BELKOT KUKIZA PRZEMIENIONY

BEŁKOT  KUKIZA  PRZEMIENIONY ?  - zdaje się, że wulgarny bełkot Kukiza ( ornament naszego Sejmu!) padł na wdzięczną glebę w ogródku Aleksandra Ściosa, co zdumiewa, bo mógłbym sądzić, iż ordynarne filipiki piosenkarza nie znajdą uznania u takiego intelektualisty.  A jednak...Tekst „Fałszywa alternatywa”  ( 24 kwietnia br.) słynnego blogera zdradza zaskakujący związek „intelektualny” z kabotyńską opinią Kukiza o tożsamości PO i PiS-u! Powtarzany okrzyk Kukiza ( PO-PiS!) zapadł chyba w ucho Ściosa i oto czytamy jego olśniewającą diagnozę: „PiS albo PO, Kaczyński lub Tusk, Duda albo Komorowski, prawica bądź lewica – każde z tych zestawień, funkcjonujących na codzień w realiach III RP, tworzy fałszywą alternatywę i jest elementem mitologiii pustoszącej umysły Polaków.” ( piękne, prawda?) I dalej wniosek, który oszałamia „głębią” diagnozy: „ Każde z nich powstało po to, by w stanie nienaruszonym zachować status sukcesji komunistycznej i zagrodzić nam drogę do Niepodległej”. Czy pan Ścios zaczyna pisać dla półgłówków ? Niebywała to manipulacja, także półprawda, bo Platformę Obywatelską założyły rzeczywiście post-peerelowskie służby specjalne, aby właśnie trzymać na wodzy aspiracje Polaków do Niepodległej. Tu pełna zgoda, a przy okazji PO miało swoje cele grabieżcze, otworzyło parasol ochronny nad aferzystami, gnębiło CBA, popierało bezprawie i w ogóle zapaliło zielone światło dla korupcji. Ale Prawo i Sprawiedliwość powstało, aby iść do Niepodległej, z korupcją walczyć, przywrócić praworządność, dokonać w tym celu reformy sądownictwa, bo sądy i prokuratura od 1945 po dzień dzisiejszy to nieustanna zgnilizna, zmieniał się tylko jej poziom. Marek Nowakowski mówił, że III RP to gnojówka. Więc rząd PiS-u robi co może, by doprowdzić do końca ową reformę mimo wściekłego oporu totalnej opozycji, unijnych komisarzy i wet prezydenta, które przyhamowały ten jakże potrzebny proces. Nie wszyscy są pewni czy prezydent ( choć prawnik) miał wtedy rozeznanie co do stopnia tej zgnilizny ? Ale od przemówienia w Auckland, potem w Gdańsku i w innych miejscach Kraju podkreśla wagę tej reformy, a nawet pod adresem Brukseli padły z jego ust mocne słowa. Niechże więc pan Ścios bzdur nam nie opowiada, bo rząd PiS-u i prezydent nie chcą zachować statusu sukcesji komunistycznej, robią co mogą od roku 2015 i w końcu opanowali sytuację w Trybunale Konstytucyjnym i w KRS. Obecna batalia z Sądem Najwyższym przybrała charakter patowy, częściowo z presji UE czy buntu Gersdorf ( i spółki!), ale i z racji pewnej ślamazarności  prezydenta i premiera, którzy z trudem przeprowadzają to, co uchwalono w Sejmie i podpisano w pałacu prezydenckim. Ich nadrzędność, powaga władz prawomocnych, cofa się czy stoi w miejscu przed rokoszanami ? Jak premier legalnego rządu mógł składać wizytę byłej i nielegalnej już pani prezes, a w dodatku omawiać z nią coś w tajemnicy przed społeczeństwem ? Toż jawność jest zasadą demokracji! Wizyta premiera wynikła z naiwności, myślał, że utemperuje panią Gersdorf, ale trafiła kosa na kamień. Ufajmy jednak, że ten niepoważny błąd nie zahamuje nam reformy Temidy.
