CZAS SIE OBUDZIC

CZAS SIĘ OBUDZIĆ – bo kur pieje, gdy Trotelreiner raczył porównać obecną, ledwie dychającą “demokrację”  nieukończonej III RP z demokracją II RP, a porównanie to godne trefnisia albo przygłupa! Aliści Trotelreiner przygłupem nie jest (co często udowodnił), a zatem pewnie żartował. Ot, wesołek na blogach. Ale doszukiwać się demokracji w ustroju monarchii, czyli w okresie I Rzeczpospolitej, to już ogromny optymizm, a zresztą tamtej „demokracji” szlacheckiej nie sposób porównywać z naszą nowoczesną! Natomiast łączyć z Marszałkiem jakieś „skutki” w dniu dzisiejszym to już totalne nieporozumienie! Przypomina się zwykle przewrót majowy, ale pomija co do niego doprowadziło i mało kto pamięta prowokację PPS-u i komunistów w 1923 w Krakowie, gdy bandy wyrostków strzelały do ułanów na Plantach. Zginęło 11 ułanów i 16 cywilów. Gdyby między II RP a III RP była jakaś ciągłość (a niestety jej nie ma!) to demokracja dzisiaj miałaby solidne i właściwe fundamenty, czego niestety nie ma, bo III RP układano z klocków wyjętych z czerwonej oberży PRL-u, np. po rozwiązaniu SB dawni ubecy trafiali do UOP ( patrz „Resortowe dzieci. Slużby”, str.32).   

A czym była II RP dobrze a krótko mówi ten fragment z tomu Bohdana Urbankowskiego „Pierścień Gygesa” ( W-wa, 2013): „II Rzeczpospolita była wybuchem niepodległości w każdej dziedzinie – w polityce, w twórczości, w gospodarce. To był polski renesans XX stulecia. Dzisiejsze życie zupełnie inne ma korzenie. Aprobata dla podłości, przyzwolenie na kradzieże i wyprzedaż polskiego majątku, brak godności w polityce, gospodarce, kulturze i we wszystkich możliwych dziedzinach – to też dalekosiężne skutki traktatu Ribbentrop-Mołotow. Skutki eliminacji elit i zastąpienie ich ersatz-elitami. Wtedy zaczęła się nie tyle PRL ile Polska Rzeczpospolita Kaleka. Trwa – mimo upadku PRL-u.” ( str.161).  W tym krótkim fragmencie Autor nie zdążył rozwinąć innych przyczyn owego „kalectwa”, a zwłaszcza fatalnych konsekwencji Teheranu i Jałty. Oddanie pół Europy ( a nawet połówki Niemiec ) Stalinowi było kardynalnym błędem Roosevelta i Churchilla ( choć większą winę ponosił tu prezydent USA), a suma tych ustępstw złożyła się na autodegradację Zachodu, ponieważ ciężko wywalczone przez wszystkich aliantów owoce tej wojny oddano w obu konferencjach tylko jednej stronie -  Stalinowi! Czy to nie absolutne szaleństwo ? Skala ustępstw wobec ZSRR była tak rozległa i niebezpieczna strategicznie, że można uznać ją za samobójczą autodegradację Zachodu, która kompromituje inteligencję Roosevelta.

