Who w a s who w dawnej Europie ( cz.1)

Do zrozumienia XXI. wieku pomocna jest perspektywa XXI wieków.   


Jest to lokalizacja 150. genetycznych przodków jednego Polaka obejmująca wsze czasy do XVII wieku i cały glob na podstwie danych ze 145 cywilizacji. Krańcowe trafienia we Francji, Kazachstanie i Turcji mają mniejszy poziom istotności. Po analizie nie widać żadnego ruchu ze wschodu w okresie naszej ery. Ten ruch był ,ale tysiące lat wcześniej. To temat na inny wpis. 

Analizując genetykę pewnej grupy naszych przodków żyjących od ok. 6000 PNE (BC) do XVII w. zauważam ciekawe prawidłowości, które zmieniły już moje postrzeganie całego tego okresu przedhistorycznego i historycznego. To grupa przodków liczaca ponad 100 osób ,których szczątki zostały zidentyfiowane genetycznie do tego stopnia, że daje się określić ich haplogrupy, zbiór innych osób najbardziej podobnych genetycznie, przynależność do plemienia i kultury archeologicznej i stopień podobieństwa do współczesnych narodów. Wiekszość z tych przodków to przedstawiciele różnych kultur znani tylko z identyfikatora archeologicznego, a niekórzy cieszący się godnością swego imienia i nazwą rodu. Wykonanie takiej analizy nie jest łatwe,gdyż w gąszczu danych wszystkie wątki technicznie śledzone zdają się mieszać z innymi i w sumie niczego nie dowodzić.  Na podstawie tych danych zacząłem jednak formułowć pewne wnioski. Zamieszczam tu do nich dane ,aby można było łatwiej to zrozumieć. 

Jak wspomniałem pewne postrzeganie przeze mnie dawnych epok trochę się zmieniło. Jednocześnie w przestrzeni medialnej słyszy się często jakieś sformułowania pełniące rolę historycznych dogmatów. A po zapoznaniu się z genetycznym tłem dany dogmat zmienia sens, obraz staje się bardziej wyraźny i żywy,a jego zabarwienie emocjonalne mniej formalne , utarte i szablonowe. Innymi słowy niektóre wyobrażenia są błędne. Proszę zerknąć niżej na temat nr 3.

Temat pierwszy. Podobieństwo do współczesnych narodów.

Muszę tu zrobić uwgę techniczną. Gdy sprawdzam jaką dany przodek ma przynależność do współczesnego społeczeństwa otrzymuję szereg odległosci genetycznych. Im mniejsza liczba tym bliższe podobieństwo. Zauważam,że podobienstwa wystepują w grupach o podobnym składzie. Najczęstsza taka grupa zawiera wszystie narody należące niegdyś do Unii Polsko-Litewskiej przy jej największym zasięgu  terytorialnym. Inne obejmują wyraźnie inny skład populacji. Przykłady:

Elite Viking Grave Cedynia   1010 AD
1. Polish (11.47)
2. Belorussian (12.45)
3. South_Polish (12.74)
4. Russian_Smolensk (12.97)
5. Estonian (13.05)
6. Lithuanian (13.42)
7. Estonian_Polish (13.48)
8. Ukrainian_Lviv (14.39)

Charakterystycny skład kulturowy współczesny ,ale zauważmy ,że jest skandynawski nie niemiecki:
Viking Sweden   1100 AD kobieta
1. Danish (4.971)
2. North_Dutch (5.927)
3. Norwegian (6.073)
4. West_Scottish (6.601)
5. West_Norwegian (7.178)
6. Irish (7.303)
7. Swedish (7.548)
8. North_German (8.050)

Viking Sweden   1100 AD  
1. West_Norwegian (5.593)
2. Norwegian (7.250)
3. Swedish (7.346)
4. North_Dutch (9.344)
5. Danish (10.13)
6. Orcadian (10.59)
7. West_Scottish (10.86)
8. North_Swedish (11.18)

Należący bardziej do naszej grupy narodowej:
Viking Age Gotland Kopparsvik Sweden   975 AD
1. Estonian (7.836)
2. Polish (9.746)
3. Finnish (10.19)
4. Southwest_Finnish (10.21)
5. South_Polish (10.83)
6. Ukrainian (11.25)
7. Ukrainian_Lviv (11.76)
8. Belorussian (12.74)

