zapewne owe pomysły L. Wałęsy jakiś "bisów" i próba stworzenia spółek na bazie baz sowieckich (kontrolowanych przez GRU/WSI). Należy wobec tego zapytać: Czyich rozkazów wtedy słuchał L. Wałęsa i jego środowisko? Chyba oczywiste... Symptomatyczne jest też to, że w dwa dni po zablokowaniu przez J. Olszewskiego możliwości powstania spółek sowieckich na terenie Polski liderowo żydowska UD uchwaliła wezwanie skierowane do J. Olszewskiego o dymisję. Celem ostatecznym było obalenie rządu J. Olszewskiego...

Trzecim było oczywiście przygotowywanie przez rząd J. Olszewskiego ustaw dotyczących lustracji i dekomunizacji. Oczywiście największymi ich wrogami było żydowskie środowisko Magdalenki i OS skupione liderowo w UD i GW z B. Geremkiem, T. Mazowieckim, W. Frasyniukiem i A. Michnikiem na czele oraz cała postkomunistyczna lewica, wraz z SD czy ZSL (PSL). Wtórowali im członkowie KLD. Dla niemal wszystkich ówcześnie zaskoczeniem było zaprezentowanie ustawy lustracyjnej przez J. Korwin-Mikkego. Doprawdy przedziwny był to ruch i zastanawiające jest to, że i tak w roku 1991 powstała przecież lista Milczanowskiego, o której wszyscy wiedzieli, nie było na niej jednak L. Wałęsy - Bolka. Jest niemożliwe, żeby ustawa JKM powstała ad hoc w ciągu jednego czy dwóch dni (a taka jest narracja: "powstanie na kolanie"). Musiała być przygotowana wcześniej a jej zapisy były w wielu częściach nieprecyzyjne i które można było prawnie i konstytucyjnie podważyć. Całe krytyczne larum UD, GW i KLD wspierane mediami po wprowadzeniu tej ustawy w dniu 28 maja wydaje się też przygotowane o wiele wcześniej. Ową krytyką felernego projektu ustawy zdyskredytowano w ogóle ideę oczyszczenia Polski z komunistycznej bezpieki. Późniejsze losy lustracji i dekomunizacji tylko potwierdzają ową tezę. Istotnym jest też fakt, że ustawa nie obejmowała ujawnienia najważniejszych agentów w PRL, czyli agentów wojskowych służb informacyjnych (WSW/WSI) a niemal wykluczała agentów w środowiskach kościoła i nauki. A. Macierewicz został zobowiązany aby przedstawić agentów bezpieki cywilnej w ciągu zaledwie sześciu dni (do 06.06.1992 roku).  Przebieg obrad Sejmu w dniu 4 czerwca przebiegał w bardzo nerwowej atmosferze i torpedowane były próby przedstawienia nazwisk domniemanych agentów na forum ogólnym Sejmu. UD i KLD zbojkotowało głosowanie i wszyscy z nich rzucili się do zajadłej krytyki ustawy a medialnie wspierani byli przez GW A. Michnika (członka nieformalnej czteroosobowej  komisji, która na początku zmian ustrojowych w 1990 roku "przeglądała" akta SB).  Nietrudno chyba wyciągnąć wniosek, że komunistyczni KO, TW i agenci wpływu walczyli o siebie a przy okazji chroniąc agentów wojskówki i jednocześnie paraliżując cały procesy lustracji i dekomunizacji.

-------------------------------------------------------

Informacja

Przez prawie 14 lat pisałem pro bono, bo miałem na to czas a na życie zarabiałem w innych miejscach.

Napisałem przeszło 1400 tekstów, które mają przeszło 4 mln odsłon i niezliczoną ilość komentarzy. Nigdy nie dałem się uwieść żadnej redakcji, bo chciałem pisać jako wolny człowiek, bez autocenzury wynikającej z 'linii programowej" określonej redakcji. Poza tym pisanie jest moją pasją. 

Ale dziś subiektywno-obiektywna moja realna sytuacja się zmieniła i mam coraz mniej czasu na przygotowywanie i publikowanie tekstów. Mam do wyboru: albo skończyć zajmujące mój czas darmowe pisanie i zająć się innymi rzeczami, albo uzyskiwać z tego jakieś gratyfikacje, choćby w formie niewielkiej darowizny. 

Napisanie w miarę dobrego tekstu wymaga dużego nakładu pracy i czasu. Dziś ten czas mi się kończy a nie lubię robić rzeczy tylko powierzchownie i pisać jakiś jednoakapitowych bzdur a ponadto uważam, że tak naprawdę nas - blogerów - wysiłek winien być doceniany jak wysiłek i praca dziennikarzy w mediach tradycyjnych. Ja przez 14 lat nie chciałem nigdy nikogo prosić o wsparcie, bo tego nie potrzebowałem. Lubię pisać i dzielić się moimi spostrzeżeniami z innymi. 

Serdecznie dziękuję moim dotychczasowym darczyńcom. Naprawdę nawet Państwo nie wiedzą, ile to dla mnie znaczy, bo daje mi jakąś szansę i motywację do dalszego blogowania a przede wszystkim to wsparcie świadczy, że jednak warto poświęcić swój - coraz mniej dla mnie dostępny - czas na tą moją "pisaninę". Jestem zobowiązany nawet za wsparcie małą kwotą, bo dla mnie jest to i tak indywidualne wydarzenie obrazujące wielkość Państwa Serc.  

Postanowiłem zatem na moim macierzystym blogu: https://krzysztofjaw.blogspot.... stworzyć odrębną zakładkę pod nazwą "Podziękowania za wsparcie", w której będę prezentował inicjały darczyńców i kwoty jakie otrzymałem. Oczywiście jeżeli Państwo wyrażą taką zgodę. Taką informację będę prezentował w cyklach miesięcznych. 

Zwracam się wobec tego do Szanownych Państwa, aby w tytule przelewu lub w wiadomości na PayPal napisali mi czy wyrażają Państwo zgodę na opublikowanie takiej informacji. Wystarczy mi zwrot: "Zgadzam się na ujawnienie moich (do wyboru: inicjałów, nicków lub personaliów) i kwoty wpłaconej". Może też być tylko np. zgoda na inicjały, nicki czy personalia z zastrzeżeniem nie podawania kwoty wsparcia. Można też wysłać do mnie e-maila: kjahog@gmail.com.

Jeżeli takiej zgody nie uzyskam to oczywiście pomoc będzie całkowicie anonimowa, bez żadnej internetowej publikacji a moja wdzięczność zostanie tylko w moim i Państwa sercu. 

---------------------------

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad... 
© Krzysztof Jaworucki (krzysztofjaw) 
http://krzysztofjaw.blogspot.com/ 
kjahog@gmail.com

Jeżeli moje teksty nie są dla Państwa obojętne i szanują Państwo moją pracę, to mogą mnie Państwo wesprzeć drobną kwotą. Z góry wszystkim darczyńcom dziękuję! 
Nr konta - ALIOR BANK: 58 2490 0005 0000 4000 7146 4814 
Paypal: paypal.me/kjahog
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika u2

08-02-2022 [13:30] - u2 | Link:

Cała ta Kuń-federacja to mośki. A mośkom nigdy nie należy ufać bezgranicznie :-)

Obrazek użytkownika Es

08-02-2022 [15:35] - Es | Link:

A gdzie znalazłeś nie- mośków którym wierzysz?

Obrazek użytkownika u2

08-02-2022 [17:02] - u2 | Link:

Nigdzie. Ani dobrej zmianie, ani totalniakom nie należy wierzyć, tylko patrzeć na ręce. Po czynach ich poznam. Póki co dobra zmiana zdecydowanie wygrywa z antypolską swołoczą :-)

Obrazek użytkownika Es

08-02-2022 [17:40] - Es | Link:

u2
Kiedy po tym co robią w wielu przypadkach można z czystym sumieniem powiedzieć : mośkowe czystej wody

Obrazek użytkownika u2

08-02-2022 [19:03] - u2 | Link:

Ależ pisałem już o tym kilka razy na NB. Są mośki i mośki. Mośki z dobrej zmiany są propolscy. Dlatego Izrael ich wyklina. I nie wygląda to na ustawkę dla głupich gojów :-)

Obrazek użytkownika Jabe

08-02-2022 [13:44] - Jabe | Link:

Oj, chyba Konfederacja zyskuje, skoro taki wysyp paszkwili.

