Zamiast krzyków lektura konstytucji

Od zarania dziejów państwowości najwyższym ustawodawcą, najwyższą władzą wykonawczą i najwyższym sędzią jest suweren. W naszym systemie konstytucyjnym suwerenem jest „Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej” jak głosi preambuła ustawy zasadniczej.
 
Art. 4.
1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
 
Art. 10.
1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.
2. Władzę ustawodawczą sprawuje Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władze sądowniczą sądy i trybunały.
 
W Polsce nakazany konstytucyjnie jest więc nie tylko podział władz ale też ich RÓWNOWAGA. W praktyce owej równowagi nie ma bowiem władzę ustawodawczą oraz wykonawczą suweren może weryfikować drogą okresowych wyborów powszechnych, a władza sądownicza takiej kontroli nie podlega. Natomiast wybory powszechne sędziów są niemożliwe bez zmiany konstytucji.
 
Art. 179.
Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądowniczej, na czas nieokreślony.
 
Konstytucja umożliwia jednak suwerenowi sprawowanie zwierzchności nad władzą sądowniczą drogą ustawową poprzez instytucje przedstawicielskie, to jest Sejm i Senat.
 
Art. 176.
2. Ustrój i właściwości sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy.
 
Art. 180.
5. W razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgu można sędziego przenosić do innego sądu lub w stan spoczynku pozostawiając mu pełne uposażenie
 
Art. 187.
4. Ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa.
 
Utyskiwanie nad tym, że po wyborach nowa władza wszystko pozmienia jest dziecinne. Wybierać ludzi nie można na podstawie uprzedzeń. Wybierać trzeba takich, którzy w praktyce wykazali się osiągnięciami służącymi Polsce i Narodowi.
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Jabe

17-07-2017 [16:23] - Jabe | Link:

Suweren przez wiele lat wybierał gagatków, którzy z jego woli robili, co robili. Niestety znajdują się szubrawcy, którzy nie tylko dobrego słowa nie powiedzą, ale i chcą za to karać.

Co do ostatniego akapitu, chodzi Panu o to, że normalne jest, że każda nowa władza (tu nagle nie ma trójpodziału) może sobie wszystko od nowa poukładać, dlatego tworzenie czegoś w zamierzeniu na stulecia mija się z celem. No to nie dziwi doraźność.

Obrazek użytkownika jan.kalemba

17-07-2017 [17:55] - jan.kalemba | Link:

Niestety, jedyna rana na szubrawców u władzy, to ich nie wybierać.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

17-07-2017 [18:46] - Imć Waszeć | Link:

Art. 4 pkt 2 jest martwy:

"Bezpośrednia forma sprawowania przez naród władzy przejawia się w referendum lub inicjatywie ludowej. Do bezpośrednie formy sprawowania przez naród władzy w demokratycznym państwie prawa można również zaliczyć:

- weto ludowe
- plebiscyt
- konsultacja ludowa
- samorząd społeczny
- wybory do ciał przedstawicielskich."

Jak władza zechce, to ani referendum, plebiscyt, ani weto lub konsultacja nie zdarzy się, albo nie będzie miało mocy prawnej. Samorząd społeczny to już jakieś kuriozum, albo chodzi o takich bezpartyjnych samorządowców jak Dutkiewicz i ich organizację (KryptoPO). Wybory to wybory, a żadnych innych ciał przedstawicielskich niż sejm i senat nie przewidziano. Ponadto nie podano żadnej określonej procedury oraz zakresu ingerencji suwerena w rządzenie państwem. Gdyby chociaż można było odwołać posła lub ministra przez referendum, a najlepiej sędziego.