Ancient Gotlander   2750 BC ( Dalekie podobieństwo,ale jednak do Kultury Ceramiki Sznurowej CWC obejmujacej nasze ziemie.
Wówczas kolonizującej Skandynawię kultury Battle Axe) 
1. Ukrainian_Lviv (15.28)
2. South_Polish (15.69)
3. Ukrainian (15.94)
4. Estonian (16.07)
5. Polish (16.12)
6. German_Central (17.25)
7. East_German (17.52)
8. Hungarian (17.59)

Viking Norse Iceland  935 AD  haplogrupa Y-dna R1a1a1b1a3a. ( Islandczyk pochodzenia bałtyckiego czy znad Buga, tylko dużo wcześnijszego )
1. West_Norwegian (12.26)
2. Orcadian (13.15)
3. North_Dutch (13.51)
4. West_Scottish (13.54)
5. Irish (13.79)
6. Swedish (14.11)
7. Norwegian (14.17)
8. Danish (14.77)

Jeszcze jeden Węgier zanim przybyli tam Węgrzy.:
Early Slav-Mix Avar Grave   590 AD
1. Polish (5.012)
2. South_Polish (5.465)
3. Ukrainian (7.368)
4. Ukrainian_Lviv (7.804)
5. Russian_Smolensk (8.302)
6. Belorussian (9.161)
7. Estonian_Polish (9.557)
8. Estonian (9.789)

Widać prawidłowość w postaci grup narodowościowych. Więcej o tym w temacie nr 3. 

Temat drugi. Krakauer Berg koło Peissen. 

Prawobrzeżna Soława. ok.230 km na zachód od dzisiejszych granic Polski.150 km na płd.zachód od Berlina. 
W terenie wiejskim określanym jako Krakauer Berg znajduje się cmentarz z 1140 roku. Genetyka tych 11 osób na coś wskazuje. 
Kilka wprowadzających cytatów z Wikipedii. 


W okresie wielkiej wędrówki ludów w III–V wieku plemiona Swebów: Anglowie oraz Warnowie ruszyły z terenów Holsztynu, Szlezwika i Meklembrugii na południe. Ślady tej wędrówki są widoczne w nazewnictwie miast i miejscowości na zachód od rzek Łaby i Soławy (niem. Saale), które często mają końcówkę “leben”.

Swebami określano wiele ludów germańskich, wg Tacyta zamieszkiwali oni większą część Germanii i są prócz tego na odrębne szczepy według specjalnych nazw podzieleni[1]. Plemiona związku Swebów zamieszkiwały tereny położone nad środkową Łabą. W 60 roku p.n.e. przekroczyli Ren i pod wodzą Ariowista weszli do Galii, gdzie w 58 p.n.e. zostali pokonani przez Cezara. Wywędrowawszy do Czech włączeni zostali do państwa Marboda (I w.).  

Aschersleben było dawną osadą słowiańską. Prawa miejskie uzyskało w 1266. W 1322 stało się własnością biskupów z Halberstadt. Od łacińskiej nazwy miasta Askania wzięła nazwę dynastia askańska, założona przez Albrechta Niedźwiedzia.

Aschersleben znajduje się około 20 km na zachód za Soławą i za Krakauer Berg. Natomiast 15 km na południe na wschodnim brzegu Solawy znaduje się miasto Wettin.

Wettynowie  – dynastia niemiecka wywodząca się z dzisiejszej Saksonii-Anhaltu. Panowała w Miśni, Saksonii oraz w księstwach Turyngii. Jej przedstawiciele zasiadali także na tronie w Warszawie (elektorowie August II Mocny, August III Sas jako królowie Polski i wielcy książęta Litwy oraz król Saksonii Fryderyk August I jako książę warszawski). W 1423 Wettinowie uzyskali wraz z księstwem sasko-wittenberskim godność elektora Rzeszy, a całość ich posiadłości zaczęto określać historyczną nazwą Saksonia. 
....
Boczną, ernestyńską linią dynastii jest rodzina Koburgów (Coburg), ........ Koburgowie zasiadają na tronie belgiskim (od 1831), od 1901 r. dzierżą tron brytyjski (od 1917 pod nazwiskiem Windsor)

