Skarbówka doceniona, polski przemysł samochodowy:reaktywacja

Branża przemysłu i handlu naftowego z ulgą przyjęła wysoką skuteczność działań pracowników aparatu skarbowego na rzecz walki z szarą strefą w obrocie paliwami w ostatnich dwóch latach obecnych rządów. Toteż specjalne wyróżnienie „Człowieka Roku 2017” branża przyznała wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Krajowej Administracji Skarbowej.
Walka skarbówki z przestępczością paliwową przełożyła się na polepszenie warunków działalności branży, a ściśle jej legalnie funkcjonującej części. Działania te - jak stwierdzono w raporcie prezentowanym podczas czwartkowej 12. konferencji Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego - doprowadziły do wzrostu dostaw na rynek, realizowanych przez firmy działające zgodnie z prawem, które wywiązują się ze wszystkich obowiązków prawnych, związanych z obrotem paliwami. Jednocześnie w segmencie oleju napędowego nastąpił wzrost udziału importu w całej konsumpcji z 16 do 26%, co ma znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego.
Cała ta sprawa ma jednak także drugie dno. Bowiem firmy działające w branży związanej z obrotem paliwami, mają m.in. obowiązek utrzymywania tzw. zapasów obowiązkowych. Do tego zaś potrzebna jest odpowiednia ilość odpowiednio dużych magazynów. Tych zaś, zwłaszcza w obliczu znacząco zwiększonej legalnej sprzedaży paliw, potrzeba znacząco więcej niż dotąd. Dlatego „w nieodległej przyszłości wystąpić mogą braki w infrastrukturze magazynowej paliw płynnych” - stwierdzali uczestnicy konferencji. Wynika to z faktu, że w ostatnich latach nie zrealizowano istotnych inwestycji w infrastrukturę naftową. Brało się to zapewne także stąd, że „dotychczasowa infrastruktura była wystarczająca dla obsługi rynku, wobec istotnego udziału paliwa z nielegalnych źródeł”.
POPiHN postuluje w tej sytuacji „pilne rozpoczęcie inwestycji w tym obszarze, a także w obszarze logistyki rurociągowej”. Oprócz rozbudowy pojemności magazynowych w kraju należałoby także zmienić system przechowywania paliw przez Agencję Rezerw Materiałowych. Poprzez przeniesienie ich z naziemnych baz magazynowych do podziemnych.
Branża dostrzega także m.in. konieczność zlikwidowania problemu nieuczciwych kierowców, przyłapanych na kradzieży paliwa w bazach lub podczas wykonywania transportu. POPiHN proponuje „przywrócenie regulacji, które w przeszłości były ujęte w ustawie o transporcie drogowym (zawieszenie lub pozbawienie uprawnień kierowców, skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym za kradzież paliwa)”.
Występujący w jednej z debat konferencji POPiHN, minister Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, mówił m.in. o konkretnych planach inwestycyjnych rozbudowy bazy magazynowej paliw płynnych, zwłaszcza w kontekście wykorzystywania do przechowywania paliw tzw. kawern solnych. W odpowiedzi na jedno z pytań dotyczących rozwoju elektromobilności minister zdradził też - jeszcze nieskonkretyzowane - rządowe plany budowy fabryki samochodów elektrycznych oraz fabryki produkującej elektroakumulatory. Sprawa pozostaje jednak wciąż w fazie wstępnej, wobec tego Naimski nie zdradził na jej temat żadnych konkretów.