Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu

W składzie polskiej delegacji udającej się 1 maja do Watykanu znajdą się prawdopodobnie wybitni eksperci od spraw krzyży.

Jednen z nich „zasłużył” się w stawianiu krzyży:

Drugi w usuwaniu:

Dla tak wybitnych osób przygotowane zostaną honorowe miejsca: