1/5 Polaków za likwidacją II Komuny i rządami autorytarnymi

Fukuyama „Zgodnie z perskim ideałem monarchii absolutnej król powinien być na tyle potężny , by móc narzucić pokój i powstrzymać uzbrojone , pazerne elity stanowiące główne źródło konfliktów i niepokojów w społeczeństwach rolniczych. Przyglądając się takim państwom z perspektywy nowoczesnych demokracji , postrzegamy zwykle monarchę w społeczeństwach rolniczych jako jeszcze jednego członka drapieżnych elit , być może wyznaczonego przez innych oligarchów dla ochrony ich rent i interesów . W rzeczywistości w społeczeństwach tych niemal zawsze toczyła się trójstronna walka pomiędzy królem , arystokratyczną , lub oligarchiczną elitą oraz nie należącymi do elit grupami , takimi jak chłopi i mieszczanie . Król często brał stronę tych ostatnich przeciwko oligarchom , zarówno dla osłabienia potencjalnych konkurentów do władzy , jak i dla zapewnienia sobie udziału w dochodach z podatków.. Możemy dostrzec w tym zalążek monarchy jako rzecznika ogólnie pojętego interesu publicznego „...strona 225 „Historia ładu politycznego „

Stosunek młodzieży do demokracji jest po części konsekwencją ich oceny działalności polityków. Opinia, że to najlepszy z ustrojów, przeważała w tej grupie w 1998 roku (38 proc. badanych) i 2008 roku (34 proc.), a więc na początku rządów AWS – UW, a potem PO – PSL. W 2010 roku spadła poniżej 30 proc., a tymczasem na przestrzeni tych lat mniej więcej jedna piąta uważa, że rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane. „....(źródło )

Aby przyjrzeć się dlaczego coraz więcej Polaków chce likwidacji systemu i ustroju III RP wprowadzenia jakiejś formy dyktatury przypomnę niezwykle istotny wniosek Miltona Friedmana .

The Economist „ W 1980 roku Milton Friedman , laureat nagrody Nobla z ekonomi i apostoł wolnego rynku odbył swoją pierwsza podróż do Chin „.....” Friedman argumentował ,że ekonomiczna wolność jest podstawowym warunkiem dla wolności politycznej. Ale w swojej książce z 1962 roku „ Kapitalizm i Wolność „ skapitulował i stwierdził , że wolność ekonomiczna jest istotniejsza , może istnieć bez wolności polityczne „....(więcej )

Ci, którzy czytali mój poprzedni w którym przedstawiłem problem depopulacji i wyzysku ekonomicznego ( Michalkiewicz „W 1995 roku Centrum Adama Smitha obliczyło, że państwo polskie konfiskuje rodzinie pracowników najemnych 83 procent dochodu – jeśli brać pod uwagę tylko to, do czego ci ludzie są zmuszeni przez prawo „...(więcej ) ) zdają sobie sprawę z dramatycznej sytuacji w jakiej się młodzi Polacy znaleźli . System ekonomiczny , podatkowy II komuny ma cechy systemu niewolniczego , systemu w sposób skrajny okradającego Polaków pracujących , systemu wyniszczającego podatkami polskie rodziny. Młodzi Polacy nie maja szansy ani na założenie rodziny i jej utrzymanie , ani normalne życie .

Kluczowym problemem jest złamanie się demokracji ,. System jaki istnieje w Polsce określa się jako demokrację fasadową . Śpiewak system polityczny w Polsce określił jako wodzowski oligarchiczny. Fedyszak Radziejowska mówi o kartelu elit . Jak najlepszy przykład podaje Niemcy.

Polacy zostali praktycznie pozbawieni praw politycznych. Najlepiej o tym świadczy fakt ,że fanatycy socjalistycznej politycznej poprawności bezkarnie ciągle podnoszą podatki , a ideologię politycznej poprawności wynoszą na piedestał religii państwowej . Na chłopski rozum , gdyby nie fasadowość demokracji to czy Polacy nie dokonaliby wyboru politycznego , który wydobyłby z nędzy miliony polskich dzieci , miliony polskich rodzin Monopol i terror propagandowy reżimu , kontrolowanie między innym dzięki służbom i koncesjonowanie wszelkiej opozycji z wyjątkiem PiS u , fikcyjność wyborów do Sejmu to faktyczna likwidacja politycznych praw i wolności Polaków.

Proszę zwrócić uwagę na tekst Fukuyamy, który idealnie oddaje oczekiwania młodych Polaków. Rządy autorytarne, które mają szansę wziąć za przysłowiową „mordę „ oligarchię i ukrócić bandytyzm podatkowy i rozkradanie w zrabowanych w ten sposób dóbr .

Innym istotnym czynnikiem , który przemawia za wprowadzeniem silnego autorytarnego ośrodka władzy w Polsce to czynnik zewnętrzny , interesy państw trzecich, które doprowadziły do klasycznej sytuacji sprzed 200 lat . Rzeczpospolita znowu „nierządem stoi „ . Nie jest przypadkiem , ani zbiegiem okoliczności sytuacja demograficzna, technologiczna , edukacyjna, oraz skala wyzysku podatkowego stawiająca nas w randze państw i społeczeństw „upadłych „ .

Friedman pokazuje na przykładzie Chin ,że suwerenna , autorytarna władza, może zapewnić społeczeństwu wolność ekonomiczną i ochronę przed wyzyskiem. O skali „nierządu” II Komuny , ogromu rabunku i zniszczeń społecznych , w tym próba przekształcenia Polaków w roboli eksportowych do fabryk całej Europy , a w kraju wynajmowanych korporacjom świadczą fakty, które omówiłem w tekstach „ Trium Tuska. Za rok polski robol tańszy od chińskiego .

„„Produkują w Polsce, bo koszty pracy w Chinach ciągle rosną. Obecnie są już zaledwie o 15-20 proc. niższe niż w naszym kraju. „...(więcej )

Nie wiem , czy państwo zdajecie sobie sprawę z dramatyzmu bijącego z tych dwóch zdań . Skali upadku do jakiego nawróceni socjaliści politycznej poprawności z Tuskiem na czele doprowadzili Polaków. Pokazuje to niezwykłą trafność przemyśleń Friedmana . Chińczycy z ekonomicznego punktu widzenia są ludźmi mającymi wolność w odróżnieniu od zniewolonych Polaków. Sytuacja Polaków potwierdza również prawdziwość drugiej tezy Friedmana . Pozbawieni wolności ekonomicznej i poddani uciskowi podatkowemu Polacy zostali równocześnie pozbawieni praw politycznych . Najlepiej zrozumieli to jak wynika z sondażu młodzi Polacy.

Jedynie 14 proc. młodych Polaków (w wieku 18–24 lata) uważnie obserwuje to, co się dzieje na scenie politycznej. A dla 40 proc. poziom zainteresowania polityką ogranicza się tylko do ważnych wydarzeń. „...(źródło )

Po co uczestniczyć w czymś na co się nie ma wpływu . Mylą się jednak ci , którzy sondaż ten interpretują jako brak zainteresowania kwestiami politycznymi . Polacy interesują się problemami politycznymi , czego najlepszym dowodem ich przemyślenia na temat tego jaki system rządów byłby dla nich i dla Polski najkorzystniejszy .

Z pewnością Polacy zdają sobie sprawę jakim zagrożeniem dla nich i dla Polski są rządy ochlokratyczne Platformy i Tuska .

Tusk "Wolałbym być dobrze zarabiającym spawaczem niż wiecznie bezrobotnym politologiem" ...(źródło

Proszę zwrócić uwagę ,że Tusk nie proponuje inteligentnemu Polakowi , aby został inżynierem, czy naukowcem . Jego wizja Polaków, to tania , wykwalifikowana , łatwa do wynajęcia niemieckim, europejskim koncernom siła robocza .

Oczywiście najlepsze dla Polaków byłoby wprowadzenie ustroju republikańskiego.

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz

YouTube: