Równość – Gender – Zwalczanie

15 kwietnia Rada Warszawy ma głosować nad przyjęciem przedstawionego przez przewodniczącą Ewę Malinowską-Grupińską (KO/PO) projektu uchwały w sprawie „podjęcia współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi Państw - Sygnatariuszy Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym”.
A ponieważ w art. 33 Konstytucji RP mamy już zapisane równe prawa kobiet i mężczyzn „w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym” oraz równe prawo „do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń”, więc postanowiłem sprawdzić, czym ponadto chcą nas – tj. warszawianki i warszawiaków – uszczęśliwić panie i panowie radni z rządzącej Warszawą koalicji?
Mam nadzieję, że ten parostronicowy wybór z 24-stronicowej Karty da o tym jakie takie wstępne wyobrażenie…

Gender budgeting

„Część I. Zasady. Sygnatariusze Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym uznają co następuje jako fundamentalne zasady swoich działań: […] 5. Perspektywa równości płci musi być uwzględniana pod uwagę przy tworzeniu polityki, metod i instrumentów, które wpływają na codzienne życie społeczności lokalnej np. poprzez techniki głównego nurtu zarządzania (gender mainstreaming) oraz budżetowanie pod kątem płci (gender budgeting). W tym celu doświadczenie kobiet w życiu lokalnym, warunki życia i pracy, muszą zostać rozpoznane i uwzględnione. […]”

Zwalczanie języka i obrazów

„Część III. Demokratyczna odpowiedzialność. […] Rola polityczna […] Artykuł 6 – Przeciwstawianie się stereotypom / 1) Sygnatariusz zobowiązuje się do zwalczania, tak dalece jak to możliwe, uprzedzeń, praktyk i użycia języka i obrazów, które oparte są na idei wyższości lub niższości jednej z płci, czy stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn. […] 3) Sygnatariusz pomoże także swoim pracownikom, poprzez szkolenie i inne środki, zidentyfikować i eliminować stereotypowe podejście i zachowanie, a także ustali standardy zachowania w tym względzie. 4) Dążąc do równości kobiet i mężczyzn Sygnatariusz przeprowadzi działania i kampanie podnoszące świadomość o krzywdzącym wpływie stereotypów płci. […]”

Kobiety na traktory, faceci do pieluch

„Rola pracodawcy / Artykuł 11 […] 1) Sygnatariusz jako pracodawca uznaje prawo do równości kobiet i mężczyzn we wszystkich aspektach zatrudnienia, łącznie z organizacją i warunkami pracy. 2) Sygnatariusz uznaje prawo do łączenia życia zawodowego, społecznego i rodzinnego oraz prawa do godności i bezpieczeństwa w miejscu pracy. 3) Sygnatariusz zobowiązuje się do podjęcia wszystkich uzasadnionych środków, włączając działania wspierające w ramach swoich kompetencji prawnych, we wspieraniu powyższych praw. 4) Środki, o których mowa w punkcie 3 obejmują następująco: / a. sprawdzenie polityki i procedur odnoszących się do zatrudnienia w organizacji, opracowanie i stosowanie w kwestiach związanych z zatrudnieniem Równościowego Planu Działania, w celu zniesienia nierówności w określonym czasie i obejmuje m.in. […] Środki zapewniające zrównoważony udział kobiet i mężczyzn na wszystkich szczeblach, w szczególności odnoszące się do nieproporcjonalności na wyższym szczeblu zarządzania. / Środki zwalczające segregację opartą na płci, i zachęcanie pracowników do wykonywania zawodów przypisanych tradycyjnie drugiej płci […] d. Wspieranie godzenia życia zawodowego, społecznego i rodzinnego poprzez: […] Zachęcanie mężczyzn do skorzystania z ich prawa do opieki nad dziećmi i innymi osobami.”

