Gońcie nas matoły!

Nie ma chwili wytchnienia. Dzień po dniu, godzina po godzinie, nowy atak, nowe starcie.
Na chwilę obecną to coś takiego o co się bijemy, to Konwencja Stambulska. Polityczny bzdet, urodzony w 2011, a przez Polskę ratyfikowany w 2015.
 
A teraz ten kaczy ciemnogród, te pieprznięte konserwatywne skamieliny, które nienawidzą prawdziwego postępu, chcą się z tej Konwencji wypisać. Taka paranoja.
 
 
 
Pewien niegłupi bloger rzucił ideę i twardo ją bronił, że istniała cywilizacja polska. Dyskutowałem i nawet wyśmiewałem ten koncept, bo on przedstawiał tę naszą cywilizację w kontrze do ogólnie panującej i bezdyskusyjnej cywilizacji łacińskiej. Jakby to było coś odrębnego i unikalnego. Tak oczywiście nie było.
Dzisiaj, po długim namyśle, jestem nawet skłonny przystać na to, że coś takiego, jak polska cywilizacja istnieje, lecz rozumiem to, jako pewny narodowy ryt cywilizacji łacińskiej, z akceptacją fundamentów tejże, czyli według Konecznego - chrześcijaństwa w postaci rzymsko – katolickiej, prawa rzymskiego i greckiej filozofii.
Te trzy podstawowe, bezdyskusyjne aksjomaty ukształtowały naród polski, nie tylko na poziomie szlacheckim, ludzi w miarę wykształconych i patrzących na świat dalej niż czubek własnego nosa, lecz również w sposób dyfuzyjny rozlały się również na pozostałe stany Rzeczypospolitej, mieszczaństwo, chłopów i rzemieślników. Nawet duchowieństwo, związane przecież mocno z Rzymem, przyjmowało tę polską postawę cywilizacyjną.
 
Istniał jednak na terytorium słowiańszczyzny, z wyraźnym wyodrębnieniem plemion Lechitów, czy Polan, czyli wszystkich tych żyjących na południowym brzegu Bałtyku, pewien element, który został niemalże natychmiast po przyjęciu chrztu, czyli przystąpienia do cywilizacji zachodu, wkomponowany w nową, atrakcyjną rzeczywistość.
Tak, zawsze byliśmy krnąbrni i wojowniczy. Nic w tym dziwnego. Stulecia nas do tego zmusiły.To nasze położenie – na styku zachodu i wschodu, różnych kultur i nawet różnych cywilizacji powodowało, że stale w obronie wolności i spokoju musieliśmy działać po swojemu.
Ta odrębność wrosła w nasze charaktery, czyniąc osobistą godność, potrzebę wolności i dumę narodową integralnym elementem Polaka.
 
By żyć spokojnie i w miarę dostatnio, zawieraliśmy przeróżne sojusze.
Dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, że gwardią przyboczną Mieszka Pierwszego byli Wikingowie. I także wiemy, że częstymi gośćmi na naszych terenach byli ludzie, handlarze i poszukiwacze z obszarów basenu Morza Śródziemnego, goszczący nad Wisłą w poszukiwaniu bursztynu, soli i innych obfitych tutaj dóbr.
W historii Rzeczypospolitej zapisała się złotymi głoskami małżonka króla Zygmunta Starego – królowa Bona - Bona Sforza d’Aragona – córka Izabeli Aragońskiej, księżna Bari i Rosano, spadkobierczyni pretensji do Królestwa Jerozolimy. Kto by się silił, by spędzić swoje życie w barbarzyńskim i prymitywnym kraju? Jednak dumna i wpływowa Włoszka zdecydowała się być królową Polski. A my jej za to do dzisiaj jesteśmy wdzięczni, bo dzięki niej mamy obecną w każdym domu włoszczyznę. Oraz miłość do słonecznej Italii, a nasze dziewczyny do ognistych Włochów.
Takich mariaży i powiązań było bez liku.
A historycy raczej nie zanalizowali, czy przeprowadzka do Polski, lub choćby pobyt tutaj, była rozumiana jako zesłanie do krainy białych niedźwiedzi, czy wilkołaków. W żadnym wypadku nie. Byliśmy traktowani jako ostoja kultury, wysokich standardów, państwo, w którym warto żyć, czy tylko przebywać i czuć się znacznie lepiej i bezpieczniej, niż we Francji, Hiszpanii, Niderlandach, czy w jednym z wielu księstw, które składały się na ówczesne Niemcy.
Wiemy też, że już bardzo dawno Rzeczpospolita była ostoją i schronieniem dla wielu, którzy u siebie, w swoich ojczyznach byli prześladowani. Dobrze się tutaj czuli Tatarzy, jak i Kozacy.
W roku 1334 Kazimierz Wielki, jeden z naszych najwspanialszych monarchów, już w rok po koronacji, wyłączył Żydów spod niemieckiej jurysdykcji, gminy zaczęły podlegać sądom królewskim, przez co naród ten zyskał takie przywileje, jakich nie miał nigdzie indziej w Europie.
Do dzisiaj, współcześni Żydzi uważają tamten okres za najszczęśliwszy czas swojej historii i darzą Kazimierza Wielkiego uzasadnionym szacunkiem.
 
Przytaczam te, często pomijane fakty, by pokazać, że w minionych wiekach nasze państwo, na tle całej Europy, w zakresie życia społecznego i kultury narodowej, stanowiło we wielu sprawach wzorzec dla innych, a wiele największych, w tym królewskich, czy książęcych rodów ubiegało się o polską przychylność, często przez mariaże, czy traktaty.
Adaptowano potem u siebie wiele rozwiązań, zachowań i zwyczajów, które urodziły się w Polsce.
Jak ten anegdotyczny widelec, podpatrzony w Polsce przez Francuzów, którzy nadal rozrywali mięso z półmiska i wkładali do ust niezbyt czystymi dłońmi.
 
Bardzo istotnym elementem życia w Rzeczypospolitej było nasze pojmowanie rycerskości. Podczas, gdy niemalże cała Europa koncentrowała się na szeroko pojmowanych rycerzach jako wojownikach, oceniając głównie ich zdolności i umiejętności bojowe w walce, u nas rycerskość już wówczas znaczyła coś więcej. Według standardów cywilizacyjnych, które wykształciły się na terytoriach Polski, rycerskość oznaczała wiele pozytywnych cech, gdzie królował, jak byśmy to dzisiaj powiedzieli, kantowski imperatyw kategoryczny. Przypomnę: - "należy postępować zawsze wedle takich reguł, co do których chcielibyśmy, aby były one stosowane przez każdego i zawsze”. A mówiąc prosto – rycerskim mógł być wyłącznie dobry człowiek.
Jak dobitnie przekonaliśmy się w wieku XV - czy zgromadzenie synów wielkich europejskich rodów, wówczas szczytu ówczesnej cywilizacji zachodu, którzy w imię Boga, z białą opończą z czarnym krzyżem, nazywani przez nas Krzyżakami, można określić zakonem rycerskim? Niewątpliwie oni za takich się uważali, także europejskie stolice łącznie z Watykanem za takich ich miało.
A czym oni się różnili od Prusów, których podbijali, mordując i paląc. Nie widzę w ich barbarzyństwie żadnej różnicy, za wyjątkiem tego, że ci z białym krzyżami niszczyli i rabowali w imię Boga, a ci w skórach, bez hełmów i zbroi, Boga jeszcze po prostu nie znali.
Tymczasem w naszym kraju, już wówczas tolerancyjnym i szanującym każdego bez względu na jego religię, czy obyczaje, takie powody do zabijania nie istniały.
 
Tak więc ta prastara i polska rycerskość istniała od dawien dawna i jej pojmowanie do dzisiaj się nie zmieniło.
 
Analogicznie jest z pojęciem szlachetność. Podczas gdy my dokładnie rozróżniamy pojęcia szlachetność szlacheckość, w językach europejskich dominującym jest znaczenie powiązane z urodzeniem, pochodzeniem i stanem klasowym. Słynne powiedzenie Noblesse oblige oznacza ni mniej ni więcej, tylko – szlachectwo zobowiązuje. Nie szlachetność.
Nasza kultura nierozerwalnie wiąże oba pojęcia: szlachetność i szlachectwo. Co więcej, Rzeczypospolita w epoce feudalnej i będąc monarchią, stworzyła jedyny wówczas system quasi-demokratyczny, system oparty na równoprawnej szlachcie. Żaden wielki bogacz, czy posiadacz ziemski, co na zachodzie tworzyło zhierarchizowaną arystokrację, nie był wobec prawa i króla ważniejszy do biednego "szlachciury". Przysłowie "szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie" nie powstało niedawno, tylko w tamtych czasach.
Również żaden urzędnik państwowy, czy królewski: kanclerz, cześnik, marszałek, podkomorzy, szambelan, wojewoda nie dysponował wobec prawa żadnymi znaczącymi przywilejami. A tak było w skłaniających się ku cywilizacji bizantyjskiej Prusach i niemalże w całych Niemczech.
Tę "ważność" i dominację urzędu nad obywatelem mamy zresztą w RFN do dzisiaj.
Dość szybko poradziliśmy sobie z rzymskim prawem kaduka i co ważne – w stosunku do wszystkich stanów: szlachty, mieszczan i chłopów. Zanim to prawo, tak, jak na zachodzie, chętnie stosowane przez możnowładców, przerodziło się w to, co dzisiaj popularnie oznacza – bezprawie stosowane przez silniejszego wobec słabszych.
Nieznane też są doniesienia, by na terenie Rzeczpospolitej stosowano prawo pierwszej nocy ( ius primae noctis ), czyli defloracji panny młodej w noc poślubną poddanych, przez pana.
We Włoszech, czy południowej Francji istniał zwyczaj, że władca za skorzystanie z tego prawa, zezwalał młodemu małżonkowi na upolowanie kilku jeleni, z czego powstało tradycyjne określenie rogacz, dla mężczyzny zdradzanego przez żonę.
 
Nie byliśmy narodem pustelników. Wprost przeciwnie – życie towarzyskie kwitło w Polsce. Jednakże nie były to bale, czy dworskie przyjęcia, bo kraj pokrywała sieć, nie dworów i wspaniałych zamczysk, tylko, jak dzisiaj mówimy, dworków szlacheckich. To w nich odwiedzała się, czasami na długie tygodnie bliższa i dalsza rodzina, a także przyjaciele i sąsiedzi. Obowiązkowo łączyło się to z balami, tańcami, ucztami i polowaniami.
 
Już od najdawniejszych czasów styl życia na naszym terytorium i w regułach prawa i tradycyjnych obyczajów, przywołując wspomnianą rycerskość, bardzo wysoko stawiał wszystkie kobiety. Otoczone zawsze były szacunkiem i estymą. Nigdy nie były traktowane wyłącznie jako obiekt męskich chuci, więc i zamtuzy, kurtyzany i prostytucja były raczej czymś wyjątkowym w Rzeczypospolitej.
Natomiast w rodzinach polskich, kobieta zawsze była panią domu. Nie możemy powiedzieć, że w kraju dominował system patriarchalny. Żony były partnerkami, a nie poddanymi męża. I raczej były Polki zadowolone ze swojej pozycji społecznej.
Nie było tutaj ruchu sufrażystek, a mimo tego Polska była w grupie pierwszych państw, które po I Wojnie Światowej, w roku 1918 przyznały kobietom pełne prawa wyborcze. W USA stało się to w roku 1920, a we Francji w 1944. W naszym kręgu cywilizacyjnym, ostatnią dającą te prawa paniom, była Szwajcaria, która czekała aż do roku 1971.
 
W naszej wersji cywilizacyjnej jeszcze jeden element współżycia społecznego odgrywał ważną rolę (właściwie dwa, ale można je potraktować łącznie) – to prywatność i intymność.
To, co się działo w rodzinie, bardzo rzadko stawało się sprawą publiczną. I nie oznacza to, że działy się tam rzeczy straszne i strach, lub swoiste tabu paraliżowały kogoś przed ujawnieniem cierpień, nieszczęścia, czy katastrofy. Nie, Polacy po prostu bardzo cenili swoją intymność i zazwyczaj drzwi do domostwa były barierą oddzielającą to co publiczne i to, co prywatne.
Nie było u nas popularne, jak to się nazywało – publiczne pranie brudów.
 
Te wszystkie cechy tradycyjnej polskiej kultury i pewien narodowy charakter utrwalany przez wieki, pozwala wyciągać wnioski, że w stosunku do tak zwanego zachodu Europy byliśmy na wyższym etapie cywilizacyjnym.
 
Jest to widoczne i dla nas denerwujące, gdy teraz te państwa, które kiedyś sporo się od nas uczyły, starają się nam narzucać skodyfikowane normy, w tym enigmatyczną praworządność, jakbyśmy już od bardzo dawna nie mieli takich praw i obyczajów i trzeba nas teraz nauczyć tego od nowa.
 
 
W 2015 roku, można powiedzieć – rzutem na taśmę przed porażką wyborczą, ówczesna władza PO+PSL, sterowana lokajskim charakterem Donalda Tuska wobec zachodu reprezentowanego przez Unię Europejską, ratyfikowała Konwencję Stambulską. Ten niewinnie nazywający się dokument - "Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej" – w tytule jak najbardziej słuszny i godny akceptacji, po pierwsze nie zawierał w sobie kompletnie nic, co by nie było już ujęte w polskim systemie prawnym, a także niestety, zakamuflowane i bardzo niebezpieczne treści ideowe, pozwalające na manipulacje zgodne z podstępnie rozwijającą się ideologią lewacką i neo-liberalną, niszczącą tradycyjne wartości cywilizacji łacińskiej.
Wytrychem do wielu niezgodnych z obecnym status quo poczynań był neologizm pojęciowy – "płeć społeczno-kulturowa", termin wymyślony przez zakręcone, progresywne umysły ludzi, również speców od gender, czy LGBT, pragnących zmienić świat, poprzez zniszczenie fundamentalnych aksjomatów naszej cywilizacji, m.in. likwidując religię, rozbijając rodzinę, powszechną aborcję i eutanazję osób "niepotrzebnych".
Co ciekawe, uwagi na niebezpieczeństwa tej konwencji i potrzeby jej wprowadzenia w RP, składały, dzisiaj antypisowskie autorytety prawne, jak prof. Zoll, były prezes TK, który w 2014 stwierdził - "Nasze regulacje wypełniają wszystkie dyspozycje, dotyczące regulacji prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet ". Oczywiście dzisiaj wypiera się swoich słów i twierdzi, że ich nie pamięta.
 
Dni temu parę podniósł się wrzask, bo pani minister Maląg, a potem minister Ziobro zapowiedzieli, że Polska uruchomi procedurę wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej. Środowiska lewackie wściekły się, czując, że wymyka im się z rąk, kolejna tajna broń.
Premier Morawiecki nieco koncyliacyjnie i z politycznym sprytem, czasowo wyciszył awanturę, wysyłając sprawę do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny.
 
Redaktor Otoka-Frąckiewicz parę dni temu przedstawił w telewizji interpretację potrzeby wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej, która trafia w sedno i całkowicie pokrywa się z moimi przemyśleniami.
 
