Objawienie Pańskie - Uznanie Chrystusa za Króla

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy
i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon».
Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima.
(Ewangelia wg św. Mateusza 2,1-12)

Czy ta piątkowa ewangelia uciszy głosy bagiennych czortów, ugodzonych do żywego aktem Uznania Jezusa Chrystusa za Króla Polski?
W każdym razie warto ten Akt w tym kontekście postawić.

Szczęśliwego nowego roku Pańskiego 2017!