W biografii Merkel Tusk stał się pośmiewiskiem Europy

„ książka, która stała się już bestsellerem w Europie. "Matka Chrzestna" to biografia polityczna Angeli Merkel odsłaniająca kulisy systemu jej władzy „....”To jest takie powolne i ciche odchodzenie od demokracji. Autorka wprost pisze o przechodzeniu od demokracji do systemu totalitarnego. „....”czytelnikowi sposób działania Merkel łatwo skojarzy się z sytuacją w Polsce. I chyba nie przypadkiem oryginalne wydanie szwajcarskie ma na obwolucie słynne zdjęcie Donalda Tuska całującego dłoń "Dobrej matki chrzestnej Europy". „....” dokąd zaprowadzą Europę rządy Angeli Merkel, oraz jak upodabnia się do jej rządów "system Tuska" „....”niemieckiej autorki - Gertrudy Höhler, byłej doradczyni Helmuta Kohla. Książkę wydano w Szwajcarii, gdyż żadne wydawnictwo niemieckie nie było zainteresowane jej wydaniem. „....”okładka z Angelą Merkel – nawiązująca do „Ojca Chrzestnego” Francisa Coppoli. Zaś tylna strona okładki to słynne zdjęcie z „Bild Zeitung” z Donaldem Tuskiem, gdy polski premier całuje kanclerz w rękę. Tytuł współgra z obydwoma zdjęciami - „Matka Chrzestna” - „...”Głównym tematem książki jest tzw. System M, nazwany tak od nazwiska Merkel. „....”opisuje w jaki sposób Angeli Merkel udaje się utrzymać przy władzy, bo właśnie główną ideą działania kanclerz RFN jest to, aby utrzymać się przy władzy. O nic więcej w zasadzie jej nie chodzi, bo jak autorka pokazuje – pani kanclerz nie realizuje żadnej strategii poza tą, która pozwala jej utrzymać się przy władzy. „Władza jest lepsza, niż jej brak” – to jest kredo Angeli Merkel. „.....”To jest takie powolne i ciche odchodzenie od demokracji. Autorka wprost pisze o przechodzeniu od demokracji do systemu totalitarnego. „Rząd Merkel opuścił ścieżkę demokracji” – pisze Höhler. „....”Czyli można przyjąć, że System M w Niemczech, w Polsce nazywa się System T, od nazwiska Tuska?
Tak. Oczywiście przy wzięciu pod uwagę proporcji. W obu tych państwach szefowie rządu stosują taki sam algorytm naginania prawa, abstynencji od wartości i unifikacji sceny politycznej. Tak jakby polski premier terminował u niemieckiej kanclerz...”......”mówi o tamtejszych mainstreamowych mediach, że w „Niemczech nikt nie zadaje pytań” „....”Nikt nie zauważa, albo nie chce zauważać, że w Niemczech zanika opozycja. Merkel dąży do tego, aby powstało coś w rodzaju państwa „wszechpartyjnego”. Czyli – jedna partia a reszta zgadza się z jej programem. „....Wywiad Sławomira Sieradzkiego z Ewą Stefańsk tłumaczką książki Gertrudy Höhler „ Matka Chrzestna „ …. (źródło )

Foreign Affairs Yasheng Huang „ W 201 roku stojąc przed Royal Society ( Brytyjska Akademia Nauk) chinski premier Wen Jiabao zadeklarował „ jutro Chiny będą krajem , który w pełni osiągnie demokrację , rządy prawa , praworządność i sprawiedliwość . Bez wolności nie ma realnej demokracji . Bez gwarancji ekonomicznych i politycznych praw , nie ma prawdziwej wolności „...(źródło )

