Cameron szczuje angielską tłuszczę na polskie dzieci

Jarosław Gowin „Lewicowy elektorat nie jest nam potrzebny” …..”Brytyjski konserwatyzm, któremu nadaje ton David Cameron, popiera małżeństwa homoseksualne. „...”Poglądy Davida Camerona nazwałbymzgniłym konserwatyzmem.. ...(więcej )

„Coraz więcej Brytyjczyków, również tych którzy pracują w sektorze medycznym, placówkach oświatowych i w mediach, pracuje na kontraktach zerowych – wynika z przeglądu brytyjskiego rynku pracy. W ramach takich umów nie płaci się m.in. za urlopy. Osobom zatrudnionym na kontraktach zerowych (ang. "zero hours") płaci sie tylko za przepracowane godziny. Nie otrzymują one wynagrodzenia za przestoje, okresy urlopowe, ani zwolnienia chorobowe. Nie mają też prawa do świadczeń, ani odprawy w razie zwolnienia.Tego rodzaju umowami posługuje się obecnie około jednej czwartej brytyjskich pracodawców, m. in. sieć handlu detalicznego Boots, kin Cineworld, Izba Lordów, prywatna sieć szpitali Bupa, publiczna służba zdrowia NHS i spółdzielnie świadczące usługi pogrzebowe.”...(źródło )

David Cameron „- Nie chciałbym tego. Chciałbym doprowadzić do reformy UE i sądzę, że Unia do tego dojrzała. Bierzemy udział w globalnym wyścigu, współzawodnicząc z Indiami, Chinami, Indonezją i Malezją. Potrzebujemy Europy bardziej otwartej, konkurencyjnej, elastycznej, która wyjdzie naprzeciw współczesnemu światu.”...”( I.K ) Pański rząd szuka prawnego rozwiązania, by zatamować rzekę zasiłków rodzinnych płynących z Wielkiej Brytanii do Polski. Czy dzieci imigrantów, którzy pracują na Wyspach i płacą podatki, przyczyniając się do rozwoju brytyjskiej ekonomii, zasługują na pomoc finansową, czy nie?”.....”( D.C ) Zdrowy rozsądek podpowiada, że tak jak brytyjski rząd powinien wypłacać zapomogi rodzinom mieszkającym w Wielkiej Brytanii, w tym i polskim, tak polski rząd powinien je płacić rodzinom mieszkającym w Polsce. Z wielu przyczyn nie działa to w ten sposób. Myślę, że nadszedł moment, by spróbować zreformować systemy świadczeń społecznych w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem.”....”( I.K ) Zmiany mają dotyczyć nie tylko zasiłku na dzieci. Kilka dni temu zaproponował pan cięcia w zasiłkach dla bezrobotnych. Imigranci z UE stracą do nich prawo po sześciu miesiącach, jeśli nie udowodnią, że mają "prawdziwą szansę" na znalezienie zatrudnienia. Kolejne na liście są mieszkania socjalne - imigranci będą musieli mieszkań na Wyspach dwa lata, zanim będą się mogli o nie starać. Uderzy to też w Rumunów i Bułgarów, dla których od 1 stycznia 2014 r. Wielka Brytania otworzy swój rynek pracy. Nie zastanawiał się pan, że może być odbierany jako osoba zaszczepiająca ksenofobię?”...”( D.K) Ludzie czasem myślą, że City to tylko jedna mila kwadratowa w Londynie. Tymczasem Wielka Brytania odpowiada za 40 proc. europejskiej branży usług finansowych. Nie wykonywałbym należycie swojej pracy, jeśli nie wstawiłbym się za tą branżą. To tak, jakby niemiecka kanclerz nie wsparła branży samochodowej. To bardzo ważny biznes dla całej Europy. Trzeba sobie zadać pytanie, jakie są przewagi konkurencyjne Europy w globalnym świecie w następnych 50, 100 latach. Usługi finansowe, ubezpieczenia, bankowość - to są bardzo ważne rzeczy dla przyszłości Unii Europejskiej i chciałem, żeby ludzie zobaczyli londyńskie City w tym kontekście.”.....wywiad Iwona Kadłuczka z Davidem Cameronem „....(źródło )

„Hayek, Friedman. Kolejnym etapem Europy totaliatryzm” Milton Friedman („Podstawowym złem paternalistycznych programów jest ich wpływ na szkielet naszego społeczeństwa. Osłabiają rodzinę, zmniejszają bodźce do pracy, oszczędności,  innowacji, ograniczają naszą wolność" – napisał w „Wolnym wyborze") czy Friedrich Hayek („Im bardziej pozycja ludzi staje się zależna od działań rządu, tym bardziej będą się domagali, aby ten dążył do (...) sprawiedliwości rozdzielczej. Tak długo, jak długo wiara w sprawiedliwość społeczną kieruje działaniem politycznym, proces ten musi stopniowo przybliżać się do systemu totalitarnego"). „..(więcej )