        Wróćmy do fałszywej diagnozy Ściosa, która nachalnie i cynicznie zamazuje oczywiste różnice pomiędzy PO a PiS-em.  Trzeba wielkiego tupetu , by napisać takie banialuki. Jaka motywacja stoi za tym piramidalnym sofizmatem ?  Byłby to ukrywany dotąd afekt do owej „sukcesji komunistycznej” ? Mam nadzieję, że nie, ale dlaczego pan Ścios chce wmówić Polakom, że nie mają żadnej alternatywy, bo PO i PiS są tylko elementami mitologii ? Jakiej mitologii ? Są po prostu elementami chorej rzeczywistości nieukończonej jeszcze III RP, z tym że PO jest elementem negatywnym, złowieszczym dla Polski, a PiS ma misję ocalenia tysiącletniej Polski, w czym niestety PO przeszkadza jak tylko potrafi! Ot, furia peerelczyków kaleczy dzieło naprawy Rzeczypospolitej, podjęte przez Polaków, owych „ludzi sumienia” ( skupionych w PiS-ie), o których dawno już apelował Jan Paweł II. Układ postkomuny i PO odsunąła ich od władzy w r.2007, a w r.2010 doprowadziła do hekatomby nad Smoleńskiem. A Tusk oddał śledztwo Rosjanom, gwałcąc praworządność i suwerenność. Jakże zatem Ścios ma czelność pisać, że OBIE te partie zagradzają nam drogę do Niepodległej ? Robiła to zawsze tylko Platforma.  Niewykluczone, że wzorem pewnych twórców pan Ścios zażywa jakieś narkotyki, które w trakcie pisania wywołują perturbacje umysłu ? To może wyjaśnia przedstawiony przez niego sofizmat, który siłą  nonsensu wrzuca do jednego worka PO i PiS jakby w ślad za niepoważną opinią Kukiza. Sofizmat to szalenie płytki, a jego  rozumowania z pozorem poprawności nie można wziąć na serio. Pada natychmiast pod lawiną faktów: PO była opiekunką aferzystów, bezprawia i korupcji, grabiła naród, wyprzedawała polski przemysł. A kto nie podobał się układowi ginął z rąk seryjnego „samobójcy”.  Natomiast PiS ściga aferzystów, trwają śledztwa, przywraca powoli praworządnośc ( powoli, bo opór peerelczyków i SN jest ogromny), walczy z korupcją, dba o naród ( 500 plus , mieszkania), odkupiono też sprzedaną przez PO stocznię. I wbrew rewolcie „nadzwyczajnej kasty” ( nafaszerowanej „sędziami” z nadania PRL-u ) dąży do zbudowania demokracji i praworządności, bo w r.1989 zaledwie ją proklamowano, bez pokrycia. Reforma ta jest też demontażem reliktów PRL-u w urzędach państwa i ratuszach, gniazdach korupcji. Niedawno pokrzykiwał Schetyna ( widmo z afery cmentarnej, oczywiście nierozliczonej), że idą po władzę w samorządach, by ją...oddać ludziom! Fantastyczne, poprzednio odddali ją aferzystom – więc obrodziły mafijne układy w wielu regionach, na czele z Gdańskiem i stolicą toczoną przez „gronkowce”. I te bastiony korupcji są nadzieją PO, ostoją gangreny chorej III RP i redutami oporu przeciwko wysiłkom PiS-u zmierzającym do uzdrowienia państwa. Ci peerelczycy nienawidzą PiS-u, szukają sojuszników za granicami, zwłaszcza w „opiekuńczej” EU, targowiczan ci u nas dostatek. PO jest już otwarcie partią pro-niemiecką, Schetyna i jego ludzie kontaktują się z Merkel. Ich wściekły opór zaktywizował też przed wyborami do samorządów pewnych „śpiochów” na różnych blogach ( dotąd tylko sporadycznie kąsających PiS), widocznie polecono im przystąpić do frontalnego ataku na obecny rząd i zdeprecjonować pojęcia prawa i sprawiedliwości, wymieszać wszystko w jednym sosie tak, aby ludzie stracili wiarę w intencje rządu Dobrej Zmiany. Układ post-komunistyczny podtrzymuje też stan gotowości wśród swoich „najemników” w Sądzie Najwyższym jak Gersdorf et consortes, podrywa ich do obrony resztek PRL-u. I właśnie  Gersdorf ( jak tarantula zaplątana w sieć własną!) oświadczyła, że to rząd PiS-u rozpowszechnia „fake news” o peerelowskim stażu sędziów SN!? Tak oto „beton lady” przeinacza fakty, ale premier i prezydent nie mylą się tu, nie rzucali słów na wiatr. Mamy prawo – wbrew naciskom UE – reformować nasz wymiar sprawiedliwości. Ich deklaracje, też tytaniczna praca ministra Ziobry korygują „fałszywą alternatywę” Ściosa, który chyba udaje, że nie widzi autentycznych wysiłków PiS-u w marszu do Niepodległej. Naprawę RP realizuje PiS konsekwetnie od r.2015 ( próbę naprawy przerwała mu PO w r.2007) i takie są zrządzenia Historii. Po prostu innym partiom nie zależy na ratowaniu Polski. I powtórzmy to raz jeszcze:  w PiS-ie pracują „ludzie sumienia”, o których wołał mądry Karol Wojtyła, i pracują dla Kraju i dobra obywateli. Natomiast oligarchowie z Platformy Obywatelskiej ( nazwa jakże fałszywa!) pracują dla siebie mnożąc afery i rujnując Kraj. Tak oczywistej różnicy nie zauważył pan Ścios, ani Kukiz ?
      A w drugiej części „Fałszywej alternatywy” ( 28 maja br.) zamieścił Ścios mało przekonywające zdanie: „Trzeba przyjąć za pewnik, że nie da się obalić porządku III RP w drodze wyborów parlamentarnych i wolnej gry politycznej”(?). Zdanie to pozorne poprawne podkopuje wiarę w grę polityczną demokracji. A secundo – co proponuje w zamian? Zamach stanu ? To odpada, więc PiS idzie drogą koniecznej reformy RP, bo bez niej nie da się naprawić niepełnej demokracji, której brakuje tak istotnego atrybutu jak niezależne sądy. Po roku 1989 nie oczyszczono wymiaru „sprawiedliwości”, a okrągły stół był trampoliną dla komunistów, o czym pisałem już w roku 1989 w „Wiadomościach Polskich” ( Sydney, 8 maj 1989). Ciekawe jak w r.1989 komentował Magdalenkę Ścios, o ile w ogóle komentował ? Swój blog prowadzi dopiero od r.2007, ocknął się po 18 latach PRL-bis! Bo przecież farsą okazała się proklamacja III RP, sklejonej z peerelowskich klocków. Oczywiście ten zalążek III RP nie był państwem prawa, gdyż na wstępie udławił się grubą kreską, odmową lustracji i dekomunizacji. Za to ekipa Michnika rozpoczęła denacjonalizację i tzw. politykę wstydu koordynując ten antypolski sabotaż z polityką układu post-komuny, który trwał potężny za prezydentur TW Bolka i TW Alka, a potem jeszcze prosperował w latach despotyzmu i wygaszania Polski za rządów koalicji PO-PSL.  