Kaczyński ma plan wyjścia Polski z Unii Europejskiej ?

Rymkiewicz „ ? No i co wy na to, Polacy? Jesteście gotowi "uderzyć duchem"? Macie tyle siły? Czy położycie się do trumny i zdechniecie z całą Europą? To już jak wolicie „...( więcej )

Kaczyński „Obecnie taka Unia oznaczać będzie po prostu potężną niemiecką Rzeszę, w granicach największych w historii. Dla Polski to żaden interes. „....”Ale ważniejsze pytanie jest głębsze i sprowadza się do tego,czy Unia Europejska powinna iść nadal w dotychczasowym kierunku, a więc wymuszania tzw. pogłębionej integracji pod przywództwem Niemiec?Czy nadal powinno sięwymuszać poprawność polityczną, która de facto znosi dotychczasowe systemy wartości i niszczy tożsamości, zmienia społeczeństwo w manipulowaną bez trudu masę?  „.....”odrzucić hedonistyczną koncepcję życia człowieka sprowadzającą go do roli konsumenta. Słowem, powinniśmyrobić wszystko, by Polska przetrwała. Bo obecna dekadencja jest, mam co do tego całkowitą pewność, przejściowa. Jeśli jednak dopuścimy teraz do rozmontowania państwa, nie zmontujemy go z powrotem. A jeśli nawet, to cena będzie ogromna.A więc nie dla unii politycznej, o której ostatnio tyle się mówi?Zdecydowane nie. Obecnie taka Unia oznaczać będzie po prostu potężną niemiecką Rzeszę, w granicach największych w historii. Dla Polski to żaden interes. „....(więcej)

Krzysztof Mazur „Turcy przygotowują się także do budowy elektrowni atomowej. „....”Biorąc pod uwagę te wskaźniki, OECD umieściła Turcję w swoich prognozach w pierwszej dziesiątce najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw świata. „....”Wzrost tureckiego PKB w 2010 roku wyniósł 8,9 proc., przewyższając nawet tempo chińskie; również wzrost w 2011 roku przekroczył zakładane tempo i wyniósł blisko 8,5 procent „......”Także pod koniec 2011 roku budżet państwa zanotował nadwyżkę – zjawisko dawno zapomniane w finansach krajów UE, w tym niestety także w Polsce – a relacja długu publicznego w stosunku do PKB również oscyluje na bezpiecznym, niespełna 40-procentowym poziomie. Jest to tym bardziej istotne, że jeszcze w 2006 roku relacja ta wynosiła ponad 46 proc., a w latach dziewięćdziesiątych zadłużenie to wynosiło ponad 70 proc. PKB. Czyli jednak można, i to szybko, obniżać zadłużenie, a jednocześnie zwiększać tempo wzrostu gospodarczego. „.....”Tureckie rezerwy złota wynoszą ok. 320 ton (wzrost o 337 proc. w ciągu 10 lat) i są np. trzy razy większe od podobnych rezerw naszego kraju. „....”Lotnisko w Stambule (w 2012 r. obsłużyło prawie 41 mln pasażerów) jest najszybciej rozwijającym się portem lotniczym w Europie, „.....”Turcja jest również jednym z krajów o najwyższym przyroście ludności. Mało kto zdaje sobie sprawę, że jeszcze w 1960 roku Polska liczyła ciut więcej obywateli (blisko 30 mln) niż ówczesna Republika Turecka, przeżywająca wtedy swój pierwszy powojenny przewrót polityczny. Ale już 15 lat później Polaków było o 35 mln, podczas gdy liczba Turków wzrosła do 40 milionów. Obecnie jest nas, jak wiadomo, niewiele ponad 38 mln, a uwzględniwszy migracje zagraniczne, mieszkańców Polski nawet ubywa, podczas gdy kraj nad Bosforem liczy już blisko 75 mln ludności „....”Turcy stanowią najliczniejsza grupę narodową mieszkającą w Niemczech). Rodzi to zresztą kolejne kontrowersje i niepewności związane z ewentualną akcesją Turcji do UE, gdyż w krótkim czasie mógłby to być najludniejszy kraj w Unii. Dodatkowym problemem jest fakt, że Turcja jest praktycznie w 100 proc. krajem islamskim. „.....”Turcja zaczyna coraz mocniej konkurować w eksporcie produktów rolniczych z krajami UE, wypierając razem z Chińczykami firmy europejskie z ich dotychczasowych największych rynków zbytu, np. z Rosji (dla przykładu: w ostatnim okresie Turcja wyeksportowała do Rosji trzy razy więcej pomidorów niż cała UE). „....”lokomotywą tureckiego eksportu jest właśnie ta gałąź przemysłu, a największe obroty przyniósł tureckim firmom motoryzacyjnym właśnie eksport samochodów „....(źródło)

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas „Naród grecki reaguje masową emigracją do Niemiec i innych krajów północy UE, oraz do dynamicznych państw reszty świata – od USA po Australię. Grecy zostający w ojczyźnie czują się ekonomicznie zmuszeni do rezygnacji z posiadania dzieci. Ostry spadek przyrostu naturalnego wskutek ubóstwa i pesymizmu jest najnowszym, najbardziej tragicznym i najgroźniejszym długoterminowo skutkiem programu oszczędnościowego dla Grecji. Liczba urodzonych dzieci spadła ze 118 tysięcy w 2008 roku – ostatnim, gdy jeszcze nie była mocno dotknięta recesją – do 101 tysięcy w 2012 roku. Przewidywany jest spadek o kolejne 10 tysięcy w roku 2013 – razem o 23 procent „...”Liczba mieszkańców maleje mimo masowej imigracji spoza Unii i spoza Europy. Według najnowszych prognoz Grecja do 2050 roku straci 14 procent ludności – ma 11,3 miliona, będzie mieć 9,7 miliona. „......”Jeden z głównych wskaźników innowacyjności i konkurencyjności w dzisiejszym świecie – procent PKB przeznaczany na badania i wdrożenia – od 2008 roku nie jest publicznie podawany w Grecji, prawdopodobnie dlatego, że dramatycznie spadł z już bardzo niskiego poziomu 0,6 procent w roku 2007, niższego nawet niż w Polsce. „....”O ponad 25 procent spadnie PKB Grecji w latach 2008-2013. Głównym powodem piorunującej recesji jest narzucony przez UE wspólnie z Międzynarodowym Funduszem Walutowym program oszczędnościowy, mający jasny priorytet: uratować euro „....(więcej )

