Podatek od emisji CO2 - chronologia wydarzeń

3-14 VI 1992 Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro – z udziałem Polski uchwalono Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

11 XII 1997 Protokół z Kioto w sprawie przeciwdziałania ociepleniu klimatu przyjęty przez Polskę w czasie rządów Jerzego Buzka i prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego

18 listopada 2004 r. Protokół z Kioto ratyfikowała Rosja
"Zgodnie z art. 25 Protokołu z Kioto miał on wejść w życie dziewięćdziesiątego dnia od daty, w której nie mniej niż 55 Stron Konwencji, obejmujących Strony wymienione w Załączniku I, których emisje wynoszą co najmniej 55% całkowitych emisji dwutlenku węgla w 1990 r. Stron wymienionych w Załączniku I, złoży dokumenty ratyfikacji, zatwierdzenia, przyjęcia lub przystąpienia. Stało się to 16 lutego 2005 r., po tym jak w dniu 18 listopada 2004 r. Protokół z Kioto ratyfikowała Rosja. Ratyfikacja Protokołu z Kioto przez Rosję była kluczowa w kontekście faktu, że nie zdecydowały się na nią Stany Zjednoczone, odpowiedzialne za niemal 34% całkowitych emisji dwutlenku węgla przez państwa z Załącznika I za rok 1990, a jednocześnie udział Rosji wynosił 16,4%.

Sam Protokół z Kioto nie wymusza funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, ponieważ narzuca on jedynie niektórym państwom w nim uczestniczącym obowiązek redukcji emisji."
https://depotuw.ceon.pl/handle...

8 VI 2003
Referendum w spawie ratyfikacji traktatu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
popierane przez UW, PSL, PO i PiS
https://referendum2003.pkw.gov...

13 X 2003
"Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (z angielskiego: emissions trading scheme, ETS) stworzony został w wyniku implementacji w poszczególnych krajach członkowskich dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Europie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE58 (dalej Dyrektywa 2003/87). Dyrektywę 2003/87 uznaje się za wykonującą cele Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji określone w Protokole z Kioto."
https://depotuw.ceon.pl/handle...

2005 "W porównaniu z poziomem z roku 1988 – bazowego dla byłych krajów socjalistycznych – Polska ma obniżyć swoją emisję o 6%. Ponieważ z powodu zmiany struktury gospodarki narodowej w okresie transformacji emisja gazów i tak zmniejszyła się o 33% w latach 1988–2001, Polska miała możliwość zarobienia na handlu swoimi nadwyżkami[potrzebny przypis]. Komisja Europejska zdecydowała w marcu 2005, by ograniczyć limity przyznane wcześniej Polsce w krajowym planie rozdziału uprawnień na lata 2005–2007"
https://pl.wikipedia.org/wiki/...

2005-2007 rząd PiS pierwsza faza handlu ETS (40EUR/tonę w latach 2005-2008), limitu emisji nie przekroczono, narzucone Polsce restrykcje akceptowano

28 IV 2011
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Głosowało za ustawą: PO+SLD+PSL
https://www.sejm.gov.pl/sejm7....

"W Polsce system handlu uprawnieniami do emisji nie stanowi samodzielnej, autonomicznej całości, lecz stanowi element omawianego wyżej unijnego systemu handlu. Z tego względu postanowienia polskiego ustawodawstwa w przedmiotowej materii nie mają charakteru wyczerpującego, lecz stanowią uzupełnienie regulacji unijnych68. Obecnie główna ustawa przenosząca na grunt polski Dyrektywę 2003/87 to ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych69 (dalej ustawa o systemie handlu), która z dniem 21 czerwca 2011 r. zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji"
https://depotuw.ceon.pl/handle...
Ustawa 122 z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i komplet dyrektyw europejskich
https://isap.sejm.gov.pl/isap....

XI 2015- X 2023 wspólne rządy PiS i prezydenta Dudy - kontynuacja polityki klimatycznej UE

2018
"Ceny uprawnień wyraźnie zareagowały na zmiany zaproponowane przez instytucje unijne. O ile w latach 2012-2017 ceny rynkowe uprawnień (które można znaleźć pod skrótem EEX) wahały się między 5 a 10 EUR, o tyle po uzgodnieniu bardziej restrykcyjnych zasad, zaczęły drastycznie rosnąć. Między styczniem a październikiem uprawnienia podrożały z 7 EUR do nawet 23 EUR za tonę (2018)."
pdf:
https://zpp.net.pl/ceny-energi...

24 XI 2023 Min.Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: "Wystąpiłem o stwierdzenie niezgodności z konstytucją europejskich przepisów regulujących materię z zakresu uprawnień do emisji CO2 w systemie ETS, który został wprowadzony z pogwałceniem zasady jednomyślności, która gwarantowała każdemu państwu, w tym Polsce, złożenie weta w sytuacji, kiedy rozwiązania dotyczą bezpośrednio miksu energetycznego i bezpieczeństwa energetycznego państwa"
https://serwisy.gazetaprawna.p...
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

23-02-2024 [18:06] - NASZ_HENRY | Link:

 
 
Niestety
Hucpa klimatyczna
nie jest mityczna 🌼
 

 

Obrazek użytkownika Marek Michalski

23-02-2024 [18:27] - Marek Michalski | Link:

Trzeba nazwać wprost ideologią, to co propaganda neguje w podręcznikach na poziomie szkoły podstawowej.
Łatwo wskazać, że klimatyzmem posługują się kontynuatorzy rewolucji obok genderyzmu, migrantyzmu i innych pałek na Białego Człowieka.