Zamówienia publiczne tylko dla zwalczających

„Zamówienia publiczne i umowy / Artykuł 12 / 1) Sygnatariusz zobowiązuje się, że w wykonywaniu swoich zadań i obowiązków wynikających z zamówień publicznych, włączając umowy na dostawę produktów, wykonanie usług i prac, będzie wspierać równość między kobietami i mężczyznami. 2) Sygnatariusz uznaje, że ta odpowiedzialność jest szczególnej wagi gdy zleca innym jednostkom prawnym wykonanie ważnych usług publicznych, za które prawnie sam jest odpowiedzialny. W takich przypadkach sygnatariusz zapewni, że jednostka prawna wygrywająca umowę (bez względu jaka jest jej forma własności) ma taki sam obowiązek zapewnić czy promować równość między kobietami i mężczyznami, jakie miałby sygnatariusz jeśli dostarczałby usługi bezpośrednio. 3) Sygnatariusz zobowiązuje się, jeśli uważa za stosowne, wprowadzić następujące kroki: a) dla każdej znaczącej umowy proponuje włączenie i uwzględnienie odpowiednich uregulowań dotyczących płci i możliwości pełnoprawnego promowania równości; b) zapewnia, że specyfikacja umowy uwzględnia cele równości płci; c) zapewnienie, że inne wymagania i warunki dla konkretnej umowy uwzględniają i odzwierciedlają te cele; […] f) Zapewnienie, że warunki umowy głównej obejmują wymóg, że podwykonawca respektuje równość płci.”

Zwalczanie w edukacji

„Rola dostawcy usług / Artykuł 13 – Edukacja i kształcenie ustawiczne / […] 3) Sygnatariusz uznaje potrzebę likwidowania stereotypów ról kobiet i mężczyzn we wszystkich formach edukacji. W tym celu zobowiązuje się do następujących środków: / Sprawdzania materiałów edukacyjnych szkół i innych programów edukacyjnych oraz metod nauczania, w celu zapewnienia, że zwalczają one stereotypowe postawy i praktyki / Podjęcie specjalnych działań zachęcających do podejmowania nie tradycyjnych wyborów kariery (nie tradycyjnych zawodów przypisanych konkretnej płci) / Włączenie, w ramach kursów edukacji obywatelskiej i edukacji dla obywatelstwa elementów, które podkreślają wagę równego udziału kobiet i mężczyzn w procesie demokratycznym. / 4) Sygnatariusz uznaje, że sposób w jaki prowadzone są szkoły i inne placówki edukacyjne pokazuje ważne dla dzieci i młodzieży modele. Dlatego zobowiązuje się promować równy udział kobiet i mężczyzn na wszystkich szczeblach zarządzania i kierowania szkołami.”

Twinning

„Twinning i współpraca międzynarodowa / Artykuł 30 / 1) Sygnatariusz uznaje rolę twinningu oraz współpracy na szczeblu europejskim oraz międzynarodowym w życiu samorządów lokalnych i regionalnych, w zbliżaniu do siebie obywateli i promowaniu uczenia się od siebie i porozumienia ponad granicami państwowymi. 2) Sygnatariusz zobowiązuje się w swoich działaniach w dziedzinie twinningu i współpracy na szczeblu europejskim i międzynarodowym: / Włączać równo kobiety i mężczyzn z różnych środowisk do tych działań / Korzystać z twinningu, współpracy na arenie europejskiej i międzynarodowej jako platformy wymiany wzajemnych doświadczeń, nauki w sprawach odnoszących się do równości kobiet i mężczyzn / Uwzględniać równościowy podział płci w podejmowanych przez siebie zdecentralizowanych działaniach.”

Jeśli jednak po tej lekturze czytelniczka lub czytelnik nadal nie wie co to są „gender budgeting” i „twinning” – oraz czym to pachnie – może albo przeczytać [pod linkiem] cały ten długi dokument albo może mi uwierzyć na słowo, że nigdzie tego nie wyjaśniono w nim ani o włos dokładniej niż w tym moim wyborze.

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

11-04-2021 [15:58] - NASZ_HENRY | Link:

Jestem za równością i stwierdzam, że Grupińska i Grupiński to takie same gender mendy ☺☻
 

Obrazek użytkownika sake3

11-04-2021 [16:10] - sake3 | Link:

,,Dlatego zobowiazuje się promować równy udział kobiet i mężczyzn na wszystkich szczeblach zarzadzania i kierowania szkołami''.Szkoły są od dawna sfeminizowane na wszystkich poziomach zarządzania,więc co autorka właściwie chce?Jakie równościowe podziały?Całość tego detego elaboratu pokazuje jedynie,że paniuśki je piszą na zlecenie róznych organizacji lewicowych a same nie mają zielonego pojęcia o pracy,wymogach i obowiązkach pracowniczych,o kryterium przydatności i kompetencjach przyszłych pracowników.Nic dziwnego ,większośc z nich nigdy nie pracowała i nie ma zielonego pojęcia o pracy.Wybierają ,,zawód aktywistka'' polegający na robieniu szumu,narzucaniu wydumanych i czesto idiotycznych rozwiązań.

Obrazek użytkownika Marcin Gugulski

12-04-2021 [08:54] - Marcin Gugulski | Link:

Dziękuję. Też zwróciłem uwagę na oderwanie tego zobowiązania od realiów. Równie dobrze Rada Warszawy mogłaby się zobowiązać do promowania równego udziału kobiet i mężczyzn na wszystkich szczeblach zarzadzania i kierowania przedszkolami i żłobkami albo, dajmy na to, Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, gdzie obsada personelu i szefostwa jest i chyba zawsze była zupełnie przeciwna. 

Obrazek użytkownika Marek1taki

11-04-2021 [20:12] - Marek1taki | Link:

To "wyczerpuje znamiona" wg wielu paragrafów. Już samo przyjęcie pod głosowanie tego totalnego bełkotu jest przestępstwem. Jest to zresztą zgrana metoda zamachu pełzającego przez paragrafy w oparciu o pozakonstytucyjne i pozaprawne umowy międzynarodowe. Równoznaczna ze zdradą stanu. W ten sposób zniesiono karę śmierci powołując się na jakieś gnioty i jakoś konstytucjonaliści nie protestowali. Teraz w poczuciu bezkarności byle pipidów może sobie przegłosować nowy byt prawny bez ryzyka powieszenia czy ścięcia. Ryba psuje się zresztą od głowy premiera i jego pomysłów na nowy ład czy finansowe uwikłanie w fundusze odbudowy z zaorania lockdownem.

Obrazek użytkownika Marcin Gugulski

12-04-2021 [09:03] - Marcin Gugulski | Link:

A "wg wielu paragrafów", to znaczy - według Pana - według których? Pytam z szczerą troską o pańską przyszłość po naszej stronie krat, bo jeśli wśród tych paragrafów wolność jest choć jeden z wymienionych w art. 240. § 1. k.k., a Pan jedynie napisał o tym w komentarzu, a nie zawiadomił "niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw", to cienko to widzę...

Art. 240. Kodeksu karnego

§ 1.
Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118 [ludobójstwo], art. 118a [udział w masowym zamachu], art 120–124, art. 127 [zamach stanu], art. 128 [zamach na organ konstytucyjny RP], art. 130 [szpiegostwo], art. 134 [zamach na życie Prezydenta RP], art. 140 [zamach na jednostkę sił zbrojnych RP, obiekt albo urządzenie o znaczeniu obronnym], art. 148 [zabójstwo], art. 156 [spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu], art. 163 [sprowadzenie katastrofy], art. 166 [piractwo], art. 189 [pozbawienie człowieka wolności], art. 197 § 3 lub 4 [zgwałcenie lub wymuszenie czynności seksualnej], art. 198 [seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności innej osoby], art. 200 [obcowanie płciowe z osobą małoletnią lub doprowadzenie jej do poddania się czynnościom seksualnym], art. 252 [wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym], nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2.
Nie popełnia przestępstwa określonego w § 1, kto zaniechał zawiadomienia, mając dostateczną podstawę do przypuszczenia, że wymieniony w § 1 organ wie o przygotowywanym, usiłowanym lub dokonanym czynie zabronionym; nie popełnia przestępstwa również ten, kto zapobiegł popełnieniu przygotowywanego lub usiłowanego czynu zabronionego określonego w § 1.