------
Mój Komentarz

Socjalizm w Europie bankrutuje .A zgniły konserwatysta , popierający paraseksualne małżeństwa homoseksualne jak je nazywa Gowin próbuje jak remedium na problemy gospodarcze i społeczne szczuć angielska tłuszczę na Polaków. Polacy pracujący w W Anglii płaca czynsze wynajmują około 500 tysięcy domów , czytaj utrzymują 500 tysięcy angielskich właścicieli . Czynsz to około 55 procent płacy. Dlatego Polacy pomimo ciężkiej pracy mieszkają razem w urągających XXI wieku warunkach . Polacy mają ograniczone prawo do emerytury . Anglia nie dołożyła się ani grosz do wychowania i wykształcenia polskich imigrantów. Za to pracują dużo ciężej i więcej niż Brytyjczycy . Za to płacą podatki na angielskie szkoły, służbę zdrowia , emerytury. Utrzymują swoimi podatkami angielski socjalistyczny lumpen elektorat .

Firmy brytyjskie mają rasistowska , kolonialną strukturę . Prymitywni nie posiadający elementarnego wykształcenia Brytyjczycy zostają nadzorcami lepiej wykształconych Polaków. Nawet średni szczebel zarządzania nie jest dostępny dla Polaków.

A miało być tak pięknie . Europa , Anglia jak socjalistyczny raj państwa dobrobytu . Równe prawa, godne życie . A skończyło się „folwarkiem zwierzęcym „ Orwella .Równi i równiejsi . Swinie żrące z pełnego socjalistycznego koryta i i reszta i Polacy.

„W okresie wczesnego średniowiecza niewolnicy eksportowani z obszarów Europy Wschodniej stanowili ważny element gospodarki tego regionu. Istnieją teorie łączące używaną w wielu zachodnich językach nazwę Słowianina (np. ang. Slav, niem. Slawe, fr. Slave, duń. Slave) z określeniem niewolnika (odpowiednio: Slave, Sklave, EsklaveSlave), co ma mieć związek z faktem, iż większość niewolników w ówczesnej Europie Zachodniej było słowiańskiego pochodzenia. „....(więcej )

Dla ludzi okradanych do goła bandyckimi socjalistycznymi podatkami brak jałmuży, zasiłków oznacz nędzę dal nich i ich dzieci . Skrajnym przykładem bandytyzmu podatkowego jest Polska pod okupacją II Komuny . 800 tysięcy dzieci głodujących i niedożywionych , depopulacja, postępująca nędza dorosłych. Proszę zwrócić uwagę na incydentalną sprawę , która powinna dać jednak do myślenia. Funkcjonariusz reżimu II Komuny , Niesiołowski na wieść ,że 800 tysięcy polskich dzieci jest niedożywionych zaproponował im jedzenie zupy ze szczawiu . Funkcjonariusze reżimu socjalistycznego Korei Północnej proponują głodującym Koreańczykom zupę z...trawy.

Janusz Majewski „Korea Północna jest dziś jednym z najbiedniejszych państw świata. Ludzie głodują, żyją w skrajnej nędzy. W latach klęsk żywiołowych zdarzały się tam przypadki kanibalizmu. Dobrze się wiedzie tylko partyjnym dygnitarzom i wojskowym „.....”. Siedmiu na dziesięciu obywateli KRLD żyje dzięki żywności darowanej w akcjach humanitarnych, a północnokoreańskie media zachwalają dietę opartą na zupie z trawy. „....”W Korei Północnej ukształtował się system kastowy, który początkowo liczył około pięćdziesiąt warstw społecznych. Kasty nie miały nazw, były numerowane. „.....”Wyróżnia posiadanie rodziców, którzy zginęli w czasie wojny. Ludzie z takim pochodzeniem korzystają z pełni praw, jakie można mieć w KRLD. „....”Wzorem wielu państw totalitarnych reżim utrzymuje kilkunastoprocentową uprzywilejowaną mniejszość. Doświadczenie pokazuje, że taka grupa wystarcza do zapanowania nad społeczeństwem. Prócz armii należą do niej funkcjonariusze partyjni, funkcjonariusze i tajni współpracownicy służb bezpieczeństwa. Władza jest w stanie zapewnić im niektóre przywileje, jak choćby codzienne porcje ryżu i rowery dla pracowników tajnych służb. Do wybranych należą również artyści i naukowcy, przede wszystkim z kompleksu wojskowego. „.....(źródło )

Socjaliści brytyjscy rozpoczęli tworzenie na wzór socjalistycznej Korei Północnej tworzenie kast z różnym dostępem do zasiłków , z różną szansą na normalną egzystencję.

Proszę zwrócić uwagę ,że Cameron nie tylko nie zamierza rozmontować socjalizmu w Wielkiej Brytanii, w kierunku przywrócenia równości ludzi, czy wolności ekonomicznej , ale deklaruje pogłębienie jego barbarzyństwa . Deklaruje stworzenie socjalistycznego systemu kastowego.

„Cytaty te zaczerpnąłem z tekstu Marczuka „Welfare State .Pożegnanie z iluzja„ Inny cytat „„Jeśli państwo opiekuńcze ma jakąś oficjalną datę powstania, to jest to 5 lipca 1948 r." – pisze w książce „Ekonomika polityki społecznej" prof. Nicholas Barr, brytyjski ekonomista z London School of Economics. To właśnie wtedy w liberalnej Wielkiej Brytanii został wprowadzony tzw. plan Beveridge'a. Powstał na podstawie raportu przygotowanego przez Komitet ds. Ubezpieczeń Społecznych i został przekuty w plan zabezpieczenia społecznego. Uznano, że to państwo powinno odpowiadać za wiele czynników ryzyka, m.in. za bezrobocie, niezdolność do pracy, starość, zgon żywiciela rodziny czy niepełnosprawność. Jak się okazuje, to, co wydaje nam się dzisiaj oczywistością, przez całe wieki istnienia ludzkości wcale nią nie było. „.....”Mnożą się więc przywileje, emerytury dla 50-latków, zasiłki dla bezrobotnych tak wysokie, że nie opłaca się pracować, renty dla zdrowych, państwowe gwarancje kredytu dla „golców", czterodniowy tydzień pracy, pomoc dla wszystkich. Państwo może wszystko, możemy zadłużać się w nieskończoność, jesteśmy coraz bliżej raju – opowiadają wyborcom politycy. Na przykład w Europie wydatki na cele socjalne przekraczają 30 proc. PKB „....(więcej )

video „Jacek Kaczmarski - Nasza klasa „

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter

Krzysztof Wołodźk „ Katolewicowość nie wiąże się zatem z pragnieniem zbudowania raju na ziemi, lecz wynika z przeświadczenia, że zadaniem chrześcijanina jest troska o ubogich, która nie może zamykać się w paternalistycznej (lub nawet niepaternalistycznej) dobroczynności. Stąd wynika dążenie do zmiany struktur na choć trochę bardziej sprawiedliwe, gwarantujące ludziom godne życie, likwidujące społeczne i ekonomiczne ograniczenia ich rzeczywistej wolności. „...”To katolewica będąca na ostrej kontrze wobec świeckiego dogmatu, mówiącego, że „rynek ma zawsze rację" …..„Stąd główna linia frontu powinna z prospołecznego punktu widzenia przebiegać nie pomiędzy antyklerykalną lewicą a religijną prawicą w sferze „wartości", lecz pomiędzy aspołecznym indywidualizmem i egoizmem a postawą wspólnotową, solidarną i egalitarną w sferze gospodarki i polityki społecznej. „.....”Powoli także odczarowany zostaje termin „katolicka lewica". Dziś samoświadoma katolewica nie oznacza już posoborowego modernizmu, ale przede wszystkim sprzeciw wobec „realnego liberalizmu" III RP, z jego arogancją wobec wykluczonych, ofiar terapii szokowej i niszczeniem opiekuńczych funkcji państwa. To podnoszenie problemów pauperyzacji i coraz silniejszych podziałów klasowych, bezkarności i bezwzględności rynków finansowych.”.....”Ludzie, którzy oczekują poważnej, intelektualnej alternatywy społeczno-gospodarczej wobec 
realiów III Rzeczypospolitej, są świadomi także chrześcijańskich korzeni rodzimej, lewicowej myśli 
i praktyki. Katolicka nauka społeczna jest 
po ich stronie”.....”Można zatem mówić o zasadzie pomocniczości w relacjach między Kościołem a inspirującą się chrześcijaństwem lewicą. Mamy w Polsce środowiska, które są „nieświadomą lewicą chrześcijańską". Do nich można zaliczyć choćby związkową „Solidarność", a także część środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Paweł Rojek, kierujący krakowskim pismem „Pressje", twierdzi, że nadchodzi koniunktura dla środowisk intelektualnych „katolewu", takich jak „Kontakt". Z jednej strony można spodziewać się tego ze względu na kryzys pokomunistycznej lewicy, z drugiej nic nie wskazuje, by udała się w Polsce antyreligijna modernizacja. „...(źródło )

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika fritz

09-04-2013 [14:30] - fritz | Link:

stypendium demograficznemu w Polsce ?
Czemu sie dziwisz?

Przeciez Cameron nic nie mowi o placeniu na dzieci zyjace w GB?

Jemu chodzi o dzieci zyjace w Polsce.

Polacy w GB glosuja na herr Tuska.. w ten sposob popieraja likwidacje przemyslu w Polsce, popierajac bezrobocie w Polsce i wybieraja wlasnie robote w GB.

A wystarczy, gdyby na polska partie glosowali, na PiS.
W czasie rzadow PiS powstalo 1.2 mln miejsc pracy.
Tylko zagraniczne inwestycje wyniosly 33 mld euro.

Jak sadzisz, zmadrzeja, czy pomimo bicia beda dalej agenture popierac zamiast na Polske glosowac?

Stypendium demograficzne jest absolutna koniecznoscia.

Poza tym rozumujesz jak socjalista bolszewicki mowiac o utrzymywaniu brytyskich wlascieli mieszkan.. hehehe