Instytut Wolności „ Z raportu Europejskiego Banku Centralnego (ECB) z (9 kwietnia tego roku) wynika, że Niemcy są jednym z najbiedniejszych narodów w Europie - majątek przeciętnego obywatela jest mniejszy niż jest to w przypadku np. Greków czy Cypryjczyków. „....”Raport opierał się na badaniach przeprowadzonych w 62 tysiącach domostw w 15 z 17 krajów strefy euro. Wynika z niego, że średnia wysokość majątku posiadanego przez gospodarstwa niemieckie była równa połowie majątku domostw greckich czy jednej piątej cypryjskich. „......”Ogólnie, jak wynika z raportu, 60,1% gospodarstw domowych w strefie euro jest w posiadaniu nieruchomości, z czego 19,4% objętych jest hipotekami. Średnia wartość nieruchomości wynosi 180.300 euro „......”Raport pokazał jednak także, że np. Włosi, mimo niskich dochodów, są bogaci jeśli brać pod uwagę wartość ziemi, którą posiadają. Raport Banku Centralnego może w związku z tym być narzędziem nacisku na Włochy, by podnieść podatek od nieruchomości, a przez to zmniejszać zadłużenie kraju. „....”Zdaniem Petera Bofingera, członka German Council of Economic Experts i doradcy kanclerz Angeli Merkel, komentującego raport Banku Centralnego - kraje strefy euro, które są mocno zadłużone, powinny wprowadzić tzw. podatek majątkowy. "Przez okres dziesięciu lat, bogaci musieliby np. oddawać część swojego bogactwa. „.....”Nie zwraca także uwagi na to, że odsetek osób posiadających własne nieruchomości, które są główną podstawą wyliczania wartości majątku w raporcie, jest niższy w Niemczech niż w innych krajach (m.in. dlatego, że oprocentowanie kredytów mieszkaniowych jest wysokie, wymagany jest duży wkład własny) „.....”Dziennik podaje również dane Europejskiego Urzędu Statystycznego z marca tego roku, które przeczą obrazowi "biednych" Niemiec, a zgodnie z którymi produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca w Niemczech to 29.000 euro, co stanowiło 119% średniej europejskiej w 2010r. Tymczasem wskaźnik Grecji wynosił 87%, „.....(źródło )

Fedyszak Radziejowska  w  „Nowym Państwie  „ „Polska Ludowa była systemem, w którym mieliśmy do czynienia z dominacją jednej partii, przy zachowaniu pewnych pozorów demokratycznych wyborów. To prawda, że to był front jedności narodu, ale zawsze można powiedzieć, że demokracje mogą być różne. Jedna jest rywalizacyjno-konkurencyjna, ale bywają i takie, w których dochodzi do kartelu elit i takich zjawisk koncyliacyjno-deliberacyjnej demokracji, jak na przykład w Niemczech. SPD z CDU i CSU stworzyły wielką koalicję i wcale nie musi między nimi dochodzić do wielkiej rywalizacji.” „...(więcej )
------
Mój komentarz

Oligarchia rządząca Niemcami swoja drogę ku budowie IV Rzeszy zaczęła od obrabowania mieszkańców Niemiec. Oligarchia, posiadacze gruntów, nieruchomości, fabryk, akcji, banków, czyli faktyczni właściciele Niemiec tym bardziej nie mieli skrupułów ,że większość mieszkańców Niemiec to Turcy, Kurdowie , imigranci powołujący się na pochodzenie i potomkowie zniewolonych Słowian

Krasnodębski  „Skąd więc tak naprawdę bierze się niechęć do uznania polskiej mniejszości w Niemczech? Najważniejszą przyczyną są niemieckie mity narodowe. Są to, po pierwsze, mit jedności etnicznej, mit krwi ciągle fundamentalny dla niemieckiej tożsamości, mimo powojennych przemian, mimo napływu emigrantów i globalizacji, a także pomimo że połowa obecnego terytorium Niemiec to dawne tereny słowiańskie, a współcześni Niemcy nie są tylko potomkami Germanów, lecz również zasymilowanych Słowian.”…” Wciąż wielu Niemców ma taki stosunek do "Wschodu" jak kiedyś Francuzi mieli do Algierii – przed Frantzem Fanonem i "dyskursem postkolonialnym". I tylko szkoda, że Polacy nie bardzo nadają się na Beduinów – choć mogliby się od nich uczyć dumy i poczucia godności, zwłaszcza urzędnicy MSZ „...(więcej)

Co więcej badania genetyczne struktury społecznej dokonane w całej Europie wykazały rzecz dającą do myślenia. Między innymi w Anglii, Francji , Niemczech , Hiszpanii pula różnica w puli genetycznej elit i reszty społeczeństwa wykazała ,że są to z genetycznego punktu widzenia dwa narody.. kto jest tym narodem panów .Normanowie w Anglii, Frankowie we Francji i Niemczech. Wizygoci w Hiszpanii. W tych badaniach Polska w odróżnieniu od innych krajów nie ma „narodu panów „ i narodu chłopstwa pańszczyźnianego . Całe społeczeństwo posiada jednolitą pule genetyczną .

Nie ma więc co się dziwić ,że naród panów Niemiec nie dopuszcza swoje chłopstwo do posiadania majątku Celowa polityka dużego depozytu i nie udzielania chłopstwu kredytu na mieszkania powoduje ,że muszą mieszkać w mieszkaniach należących do ich panów . Plan wywłaszczeni mieszkańców innych państw już istniej i powoli przyzwyczaja się ludzi do myśli ,że już wkrótce zostaną okradzeni przez europejskich bandytów. Nie bez powodu Tusk tak forsuje podatek katastralny w Polsce . ( Jak Kaczyński pokonał wybitnego oszusta wyborczego)

I Tusk i Merkel robią wszystko tylko po to aby utrzymać się u władzy . Przypomina to raczej władze książąt ruskich pod jarzmem mongolskim . Aby utrzymać władze wysługiwali się swoim panom. To książęta ruscy byli mongolskimi poborcami podatkowymi . Przykład Włoch i Grecji pokazał ,że za formalnymi rządami stoi realna władza , stoi struktura oligarchii pieniądza .

Premierzy, kanclerzy przychodzą i odchodzą. Ani nie odziedziczyli majątku i władzy ani żadnej władzy i prawdziwego majątku nie przekażą swoim dzieciom . Ale istnieje oligarchia pieniądz. Ludzie , którzy rodzą się aby odziedziczyć potężne fortuny i posiadać realną . A że posiadają prawdziwą władzę najlepiej pokazuje przykład obalenia rządu Włoch i mianowania Montiego .

video Nigel Farage „ Zamknięci w gospodarczym więzieniu „ polskie napisy
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter

Wojciechowski „ Biurokratyczne i ideologiczne państwo chciałoby podporządkować sobie rodzinę. „....”Niezależność IPN osłabła na rzecz podporządkowania partii rządzącej. Media z publicznych stają się już nawet nie państwowe, lecz partyjne. Nowa ustawa ogranicza autonomię uczelni wyższych i osłabia ich trzon, profesurę. „...”Póki rządzący są uczciwi, albo chociażby słabi, problemu nie widać. Takie państwo może jednak wpaść w ręce zbrodniarzy, którzy się nim posłużą – jak to było w przypadku Niemiec hitlerowskich i Rosji sowieckiej. „...( więcej )

Staniszkis tak pisze o mijającym roku w tekście pod znamiennym tytułem „Tusk putynizuje Polskę „ „Bę­dzie­my mie­li do czy­nie­nia z bar­dziej pro­stac­ką po­li­ty­ką Nie­miec w sto­sun­ku do Pol­ski. „...”Wbrew nie­od­po­wie­dzial­nym, nie­kom­pe­tent­nym i w ciem­no skła­da­nym de­kla­ra­cjom pre­mie­ra Tu­ska. Ale obec­na nie­miec­ka opo­zy­cja z SDP pod­cho­dzi znacz­nie bar­dziej pro­stac­ko do wie­lu spraw niż eks­per­ci, tak­że u nas. „....” Mieliśmy do czynienia z biernością większości Platformy i z działaniami premiera, które określam mianem putinizacji.Mam na myśli arbitralność decyzji, stosunek do procedur prawnych i demokracji. I nie chodzi mi tylkooporównanie tego, co robił Tusk, z politycznymi działaniami kanclerz Merkel w czasach kryzysu.Każde wystąpienie dotyczące reorganizacji Europy konsultowała ona i z Bundestagiem, i z niemieckim Trybunałem Konstytucyjnym – w przeciwieństwie do premiera Tuska, który nikogo nie pyta.”....”Niem­cy nie pod­pi­sa­li trak­ta­tu li­z-boń­skie­go, za­nim nie usta­li­li spo­so­bu ra­ty­fi­ko­wa­nia każ­dej po­waż­niej­szej zmia­ny w pier­wot­nym i wtór­nym pra­wie unij­nym. A u nas ma miej­sce ab­so­lut­ne lek­ce­wa­że­nie róż­nych ogniw pań­stwa. Ar­bi­tral­ność pre­mie­ra by­ło wi­dać za­rów­no przy wy­bo­rze ścież­ki śledz­twa w ka­ta­stro­fie smo­leń­skiej, jak przy wy­bo­rze za­cho­wań pol­skie­go rzą­du w sto­sun­ku do pro­jek­tów w stre­fie eu­ro „....(więcej )