Wg. redaktora potrzeba powołania Konwencji jest spowodowana potrzebą ochrony kobiet w państwach zachodu, gdzie istnieje w tym względzie duży problem, dlatego, że jak tutaj staram się udowodnić, mają one społeczne zapóźnienia cywilizacyjne w stosunku do polskiego modelu.
Spotykają się oni z powodu swoich błędów rozwojowych i niedojrzałości społecznej, a także silnym wpływom ideologii krypto-komunistycznej, z problemami typu: prawa człowieka, przemoc rodzinna, ochrona kobiet (o dzieciach nawet nie chcą wspominać, bo wobec dzieci są inne plany) i co rusz nadużywana jako fałszywy argument – tolerancja.
 
W Polsce od dawna takich problemów nie ma i nie było. Można powiedzieć, że wieki temu zadbaliśmy już o to.
Rozwijaliśmy się spokojnie, gdy oni topili lub palili na stosie "czarownice".
Otworzyliśmy granice dla uchodźców, gdy oni wypędzali ze swoich królestw Żydów.
Podczas gdy oni handlowali niewolnikami, zabijali w podbojach tysiące w Afryce i Ameryce, my, za naszym XVI-wiecznym, wielkim Janem Kochanowskim powtarzaliśmy -
 
"...Za tym sprzętna gospodyni
O wieczerzy pilność czyni,
Mając doma ten dostatek,
Że się obejdzie bez jatek;

Ona sama bydło liczy,
Kiedy z pola idąc, ryczy,
Ona i spuszczać pomoże;
Męża wzmaga jako może. ..."
 
Europejskie lewactwo, nie dość, że niedojrzałe i niedouczone, cywilizacyjni parweniusze, czerwone wnuki Komuny Paryskiej, Marksa, Spinelliego, Lenina i Hitlera, uważają nas, tradycjonalistów za ciemnogród i durnotę, dlatego, że już kilkaset lat temu, zrobiliśmy to co trzeba, bez rewolucji i głupot, które im przychodzi do głowy, albo podsuwają im bogaci złoczyńcy, kolejne hitlerki, stalinki in spe.
 
Więc walcie się szczeniaki!
Róbcie tak dalej a sami się zniszczycie. I wara od Polski. My się obronimy, jak przed Tatarami, Prusakami i bolszewikami.
 
A Stambuł, czy Istambuł, przypomnę, od roku 330 n.e. Przez ponad tysiąc lat, do XIV wieku był naszym wspaniałym, chrześcijańskim Konstantynopolem.
Jestem przekonany, że Konwencja Konstantynopolska nie była by taka marna i podstępna.
 
.

 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Jabe

31-07-2020 [10:16] - Jabe | Link:

Z tych wykwitów zaawansowanej grafomanii zdołałem wyłowić, że nastąpił pomyślny zwrot. A dopiero co szerzyły się pogłoski, że skutkiem tej konwencji ludzie będą wypędzani z własnych mieszkań na podstawie samego oskarżenia.

Obrazek użytkownika jazgdyni

31-07-2020 [15:24] - jazgdyni | Link:

PTSD?  Skręt kiszek gorzkiej porażki jeszcze nie odpuszcza? Lewatywa Dżebe, lewatywa!

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

31-07-2020 [10:50] - wielkopolskizdzichu | Link:

Biedny ten naród, ktory zamiast wiedzą i prawdą mitami musi się posiłkować.

Obrazek użytkownika jazgdyni

31-07-2020 [15:26] - jazgdyni | Link:

Też widzę PTSD. Ale mnie zdzichu rozśmieszył 8-)))))).
Klasyczny leming pochylający się nad "biednym narodem". Doprawdy mocne. W stylu Jandy.

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

31-07-2020 [11:52] - NASZ_HENRY | Link:

Do dzisiaj, współcześni Żydzi uważają tamten okres za najszczęśliwszy czas swojej historii i darzą Kazimierza Wielkiego uzasadnionym szacunkiem.
Nawet seriale o nim kręcą ☺
 

Obrazek użytkownika jazgdyni

31-07-2020 [15:28] - jazgdyni | Link:

Niestety, wdzięczności nie potrafią okazać. tacy wredni nieco.

Obrazek użytkownika angela

31-07-2020 [13:20] - angela | Link:

Zniszczyć Naród, to zniszczyć jego historię. 
Mlodzi nie maja tozsamosci narodowej , wielu mlodych. Im wszystko jedno, kto nimi rządzi i w jakim kraju żyją. 
Zmniejszona ilość  lekcji historii w szkołach,  dało skutek.
Tylko swiadomosc znarodowa uratuje Polskę,  zeby glosowanie na ludzi ewidentnie szkodzacym polsce, nie odbyło się tak, jak podczas ostatnich wyborów.
Zeby antypolskie szkodniki miały  az tak duze poparcie. To wstyd i niewdzievznosc dla Polaków,  którzy tak krwawo walczyli o wolność ojczyzny. 
 

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

31-07-2020 [14:51] - wielkopolskizdzichu | Link:

angela

"Zniszczyć Naród, to zniszczyć jego historię"
Tej angela. O co lotto w tej gadce?

Obrazek użytkownika angela

31-07-2020 [19:08] - angela | Link:

Zdzichu, ludzi którzy nie znają swojej historii,  bardzo łatwo zmanipulować.
Fruwaja jak lìstki, na wietrze  historii, nie mając zakotwivczenia.
Człowiek mocno osadzony w historii i świadomy swojego kraju, nigdy nie przejdzie na stronę wroga,  bez względu na popularność, stanowisko, pieniądze. 
Zawsze będzie miał na uwadze dobro swojego kraju.

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

31-07-2020 [19:31] - wielkopolskizdzichu | Link:

1. Nic takiego nie wynika z zdania zacytowanego. 
Przyczyną jest, jak sądzę, Twoja słaba znajomości języka polskiego i składni.
2. Wprost przeciwnie, znajomość historii zmusza wręcz całe narody, do sprzymierzenia się z jednym wrogiem w celu pokonania innego.

Obrazek użytkownika angela

31-07-2020 [21:32] - angela | Link:

Zdzichu, jeżeli już,  to " ze zdania zacytowanego".
Troche pokory. 

Obrazek użytkownika tricolour

31-07-2020 [19:32] - tricolour | Link:

@Angela

Większej głupoty tu chyba nie było.
"Człowiek mocno osadzony w historii i świadomy swojego kraju, nigdy nie przejdzie na stronę wroga" - te sto miliardów w samym sektorze spożywczym, to w ręce przyjaciół wydajemy? Kurcze, ale przyjaźń, na naszymi głowami Nord Stream sobie jeszcze dobudowują, żeby nam gaz, ten co nad naszą głową popłynie - nam sprzedawać.

Wąski, ale ty mnie zaimponowałeś...

Obrazek użytkownika angela

31-07-2020 [21:39] - angela | Link:

Tricolour,  co Ty wypisujesz? Wąski?
To juz lepiej czerwony jęzor wywalaj,  chociaż po wpisach widac,  że czerwony jęzor masz.

Obrazek użytkownika tricolour

31-07-2020 [22:44] - tricolour | Link:

@Angela

Wąski - nie pamiętasz? Klasyka polskiej (słabej, zresztą) kinematografii.

Obrazek użytkownika jazgdyni

31-07-2020 [22:30] - jazgdyni | Link:

Skrót myślowy.
Powinno to brzmieć - "Aby zniszczyć naród, wystarczy zniszczyć jego historię".

 

Obrazek użytkownika angela

01-08-2020 [08:22] - angela | Link:

Jazgdyni,  tak, szybko piszę,  dzięki. 

Obrazek użytkownika jazgdyni

01-08-2020 [09:06] - jazgdyni | Link:

Piękny avatar Angela. Kocham kwiaty. A gladiole w szczególności. Tylko... one mi jakoś nie chcą ładnie rosnąć.

Obrazek użytkownika angela

01-08-2020 [11:37] - angela | Link:

Dzieki, mam różne kolory, białe przepiekne, lilie mam cudne, wkrótce zmienię. 
Moj ogród to jeden bukiet, zlozony z roznych kwiatów,  nie ma gdzie palca wetknąć, a na dole rozrzucona ....sałata 😆
Warzywa tez mam duzo, groszek, kalarepki, bób, kapustę, marchewkę, buraczki, ogórki,pomidory, dyyyynie, wszystko.....I krzaczki.....
To taka zabawa ogrodem.
 

Obrazek użytkownika jazgdyni

01-08-2020 [12:09] - jazgdyni | Link:

Też tak się bawię. Dużo nowego dosadziłem w tym roku.

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

31-07-2020 [13:57] - rolnik z mazur | Link:

Z tą Boną to bym nie przesadzal . Uciekła  z Polski a wraz z nią 24 wozy zaprzężone w 6 koni z kosztownościami i złotem.  Taka to była Bona. pzdr

Obrazek użytkownika jazgdyni

31-07-2020 [15:30] - jazgdyni | Link:

No niestety...
Polskę zawsze wszyscy starali się okraść. Co tylko utwierdza moją tezę, że w Europie mamy do czynienia z barbarzyńcami.

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

31-07-2020 [16:35] - rolnik z mazur | Link:

@ jazgdyni
to nielogiczne zupelnie. Może i mamy do czynienia z barbarzyncami ale to my u nich pracujemy i od nich kupujemy. Moja hipoteza jrsy yaka, ze brak naam oleju we lbie. 

Obrazek użytkownika jazgdyni

31-07-2020 [20:17] - jazgdyni | Link:

Mądrzy zazwyczaj byli biedni. A to nie oznacza, że byli durni (brak oleju w głowie). W takim rozumowaniu zaliczasz panie RzM moralność do głupoty.

Obrazek użytkownika tricolour

31-07-2020 [15:56] - tricolour | Link:

Po pięknej w istocie oraz długiej w formie opowieści pojawia się on pytanie: dlaczego jest tak źle skoro było tak dobrze?

I juz zaraz, za trzy miesiące, pod koniec, a może już w połowie jesieni będziemy mieli odpowiedź na to dziejowe pytanie. Odpowiedź dobitną.

Nasza polska cywilizacja, lepsza od zachodniej, upada pod ciężarem pierwszej prywatnej sprawy. Widocznym tego przykładem jest nieutulona potrzeba posiadania używanego Golfa w tedeiku którym można szpanować na zakupach w Lidlu.