40-lecie obejmujące lata 962-1002, określane także jako Cesarstwo Ottonów, uznawane jest przez historyków za złoty okres średniowiecznej historii Niemiec. Cesarstwo, którego twórcą był Otton I, nazywane także Świętym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego lub I Rzeszą Niemiecką, przetrwało aż do 1806 r

To są ziemie, do których przez wiele lat zbliżała się ekspansja państwa Karola Wielkiego.
Ziemie, gdzie przed Zjazdem Gnieźnieńskim w  AD 1000 państwo Ottonów stykało się z częściowo podporządkowanymi  słowiańskimi, Łużycami i Miśnią.

Te ziemie stały się przedmiotem zmagań Cesarstwa z księciem Bolesławem Chrobrym, które po wojnie 1002-1018 Chrobry w większości utracił. Ziemie zaodrzańskie.
Jak się wydaje z analiz w 1140 w tej okolicy mieszkała ludność zróżnicowana genetycznie. Różne haplogrupy Y-dna: R1a,R1b,J,N,E1b,I.
Kim byli ci ludzie ?  Oto dane:
1140 AD - Genetic Distance: 5.273 - KRA010   
Top 99 % match vs all users    
1. South_Polish (4.759)
2. Ukrainian (4.943)
3. Polish (5.222)
4. Ukrainian_Lviv (5.356)
5. Russian_Smolensk (6.825)
6. Southwest_Russian (7.091)
7. Belorussian (7.183)
8. Ukrainian_Belgorod (7.258)

2. Medieval Germany Krakauer Berg Peissen
1140 AD - Genetic Distance: 6.151 - KRA001B
Top 99 % match vs all users    
1. Ukrainian (7.202)
2. Lithuanian (7.866)
3. Ukrainian_Lviv (7.945)
4. Estonian (8.027)
5. Polish (8.287)
6. Belorussian (8.340)
7. South_Polish (8.547)
8. Estonian_Polish (9.185)

3. Medieval Germany Krakauer Berg Peissen
1140 AD - Genetic Distance: 6.495 - KRA005   
Top 99 % match vs all users    
1. Russian_Smolensk (6.885)
2. Belorussian (8.015)
3. Estonian_Polish (8.333)
4. Ukrainian_Belgorod (8.391)
5. Southwest_Russian (8.933)
6. Lithuanian (9.328)
7. Polish (10.16)
8. South_Polish (10.35)

7. Medieval Germany Krakauer Berg Peissen
1140 AD - Genetic Distance: 7.786 - KRA009   
Top 99 % match vs all users    
1. Ukrainian_Lviv (6.979)
2. Ukrainian (7.189)
3. Russian_Smolensk (7.558)
4. South_Polish (7.644)
5. Southwest_Russian (7.938)
6. Belorussian (7.990)
7. Ukrainian_Belgorod (8.206)
8. Polish (8.324)

8. Medieval Germany Krakauer Berg Peissen
1140 AD - Genetic Distance: 7.825 - KRA006  (skądinąd naprawdę krakowiak)
Top 98 % match vs all users    
1. Polish (2.960)
2. Russian_Smolensk (4.206)
3. Estonian_Polish (5.197)
4. Belorussian (5.223)
5. South_Polish (5.535)
6. Southwest_Russian (7.026)
7. Ukrainian (7.612)
8. Ukrainian_Belgorod (7.791)

11. Medieval Germany Krakauer Berg Peissen
1140 AD - Genetic Distance: 8.426 - KRA008   
Top 98 % match vs all users    
1. Polish (4.655)
2. Ukrainian (5.182)
3. South_Polish (5.414)
4. Ukrainian_Lviv (6.650)
5. Estonian (8.292)
6. Russian_Smolensk (8.360)
7. Belorussian (8.441)
8. Estonian_Polish (8.457)