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas „Naród grecki reaguje masową emigracją do Niemiec i innych krajów północy UE, oraz do dynamicznych państw reszty świata – od USA po Australię. Grecy zostający w ojczyźnie czują się ekonomicznie zmuszeni do rezygnacji z posiadania dzieci. Ostry spadek przyrostu naturalnego wskutek ubóstwa i pesymizmu jest najnowszym, najbardziej tragicznym i najgroźniejszym długoterminowo skutkiem programu oszczędnościowego dla Grecji. Liczba urodzonych dzieci spadła ze 118 tysięcy w 2008 roku – ostatnim, gdy jeszcze nie była mocno dotknięta recesją – do 101 tysięcy w 2012 roku. Przewidywany jest spadek o kolejne 10 tysięcy w roku 2013 – razem o 23 procent „...”Liczba mieszkańców maleje mimo masowej imigracji spoza Unii i spoza Europy. Według najnowszych prognoz Grecja do 2050 roku straci 14 procent ludności – ma 11,3 miliona, będzie mieć 9,7 miliona. „......”Jeden z głównych wskaźników innowacyjności i konkurencyjności w dzisiejszym świecie – procent PKB przeznaczany na badania i wdrożenia – od 2008 roku nie jest publicznie podawany w Grecji, prawdopodobnie dlatego, że dramatycznie spadł z już bardzo niskiego poziomu 0,6 procent w roku 2007, niższego nawet niż w Polsce. „....”O ponad 25 procent spadnie PKB Grecji w latach 2008-2013. Głównym powodem piorunującej recesji jest narzucony przez UE wspólnie z Międzynarodowym Funduszem Walutowym program oszczędnościowy, mający jasny priorytet: uratować euro „....(źródło )

Marek Cichocki „„Europa nie pogrąży się w ciemności, ale z kryzysu Unii, prawdopodobnie na bazie unii walutowej, może nie całej, wyłoni się jej nowy polityczny i gospodarczy kształt. „....”Z jednej strony mamy tych, którzy coraz głośniej twierdzą, że za fasadą kolejnych programów ratunkowych oraz walki z kryzysem powstaje jakiś rodzaj oświeconej, absolutystycznej władzy z siedzibą w Pałacu Elizejskim oraz berlińskim Kancleramcie – le Groupe de Francfort (Grupa Frankfurcka). Używając UE i MFW, obala on oporne demokratyczne rządy, narzuca drakońskie programy reform „...”Chodzi tak czy inaczej o nowy sposób rządzenia, który przywróci wewnętrzną stabilność oraz globalną konkurencyjność. Autorytatywność tego nowego sposobu rządzenia nie musi wcale – i nie będzie – oznaczać łamania prawa. Współcześni filozofowie polityki z różnych stron, Habermas, Gray czy Rawls, już dawno odkryli, że możliwa jest autorytatywna władza zachowująca praworządność. Dotąd jednak widzieli ją jako fenomen możliwy tylko poza Europą. Dlaczego jednak w stanie wyższej konieczności, jakim jest kryzys, nie miałaby zawitać także do nas? „...(więcej )

video Nigel Farage „ Zamknięci w gospodarczym więzieniu „ polskie napisy
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

25-04-2013 [13:58] - NASZ_HENRY | Link:

ekonoma Merkel ;-)

Obrazek użytkownika Marcin Gugulski

25-04-2013 [14:14] - Marcin Gugulski | Link:

Ciekawe, ale w trzecim akapicie proszę poprawić  "W 201 roku..." na "W 2011 roku..."

Obrazek użytkownika MarkD

25-04-2013 [15:00] - MarkD | Link:

Tu link do tureckiego portalu http://www.turkishny.com/other...

PS.Pozwoliłem sobie dodać Pana blog do agregacji na stronie http://nieznudzeni.pl

Obrazek użytkownika Janko Walski

25-04-2013 [15:41] - Janko Walski | Link:

wynika z niepełnej demokracji ograniczonej do władzy ustawodawczej, w której władza wykonawcza i sądownicza nie pochodzą z wyboru.

Obrazek użytkownika Marek Zürich - Szczecin

26-04-2013 [00:53] - Marek Zürich - ... | Link:

Tusk - Merkel: obrzydliwa para. Zboczenie niemieckie chorobliwie przybiera na sile.

Obrazek użytkownika tanat

26-04-2013 [08:31] - tanat | Link:

Co prawda ten Pan na filmiku interesowny bo broni City londyńskiego, nie mniej jednak nie znaczy, że nie ma racji. Polityka idąca w kierunku miłości europejskiej takiej że aż pękają kości, może doprowadzić do konfliktu, przy czym trudno powiedzieć czy miałby to być konflikt sprokurowany przez elity pomiędzy narodami czy też ogólno europejski konflikt społeczeństwa przeciw elitom. Natomiast nawrót do państw narodowych i wypracowanie nowej formuły współpracy wydaje się również wielce prawdopodobny.