Smoleńsk? Jak to się naprawdę odbyło? Co WIEMY? cz. II

Od 10 kwietnia 2010 r. trzy lata bez mała za nami i do informacji, które były dostępne, gdy pisałem poprzednią notkę na ten temat, a było to 15 lipca 2011 r., doszło parę nowych. Nie, żeby zaraz mnóstwo, a już na pewno – nie dość, ale sytuacja nieco się zmieniła.
Zastanawiałem się, czy zmieniła się na tyle, by zmienić wnioski sformułowane półtora roku temu (i by warto było pisać kolejną notkę na ten temat)?

Danych, które kwalifikują się do miana twardych dowodów, prawie nie przybyło. Pewne jednak są.
Miały miejsce ekshumacje, nieliczne, ale zawsze to coś. O dziwo, wnioski z nich płynące w części tylko wyjaśniają sytuację, ograniczając liczbę możliwych wariantów wydarzeń, w części zaś narzucają nowe pytania i (to właśnie to „o dziwo”) przydają wiarygodności tezom Grażdanina iz Barnauła, który wskazuje na ślady mogące świadczyć o spełnieniu pewnych rytuałów na ciałach ofiar. (Podobnie oceniałbym pośmiertne zmasakrowanie ciała Anny Walentynowicz.) Kolejne „o dziwo” przypisałbym stwierdzeniu, że jedno drugiemu nie zaprzecza.

Należałoby w ogóle zacząć cały wywód od stwierdzenia, że skala zaniedbań i świadomych zaniechań, nasuwająca upartą myśl o mataczeniu, a także liczba obecnych w oficjalnym opisie zdarzeń elementów, których nie można w dobrej wierze uznać za wiarygodne, osiągnęły rozmiary astronomiczne.

GDYBY więc wyjaśnienie Katastrofy było istotnie „arcyboleśnie proste”, czyli GDYBY rzeczywiście „rąbło i urwło”, to należałoby równie „arcyboleśnie prosto” opisać działania obozu sprawującego władzę jako bezzasadne włożenie niepospolitej energii i nieznanego w tej grupie na co dzień wysiłku, by – ewidentnie – uczynić tę „arcybolesną” oczywistość nieprzejrzystą, ba! niedostrzegalną.
Ponieważ jednak zamienienie tego GDYBY na zwykłe zdanie oznajmujące wymagałoby gwałtu na rozumie, bowiem nie sposób pominąć okoliczności, że tylko i wyłącznie taki wynik oficjalnego dochodzenia leży w interesie grupy ludzi, którzy opanowali w 2007 roku szczyty władzy naszego kraju, a już zupełnie – tych, którzy wspięli się na nie w roku 2010, to ja sobie to GDYBY zapisuję wielkimi literami.

Łatwo było w ciągu ostatnich 3 lat wygrywać różne zakłady z ludźmirozumnyminapewnympoziomie, opierając się na założeniu, że ukrywanie stanowi misję organów „wyjaśniających”. Ja na przykład wygrałem butelkę wina, stawiając na pozostanie wraku samolotu w Rosji. Z misji bowiem wynika strategia, a ze strategii – taktyka, a kto by sądził, że w ITI RP – na odwrót – w tak wielkiej sprawie ustala się coś karnoprawnie metodą indukcji, ten wciąż pewnie wierzy także w Świętego Mikołaja.

Wróćmy jednak do wyliczania, co wiemy więcej od idów lipcowych 2011 roku.
Po pierwsze, na podstawie ujawnionych badań poekshumacyjnych (mimo przeprowadzenia ich przez sławną panią profesor od Przemyka) oraz na podstawie zdjęć z bagnistego terenu przy Smoleńsku-Północnym (również tych od Gorożdanina), a także dzięki badaniom i analizom ekspertów współpracujących z Zespołem Sejmowym, WIEMY, że miała miejsce eksplozja.

Ustalenie (także to oficjalnie, które wkrótce oficjalnie potwierdzająco zdementowano) śladów chemicznych na wraku stawia grupę trzymającą władzę w trudnym położeniu, ponieważ ewidentnie utraciła ona kontrolę nad sytuacją, budując kolejne piętra rusztowania kłamstw i oddając sukcesywnie inicjatywę głównie Rosji. Ale i innym, którzy mają w ręku atut wiedzy.
Oprócz karygodnych i (pozornie) niewytłumaczalnych zaniedbań w postępowaniu znane są też konkretne działania, służące ukryciu wiedzy o omawianych zdarzeniach. Jakby nie dość było utajnienia, i to – jak wiele wskazuje – z naruszeniem prawa, materiałów z obserwacji satelitarnej przekazanych POlsce przez służby Stanów Zjednoczonych, ukryto także oficjalnie przecież sporządzone zapisy służb odpowiedzialnych za kontrolę lotów 10/4/10. Faktem jest bowiem, że zostały one 1) sporządzone, 2) zabezpieczone i 3) ukryte. Prokuratora, który próbował uzyskać ponownie materiały ze Stanów Zjednoczonych, usunięto, nie wahając się przy tym naruszyć prawa.
Znamienne, że zapis z obserwacji satelitarnej ukryto nie tylko przed opinią publiczną, lecz również przed innymi służbami oraz prokuraturą(!), a właściwie – obiema prokuraturami. Nie wydaje mi się, by istniała konstrukcja prawna, w której możliwe byłoby uczynienie tego bez naruszenia prawa. Ale pewnie ludzie Platformy są w stanie znowu mnie zaskoczyć swoim wywodem.