I dlatego szokuje nowa „diagnoza” Ściosa ( z 28.8.br w tekście pt. „Nie idziemy za partią ani pod obcą flagą.Zmierzamy do Polski”): „...tak prostackiej propagandy, takich pokładów zakłamania i ordynarnego fałszu nie widziałem nawet w tamtych latach. I nie z powodu tego, iż rządy PiS miałyby być gorsze od nieszczęść tamtego okresu, ale z prostej przyczyny – istniały wówczas media i politycy, którzy potrafili dokonywać krytycznych ocen i działać w społecznym interesie. Dziś brakuje tej fundamentalnej wartości, a termin „wolne media” jest tylko jałowym frazesem...”.  Ten niesłychany stek aberracji pana Ściosa rozśmiesza, fałsz bije z każdego słowa jego manipulacji, bo np.  politycy PO-PSL nigdy działali w społecznym interesie, dopiero od r.2015 mamy rząd polski! A rząd PO-PSL niespób było nazwać polskim. Dopiero PiS dba o społeczeństwo, o obywateli. PO-PSL dbała o interesy oligarchów i potulnie wypłacała złote emerytury dawnym katom Polaków.  Każdy widzi więc idiotyzm konstatacji Ściosa, które utożsamiają PO z PiS-em.  Dalej pan Ścios dystansuje się od wyznawców i apologetów PiS-u, insynuuje, że mają oni „...w głębokim poważaniu przyszłość kraju (???), a ich rozum stawia poniżej poziomu pogardzanych „lemingów”. Te niewybredne kalumnie pan Ścios okrasił uwagą, że istnieją sprawy dalece ważniejsze ( jednak nie wymienił jakie!) od „bełkotu pana Kaczyńskiego i żałosnych wolt pana Dudy” (!?). Raczył też dostrzec...”nędzę ludzi mieniących się patriotyczną prawicą” , wylewa potoki kłamstw wobec nich, być może sądzi, że tym sposobem na jakiś czas ukryje prawdziwą nędzę polityków PO, PSL, Nowoczesnej czy kodowców. Tak gwałtowny wylew urojonych insynuacji pod adresem PiS-u, i to przed wyborami do samorządów, pozwala przypuszczać, iż pan Ścios ( nieraz kontrowersyjny, a często antymagdalenkowy bloger, co mu się chwali!) okazał się „śpiochem” obudzonym we właściwym momencie przez swoich wodzirejów...Albo po prostu naćpał się jakiejś meskaliny czy innego haszyszu? Darujmy mu więc już to, że „by zobrazować problem”(!) pozwala sobie na analogię i przywołuje osamotnioną garstkę „szaleńców” z Pierwszej Brygady. Analogia chybiona, bo dziś jednak jesteśmy w atlasie świata i teraz chodzi tylko o  nadanie niepodległości faktycznej substancji. Sęk w tym, że jesteśmy dopiero na etapie usuwania reliktów PRL-u ( państwa oficjalnie uznanego za umarłe), które hulają w nieukończonej III RP i destabilizują proces powstawania nowego państwa. Są garbem tej nieukończonej III RP, który spiłować trzeba co prędzej. I właśnie Sąd Najwyższy jest najważniejszym bastionem starego układu, a nie da się dokończyć budowy III RP, gdy garstka peerelowskich matuzalemów blokuje nam szlak do szczytu Niepodległej. Kozietulski wiedziałby co zrobić z nimi, ale że mamy demokrację premier wolał pójść „na dywanik” do Tarantuli, której nie usunęło nawet pismo prezydenta. Zaryglowała się w SN i myśli, że omota siecią konstytucję, są to infantylne rojenia emerytki. A kimże naprawdę jest pan Ścios ? Wiemy tyle, że działa pod przyłbicą pseudonimu. To bardzo mało. Czy kiedyś okaże się, że był rzetelnym obserwatorem polskiej sceny ? Czy raczej ostatnim Mohikaninem dawnego układu ? A może po prostu – w ostatniej fazie – amatorem opium lub innych środków odurzających ?
                                                                                                