13. Medieval Germany Krakauer Berg Peissen
1140 AD - Genetic Distance: 8.603 - KRA011
Top 99 % match vs all users    
1. Belorussian (5.995)
2. Estonian_Polish (6.423)
3. Polish (6.658)
4. Russian_Smolensk (7.206)
5. Lithuanian (7.857)
6. South_Polish (9.364)
7. Estonian (9.377)
8. Southwest_Russian (9.865)

  
19. Medieval Germany Krakauer Berg Peissen
1140 AD - Genetic Distance: 9.099 - KRA004B
Top 99 % match vs all users    
1. Estonian (7.058)
2. Polish (7.163)
3. Belorussian (8.783)
4. South_Polish (8.956)
5. Ukrainian (9.565)
6. Lithuanian (9.732)
7. Estonian_Polish (9.767)
8. Russian_Smolensk (10.10)

21. Medieval Germany Krakauer Berg Peissen
1140 AD - Genetic Distance: 9.21 - KRA007
Top 99 % match vs all users    
1. Belorussian (6.808)
2. Lithuanian (7.792)
3. Estonian_Polish (8.075)
4. Russian_Smolensk (8.437)
5. Polish (8.565)
6. Estonian (9.323)
7. Southwest_Russian (10.74)
8. South_Polish (11.18)

81. Medieval Germany Krakauer Berg Peissen
1140 AD - Genetic Distance: 13.8 - KRA002B
Top 96 % match vs all users    
1. Ukrainian (9.293)
2. Ukrainian_Lviv (9.378)
3. South_Polish (11.08)
4. Finnish (12.04)
5. Estonian (12.34)
6. German_Central (12.63)
7. Polish (12.64)
8. Hungarian (12.97)

1140 AD - Genetic Distance: 14.83 - KRA003   
Top 94 % match vs all users    
1. Finnish (9.171)
2. Estonian (9.523)
3. Ukrainian (10.46)
4. Southwest_Finnish (10.70)
5. Polish (11.37)
6. Ukrainian_Lviv (11.43)
7. South_Polish (11.63)
8. German_Central (12.40)

Temat trzeci.
Można zbadać podobieństwo genetyczne części lub całości współczesnego narodu w stosunku do innego narodu. Ale co ciekawsze, można zbadać jakie jest uogólnione podobieństwo genetyczne narodu do dawych kultur archeologicznych, oczywiście zdefiniownych genetycznie jako określony zbiór. Podaję tutaj kilka przykładów. Liczba 0-5 oznacza, że jesteśmy częścią społeczności. 5-10 oznacza,że możemy pasować do tej społeczności.  

Najbliższe kultury archeologiczne dla współczesnych wschodnich Niemców:
1. *Scythian (2.981)
2. *Ostrogoth (2.981)
3. Scythian + Ostrogoth (2.981)
4. Scythian + Frank (3.724)
5. Scythian + Cherusci (4.32)
6. Scythian + Gepid (5.581)
7. Ostrogoth + Gepid (5.796)
8. Ostrogoth (6.17)
9. Scythian (9.046)
10. Gepid (10.78)
11. Frank (11.88)
12. Cherusci (11.99)

Dla północnych Niemców:
1. *Viking Icelandic (2.504)
2. *Frank (2.504)
3. Viking Icelandic + Frank (2.504)
4. Viking Danish + Frank (3.033)
5. Viking Icelandic + Anglo Saxon (4.273)
6. Viking Danish + Anglo Saxon (4.287)
7. Celt + Frank (4.339)
8. Frank (5.227)
9. Viking Danish (5.286)
10. Celt (6.569)
11. Viking Icelandic (7.135)
12. Anglo Saxon (7.507)

Dla zachodnich Niemców:
1. *Visigoth (1.875)
2. *Frank (1.875)
3. Visigoth + Frank (1.875)
4. Visigoth + Anglo Saxon (3.032)
5. Gaul + Anglo Saxon (3.855)
6. Frank (4.306)
7. Frank + Cherusci (4.954)
8. Gaul + Frank (4.964)
9. Visigoth (5.648)
10. Gaul (8.915)
11. Anglo Saxon (9.058)
12. Cherusci (9.1)

