Budownictwo nadrabia zaległości

Spływające wczoraj dane publikowane przez GUS napawają optymizmem. Zwłaszcza dotyczy to branży budowlanej, na rozwój której - jak się wydaje - wpływa obecnie przede wszystkim segment mieszkaniowy. 222 tysiące mieszkań oddanych do użytku w całym ubiegłym roku to rekord ostatnich czterech dekad. Tyle lokali, a nawet więcej, budowano za Gierka, jednak dysponowały one niższym niż obecnie standardem.
Według GUS produkcja budowlano-montażowa w całym kraju przez przedsiębiorstwa budowlane co najmniej 10-osobowe w grudniu ub. roku była wyższa o 3,4% w porównaniu z grudniem 2019 r. oraz - co zasługuje na szczególną uwagę - wyższa aż o 34,4% w stosunku do listopada 2020 r. To ostatnie stanowi rzecz jasna po części wynik tradycyjnego kończenia wszelkich inwestycji w ostatnich tygodniach i dniach grudnia danego roku. To jednak także rezultat stosunkowo dobrej - jak na obecne pandemiczne czasy - kondycji naszej branży budowlanej.
Jednak bodaj najbardziej spektakularne okazały się wyniki budownictwa mieszkaniowego. 222 tys. lokali oddanych do użytku w całym ub. roku to aż o 7,0% więcej niż rok wcześniej.
Przy czym przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania wybudowanego w ub.r. osiągnęła wartość 88,5 mkw.
Jeśli wierzyć statystykom przekazywanym przez PRL-owski GUS rekord w ilości mieszkań oddanych do użytku pobity został w 1978 r. Wybudowano ich wówczas 283,6 tys., a przeciętna wielkość jednego wyniosła 62,2 mkw. Poza tym, że były w przytłaczającej większości budowane przez państwo, różniły się one jednak w porównaniu do realizowanych współcześnie standardem wykończenia. Przeważała wciąż wielka płyta, ewentualnie tzw. rama „H”. W budownictwie indywidualnym obowiązywały istotne ograniczenia. Domy w kształcie popularnej kostki, wciąż obecne w wielu miejscach w polskim krajobrazie, nie mogły mieć więcej niż 120 mkw. powierzchni użytkowej.
W sumie, mimo rekordów pod względem ilości oddawanych co roku mieszkań (np. w latach 1972-1980 co roku było to od 205,5 do 283,6 tysięcy), ilość jakoś nie specjalnie przechodziła w jakość.
Wracając do wyników branży mieszkaniowej ostatnich kilkunastu miesięcy, największy do nich wkład wnieśli deweloperzy. Przekazali do eksploatacji w ub. roku łącznie 143,8 tys. mieszkań, a więc o 9,4% więcej w 2019 r. Z kolei inwestorzy indywidualni - 74,1 tys. mieszkań, a zatem o 7,1% więcej niż rok wcześniej.
Na obie formy budownictwa przypada łącznie 98,2% ogółu wybudowanych w ub. roku mieszkań (odpowiednio 64,8% i 33,4%). To także charakterystyczne zjawisko ostatnich lat, w których w tej branży ton nadają deweloperzy.
Na tym tle słabo wypadły pozostałe segmenty mieszkaniówki. Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (1.498 wobec 2.167) oraz łącznie w pozostałych formach, tj. komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej (2.570 wobec 4.597).
Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w 2020 r. wyniosła 19,6 mln mkw., czyli o 6,9% więcej niż w roku 2019, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 88,5 mkw.
W dużej mierze ubiegłoroczny sukces mieszkaniówka zawdzięcza szczególnemu zainteresowaniu inwestorów w inwestowanie w nieruchomości, tradycyjnie uważane, zwłaszcza w obecnych, trudnych koronawirusowych czasach, za niezawodne miejsce do osiągania zysków.
Oszczędności masowo wycofywane z zupełnie nieopłacalnych, praktycznie zero-oprocentowanych lokat po części lokowano w kupno mieszkań. A jednocześnie niemała liczba osób decydowała się na kupno lokali na kredyt w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, w sytuacji, gdy oprocentowanie kredytów hipotecznych osiągnęło w ub. roku historyczne minima.
W obecnym roku trudno się będzie spodziewać przekroczenia ubiegłorocznego rekordu. Wskazują na to dane dotyczące mieszkań, których budowę w ub.r. rozpoczęto (łącznie 223,8 tys. mieszkań, tj. o 5,7% mniej niż rok wcześniej). Choć w tym samym 2020 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy dotyczące 275,9 tys. mieszkań, zatem o 2,8% więcej niż w 2019 r. Wygląda mimo wszystko na to, że w latach 20. obecnego wieku jeszcze nieraz doczekamy się ponad 200-tysięcznych wyników w ilości oddawanych do użytku „M”.
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Jabe

23-01-2021 [20:48] - Jabe | Link:

A właśnie, jak tam państwu się buduje?

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

24-01-2021 [09:04] - NASZ_HENRY | Link:

Na świrusa najlepsze są przeciągi na budowach ☺