§ 2a.
Nie podlega karze pokrzywdzony czynem wymienionym w § 1, który zaniechał zawiadomienia o tym czynie.

§ 3.
Nie podlega karze, kto zaniechał zawiadomienia z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.

Obrazek użytkownika Marek1taki

12-04-2021 [19:04] - Marek1taki | Link:

Nędzne zagrywki się Pana imają. Co prawda nie złożyłem doniesienia do prokuratury, podobnie jak Pan mimo opublikowania dowodów, to nikt mi tego nie może zarzucić ponieważ oficjalnie wypowiadam się w przestrzeni inwigilowanej przez Państwo właśnie w tym celu by nie było wątpliwości jak się sprawy mają pod pozorami prawa. Oczywiście jak zostaną skazani jestem gotów ponieść mimo to odpowiedzialność. Tymczasem Pan już widzi mnie za kratkami a winę zdrajców lekce sobie waży.
Co do paragrafów to niech sobie prawnicy wybierają począwszy od zdrady stanu:
Art.  127.  [Zamach stanu]
§  1.  Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§  2.  Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
https://sip.lex.pl/akty-prawne...
"Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."
https://sip.lex.pl/akty-prawne...
 

Obrazek użytkownika u2

11-04-2021 [20:24] - u2 | Link:

"techniki głównego nurtu zarządzania (gender mainstreaming) oraz budżetowanie pod kątem płci (gender budgeting)"

Niedawno kupiłem w promocji Encyklopedię Gender wyd. Czarna Owca. Terminy Gender budgeting (Zofia Łapniewska) oraz Gender mainstreaming (Barbara Limanowska) są tam przedstawione. Niestety, jest to typowe wodolejstwo. Autorki całej Encyklopedii to wyłącznie kobiety, niektóre jak Kazimiera Szczuka, uchodzą za feministki, cokolwiek by to znaczyło.

Paradoksalnie wprowadzenie terminu "gender" dyskryminuje płci, biologiczne, czy też społeczno-kulturowe, cokolwiek by to miało znaczyć. Walcząc o równość ideolodzy równości wprowadzają jeszcze większą dyskryminację., czyli rozróżnienie płci.

50+ płci wprowadzonych w USA przez Facebook o tym również świadczy.

Obrazek użytkownika Marcin Gugulski

12-04-2021 [09:04] - Marcin Gugulski | Link:

Racja. Ale dlaczego "niestety"? Czy spodziewał się Pan czegoś lepszego?

Obrazek użytkownika u2

12-04-2021 [09:10] - u2 | Link:

Spodziewałem się lepszego wykładu, a nie lania wody.

Obrazek użytkownika Marcin Gugulski

12-04-2021 [10:15] - Marcin Gugulski | Link:

To bardzo szlachetnie z Pana strony. Obawiam się jednak, że mętność tematu rzadko sprzyja jasności wykładu.

Obrazek użytkownika u2

12-04-2021 [14:37] - u2 | Link:

Mętność i wodnistość tematu służy do załapania się wybitnych specjalistek na szkolenia tumanów. Tak wynika z polityki genderowej przedstawionej w tej Encyklopedii Gender.

Obrazek użytkownika sake3

12-04-2021 [12:13] - sake3 | Link:

Panie feministki w swojej działalności sprawiają wrażenie jakby dopiero co przyjechały z obcej planety,są tak oderwane od rzeczywistości.Nie rozumieją że szefowie,dyrektorzy ,kierownicy zakładów usługowych,firm,przedsiębiorstw aby prawidłowo funkcjonować muszą mieć kadrę kompetentną bo to jest kryterium przyjmowania kandydatów.Ich nie obchodzi parytet ani idiotyzmy pani Grupińskiej,bo odpowiadają za pracę i za pracownika.Zdolności,umiejętność współzyciaw grupie,wiedza to są kryteria i takie wymagania.Dodam jeszcze,że w ciągu mojej pracy nie spotkałam się nigdy z lekceważeniem,niechęcią,ale też sama od siebie wymagałam.Nie wyobrażam sobie opuszczenia samowolnego miejsca pracy po to by rozlepiać tęczowe wizerunki Matki Boskiej po śmietnikach i ubikacjach,biegać w godzinach pracy na protesty,czy inne spędy,pluć na samochody nielubianych polityków czy policjantów.

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

12-04-2021 [13:36] - wielkopolskizdzichu | Link:

"Nie wyobrażam sobie opuszczenia samowolnego miejsca pracy po to by rozlepiać tęczowe wizerunki Matki Boskiej "

Dzieje się to za pieniądze pracodawcy. 
Natomiast to co ma miejsce w szkołach to okradanie obywateli z ich podatków.
Dziecko idzie do szkoły by nauczyć się matematyki, języka polskiego, geografii i bycia uczciwym człowiekiem, tymczasem uprawia się w stosunku do niego indoktrynację nakazującą  spolegliwy i bezkrytyczny stosunek do pedofili i złodziei w koloratkach.

Obrazek użytkownika sake3

12-04-2021 [15:30] - sake3 | Link:

@Wielkopolskizdzichu........To w szkołach już nie ma matematyki,fizyki,geografii? Nie wiedziałam.To kto tam siedzi i przez kilka godzin indoktrynuje i nakazuje spolegliwość wobec pedofilii w miejsce tych zlikwidowanych godzin lekcyjnych?

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

12-04-2021 [17:20] - wielkopolskizdzichu | Link:

Obecny minister ma ochotę podporządkować cały program szkolny widzi mi się Episkopatowi, w którym kobieta jest biologicznie i społecznie sprowadzona do roli inkubatora, który w przerwach od rodzenia zajmuje się sprzątaniem i gotowaniem. Czyli krótko pisząc, pisowska wizja kobiety pokrywa się z pruskim ideałem 3 x K. 
Dzieciaki i młodzież ma być do dyspozycji dla wszelkich purpuratów w godzinach lekcyjnych, by swą obecnością ubarwiać wszelkiego rodzaju kościelne eventy.
Toż to jest program żywcem ściągnięty z epoki gomułkowo gierkowskiej, z tą różnicą iż zamiast wychowawcy rusycystki jest katecheta decydujący o całokształcie edukacji i w razie czego kablujący na rodziców uczniów i nauczycieli do kuratorium lub członka Trybunału Niekonstytucyjnego.

Jeśli jakaś partia w swym programie zobowiąże się, do trzymania katechetów i kościołów wyznania wszelakiego,  od szkół ,w czasie godzin lekcyjnych, na odległość skutecznego strzału w komorę, to ma mój głos zagwarantowany.
Jeśli jakiś rodzic koniecznie chce by jego latorośl nauczana była w murach szkolnych idiotyzmów i lizodupstwa, to niech to się dzieje po godzinach lekcyjnych i za pieniądze tegoż rodzica.
To samo dotyczy się tzw edukatorów seksualnych, albowiem ich cel jest taki sam jak katechetów, zamienić dzieci i młodzież w posłuszną masę.

Obrazek użytkownika sake3

12-04-2021 [18:36] - sake3 | Link:

@Wielkopolski zdzichu........Po ilu głębszych Pan to pisał?

Obrazek użytkownika Marcin Gugulski

17-04-2021 [20:38] - Marcin Gugulski | Link:

Uchwała została przyjęta...
40 głosów za: 39 radnych KO + 1 radna niezrzeszona (Monika Jaruzelska)
3 głosów przeciw: 3 radnych PiS 
13 wstrzymało się od głosu: 13 radnych PiS
4 nieobecnych lub obecnych, ale niegłosujących