Dla południowych Polaków:
1. *Scythian (3.228)
2. *Early Slav (3.228)
3. Scythian + Early Slav (3.228)
4. Viking + Scythian (5.205)
5. Kievan Rus + White Croat (5.223)
6. Viking + White Croat (5.463)
7. Scythian + Kievan Rus (5.49)
8. White Croat (7.227)
9. Kievan Rus (7.509)
10. Scythian (8.925)
11. Early Slav (9.406)
12. Viking (12.8)

Dla współczesnych Polaków w ogólności :
1. *Viking (2.4)                               
2. *White Croat (2.4)
3. Viking + White Croat (2.4)
4. Scythian + Early Slav (3.484)
5. Kievan Rus + Early Slav (3.983)
6. Viking + Scythian (4.384)
7. Scythian + Kievan Rus (4.846)
8. Early Slav (6.657)
9. Kievan Rus (6.797)
10. White Croat (8.209)
11. Viking (10.03)
12. Scythian (10.61)

Podobieństwo wschodnioniemieckie do Scytów jest silniejsze niż Polaków do Scytów chyba za względu na bardzo dawny ruch ludności ze stepów przez Nizinę Węgierską do Niemiec.
Nasze pokrewieństwo z Wikingami może być spowodowane genezą R1a-Z283 i ruchem na Skandynawię od 3000 PNE, w tym z tworzeniem tam kultury BattleAxe oraz stałymi kontaktami handlowo-militarnymi przez Bałtyk. Również nie można zignorować dawych zasiedleń przedsłowiańskich  przez haplogrupy I Y-dna po obu stronach Bałtyku. 
( Czy Mieszko I był wikingiem ? Czy Chrobry był wikingiem ? Jako wojownik na pewno był , a jako polityk był potencjalnym kandydatem na władcę całej wschodniej Europy,a może w sojuszu z Ottonem III siłą na skalę europejską. To więcej niż przywódca grupy łupieżców. ) 

Jeszcze jedno podobienstwo : Litwini.
1. *Baltic (2.855)
2. *Kievan Rus (2.855)
3. Baltic + Kievan Rus (2.855)
4. Viking + Early Slav (4.267)
5. Baltic + White Croat (4.585)
6. Viking + Baltic (4.821)
7. Baltic + Early Slav (5.023)
8. Early Slav (7.236)
9. Viking (9.538)
10. Baltic (10.33)
11. Kievan Rus (10.96)
12. White Croat (14.28)

Chorwaci:
1. *Scythian (3.746)
2. *White Croat (3.746)
3. Scythian + White Croat (3.746)
4. Ostrogoth + White Croat (5.097)
5. Gepid + Kievan Rus (5.565)
6. Ostrogoth + Kievan Rus (6.351)
7. Scythian + Kievan Rus (7.048)
8. White Croat (7.499)
9. Scythian (7.508)
10. Ostrogoth (12.14)
11. Kievan Rus (12.36)
12. Gepid (14.98)

Szwedzi : (Viking 0.1 ???. jednak nie)
1. *Svear (2.544)
2. *Longobard (2.544)
3. Svear + Longobard (2.544)
4. Svear + Viking Norwegian (2.759)
5. Viking Danish + Longobard (3.103)
6. Viking + Longobard (3.548)
7. Viking + Svear (3.783)
8. Longobard (5.311)
9. Viking Norwegian (5.727)
10. Viking (6.252)
11. Svear (6.909)
12. Viking Danish (8.705)

Temat migracji ludności R1a, R1b, obrazuje kanał Youtube geonomad.
Warto obejrzeć 3 filmiki :
https://www.youtube.com/watch?...
https://www.youtube.com/watch?...
https://www.youtube.com/watch?...

 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Edeldreda z Ely

29-06-2023 [08:22] - Edeldreda z Ely | Link:

Aż chciałoby się gdzieś powędrować...
:) 

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

29-06-2023 [08:50] - NASZ_HENRY | Link:

...
Zamiast wędrówki w nieznane @Coryllus zaprasza do Grodziska Mazowieckiego
W sobotę i niedzielę od 11:00 do 19:00 czynne będą Targi Książki i Sztuki w Grodzisku Mazowieckim. Niestety zaczął się remont średnicówki pomiędzy dworcem zachodnim a Śródmieściem, więc dojazdy pociągiem są utrudnione. Podaję o której godzinie odchodzą rano pociągi do Grodziska z Dworca Zachodniego: 9.19, 9.55, 10.38, 12.05, 12.55, 13.17
W zaistniałej sytuacji najłatwiej dojechać do Mediateki samochodem, trasą S8, albo autostradą A2. Jadąc S8 skręcamy na Grodzisk Mazowiecki, w tym samym miejscu, w którym skręca się na Żelechów/Ojrzanów, tyle, że w prawo, a nie w lewo. Jadąc autostradą skręcamy na w lewo na węźle Grodzisk-Błonie.
Jedzie się błyskawicznie, w sobotę nie ma korków, w niedzielę podobnie
🌼

Obrazek użytkownika Ptr

30-06-2023 [10:43] - Ptr | Link:

Tak, to prawda, chciałoby się. Ale z drugiej strony ja uznaję ,że moja kolebka jest wszędzie wokół i nie wiadomo dokąd jechać. Coś wskazuje na Gotlandię , coś na Estonię, coś na Węgry, coś na Czechy. Czyli w drogę niebawem. Coś o tym jeszcze napiszę. 
A jakby ktoś chciał się cofać w czasie kilka tys. lat to zarówno Europa ( Łotwa, Litwa, Szwecja ) jak Bajkał. 

Obrazek użytkownika Ijontichy

29-06-2023 [08:43] - Ijontichy | Link:

Czy wg. ciebie,tu się zaczęła ewolucja? Czy skończyła...wg. mnie... skończyła...https://youtu.be/ypEaGQb6dJk

Obrazek użytkownika spike

29-06-2023 [10:48] - spike | Link:

@ljon
ewolucja się nie skończyła, bo się nie zaczęła :)

Obrazek użytkownika spike

29-06-2023 [10:46] - spike | Link:

Ktoś napisał, że już wystarczy 7 osobowy krąg znajomych, by praktycznie dotrzeć do każdego człowieka na świecie.
Podam przykład, znam ludzi, po kolejnej ich znajomości, dotarłem do pewnej aktorki Hollywood-u, która z pewnością zna innych znanych aktorów czy reżyserów, do których bym mógł w jakiś sposób dotrzeć. :)

Zdarza się, że gdzieś na wakacjach poznajemy kogoś, po rozmowach okazuje się, że mamy wspólnych znajomych, wtedy mówimy "jaki ten świat mały" :)
Kiedyś poznałem na wakacjach - 500 km od domu, pewną rodzinę, która jak się okazało, są moimi sąsiadami, tylko kilka bloków dalej :)

Obrazek użytkownika u2

29-06-2023 [10:55] - u2 | Link:

wystarczy 7 osobowy krąg znajomych, by praktycznie dotrzeć do każdego człowieka na świecie

Z drugiej strony jest tzw. liczba Dunbara, która określa z iloma osobami można mieć znajomość w życiu.

Liczba Dunbara określa liczbę trwałych więzi, w jakie maksymalnie jest w stanie wejść przedstawiciel danego gatunku. Dla człowieka liczba Dunbara wynosi 148. Oznacza to, że człowiek jest w stanie podtrzymywać relacje ze 148 innymi przedstawicielami jego gatunku. Przekłada się to na fakt, że w grupach o maksymalnej liczebności 148 (w przybliżenia 150) członków funkcjonuje się nam najlepiej. Za wszystko to odpowiedzialna jest budowa naszego mózgu.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy...

Obrazek użytkownika Ptr

30-06-2023 [10:49] - Ptr | Link:

Gdybym zamieścił tu pokrewieństwa jakiegoś powiedzmy Samarytanina to wyszłyby zupełnie inne regiony. Zrobię to nawet : 

1. *Canaanite / Semite (6.083)
2. Canaanite / Semite + Amorite (4.563)
3. Canaanite / Semite + Carian (4.756)
4. Byzantine + Canaanite / Semite (5.055)
5. Canaanite / Semite + Hurrian (5.875)
6. Canaanite / Semite (6.083)
7. Hurrian + Amorite (6.222)
8. Amorite (6.267)
9. Hurrian (10.75)
10. Carian (12.97)
11. Byzantine (16.66)