Wkrótce nowopowstałe imperium sowieckie pokazało więc zęby Zachodowi. Anglosasi w pokłonach zgadzali sie na wszelkie kaprysy Stalina, ten zaś gwałcił prawo międzynarodowe, kartę Atlantycką i traktat ryski domagając się polskich ziem, które Armia Czerwona najechała 17 września 1939 rozpoczynając – wraz z Hitlerem – okrutną wojnę światową. Nagrodzono agresora. Przyznanie Stalinowi tych zagrabionych ziem, cicha zgoda na zabór wschodnich krajów Europy ( bo przecież obecność w nich Armii Czerwonej z góry przesądzała wynik „wyborów”!), a wreszcie podział Niemiec dał Rosjanom przyczółek ich nowego imperium w środku Europy. I tam stanęły ich dywizje szachując zachodnią Europę, a zarazem i wschodnią w razie buntów w krajach okupowanych teraz przez nich. Niemiecką okupację zastąpiły tam rosyjskie bazy, a nazistów reżimy komunistyczne, niemniej okrutne. Brunatny totalitaryzm zastąpiono czerwonym faszyzmem, który w dodatku marksizmem-leninizmem demolował gospodarki krajów zajętych przez ZSRR. Jednocześnie do ZSRR wywożono nasze fabryki, maszyny i wszelkie bogactwa, a nawet fortepiany ( było ich tyle, że gniły w porcie Szczecina). Tą grabieżą rozpoczynano nad Wisłą okres „demokracji ludowej”, która była niczym innym jak masową rzeźnią dla Polaków, mordowanych przez „rząd” PKWN-u i NKWD, potem przez TRJN też wsparty na sowieckich bagnetach. Zaraz po wojnie, w lipcu 1945, NKWD i specjalne formacje LWP i UB urządziły obławę augustowską. Uwięziono ponad 7 tysięcy osób, nawet kobiety. Skrępowanych drutem kolczastym, trzymano ich w dołach wypełnionych wodą pod gołym niebem. Dwa tysięce z nich rozstrzelano, 600 wywieziono na wschód i ślad po nich zaginął. Cały okres stalinizmu to pasmo takich makabrycznych zbrodni. Pod płaszczykiem „demokracji ludowej” trwała rzeź Polaków, mordowanych przez NKWD i miejscowych lub przysłanych z ZSRR komunistów. Później, gdy towarzysze radzieccy i ich etniczni sojusznicy wynarodowili polskich komunistów, Polaków mordowali już peerelczycy.

Oto geneza owej „tanatoskracji”, kiedy to bożek śmierci stał się wszechwładnym dyktatorem: Polaków zabijano na ulicach, w domach, w lasach ( bo trwał przecież opór zbrojny przeciwko sowietyzacji ), w katowniach UB, w więzieniach, także w sądach, gdzie sfingowane wyroki równały się sądowym morderstwom, także w biurach PSL-u podpalanych i demolowanych, taka była to „demokracja ludowa” ( czyli tanatoskracja). Oddziały MO i UB rozbijały przedwyborcze wiece i spotkania PSL-u, zamordowano 118 działaczy PSL-u, a 98 po prostu skreślono z list wyborczych – taka to była „demokracja”! UB paliło całe wsie, a nie tylko domy i stodoły z partyzantami, bo palono całe miejscowości jak np. Wąwolnicę koło Kazimierza Dolnego. Do więzień trafiły tysiące zwolenników PSL-u,  zamykano też księży ( w r.1951 za kraty wtrącono około 900 kapłanów). Urządzono pokazowe procesy księży, oskarżanych o...szpiegostwo, katowano nawet hierarchów ( np. biskupa Czesława Kaczmarka), aresztowano i Prymasa. Oczywiście więziono i mordowano tysiące żołnierzy Armii Krajowej lub wywożono ich do łagrów w Rosji ( vide: „Polacy internowani w ZSRR w latach 1944-47”, Wyd.Lubelskie 1990).  Mordowano także uczestników powstania antysowieckiego ( więc żołnierzy „wyklętych”), skazywano na śmierć przywódców organizacji patriotycznych jak WiN, NZW czy SN. Sądy wojskowe dostawały z centrali rozkazy wydawania wyroków śmierci, a sądy „na kółkach” jeździły po kraju skazując nawet gimnazjalistów. Sądzili w nich „prawnicy” po przyśpieszonych kursach.