Janusz Szewczak . Główny ekonomista SKOK . „ Ogłaszam początek kryzysu gospodarczego i załamania się finansów publicznych w Polsce. Zaczęło się. Zwiastuny nadchodzącej katastrofy gospodarczej widać wszędzie. „.....” Budżet na 2013r. tonie, a zapaść dochodów podatkowych, w tym zwłaszcza z VAT i akcyzy gwałtownie się pogłębia. „.....”Deficyt sektora finansów publicznych za 2012r. okazał się znacznie wyższy, niż to obiecywał J.V. Rostowski i wyniósł blisko 4 proc. W tym roku zbliży się on niestety do 4,5 proc w relacji do mocno słabnącego PKB. „....”Planowany na ten rok wzrost PKB zamiast 2,2 proc. wyniesie zaledwie 0.5-0.8 proc. Szybkimi krokami zbliża się więc w Polsce recesja. PKB za IV kw. 2012r. wyniósł zaledwie 0,7 proc. „.....”VAT nie zostanie obniżony i będzie na poziomie 23 proc. „.....”Mamy już 2,2 bln zł długów w ZUS-ie, 1,13 bln zł długów wobec zagranicy i blisko już 1 bln zł długu publicznego. Jest to więc dług nie tyle publiczny co kosmiczny. „....”Istotnie spada produkcja przemysłowa, w marcu o blisko 3 proc., zaś produkcja budowlano-montażowa o blisko 19 proc. „....”Gwałtownie zaczyna rosnąć pula kredytów zagrożonych, zarówno firm jak i gospodarstw domowych – to już blisko 70 mld zł. „....”Wyraźnie spada liczba pozwoleń na budowę nowych domów, jak i nowo rozpoczynanych budów, od początku roku o ok. 20-30 proc. „.....”Na polskich papierach skarbowych, obligacjach mamy prawdziwą, potężną bańkę spekulacyjną. Gospodarka i finanse toną, a złoty i 10-letnie obligacje SP rosną w siłę i na wartości. Zagadka to czy zwykły przekręt ? „....”Bezrobocie nadal jest bardzo wysokie – 14,3 proc., to 2,3 mln ludzi bez pracy, co gorsza maleje liczba miejsc pracy i zatrudnienie. „.....”już latem b.r. blisko 250 tys. młodych osób uda się na emigrację zarobkową. Już co 4-ty Polak chce uciekać i wyjechać za pracą i chlebem. „.....”Eksport aut z Polski obniżył się na razie o 10-15 proc. „.....”Rząd chce wprowadzić przepisy antykryzysowe w tym tzw. elastyczny czas pracy, który ma polegać głównie na obcinaniu etatów i skracanie jego wymiaru oraz ograniczaniu wynagrodzeń, w tym niepłaceniu za tzw. nadgodziny. Dziś koszty pracy na osobę w Polsce są 5-krotnie niższe niż w Szwecji i 4-krotnie niższe niż we Francji, Niemczech, Holandii czy Belgii, a płace i wynagrodzenia 3-4 - krotnie niższe niż w strefie euro. „.....(źródło)

„Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej , z której video umieszczam pod spodem podjął temat Korei Południowej, a konkretnie jej osiągnięć gospodarczych, technicznych i naukowych . Kaczyński podał szokujące dane sytuujące Polskę w grupie biednych krajów afrykańskich. 80 milionowe Niemcy rocznie patentują patentem europejskim ponad 13 tysięcy wynalazków , 46 milionowa Korea Południowa , cywilizacyjnie prześcignęła już Niemcy ,gdyż maja prawie tyle samo patentów . Dla porównania 38 milionowa Polska pod okupacją II Komuny ma tych europejskich patentów ….kilkadziesiąt „.....(więcej )

Video z konferencji Jarosława Kaczyńskiego na której mówi o modelu azjatyckim „..(więcej )

Instytut Wolności „Niemcy są jednym z najbiedniejszych narodów w Europie - majątek przeciętnego obywatela jest mniejszy niż jest to w przypadku np. Greków czy Cypryjczyków. „....”średnia wysokość majątku posiadanego przez gospodarstwa niemieckie była równa połowie majątku domostw greckich czy jednej piątej cypryjskich „......”Włosi, mimo niskich dochodów, są bogaci jeśli brać pod uwagę wartość ziemi, którą posiadają. Raport Banku Centralnego może w związku z tym być narzędziem nacisku na Włochy, by podnieść podatek od nieruchomości, „.....”kraje strefy euro, które są mocno zadłużone, powinny wprowadzić tzw. podatek majątkowy. "Przez okres dziesięciu lat, bogaci musieliby np. oddawać część swojego bogactwa. „....(więcej )

--------
Mój Komentarz

Socjaliści odprawiają lewacką orgię w umieralni jaką stał się Zachód . Projekt pod nazwą Europa miał przynieść ludziom wolność . Niemcy i socjaliści którymi się wysługują zamienili Europę w obszar nędzy , wyludnienia i co tu dużo mówić , w obszar zezwierzęcenia . Polska znowu jest najweselszym barakiem tym razem w Europejskim Obozie Socjalistycznym .

Najwyższy czas zastanowić się nad słowami Rymkiewicza. Czy Polacy w imię niemieckiego projektu budowy socjalistycznej Czwartej Rzeszy maja zdychać jak Grecy , być okradani jak Cypryjczycy .

