Marian Piłka . Kukiz to fundamentalna zmiana ustroju

The Economist „ W 1980 roku Milton Friedman , laureat nagrody Nobla z ekonomi i apostoł wolnego rynku odbył swoją pierwsza podróż do Chin „.....” Friedman argumentował ,że ekonomiczna wolność jest podstawowym warunkiem dla wolności politycznej. Ale w swojej książce z 1962 roku „ Kapitalizm i Wolność „ skapitulował i stwierdził , że wolność ekonomiczna jest istotniejsza , może istnieć bez wolności politycznej „....(źródło )

Marian Piłka „ Potrzeba przywództwa „ ...”Oprócz wielu jego słabości ustrojowych, państwo polskie cierpi na brak efektywnego przywództwa. „....”Ten brak ma wiele przyczyn. Z pewnością jedyną z nich jest kryzys patriotyzmu, postkomunistyczne struktury państwowe i kryzys moralny naszego społeczeństwa. Ale także zasadniczą przyczyną kryzysu polskiej państwowości jest oligarchizacja systemu partyjnego.”.....”Kluczem do odbudowy przywództwa narodowego jest dziś reforma wyborcza i wprowadzenie wyborów większościowych w okręgach jednomandatowych. Dziś postulat wprowadzenia okręgów jednomandatowych jest postulatem reformy ustrojowej porównywalnej w swym znaczeniu z postulatem likwidacji liberum veto w wieku XVIII. „...(źródło)

Orban „„- Mamy nadzieję, że, z Bożą pomocą,nie będziemy musieli w miejsce demokracji wymyślać innych politycznych systemów, które należy wprowadzić, aby nasza gospodarka przeżyła „....”To nie wyklucza konsultacji, debaty czy demokracji, ale centralna siła jest konieczna „.....(więcej )

Instytut Adama Smitha obliczył ,że II Komuna okrada Polaków podatkami, zusami , akcyzami itp. z 83 procent ich pracy. ( więcej ) . Do tego dochodzi milion urzędników jaki do nadzoru nad Polakami zatrudniła II Komuna . Polacy zostali pozbawieni wolności ekonomicznej przez II Komunę.

Kluczowa sprawą dla każdego społeczeństwa są trzy rzeczy wolność ekonomiczna , wolność polityczna i spinający to silny ośrodek władzy. Postkomunistyczna konstytucja II Komuny w swoich fundamentach wprowadziła ustrój „Polska nierządem stoi „ .Patrząc na sytuację polityczną Polski oraz całkowite pozbawienie Polków wpływu i kontroli nad władzami nie ma wątpliwości ,że gwarantem tejże konstytucji, ba jej autorami są służby Niemiec i Rosji . Śmiertelnym zagrożeniem dla losu Polski jest konstytucyjna niemożność zbudowania silnego ośrodka władzy. Ośrodka, który pozwoliły dać Polsce , o czym pisze Piłka , silne przywództwo. Orban, dzięki wyzwoleńczemu zrywowi wyborczemu Węgrów uzyskał większość konstytucyjną w Parlamencie i sam stał się centrum takiego silnego ośrodka przywódczego .Powstanie na Węgrzech silnego ośrodka władzy wystarczyło , aby nagle rozpoczęła się obrona ekonomicznych i kulturowych interesów Węgier. Istnienie silnego ośrodka władzy jest warunkiem niezbędnym , choć nie wystarczającym aby zagwarantować obywatelom wolność ekonomiczną , wolność gospodarczą. Obywatele w kraju bez silnego ośrodka władzy są bezbronni i stają się przedmiotem eksploatacji ekonomicznej, podatkowej tak przez swoją oligarchie , ale głównie ich eksploatacja ma charakter kolonialny. Napisałem warunkiem koniecznym , bo silny ośrodek władzy , szczególnie o socjalistycznym charakterze może być źródłem ucisku niewolniczego jak to się działo w socjalistycznych Niemczech Hitlera, czy socjalistycznej Rosji Stalina .

Orban dostrzegł niebezpieczeństwo jakie dla zniszczenia silnego ośrodka władzy niesie policentryczna demokracja fasadowa w kraju postkolonialnym . Dlatego , aby zabezpieczyć wolność ekonomiczną i bezpieczeństwo kulturowe i swobody intelektualne Węgier przeciwko próbującej skolonizować je IV Rzeszy gotów jest obalić pseudo demokrację na Węgrzech i wprowadzić rządy autorytarne .

Wrócimy teraz do tezy Friedmana ,że nie ma wolności politycznej w kraju w którym nie ma wolności ekonomicznej , w którym podatki tworzą z ludzi klasę nowego chłopstwa pańszczyźnianego. W Polsce musi pojawić się silny ośrodek władzy, który da Polakom szansę na obalenie niewolnictwa podatkowego i likwidacje uprzywilejowanej kasty urzędniczej.

Silny ośrodek władzy można zbudować dwoma sposobami . Ustanawiając rządy autorytarne jak to zrobił Piłsudski , albo budując państwo o ustroju republikańskim jak to było w pierwszych wiekach I Rzeczpospolitej . Ustrój republikański IV Rzeczpospolitej musi opierać się na systemie prezydenckim , jednomandatowych okręgach wyborczych , wybieralności prze obywateli sędziów i prokuratorów , i kluczowej dla takiego ustroju silnej instytucji demokracji bezpośredniej , czyli referendum .

Jedynie powstanie autorytarnego lub republikańskiego silnego ośrodka władzy da szansę Polakom na odzyskanie wolności ekonomicznej i zlikwidowanie socjalistycznego terroru podatkowego .

Kukiz . Zmieleni. Pl , Zmieleni.pl na facebooku

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stroniefacebooka Marek Mojsiewicz

Marian Piłka „ Niewątpliwie są pilniejsze wyzwania, niż reforma wyborcza w tej chwili. Katastrofa demograficzna, kryzys gospodarczy, obrona suwerenności państwowej przed federalizacją Unii, czy niewydolność wymiaru sprawiedliwości. Te i inne wyzwania nie mogą czekać i muszą znaleźć skuteczne odpowiedzi już dziś. „....”Ale pilność tych spraw w żaden sposób nie dezawuuje znaczenia reformy ustrojowej wprowadzającej okręgi jednomandatowe. Bo inicjatywa, jaką podjął Paweł Kukiz, nie jest tylko próbą zmiany prawa wyborczego, ale jest fundamentalną zmianą ustroju Rzeczpospolitej. „.....”Ale także zasadniczą przyczyną kryzysu polskiej państwowości jest oligarchizacja systemu partyjnego. „....”Obecny proporcjonalny system wyborczy oparty o ogromne okręgi niejako wymusza oligarchizację partii. „.....”Otóż zasadniczym wyzwaniem przed którym stoimy jest zupełna niewydolność naszego państwa, sprowadzająca życie polityczne często jedynie do gry pozorów. Oprócz wielu jego słabości ustrojowych, państwo polskie cierpi na brak efektywnego przywództwa. „....(źródło )

Sadowski „Celem polskich polityków powinno być przywrócenie wolności gospodarczej, tak jak już raz zrobił to ostatni rząd PRL w tzw. ustawie Wilczka. W połączeniu z zaradnością i przedsiębiorczością Polaków zaowocowała ona największym „cudem gospodarczym" końca XX wieku. „Cud" jest jak najbardziej ziemskiego pochodzenia wystarczyło zlikwidować regulacje paraliżujące aktywność ekonomiczną „....”Biurokracja nie jest niewiadomego pochodzenia. Urzędnikiem nikt nie staje się poprzez samozatrudnienie. Wzrost liczby pracujących dla rządu nie odbywa się bez jego inicjatywy, wiedzy i akceptacji.„...”nną receptą ma być „reforma stanowienia prawa". Obserwacja, że „system tworzenia prawa niewiele różni się od tego z czasów PRL, „....”Masowa produkcja rządu i parlamentu jest tylko konsekwencją braku granic dla ingerencji władzy w życie społeczne i gospodarcze.„....”Dlaczego, mimo upływu prawie ćwierćwiecza, utrzymuje się przekonanie, że ustawa Wilczka była aktem rewolucyjnym?
Bo była nową konstytucją wolnej przedsiębiorczości. Nie „usprawniano" (tak jak dziś), tylko zlikwidowano wrogi system wobec gospodarki.”...”W 2008 roku, w dwudziestą rocznicę jej przyjęcia, ( ustawy Wilczka ) przedstawiciel Komisji Europejskiej powiedział w obecności m.in. pana ministra, że zobowiązania Polski wobec Unii pozwalają na jej ponowne wprowadzenie.„....”Nie ma co panie ministrze apelować o zmianę „nastawienia urzędnika do petenta", skoro jest to tylko funkcjonariusz systemu. Okazywanie przez niego wyższości wobec obywatela jest wyłącznie rezultatem nadania mu przez rządy arbitralnej i szerokiej władzy, która jest coraz częściej władzą niszczenia przedsiębiorców.”.....(więcej )

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stroniefacebooka Marek Mojsiewicz

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika dogard

02-11-2012 [15:41] - dogard | Link:

moze sie zna na rodzinie,ale politycznie to przedszkolak bez cenzusu.Cale szczescie ,ze samokrytyke przy okazji zlozyl, niedorobiony 'przywodca'.

Obrazek użytkownika Ma-Dey

02-11-2012 [17:22] - Ma-Dey | Link:

właściwie nic dodac nic ująć, sęk w tym jak to zrobić?A na koniec jeszcze jedno, tak daleko idace reformy, w sytuacji kiedy chwieją sie podstawy bytu i  samego istnienia Rzeczpospolitej, przywodzą na myśl losy Konstytucji III Maja, no niechby to jeszcze podłapał Tusk i zaczą to od teraz realizować!!!