Cykl „Sprawny sąd bliżej obywatela”: idę siedzieć część 2


Sąd Rejonowy w Bytomiu 2 września 2015 r. Pani sędzia Katarzyna Kuzara-Mach. Fot. Wolny Czyn

W Bytomiu od lat funkcjonuje proceder znęcania się nad niepełnosprawnymi dziećmi i rabunku środków publicznych przeznaczonych na ich rehabilitację. Rodzice zgłaszali przestępstwa. Ale złoczyńców chroni sitwa w lokalnym sądzie. Decyzje o ochronie przestępców w Polsce podejmują właśnie sądy.
 
Na jednej z rozpraw w 2014 r. był Mariusz Cysewski - dziennikarz z dawnej KPN. Chcąc kolejny raz zataić aferę, sędzia Joanna Pląder poleciła mu wyłączyć kamerę i wyjść.  Redaktor grzecznie odmówił. Poprosił o reasumpcję (zmianę) decyzji przez interes społeczny, prawo Polaków do informacji (Art. 11 EKPC) i zasadę jawności procesu (Art. 6 EKPC).  Na mocy traktatów międzynarodowych, prawa te przysługują wszystkim mieszkańcom Europy.  
 
Ale traktaty są w Polsce powszechnie łamane, mimo że obowiązują sędziów-nazistów. Polaków traktują oni jak podludzi.  
 
Sędzia kazała wspólnikom z policji siłą wywlec dziennikarza z sądu. Naziści zniszczyli też statyw kamery. Sąd ukarał też dziennikarza grzywną. Ten odmówił zapłaty w przekonaniu, że „nigdy przed mocą nie ugniemy szyi”. Nie wolno więc płacić haraczu przestępcom.  
 
By się zemścić, sędziowie-naziści postanowili uwięzić niepokornego dziennikarza.  
 
Przestępstwa władz, w tym represje wobec dziennikarzy są dziś w Polsce bez porównania częstsze niż w Rosji.  
 
Sąd Rejonowy w Bytomiu, 2 września 2015. Przewodniczy pani sędzia Katarzyna Kuzara-Mach. Sygnatury: Ko 3467/15, VIII Kp 463/13

 
O aferze w Bytomiu czytaj też:
http://naszeblogi.pl/55988-cykl-sprawny-sad-blizej-obywatela-ide-siedziec

Pomysł na tytuł cyklu artykułów („Sprawny sąd bliżej obywatela”) pożyczam od autora referatu na konferencji lewników PIS w Wannsee (w Katowicach) 5 lipca 2015 r. O konferencji w Wannsee zobacz: http://naszeblogi.pl/55856-dlaczego-pis-bez-procesow-procesowych-konferencja-w-wannsee  Uważam, że komuś kto wobec rozmiarów tragedii Polski formułuje dodatkowo takie groźby należy zapewnić słuszny rozgłos i miejsce w annałach jurysprudencji w Polsce 

Kontakt: tel. 511 060 559
ppraworzadnosc@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/517163485099279
https://twitter.com/MariuszCysewsk
https://sites.google.com/site/wolnyczyn
http://www.youtube.com/user/WolnyCzyn  
http://mariuszcysewski.blogspot.com
http://www.facebook.com/cysewski1

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika gorylisko

07-09-2015 [09:07] - gorylisko | Link:

będzie zabawnie jak się spotkamy razem w areszcie... z pańskiego zawiadomienia o popełnionym przestępstwie jakim było pańskie niezrozumienie, że to nie o pana mich chodziło tylko o pańskiego idola...

Obrazek użytkownika blumenalle

08-09-2015 [08:23] - blumenalle | Link:

http://3obieg.pl/polska-rzeczp...

Czy Daniel Strzelecki celowo dokonał pomieszania przepisów?
24 lutego 2014 roku sędzia Daniel Strzelecki (Sąd Rejonowy w Bolesławcu) oddalił skargę Bogusława Biedrzyńskiego na postanowienie prokuratora rejonowego w Bolesławcu umarzające postępowanie w sprawie biegłego sądowego Jerzego Karpińskiego.
Żadne przepisy nie nakładają na biegłego obowiązku osobistego dokonania oględzin wszystkich nieruchomości, które wykorzystał do porównania i ustalenia wartości budynku – argumentował sąd i utrzymał w mocy decyzję bolesławieckiej prokuratury, która umorzyła postępowanie w sprawie złożenia przez biegłego fałszywej opinii.
http://www.nj24.pl/article/bie...
http://3obieg.pl/polska-rzeczp...
http://progressforpoland.com/p...

Nieuczciwy sedzia Daniel Strzelecki z Boleslawca i jego awans.
Awans Bolesławieckiego sędziego.
Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył w czwartek 25 czerwca 2015 r. w Belwederze akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.
Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze powołany Daniel Strzelecki były już sędzia Sądu Rejonowego z Bolesławca ..
http://www.bolec.info/index.ph...
http://www.prezydent.pl/aktual...

Obrazek użytkownika blumenalle

03-12-2015 [05:50] - blumenalle | Link:

Bajkowy operat szacunkowy biegłego Jerzego Karpińskiego sprawa pokrzywdzonego Bogusława ...
https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika blumenalle

17-12-2015 [06:13] - blumenalle | Link:

Rzeczywiście wymiar sprawiedliwości stoczył się w III RP na samo dno.
Zawiadomienie Prokuratora Generalnego o uzasadnionym popełnieniu przestępstwa przez sędziego Daniela Strzeleckiego na szkodę Bogusława Biedrzyńskiego – czyn z art. 231 § 1 k.k.
http://barwybezprawia.pl/2015/...

Obrazek użytkownika ue

08-09-2015 [14:12] - ue | Link:

JAWNOŚĆ ROZPRAW ! JAWNOŚĆ ROZPRAW ! JAWNOŚĆ ROZPRAW !

Jeden polski bohater walczy o JAWNOŚĆ ROZPRAW. Za karę, obrażony FEMINISTYCZNY I DWOJGA NAZWISK SĄD NIESPRAWIEDLIWOŚCI posyła go za kratki !!!

Mariusz Cysewski mówił, że nie zarabia, ponieważ kiedyś inny sąd nałożył na niego taką karę, że nie spłaci jej do końca życia.
SĄD NIESPRAWIEDLIWOŚCI: "Dla przepisu obojętne są przyczyny, dla których uiszczenie to (kary pieniężnej) nie nastąpiło"
[22:00] https://youtu.be/SQuaD05dC9Q?t...

Mariusz Cysewski:
"Jeżeli tutejsze Państwo zamierza łamać prawa Polaków, to musi się liczyć z koniecznością zamykania do więzień, bo jedyne uczciwe miejsce dla uczciwego Polaka, dla dziennikarza jest albo w więzieniu, albo na barykadzie !
Jeżeli to jest mój wybór, a ja decyduję o swoim własnym losie, (...) zdecydowany jestem na to, aby pójść do więzienia, chcąc nagłośnienia tej sytuacji. Będzie o niej głośno, przynajmniej mam taką nadzieję. Pragnę nagłośnienia tej sytuacji, a tym samym wywołania reakcji osób, które być może mogą wpłynąć na ten standard. Nie może być takiego stanu prawnego, który pozwala sądom na arbitralnie stosowanie prawa. I ktoś to musi widzieć, (...).
[25:30] https://youtu.be/SQuaD05dC9Q?t...

WYROK SĄDU NIESPRAWIEDLIWOŚCI: "Skazany nie tylko nie zapłacił na wezwanie kwoty orzeczonej kary, ale również nie wnosi o jej rozłożenie na raty, konsekwentnie podnosząc, że z przyczyn natury ideologicznej, kary nie uiści. Jednocześnie sąd zważył, że zachowanie przewinionego na sali rozpraw, NARUSZAJĄCE SPOKÓJ I PORZĄDEK POSIEDZENIA SĄDU, uniemożliwiające przy tym przeprowadzenie czynności procesowych, ŚWIADCZY O BRAKU SZACUNKU (karnego - niezrozumiałe) do wymiaru sprawiedliwości.

Obrazek użytkownika ue

09-09-2015 [08:57] - ue | Link:

Polska elita domaga się jawności sądowych rozpraw w sądzie w Nowym Sączu.

JAWNOŚĆ ROZPRAW ! JAWNOŚĆ ROZPRAW ! JAWNOŚĆ ROZPRAW !
[7:02] https://youtu.be/sfZUqMwlNlk?t...

JAWNOŚĆ SĄDU ! JAWNOŚĆ SĄDU ! JAWNOŚĆ SĄDU !
[14:40] https://youtu.be/sfZUqMwlNlk?t...

Obrazek użytkownika ue

11-09-2015 [17:46] - ue | Link:

Już zamknęli Pana Mariusza Cysewskiego, polskiego bohatera walczącego o praworządność, antykomunistę, więźnia KGB w rosyjskim więzieniu i wielkiego przyjaciela Ukrainy.

Pikieta jutro 12.09 przed aresztem w Tarnowskich Gorach ul Opolska 17 w jego obronie.

"Dzisiaj 10 wrzesnia /w czwartek/ o swicie Policja zabrała do więzienia
naszego kolegę Mariusza Cysewskiego znanego działacza opozycji, więźnia politycznego PRL i KGB ZSRR, dziennikarza, redkatora prowadzacego gazetę i portal Obszaru Sląskiego pt WOLNY CZYN, członka władz regionalnych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, skazanego przez krzywoprzysięski sad na areszt za ... filmowanie jawnej rozprawy!

Dlatego organizujemy
w sobotę 12 wrzesnia godzina 12.00
pikiete przed aresztem
w Tarnowskich Gorach ul Opolska 17

Domagamy się uwolnienia więznia sumienia!
DOŚC WIĘZNIÓW POLITYCZNYCH
STOP BEZPRAWIU !

Dziś Mariusz a jutro TY...

Adam Słomka
Zygmunt Miernik"

Obrazek użytkownika blumenalle

03-12-2015 [05:49] - blumenalle | Link:

Sądy opanowała mafia . "Mafia przejęła wymiar sprawiedliwości", "Bezmiar bezprawia". "Łatwiej w Polsce liczyć na sumienie przestępcy niż na sumienie wymiaru sprawiedliwości".
List Bogusława albo bezradność . Wzrastająca lawinowo w miarę zmniejszania czasu dzielącego nas od 25 października prorządowa medialna wrzawa nie jest już w stanie zagłuszyć fali narastającej frustracji, jaka ogarnia coraz szersze kręgi społeczeństwa, bezskutecznie próbującego od lat osiągnąć to, co zapisane jest w Konstytucji:
Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32).
http://barwybezprawia.pl/2015/...

Obrazek użytkownika blumenalle

17-12-2015 [06:11] - blumenalle | Link:

Rzeczywiście wymiar sprawiedliwości stoczył się w III RP na samo dno.
Zawiadomienie Prokuratora Generalnego o uzasadnionym popełnieniu przestępstwa przez sędziego Daniela Strzeleckiego na szkodę Bogusława Biedrzyńskiego – czyn z art. 231 § 1 k.k.
http://barwybezprawia.pl/2015/...

Obrazek użytkownika blumenalle

17-03-2016 [08:12] - blumenalle | Link:

Oszustwo w majestacie prawa.
Trzeba tu wspomnieć koniecznie o jeszcze jednym niezmiernie istotnym fakcie. Otóż budynek będący przedmiotem sporu został sfinansowany z majątku odrębnego pana Bogusława. W aktach sprawy jest to jednoznacznie potwierdzone, a jednak wydaje się nie mieć znaczenia ani dla sądu, ani dla prokuratury, ani – tym bardziej – dla biegłego!
Prośba Bogusława Biedrzyńskiego do Krajowej Rady Sądownictwa o podjęcie działań dyscyplinarnych wobec sędziego Daniela Strzeleckiego.
Dotyczy: skargi na Sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze (d. Sędzia Sądu Rejonowego w Bolesławcu).
http://barwybezprawia.pl/2016/...