A to wspaniała okazja, by przypomnieć stare kłamstwo o storpedowaniu idei lustracji przez zgłoszenie uchwały lustracyjnej. Jak to rzekomo rząd premiera Olszewskiego prężył się do skoku, ale zaspał i Janusz Korwin-Mikke go ubiegł.

Nie chce mi się tego wszystkiego czytać. Proszę o streszczenie zarzutów i argumentów. Wyobrażenia mnie nie interesują.

Obrazek użytkownika Art

08-02-2022 [16:20] - Art | Link:

JKM jest też baaardzo bogaty.I w źródłach tego bogactwa można znaleźć odpowiedź na pytanie:czy jest agentem i czyim.

Obrazek użytkownika Roz Sądek

08-02-2022 [19:20] - Roz Sądek | Link:

@Autor
Piszę pod Pana artykułem, bo jest Pan bardzo płodnym blogerem. Nie wydaje się panu podejrzane, że jakoś cicho o olimpiadzie? I to wszędzie.

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

08-02-2022 [22:20] - krzysztofjaw | Link:

Bardzo dobrze, że zwrócił Pan na to uwagę. Mam przygotowany tekst na ten temat. Igrzyska w cieniu chińskiego covida to dla mnie absurd niepojęty. A'propos płodności. Lubię pisać bo to moja jedna z pasji. Mam niestety coraz mniej czasu na to pisanie, ale jakoś jeszcze wydolnościowo dane mi jest trochę płodzić te posty. Nie wiem jak długo. Dlatego też wykorzystuję czas jaki - mam nadzieję, że nie, ale jednak - mi pozostał. 
Pzdr

Obrazek użytkownika alchymista

08-02-2022 [19:41] - alchymista | Link:

""W 1920 roku to myśmy zaatakowali Związek Sowiecki"". No cóż, czytając Kronikę Długosza można dojść do wniosku, że w 1409 to myśmy napadli na Zakon Krzyżacki. I w pewnym sensie tak było - wykorzystaliśmy chwilę, gdy byli najsłabsi i bezwzględnie zrealizowaliśmy nasz zamysł. Ale, oczywiście, Janusz Mikke (bo nie herbu Korwin przecież) nie powie, co Rosja nam robiła przez cały wiek XVIII i XIX...

Obrazek użytkownika Jabe

08-02-2022 [21:45] - Jabe | Link:

Che, może zakłada, że Pan wie?

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

08-02-2022 [22:21] - krzysztofjaw | Link:

JKM wydaje się naprawdę nadzwyczaj prorosyjski. Chyba każdy to zauważa. 
Pzdr

Obrazek użytkownika Pers

08-02-2022 [22:38] - Pers | Link:

@jaw
//JKM wydaje się naprawdę nadzwyczaj prorosyjski. Chyba każdy to zauważa. //
A ty jesteś naprawdę nadzwyczaj prousraelski. Chyba każdy to zauważa.

Obrazek użytkownika Jabe

08-02-2022 [22:44] - Jabe | Link:

Nie ma na tym punkcie chorych obsesji z pewnością. Bez przegięć.

Obrazek użytkownika alchymista

08-02-2022 [19:46] - alchymista | Link:

""W 1920 roku to myśmy zaatakowali Związek Sowiecki"". No cóż, czytając Kronikę Długosza można dojść do wniosku, że w 1409 to myśmy napadli na Zakon Krzyżacki. I w pewnym sensie tak było - wykorzystaliśmy chwilę, gdy byli najsłabsi i bezwzględnie zrealizowaliśmy nasz zamysł. Ale, oczywiście, Janusz Mikke (bo nie herbu Korwin przecież) nie powie, co Rosja nam robiła przez cały wiek XVIII i XIX...