     

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika xena2012

03-10-2018 [10:37] - xena2012 | Link:

Nie rozumiem skąd to zdziwienie dotyczace Kukiza? Od poczatku pozował na trybuna ludowego mocnego tylko w gębie.Za Kukizem nie idą żadne działania oprócz kalkulacji której partii w danej chwili dokopać .W jednym dniu w Sejmie sciska się ukradkiem z Petru po glosowaniu przeciw PiS,w drugim natchnionym glosem krytykuje PO i tak zamierza dotrwac do końca kadencji.Kukiz ma w sobie coś z kabaretu,bo te żyją jedynie z przesmiewczej krytyki nie wnosząc jednakże nic więcej . On też sobie w Sejmie uwił gniazdko wygodne bez zadnej odpowiedzialnosci.A co pozytywnego wniósł Kukiz oprócz dokładania? Z kim chce tworzyć to nowe idealne państwo bez PiS?

Obrazek użytkownika smieciu

03-10-2018 [11:01] - smieciu | Link:

Jezu, ściskał się z Petru... Jak Andrzej ściska się z Solorzem jest ok. A jak Mateusz stołował się z PeOwcami jeszcze lepiej.
Przynajmniej już wtedy przewidziałem o co chodziło w tamtej historii. Zresztą Kornel jasno to wyłożył: Jego syn przerasta cały PiS. Chłopków bez wiedzy i kontaktów. Kornel już wtedy wiedział że jego syn zostanie premierem, szefem PiS. I kiedy głosował na 2 ręce a prawicowe media nagle rozdmuchały drugorzędną i wydumaną historię z Kukizem chodziło tylko o jedno. O pokazanie swoich możliwości.
Czyli ojciec rozbijający ugrupowanie Kukiza i przerzucający ludków do partii syna... Czyli PiSu, który wtedy pewnie nawet nie wiedział że to będzie nowy szef. Idol, w którym skupi się wiara ludu.

Obrazek użytkownika xena2012

03-10-2018 [11:20] - xena2012 | Link:

Ściskanie ściskaniu nierówne.A stołowanie z POwcami to nie to samo co głosowanie nad ustawą.

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

03-10-2018 [11:28] - wielkopolskizdzichu | Link:

A udzielanie kredytów w frankach, kiedy był czołowym banksterem w WBK?

Obrazek użytkownika smieciu

03-10-2018 [11:59] - smieciu | Link:

Nierówne. To niech pani powie wprost, które było mocniejsze? Tamten niechętny uścisk dłoni wymuszony przez Petru i głosowanie w zupełnie drugorzędnej sprawie, takie trochę na złość PiSowi, który wtedy olał formalne propozycje opozycji? Czy gala u Solorza, tamtejsze uściski dłoni, żart ze Smoleńska i realne uwalenie przez Dudę ustawy?

Obrazek użytkownika smieciu

03-10-2018 [12:15] - smieciu | Link:

Nie wiem czy zdaje sobie pan sprawę że pana zarzuty wobec diagnozy Ściosa są równie powierzchowne jak różnice między PiS a PO. Pan Ścios zawsze podaje obszerną argumentację, jego teksty opierają się na konkretach i faktach a nie frazesach. Tu leży klucz do zrozumienia problemu. Cały pana tekst to niestety frazesy. Do niektórych z nich odniosłem się zresztą całkiem niedawno w swoim tekście PiS PO w zasadzie to samo. To nie przypadek że ludzie tak to widzą. Tak postrzegają sprawy nie ci co słuchają jaki to niby PiS jest i co zamierza zrobić ale co faktycznie robi i kim są ludzie, którzy nim kręcą. Co mnie obchodzi jak PiS się kreuje? PO też potrafiła się kreować. Chodzi o działania i ich efekty, z których jedynym namacalnym jest 500+.
Dla mnie fascynujące jest że jak ludzie (pisowcy) wierzą w ten PiS. W Morawieckiego, który kiedy wchodził do rządu nawet nie był członkiem partii! A bardziej były znane jego związki z PO. Albo wierzą w Dudę. Przypomnę na wszelki wypadek, to od niego zaczęła się blokada reformy sądownictwa. Już zapomnieliście? Zapomnieliście jak Andrzej ze swoim uśmieszkiem gładko przełknął Smoleński żarcik przygotowany mu przez Solorza?
Tych dwóch ludzi teraz kręci PiSem i rządem. Obydwaj wywodzą się środowiska, które do tej pory było fundamentem PO. Czyli jeden pochodzi z banksterki i całego zaplecza stojącego za planem Balcerowicza a drugi ze środowiska prawniczego. I jeden i drugi pokazuje czarno na białym jak bliskie są idee ich nauczycieli, tych samych ludzi co stali za PO!
Morawiecki, kontynuuje plan Balcerowicza. Polski jako obszaru taniej i wydajnej siły roboczej zarządzanej przez łaskawych „inwestorów” z zewnątrz. Zamiast wziąć się za próbę kreacji rodzimej myśli gospodarczej i technicznej woli kasę ładować w kolejne drogi, po których dostarczą nam gładko chińskie czy inne obce zabawki. Tyle gadki o innowacji a kończy się zawsze tak samo. To zbyt trudne! Choćby nawet ruszenie z produkcją polskich samochodów elektrycznych. O których tyle się nagadał. Lepiej wylać asfalt, lud będzie szczęśliwy, doceni. Zrozumie. I nie będzie mu przeszkadzać jawna deklaracja rządu że kasa zostanie wyszarpana z ostatnich resztek pieniędzy: długu pod postacią obligacji, funduszu ochrony środowiska (jak za PO, kogo obchodzi środowisko?) czy dalszego masowego wyrębu lasów, ostatniego aktywa Polski. Czy to ważne co będzie jak już wszystko wyrżną? Nie obchodziło to PO dlaczego ma obchodzić PiS?
Duda tak samo. Razem z UE czuwa nad kastą prawniczą z której się wywodzi.
Taka jest rzeczywistość ale ja muszę tu czytać dyrdymały jak to PiS chce dobrze. Pod przywództwem Morawieckiego i Dudy. Jak to Morawiecki załatał dziury VAT przekręty na grube miliardy. Wiedział jak to zrobić. Od ręki. Tylko nie wie jak wsadzić do pierdla tych co je ukradli...
Tyle w temacie korupcji.
A my zataczamy koło historii.

