Cykl „Sprawny sąd bliżej obywatela”: idę siedzieć część 3


W Sądzie Rejonowym w Bytomiu; 2 września 2015 r. Fot. Wolny Czyn

Ostatnio na tym blogu opisano postanowienie sądu w Bytomiu sprzed tygodnia. Sąd wysyła mnie do więzienia za odmowę wyłączenia kamery i opuszczenia sali sądowej w Bytomiu w marcu 2014 r. Sąd ukarał mnie wtedy grzywną, ja odmówiłem jej zapłaty, sąd zamienia grzywnę na więzienie. Nie warto powtarzać – jeśli ktoś zainteresowany, łącza poniżej wiodą do bliższych opisów i do  krótkich filmów z krótkich rozpraw w Bytomiu.
 
Postanowienie Sądu Rejonowego w Bytomiu z 2 września 2015 r. nie jest prawomocne. Termin zaskarżenia upłynął dziś.
 
Zaskarżyłem. Poniżej kopia.
 
Mariusz Cysewski
 

2 września b.r.[1] Sąd Rejonowy w Bytomiu („Sąd I instancji”) postanowił („Sporne Postanowienie”) zamienić nałożoną na niżej podpisanego karę porządkową  (vel grzywnę) na karę pozbawienia wolności.

Zaskarżam Sporne Postanowienie w całości.

Żądam wezwania mnie na rozprawę odwoławczą – Art. 6 § 1 EKPCz daje każdemu m.in. prawo do efektywnego udziału w postępowaniu, w tym udziału osobistego. Prawo to nie zawsze przysługuje. O ile jednak pamiętam, wyjątkiem są sprawy o pozbawienie wolności – takie jak niniejsza.
 
Uzasadnienie. Jednym z warunków postępowania przed trybunałem w Strasburgu jest wyczerpanie tzw. krajowej drogi odwoławczej, czego częścią jest wykorzystanie środków odwoławczych, ale i podniesienie w nich zarzutów, jakie następnie zawierać będzie skarga do trybunału. Zarzutem, który nasuwa się jako pierwszy, a zarazem w mojej ocenie prostym i formalnym jest Spornego Postanowienia arbitralność, a przez to jego „niesprawiedliwość” w rozumieniu Art. 6 § 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z późn. zm.; „Konwencja”) czyli naruszenie Art. 6 § 1 w zw. z Art. 1 Konwencji. Ten ostatni w szczególności wymaga od sądów jednolitego stosowania prawa. W sytuacji identycznej prawnie, procesowo i wobec tego samego ukaranego diametralnie innego rozstrzygnięcia w niedalekiej przeszłości (czerwiec) dokonał Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach (VI K 566/11 9 czerwca i w mniejszej mierze VI K 519/12 23 czerwca). Żądam przeprowadzenia dowodu z obu tych postanowień.

Prócz tego prostego, formalnego względu ważniejsze dla mnie są naturalnie ustrój państwa i interes Polski. Oraz wymagane w związku z nimi postawy.

O prawo do procesu jawnego w Polsce zabiegam od wielu lat. W szczególności, 3 maja 2013 r. apelowałem do Rzecznika Praw Obywatelskich o uporządkowanie przepisów procedury i karnej i cywilnej w zakresie jawności procesu. Apel ten jest publicznie dostępny – tutaj: https://sites.google.com/site/wolnyczyn/aktualnosci/3-maja-jawnosc-rozpraw-karnych-1 W związku ze Spornym Postanowieniem, apele takie będą rozbudowane i ponawiane, a racje w nich zawarte zachowują aktualność i rzutują na sprawę niniejszą. Dlatego żądam dowodu z treści tego pisma. Prawo do procesu jawnego jest zagadnieniem doniosłym dla niniejszej sprawy; choć w gruncie rzeczy wtórnym.

Arbitralność przejawiona w niespójnym i wybiórczym stosowaniu prawa to tylko wycinek szerszego zagadnienia braku „sprawiedliwości” (w rozumieniu Art. 6); gdyż niesprawiedliwość Spornego Postanowienia wynika głównie z faktu, że „sąd” nie był sądem niezawisłym - „zwłaszcza od władzy wykonawczej”. Wskazują na to statystyki orzeczeń. Ani Sporne Postanowienie, ani przestępstwa sędzi i policjantów popełnione w marcu 2014, ani ogromna większość orzeczeń Sądu Rejonowego w Bytomiu w całej jego historii – byłyby niemożliwe w wykonaniu sądów niezawisłych, tj. ław przysięgłych. Uwikłanie sądu nieuchronnie pcha go w konfrontację ze społeczeństwem, a przeto orzeczenia „sprawiedliwe” być nie mogą.