Obrazek użytkownika Hornblower

23-02-2024 [18:48] - Hornblower | Link:

Hucpa klimatyczna - zgoda. Tylko dlaczego tę hucpę ochoczo akceptowały wszystkie polskie rządy od 1992 roku? Bez względu na barwy polityczne? 

Obrazek użytkownika Czesław2

23-02-2024 [18:52] - Czesław2 | Link:

I nie tylko Polskie. Kto wobec tego rządzi w Europie? Kto wystawia kandydatów do rządzenia? Kto ma media? Ano ci sami.

Obrazek użytkownika Marek Michalski

23-02-2024 [19:28] - Marek Michalski | Link:

Ta uwaga jest cenną wskazówką w poszukiwaniu źródeł władzy i jej totalnego charakteru.

Obrazek użytkownika Czesław2

24-02-2024 [06:38] - Czesław2 | Link:

Zarząd Polska Presse odwołany. Czyli niemcy mają podwójną korzyść. Dostali za te media kasę i mają je z powrotem. Niestety, przypadków za dużo. NIEMOŻLIWE, zeby Pis nie pomyślał o takim scenariuszu.

Obrazek użytkownika Marek Michalski

24-02-2024 [11:40] - Marek Michalski | Link:

Mylić się każdy może. Jeśli działania układają się w logiczną sekwencję to trudno podejrzewać nieświadomość. Prof.A.Nowak też wytknął 8letnie zaniechanie w budowie koncernu medialnego itp. Można zatem było odkupić lokalne tytuły prywatnie.
Wygląda, że my, a nawet „doły partyjne” mamy inną perspektywę polityczną niż „osoby odpowiedzialne”.
Nawet świadomość resetu Obamy i obecnego, przewidywalnego, resetu z Rosją nie jest równoznaczna z odejściem od interesu narodowego. Zatem „dalekowzroczni politycy” jak Kaczyński, a zwłaszcza Morawiecki (taśmy „kelnerów”), planują dla Polski rozwiązania z punktu widzenia polityki globalnej a polska flaga jest kamuflażem.
Zakładając dobre intencje, by Polacy przetrwali IIIWŚ, zwraca uwagę gorliwość w tym co robią, bo wyklucza to przetrwanie Polski w formie innej niż fasadowa.
Wracając do zagadkowych działań moją uwagę zwróciło rozbicie koalicji z Giertychem i Lepperem akurat gdy były strategiczne inwestycje (gazoport, tarcza), czyli gdy gra na czas popłacała.

Obrazek użytkownika Chatar Leon

23-02-2024 [18:54] - Chatar Leon | Link:

W kalendarium to by trza jeszcze parę dat i zjawisk społecznych dopisać:
- histeria z niepełnosprawnym dzieckiem Gretą Thunberg,
- wiara religijna w "pieniądze unijne", które biorą się z nieba i łaski Komisji Europejskiej,
- zlasowanie mózgów przez kilka modnych ideologii typu LGBT itede... itepe...
- akcja "pandemia" wraz z akcją "cudowna szczepionka na nieśmiertelność",
- akcja pod nazwą "odbudowa po pandemii" przez finansowanie "zielonej transformacji".
I jeszcze parę innych.

Obrazek użytkownika Marek Michalski

23-02-2024 [19:26] - Marek Michalski | Link:

Niewątpliwie uszczęśliwiają nas kompleksowo.

Obrazek użytkownika smieciu

23-02-2024 [19:33] - smieciu | Link:

Warto dodać że kasa ze sprzedaży uprawnień trafia do rządów narodowych. Więc i do Polski i są to bardzo duże pieniądze. Na tym polega spryt całego mechanizmu. Gdyż jest po prostu podatkiem, który trafia do budżetu, a zatem rządy na tym korzystają. Przez co nie mają motywacji do walki z tym mechanizmem. Przykładowy paradoks polega np. że rząd (PiS - bo na niego akurat padło) mógł obiecać jakieś dotacje dla kopalń, które stały się mało rentowne ze względu na ETS, tylko że pieniądze na te dotacje pochodzą właśnie z ETS :)
Ostatecznie, mimo wszystko trudno stwierdzić czy aż tak bardzo opłaca się likwidować elektrownie węglowe gdyż przecież te, dzięki ETS oddają kasę do budżetu podwójnie - płaci za to wszystko odbiorca końcowy. Ale rząd jako taki zyskuje.
Mechanizm ten więc w praktyce wywołuje dwie rzeczy: podnosi ceny energii dla końcowego klienta. Oraz różnicuje je na rynku - przez co tzw. zielona energia wydaje się tańsza. Ale niekoniecznie opłacalna dla rządu.

Obrazek użytkownika Marek Michalski

23-02-2024 [19:46] - Marek Michalski | Link:

To prawda, energia "zielona" jest dotowana a węglowa obciążana kosztami. Nie jest tak łatwo wyszukać konkretne informacje o stawkach, wpływach i dotacjach.
Istotne jest, że rząd może wydać te pieniądze tylko na cele określone przez UE, czyli na zieloną energię, co oznacza np. niemieckie wiatraki. I się kręci...
https://www.cire.pl/artykuly/m...