Aleksandr Dugin – początek tajnego dojścia Putina do władzy

Aleksandr Dugin – rosyjski faszysta, który pomógł przekonać Putina do inwazji na Ukrainę…i najprawdopodobniej pomógł mu dojść do władzy

W dniu 06.03.2022 Aleksandr Dugin napisał na portalu ‘Katehon’, który jest założony i kontrolowany przez rosyjskich oligarchów i elitę polityczną Rosji:

„Od początku lat 90. Nauczałem rosyjskie wojsko. Zacząłem robić wykłady z geopolityki w rosyjskiej instytucji Sztabu Generalnego i to było dla nich absolutnie konieczne (...) To był początek tajnego dojścia Putina do władzy"

https://katehon.com/en/article...

W tymże artykule Aleksandr Dugin przyznaje, że jest inspirowany teorią Halford Mackindera, który jest ‘ojcem geopolityki’,

Phil Tinline czołowy producentem filmów dokumentalnych  dla BBC pisze w publikacji "Ojciec geopolityki" że sto lat temu Halford Mackinder ostrzegał przed groźbą globalnej dominacji ze wschodu. Jego teorie wpłynęły na Hitlera i teraz przeżywają odrodzenie – na dobre i na złe

Poniżej duże fragmenty tej publikacji, która ukazała się w języku angielskim

https://www.newstatesman.com/culture/2019/01/halford-mackinder-father-geopolitics

„Jego główną tezą, po raz pierwszy naszkicowaną w jego wykładzie z 1904 r. „Geograficzna przewaga historii”, było to, że wraz z pojawieniem się kolei transkontynentalnej, Eurasian Heartland – mniej więcej Rosja plus Azja Środkowa – może zacząć właściwie eksploatować swoje zasoby naturalne.

Jeśli jedno mocarstwo opanuje ten rozległy krajobraz stepów i lasów, może wykorzystać te zasoby do zbudowania ogromnej floty. Mając Heartland jako swoją bazę, Niemcy lub Rosja, lub te dwa w sojuszu, mogłyby rozpocząć ataki morskie przez Morze Czarne i Bałtyckie oraz zająć Kanał Sueski; mogą rozszerzyć się na „wyspę-świat” – Eurazję i Afrykę – i w końcu pokonać brytyjską potęgę morską, by zdominować cały świat. Dlatego wersalscy mężowie stanu powinni pamiętać że:

Kto rządzi Europą Wschodnią, dowodzi Heartlandem; kto rządzi Heartlandem, dowodzi Wyspą Świata; który rządzi Światową Wyspą, rządzi światem. (Halford Mackinder)

W powojennym Monachium teoria Heartland zwróciła uwagę innego geografa, weterana wojennego Karla Haushofera. Przekształcił to z ostrzeżenia w strategię: jego upokorzony kraj mógłby stworzyć wielki sojusz Berlin-Moskwa-Tokio i rzucić wyzwanie brytyjskiej dominacji. To zaintrygowało ucznia Haushofera, Rudolfa Hessa. W 1924 roku Haushofer uczył Hessa i Hitlera, gdy byli w więzieniu za pucz w piwiarni w 1923 roku. Do 1939 roku Haushofer oklaskiwał pakt swoich protegowanych z ZSRR jako wielką euroazjatycką potęgę lądową swoich marzeń.

Niezależnie od tego, czy rzeczywiście był to wpływ Haushofera w pracy, pomysł, że to on zainspirował pakt, stał się popularny. Trzy dni po tym, jak pojawiły się wiadomości, magazyn ten opublikował artykuł zatytułowany „Światowa rewolucja Hitlera”. Twierdził, że pokazuje, w jaki sposób idee kształtujące politykę nazistowską zostały w dużej mierze „skradzione z intelektualnego arsenału brytyjskiego imperializmu” – konkretnie Mackindera”.
 