To tylko dla zobrazowania , że coś to daje. 
Norwegowie współczesni  podobni do dawnych : 
1. *Viking (2.519)
2. *Longobard (2.519)
3. Viking + Longobard (2.519)
4. Viking + Anglo Saxon (2.851)
5. Longobard + Anglo Saxon (2.945)
6. Viking Norwegian + Anglo Saxon (3.281)
7. Viking Norwegian + Longobard (3.417)
8. Viking Norwegian (3.84)
9. Longobard (5.962)
10. Viking (6.073)
11. Chauci (8.093)
12. Anglo Saxon (8.222)  
 

Obrazek użytkownika u2

30-06-2023 [11:00] - u2 | Link:

Jest jeszcze tzw. Liczba Erdosza :

https://pl.wikipedia.org/wiki/...

Czyli liczy się od słynnego Erdosza, który ma liczbę 0. Kolejne liczby są przyznawane za napisanie wspólnie z Erdoszem pracy naukowej lub z kimś kto napisał z nim pracę, lub z kimś kto napisał pracę z kimś kto napisał pracę z Erdoszem itd. Obecnie najwyższa liczba Erdosza wynosi ponoć 15 i z biegiem czasu będzie tylko rosła. No chyba, ze jakaś bombka zabije wszystkich posiadaczy liczby Erdosza naraz, czego nikomu z posiadaczy liczby nie życzę :-)

Obrazek użytkownika spike

30-06-2023 [16:47] - spike | Link:

@Ptr
ciekawe jest, że w dawnych czasach było dużo mniej ludzi, spore tereny niezamieszkałe, możliwości komunikacyjne słabe, to ludzie jakoś się spotykali i do tego mieszali.

Jeszcze ciekawiej wygląda budownictwo, wznoszono olbrzymie obiekty z kamiennych bloków ważących dziesiątki, czy setki ton, na terenach, gdzie nie było takiego budulca, najbliższy oddalony setki km, do tego precyzja ich wykonania, niejednego współczesnego inżyniera wprawia w zakłopotanie i bezradność.

Obrazek użytkownika Ptr

30-06-2023 [21:15] - Ptr | Link:

W Biskupinie są domy ( rekonstrukcje ) sprzed 6 tys lat. Na dodatkowej wystawie. Drewniane, ale duże. 
Ale ważnejsze od układania kamieni było tworzenie pojęć, słów, języka czyli myślenie. Logistyka.  Przed Wikingami ludzie pływali po Bałtyku i rzekach północnej Europy.
Myślenie  przypisywane jest ludom stepowym ,chociaż to nasi proto-wschodnioeuropejczycy z za Uralu zanieśli ten język do Indii. I najbliższym proto-indoeuropejskiemu językiem jest podobno .....litewski. 

 

Obrazek użytkownika u2

30-06-2023 [21:25] - u2 | Link:

proto-indoeuropejskiemu językiem jest podobno .....litewski

Jest jeszcze łotewski, niby podobne, ale znajomi Litwin z Łotyszem mówili z sobą po rosyjsku. Obaj studiowali w Moskwie, ale nie w MGIMO, tylko GCOLIFK (Gossudarstwiennyj Centralnyj Ordena Lenina Institut Fiziczeskoj Kultury) :-)

Obrazek użytkownika Ptr

30-06-2023 [23:24] - Ptr | Link:

Napiszę też coś Rosjanach,a raczej Rusinach.

Obrazek użytkownika u2

30-06-2023 [23:40] - u2 | Link:

Rosjanach,a raczej Rusinach

Przed wojną była w granicach Polski Biała Ruś, ale również Czerwona Ruś. Czerwona to Wołyń i Galicja wschodnia. Jednak nie zaryzykowałbym tezy, że to tzw. ruski mir, współcześnie lansowany przez Rosję. Ukraiński jest różny od rosyjskiego, tak samo białoruski jest różny od obu tych języków. Chmielnicki dogadał się z namiestnikiem cara poprzez tłumacza. Chmielnicki mówił jednak po ukraińsku lepiej niż po polsku, a po rosyjsku ani w ząb. Co prawda dokument "ugody" Chmielnickiego zaginął, a Chmielnicki zrozumiał swój błąd, kiedy było już za późno.