Obrazek użytkownika Andrzej-emeryt

03-10-2018 [17:00] - Andrzej-emeryt | Link:

Chronologia działań Dudy w sprawach ustaw sądowych. Nie udało mi się odnaleźć linku do bryfingu (Video)Szczerskiego z dumą donoszącego o " aż trwającej 45 minut rozmowie Dudy z Merkel. Tuż po tym Duda zawetował ustawy PiS o KRS i SN. Stwierdził, że ustawy mają być " MĄDRE " . No i mamy efekty jego ustaw.
http://www.radiownet.pl/publik...

Obrazek użytkownika Teutonick

03-10-2018 [21:29] - Teutonick | Link:

https://www.youtube.com/watch?...
Przy okazji trafiłem na coś takiego, można powiedzieć, że chłopaki wyprzedzili swoją epokę wyznaczając przyszłe trendy:) Prawdziwi wizjonerzy, ciekawe czy grali ten kawałek na swoich ostatnich trasach.

Obrazek użytkownika Teutonick

03-10-2018 [21:17] - Teutonick | Link:

Własne wątpliwości w tej materii wyraziłem w hipotezie wieńczącej próbę znalezienia swoistej analogii zawartą w ostatniej publikowanej notce, kontrując je jednak żeby było ciekawiej samym zakończeniem tekstu, stanowiącym swego rodzaju odwrócenie logiki całego wpisu:
http://naszeblogi.pl/51559-o-k...
Można by za Defektem Muzgó zapytać: https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika Goral Supreme

03-10-2018 [21:59] - Goral Supreme | Link:

..." Przypomnę na wszelki wypadek, to od niego zaczęła się blokada reformy sądownictwa. Już zapomnieliście?"...
Ano zapomnieli..Manipulatorzy zachowan tlumu wiedza o tym , ze wiekszosc lemingow ma pamiec chomika..czy rybki :-))
Trzeba lemigom PIS-owskim rowniez przypomniec rowniez to ,ze tak kontestowana obecnie  ustawa reformujaca Sadownictwo to ustawa napsana I firmowana przez Dude :-))
Mowi to cos I prowokuje jakies konkluzje ?  :-))

Obrazek użytkownika Novalia47

03-10-2018 [14:17] - Novalia47 | Link:

Doktorku Mareczku! Pogrążasz się coraz bardziej w swojej blogerskiej publicystyce. Już tak samo pisałeś o "nawróconej" prof.Staniszkis, teraz i Ściosie: ich obecne poglądy i opinia o PiS (po blisko 3 latach rządów!) to... wynik zażywania narkotyków. Naprawdę nie czytasz tego, co w swoich  "stanach emocjonalnych" nawiedzających Cię przy pisaniu tworzysz? Teraz każdy ma prawo zapytać Ciebie: a co Ty zażywasz, że wypisujesz takie horrendalne bzdety, w dodatku zawsze stylem Urbana!?

