85. rocznica sowieckiego ludobójstwa na Polakach

11 sierpnia 1937 roku, z inspiracji i za wiedzą Stalina, ludowy komisarz spraw wewnętrznych Nikołaj Jeżow wydał rozkaz dotyczący rozpoczęcia masowej eksterminacji Polaków zamieszkujących obszar ZSRS. „Operacja polska NKWD”, która w rzeczywistości była skierowaną przeciwko Polakom zbrodnią ludobójstwa, kosztowała życie co najmniej 111 tys. osób, a ok. 140 tys. Polaków zostało „osądzonych” i wysłanych do więzień i łagrów. Bolszewicy nie oszczędzali nawet kobiet i dzieci. Represje w tej przerażającej, masowej skali trwały do listopada 1938 r.

Ostateczne rozwiązanie kwestii polskiej
W rozkazie nr 00485 ludowego komisarza spraw wewnętrznych Nikołaja Jeżowa, z 11 sierpnia 1937 r. uznano Polaków za „szpiegów na usługach warszawskiego wywiadu”.
Aresztowani Polacy mieli być dzieleni na grupy: „Pierwsza kategoria, do której należą wszystkie szpiegowskie, dywersyjne, szkodnicze i powstańcze kadry wywiadu, podlega rozstrzelaniu; druga kategoria, mniej aktywna od nich, podlega osadzeniu w więzieniach i łagrach z wyrokiem od 5 do 10 lat”. Koniec operacji zaplanowano na 20 listopada 1937 r. 

Jednym z pretekstów do represji na Polakach miała być rzekoma przynależność do nieistniejącej (od 1921 r.) Polskiej Organizacji Wojskowej, a „wyroki” podejmowały „dwójki” enkawudzistów. - Rodzaj przewinienia określano zwięźle: „polski kontrrewolucjonista”, „wróg Związku Sowieckiego”, „polski kułak”, „piłsudczyk”, „aktywny działacz katolicki” czy „członek polskiej kontrrewolucyjnej organizacji POW”. Nie dbano o pozory, nie fabrykowano dowodów.
Na podstawie takiej kwalifikacji, dokumenty, które nazywano albumami, były przedstawiane do akceptacji przez „centralną dwójkę”, czyli Jeżowa i prokuratora generalnego ZSRS Andrieja Wyszynskiego, ale była to już czysta formalność.
– Bardzo dobrze! Wykopujcie dalej i usuwajcie ten polski brud – napisał Stalin na marginesie raportu Jeżowa po niespełna trzech tygodniach represji, z którego dowiedział się, że aresztowano już ponad 23 tys. Polaków.
Enkawudziści bardzo spieszyli i często zabijali Polaków (większość strzałem w tył głowy), zanim dokumenty tzw. „dwójek” docierały na Łubiankę do akceptacji. Ślady zbrodni zacierano, wrzucając ciała zamordowanych ludzi do dołów zlokalizowanych w lasach, m.in. w Bykowni i Kuropatach, ale ich bezimienne mogiły znajdują się także w innych miejscach dawnego ZSRS.

Kogo nie zabili, wysłali do łagru
Cztery dni po wydaniu pierwszego rozkazu, Jeżow wydał dyspozycję, określającą postępowanie wobec rodzin (głównie kobiet, a także dzieci) aresztowanych. W rozkazie 00486 zalecił, aby „skazywać je na 5-8 lat pod zarzutem wiedzy o działalności kontrrewolucyjnej bliskich” i to bez względu na stan zdrowia.

Dzieci (także niemowlęta) kierowano do państwowych placówek, które miały wychować je na „dobrych” komunistów. Dbano przy tym, aby nie umieszczać rodzeństw w tych samych placówkach. Kobiety i 15-latków traktowano jako „niebezpiecznych społecznie i zdolnych do antysowieckiej działalności” i karano pobytem w łagrze lub w koloniach pracy.
https://niezalezna.pl/453176-8...

Lista rosyjskich zbrodni w przeciągu ostatnich 100 lat. Warto przypomnieć :
1918 - krwawe stłumienie strajku kolejarzy przez CzeKa 1918 - 1969 - system GUŁAG - 41 mln zamordowanych, 10-30 mln zmarłych w trakcie transportów 1918–1921 powstanie przeciw bolszewikom w guberni tambowskiej 1921 - głód na Powołżu, [5,1 miliona ofiar] 19210-1923, 1932–1933 i 1946-1947 - wielki głód na Ukrainie i na Kubaniu 1921 - powstanie marynarzy w Kronsztadzie 1921 - Mongolia 1923 - 1933 - Sołowiecki Obóz Specjalnego Przeznaczenia [obóz koncentracyjny] 1936-1937 - przesiedlenia ludności z obszarów przygranicznych [Niemcy, Koreańczycy, Finowie, Irańczycy] 1937 - egzekucja 1 tys. więźniów w uroczysku Sandomoroch 1934 - inwazja na Sinciang 1937-1938 - operacja polska NKWD [rozkaz ludowego komisarza SW 00487] - zamordowano 111 tys. Polaków, 29 tys zesłano do obozów koncentracyjnych, a 100 tys deportowano na Syberią 1938 - wojna z Finlandią 1939 - aneksja Litwy, Łotwy, Estonii i wschodniej Polski, uśmiercanie polskich jeńców wziętych do niewoli pod Wilnem i Grodnem poprzez miażdżenia ich gąsienicami czołgów w rękach Armii Czerwonej znalazło się 240 tysięcy polskich jeńców wojennych, z tej liczby 125 tysięcy przekazano NKWD do obozów pracy i koncentracyjnych 320 tys. Polaków zesłano na Sybir, ponad 58 tys. spośród osadzonych w obozach, specposiołkach, kopalniach i na wolnym zesłaniu zmarło z głodu, zimna, chorób i wyczerpania spowodowanego ponadludzką pracą fizyczną i zepchnięciem na margines sowieckiego społeczeństwa 1939 - 1941 - aresztowanie 100 tys. Polaków na anektowanych terenach II RP [zesłani na Workutę, zamordowani w Bykowni i Kuropatach, 10 tys. wymordowanych na miejscu] 1940 - aneksja Mołdawii 1940 - zbrodnia Katyńska [21 tys. zamordowanych obywateli Polskich, w tym 10 tys. oficerów] 1940 - 1941 - deportacja 800 tys Polaków z Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy [około 10% zmarło w czasie transportu] 1941 - masowe mordowanie więźniów polskich osadzonych w więzieniach zachodniej Ukrainy i Białorusi - 35 tys. [14,7 tys. bezpośrednio, 20 tys w trakcie ewakuacji więzień] 1944-48 - zhołdowanie Polski, Czech, Węgier, Bułgarii, Rumunii, wschodnich Niemiec z ziem Polski pojałtańskiej wywieziono w ramach utrwalania władzy ludowej do ZSRR ok. 40 tysięcy osób, a ogólna liczba tam represjonowanych wynosi ok. 45 tysięcy osób, w tym żołnierzy podziemia - 17 tys. 28 marca 1945 - porwano i uwięziono w Moskwie na Łubiance 16 przywódców polskiego państwa podziemnego 1945 - masowe deportacje Tatarów krymskich, Czeczeńców, Niemców nadwołżańskich 1953 - bunty więźniów w Workucie, Norylsku, Karagandzie, Kolmie, Incie 1954 - bunty więźniów Rewdzie [koło Swierdłowska], Karabaszu [Ural], Tajszecie, Reszotach, Kengirze, Szerubaj Nurze, Bałchaszu, Sachalinie, Incie 1955 - bunty więźniów w Workucie, Solikamsku, Potmie 1956 - bunty więźniów w Karagandzie [obóz Fedorowskij] 1956 - marsz sowieckich czołgów na Warszawę 1956 - Węgry 1962 - masakra demonstrujących robotników w Nowoczerkasku 1968 - Czechosłowacja 1969 - konflikt nad Ussuri 1979 - 1989 - Afganistan 1991-1992 - wywołana przez sowiety wojna w Osetii Pd. 1994-1996 - I wojna Czeczeńska 1999-2009 - II wojna Czeczeńska 2008 - inwazja na Gruzję, zajęcie Osetii Pd. 2014 - aneksja Krymu, Donbas i Ługańsk oraz przez skorumpowanego Łukaszenkę Białoruś. 2021 - hybrydowy atak na wschodnią granicę UE za pomocą białoruskich służb i oszukanych islamskich migrantów. Zabicie niewinnych dzieci lotu MH17 itd......
Dzisiaj do tych zbrodni ludobójstwa historia dopisuje mord niewinnych dzieci i kobiet na Ukrainie. Rosyjscy bandyci strzelają do kobiet i dzieci w domach,szpitalach, przedszkolach i szkołach - jak oprawcy z SS w czasie IIWŚ . Szybko zatem rosyjscy bandyci się uczą.

To tylko niektóre wybrane fakty historyczne tych rosyjskich zbrodni ludobójstwa jest o wiele więcej. Pomordowanych milionów bezimiennych dzisiaj ludzi. Rosja zawsze miała na swoich rękach krew niewinnych ludzi. Nie wspomnę o milionach niewinnych Polskich rodzin zamordowanych lub zesłanych na syberyjską śmierć. Dzisiaj KGB owski karzełek jak Hitler chce siłą pouczać świat czym są wartości, pokój, samostanowienie. Szydera, zaplanowana gra, chamstwo i obłuda. Ale świat przejrzał już na oczy i przestał się bać wyszczerbionej szabelki Putina.  Wielka napompowana przez Niemcy rola Rosji w świecie kończy się nieodwracalnie. Teraz czas na potęgę Polski.

Niech bandyta i morderca niewinnych ukraińskich dzieci - Putin nie zakłamuje historii  Europy nie znając lub fałszując swoją . Wkrótce , jak mniemam, odpowie przed światem za zbrodnie ludobójstwa.
Putin bandyta zaczął jak Hitler i tak jak on skończy.

https://dziennikarzobywatelski...

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Tezeusz

11-08-2022 [08:23] - Tezeusz | Link:

Gdyby "operacja polska" potrwała dłużej, wszyscy Polacy w ZSRS zostaliby unicestwieni "
- Aresztowani byli dzieleni na dwie kategorie: skazanych na śmierć i zesłanych do łagru na pięć do dziesięciu lat. Ta druga kategoria stosowana była niestety dużo rzadziej. Znając jednak realia panujące w łagrach, należy przypuszczać, że dziesięcioletni wyrok i tak najczęściej kończył się śmiercią skazańca - mówił Mariusz Kwaśniak, wicedyrektor Archiwum IPN. 85 lat temu, 11 sierpnia 1937 r. rozpoczęła się operacja polska.

RoSSyjska faszystiwska banda zwyrodnialców, pedofili, złodziei mordowali Polaków zgodnie z planem eksterminacji narodu....

Obrazek użytkownika u2

11-08-2022 [09:00] - u2 | Link:

uznano Polaków za „szpiegów na usługach warszawskiego wywiadu”.

Rosjanie nie mogli przeboleć klęski z 1920 roku. Szykowali zemstę na Polakach.

Obrazek użytkownika Tezeusz

11-08-2022 [09:19] - Tezeusz | Link:

Dziś roSSyjscy tego samego chcą, Putina popiera 78% a on mówi: '''Polska musi zniknąć, polski jezyk zamilknąć na zawsze, jak wejdziemy do polszy to trochę ubijem palaków a reszte wchłonie sybir'''

Odpłacimy się kacapom za wszystkie mordy i zsyłki. Zaczynamy od pomocy Ukrainie.

Obrazek użytkownika u2

11-08-2022 [09:28] - u2 | Link:

Polska musi zniknąć, polski jezyk zamilknąć na zawsze

Nie tylko Putler tak mówi. Niedawno oglądałem filmiki na YT z życia w Rosji. No biedacy, ale mówią, że winni są ich biedzie ... Polacy, których chca napaść jak się uporaja z deukrainizacją Ukrainy :-)

Obrazek użytkownika zbychbor

11-08-2022 [20:55] - zbychbor | Link:

@autor
Kto był CzeKa, kto w NKWD, jakiej narodowości byli mordercy. Bo raczej mało tam było Rosjan. Jakiej narodowości była tam nadreprezentacja? Podobnie zresztą jak w Polsce.
Fałszowanie historii. Wybielanie prawdziwych zbrodniarzy.
Tel Aviv zadowolony, szekle płyną, "dorobek intelektualny" rośnie
 

Obrazek użytkownika Tezeusz

11-08-2022 [22:55] - Tezeusz | Link:

@Zbychor
Ale wali od ciebie sowieckim gównem !
 

Obrazek użytkownika zbychbor

12-08-2022 [10:21] - zbychbor | Link:

@tez
aj waj, aj waj.
Zmień koprofilu ubogie słownictwo, bo chamstwa w internecie i tak jest bez liku.

Obrazek użytkownika Tezeusz

12-08-2022 [12:13] - Tezeusz | Link:

Tomasz rus
Lubisz sowieckie gównno skoro tak nim kłapiesz w komentarzach!

Obrazek użytkownika Tomaszek

12-08-2022 [10:20] - Tomaszek | Link:

Nie bierz tego   do głowy  Zbychu .Mi admin posty mrozi albo  "znika" . Ten Zeus 11 lipca cieszył się z wakacji . Pewnie za szekle i nie tylko . Mieć tyle "ścierwa " , gówna i gnoju w "dorobku" to dla niego honor .  Ten typ tak ma .

Obrazek użytkownika Tezeusz

12-08-2022 [14:15] - Tezeusz | Link:

@Tomaszek rus
Po wakacjach i czuję moim blogu smród twego sowieckiego gówna i tyle !

Obrazek użytkownika Tomaszek

12-08-2022 [20:04] - Tomaszek | Link:

To po tej świni co cię storpedowała za stodołą .

Obrazek użytkownika Tezeusz

12-08-2022 [21:52] - Tezeusz | Link:

@Tomadzek rus
piszesz o świni taki masz obraz w lustrze

 

Obrazek użytkownika Tomaszek

12-08-2022 [12:37] - Tomaszek | Link:

Widzisz Zbychu Brat ten Zeus buduje sobie "dorobek intelektualny". Pewnie mu nikt nie wytłumaczył że gówno i ścierwo się nie liczy . Ale mu chyba Admin zalicza . Bo nawet przy jednej z okazji gratulował .

Obrazek użytkownika zbychbor

12-08-2022 [15:26] - zbychbor | Link:

@Tomaszek
dzięki. Tobie też kibicuję jako wierny czytelnik NB.
Co do @tez i jego ferajny - teraz prawie ich nie czytam, nie da się. Kłamstwo + głupota + chamstwo.
Admin popiera, ale wejść mają coraz mniej.
 

Obrazek użytkownika Tezeusz

12-08-2022 [16:38] - Tezeusz | Link:

@ zbychor
desancik Scierwoneonowy :
"Co do @tez i jego ferajny - teraz prawie ich nie czytam"

To po co się tutaj pakujesz ze śmierdzącym sowieckim .....wal do swoich NEonek to twój raj....

Obrazek użytkownika Tezeusz

12-08-2022 [16:44] - Tezeusz | Link:

@ zbychor rus...
Kolejny prawie 10 letni deancik scierwoneonowy z.. ZEROWYM dorobkiem intelektualnym.. ZERO to ZERO takie sowieckie...

Obrazek użytkownika Tezeusz

12-08-2022 [16:39] - Tezeusz | Link:

@ Tomaszek rus..
Zero to zero takie sowieckie Tomaszkowe i tyle ! wali....putlerkiem

Mój dorobek na NB to :
Liczba wpisów: 755
Liczba wyświetleń: 1,068,601
Liczba komentarzy: 10,076

Przez półtora roku !

Twój ZEEEEEERRRROOOOOOOO !!!! dodam gówniane przez 3.5 roku... Fenomen.. taki sowiecki.....

Obrazek użytkownika Tomaszek

12-08-2022 [20:02] - Tomaszek | Link:

A bluzgów licznika nie masz . Sam jesteś sowietem Koderasto z Kasinki .

Obrazek użytkownika Tezeusz

12-08-2022 [14:14] - Tezeusz | Link:

Tak działa państwo terrorystyczne. Rosjanie blokują dostawy leków do Ukraińców
Od 24 lutego, czyli początku rosyjskiej inwazji, najeźdźcy ani razu nie wyrazili zgody na otwarcie korytarza humanitarnego w celu dostarczenia lekarstw na okupowane tereny Ukrainy. Poinformował o tym wiceminister zdrowia Ukrainy Ołeksandr Komaryda.

Obrazek użytkownika Tomaszek

12-08-2022 [23:29] - Tomaszek | Link:

Viagry nie dowieźli ?

Obrazek użytkownika Tezeusz

13-08-2022 [09:24] - Tezeusz | Link:

@Tomaszek 
rozum tobie ubył i została sieczka a wali od niej gównem idioty..

Obrazek użytkownika Tomaszek

13-08-2022 [14:35] - Tomaszek | Link:

Tobie nic nie pomoże  . Z braku Viagry twój mózg , który masz tam gdzie Viagra działa  miejscu uwiądł .

Obrazek użytkownika Tezeusz

13-08-2022 [19:09] - Tezeusz | Link:

Tomaszek rus..
Twój sowiecki mózg uwiądł już dawno..