Kaczyński uważa , że Lepper został zabity

2013 rok informacje dodatkowe: Zebrane dane: średnia wzrostu PKB dla Afryki w ubiegłym roku to 6 proc., żaden kraj nie popadł w recesję.”...(więcej )

Jarosław Kaczyński „ To Roman Giertych i Andrzej Lepper zgotowali sobie taki los, nie ja. To była decyzja Leppera. Mam nadzieję, że mu Bóg wybaczy jego grzechy. A gdy był na drodze pewnej naprawy, to mu to przerwano. Ja nie wierzę, że popełnił samobójstwo”...” Załóżmy, że prawica zjednoczona wygrywa wybory, ma samodzielną większość i co dalej: jaki jest program rządu? Jak pogodzić gospodarczych liberałów od Gowina z "Solidarnością"?Na poziomie wartości ten konflikt jest dość zasadniczy, ale faktycznie pozorny. Czego potrzebują właściciele przedsiębiorstw? Szans rozwojowych, uchylenia ograniczeń biurokratycznych, patologii – o których słyszeliśmy choćby na słynnych taśmach – ale i pewnych perspektyw, programów, które wypełnią lukę kapitałową. Polskie firmy ponad 200 mld złotych trzymają na kontach, co bardzo często wynika ze zbyt wysokiego stopnia ryzyka w Polsce. To jest także oferta dla tych, którzy w tej chwili nie są kapitalistami. Potrzeba w Polsce nowej fali – takiej, jaka przetoczyła się przez Polskę pod koniec lat 80. To dało 6 milionów nowych miejsc pracy. Ta fala zetknęła się potem z państwem, które zaczęło nakładać podatki, ograniczenia. A że wiele tych osób było słabo wykształconych – przegrało z tą falą. Ale dzisiaj mamy ludzi dużo lepiej wykształconych. Nie mają jednak szans – nie mają skąd pożyczyć, a często stykają się z lokalnymi monopolami. Wiemy, że nie naprawimy państwa z dnia na dzień, ale mamy plan, jak to ruszyć. Marnujemy dzisiaj ogromny potencjał ludzi, którzy coś umieją i stają przed wyborem: albo wyjeżdżają za granicę, albo zadowalają się byle jaką pracą.A jak zachęcić tych, którzy mają pieniądze, by zainwestowali i przyczynili się do likwidowania tej największej hańby III RP, czyli gigantycznego bezrobocia?
– Przede wszystkim dzięki ulgom inwestycyjnym. Nasz program jest dla tych, którzy chcą się rozwijać.”...”Jednym z efektów demokracji jest odświeżona kariera Janusza Korwin-Mikkego. Czy po wyborach może dojść do waszych wspólnych rządów? On się trochę zaczyna do was przytulać.– Korwin-Mikke jest nieporozumieniem w polityce. To człowiek, którego lata temu znałem i to dość dobrze. To człowiek o dziwnej roli w polskiej polityce. I szkodliwej – bo mieszającej w głowie młodym, zdolnym ludziom, którzy zamiast myśleć o polskich sprawach, szli w wizje, które według Mikkego funkcjonują na Wyspach Dziewiczych. A teraz bierze pewną część głosów niezadowolonych, które by nam przypadały. Nie jesteśmy zainteresowani sojuszem z nim, bo nie jesteśmy zainteresowani kompromitacją. Będą nas próbowali do niego przyklejać, by nas skompromitować.”...”ak ocenia pan reakcje Unii Europejskiej wobec Rosji i Putina na to, co się stało z zestrzelonym malezyjskim samolotem?
– Ten proces jest dynamiczny, ale na razie wychodzi źle. Stało się coś strasznego. Jeżeli nie będzie na to bolesnej dla Rosji reakcji, to Putin posunie się dalej. Jeśli można było zająć Krym, wywołać wojnę na terenie Ukrainy, a teraz zestrzelić samolot pasażerski, to znaczy, że można wybrać sobie kolejny cel i próbować go zrealizować. To samobójcza taktyka. Rosja nieporównanie bardziej potrzebuje Zachodu niż Zachód Rosji. Optymalnym wyjściem – choć nie zakładam, że szybko da się je zrealizować – jest wysłanie tam misji pokojowej NATO lub NATO–UE. Nie misji obserwatorów, ale wojskowej. Rosjanie takie argumenty przyjmują, jeśli druga strona pokazuje siłę. Taka jest rosyjska tradycja od czasów carów. Wiele jest takich przykładów w historii. Polityka rozzuchwalania Putina zawiodła.”...”Prezes PiS Jarosław Kaczyński odpowiadał na pytania redaktora naczelnego Faktu Roberta Felusia oraz szefa polityki w Fakcie Mikołaja Wójcika „...(źródło )

Wywiad Rafała Pazio z Krzystofem Rybińskim „ Każde dziecko w Polsce nawagę złota, nawet jeśli urodzi siew rodzinie patologicznej”...”Co ma Pan do zaproponowania rodzinom, które nie zostałyby objęte stypendium demograficznym, ale mają dużo dzieci?W mojej propozycji nie ma dla nich nic. W Polsce nie ma pieniędzy na to, żeby podnieść standard życia wielodzietnych biednych rodzin. Nie oszukujmy się, że coś znajdziemy. Państwo jeszcze te rodziny dodatkowo niszczy, bo podatek VAT niweluje ulgi podatkowe, z których można by skorzystać. Moja propozycja dotyczy zwiększenia liczby urodzin. Nas nie stać dzisiaj, żeby wprowadzić politykę wspierania rodzin wielodzietnych i jednocześnie zwiększyć liczbę urodzin. Każde dziecko jest w Polsce na wagę złota, nawet jeśli urodzi się w rodzinie patologicznej. Państwo powinno przestać zajmować się polityką socjalną, bo robi to źle. Powinno nawiązać kontakt z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się polityką społeczną. Wtedy można by lepiej wspierać rodziny. Będzie taniej i efektywniej. „.....”Dzisiaj polskiego państwa nie stać na wypłatę bardzo wysokich emerytur. Uważam, że kreskę trzeba postawić przy 4-5 tys. złotych. Jeżeli ktoś zasłużył sobie w przeszłości, będąc oficerem jakichś tam służb, i dziś bierze emeryturę 12 tys. złotych, to musimy sobie powiedzieć, że państwa polskiego na to nie stać.” „....(więcej )

W ostatnich tygodniach lewicowa część mediów  tzw. autorytetów podniosła krzyk na podpisywaną przez lekarzy Deklarację Wiary, w której uznawali prymat Prawa Bożego. W internecie pojawił się apel, by podobne deklaracje mogli składać nauczyciele. „..”W ostatnich tygodniach lewicowa część mediów  i tzw. autorytetów podniosła krzyk na podpisywaną przez lekarzy Deklarację Wiary, w której uznawali prymat Prawa Bożego. W internecie pojawił się apel, by podobne deklaracje mogli składać nauczyciele. „...”Według Kluzik-Rostkowskiej, jeżeli nauczyciel podpisze taką deklarację i będzie uczyć zgodnie z zapisami w niej zawartymi, to powinien liczyć się z reakcją dyrektora szkoły, organu prowadzącego i wojewody. Łamie on konstytucję, która mówi, że wszyscy obywatele mają takie same prawa i obowiązki bez względu na wyznanie i światopogląd oraz łamie przepisy Karty Nauczyciela”..(źródło )

Lekcje seksu dla czterolatka”...”Edukacji seksualnej powinny być poddane już małe dzieci – wynika z konferencji współorganizowanej przez MEN „.....”Już sześciolatek powinien rozumieć pojęcie „akceptowalny seks",”....”Była poświęcona prezentacji „standardów edukacji seksualnej w Europie", które WHO opracowało z niemieckim Federalnym Biurem ds. Edukacji Zdrowotnej. „...”edukację należy rozpocząć przed czwartym rokiem życia. W tym okresie dziecko należy nauczyć umiejętności, takich jak „rozmowa dotycząca prokreacji z wykorzystaniem określonego słownictwa". Dziecko powinno umieć też „wyrażać własne potrzeby, życzenia i granice, na przykład w kontekście zabawy w lekarza". „.....”Standardy WHO określają, co w dziedzinie seksu powinny umieć dzieci w kolejnych przedziałach wiekowych. Między 9. a 12. rokiem życia dziecko powinno nauczyć się już „skutecznie stosować prezerwatywy i środki antykoncepcyjne w przyszłości". Powinno też umieć „brać odpowiedzialność za bezpieczne i przyjemne doświadczenia seksualne". „.....”WHO radzi, by dziecko miedzy 12. a 15. rokiem życia potrafiło samo zaopatrywać się w antykoncepcję. Zdaniem WHO młodzieży w wieku powyżej 15. roku życia można dodatkowo wpoić „krytyczne podejście do norm kulturowych/religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa itp.". „.....”Ryszard Legutko z PiS. – To wprowadzanie seksu w świadomość bardzo młodego człowieka. Eksperci WHO to szkodliwi durnie „.....”wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka, która złożyła w Sejmie projekt ustawy zakładającej edukację seksualną od pierwszej klasy podstawówki (obecnie wychowanie do życia w rodzinie są zajęciami nadobowiązkowymi od piątej klasy). '.....(więcej )

Kluzik Rostkowska „Religia jest sferą ducha i wiary i absolutnie nie wyobrażam sobie, żeby była przedmiotem maturalnym„....” Jestem w stanie sobie wyobrazić przedmiot taki jak historia religii, religioznawstwo, bo to jest jakaś wiedza, ale jak ocenić kwestie wiary? To są bardzo indywidualne sprawy „...”Teoretycznie jest wybór pomiędzy religią a etyką, a często bywa tak, że etyki albo nie ma albo jest gdzieś spychana „....”Odnosząc się do problemu edukacji seksualnej w szkołach, Kluzik-Rostkowska powiedział, że młodzi "czerpią wiedzę o edukacji seksualnej z internetu w bardzo zwulgaryzowanej formie"....”.Byłoby, więc dobrze, żeby ta zwulgaryzowana wiedza została uzupełniona o coś, co jest po prostu kompletem informacji. Ja bym bardzo chciała się dowiedzieć, z pomocą badań, skąd dzisiaj młodzież czerpie wiedzę na temat seksualności. „...”Nowa minister edukacji pytana była także o to, od kiedy w szkołach należy wprowadzić edukację seksualną. Kluzik-Rostkowska podkreśliła, że najpierw należy określić, kto miałby taką edukację prowadzić.Wcale nie jestem przekonana, że powinni to robić nauczyciele. Bywają czasami takie sytuacje, że do szkoły przychodzą osoby z zewnątrz, które są kompetentne w tej dziedzinie i są lepiej przyjmowane przez młodzież”.. „...(więcej )

Krzysztof Rybiński „ A niedawno ONZ opublikował kolejne , dane okazujące jakość e-administracji w Polsce.”..”Przed wejściem Polski do UE byliśmy tuż za czołową 25-tką krajów. Potem wszędzie nastąpił postęp, ale w Polsce rządziła Platforma, która tolerowała przekręty, ustawiane przetargi i mimo miliardów euro na wdrożenie e-administracji tak działała, że od lat tracimy dystans do świata. Kilka lat temu objechałem pół Polski pokazując jak szybko wdrożyć powszechną e-administrację. Zamiast chorego e-PUAP-u należało umożliwić dostęp przez banki/SKOK-i, które profesjonalnie i skutecznie identyfikują klientów.I dzisiaj bylibyśmy wśród liderów.Ale nikt nie słuchał, bo przecież chodziło o coś innego. O to żeby się nachapać, żeby zrobić przewał, żeby się uwłaszczyć na publicznych pieniądzach. I ten cel został zrealizowany, płotki i mniej uważni i zostali złapani i trochę posiedzą. Ale grubsze ryby  świetnie żyją kosztem interesu publicznego.  A Polska w dziedzinie e-administracji jest w piątej dziesiątce na świecie.”...(źródło)

„Arsenij Jaceniuk zażądał od parlamentu polnego uchwalenia ustaw i dał do zrozumienia, że pozostanie na stanowisku, jeśli deputowani spełnią jego postulaty. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Jaceniuk podał się do dymisji. „...”Premier wyraził nadzieję, że parlament zgodzi się także na zmiany prawa, które pozwolą na udział inwestorów z USA i UE w zarządzaniu ukraińskimi gazociągami. Po raz kolejny powtórzył, że większościowy pekiet akcji sieci przesyłania gazu - 51 proc. - pozostanie w rękach państwa ukraińskiego. „...(źródło )

Tłuamczyłą Iga Pawłowska .” Obama „ „Ludzie są zaniepokojeni.. stary porządek świata rozpada się.” ….”„Ludzie są zaniepokojeni.. stary porządek świata rozpada się.”...”W ostatnią środę prezydent Obama wezwał do “nowego porządku” opartego na centralizacji systemu, aby stłumić niepokoje ludzi spowodowane walkami politycznymi i ekonomicznymi na świecie.
„Obawy ludzi są spowodowane tym, że na całym świecie stary porządek rozpada się i nie jesteśmy jeszcze gotowi aby zaakceptować nowy porządek oparty na nowych wartościach kolektywistycznych. Równocześnie, w Stanach Zjednoczonych, ludzie są zaniepokojeni, że choć gospodarka ogólnie ma się dobrze, to przeciętnemu człowiekowi nie rosną dochody-bez względu na to, jak ciężko pracuje.” ..(źródło )

Adam Machaj „Teraz nadaje z Shenzhen Luohu. Popołudniu szybki pociąg do Changsha. Trasę 809 km pokonam w 3 godziny i 31 minut. Pozdrawiam PKP, Pandolino oraz całą Unie Europejską. „...(źródło )

rof. Paul Kengor„Komuniści tak naprawdę już od dawna są bardzo popularni wśród chrześcijan kierujących się „sprawiedliwością społeczną”, „.....”Poza tym Obama buduje nową klasę rządzącą, taką, dla której budżet jest źródłem środków do życia„.....”Obecnie klasa ta – której Obama zawdzięcza reelekcję – składa się z pracowników administracji na szczeblu federalnym, stanowym i lokalnym, pracowników związków zawodowych sektora publicznego; obywateli korzystających z bonów żywnościowych, opieki społecznej i zasiłków dla bezrobotnych, obywateli oczekujących od rządu zapewnienia opieki zdrowotnej i wielu innych. „....”nowa klasa stanowi znaczący i stale powiększający się odsetek ludności – i odsetek wyborców – którzy są zależni już nie tylko od rządu, ale wprost od Demokratów. Im bardziej ta grupa uzależnia się i rozrasta, tym bardziej przyczynia się do politycznego umocnienia liberalno-demokratycznych polityków w rodzaju Baracka Obamy. „.....”73 proc. nowych miejsc pracy utworzonych w USA w ciągu ostatnich pięciu lat powstało w sferze budżetowej. „....”Czy to jest komunizm?„.....”tendencję Ameryki do osuwania się w tamtą stronę lub przynajmniej w stronę socjalizmu „.....”Obamę wspierają komuniści”.....” amerykańska Partia Komunistyczna istnieje i jest zachwycona poczynaniami Obamy. Tuż po reelekcji prezydenta w listopadzie 2012 roku przewodniczący CPUSA Sam Webbwygłosił płomienne przemówienie do komitetu krajowego partii, w którym oznajmił, że zwycięstwo Obamy jest „wielkim zwycięstwem ludu”.......”Prof. Paul Kengor Tłumaczenie Piotr Braniecki „...(więcej )

W maju 2012 r. na zamkniętym spotkaniu z bogatymi darczyńcami z Florydy, którzy za wejściówkę musieli zapłacić po 50 tys. dol., kandydat Republikanów Mitt Romney mówił: - Jest 47 proc. ludzi, którzy na mnie nie zagłosują choćby nie wiem co. Oni są z Obamą. To ludzie zależni od państwa, którzy mają mentalność ofiar i wierzą, że rząd ma się nimi opiekować. Wierzą, że mają prawo do opieki zdrowotnej, do jedzenia, do dachu nad głową i do wszystkiego, co tylko można sobie wymyślić. Nie jest moją robotą przejmować się tymi ludźmi. Nigdy ich nie przekonam, że powinni wziąć odpowiedzialność za swoje życie!”. ….(więcej )

Aż trzy i pól miliona ludzi na smyczy Tuska „ ….' W Polsce sektor publiczny zatrudniał ok. 3,5 mln osób na koniec zeszłego roku. Najwięcej osób pracowało w oświacie, prawie milion. Niewiele mniej w szeroko pojętej administracji „.....”Z analizy wynika, że zarobki w sektorze publicznym są wyższe niż w prywatnym. W zeszłym roku różnica sięgała ok 30 proc. „.....”Ekonomiści policzyli, że polski sektor publiczny zatrudnia 21,6 proc. wszystkich pracujących „.....”Z raportu wynika, że prawie milion osób państwo zatrudnia w oświacie (2010 roku) „....”Drugą równie liczną grupą są pracownicy administracji publicznej, obrony narodowej i obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, których w 2010 roku również było prawie milion.. „....”Należy jednak pamiętać,  że urzędnicy, których liczba w zależności od przyjętej definicji wynosi od 0,4 mln do prawie 1 mln osób, „....”Pomimo rosnącego znaczenia sektora prywatnego w usługach związanych z ochroną zdrowia, obszar ten wciąż jest zdominowany przez sektor publiczny, w którym zatrudnionych jest ponad pół miliona osób. „...(więcej )

Zyta Gilowska „Dla części ludzi, szczególnie tych, którzy właśnie kończą studia, praca w administracji rządowej, czy samorządowej to jest bardzo dobre miejsce. Tyle, że to jest armia ludzi –z członkami rodzin ponad 3 mln osób– w zasadzie na cudzym utrzymaniu „....(więcej)

Gilowska „ Zgadzam się całkowicie z tymi, którzy mówią, że mamy w Polsce miękki totalitaryzm. Tak. Tak właśnie należy nazwać system, który zbudowała PO w ostatnich latach. „....”Na przykład na urzędników. Pomiędzy końcem 2007 r. a końcem roku 2010 liczba urzędników wzrosła o 75 tys. Powtarzam słownie i tak panowie też zapiszcie: siedemdziesiąt pięć tysięcy! To kosztuje krocie. „.....(więcej)

Profesor Niall Ferguson „ Państwo opiekuńcze zwykło się uważać za wynalazek brytyjski „....” Tymczasem pierwszy obowiązkowy system obowiązkowych państwowych emerytur wprowadzono nie w Wielkiej Brytanii, ale w Niemczech . Dopiero dwadzieścia lat później Brytyjczycy poszli za przykładem Niemców. „...” Prawo o ubezpieczeniu społecznym wprowadził Otto Bismarck , aby jak , jak sam to ujął w 1880 roku „ w szerokich masach nieposiadających rozbudzić konserwatywny stan umysłu wynikający ze świadomości posiadania prawa do emerytury „. Bismarck uważał ,że „łatwiej poradzić sobie z człowiekiem , który na starość może liczyć na emeryturę [….] niż z człowiekiem , który nie a takiej perspektywy „ Ku zaskoczeniu swoich liberalnych oponentów przyznawał otwarcie ,że to „ państwowo – socjalistyczna idea „ ….” Bismarck nie kierował się jednak motywami altruistycznymi „ Każdy kto opowie się za ta ideą – stwierdzał – dojdzie w przyszłości do władzy . Wielka Brytania poszła z przykładem Bismarcka dopiero w w 1908 roku , kiedy ówczesny kanclerz skarbu , liberał z przekonania wprowadził skromne i i uzależnione od dochodów emerytury dla osób powyżej 70 roku życia „...”Chociaż Lloyd George był człowiekiem lewicy podzielał pogląd Bismarcka , że wprowadzenie tego typu uregulowań zapewnia głosy wyborców w kontekście gwałtownie rozszerzającego się praw wyborczego . Biednych było więcej niż bogatych „.....” W przemówieniu radiowym wygłoszonym w marcu 1943 roku Churchill wymienił ...”obowiązkowe ubezpieczenie państwowe od kołyski aż po grób dla przedstawicieli wszystkich grup społecznych „, zniesienie bezrobocia dzięki polityce rządu , polegającej na wywieraniu równoważącego wpływu na rozwój gospodarczy , który w zależności od potrzeb można przyspieszać lub spowalniać „ , „ rozszerzenie aktywności państwa w zakresie własności o przedsiębiorczości , rozwój budownictwa komunalnego , reformy w szkolnictwie państwowym oraz szerszy dostęp do usług medycznych i opieki społecznej” ...(więcej )

Przemówienie Orbana .Doroczny raport o stanie państwa „Możemy to uznać za efekt naszych działań na rzecz ochrony oraz wspierania dzieci i rodziny, których socjaliści zaniechali, a myśmy do nich wrócili, a także za efekt naszego nowego systemu opodatkowania rodzin „.....”.”Przez lata doświadczaliśmy tego, że od ludzi tylko zabierano, a ich samych też zachęcano do brania: do pobierania, do konsumowania na kredyt swojej przyszłości. Uczono ich tego, by nie pracować, lecz żyć z zasiłków, z których przez lata można było uzbierać więcej niż z pracy. Skończone szaleństwo! Wryto w nas pogląd, że założenie rodziny to beznadziejne, z góry skazane na niepowodzenie przedsięwzięcie, że nasza praca ma niewielki sens, że na rynku nie ma zapotrzebowania na naszą fachową wiedzę i w ogóle nie jesteśmy zdolni nic do tego świata dodać „.....”Węgry mają też o wiele, wiele lepsze wyniki na polu konwergencji społecznej. W 2012 roku 261.000 ludzi pracowało w ramach rządowego programu zatrudnienia „Start dla Pracy”. Ponieważ nie można sporządzać urzędowych danych zawierających kryteria narodowościowe, musimy zdać się na Cyganów, którzy zajmują się organizacją pracy i najlepiej znają się na tym. Otóż według ich szacunków, wśród zatrudnionych było 54.750 osób pochodzenia romskiego, które utrzymują swoje rodziny nie z zasiłków, lecz z uczciwej pracy. To oni są naszym największym sukcesem. Jest też w programie „Start dla Pracy” 9.316 osób, które po raz pierwszy w życiu podjęły pracę, pierwszy raz znaleźli miejsce pracy. Mówię tu o ludziach dorosłych. Tysiąc kobiet, Cyganek, rozpoczęło kursy opiekunek do dzieci i starszych oraz kursy pracowników społecznych. „...(więcej )

Prof. dr hab. Feliks Grądalski „ Viktor Orban wyprzedza Brukselę „Viktor Orbán zaczął od uchwalenia nowej konstytucji, w której został zagwarantowany interes narodu węgierskiego wywiedziony z tradycji chrześcijańskiej. W ten sposób konstytucja nadaje priorytet prawu krajowemu nad regulacjami Unii Europejskiej. „...””Centralnym obszarem polityki makroekonomicznej jest polityka prorodzinna. Jej celem jest stworzenie warunków do wychowywania dzieci i ochrona realnych dochodów rodziny. „....”Głównym źródłem dochodów rodziny powinna być praca. „.....”Podatek od dochodów z pracy – PIT. Od stycznia 2011 roku obowiązuje podatek liniowy ze stałą krańcową stawką opodatkowania w wysokości 16 proc. i kwotą wolną od podatku w wysokości podwójnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. Jeśli rodzina posiada jedno lub dwoje dzieci, kwota wolna od podatku w przeliczeniu na złotówki wzrasta o 900 zł miesięcznie za każde dziecko, co daje w skali roku np. przy dwojgu dzieci kwotę wolną w wysokości 21 tys. 600 złotych. W sytuacji trojga lub większej liczby dzieci rodzina odpisuje już 2 tys. 950 zł miesięcznie za każde dziecko. Odnosząc to do warunków polskich, widzimy, że rodzina z trojgiem dzieci i dochodami około 100 tys. zł rocznie w ogóle nie płaci podatku „...”Najbardziej spektakularnym efektem jest systematyczny wzrost liczby urodzeń, począwszy od 2011 roku do dzisiaj. Jak pokazują dane statystyczne, tylko w pierwszej połowie 2012 roku urodziło się blisko 6 proc. więcej dzieci niż w takim samym okresie roku poprzedniego, a realny dochód rodzin posiadających troje dzieci wzrósł o blisko 20 procent. „.....”Drugim, równie spektakularnym efektem jest stały wzrost stopy zatrudnienia z 59 proc. w roku 2010 do 63 proc. na koniec 2012 roku. Oznacza to, że od chwili przejęcia rządów przez Viktora Orbána liczba miejsc pracy zwiększyła się na Węgrzech o 120 tysięcy .(więcej)

Gwiazdowski”Stypendium socjalistyczne to kosztowny socjalizm „ Ten model socjalizmu jest nie do utrzymania. Z drugiej strony żaden model kapitalistyczny nie jest do wcielenia w życie w społeczeństwie demokratycznym, w którym większość obywateli korzysta z transferów socjalnych. „.....”Premier Waldemar Pawlak: „Emerytury będą głodowe. O ile w ogóle będą”. I zachęcili: „róbcie dzieci, a my będziemy zabierać Wam mniej pieniędzy, żebyście mogli je wychować.” „.....”rozerwaliśmy związek przyczynowo-skutkowy między posiadaniem dzieci i bezpieczeństwem na starość. On co prawda obiektywnie istnieje, ale go nie dostrzegamy, bo politycy wmówili nam, że to państwo się o nas zatroszczy – zapewni nam „godziwą emeryturę” i „bezpłatną opiekę medyczną”. No to po co nam dzieci? „.....”Po czwarte, zabieramy młodym ludziom tyle, że ich na wychowywanie dzieci nie stać. „.....”Średnie wynagrodzenie brutto wynosi obecnie coś około 3.600 zł. Nie interesuje ono ani pracownika, ani pracodawcy. Interesuje jedynie GUS i rachubę płac. Dlatego – jak usłyszałem niedawno od jednego z dziennikarzy – podawanie jego wysokości przypomina nieco podawanie długości członka razem z kręgosłupem.Od 3.600 trzeba odjąć 351 zł i 36 gr. składki emerytalnej, 54 zł składki rentowej, 88 zł 20 gr. składki chorobowej, 279 zł 58 gr. składki zdrowotnej (NFZ), i 252 zł zaliczki na PIT. A pracodawca musi jeszcze zapłacić 654 zł i 84 gr. składki na ZUS i 91 zł i 80 gr. składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Łącznie pracodawca wydaje na pracownika 4.346 zł i 64 gr., a pracownik otrzymuje 2.574 zł i 86 gr. Różnica wynosi 1.771 zł i 78 gr. Prawie tyle ile „stypendium demograficzne” na dwójkę dzieci! „...(więcej )