Obrazek użytkownika angela

03-10-2018 [14:24] - angela | Link:

Wybory coraz bliżej,   dlatego budzą sie upiory.
Szetyna juz jawnie zabiega o stolec,  u Niemca, jakikolwiek, nie dbając, jaki to przyniesie  oddźwięk w kraju,  i zawazy na wyborach.
A prognozy nędzne. 
 

Obrazek użytkownika Jabe

03-10-2018 [16:28] - Jabe | Link:

Wizyta premiera wynikła z naiwności – Skąd to wiadomo? Mamy naiwnego premiera. Biada nam.

Natomiast PiS ściga aferzystów, trwają śledztwa, przywraca powoli praworządność – Czyżby?

dba o naród (500 plus, mieszkania) – U Pana w Australii rząd też tak dba o naród? Kiełbasa wyborcza dla ciemnego luda, który nie wie, kto za to wszystko płaci.

tytaniczna praca ministra Ziobry korygują „fałszywą alternatywę” Ściosa, który chyba udaje, że nie widzi autentycznych wysiłków PiS-u w marszu do Niepodległej. – Jakich? Walczą z konkurencją do żłoba – tyle.

Po prostu innym partiom nie zależy na ratowaniu Polski. – Wiesz Pan, ile jest w tym kraju patii?

w PiS-ie pracują „ludzie sumienia”, o których wołał mądry Karol Wojtyła – Ho, ho!

Tak gwałtowny wylew urojonych insynuacji pod adresem PiS-u, i to przed wyborami do samorządów, pozwala przypuszczać, iż pan Ścios [...] okazał się „śpiochem” obudzonym we właściwym momencie przez swoich wodzirejów... – Kto nie wierzy bezrefleksyjnie, ten agent.

garstka peerelowskich matuzalemów blokuje nam szlak do szczytu Niepodległej. – Czyli do czego konkretnie? To tajemnica. Wiadomo tylko, co jest złe.

Wygląda na to, że PiS jest przeciwieństwem tego, co głosi. Miało choćby nie być imigrantów, a sprowadzani są na potęgę. Miała być walka ze złogami PRL-u, a twarzą zmian jest prokurator Piotrowicz. I tak dalej. Emocjonalny przekaz rozmija się z działaniami. Ciemny lud wszystko kupi. Wygląda na to, że PiS został dopuszczony do rządzenia, by przygotować nową bazę dla Amerykanów, bo Platforma uwikłana w związki z Niemcami się do tego nie nadawała.

Obrazek użytkownika Andrzej-emeryt

03-10-2018 [18:22] - Andrzej-emeryt | Link:

USA to dobry wybór dla Polski i Polaków:
https://www.youtube.com/watch?...
https://www.youtube.com/watch?...
 

Obrazek użytkownika angela

03-10-2018 [19:17] - angela | Link:

Kto z kim rozmawial, kto z kim sie sciskal,......
a rząd zamyka zlodziei, uszczelnia mafie paliwowe, odbiera kamienice, buduje mieszkania, odkupuje banki, zaklady, uruchamia kopalnie, stawia na nogi LOT, broni ziemi i lasow panstwowych, spolki Skarbu Panstwa przynosza zwielokrotnione  dochody, Polska wsrod krajow rozwinietych, dzieci nie glodne,  baronowie laduja w pierdlu, a to dopiero poczatek, bo jeszcze sądy do zrobienia, itd...itd....

Dopiero kloaka wyleje, co ta elita IIIRP z krolem jewropy na czele nawalila.

Psy szczekają,  karawana jedzie dalej.
Tak trzymac!!!

Obrazek użytkownika angela

03-10-2018 [19:29] - angela | Link:

Kiedy padnie ostatni bastion obrony Platformy Obłudy , sądy,  wtedy ci rzadziciele wyniosa się z hukiem z Polski, ze strachu przed rozliczeniem,  za sprzedanie Polski.
Wtedy mogą mówić,  ze spelnili chociaz jedna obietnicę wyborcom.

Obrazek użytkownika Andrzej-emeryt

03-10-2018 [20:45] - Andrzej-emeryt | Link:

 " Kiedy padnie ostatni bastion obrony Platformy Obłudy,,, " . Jest taka nadzieja o ile polscy politycy i Polacy ją odpowiednio  wykorzystają. Niestety po angielsku. Dwie sylwetki:
1) Carl Friedrich Ophuels-architekt TSUE i
2) Walter Hallstein
http://www.reject-the-eu.co.uk...
Dodatkowo już w języku polskim polecam: (jednym z 4-ech autorów jest były więzień i uciekinier z KL Auschwitz-Birkenau po wojnie znany aktor August Kowalczyk.
https://miroslaw-szczepaniak.n...
https://pl.wikipedia.org/wiki/...
 

Obrazek użytkownika angela

03-10-2018 [23:02] - angela | Link:

W takim razie, ojcowie założyciele byli nieswiadomi tego co robią? 
https://chnnews.pl/europa/item...

 

Obrazek użytkownika Jan1797

04-10-2018 [20:03] - Jan1797 | Link:

Bardzo oszczędny jestem w ocenie ludzi na bazie spostrzeżeń dziesięcioletnich lub krótszych.
Tak jak przyjaciela poznaje się w biedzie, tak człowieka, ocenić można moim zdaniem
po minimum trzydziestu latach. Moi dzielni, osiedlowi staruszkowie twierdzą; czuć wiatr zza Odry.
Cały ten cały myk z MM, zapowiedzi powrotu MO kaski, sądziłem; muszą ich bardzo nie lubić
skoro taki PR totalnym ufundowali.
Pański link, Panie Andrzeju, uświadomił mi, co napomknęli mi starsi koledzy o TSUE.
Nie dysponują netem, pewnie dobrze, bo progresja internetowej manipulacji, jest porażająca.
Czytają tony prasy, lecz współcześnie podawana jest przecież mielonką (może z wyjątkami)
wytworzoną dla lewo-nowo mas, lecz nie przypominam sobie choćby wzmianki prasowej
w temacie historii TSUE.
Szacun za Wici, chylę czoła i pozdrawiam Państwa, Jan.

Obrazek użytkownika Ptr

03-10-2018 [21:13] - Ptr | Link:

To co Pan opisał  - ogólnie zgadza się.  
Zgadzam się z tym , że trzeba pisać jak jest. Przynajmniej niektórym to coś da do myślenia. 
Gdzieś tam pod powierzchnią słów są znaczenia odczytywane przez ludzi wg, własnego klucza , gdzie subiektywnie przeżywają emocje z poznanych faktów jako dobro lub zło. Bywa ,żę  dobro jako zlo i odwrotnie. 
 

Obrazek użytkownika hr.Levak-Levatzky

04-10-2018 [17:49] - hr.Levak-Levatzky | Link:

  Szanowny Panie Doktorze!
Pani Novalia poruszyła tutaj, a raczej nawiązała do poruszonego przez Pana Doktora wątku narkotyzowania się osób wypowiadających się publicznie (w mediach, internecie czy np. na Naszych Blogach), przez co ich wypowiedzi miałyby być niepoważne czy wręcz  bezwartościowe. Pozwolę sobie jednak przypomnieć Sz.Panu Doktorowi, że niektórzy z wielkich w naszej rodzimej literaturze i sztuce tworzyli najczęściej pod wpływem środków odurzających, żeby tylko wspomnieć Witkacego używającego peyotlu czy Gałczyńskiego nadużywającego alkoholu.  Czy przez to ich dzieła były mnie wartościowe? Oczywiście nie śmiem zapytywać Sz.Pana  czy i jakich środków używa Pan tworząc swoje dzieła literackie czy choćby publicystyczne np. na tym portalu.
Łączę ukłony!

 

Obrazek użytkownika Jan1797

04-10-2018 [21:02] - Jan1797 | Link:

Zakłopotanym totalnie, serdecznie polecam w całości, niecierpliwym od 10', vide;
https://www.youtube.com/watch?...