Kolejne świadomie ukrywane dowody w sprawie to notatki z rozmów Donalda Tuska z premierem Putinem. Mimo prawomocnego wyroku Donald Tusk ze swą administracją włożył (ponownie) niezwykłą energię i niespotykany zwykle u niego wysiłek w nieujawnienie tych informacji. Aż w końcu postawił na swoim, o tym co zrobił, ma się nikt nie dowiedzieć!
Jest to zaiste postępowanie wiele mówiące.
Wiele mówiące są również losy ludzi zaangażowanych w krycie winnych, jak choćby awans dla wiadomego fornala w lampasach, czy też medale dla innych. Nawet gdy kogoś wyrzucano z sań, by powstrzymać (nie po raz pierwszy tak nazwaną) watahę wilków, to zaraz znajdowała się dla niego ciepła posada gdzieś w otoczeniu waadzy. Wymowną wskazówką jest z drugiej strony los prokuratora Pasionka.

Sygnały ze strony waadzy były przez te trzy lata jasne: kto z nami i trzyma gębę, ten nie ma powodu do zmartwień (ale to się jeszcze okaże), kto się natomiast uczepił Prawdy, jak pijany płotu, temu złoży wizytę S. Seryjny.
I te postawy i tendencje, konsekwentne w ciągu tych trzech lat, były dość jednoznaczne, by nie uznać historyjek podsuwanych nam przez dziennikarzy od mokrej roboty oraz luksusowe dziennikarki za godne analizy.

Poza nimi jednak także fakty, i to powalające fakty, mówią głosem czystym i wyraźnym:
Nie odnalazł się wielki i ciężki rejestrator 3 M 63.
Nie zwrócono Polsce broni z amunicją oraz kamizelek kuloodpornych oficerów BOR, obecnych na pokładzie.
Ze szczególnym despektem traktują organa ścigania zapis rozmów, wykonany przez załogę JAKa. Zwłoka i absurdalne jej uzasadnianie wskazują na kłopotliwość także tego dowodu w sprawie 96 śmierci 10 kwietnia 2010 roku.
Jak ognia unika się ekshumacji ofiar i rzetelnego badania ciał.

Powyższe cztery punkty umyślnie umieściłem w jednym akapicie. Chodzi bowiem w ich przypadku o ślady analogowe na unikalnym nośniku (proszę mi wybaczyć taki opis w odniesieniu do ciał), niezwykle trudne do sfałszowania, co więcej: przy swoim poziomie techniki Rosjanie nie mogą być pewni, czy ich manipulacja nie zostanie (wraz z jej autorem) zdemaskowana. Jeśli ktoś też chce wygrać zakład, powinien stawiać, że pierwsze trzy dowody rzeczowe do Polski NIE trafią. Być może z wyjątkiem pozostałych jeszcze nielicznych, za to solidnie wyszorowanych, części wraku. Do badań ekshumacyjnych natomiast nie zostaną w dalszym ciągu dopuszczeni rzeczoznawcy wskazani przez rodziny ofiar.

W dalszym ciągu podmioty prowadzące oficjalne dochodzenia w obu krajach obciążają dezinformacje, umyślnie rozpowszechniane tradycyjnymi kanałami służb już od pierwszych chwil po(?) katastrofie. Obciążające są także manipulacje materiałem fotograficznym, który sam wystarczyłby za dowód nieuczciwości. Przypomnę tu jedynie zdjęcia części wraku poukładane do fotki na stosach drewna i innych podkładkach, zdjęcia sfotoszopowane, z manekinami poustawianymi na udrapowanych śmieciach, zdjęcia konarów podekorowanych jakimś aluminiowym złomem itd.
Za dowód na ukrywanie okoliczności zdarzenia uznaję także zniwelowanie wrakowiska wraz z niemałym otoczeniem, bez zatroszczenia się nie tylko o zabezpieczenie materiału dowodowego, lecz również – bez „tracenia czasu” na zebranie szczątków ofiar. Nie sposób też zapomnieć o potajemnym przemieszczaniu pod osłoną nocy fragmentów wraku oraz niszczeniu tych jego elementów, które mogły stać się podstawą do pewnych analiz. I o trwałym zaginięciu kokpitu, co właściwie powinienem wspomnieć w akapicie poświęconym dowodom analogowym.

Zdjęcia skonfiskowane obecnym na miejscu osobom pozostają skonfiskowane do dzisiaj.
Faktem jest, że Rosjanie śmiało sobie poczynali z telefonami komórkowymi ofiar i osób obecnych na miejscu po katastrofie, wątpliwości dotyczą billingów i brak jest zapisów BTS. To z kolei obciąża bodaj nawet bardziej stronę polską, która zaniechała jakichkolwiek prób uzyskania tych dowodów, najprawdopodobniej bardzo istotnych dla sprawy. Przynajmniej, jak długo można je było uzyskać, bo ostatnio coś tam pozorowano. Trudno byłoby znaleźć jakieś wyjaśnienie tego zaniechania nieobciążające w rozumieniu karnoprawnym osób odpowiedzialnych po stronie polskiej.

Warto wspomnieć o gigantycznych zyskach, zaksięgowanych od czasu Zamachu przez stronę Imperium Zła: Polska wysługiwała się od tej pory u Ruskich za miskę strawy, pełniąc rolę tak rzecznika rosyjskich interesów w Europie i na świecie, jak i – wycieraczki w rosyjskiej sieni. Rosja weszła za darmo do WTO, Polska zaprosiła Rosjan bez wiz do Unii Europejskiej, odebrała rurociągom Rosja-Zachód strategiczne znaczenie i zapewniła Rosjanom finansowanie dla rurociągu Nord-Stream. Zarzucono zamiar dywersyfikacji dostaw, a co więcej, zablokowano możliwość dotransportowania rurociągami ew. wydobywanego w Polsce gazu z łupków do gazowych terminali portowych na Bałtyku. Rezydent Komorowski zapowiedział – jakoby przez pomyłkę – wystąpienie POlski z NATO... i tak właśnie się dzieje. Wejście, a właściwie powrót POlski do rosyjskiej strefy wpływów odbywa się po cichu i na zasadzie faktów dokonanych. Rosyjskie ramię GRU, WSI, odzyskuje wpływy. Po śmierci doktryny jagiellońskiej wraz z poległymi 10 kwietnia 2010 realizowana jest doktryna... co ja mówię: doktryna! po przyklepaniu przez Berlin i Paryż należy mówić o planie, a więc: realizowany jest Plan Karaganowa. Za życia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego kraje Międzymorza stały na przeszkodzie w realizacji Unii Eurazjatyckiej.
Dziś tylko ekonomia może go jeszcze położyć na łopatki, poza tym ma się dobrze.
A nie jest to dla nas dobra wiadomość.

Wróćmy jeszcze do samego „postępowania” i przypomnijmy kompromitację materiału sporządzonego przez działającą bez podstawy prawnej(!) grupę Millera (można by pomyśleć, że to podobny unik, jak posłużenie się zewnętrzną firmą MAK w Rosji), świadome manipulowanie zapisami parametrów lotu w celu ich częściowego ukrycia(!), by odpowiedzieć na moje pytanie z początku tej notki – czy sytuacja zmieniła się na tyle, by zmienić wnioski sprzed półtora roku, czyli z notki z 15 lipca 2011 roku?

Cóż, po trzech latach od wydarzenia jedno można sobie moim zdaniem powiedzieć wprost:
Rzeczywistym celem działań organów odpowiedzialnych za dochodzenie w sprawie Smoleńska, z premierem na czele, ewidentnie było w ciągu tych trzech lat – i najwyraźniej nadal pozostaje – ukrycie przebiegu zdarzeń oraz osób za nie odpowiedzialnych.
Jeśli dla kogoś nie wynika z tego żaden wniosek dotyczący sprawstwa, to należy uznać owego kogoś za człowieka głębokiej wiary; wiary wyznania Kościoła Apostołów Stalowych Drzew.
Z ostrożności procesowej dodam, że wszystko, co piszę, stanowi moją osobistą opinię.
Uważam jednak, że każdy, zwróciwszy uwagę na fakty, a nie dzieje apostolskie wspomnianego „kościoła” jest w stanie samemu wyrobić sobie zdanie na temat Zamachu.
 
Wszystko, co możemy dziś z pewnością ustalić, to w dalszym ciągu falsyfikować poszczególne  dezinformacje rządu i jego agend, tak jak uczynił to IES im Sehna w stosunku do „stenogramów” z CVR, czy też jak czynią eksperci Zespołu Parlamentarnego[1]. Do ustalenia faktów jednak potrzebne nam suwerenne państwo, które się tym zajmie, ponownie niepodległa Polska. Dzisiejsze rozważania, z konieczności oparte na „dowodach”, które nie spełniają wymogu ciągłości łańcucha dowodowego, niekiedy wprost urągając ludzkiej inteligencji, a których wiarygodność mogą jedynie w sensie formalnym potwierdzać różne „rozgrzane” organy, pozwalają co prawda na wyciąganie pewnych wniosków, ale zweryfikować będzie je można dopiero po odzyskaniu kraju.
Sytuacja, w której sprawca jest zwierzchnikiem prokuratorów źle bowiem rokuje sprawiedliwości.

I tyle zmian dostrzegam po bez mała trzech latach od Zamachu, umniejszanego przez „rząd” do zdarzenia z kategorii włamanie do garażu. Bez skutku, łapserdaki, jak ku waszej zgrozie dowodzą sondaże.
Jestem spokojny, że ta tajemnica nie pozostanie nieodkryta przez dziesięciolecia, o ile rosyjsko-niemiecki rząd Unii Euroazjatyckiej nie przejmie zwierzchności nad prokuraturą w Regionie Prywiślańskim. Ale na bok z gorącymi pragnieniami ministra-dożynacza. Nawet on zdaje sobie sprawę, że co ma wisieć, nie utonie.
(Chyba, żeby S. Seryjny zawitał na przykład do Madrytu?)

(20.55 - Oooops...! W Londynie właśnie utonął Borys Bierezowski... S. Seryjny zdołał w końcu złożyć mu wizytę?)
 

  [1] Opierając się jednak w znacznej części na bazie materiałów nie spełniających wymogu ciągłości łańcucha dowodowego.
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Janko Walski

23-03-2013 [15:15] - Janko Walski | Link:

Jeśli dałoby się zgwałcić przez ucho zdezorientowanych to mamy czym. Wybrierajmy zatem odpowiedni cytat, wyposażajmy w łącze do tego wpisu i na barykady na onetach.

Obrazek użytkownika Sir Winston

23-03-2013 [15:36] - Sir Winston | Link:

Nawrócenie się jest możliwe, jak dowodzi przykład blogera Matka Kurka.
Ponieważ jest to człowiek inteligentny i ciekawy, sukces propagandy mógł być jedynie chwilowy.

Propaganda bowiem działa, i to jak działa! ale jedynie w przypadku monopolu informacyjnego.
To dlatego środowisko skupione wokół gazety na G i W tak walczy z telewizją Trwam i innymi niezależnymi mediami.
Bo kropla drąży skałę. Dlatego należy powtarzać, komu się tylko da i dobitnie, jak wyglądają fakty.

Ale na onecie to proszę się mnie nie spodziewać :-) Dawno temu spróbowałem i wszystko, ale to WSZYSTKO mi usunęli.

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Teresa Bochwic

23-03-2013 [21:27] - Teresa Bochwic | Link:

W przywołanym wpisie z 2011 uważał Pan, że byla to "maskirowka". Czy teraz zmienił Pan zdanie?

Obrazek użytkownika Sir Winston

24-03-2013 [00:21] - Sir Winston | Link:

Nadal uważam, że w inkryminowanym miejscu nie leży PLF 101. Różnice pewnych detali między tym, co leżało przy Sewiernym, a udokumentowanym zdjęciami prawdziwego PLF 101 po remoncie nie pozostawiały w zasadzie wątpliwości w tej sprawie.
Pojawił się też szereg innych szczegółów, związanych z tym terenem, jego otoczeniem, aranżacją fałszywych wskazówek itd.

Długo by wymieniać. Uważam, że nie jest znany dowód, przy którym zachowano zasadę ciągłości łańcucha, przemawiający przeciw hipotezie 2M.
Wiele też uczyniono, by tych wątpliwości nie rozwiać, a ja - w mojej zaciekłości - uznaję takie postępowanie za potwierdzenie oszustwa. A przecież, gdyby prokuratura zechciała, mogła była ustalić dane logowania telefonów osób obecnych na pokładzie, wraz z danymi BTS (polecam Pani notki linkowane w tekście, autorstwa E2rdo), by raz na zawsze rozwiać wątpliwości, GDZIE oraz KIEDY miała miejsce tragedia.
Ale nie zechciała.
Mom zdaniem - zaciekłym, oczywiście - dlatego że MIAŁA tego nie ruszać.
Teraz zwróciła się o takie dane, ale moim zdaniem jest to pozorowanie działania, czyli pospolite staranie o dupokrytkę. Po trzech latach...!

Problemem dla mojej akceptacji oficjalnej wersji oraz wersji aktualnie "rozpoznanej" przez Zespół Parlamentarny jest to, co wyliczyłem w czteropunktowym akapicie w notce. Nawiasem mówiąc, ZP bazuje na dowodach, które w procesie przed sądem USA obrona zażądałaby odrzucić, a sąd by to żądanie poparł. A innych nie ma. 
Rejestrator, który wspomniałem, to ciężki i diabelnie trudny do zniszczenia kawał żelastwa. Tym bardziej trudny do zgubienia. A jeszcze gorzej jest z podrobieniem jego zapisów, ponieważ jest to dokument pisany światłem po staromodnej kliszy 35 mm. 25 godzin zapisu lotów obejmowało także kilka lotów sprzed tego feralnego, a podrobić musieli wszystko, i to - jak to z filmem - w ciemno.
Woleli ten rejestrator na rympał gdzieś ukryć.

Gdyby aktualna wersja była zbliżona do prawdy, wówczas broń i kamizelki kuloodporne byłyby dla postępowania irrelewantne.
 

Obrazek użytkownika Janko Walski

24-03-2013 [00:46] - Janko Walski | Link:

wszystko wszak na temat maskirowki zostało już powiedziane. Dokonanie ludobójstwa, bo to było ludobójstwo, oni zginęli tylko dlatego, że byli Polakami i  polskiego interesu pilnowali, tak jak oficerowie zgładzeni w Katyniu i innych miejscach, dokonanie ludobójstwa było możliwe tylko w jeden sposób: poprzez zablokowanie jakichkolwiek możliwości śledztwa i zasłonę dezinformacji. Sam mord musiał, tak jak mord katyński, spełnić warunek podstawowy: minimum osób wtajemniczonych i minimum świadków. Proszę zwrócić uwagę, że mówimy tu o trzech warunkach koniecznych. Te trzy warunki oznaczają, że sam mord musiał być dokonany w sposób najprostszy z możliwych. NAJPROSTSZY. Żadne piruety nie wchodziły w grę.  A dochodzi jeszcze czwarty warunek konieczny: wariantowość. Ponieważ poszczególne kluczowe elementy scenariusza zbrodni mogły  zachodzić tylko z pewnym prawdopodobieństwem,  musiały zostać przygotowane w wielu wariantach. Każdy. W rzeczywistości mieliśmy do czynienia nie z jednym tylko z wieloma  alternatywnymi scenariuszami. Wśród nich było zapewne także odstąpienie od mordu, tak jak ubecy wycofywali się po nieudanych zamachach na tych, którzy mieli zginąć,  by spokojnie przygotowywać następne. Konieczność wariantowego działania mającego zapobiegać utracie kontroli nad wydarzeniami podobnie jak każdy z dwóch poprzednich warunków niezbędnych zbrodni wyklucza rozbudowane scenariusze. Nie da się utrzymać kontroli, gdy ilość wariantów wzrasta w potęgowo, czyli praktycznie staje się nieograniczona. No i wreszcie piąty argument: cel. Nie istnieją  racjonalne powody, które uzasadniałyby maskirowkę.

Obrazek użytkownika Janko Walski

24-03-2013 [00:47] - Janko Walski | Link:

bez odwoływania się do niezliczonych informacji dotyczących zbrodni smoleńskiej jakie napływały w ciągu trzech lat. Bez odwoływania się do wyników prac ZP, naukowców bez całego przekazu jaki już dotarł do oinii publicznej. Wszystkie te informacje, a zwłaszcza materiał faktograficzny nie pozostawiają cienia wątpliwości, że samolot rozpadł się w powietrzu w wyniku dwóch wybuchów w okolicy pancernej brzozy i tuż za nią, i że szczątki spadły tam gdzie je znaleziono.  Część z nich, najbardziej demaskująca zbrodnię została usunięta (kokpit czy wspomniany rejestrator), inne zdołano zapewne podmienić, ale to w najmniejszym stopniu nie podważa tego na co wskazują raporty ZP.

Obrazek użytkownika Teresa Bochwic

24-03-2013 [11:58] - Teresa Bochwic | Link:

Tak, przyczyną różnic w detalach samolotu może być podmiana części z różnych względów.

Obrazek użytkownika Sir Winston

24-03-2013 [13:35] - Sir Winston | Link:

Różnice dotyczą wielkich powierzchni poszycia, są to różnice w malowaniu. Ze steru kierunku wycięto(!) fragment, na którym powinna być podmalówka, rzecz raczej nie do podrobienia, a więc – jak z rejestratorem 3 M 63 – został usunięty.
Tu nie chodzi o wymiennie drobiazgi, jak klamka czy opona.

Teoretycznie zdarzenie prawdopodobne w 0,001 promila nie jest nieprawdobne, a więc i wersja, którą podaje nam do wierzenia MAK i grupa Millera teoretycznie mogą być prawdziwe. Może jednak Prezydent „nacisnął”, generał Błasik zestresował pilotów, nagranie z jaka... hm... nie wyszło, a rejestrator razem z bronią oficerów BOR zgarnęli złomiarze.

Ale bądźmy poważni.

I ten rejestrator nie wyparował, i ta broń, POlskie państwo, czy tam grupa, która je opanowała,też  nie bez powodu ukryła zapisy z kontroli lotów i zdjęcia satelitarne ze Smoleńska. Proszę przy tym potraktować to ostatnie naprawdę poważnie, bo oto okazuje się, że w polskim nibypaństwie jakaś tajna służba ukrywa dowody przed prowadzącą dochodzenie prokuraturą, następnie dowody te „utajnia”, jakoś dziwacznie wykorzystując konstrukcję prawną tajności, a prokuratura na to jak na lato.

Przecież to jedna wielka farsa!
 

Obrazek użytkownika Teresa Bochwic

24-03-2013 [13:57] - Teresa Bochwic | Link:

Nie podważam oczywistości zamachu, tylko rozważam prawdopodobieństwo wersji "maskirowki". To, o czym Pan pisze, może dotyczyć zarówno jednej jak i drugiej wersji, moze z wyjatkiem tych podmalowań rzeczywiście. A więc wersja Millera do odrzucenia, natomiast maskirowka? Jednak świadkowie mówili właściwie wszyscy o ciałach. Trudno mi powiedzieć, kiedy, Czy ich wszystkich wystraszono?

Obrazek użytkownika Sir Winston

24-03-2013 [14:28] - Sir Winston | Link:

Proszę mi wierzyć, naprawdę na początku wypowiedzi były właśnie takie, jak napisałem: zdziwienie, wątpliwości, czy to ten samolot (bo jakiś mały) i brak ciał. Zapis rozmowy z Wiśniewskim pewnie nadal jest na stronie ZP. 
Czy Pani wyobraża sobie, jak by wyglądało 12 ton paliwa na powierzchni mniej więcej boiska piłkarskiego? Samochód pewnie Pani ma, czyli od czasu o czasu tankuje Pani te 50-70 litrów? Bo tam po terenie chodzili sobie beztrosko "strażacy" i palili papierosy. Pojedyncze ogniska, owszem były, ale jakoś nic się od nich nie chciało zająć. Ludzie brodzili tam w błocie, ale właśnie w błocie, nie po kostki w paliwie.

Zresztą ja też uprawiam tylko praktykę falsyfikacji + gratis przeświadczeń.
Coś mi nie pasuje, coś się składa w jakąś całość, ale filozoficznie to sobie lepiej porozprawiać na tematy mniej wymagające konkretnego działania. A od wszystkiego, co mogłoby oddalić nas od Smoleńska - Północnego wszyscy wolą się trzymać z daleka. Właśnie według tego klucza.

Proszę mi pomóc: jak Pani sądzi, dlaczego nikt z dziennikarzy nie poszedł za tematem zdjęć satelitarnych? Billingów i całości zagadnienia omawianego przez E2rdo?
Czy i w tej sprawie wszystkich wystraszono? To nie jest retoryka. Ja naprawdę chciałbym wiedzieć.
Bo blogerzy w końcu o tym pisali, ale zadanie jako takie było dla profesjonalistów, tj. prokuratury i jej ekspertów, a kontrola wykonania tego zadania - dla IV. władzy.
Czy to ten sławny cenzor w głowie?

Obrazek użytkownika Teresa Bochwic

24-03-2013 [16:01] - Teresa Bochwic | Link:

tak, sądzę, ze cenzor w głowie. Z blogerów w 2010 odważnie pisali niemal wyłącznie zwolennicy maskirowki, z których główni mogli być podstawieni (jak niewątpliwie FYM).

Obrazek użytkownika Sir Winston

24-03-2013 [21:12] - Sir Winston | Link:

Jeśli był podstawiony, to jaki był cel przemyślnego manewru ujawnienia się i skompromitowania?

Obrazek użytkownika Janko Walski

25-03-2013 [14:43] - Janko Walski | Link:

FYM nie musiał świadomie rozpoczynać dezinformacji. Prawdopodobnie połknął w którymś momencie haczyk maskirowki, a potem brnął coraz bardziej, aż walnął w ścianę i rozbił sobie łeb. Po wszystkim wolał zostać cynicznym socjologiem, który badał odporność na przekaz niż wyjść na idiotę. Zresztą z tego samego powodu, by nie wyjść na idiotę tak długo brnął w ten absurd. Ludzie są u nas wciąż zakompleksieni i nie potrafią przyznać się do błędu.

Obrazek użytkownika Sir Winston

25-03-2013 [22:09] - Sir Winston | Link:

na PW

Obrazek użytkownika Janko Walski

04-05-2014 [12:09] - Janko Walski | Link:

Zmieniłem zdanie po późniejszych wpisach FYMa wściekle atakujących głównie min. Macierewicza: to jest człowiek realizujący program szympansów Putina. Do ustalenia pozostaje czy wskutek szantażu, groźby czy za kasę.

Obrazek użytkownika Teresa Bochwic

24-03-2013 [20:39] - Teresa Bochwic | Link:

Podsumowując: maskirowka była moze planowana jako dezinformacja, zresztą idealna, poza tym ileż pochłonęła energii społecznej, m.in. blogerów. Musiała być wsparta "dowodami" - podmalowania, fałszywe zeznania (trudno inaczej mi okreslić zeznania Wiśniewskiego - 1/ filmowanie "nieba", 2/ uchybienia co do czasu i miejsca, 3/ straszliwie się bał podczas zeznan w sejmie). Te "dowody" maskirowki to dowody na manipulację.

Obrazek użytkownika Sir Winston

24-03-2013 [13:04] - Sir Winston | Link:

Proszę mi powiedzieć, dlaczego usunięto kokpit (który jest dla samolotu częścią tak charakterystyczną, jak odciski palca dla człowieka), jeżeli to był rzeczywiście PLF 101?
 
Świadomie nie poruszałem w notce „cz. II” tematu maskirowki, ponieważ budzi on niepotrzebne a wynikające z nieporozumień zacietrzewienie u niektórych rozmówców. W notce, do której umieściłem link, oraz w dyskusji pod nią wyjaśniłem mój stosunek do tej hipotezy. Tym razem odniosłem się do maskirowki ponownie dopiero na wyraźne pytanie Pani Teresy. Miałem właściwie nadzieję, że powyżej udało mi się wyjaśnić, dlaczego nie mogę wykluczyć takiej wersji zdarzeń. A nawet – tę właśnie uważam za najprawdopodbniej faktycznie zaszłą, biorąc pod uwagę wszystkie podchody związane z Siewiernym, brak jakichkolwiek zdjęć z samego wydarzenia, dorabianie tej historii na chybcika po fakcie (fotele, ciała, ognioodporne paliwo lotnicze – ok. 12 ton! – wyparowane detale identyfikujące PLF 101, szczegóły w linkowanej notce).
 
Prace ZP, o których Pan wspomniał, uważam za bezcenne na tym etapie, ale - podobnie jak i dociekania blogerów - obarczone podstawowym niedostatkiem, który usunąć może dopiero przejęcie dochodzenia przez niezależne polskie państwo: Zespół Parlamentarny może dowodnie wykazać jedynie niemożliwość zaistnienia pewnych sytuacji, pozornie wynikających z materiałów, jakie do niego trafiają z woli Rosjan. Przykładem jest sławna półbeczka czy stukrotne przeciążenie albo samo zawadzenie o pancerną brzozę.
Czy można jednak przyjąć, że w oparciu o sporządzone po dłuższym czasie kopie dowodów pozostających u Czekistów możliwe jest w ten sposób wykazanie czegokolwiek w rozumieniu procesowym? Moim zdaniem NIE.

Nie wątpię w jedno, na co wskazują ogólnie raporty ZP: że Czekiści łżą jak psy.
Ale nie uważam, że jakimś przypadkiem przekazują nam dowody przeciw sobie. Albo jakiekolwiek, których nie chcieliby przekazać. To w jakimś stopniu jest nawet niekiedy możliwe, ale to za słaba przesłanka, by na niej oprzeć poszukiwanie wiedzy o rzeczywistych wydarzeniach. Zresztą dostajemy specjalnie kopie, żeby w razie wpadki Czekiści mogli się jeszcze wyłgać.

Obrazek użytkownika Sir Winston

24-03-2013 [13:05] - Sir Winston | Link:

Ja rozumiem i przyjmuję, że analizy zapisów wskazują na to, o czym wnioskują eksperci ZP. Problem jednak polega w mojej ocenie na tym, że dane wejściowe nie zasługują na zaufanie. W ten sposób zaś ZP może i mieć rację, i jednocześnie kompletnie się mylić.
Jego prace w tej formie są bezcenne na tym etapie. Chętnie jednak zobaczyłbym kolejny etap: analizy dowodów pierwotnych.
 
Ruskie zepchnęły nas do czegoś, co Volkoff nazywa dezinformacją wyższego stopnia: podsuwają nam pożywkę do zwodzenia się analizą ich na manowce.
Powinniśmy odrzucić ich jako źródło z gruntu fałszywe, zażądać pierwotnych dowodów i dopiero te poddać analizie. Cóż, kiedy POlskie państwo woli trzymać się z daleka nawet od tego, co ma we własnej dyspozycji...
 

Obrazek użytkownika Teresa Bochwic

24-03-2013 [11:56] - Teresa Bochwic | Link:

Praca na rzecz utrzymania wątpliwości nie musi potwierdzać zamachu, tylko chęć przeciągania w nieskończoność śledztwa. A to daje okazję do dawania po nosie. Ostatecznie celem jest zwycięstwo nad krajem, również psychologiczne, i to tez jest droga, by to osiagnąć.

Obrazek użytkownika Sir Winston

24-03-2013 [13:45] - Sir Winston | Link:

A co z działaniami po POlskiej stronie?

Obrazek użytkownika Teresa Bochwic

24-03-2013 [13:49] - Teresa Bochwic | Link:

Mam wrażenie, że strona polska, ta niewprowadzona, boi się tak potwornie, ze zrobi wszystko i zgaduje, czego moze chcieć R. Ta wprowadzona po prostu wspóldziałała.

Obrazek użytkownika Sir Winston

24-03-2013 [14:30] - Sir Winston | Link:

Też mam takie wrażenie.

Obrazek użytkownika Sir Winston

24-03-2013 [00:22] - Sir Winston | Link:

Diametralnie inaczej ma się sprawa z nimi w przypadku eksplozji lub strzelaniny. Sama eksplozja pozwalałaby im bez ryzyka zwrócić chociaż broń. Dopiero użycie broni czyniłoby ją nieoddawalną, bowiem nie jest to sprzęt anonimowy, chodzi o trudną do podrobienia amunicję.

Panika na myśl o badaniu ciał ofiar, i to od samego początku, wskazuje znowu na zakaz badania w tym kierunku. Odrzucenie obecności prof. Badena i w ogóle rzeczoznawów wskazanych przez rodziny - potwierdza istnienie takiego zakazu .

Nad nagraniem z jaka nie ma się nawet co rozwodzić.
Jeden z nielicznych kompletnych dowodów bezpośrednich w ręku prokuratury i co? Absurdalne uniki, żeby tylko nie musieć się nim zająć. Nagranie mogłoby wiele potwierdzić lub wykluczyć, ale czy po takim czasie nadal ma ono tę zdolność...? Przekonamy się zapewne. W końcu nie bez powodu rosyjska zwierzchność ma w czerwcu przysłać nadzór.

Obecnie nie istnieje moim zdaniem możliwość, byśmy wykluczyli hipotezę dwóch miejsc, czyli "maskirowkę".
Jeśli byłaby ona fałszywa, to w oficjalnym dochodzeniu uczyniono zdumiewająco wiele, by nie przedstawić niczego, co by ją sfalsyfikowało.
Jak napisałem, nie znajduję drugiego powodu, dlaczego ktoś miałby tak umyślnie postępować.

Pozdrawiam
 
 

Obrazek użytkownika Teresa Bochwic

24-03-2013 [11:51] - Teresa Bochwic | Link:

Maskirowkę podważa znajdowanie przez wiele miesięcy fragmentów cial i kawałkow rzeczy osobistych w miejscowym błocie. Trudno przypuścić, żeby wozili kawałki zwłok nad pobojowisko i rozsypywali je. Chyba za duze ryzyko.
Co do Pana wnioskow generalnych - pełna zgoda. za duzo mataczenia, nie ma zadnego powodu, żeby tak postepowac.
Niektóre wydarzenia mogą świadczyć o tym, że R. wykorzysta wszystko, zeby upokorzyc Polskę, czy ze zbrodnią w tle, czy z wypadkiem.

Obrazek użytkownika Sir Winston

24-03-2013 [13:43] - Sir Winston | Link:

Proszę przyjrzeć się materiałowi Wiśniewskiego, sprawdzić jeszcze raz relacje pierwszych osób obecnych na miejscu. Wszyscy podkreślali właśnie brak ciał. Na zdjęciach nie było w ogóle foteli.

Z ryzykiem się nie zgadzam. Robili tam co chcieli. Polskich prokuratorów przetrzymali w jakimś hangarze i nie wpuścili na teren rzekomego zdarzenia. Też dla uwiarygodnienia swojej wersji?

Część ciał odnaleziono dopiero po trzech dniach. POTEM, to owszem, pojawiły się inne relacje, ale początkowe były zgodne.

 

Obrazek użytkownika kwintesencja

23-03-2013 [16:06] - kwintesencja | Link:

co można powiedzieć na ten temat, to to, że 10.04.10r. o godzinie "x" zginęli Pan Prezydent prof. dr. hab. Lech Kaczyński wraz z 95 Polakami. Od tego czasu u steru naszego państwa stoją magisterscy historycy D.T. i B.K. end Sp-ka PE (poprawnych europejczyków). To wszystko!!! Czy wszystko?

Obrazek użytkownika hibaro

23-03-2013 [20:30] - hibaro | Link:

Dziwne wypowiedzi min.Sikorskiego do dzis daja do myslenia i kaza stawiac pytanie jaki mial w tym udzial.
22lut2010r -"Prezydent podjal decyzje,ze jedzie do Katynia-skoro Pan prezydent jedzie,to rzad,a ministerstwo spraw zagranicznych w szczegolnosci mu to umozliwia.A kuchnie zostawmy urzednikom"-mowil szef polskiej dyplomacji.

http://www.psz.pl/tekst-28105/...

Druga bardzo zagadkowa wypowiedz: juz 15-20min po tragedii Sikorski,dzwoniac do J.Kaczynskiego informuje go,ze wszyscy zgineli,winni sa piloci? Jednoznacznie i potwierdzajaco. Nigdy sie z tych slow nie wytlumaczyl,choc byl pytany.Mowil o tym publicznie J.K.

Im dalej w "las",tym pytan wiecej...,niestety bez odpowiedzi.

Obrazek użytkownika Sir Winston

23-03-2013 [20:54] - Sir Winston | Link:

Tak naprawdę, to nie wiemy nawet, w jakim czasie w stosunku do śmierci Delegacji dzwonił pt. Sikorski.
Kwestia czasu jest jednym z problemów w ustalaniu okoliczności tej tragedii.

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Teresa Bochwic

02-04-2013 [14:38] - Teresa Bochwic | Link:

Widzi Pan, ktoś nie podkreślał braku ciał. Już nie żyje. :
"Śp. Remigiusz Muś:

„Na miejsce katastrofy udaliśmy się po około 1 godzinie od jej zaistnienia. Kiedy przybyliśmy na miejsce, to pracowały już tam służby ratownicze. Ja widziałem dużo nagich ciał. Leżały one pomiędzy częściami samolotu. Jedno ciało ludzkie było całe. Pozostałe, to były części ludzkich ciał, ręce, nogi. Kiedy my tam byliśmy, to nikt się nimi nie interesował, tzn. nie przykrywał ich, nie zbierał. Byliśmy tam około 15 minut.
W trakcie pobytu tam zauważyłem, że do poszczególnych stanowisk, utworzonych przez służby znoszono części samolotu. Tych stanowisk było tam już wtedy kilka. Stanowiska te wyglądały w ten sposób, ze był to stolik, na nim dokumentacja, laptop itp. Przy stanowiskach znajdowali się ludzie”."
(z wpisu Martynki z 2.04.2013)

Obrazek użytkownika Sir Winston

02-04-2013 [21:03] - Sir Winston | Link:

Warto ją jednak zestawić ze wszystkimi innymi, które należały do pierwszych nie tylko, jeśli chodzi o wykazany lub domniemany czas pojawienia się na wrakowisku, lecz również - pierwszych co do czasu ujawnienia.
Zeznanie Remigiusza Musia pojawiło się dopiero w związku z jego śmiercią, czyli w końcu zeszłego roku, prawda?

Sławomir Wiśniewski opowiadał w pierwszej relacji KOMPLETNIE co innego. Podobnie inni świadkowie. Ale nie trzeba było długo czekać, a pojawili się rosyjscy "świadkowie", jak na przykład pielęgniarki, które twierdziły, że parę sekund naliczyły dziewięćdziesiąt ciał, jak tylko rozproszyła się mgła.

Tak więc Muś "nie podkreślał" braku ciał - z mojej perspektywy - dopiero po swej własnej śmierci.

Podejrzliwy jak to ja podchodzę do dowodów w tej sprawie z zaufaniem odwrotnie proporcjonalnym do stopnia ich pozostawania w dyspozycji czekistów i czasu ich ujawnienia; im później - tym mniej wiarygodne.
Odwrotnie poniekąd traktuję świadków i zainteresowanych: z zaufaniem odwrotnie proporcjonalnym do szybkości czynienia przez nich wypowiedzi, które okazały się (na ogół dość szybko) bezczelnym i niewątpliwie umyślnym kłamstwem. I tak wiarygodość straciły nie tylko instytucje rosyjskiego państwa, które zaczęły wypowiedzi od ewidentnych sobaczych łgarstw, ale również instytucje państwa polskiego, które wykazały się podobną prawdomównością na przykład w sprawie czasu zdarzenia lub jego przyczyn (telefon Radosława S. do premiera Kaczyńskiego).

Tak w ogóle to się sprawdza szerzej, nie tylko w przypadku Delegacji.
Pamięta Pani wykrytą nagle postać pt. Krzywonos? Ponieważ doskonale wiadomo, jak wyglądały wydarzenia w Sierpniu i wiadomo, co się prezentuje w związku z tą figurą, można ją uznać za piękny przykład na słuszność mojego wzoru na wiarygodność: odwrotna proprocjonalność. Trzydzieści lat PO a legenda - po prostu bezczelna hucpa.

Znowu się rozgadałem :-)

Pozdrawiam Panią!

Obrazek użytkownika Janko Walski

04-05-2014 [11:50] - Janko Walski | Link:

Wróciłem.
Jeszcze raz dzięki za ten tekst! We wspaniałej formie zebrał Pan najistotniejsze sprawy. Dzięki za dystans, który daje poczucie, że mimo wszystko żyjemy jeszcze. Określenia takie jak "luksusowe dziennikarki" czy "ITI RP" wpisują się pięknie w nasze narodowe poczucie humoru, które jest jakąś częścią naszej tożsamości. Przypomniały mi nieodżałowanego Seawolfa.
Pozdrawiam serdecznie,
JW

Obrazek użytkownika Sir Winston

04-05-2014 [12:33] - Sir Winston | Link:

Witam Pana serdecznie!

Mnie również brakuje Wilka. Mam nadzieję, że jego rodzina jakoś sobie radzi. Pewnie Lech Makowski będzie wiedział więcej.

Dziękuję za miłe słowa o tej notce.
Na czwartą rocznicę Zamachu nie napisałem, jak Pan widzi, kolejnej. Zastanawiałem się nad nią wprawdzie, ale doszedłem do wniosku, że sedno sprawy pozostaje niezmienione i musiałbym się odnosić do coraz głębszych technicznych szczegółów, czego odmówiłem już w pierwszej notce z 2011 roku.
Włączyłbym się w ten sposób w Volkoffowska dezinformację wyższego rzędu, czyli wypełnianie luk w ogólnym schemacie kłamstwa, narzuconym przez Złego, pracując więc w efekcie na jego korzyść i dla ugruntowania kłamstwa.

Będzie jednak notka na temat pewnych zdarzeń w sprawie Smoleńska w ciągu ostatnich parunastu miesięcy. Nie chciałem pisać o niektórych rzeczach, nadal się zresztą zastanawiam.

Rzecz się sprowadza do prostego stwierdzenia: Sprawę może wyjaśnić jedynie nasze państwo, tego zaś nie mamy. Państwa muszą dotyczyć w pierwszym rzędzie nasze wysiłki, bo jesteśmy o krok... o ja mówię o krok: o pół kroku, kiedy nie będziemy już nawet emigrantami, tylko masowymi bohaterami zbiorowego "Terminalu".

Pozdrawiam!