Obrazek użytkownika jazgdyni

31-07-2020 [20:11] - jazgdyni | Link:

@Tri

A jak upadło Cesarstwo Rzymskie? Pamiętasz? Najpierw się rozrosło, a potem zostało pożarte właśnie przez zewnętrznych i wewnętrznych barbarzyńców. Sytuacja się powtarza z każdym upadkiem cywilizacji. Zresztą zgodnie z prawem Kopernika - gorszy pieniądz wypiera lepszy pieniądz. Tak też widzieliśmy było z chińskimi produktami, a teraz jest z neo-marksizmem.
Jednak szacuję, że ciągle jeszcze mamy 51% szans, by wygrać batalię ze złem. Bo NWO R+R i Sorosa jest piekłem dla całej ludzkości.

Obrazek użytkownika tricolour

31-07-2020 [18:37] - tricolour | Link:

@Jazgdyni

Dodam jeszcze do poprzedniej swojej wypowiedzi następujący cytat: "– To miedzy innymi dzięki dziennikarzom ten szatański plan, który nie wiem, czy powstał w ministerstwie aktywów czy w piekle udało się zablokować – mówi w rozmowie z Onetem Dominik Kolorz. Szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności ocenia, że resort kierowany przez wicepremiera Jacka Sasina wycofał się z planów zamykania kopalń w "kabaretowym stylu".

Poczekajmy spokojnie do jesieni. Wtedy to konwencja stambulska to będzie małe miki. No przepraszam: nie małe miki tylko mała małpka, taka stugramowa, w sam raz na zdrowie.

Obrazek użytkownika jazgdyni

31-07-2020 [20:14] - jazgdyni | Link:

@Tri

Poczekamy do jesieni. Ale z tym - "spokojnie" - przesadziłeś. Wojna jest w toku, atak za atakiem. Ich plany znamy - nie popuszczą. A wszystko zależy od tego, jacy na prawdę jesteśmy silni.
I módl się, byśmy nie przegrali.

Obrazek użytkownika tricolour

31-07-2020 [21:01] - tricolour | Link:

@Jazgdyni

Nie chcę, byśmy przegrali. Naprawdę - mimo różnic i wzajemnych docinek - mieszkamy w tym samym kraju.

Obrazek użytkownika Jabe

31-07-2020 [21:18] - Jabe | Link:

Nie ma żadnej wojny, jest gra pozorów.

Obrazek użytkownika jazgdyni

31-07-2020 [22:33] - jazgdyni | Link:

Wiemy, wiemy.

W grze pozorów, czyli robienia mózgowego syfonu, jesteś na prawdę dobry. Ale sympatyczny z ciebie agent.

Obrazek użytkownika tricolour

01-08-2020 [09:54] - tricolour | Link:

@Jazgdyni

To do mnie, czy do Jabe? To o agencie?

Obrazek użytkownika jazgdyni

01-08-2020 [12:07] - jazgdyni | Link:

@Tri

Przeczulony jesteś. W najbardziej zakręconej wizji po ayahuasce nie występujesz nigdy jako agent. Wbij sobie do głowy, bys więcej nie pytał.

Obrazek użytkownika tricolour

01-08-2020 [14:36] - tricolour | Link:

@Jazgdyni

To nie przeczulenie tylko ciekawość. Ciekawość objawia się tym, że zadaje się pytanie w celu uzyskania odpowiedzi i zdobycia informacji. Zadawaniem pytania zdradza się co prawda, że zadający mniej wie (pewien rodzaj podległości) i stąd zadaje pytania, ale akurat taki stan jest wcale miły, bo zaraz się czegoś dowiemy. Na pewno nie jest niemiły.

Natomiast przeczulenie objawia się tym, że wywołuje nadmiarową reakcję. Czyli zamiast pytania, napadamy na kogoś "znając" uprzednio niekorzystną odpowiedź na niezadane (bo nie było czasu w sensie wzburzenia emocjonalnego) pytanie, które odbieramy jako sugerujące, choć wcale tak być nie musi. W sensie somatycznym przeczulenie objawia się na przykład swędzącym ropniem skórnym.

Dziękuję za odpowiedź, jednakże niczego sobie do głowy wbijał nie będę...

Obrazek użytkownika jazgdyni

02-08-2020 [09:09] - jazgdyni | Link:

@Tri

Rany!
Filozujesz.

Obrazek użytkownika tricolour

02-08-2020 [09:29] - tricolour | Link:

@Jazgdyni

Tak. Całe życie.

Obrazek użytkownika jazgdyni

02-08-2020 [16:39] - jazgdyni | Link:

Brawo!

Ale Mistrz Yoda też by ci się przydał.

Obrazek użytkownika angela

02-08-2020 [00:15] - angela | Link:

Tricolour,  😀😄 Do Ciebie.

Obrazek użytkownika hr.Levak-Levatzky

31-07-2020 [21:59] - hr.Levak-Levatzky | Link:

Tym razem to popis nienachalnej inteligencji edukowanych inaczej dali autor tego tekścidła i jego (a także innych autorów ) nieposkromiona komentatorka Angela.

Obrazek użytkownika jazgdyni

01-08-2020 [07:26] - jazgdyni | Link:

No no :Qewak! Wspiąłeś się na wyżyny yntelygencji lektora WUML. TEKŚCIDŁO. Fantastyczne! Mają tam w Kaliningradzie z ciebie pożytek. Strzelasz i trafiasz. Jak SS20.

Obrazek użytkownika hr.Levak-Levatzky

02-08-2020 [00:06] - hr.Levak-Levatzky | Link:

@jazgdyni
Ty razem znowuś błysnął jak chrząstka w salcesonie - gratulacje!

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

31-07-2020 [23:20] - wielkopolskizdzichu | Link:

"Dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, że gwardią przyboczną Mieszka Pierwszego byli Wikingowie."

Wprost przeciwnie, jest to cały czas w sferze domniemań.

Podobnych pseudo historycznych  stwierdzeń pełno w tekście Jazgdyni.
Jak zwykle zresztą.

Obrazek użytkownika jazgdyni

01-08-2020 [07:30] - jazgdyni | Link:

Co ty tam wiesz. Tyle co ci Berlin poleci (czy podrzuci).
To jeszcze zaprzecz, że Berlin jest zbudowany w miejscu pra-słowiańskiego, w sumie polskiego grodu.

Ucz się. Masz jeszcze trochę czasu, bo twoi przewidują eutanazję obowiązkową dopiero od 75+.

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

01-08-2020 [12:00] - wielkopolskizdzichu | Link:

Co niby z tego, iż Berlin ma zaczątek od Kopanicy, ma wynikać? Jakieś zobowiązania mają mieć Niemcy z tego tytułu?
Oni się szczycą podbiciem tego grodu.
Obrazy przedstawiające Albrechta Niedźwiedzia pokonującego Jaksę z Kopanicy to stały motyw pruskiej tradycji symbolizującej "Drang nacht Osten".
Dołożyć można do ciekawostek, sojusze jakie zawierał władca Franków, Karol Wielki z Obodrzytami przeciw wrażym Sasom, ale też przeciw Wielitom.
Wysnujesz z tego powodu jakieś pretensje do Francji?

Obrazek użytkownika paparazzi

01-08-2020 [02:02] - paparazzi | Link:

Avatar przedni jak Terlecki, wreszcie taki jaki powinien być. Love it. Moj odwalony robotą Muncha ale krzyk prawdziwy!

Obrazek użytkownika jazgdyni

01-08-2020 [07:39] - jazgdyni | Link:

A wiesz dlaczego Munch malując to był taki wściekły?
Bo mu w Berlinie Polak, tak, tak - Stasiu Przybyszewski podprowadził dziewczynę.
Dlatego w zemście ponury Skandynaw namalował Dagne w orgazmie.

Ps. Niestety, nie udało się mi być tak przeraźliwie chudym jak nasz krakowski hippis.

 

Obrazek użytkownika sake3

01-08-2020 [08:18] - sake3 | Link:

Dobry kogut to chudy kogut,no ale ja tak tylko żartem.Krakowski hipis potrafił się podźwignąc,zmienić,skończyć studia i zaistnieć w polityce.Dlatego jest tak znienawidzony przez pewnego nadętego jak balon blogera też z Krakowa.

Obrazek użytkownika jazgdyni

01-08-2020 [09:12] - jazgdyni | Link:

"... nadętego jak balon blogera też z Krakowa"

Popytałem w Krakowie, wśród tej generacji. Nudziarz i notoryczny wodolej. Usilnie przystawiał się do towarzystwa. Taką samą ma opinie w Juracie. Mieszkał gdzieś u rybaka w pokoiki, ale z ręcznikiem chodził na plażę hotelu Bryza Niemczyckiego, by ocierać się o elytę.

Obrazek użytkownika Jabe

01-08-2020 [09:46] - Jabe | Link:

Podróżuje Pan szlakiem nadętego blogera.

Obrazek użytkownika jazgdyni

01-08-2020 [10:48] - jazgdyni | Link:

Schudłem Dżebe przez rok 17 kilo. I chyba zmężniałem. A ty bidaku musisz stale siedzieć służbowo przy tym komputerze, wzrok ci się psuje, brzuch masz już na kolanach i w tej tragicznej pozycji, mózg jest niedożywiony i prezentujesz coraz więcej bełkotu. Nie masz co bronić swego krakowskiego kumpla, bo on już odjechał do świata bez klamek. I wygląda na to, że własnie ty z nosem przy śladach jego chorych stóp, kierujesz się do służbowego wariatkowa w Niżnym Wołgogradzie.

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

01-08-2020 [11:35] - wielkopolskizdzichu | Link:

Przygadywał kocioł garnkowi wodolejstwo.

Obrazek użytkownika Marek1taki

01-08-2020 [10:10] - Marek1taki | Link:

"polska cywilizacja istnieje, lecz rozumiem to, jako pewny narodowy ryt cywilizacji łacińskiej" Dlatego nie można akceptować konwencji stambulskiej, ale nie tylko dla tego - to konwencja chora w każdej cywilizacji, bo to konwencja antycywilizacji.
Z tym "partnerstwem" między kobietą i mężczyzną to po hiPiSowsku.

Obrazek użytkownika jazgdyni

01-08-2020 [10:50] - jazgdyni | Link:

Zaciekawiłeś mnie Doktorze.

Dlaczego i co to znaczy - "po hiPISowsku"?

