Audycja nr 7 – Bezdomność wśród Polaków w Wielkiej Brytanii

Ten temat jest pomijany praktycznie przez wszystkie media. Ludzkie dramaty, które dzieją się każdego dnia i dotykają wielu z naszych rodaków na Wyspach pozostają bez należytej uwagi. Nie chodzi tu bynajmniej o to, żeby wzbudzać poczucie winy. Polacy słyną przecież z empatii i gorącej chęci pomagania innym. Chodzi o to, że kwestia bezdomności wśród polskiej emigracji jest mało nagłaśniana. Dlatego chcemy zwrócić Waszą uwagę na ten właśnie problem. Rozmawiamy z Agnieszką Bączkiewicz z Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, która wprowadza nas w mroczne detale bezdomności, mówi o obowiązującym prawie i o tym, co mają zrobić osoby potrzebujące pomocy. „Polacy nie są przyzwyczajeni do tego, że państwo może im pomóc” – mówi nasz drugi rozmówca, pani Joanna Babiarz, opisując mentalną stronę człowieka borykającego się z bezdomnością. A na koniec Mirosława Wrona z organizacji „Poles for Poles” opowiada jak wiara w Boga pomaga przezwyciężyć życiowe trudności. Gorąco zapraszamy: http://nowypolskishow.co.uk/?p...
Nowy Polski Show - Inna Strona Polaków w UK