Polska wersja Wikipedii informuje, ze w czasach ZSRR A. Dugin działał w opozycji…

https://pl.wikipedia.org/wiki/...

Jednak anglojęzyczne teksty nie pozastawiają wątpliwości, że opozycyjność A. Dugina w czasach ZSRR polegała na tym, że ….w 1980 roku Dugin dołączył do kręgu Yuzhinsky, grupy bohemy i mistyków zajmujących się czarami i magią. Grupa, która zebrała się w mieszkaniu wywrotowego pisarza Jurija Mamlejewa, postanowiła „walczyć” z kulturowym uciskiem reżimu sowieckiego, oddając się narkotykom, alkoholowi, rytuałom czarnej magii i orgiom. Tutaj Dugin poznał Jewgienija Gołowina, poetę i tłumacza, który był czymś w rodzaju duchowego guru. Samozwańczy badacz filozofii Wschodu i ezoteryki, Golovin założył później podziemny kult znany jako Czarny Zakon SS, który poddawał nowo przybyłych upokarzającym ceremoniom inicjacji i żądał udziału w orgiach prowadzonych przez jego przywódcę.

W 1988 roku, za radą Golovina, Dugin wstąpił do Narodowego Frontu Patriotycznego, znanego również jako Stowarzyszenie Pamyat („Pamięć”), kierowanego wówczas przez Dymitra Wasiliewa. Towarzystwo sponsorowane przez KGB było oddane szerzeniu idei nacjonalistycznych i antysemickich. Prawie wszystkie radykalne ruchy prawicowe w dzisiejszej Rosji mogą w ten czy inny sposób wywodzić z niej swoje pochodzenie. 

********************

Dugin pochwalał również spuściznę brytyjskiego okultyzmu, który kiedyś ogłosił się „To Mega Therion” (po grecku, Wielka Bestia) i jest uważany za jednego z najważniejszych autorów współczesnego satanizmu.

W swoich terminach Eurazja jest ostateczną „duchową” wartością, która – kiedyś zagrożona przez postrzegane jako dekadenckie państwo – musi zostać za wszelką cenę uratowana przez „rewolucję geopolityczną”, która ustanowi „Nowy Porządek Eurazji”. Aby osiągnąć ten cel, doktryna Dugina wymaga włączenia do reżimu politycznego, który całkowicie podporządkowałby społeczeństwo wartościom religii politycznej. Oznacza to, że realizacja projektu neoeurazjatyckiego jest możliwa tylko w warunkach reżimu totalitarnego. wartość, która – kiedyś zagrożona przez postrzegane jako dekadenckie państwo – musi zostać za wszelką cenę uratowana przez „rewolucję geopolityczną”, która ustanowi „Nowy porządek euroazjatycki”.

 
********************

W kwietniu 2022 r. były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew powiedział, że celem Putina na Ukrainie jest „budowanie otwartej Eurazji od Lizbony po Władywostok”

https://www.rp.pl/konflikty-zb...

https://www.infobae.com/en/202... do-władywostoku/
 
Aleksander Dugin deklarował w swojej książce The Foundations of Geopolitics: The Geopolitical Future of Russia” (1997), że „Ukraina jako niepodległe państwo z pewnymi ambicjami terytorialnymi jest ogromnym zagrożeniem dla całej Eurazji” i „bez rozwiązania kwestii/problemu ukraińskiego generalnie nie ma sensu mówić o polityce kontynentalnej.

The Foundations of Geopolitics: The Geopolitical Future of Russia” (1997), gdzie Dugin szczegółowo opisał plan stworzenia imperium Eurazji rządzonego przez Rosjan jest oficjalnym podręcznikiem Akademii Sztabu Generalnego rosyjskiego wojska.

To Władimir Putin nalegał, aby ta książka stała się oficjalnym podręcznikiem Akademii Sztabu Generalnego rosyjskiego wojska i pod pewnymi względami jest rosyjską wersją Mein Kampf Hitlera.