Tyle w ogromnym skrócie, pomijam już nazwiska polskich bohaterów, straconych przez peerelczyków. Ich lista byłaby zbyt długa ( bo idzie w tysiące skazanych, a dziesiątki tysięcy zlikwidowanych bez sądu ),  ale może centrystka zajrzy do źródeł i do „Polski zgwałconej” Stanisława Mikołajczyka!? Albo do dwóch tomów „Bestii” Tadeusza Płużańskiego! Te książki powinny być omawiane na lekcjach historii. W „Dzienniku” Marii Dąbrowskiej wyłania się już obraz spisku przeciwko narodowi. Wtedy – w latach stalinizmu – krzewiła się krwawo owa „tanatoskracja”, którą sprytnie ukryto pod nazwą „demokracji ludowej”. Owa „tanatoskracja” była stałą cechą reżimu PRL-u, z tym że po odwilży 1956 roku pojawiała się selektywnie, nie masowo. Jej fale powracały jednak brutalnie w czerwcu 1956, grudniu 1970 czy podczas stanu wojennego. W istocie tanatoskracja ( ustrój oparty na mordowaniu obywateli, przeciwieństwo demokracji) była czynna nieustannie, tylko działała z ukrycia poprzez nieznanych sprawców, zawsze peerelczyków. Niechże więc centrystka ( z czerwonego pluszu ) nie opowiada nam bzdur i niech  przestanie manipulować faktami, także w sprawie smoleńskiego zamachu. Eksplozję bomby na pokładzie Tupolewa potwierdziły wszyskie okoliczności tragedii i badania ekspertów, a brak śladów uderzenia w ziemię  jest niezbitym dowodem, że dezintegracja samolotu miała miejsce w powietrzu, a tysiące kawałków maszyny i ciał pasażerów znajdowano na rozległym wrakowisku, czasem na drzewach. Bezczelne komentarze centrystki na blogach są perfidnymi kłamstwami. Jest ona nie centrystką, ale czerwoną beletrystką, rzeczniczką PO i smoleńskich spiskowców. W dodatku nie rozumie podstawowych pojęć i słów jak np. przymiotnika „obsceniczny”, a w ogóle jest tubą idiotokracji i cyniczną prowokatorką. Z braku argumentów sięga po mistyfikacje i kalumnie, dyskusja z nią na dłuższą metę nie ma więc sensu. Centrystka stoi po stronie peerelczyków, a nie Polaków.

Na uwagę zasługuje za to refleksja blogera paparazzi o tchórzostwie rządzących. Tak się składa, że właśnie wpis o „Demokracji na niby” ( w cieniu Tanatosa) chciałem zakończyć podobną refleksją. Zrezygnowałem z tego widząc w tym tylko nadmiar ostrożności w sytuacji wielu zagrożeń,  których do końca nie znamy. Lęk przed układem być może jest uzasadniony, jednak brak stanowczości istotnie kompromituje polityków i do niczego dobrego nie doprowadzi. Cackanie się np. z infekcją Sądu Najwyższego za kadencji Gersdorf było żałosnym spektaklem. Cierpi na tym wymiar sprawiedliwości,  ma i związek ze wzrostem przestępczości. Te drastyczne zabójstwa na tle np. narkotyków  – które lekceważy niesłusznie u2 – to już epidemia. I to w społeczeństwie, które nie ma dostępu do broni jak Amerykanie. Dlatego zabójstwo w Chicago w sprawie o parking ( motyw rzadki) nie może podważać zjawiska plagi zabójstw w Polsce, gdzie motywy są notoryczne. Lekceważenie tej plagi nie jest na pewno objawem empatii w stosunku do ofiar. A sam wymiar „sprawiedliwości” w III RP wymaga terapii.  Czas się obudzić, kur pieje!

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Trotelreiner

13-05-2021 [08:05] - Trotelreiner (niezweryfikowany) | Link:

Proszę podać link,gdzie ja porównywałem demokracje III RP do demokracji II RP!
Bez dokładnego cytatu i bez linku...takie zarzuty są kłamstwem w medium publicznym.
Nie będę Panu groził prokuratorem,ani luparą....bo to nie ma sensu,ale na drugi raz,prosze podawać link,bo takie są wymogi portali i internetu.

Obrazek użytkownika Trotelreiner

13-05-2021 [08:07] - Trotelreiner (niezweryfikowany) | Link:

§I§

Obrazek użytkownika Jabe

13-05-2021 [08:20] - Jabe | Link:

Marszałek, a zwłaszcza jego kult wciąż wpływa na postrzeganie. Wielu wyczekuje nadejścia dobrego naczelnika, niczym rosyjski chłop dobrego cara, który weźmie wszystkich za mordy, złych zakuje w kajdany, dobrych wynagrodzi, a chłopu ulży w niedoli. Nie ma w tym miejsca na myślenie o państwie, ot ma przyjść satrapa i wszystko za nich naprawić. Dla tych mentalnych spadkobierców chłopów pańszczyźnianych nadzieją jest dziś Jarosław Kaczyński. I to jest wina marszałka, że na takie myślenie jest miejsce.

Obrazek użytkownika RinoCeronte

13-05-2021 [10:04] - RinoCeronte | Link:

" który weźmie wszystkich za mordy, złych zakuje w kajdany, dobrych wynagrodzi..." a może jednak na odwrót?

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

13-05-2021 [08:32] - NASZ_HENRY | Link:

Eksplozję bomby na pokładzie Tupolewa potwierdziły wszystkie okoliczności tragedii i badania ekspertów, a brak śladów uderzenia w ziemię  jest niezbitym dowodem, że dezintegracja samolotu miała miejsce w powietrzu, a tysiące kawałków maszyny i ciał pasażerów znajdowano na rozległym wrakowisku, czasem na drzewach.
----------------

Jak się pisze o wielu rzeczach w jednej notce to najważniejsze  rzeczy można zgubić ☺☻

Obrazek użytkownika ruisdael

13-05-2021 [10:45] - ruisdael | Link:

Ma Pan rację Henryku w ostatnim zdaniu, ale tak szczerze- do czego można się przyczepić w cytowanym  kursywą?

Obrazek użytkownika u2

13-05-2021 [12:32] - u2 | Link:

@ Marek Baterowicz Gdyby między II RP a III RP była jakaś ciągłość (a niestety jej nie ma!)

Ależ są elementy wspólne. Na przykład Kodeks Handlowy powstał w 1934 i był stosowany do 2001 roku, a nawet do 2003. Z tego co pamiętam, to prawo w PRL było oparte w większosci na przedwojennych kodeksach.

Obrazek użytkownika Pers

13-05-2021 [14:19] - Pers | Link:

//Skala ustępstw wobec ZSRR była tak rozległa i niebezpieczna strategicznie, że można uznać ją za samobójczą autodegradację Zachodu, która kompromituje inteligencję Roosevelta.//
Ta polityka Roosvelta ma korzenie w jego otoczeniu, które tak naprawdę kręciło nim jak chciało obiecując trzecią kadencję.. To wszystko byli "doradcy" z wiadomego plemienia, którzy dbali o to, żeby Związek Sowiecki wyszedł z wojny maksymalnie wzmocniony. Churchil, który to widział, nie miał już wtedy nic do powiedzenia.
Politykę F.D. Roosvelta kontynuował Truman, który w Poczdamie potwierdził wszystkie koncesje udzielone Stalinowi w Jałcie przez poprzednika.
To dokładnie wskazuje, że USA nie mogą być sojusznikiem, na którym można polegać w 100%. W razie agresji Rosji (zupełnie nieprawdopodobnej zresztą) "amerykańscy chłopcy" uciekaliby jako pierwsi. Mają doświadczenie w porzucaniu "sojuszników". Ostatnio przekonali się o tym Kurdowie.

Obrazek użytkownika Niezalogowany

13-05-2021 [15:49] - Niezalogowany | Link:

"Kłamstwa, zmyślone sytuacje, zohydzanie sojuszu polsko-amerykańskiego - to elementy, które pojawiają się w konsekwentnie demaskowanej propagandzie Kremla. Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn w obszernej rozmowie wymienia publikacje oraz obnaża ich motywy. - Strona rosyjska do swoich działań wymierzonych w relacje Polska-USA używa często pojedynczych komentarzy internautów.."
Powyżej widzimy właśnie taki kapiszon z arsenału Kremla wystrzelony przez niejakiego Persa.

Obrazek użytkownika juur

13-05-2021 [17:46] - juur | Link:

@Niezalogowany Tak tylko z ciekawości, który fragment powyższego komentarza o którym Pan pisze jest nieprawdą? To że zdradzili Kurdów czy, że nas oddali Stalinowi?

Obrazek użytkownika sake3

13-05-2021 [17:25] - sake3 | Link:

@Pers....Nigdy na żadnym sojuszniku nie mozna polegać na 100%.Na ile procent oceniłbyś takiego sojusznika jak putinowska Rosja?Tak szczerze.

Obrazek użytkownika Pers

13-05-2021 [18:24] - Pers | Link:

sake3
//Na ile procent oceniłbyś takiego sojusznika jak putinowska Rosja?Tak szczerze.//
Z pewnością na dużo, dużo wyższy niż USA.
Mogli się o tym przekonać choćby Syryjczycy albo ostatnio Persowie. Białoruś też nie może narzekać.

Obrazek użytkownika sake3

13-05-2021 [20:05] - sake3 | Link:

@Pers......Czyli powrót do którejś tam republiki w ramach Rosji też by Cię satysfakcjonował? Bo Putinowi nie o miłość i demokrację przecież chodzi.

Obrazek użytkownika Pers

13-05-2021 [20:39] - Pers | Link:

sake3
//Czyli powrót do którejś tam republiki w ramach Rosji też by Cię satysfakcjonował?//
Brawo szerloku :))) Nie rozpędziłaś się za bardzo? Sojusz albo choć bardzo dobre stosunki nie oznaczają jeszcze konieczności bycia "którąś tam republiką". To wielbiciele USA marzą, żebyśmy stali się którymś tam stanem tego bankruta. To mentalni niewolnicy.
Masz mentalność niewolnika? Ups... niewolnicy?

//Putinowi nie o miłość i demokrację przecież chodzi.//
A o co?
Na razie wiem z całą pewnością, że USA nie chodzi o "miłość i demokrację" tylko o nasz szmal.

Obrazek użytkownika sake3

13-05-2021 [22:36] - sake3 | Link:

@Pers......Jak świat światem zawsze i każdemu chodzi o szmal,a demokracją i miłoscią na ogół wyciera się gębę wiec Ameryki tu nie odkrywasz.A jeśli chodzi o sojusze czy dobre stosunki w przypadku ich utrzymywania z mocarstwami to jestem w każdym wypadku sceptyczna.Tu zawsze największą rolę gra kwestia zależności i podrzędności .No chyba,że sojusze są między państwami o zbliżonych interesach,wielkości i sytuacji geopolitycznej. 

Obrazek użytkownika Jabe

13-05-2021 [20:08] - Jabe | Link:

@Sake  Wie Pani może, jaki mamy plan na wypadek, gdyby okazało się, że na naszym niestuprocentowym sojuszniku nie można polegać? W szczególności co zrobimy, gdy zacznie forsować 447? Zostałaby nam chyba tylko rosyjska odsiecz, z wiadomymi konsekwencjami.

Obrazek użytkownika sake3

13-05-2021 [20:45] - sake3 | Link:

@Jabe......Czyli Putin już czeka na granicy by przybieżyć ile sił w nóziach z ,,braterską odsieczą''?Jak  ZSRR 17-go wrzesnia 1939 roku?

Obrazek użytkownika Jabe

13-05-2021 [21:38] - Jabe | Link:

Bywa, że historia się powtarza. Znowu rządzą sanatorzy.

Obrazek użytkownika Marek1taki

13-05-2021 [22:21] - Marek1taki | Link:

Czarzasty powita wyzwolicieli chlebem i solą, i już jasne skąd nowa koalicja. A co niektórzy powątpiewają w Prezesa.