Polscy dziennikarze mają i prawo, i obowiązek przekazywania informacji, a nie bzdetów, „parówek” czy przepisów kulinarnych.

Europejska Konwencja Praw Człowieka weszła w życie w Polsce ponad 20 lat temu - w roku 1993. Daje ona „każdemu” prawo do procesu sprawiedliwego, a nadto jawnego (Art. 6). Daje też każdemu prawo do „otrzymywania i przekazywania informacji i idei” (Art. 10), w tym wypadku związane z zasadą jawności procesu.

Podpisując Konwencję wasze państwo, przywleczone do Polski na rosyjskich bagnetach, ani przez chwilę nie zamierzało jej przestrzegać. Wasz podpis wart jest tyle, co podpis Putina.

Polacy nie zrezygnują jednak ani z prawdziwie niezawisłych sądów, ani z prawa do sprawiedliwego procesu, ani z wolności słowa i prawa do rzetelnych informacji, ani nawet z zasady jawności procesu. Polacy nie będą rezygnować ze swoich praw, które w Europie przysługują każdemu. Nie będą nigdy rezygnować z żadnych swoich praw.  

Z waszego, antypolskiego punktu widzenia, konieczne jest nasilanie terroru. Oczywiście: do czasu.

Do czasu, gdy Polacy powstaną.

Dlatego, z polskiego punktu widzenia, konieczne są postawy oporu, wiary w zwycięstwo, pogardy dla okupanta i dla rasy panów.

Konieczne też i nieuniknione są ofiary. Co nic nie kosztuje, nic nie jest warte. To gotowość do poniesienia ofiar przesądzi o przyszłości Polski. Dlatego:

Za obronę praw Polaków skazaliście mnie na 3 dni aresztu.

Śmieszni jesteście. Kieszonkowi naziści? Nie stać was na więcej?  Walnijcie dni 300. Albo 3000.

Że nie ma formalnej możliwości?

Od kiedy to przeszkoda dla polskiego hitlerowca?

A jak zabiliście Stanisława Modrzejowskiego?   
 
 
                                                                       Mariusz Cysewski

  [1] Data pisma/data doręczenia.

O aferze w Bytomiu czytaj też:
http://naszeblogi.pl/57001-cykl-sprawny-sad-blizej-obywatela-ide-siedziec-czesc-2
http://naszeblogi.pl/55988-cykl-sprawny-sad-blizej-obywatela-ide-siedziec
 
Pomysł na tytuł cyklu artykułów („Sprawny sąd bliżej obywatela”) pożyczam od autora referatu na konferencji lewników PIS w Wannsee (w Katowicach) 5 lipca 2015 r. O konferencji w Wannsee zobacz: http://naszeblogi.pl/55856-dlaczego-pis-bez-procesow-procesowych-konferencja-w-wannsee   Uważam, że komuś kto wobec rozmiarów tragedii Polski formułuje dodatkowo takie groźby należy zapewnić słuszny rozgłos i miejsce w annałach jurysprudencji w Polsce

Kontakt: tel. 511 060 559
ppraworzadnosc@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/517163485099279
https://twitter.com/MariuszCysewsk
https://sites.google.com/site/wolnyczyn
http://www.youtube.com/user/WolnyCzyn  
http://mariuszcysewski.blogspot.com  
http://www.facebook.com/cysewski1


YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika ue

10-09-2015 [14:21] - ue | Link:

A tak walczy przed sądem niesprawiedliwości, jeden z liderów ruchu DzielnyTata.pl:
https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika ue

11-09-2015 [17:14] - ue | Link:

Już zamknęli Pana Mariusza Cysewskieg, polskiego bohatera, antykomunistę i jednego z największych przyjaciół Ukrainy. Pikieta jutro 12.09 przed aresztem w Tarnowskich Gorach ul Opolska 17.

"Dzisiaj 10 wrzesnia /w czwartek/ o swicie Policja zabrała do więzienia
naszego kolegę Mariusza Cysewskiego znanego działacza opozycji, więźnia politycznego PRL i KGB ZSRR, dziennikarza, redkatora prowadzacego gazetę i portal Obszaru Sląskiego pt WOLNY CZYN, członka władz regionalnych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, skazanego przez krzywoprzysięski sad na areszt za ... filmowanie jawnej rozprawy!

Dlatego organizujemy
w sobotę 12 wrzesnia godzina 12.00
pikiete przed aresztem
w Tarnowskich Gorach ul Opolska 17

Domagamy się uwolnienia więznia sumienia!
DOŚC WIĘZNIÓW POLITYCZNYCH
STOP BEZPRAWIU !

Dziś Mariusz a jutro TY...

Adam Słomka
Zygmunt Miernik"

Obrazek użytkownika ue

11-09-2015 [16:53] - ue | Link:

Przypomnijmy, co mówił bohater Polski, Mariusz Cysewski, kiedy wydawali na niego wyrok za obronę naszych praw konstytucyjnych do jawności rozpraw i postępowań sądowych:

"Jeżeli tutejsze Państwo zamierza łamać prawa Polaków, to musi się liczyć z koniecznością zamykania do więzień, bo jedyne uczciwe miejsce dla uczciwego Polaka, dla dziennikarza jest albo w więzieniu, albo na barykadzie !
Jeżeli to jest mój wybór, a ja decyduję o swoim własnym losie, (...) zdecydowany jestem na to, aby pójść do więzienia, chcąc nagłośnienia tej sytuacji. Będzie o niej głośno, przynajmniej mam taką nadzieję. Pragnę nagłośnienia tej sytuacji, a tym samym wywołania reakcji osób, które być może mogą wpłynąć na ten standard. Nie może być takiego stanu prawnego, który pozwala sądom na arbitralnie stosowanie prawa. I ktoś to musi widzieć, (...)."
[25:30] https://youtu.be/SQuaD05dC9Q?t...

Obrazek użytkownika ue

11-09-2015 [17:36] - ue | Link:

NIEZŁOMNI

Stowarzyszenie Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych
42-500 Będzin, ul. Cynkowa 13 Tel. 601646080 www.niezlomni.net
Sekcja PATRONAT

Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Pan gen. Jacek Kitliński
Centralny Zarząd Służby Więziennej

oraz
Dyrektor Aresztu
Tarnowskie Góry
ppłk mgr Jan Skawiańczyk
oraz Aresztu w Bytomiu
ppłk mgr Krzysztof Jany

WNIOSEK
o RESPEKTOWANIE STATUSU WIĘŹNIA POLITYCZNEGO
wobec Mariusza Cysewskiego
oraz realne wykonanie dyspozycji kkw. dotyczących
osadzonego ukaranego karą porządkową przez sąd w Bytomiu za nagrywanie jawnej rozprawy przez w/w dziennikarza – zamienionej na karę aresztu.

W związku z osadzeniem w dniu dzisiejszym w areszcie znanego opozycjonisty, dziennikarza, antykomunisty i tłumacza przysięgłego (społecznie tłumaczył dokumenty dla rodzin katyńskich przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w procesie przeciwko Rosji Putina) Pana Mariusza Cysewskiego, więźnia politycznego PRL i KGB ZSRR wnosimy:
1/ o RESPEKTOWANIE wobec jego osoby STATUSU WIĘŹNIA POLITYCZNEGO tj. dyspozycji art. Art. 107 kodeksu karnego wykonawczego /kkw/
„Skazani za przestępstwo popełnione z motywacji politycznej, religijnej lub przekonań ideowych odbywają karę w oddzieleniu od skazanych za inne przestępstwa;
oraz mają uprawnienie do korzystania z własnej odzieży, bielizny i obuwia oraz nie podlegają obowiązkowi pracy”.
2/ oraz realne wykonanie dyspozycji kkw. dotyczących specjalnego statusu osadzonego w wyniku nałożenia (ukarania karą porządkową zamienioną na areszt) przez sędziego (jest to bowiem decyzja nieprawomocna i kategorycznie zakazana orzeczeniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka) - abstrahując od jej oceny merytorycznej i prawnej zwracamy się o humanitarne traktowanie osadzonego Mariusza Cywsewskiego zgodnie ze standardami kkw i Unii Europejskiej. Osoba ukarana karą porządkową zamienioną na areszt nie mieści się bowiem w kategorii tymczasowo aresztowanych ani skazanych. Nie jest to osobą aresztowaną w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa czy karana (jesto to tylko bowiem osoba tylko ukarana).

Część 1/3

Obrazek użytkownika ue

11-09-2015 [17:37] - ue | Link:

Część 2/3

Zgodnie z kkw osadzony Mariusz Cysewski powinien znajdować się w najłagodniejszym rygorze, w celi odpowiadającej standardom europejskim, ze swobodnym dostępem do radia, TV, telefonu i odwiedzin (dziennikarzy, rodziny, przyjaciół).
Kategorycznie nie może być osadzony z inną kategorią więźniów niż więźniowie polityczni (takich chyba u Was więcej nie ma) czy ukarani karą porządkową. Tacy niezmiernie rzadko się trafiają więc Pan M. Cysewski winien być osadzony w pojedynkę, również na spacerze, w łaźni i świetlicy – by uniknąć prowokatorów, osób niezrównoważonych i agresywnych itp.

Dotychczas najczęściej dyrektorzy aresztów respektowali status więźnia politycznego znany z II RP i schyłkowego PRL. Jest on także standardem w Unii Europejskiej i kkw III RP
Przykładowo dyrektorzy:
- w Areszcie Warszawa na ul. Rakowieckiej w 2011 r (wobec A.Słomki ukaranego na procesie Jaruzelskiego),
- w Areszcie w Katowicach i Wadowicach (wobec A.Słomki ukaranego za niestawienie się na sprawie cywilnej w 2009 r., a faktycznie za domaganie się procesu płk SB który zabił jego matkę)
- w Areszcie w Będzinie Wojkowicach (wobec Z.Miernika w 2012 )

Część 2/3

Obrazek użytkownika ue

11-09-2015 [17:38] - ue | Link:

Cześć 3/3

Jedynie Dyrektor Aresztu Warszawa- Białołęka osadził w 2013 roku ukaranego karą porządkową A.Słomkę (za domaganie się jawności procesu rehabilitacyjnej grupy śp. Emila Barchańskiego, która podpaliła pomnik Dzierżyńskiego) w okropnej celi razem z palącymi kryminalistami.
Kilka dni temu Europejski Trybunał Praw Człowieka na nasz wniosek wszczął postepowanie wobec Rządu RP za takie bezprawne osadzenie więźnia politycznego razem z kryminalistami (którą to karę pozbawienia wolności nota bene Sąd odwoławczy tj. Apelacyjny w Warszawie znał za całkowicie bezzasadną). Również w sprawie M.Cysewskiego kara aresztu jest NIEPRAWOMOCNA. Warto zastanowić się czy jest w ogóle legalna.
ETPC uważa bowiem, iż postępowanie sądów III RP (pozbawienie wolności na podstawie decyzji nieprawomocnej) jest w takiej sytuacji oczywiście nielegalne.

Na początku tego roku Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał również Prokuratorowi Instytutu Pamięci Narodowej – Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wszcząć wreszcie sprawę licznych przestępczych i całkowicie bezkarnych praktyk funkcjonariuszy Służby Więziennej (którzy zamordowali tysiące żołnierzy Niezłomnych) oraz represjonowali niepodległościowych działaczy w aresztach PRL m.in. chodzi o usiłowanie zabójstwa poprzez odmowę leczenia gruźlicy płuc u A.Słomki w 1985 r.

Informację niniejszą przekazujemy z ostrożności, zakładając , iż dyrekcja Aresztu praworządnie zapewni właściwe i roztropne traktowanie Mariusza Cysewskiego
nie bacząc na jawnie bezprawne działania niektórych sędziów godzących w wolność pracy dziennikarzy, wolność słowa, swobody obywatelskie oraz chroniących zbrodniarzy komunistycznych z UB, SB, Milicji/policji, służb specjalnych – vide sprawa tow. Zygmunta Baumana.

Z poważaniem

Zygmunt Miernik - Koordynator Krajowy Niezłomnych
Adam Słomka - obserwator przestrzegania Praw Człowieka z ramienia Rady Europy w Strasburgu na terenie Białorusi, b. Jugosławii i Albanii.
Janusz Fatyga – stowarzyszenie III Konspiracji Antykomunistycznej – Łódź

Katowice, 10.IX.2015 r.

Cześć 3/3

Obrazek użytkownika ue

11-09-2015 [18:04] - ue | Link:

Polska elita domaga się jawności sądowych rozpraw w sądzie w Nowym Sączu.

JAWNOŚĆ ROZPRAW ! JAWNOŚĆ ROZPRAW ! JAWNOŚĆ ROZPRAW !
[7:02] https://youtu.be/sfZUqMwlNlk?t...

JAWNOŚĆ SĄDU ! JAWNOŚĆ SĄDU ! JAWNOŚĆ SĄDU !
[14:40] https://youtu.be/sfZUqMwlNlk?t...

Obrazek użytkownika ue

13-09-2015 [16:58] - ue | Link:

Ciekawe, że informację o pikiecie przeciwko uwięzieniu redaktora Mariusza Cysewskiego umieściła także strona Prezydenta Andrzeja Dudy:
https://www.facebook.com/perma...