W dniu 06.03.2022 Aleksandr Dugin napisał na portalu ‘Katehon’, który jest założony i kontrolowany przez rosyjskich oligarchów i elitę polityczną Rosji:

„Od początku lat 90. Nauczałem rosyjskie wojsko. Zacząłem robić wykłady  z geopolityki w rosyjskiej instytucji Sztabu Generalnego i to było dla nich absolutnie konieczne (...) To był początek tajnego dojścia Putina do władzy"

https://katehon.com/en/article...
 
******************************************
Poniżej znajdują się główne punkty ‘Geopolityki’ A. Dugina

W swoim magnum opus „The Foundations of Geopolitics: The Geopolitical Future of Russia”, opublikowanym w 1997 roku, Dugin szczegółowo opisał plan gry stworzenia imperium Eurazji rządzonego przez Rosjan.

1. Podziały w Europie i na świecie

Aleksander Dugin pisał, że rosyjscy agenci powinni podżegać rasowe, religijne i sekwencyjne podziały w Stanach Zjednoczonych i Europie, jednocześnie promując izolacjonistyczne i separatystyczne frakcje w Europie, głównie… w Wielkiej Brytanii, gdzie działania rosyjskiego wywiadu powinny koncentrować się na zaostrzaniu sytuacji historycznej. podziały Wielkiej Brytanii na Europę kontynentalną i ruchy separatystyczne

2. USA oraz Wielka Brytania i Europa

Dugin zalecił także, by „sprowokować wszelkie formy niestabilności i separatyzmu w Stanach Zjednoczonych (zwłaszcza użycie sił politycznych afroamerykańskich rasistów). Szczególnie ważne jest” – dodaje Dugin – „wprowadzenie geopolitycznego chaosu do wewnętrznej działalności amerykańskiej, zachęcać do wszelkiego rodzaju separatyzmu i konfliktów etnicznych, społecznych i społecznych.rasistowskie,aktywnie wspierające wszelkie ruchy dysydenckie – ekstremistyczne,rasistowskie i sekciarskie.A.Dugin napisał, że w wyniku takich ciągłych wysiłków destabilizacyjnych, Stany Zjednoczone i ich bliski sojusznik Wielka Brytania zostałaby ostatecznie zmuszona do opuszczenia wybrzeży Eurazji (i Afryki).

3. Sojusz Moskwa-Berlin i rola Francji

O przyszłości Europy Dugin pisze: „Zadaniem Moskwy jest wyrwanie Europy spod kontroli USA (NATO), pomoc w zjednoczeniu Europy i wzmocnienie więzi z Europą Środkową pod egidą fundamentalnej osi Moskwa-Berlin. Dugin pisze dalej, że należy szczególnie popierać utworzenie „bloku francusko-niemieckiego". „W Niemczech i Francji", przekonuje Dugin, „istnieje silna tradycja antyatlantycka". Wpływ niemieckiego sojuszu z Niemcami Rosja prawdopodobnie rozprzestrzeni się na południe do Włoch i Hiszpanii, a tylko Wielka Brytania, „amerykańska pływająca baza eksterytorialna” ma zostać odcięta i odrzucona.

4. Zależność Europy od rosyjskiego gazu i ropy

Tymczasem Europę Zachodnią powinna przyciągać do Rosji pokusa surowców naturalnych: ropy, gazu i żywności, a Europa powinna być uzależniona od surowców naturalnych, gazu i ropy. Dugin opisał, że wszystkie środki są dozwolone, aby osiągnąć ten cel.

Rory Sullivan w artykule pt. @Agent Putina”: były kanclerz Niemiec Schröder...' = donosi, że odmowa Gerharda Schrödera wycofania się z rosyjskich interesów naftowych lub zdystansowania się od Moskwy w świetle konfliktu na Ukrainie zaszkodziła jego reputacji i spuściźnie w Niemczech,

„Ponieważ gdy tylko zakończył swoją kadencję w 2005 roku, zaczął lobbować na rzecz rosyjskich państwowych interesów energetycznych. Pod jego kierownictwem w 2011 roku uruchomiono Nord Stream 1, gazociąg z Wyborga w Rosji do Greifswaldu w Niemczech. Odegrał też znaczącą rolę w drugiej fazie projektu, która została zakończona we wrześniu 2021 roku, zanim została zawieszona przez obecnego kanclerza. Olafa Scholz w zeszłym miesiącu po tym, jak Rosja zgromadziła dziesiątki tysięcy żołnierzy wzdłuż granicy z Ukrainą”

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/schroder-russia-links-germany-putin-b2048009.html
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-54462311

Dodać tylko można, że budowa Nord Streem 1 została uroczyście otwarta przez wspomnianego Gerharda Schrödera oraz wspomniango również wcześniej byłego prezydenta Rosji Dmitrij Miedwiediewa...09 Kwietnia 2010 roku. Przypomnę, że to Dmitrij Miedwiediew powiedział, że celem Putina na Ukrainie jest „budowanie otwartej Eurazji od Lizbony po Władywostok.

UE jest uzależniona od Rosji w zakresie 45% importu gazu ziemnego i 27% importu ropy naftowej. Zależność Niemiec jest głównym powodem, dla którego nie zakażą tego importu pomimo wojny Rosji na Ukrainie.

https://www.planetizen.com/news/2022/04/116796-hooked-russian-gas
 
5. Stwórz lub kontroluj skrajną prawicę i wywieraj wpływ na wyborców w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Grant Scott z University of Denver w swojej książce Alexander Dugin’s Fundamentals of Geopolitics:

Faszyzm i euroazjatyzm, jak pisze Blowback: Wiele stosowanych taktyk to tak zwana „wojna informacyjna” prowadzona przez Rosję przeciwko instytucjom wyborczym i mająca na celu wprowadzenie w błąd wyborców w Stanach Zjednoczonych i Europie może: dotrzeć do podstaw geopolityki A. Dugina.

Istnieje wiele badań na temat tego, w jaki sposób Rosja wpływa na skrajnie prawicowe partie w Europie. Celem ich działalności jest destabilizacja państw w których działają. Swoim zasięgiem obejmują praktycznie cały kontynent i realizują rosyjską politykę w ramach "fałszywego patriotyzmu".

Raport BBC "Wewnątrz globalnej sieci neonazistów..." przedstawił dowody na to, że głównym źródłem dystrybucji faszystowskich i nazistowskich materiałów do Europy i USA jest... rosyjski telegram. Dopiero potem ta treść jest przekazywana na inne platformy

Dodatkowo szef grupy „Baza”, która zarządza pozostałymi faszystowskimi podgrupami, mieszka z żoną Rosjanką w Petersburgu w Rosji. Mieszkanie zostało zakupione na imię jego rosyjskiej żony w lipcu 2018 roku, w tym samym miesiącu, w którym powstał The Bas. Film opublikowany w Internecie w maju 2019 roku pokazuje Nazzaro, najwyraźniej w Rosji, noszącego T-shirt z wizerunkiem prezydenta Władimira Putina i napisem „Rosja, władza absolutna”.
 

 

Powtórzmy jeszcze raz główne punkty:

1. W kwietniu 2022 r. były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew powiedział, że celem Putina na Ukrainie jest „budowanie otwartej Eurazji od Lizbony po Władywostok”.
https://www.infobae.com/en/202... do-władywostoku/

2. W 1997 roku Aleksander Dugin deklarował w swojej książce: „Ukraina jako niepodległe państwo z pewnymi ambicjami terytorialnymi jest ogromnym zagrożeniem dla całej Eurazji” i „bez rozwiązania kwestii ukraińskiej”. Problem generalnie nie ma sensu mówić o polityce kontynentalnej.
Książka Foundations of Geopolitics: The Geopolitical Future of Russia” (1997), gdzie Dugin szczegółowo opisał plan stworzenia imperium Eurazji rządzonego przez Rosjan.

3. To Władimir Putin nalegał, aby ta książka stała się oficjalnym podręcznikiem Akademii Sztabu Generalnego rosyjskiego wojska i pod pewnymi względami jest rosyjską wersją Mein Kampf Hitlera.

4. W dniu 06.03.2022 Aleksandr Dugin napisał na portalu ‘Katehon’, który jest założony i kontrolowany przez rosyjskich oligarchów i elitę polityczną Rosji:
„Od początku lat 90. Nauczałem rosyjskie wojsko. Zacząłem robić wykłady z geopolityki w rosyjskiej instytucji Sztabu Generalnego i to było dla nich absolutnie konieczne (...) To był początek tajnego dojścia Putina do władzy"
https://katehon.com/en/article...

5. “Cui bono” - Smoleńsk, Ukraina, Putin I Aleksander Dugin – staje się coraz bardziej przejrzyste!
https://naszeblogi.pl/62129-cu...

Podsumowanie

Rosja wydaje się być obecnie reżimem faszystowskim podobnym do systemu stworzonego przez Hitlera, nazistów i teorii Heartlanda na których podstawie Hitler chciał zbudować tysiącletnią Rzeszę.

W podobny sposób, A. Dugin i Putin chcą stworzyć – „trzeci Rzym” – Eurazię –od Lizbony do Władywostoku”

 
Więcej informacji w poniższych linkach

https://tec.fsi.stanford.edu/d...

https://digitalcommons.du.edu/...

https://nationalinterest.org/f...

https://www.memri.org/reports/...

https://independentaustralia.n...

https://digitalcommons.du.edu/...

https://www.nationalreview.com...

https://www.nationalreview.com...

https://www.washingtonpost.com...

https://azure.org.il/article.p...

https://thestrategybridge.org/the-bridge/2020/5/28/putins-playbook-reviewing-dugins-foundations-of-geopolitics
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Ijontichy

24-04-2022 [08:04] - Ijontichy | Link:

Dopiero pisalem do Admina,aby zweryfikować blogerów i komentatorów.Co to za użytkownik,ktory sobie przypomina po 9,11 latach o NB.
Pisze o nowe hasło,bo trudno po 10 latach pamiętać te stare...
Czy to sarkofag,czy szafa ze szkieletami...zainstalowana jaszcze za pobytu Pana Targalskiego?

Ale ta notka ciekawa,poparta linkami i cytatami...takich autorów trzeba tu więcej.

Obrazek użytkownika RinoCeronte

24-04-2022 [08:48] - RinoCeronte | Link:

Raz Putin był chory i leżał w łóżeczku i przyszedł pan Szojgu. Jak się masz Putineczku?
Źle bardzo kolego! Nie mogę dopaść prezydenta Zełeńskiego ;-)
Może pan Dugin coś na to poradzi, zna przecież księgi geopolityczne i lobbuje ślicznie.
Nosi koszulkę z fotką Putina i marzy o imperium dla tego ... znakomitego polityka.

Obrazek użytkownika sake3

24-04-2022 [09:22] - sake3 | Link:

@Ijontichy.......Jakie znaczenie ma fakt,że bloger przypomina po latach o swojej obecności? Wazne aby to przypomnienie dawało do myślenia i zainicjowało dyskusję.Nie musimy być zdani wiecznie na przekomarzanki z panem Persem,Tematyka dojścia Putina do władzy powinna zainteresować bo już około dwa tygodnie temu autor na NB umieścił swój wpis a dzisiejszy jest jego kontynuacją.Widać wyraźnie wpływ ideologów,bo nie tylko Dugina na politykę Rosji.Przeświadczenie Putina o własnej wyjątkowości i misyjnej roli Rosji na arenie światowej wyraxnie wskazuje,że Dugin jest jego  mentorem i nauczycielem a Putin pilnym uczniem.. 

Obrazek użytkownika sake3

24-04-2022 [10:35] - sake3 | Link:

Wydaje mi się,że nie tylko Putin wiernie stosuje się do nauk swego mentora Dugina. Myślę o politycznych i biznesowych kregach niemieckich.Niemcy też podzielają zdanie że Ukraina nie ma prawa bytu jako niezależne państwo i stoi w poprzek planu Eurazji od Władywostoku po Lizbonę. Widoczne jest to w liście otwartym tzw.,,intelektualistów niemieckich'' do Olafa Scholtza.Sygnatariusze w nim podpisani rozgrzeszają Rosję z jej bestialskich działań militarnych ale nie napadniętą i broniącą się Ukrainę.Nie apelują do państw ,chociazby Francji by nie dozbrajała Rosji,ale wymagają całkowitego zaprzestania dozbrajania Ukrainy i jej bezwzględnej kapitulacji.W imię własnie tych mocarstwowych planów wynikłych z wizji Dugina pomija się bestialstwa wojsk rosyjskich na Ukrainie skrzętnie omijając wyraz ,,ludobójstwo'',by podobnie jak Dugin uznać Ukrainę jako mały ,nieistotny szczegół nad którym nie warto się pochylać.Dugin ,jego wyznawcy i cała jego ideologia są niesłychanie niebezpieczni.Potrafią osaczać ze wszystkich stron. Autor pisze o okultyzmie który też jest częścią tej ideologii.Wydawać by się mogło,że to tylko brednie dla których nie ma miejsca w XXI wieku. Niestety Dugin zabezpiecza się ze wszystkich stron.Przecież bodajże w lutym tego roku miał miejsce sabat czarownic w Moskwie,a najsłynniejsze wiedźmy z całej Rosji przyjechały by wspólnie wesprzeć Putina w jego planach podboju,nie tylko zresztą Ukrainy. Nawet przywrócenie fikcyjnego funkcjonowania Cerkwi  Moskiewskiej  z fikcyjnym patriarchą też jest pomysłem Dugina.Tak więc i te wiedźmy i ten niby patriarcha mają swoje zadanie do spełnienia.Tekst autora bardzo dobry i potrzebny,bo chyba jakoś żadne państwo jeszcze nie wie jakie zadanie w tym nowym światowym planie Eurazji wyznaczył im Dugin ustami Miedwiediewa.

Obrazek użytkownika ndb2010

24-04-2022 [11:09] - ndb2010 | Link:

Tak dokładnie, oś Moskwa-Berlin jest bardzo istotna. Rosja funkcjonuje już jak sekta, A.Dugin napisał kilka dni temu, że Chrystus chce Ukrainy i Ukraina musi zostać usunięta z rąk Antychrysta (Zachodu) w swoich książkach i artykułach pisze, że Eurazja musi stać się kościołem prowadzonym przez Rosjan z wykorzystaniem autorytarnego państwa stworzonego przez Putina. Tam jeszcze jest dużo do opisania na temat powiązań oraz ideologii więc, będzie następna część. Ogólnie, chyba każdy kto zna Rosje wie, że Rosja prawie zawsze oskarża innych o to co robi i czym (kim) jest.

Obrazek użytkownika ndb2010

24-04-2022 [11:21] - ndb2010 | Link:

dodam tylko, że Ojcem Alexandr Dugina był generał-pułkownik Geliy Alexandrovich Dugin, który był naczelnym dowódcą sowieckiego wywiadu wojskowego GRU

Obrazek użytkownika sake3

24-04-2022 [12:59] - sake3 | Link:

Jak na człowieka eksperymentującego z magią,narkotykami,dziwnymi spotkaniami Dugin zachowuje całkiem trzeźwe myślenie..On ,, zastosował'' swoją ideologię nie ograniczając się do polityków i wojskowych ale je skroił również na potrzeby i mentalnośc zwykłych Rosjan.,Przecież fenomen poparcia Rosjan do agresywnej polityki Putina i wojny,zgoda na wprowadzenie cenzury i ograniczeń praw obywatelskich to też pośrednio zasługa Dugina i jego daru zaczadzania swoim bełkotem.Oglądałam w internecie filmik z Moskwy gdzie jakaś kaleka rosyjska malarka protestowała samotnie przeciw wojnie na Ukrainie. Zgromadzeni gapie pluli na nią i wyzywali a większości były to kobiety zapewne matki czy zony żołnierzy walczących na froncie.Czy to nie dziwne,a może nawet więcej-straszne?

Obrazek użytkownika ndb2010

24-04-2022 [13:17] - ndb2010 | Link:

@sake3 dokładnie, do wykonania planu Dugin potrzebował totalitarnego państwa i cerkwi prawosławnej.

W 2021 Alexander Dugin w artykule Konfiguracja władzy we współczesnej Rosji: centralizm napisał
"W ciągu 20 lat rządów Putina dokonano centralizacji władzy w jednej ręce, czyli utworzono autorytarny system monarchiczny. To ten system jest optymalny dla Rosji. Jest ona historycznie uzasadniona, geopolitycznie niekwestionowana i wynika ze złożonej struktury terytoriów, ludności, a co za tym idzie, z całokształtu strategicznych imperatywów obronnych. a później „Putin doszedł do tego systemu podczas likwidacji stanu wyjątkowego państwa w latach 90. Wzmocnił Dumę całkowicie lojalnymi niereagującymi urzędnikami („Jedna Rosja”), wyrzucił liberałów (SPS), zamroził nieszkodliwych i posłuszna „lewica” (KPRF) i „prawica” (LDPR) i doprawiona kompletnie nic nie znaczącym Mironowem (dziś jego partia nazywa się niewymawialnym skrótem). Wszystkie są zneutralizowane i całkowicie kontrolowane. I świetnie. O rządzie nie ma nic do powiedzenia, dopełniają ci, których Putin wybiera. A Trybunał Konstytucyjny nie ma nikogo i nikogo do osądzenia, Putin i tak osądził wszystko”

Obrazek użytkownika angela

24-04-2022 [19:48] - angela | Link:

Dunin.."Trzeba rozkładać katolicyzm od środka, wzmacniać polską masonerię, popierać rozkładowe ruchy świeckie, promować chrześcijaństwo heterodoksyjne i antypapieskie. Katolicyzm nie może być wchłonięty przez naszą tradycję, chyba że zostanie głęboko przeorientowany w kierunku nacjonalistycznym i antypapieskim”.
„Gdzie my jesteśmy, tam jest centrum piekła. I tak naprawdę nie trzeba nam myśleć, czy nie nadejdzie koniec świata, musimy myśleć, jak tego dokonać”.
Czy to sie nie dzieje, przy udziale rodzimego lewactwa.

Ten zaczadzony  chce rozlac ruski smród lenistwa i zlodziejstwa na całą Europę. 

Jedyny komentarz, jaki nasuwa się...." jak powiadal stary góral, Polska będzie aż po Ural, za Uralem będą Chiny, WAS NIE BĘDZIE SK.....NY.
Do tego trzeba dążyć, nie popuścić ruskiemu bandycie. 

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

24-04-2022 [19:52] - wielkopolskizdzichu | Link:

"Katolicyzm nie może być wchłonięty przez naszą tradycję, chyba że zostanie głęboko przeorientowany w kierunku nacjonalistycznym"

Jeśli chodzi o Prawdziwych Katolików, takich jak angela, to cel został osiągnięty bezsprzecznie.