Michał Wołangiewicz „Państwo puchnieJak można przeczytać w raporcie Fundacji Republikańskiej pt. „Mapa zatrudnienia w sektorze publicznym” zatrudnienie w sektorze publicznym wyniosło w 2008 r., według badania OECD (nie obejmuje ono przedsiębiorstw państwowych), […] około 10 proc. całej ludności aktywnej zawodowo, podczas gdy średnia dla grupy krajów OECD sięgała 15 proc. W ciągu 8 lat zatrudnienie to się zmniejszyło o ponad 1 proc., co było dobrą tendencją”. Wszystko co dobre, przeważnie szybko się jednak kończy. W roku 2008 korzystny trend się odwrócił. „....”Dziś liczba osób pracujących w najmniej produktywnym sektorze gospodarki oscyluje wokół 1,8 mln (!), a na ich wynagrodzenia wydaje się ponad 88 mld zł. Polska zajmuje w związku z tym 10. miejsce na 20 państw OECD pod względem rozmiarów administracji w stosunku do liczby obywatel „....”Według danych przedstawionych przez FR w innych opracowaniach w latach 2008–2012 liczba urzędników administracji centralnej zwiększyła się o 19 285 osób, co daje wzrost o 10,64 proc. (obejmuje on osoby zatrudnione w oparciu o umowy o pracę oraz umowy o dzieło i umowy zlecenia). Wydatki państwa na administrację na przestrzeni tego okresu wzrosły zaś o bagatela 10,6 mld złotych, czyli dwa razy więcej niż wygenerowała podwyżka podatku VAT z 22 do 23 proc. (vide tzw. tanie państwo). Kwotę tę udałoby się oczywiście, jak twierdzą eksperci Fundacji, zaoszczędzić, gdyby tylko począwszy od roku 2008 nie zwiększano zatrudnienia w administracji, zaś wydatki waloryzowano o normalny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń i cen. „.....”Żelazny elektorat z papieru kancelaryjnego.Nie stało się tak, ponieważ sektor publiczny – w którym udział funkcji urzędniczych wynosi dziś w Polsce 30 proc– to narzędzie wpływu politycznego i zwiększania elektoratu. Rządzącym jego rozrost jest w związku z tym jak najbardziej na rękę. Niestety, to zupełnie odwrotnie niż obywatelom, bo rzecz oczywista, im więcej funkcji urzędniczych, tym więcej wprowadzonych wcześniej uregulowań, którymi trzeba się zająć. Z kolei im więcej najróżniejszego rodzaju norm nakazujących określone zachowanie się, tym bardziej skrępowana wolność, zwłaszcza wolność gospodarcza. „..(.więcej )

„W krajach Unii Europejskiej największym problemem jest niski przyrost naturalny - wynika z analiz ekspertów, którzy we wtorek dyskutowali o przyszłości UE. "To koniec naszej cywilizacji" – alarmowł ekonomista Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha.
"We Francji za kilkadziesiąt lat, zgodnie z raportem rządu tego kraju, będzie więcej muzułmanów niż chrześcijan" - powiedział Sadowski podczas debaty "Niespełnione marzenia, czyli krajobraz po Strategii Lizbońskiej", zorganizowanej przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. "Już dzisiaj, np. pod Paryżem i w innych miejscach Francji, widać całe enklawy (muzułmanów - PAP), które nie asymilują się i są jednorodne etnicznie" – podkreślił.”..”Oczywiście dzięki emigrantom Europa się niesamowicie rozwijała. Jednak ten proces tylko opóźnia to, z czym na razie żaden z rządów nie jest w stanie się zmierzyć, (czyli z upadkiem rdzennych społeczeństw Europy - PAP), gdyż jest jakby naruszeniem pewnego status quo społecznego, naruszeniem systemów emerytalnych, socjalnych i wielu innych przywilejów, które do tej pory były tak łaskawie rozdawane" - tłumaczył. Według Sadowskiego, rozwiązaniem problemu demograficznego jest m.in. zwiększenie wolności gospodarczej, w tym zmiana modelu socjalnego, który w Europie został przyjęty po 1945 r. pod hasłami "państwa dobrobytu". "Utrzymanie tego modelu prowadzi naszą cywilizację do upadku" - podkreślił ekonomista. W opinii Sadowskiego, rozwijająca się w Europie społeczność muzułmańska potrafi szybko i skutecznie korzystać z przywilejów, które dla imigrantów oferują kraje zachodniej Europy. Wskazał m.in. na niedawny raport rządu Wielkiej Brytanii, zgodnie z którym wielodzietne rodziny muzułmanów otrzymują od państwa więcej pieniędzy niż takie same wielodzietne rodziny angielskie „..(więcej )

wybitny chiński politolog, wiceprezes Towarzystwa Międzynarodowych Badań Strategicznych w Szanghaju profesor Feng Shaolei:Wydaje się, że BRICS to nie tylko nowy format dla reformy międzynarodowego systemu finansowego, ale także w szerszym znaczeniu - platforma do omówienia możliwych obszarów współpracy w nowej sytuacji gospodarczej. Jest to również baza polityczna dla budowy nowego ładu międzynarodowego.”...”Niektóre kraje BRICS, jak na przykład Rosja i Chiny, mają dobre stosunki dwustronne. Jednak, nie są one jednym organizmem gospodarczym. Dana umowa umożliwia jego powstanie.Ściśle mówiąc, decyzja o utworzeniu Banku Rozwoju BRICS posiada wymiar nie tylko ekonomiczny, ale także polityczny. Po upadku koncepcji tak zwanego „konsensusu waszyngtońskiego” na bazie wspólnych wartości (idea, której celem było zbudowanie jednobiegunowego świata z centrum w Stanach Zjednoczonych), świat potrzebuje nowych rozwiązań. BRICS proponuje własną wersję „połączenia różnic” - koncepcję policentrycznego i multicywilizacyjnego systemu międzynarodowego. '.....(więcej )
---------
Ważne

Jarosław Kaczyński „A czego jak czego, ale dzieci nam brakuje. I tu też mamy bardzo konkretne propozycje: 1000 zł miesięcznie na każde dziecko od drugiego, a w rodzinach biedniejszych – na każde dziecko. To jest potężna suma – 48 mld zł rocznie. Dlatego chcemy zażądać od Unii Europejskiej, by połowa tej sumy pochodziła ze środków unijnych. „...”. Czego potrzebują właściciele przedsiębiorstw? Szans rozwojowych, uchylenia ograniczeń biurokratycznych, patologii „..'Potrzeba w Polsce nowej fali – takiej, jaka przetoczyła się przez Polskę pod koniec lat 80. To dało 6 milionów nowych miejsc pracy. Ta fala zetknęła się potem z państwem, które zaczęło nakładać podatki, ograniczenia.”...(źródło)

Jarosław Kaczyński „ Dla nas ważne są także inne fundamentalne wskazania Wincentego Witosa: że Polska musi trwać, że Polska jest wieczna. Ale żeby była wieczna, muszą rodzić się dzieci. Naród dziś się zmniejsza. I jest wielkim zadaniem wszystkich polskich patriotów tę sytuację zmienić „...”W Polsce musi to oznaczać co najmniej 500 zł na jedno dziecko- jest możliwe do zrealizowania - by Polska była wieczna „... ...(więcej )

„Arsenij Jaceniuk zażądał od parlamentu polnego uchwalenia ustaw i dał do zrozumienia, że pozostanie na stanowisku, jeśli deputowani spełnią jego postulaty. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Jaceniuk podał się do dymisji. „...”Premier wyraził nadzieję, że parlament zgodzi się także na zmiany prawa, które pozwolą na udział inwestorów z USA i UE w zarządzaniu ukraińskimi gazociągami. Po raz kolejny powtórzył, że większościowy pekiet akcji sieci przesyłania gazu - 51 proc. - pozostanie w rękach państwa ukraińskiego. „...(źródło )

Krzysztof Rybiński „ Każde dziecko jest w Polsce na wagę złota, nawet jeśli urodzi się w rodzinie patologicznej. „
…................
Mój komentarz

Kaczyński robi słusznie publicznie mówiąc o swoich podejrzeniach ,że Leppera zabito . To oznacza po dojściu Kaczyńskiego do władzy wznowienie umorzonych śledztw, za którymi mogło stać komando seryjnego samobójcy . To powinno ich trochę powstrzymać .

Proszę zwrócić uwagę na rozpoczęty proces kolonizacji Ukrainy przez amerykańskie lichwiarstwo > jaki to ekonomiczny sena ma ma oddanie gazociągów amerykańskim oligarchom . Zamiast Rosjan za chwile Amerykanie będą szantażować energetycznie całą a Europe i Ukrainę , bo wcześniej czy później Ameryka , aby zagwarantować sobie dominację nad Europą doprowadzi do obłożenia Rosji embargiem na eksport do Europy gazu i ropy naftowej . Do tej pory dominacja rodzimych ukraińskich oligarchów nad Ukrainą zapewniała temu krajowi suwerenność , ale po przejęciu przez rody lichwiarzy kluczowych gałęzi przemysłu i banków i marginalizacji lokalnych oligarchów Ukraina spadnie do koloni

Trzecia spraw to lewacka agentura, która poukrywała się koło Kaczyńskiego . O trym że zjawisko to istniej i sieć lewacka w PiS jest silna najlepiej świadczy kariera Kluzik Rostkowskiej . Przecież ta zaprzedana lewactwu i politycznej poprawności , fanatyczna wręcz genderystka bez niczyjej pomocy nie zrobiłaby tak oszałamiającej kariery w Prawie i Sprawiedliwości . Co by było, gdyby wtedy PPS wygrał wybory , Kaczyński został prezydentem,? Kluzik Rostkowska została jednym z najbardziej wpływowych polityków w Polsce . A przecież ludzi wokół Kaczyńskiego to nie są idioci, którzy nie znali lewicowych , antypolskich , antykatolickich poglądów tej lewaczki .I pomimo tego ktoś skutecznie stręczył ją Kaczyńskiemu .