Sytuacja robi się coraz dramatyczniejsza. Socjaliści i lewactwo tracą wszelki umiar Robią się coraz zuchwalsi . Bandyckie podatki sprowadziły Polaków do roli niewolników , Niemcy chcą wprowadzić wszędzie podatek katastralny w tak drakońskiej wysokości ,że faktycznie wywłaszczy ludzi z majątku nieruchomego W erze niewolnictwa niewolnik nie miał prawa do posiadania rodziny ,a jego dzieci były własności pana . Dokładnie to samo zaczyna obowiązywać w Unii. System podatków i, zasiłków i ulg jest tak skonstruowany , aby ekonomicznie uniemożliwić chłopstwu pańszczyźnianemu posiadanie rodziny. Socjalistyczny system szkolnictwa skoncentrowany na praniu mózgów i na szkoleniu seksualnym dzieci pokazuje ,że to lewactwo ma większe prawa do dzieci , do kształtowania ich systemu wartości i postaw etycznych niż rodzice .

Opętani swoją ideologią euro socjaliści wyniszczają gospodarczo całe kraje , eksterminują biologicznie całe narody . Aby pojąć skale lewackich zniszczeń wystarczy porównać sytuację Turków i Greków . Turków i Polaków.

Zbójecki system podatkowy , system subwencji , regulacji zwolnień odebrały Polakom wolność ekonomiczną. Celowo zniszczono klasę średnią . Rządzący socjaliści mają więcej do powiedzenia w firmach niż ich właściciele .

Czy Kaczyński po diagnozie sytuacji „Obecnie taka Unia oznaczać będzie po prostu potężną niemiecką Rzeszę, w granicach największych w historii. Dla Polski to żaden interes.” zrobi krok dalej i zadeklaruje wole wyprowadzenia Polaków z domu niewoli , z niemieckiej Unii .

Aby móc wyjść z Unii Polacy muszą zostać oswojeni z tą myślą. Muszą mieć przygotowaną intelektualną bazę . Należy zniszczyć groźny ideologiczny zabobon jakim stało przeświadczenie się Polska musi być w Unii.

Bo istniej też in alternatywa niż opuszczenie Europejskiego Obszaru Obłąkania . Sikorski i Tusk zaproponowali Polakom wielowiekowe „zdychanie” w lewackim baraku .

Sikorski „przystąpienie do strefy euro leży w strategicznym interesie Polski. Stawką jest geopolityczne umocowanie naszego kraju na dekady, a może – oby! – na wieki. „....(więcej )

video „Jacek Kaczmarski Mury „
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter

Ludwik Dorn „cała branża wie, że przez najbliższe 15 lat żadnej elektrowni jądrowej w Polsce nie będzie. „....”Jakiś czas później realność budowy w Polsce w najbliższej dekadzie elektrowni jądrowej poddał w wątpliwość też już były minister skarbu Mikołaj Budzanowski. Od tej wypowiedzi premier Tusk się nie zdystansował. „...(źródło )

„Od strony medycznej homoseksualizm jest katastrofą. 60 proc. chorych na AIDS to są geje. Mają też oni olbrzymi udział w pedofilii. Ich życie wymaga terapii – to fragment oficjalnego wystąpienia w trakcie imprezy, którą swym honorowym patronatem objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. – Szok. Rzecznikiem powinien się zająć parlament! – oburza się posłanka Anna Grodzka (Ruch Palikota). „.....(źródło )

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika fritz

26-04-2013 [13:55] - fritz | Link:

Odroznia sie niezwykle pozytywnie od sieczki prezentowanej przez analitykow na prawicy zastraszonych tylko strachem na wroble przyozdobionym bolszewicka gwiazda.

Pelnie potwierdzenie slow JK tutaj, Merkel wprowadza totalitaryzm:

http://wpolityce.pl/wydarzenia...

Obrazek użytkownika Lusia

26-04-2013 [16:18] - Lusia | Link:

Zdecydowanie tak, ale... gdzie jest nasza własność, która da nam niezależność gospodarczą, gdzie są nasze emerytury, żeby zapewnić je emerytom, jak oddamy długi zaciągnięte przez Tuska, nikt nas nie wypuści z Unii, bez ich oddania, a jak obronimy się przed inwazją militarną "przyjaciół", skoro ani wojska ani uzbrojenia nie mamy? Ze składek obywatelskich? Może ktoś mi na to odpowie.

Obrazek użytkownika fritz

26-04-2013 [19:06] - fritz | Link:

Unia niszczyla wlasnosc Polski w okresie akcesyjnym (wymuszenie otwarzenia granic na towary z Uni przy blokadzie polskich; niszczenie w czasie pobytu w Uni przez KE, np. Stoczenie; wartowsc strat to panad 150 mld euro; nie liczac strat wynikajacych z tych pierwszych)

Trzeba zaczac sie od nowa dorabiac.

Bo pozostawanie w Uni na dotychczasowych a raczej sie ciagle pogarszajacych warunkach (sic!), oznacza tylko poglebiene nedzy z czego zupelnie nie zdajesz sobie sprawy.

Wprowadzenie euro byloby polozeniem wieka na trumnie i przybicie gwozdziami.

Sugerujesz, ze Unia jest juz hitlerowska a Polska nie istnieje.
Niezupelnie tak jest.

Polska moze wyjsc z Uni.
Co nie znaczy, ze powinna to zrobic.
JK bardzo jasno powiedzial, w jakich warunkach Polsce pobyt w Uni sie nie oplaca.
Ma calkowicie racje.
Unia moze sie zmienic.

Obrazek użytkownika Daf

26-04-2013 [18:36] - Daf (niezweryfikowany) | Link:

"Obecnie taka Unia oznaczac bedzie po prostu potezna niemiecka Rzesze...."
__________
Pan Kaczynski myli sie. Niemcy, to najwieksza potega gospodarcza EU, najwiekszy platnik netto i dlatego maja najwiecej do powiedzenia w EU. Inne kraje nalezace do EU nie sa gorzej traktowane jak Niemcy, potrafia swoje interesy godnie i profesjonalnie reprezentowac.

Polska nie jest platnikiem netto, dostaje najwieksze dotacje z EU - sa to pieniadze glownie niemieckiego podatnika.
Pomijajac inne aspekty przynaleznosci do EU, jest niemoralne ciagle krytykowanie EU i Niemiec. Ani EU ani Niemcy nie ponosza przeciez zadnej odpowiedzialnosci za straszliwy balagan w Polsce i nieudolne rzady, od 24-ech lat !
Nikt nikogo w EU nie trzyma, prawo unijne umozliwia wystapienie z EU.

Moze p. Kaczynski zechce sie zastanowic, dlaczego ani Grecja ani Cypr nie chca wystapic z EU ?

"Kraje strefy euro, ktore sa mocno zadluzone, powinny wprowadzic tzw. podatek majatkowy."
___________

Nie przypuszczam, zeby kraje strefy euro prosily p. Kaczynskiego o rade w tej sprawie. Kraje te zdecyduja same, czy taki podatek jest celowy, czy tez nie.

Obrazek użytkownika tanat

26-04-2013 [21:44] - tanat | Link:

Zbytnio pan gloryfikuje p. Kaczyńskiego, a przecież to nie on za x czasu będzie odbudowywał Polskę. Ma on spore zasługi to prawda, wykorzystał obecną formułę polityczną bardzo dobrze i to jego zasługa bo nie każdy potrafił to dostrzec, lecz nie on wymyślił tę formułę. Zbytnio pan rozpolitykowany, a ważna jest nie tyle osoba co pewna idea.
Koncepcja obszaru wolności sformułowana x lat temu, chyba w latach 70 nie jest głupia lecz jej realizacja w drodze jaką obrali bracia doprowadziła do katastrofy. Myślę, że p. Kaczyński nadal tkwi w błędzie co do sposobu jej realizacji, nie wpadł na to jeszcze pomimo jego spostrzegawczości. Chciałbym się mylić, ale chyba mam rację.