Apel do Prezydenta Bronisława Komorowskiego


Fot. AFP

Szanowny Panie Prezydencie,
 
uprzejmie proszę o dodanie do pytań referendum wyznaczonego we wrześniu pytania:
 
„Czy jest Pani/Pan za systemem ław przysięgłych w sądach powszechnych?”
 
 
Uzasadnienie.
 
1. Interes Polski. Statystyki sugerują, że orzeczenia błędne, oparte na arbitralnym traktowaniu faktów, dowodów, prawdy materialnej i przepisów prawa są powszechne w polskich sądach. Ten stan rzeczy w mojej ocenie wynika z oddania funkcji orzeczniczych osobom, które uznają się za uprawnione do narzucania innym swej arbitralnej i faktycznie nieograniczonej władzy. Wynika z dyktatu. Naturalnym remedium na ten stan rzeczy zdaje się być oddanie orzeczeń samym obywatelom, Polakom, których urzędnicy sądowi losować będą w obecności stron i publiczności z bazy danych Pesel. Publiczne losowanie składu ławy przysięgłych daje wszystkim zainteresowanym gwarancję bezstronności sądu. System ten sprawdza się w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii; planowano go również w Polsce przed 1939 r. Polacy nie muszą kopiować rozwiązań prawnych anglosaskich niewolniczo; wystarczy przyjąć ich istotę.
 
2. Spójność społeczna. Nigdy z królami nie będziem w aliansach; nie pogodzą się Polacy z dyktatem - jest sprzeczny z polskim charakterem narodowym, ale i naturą ludzką. Jest też sprzeczny z jakkolwiek pojmowanym i obywatelskim, i wolnościowym charakterem państwa. Nic dziwnego, że dotychczasowy model funkcjonowania sądów wywołuje coraz częstsze protesty. Są to często protesty na oślep; postulat ław przysięgłych wymaga wiedzy prawnej i historycznej, świadomości potrzeb państwa i wyzwań czasu. Pan Prezydent i w trakcie kadencji, i w zakończonej niedawno kampanii wyborczej wielokrotnie opowiadał się za obywatelskim charakterem państwa, za „pospolitym ruszeniem” Polaków, wyrażał też Pan Prezydent jakże słuszne obawy przed tendencjami totalitarnymi. Tedy może Pan Prezydent poddać pod referendum narodowe tę formę ustrojową, jaką są ławy przysięgłych, jako sposób przezwyciężenia tendencji szkodliwych i przywrócenia jedności Polaków wokół instytucji państwa polskiego.
 
3. Zobowiązania traktatowe i konstytucyjne. Wprowadzenie ław przysięgłych nie wymaga zmiany konstytucji, bowiem ustrój sądów określają akty prawne niższego rzędu, w szczególności ustawa o ustroju sądów powszechnych i inne. Przeciwnie: i traktaty międzynarodowe, których stroną jest Polska, i konstytucja RP wymagają przestrzegania prawa do sprawiedliwego procesu, prawa do sądu niezależnego (niezawisłego), prawa do obrony, jak i odrębności władzy sądowniczej od władzy wykonawczej. Zwłaszcza ta ostatnia zasada jest fikcją, skoro pan Seremet przyznaje i nawet chlubi się tym, że procent skazanych jest bliski 100%.
 
4. Przyszłość Polski i Europy Wschodniej. Wolność i niepodległość nasza, jak niegdyś dla ościennych narodów nie bywała zaczepną, tak teraz więcej niż kiedy może im być pomocą. Polska czerpie nauki z wartych naśladowania wzorów, ale i wierzyć winna w siebie, w żywotność, siłę i atrakcyjność polskości, w polską tradycję i polską cywilizację. Model państwa obywatelskiego czasu I Rzeczypospolitej: wolni z wolnymi, równi z równymi - ongiś promieniował na kraje ościenne. Sprawiedliwość sądów, ich niezależność od władzy wykonawczej w mojej ocenie są dziś w tej części Europy często tylko deklarowane. Uważam, że Polska powinna podjąć tę chlubną część swego dziedzictwa, stając się gwarancją swobód nie tylko naszych, ale i narodów i państw ościennych. Polska znów „więcej niż kiedy może im być pomocą”.
 
Sądzę, że nie ma dziś ważniejszego zadania. Jeżeli więc Pan Prezydent podzieli podane tu argumenty, moment ten może okazać się historyczny nie tylko dla Polski.
 
 
Z poważaniem –
                                                                       Mariusz Cysewski
Katowice, 14 lipca 2015 r.
 
* * *
 
Kontakt: tel. 511 060 559
ppraworzadnosc@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/517163485099279
https://twitter.com/MariuszCysewsk
https://sites.google.com/site/wolnyczyn
http://www.youtube.com/user/WolnyCzyn  
http://mariuszcysewski.blogspot.com  
http://www.facebook.com/cysewski1

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Krystyna R-M

15-07-2015 [00:17] - Krystyna R-M | Link:

Panie Cysewski APELOWAĆ to pan se możesz do Komorowskiego tak jak BRONIĆ Moczulskiego...na jedno wyjdzie. Od Komorowskiego należy ŻĄDAĆ, a Moczulskiego agenturalne dokumenty z IPN należy OPUBLIKOWAĆ.

Obrazek użytkownika gorylisko

15-07-2015 [04:00] - gorylisko | Link:

panie c... a nie prościej pogadać leszkiem moczulskim ? moczulski pójdzie do komoruskiego i pogadaja sobie jak kapuś z kapusiem
a tak serio to napradę pan uważa, że komoruski przyjmie się jakimkolwiek apelem... no chyba, ze apelowałby kiszczak czy sam putin