Obrazek użytkownika Marek1taki

01-08-2020 [11:15] - Marek1taki | Link:

Fryzurę widzę na hipisa + powiązanie z PiSem.
Terlecki i Kuchciński też hiPiSi, ale eks.

Obrazek użytkownika jazgdyni

01-08-2020 [12:03] - jazgdyni | Link:

Jaka tam fryzura na hipisa??? Tamte były inne.

Już raczej na mistrza pop-artu Andy Warhola, który tak a'propos był z pochodzenia naszym Łemkiem.

Obrazek użytkownika Marek1taki

01-08-2020 [12:34] - Marek1taki | Link:

Długie włosy, do tego broda = hipis. Włosy nieregulaminowe, powinny być dłuższe, ale od kiedy hipisi muszą być regulaminowi.

Obrazek użytkownika angela

01-08-2020 [22:58] - angela | Link:

Marek, a co włosy wyszły?  Szkoda, ale można pozostałe  wygolic na gładko.

Obrazek użytkownika Marek1taki

01-08-2020 [13:41] - Marek1taki | Link:

Po co golić jak wyszły? Pani goli się z przyzwyczajenia?

Obrazek użytkownika jazgdyni

01-08-2020 [14:52] - jazgdyni | Link:

Łysi podobno, tak słyszałem, mają większe powodzenie u kobiet.
Też kiedyś maszynką wygoliłem się na pałę. Ale byliśmy na środku Oceanu Indyjskiego, a najbliższa kobieta była tak ca. 4000 kilometrów ode mnie. Więc nie wiem.

Obrazek użytkownika Pani Anna

01-08-2020 [15:13] - Pani Anna | Link:

@jazgdyni
to ja ci Janusz powiem, skoro nie wiesz. Tobie nic nie pomoże. Ta śmieszna fizys na ostatnim zdjęciu również.

Obrazek użytkownika jazgdyni

01-08-2020 [16:56] - jazgdyni | Link:

Czy szanowna Pani, choć przez chwilkę, zastanowiła się, cz ja chcę się Pani podobać ? Jak wszystkim czarownicom i tym okropnym siostrom Ritchet (proszę tego przypadkiem nie brać do siebie). Są mężczyźni, którzy bez przerwy szukają, a są tacy, co są poszukiwani. Mnie to kompletnie nie interesuje. jak, za przeproszeniem, panine zgryźliwe uwagi.

Obrazek użytkownika Pani Anna

01-08-2020 [17:15] - Pani Anna | Link:

@jazgdyni
Tobie Janusz to tylko ja na myśli :)))
Pytaleś, to ci odpowiedziałam, z dobroci serca. Jak będziesz chciał kiedyś zmienić ymidż, to polecam po staremu metodą "od garnka". Gorzej nie będzie, ale za to jeszcze śmieszniej :)))

Obrazek użytkownika jazgdyni

01-08-2020 [22:12] - jazgdyni | Link:

Droga Pani, 
Czy Pani, choć wiem, że tak, uważa się za KOGOŚ?
Mam swoją uwagę zwrócić na bezpretensjonalną, aczkolwiek zjadliwą niewiastę? Niby dlaczego? Zaczepia mnie pani, niby złosliwie, niby filuternie, byleby tylko miałbym się panią zainteresować. Takie klasyczne harce podlotka?

Widzi pani, że jestem stary dziad, przyzwyczajony wyłącznie do swoich rozlicznych wielbicielek. I zapewniam - każda jest szczęśliwa

Obrazek użytkownika Pani Anna

01-08-2020 [23:21] - Pani Anna | Link:

@jazgdyni
no nie wiem, nie wiem. Zaczepiam Pana raz na 3miesiące, a Pan uważa, że to w celu takim, żeby się Pan mna zainteresował? Oj widać te miesiące spędzone na morzu... legendy krążą co też ci marynarze wtedy wyczyniają 😂
Zadziwia mnie, kiedy ktoś jest tak pozbawiony samokrytyki. Ale nie ma tego złego, jedna nowa słitfocia, a ile śmiechu tu dzisiaj i radości od rana... Chociaż, kiedy wczoraj przypadkiem około 12w nocy spojrzałam na tego awatora, to autentycznie sie zlękłam 🤦‍♀️. Niech Pan nie zwraca na mnie uwagi, ja się odezwę, ale tylko kiedy będzie autenycznie śmiesznie - nie wątpie, że to się znowu stanie.

Obrazek użytkownika Marek1taki

01-08-2020 [15:40] - Marek1taki | Link:

@Jazgdyni Ja tylko na zapałkę. Żeby szybko schły.

Obrazek użytkownika jazgdyni

01-08-2020 [16:58] - jazgdyni | Link:

@M1T

Dokładnie. Nie ma nic głupszego, niż czesanie się o poranku. Dobra zapałka, lekko zmoczyć i przetrzeć ręką.

Obrazek użytkownika tricolour

01-08-2020 [17:01] - tricolour | Link:

@Jazgdyni

Bo wygoliłeś nie to, co potrzeba. Nie trzeba było wygolić się na łysą pałę tylko pałę trzeba było wygolić na łyso. Mówię ci.

Taka mała pomyłka, a wielki krok dla ludzkości - tak to jakoś leciało, zdaje mi się.