Obrazek użytkownika Tezeusz

13-05-2021 [18:17] - Tezeusz | Link:

@ Persie vel Ruszkiewicz pytam poważne czytając twój powyższy komentarz czy ty piszac taki komentarz cytuję :"

".... syjoniści dostaną od Palestyńczyków łomot (już dostają) i będą mieli tyle tam do powiedzenia co w gettcie za okupacji :))"

Popierasz holokaust i.mordowanie ludzi, popierasz getta które stworzyli Niemcy by mordować ludzi komory gazowe. Persie POPIERASZ !!!
Nie ma słów by skomentować twój wywód Ruszkiewicz każde słowo w twoim kierunku było by obrażliwe . Ale takim wrednym....... jesteś jak ciebie nazywają w internecie

Obrazek użytkownika sake3

13-05-2021 [19:09] - sake3 | Link:

@Tezeusz...A gdzie ten ,,powyższy komentarz'' przypisywany Persowi?

Obrazek użytkownika Pers

13-05-2021 [21:01] - Pers | Link:

sake3
To spamer. Tępy jak młot zresztą :)
Bierze jakiś fragment wyrwany z kontekstu i wkleja pod wszystkimi notkami.

Obrazek użytkownika Jan1797

13-05-2021 [20:40] - Jan1797 | Link:

Szanowny Panie Marku, 
Liczę, że choć z daleka sytuacja obecna jest czytelna. Setki słów potrafi net wyrzucić
w wydumanym opisie byle czego, lecz gdybyś zapytał o dwa dzisiejsze sukcesy (na
pierwszy czekaliśmy 50 lat, o drugim nie marzyliśmy) naszej energetyki, amba cisza
medialna spowija blogerów i komentatorów, a skumana opozycja przestrzeń ciszy
gammą przykrywek przemieli. Stąd z innej beczki, czy opozycyjny senat harataniem
w gałę wyrzuci list otwarty (medialnie utajniony i obecny jedynie na goszczących nas
portalach oraz w polskiej telewizji i radiu) Związku Samorządów Polskich do kosza?

Obrazek użytkownika Centrystka

15-05-2021 [00:06] - Centrystka | Link:

Niechże więc centrystka ( z czerwonego pluszu )​ [?]​ nie opowiada nam bzdur i niech  przestanie manipulować faktami, także w sprawie smoleńskiego zamachu​ [?]​. Eksplozję bomby na pokładzie Tupolewa potwierdziły wszyskie okoliczności tragedii i badania ekspertów, a brak śladów uderzenia w ziemię  jest niezbitym dowodem, że dezintegracja samolotu miała miejsce w powietrzu, a tysiące kawałków maszyny i ciał pasażerów znajdowano na rozległym wrakowisku, czasem na drzewach. Bezczelne komentarze centrystki na blogach są perfidnymi kłamstwami​ [?]​. Jest ona nie centrystką, ale czerwoną beletrystką, rzeczniczką PO i smoleńskich spiskowców​ [?]​. W dodatku nie rozumie podstawowych pojęć i słów jak np. przymiotnika „obsceniczny”, a w ogóle jest tubą idiotokracji i cyniczną prowokatorką​ [?]​. Z braku argumentów sięga po mistyfikacje i kalumnie​[?]​, dyskusja z nią na dłuższą metę nie ma więc sensu. Centrystka stoi po stronie peerelczyków, a nie Polaków.

Ten potok niewybrednych,płaskich,wręcz głupawych zarzutów wreszcie przekonuje mnie,że połeta Baterowicz,znaffca historii i errudyta par ezcellence​ jednak nie grzeszy tą prawdziwą,nieudawaną i zasługującą na szacunek i podziw  inteligencją. Podejrzewałam to już gdy w każdym jego wpisie pojawiała się wciąż ta sama nutka wręcz fanatycznej wierności religii smoleńskiej, której jest on gorącym wyznawcą wbrew wszelkiej logice i faktom (a nawet wbrew samemu Macierewiczowi,który był twórcą i Pontifex Maximus tej religii,której już przestał ufać).
A właściwie czy pomiędzy nami był jakakolwiek dyskusja? Przecież Baterowicz nie miał nigdy odwagi odpowiadać na moje  komentarze, dopiero teraz,gdy go jasna krew zalała z bezsilności, rzucił się jak wściekły kundel na mnie,przez co  skompromitował się do reszty.