Dokładnie taka samą sytuację mamy teraz, kiedy ktoś stręczy Kaczyńskiemu Rybińskiego bo to on jest pomysłodawcą lewackiego pomysłu stypendium demograficznego .

Polacy są narodem, który spędza sen z powiek Lichwiarstwu amerykańskiemu i Niemcom. Polska jest dla nich strategicznym zagrożeniem. Nigdzie indziej w Europie i prawie nigdzie na świeci na ma drugiego takiego państwa , które zamieszkuje naród jednolity etnicznie , religijnie, kulturowo a nawet rasowo . Co może się stać, gdy taki naród obudzi się . Może wywrócić cały lichwiarski porządek polityczny i społeczny na kontynencie i zdominować całą Europe.

Nie przez przypadek system podatkowy i struktura gospodarcza doprowadza do wyludnienia Polski z jednej strony ,a z drugiej próbuje się oswoić Polaków zmyśla ,że aby było na emerytury i tym podobne to musi się ściągnąć do Polski miliony imigrantów , co ma za zadanie zniszczyć Polaków jako naród zagrażający ustanowionemu przez lichwiarstwo kolonialnemu systemowi Konsensusu Waszyngtońskiego .

Lewacka agentura wokół Kaczyńskiego chce pójść jeszcze dalej i całkowicie zniszczyć to niepowtarzalne i wyjątkowe zjawisko jakim Polska zamieszkała przez jeden naród. Bo przyjęcie praw, które utrzymuje drakoński, bandycki system podatkowy i całkowicie uzależnia byt ekonomiczny Polaków od zasiłków , od woli urzędasów , od widzimisię socjalistycznego państwa . Prawo Unii jest tak zbudowane ,że każdy mieszkaniec Europy będzie mógł przyjechać i brać zasiłki na dzieci, zasiłki społeczne , zasiłki dla bezrobotnych , korzystać z pomocy społecznej spowoduje napływ milionów imigrantów. . samotne matki z pięciorgiem i więcej dzieci , które nawet nie wiedzą , kto jest ojcem ich dzieci , patologia społeczna , narkomani, alkoholicy , drobni przestępcy, lumpy . To chce do Polski ściągnąć lewacka agentura przy Kaczyńskim Zresztą Rybiński w szale szczerości powiedział do czego zmierza jego pomysł i do czego przekonuje Kaczyńskiego

Krzysztof Rybiński „ Każde dziecko jest w Polsce na wagę złota, nawet jeśli urodzi się w rodzinie patologicznej.

Ojcowie rodzin, Polki pomimo tego ,że „pracują w pocie czoła, są tak okradani przez bandyckie socjalistyczne państwo podatkami ,. że nie maja często co do garnka dzieciom włożyć, to teraz będą jeszcze ciężej „ zapierdalać „ na jak to zapowiedział Rybiński milionowa patologię nie tylko z Polski ale z całej Europy,, Rumuni, Bułgarii .

Należy zlikwidować podatek dochodowy, vat , przymusowe ubezpieczenia społeczne , opodatkować banki i korporacje , wprowadzić podatek transakcyjny . Ale nie, .Lepiej bawić się w demiurga socjotechniki , który zbuduje całe nowe , chore do gruntu społeczeństwo , bawić się w Boga..

Przykład Anglii pokazuje do czego tak wysokie zasiłki doprowadziły . Anglicy , a szczególnie klasa średnia wymierają , bo nie udźwignąć tak wysokich podatków . Struktura społeczna jest coraz bardziej patologiczna , co zresztą jest zgodne z tym co przewiduje dal Polski Rybiński , czyli Polacy jako naród rodzący się głównie w rodzinach patologicznych . Za to do Anglii w miejsce wymierających i emigrujących z Anglii Anglików zajęli imigranci, głównie muzułmanie

Pomysł stypendium demograficznego jest tak nieracjonalny i tak szkodliwy dla Polski że aż jest nie do do uwierzenia ,ze firmuje go Kaczyński .

A Afryce nie ma stypendium demograficznego, nie ma zasiłków, przymusowych ubezpieczeń społecznych . Odkąd czarni Afrykanie pogonili lichwiarstwo , nie maja prawie w ogóle długów publicznych , zlikwidowali , lub nie przyjęli u siebie Konsensus Waszyngtoński to ich gospodarki rwą do przodu, a przyrost demograficzny jest taki ,że według przewidywań demografów za kilkadziesiąt lat ludność całej Europy będzie stanowiła okol 10 procent ludności Afryki . Sama Nigeria ma mieć blisko 500 milionów ludności. W pewnym momencie po prostu zadepczą Europę.

Tym się skończy ta lewacka inżynieria społeczna   

video WYWIAD Przemysław Wipler (Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke) - 28.07.2014
video Marian Piłka vs Wanda Nowicka - MOCNE (28.07.2014)

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz  i Twitt

Link do Różne takie

Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
ozdziały 1„ Dobre złego początki „ 2 Na końcu którego będzie o bogini Kali „ 3 „Nie należy nerwosolu pić na oko 4 „ O rzeźbie Niosącego Światło 5 „Impreza u Starskiego „ 6 „Tych filmów już się oglądać nie da „ 7. „ Mutant „

Rozpocząłem pisanie VIII rozdziału
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . Facebook „ Klechda Krakowska

YouTube: