VIII Dzień Patrioty: Roszkowski, Nowak i inni

Ks. prof. Janusz Królikowski
Błogosławieni pokój czyniący w sercu i na świecie

Red. Jakub Maciejewski
Wojna na Ukrainie – doświadczenie osobiste

Prof. Mirosław Golon
Czy stan wojenny był wojną?

Wręczenie Nagrody PATRIOTA ROKU i laudacja
Laudację wygłosiła Krystyna Kwiatkowska, wdowa po generale Bronisławie
Kwiatkowskim.

Prof. Wojciech Roszkowski
Trwa wojna o świat bez Boga

Prezes Leszek Sosnowski
Wojna o podręcznik
*Z uwagi na stan zdrowotny prezesa Leszka Sosnowskiego jego wykład odczytała żona i
wiceprezes wydawnictwa Biały Kruk, Jolanta Sosnowska.

Prof. Andrzej Nowak
Kozacy, czyli wojenny lud w Rzeczypospolitej – jest to zapowiedź VI tomu „Dziejów Polski”,
który ukaże się w kwietniu przyszłego roku.

Spotkanie prowadziła Anna Popek.

YouTube: