Czy Rusofob brzmi dumnie i patriotyczne?

W ostatnim czasie głównie na portalach internetowych można przeczytać potyczki słowne osób popierających politykę Rosji i jej przeciwników nazywanych przez pierwszych rusofobami. Czy zatem rusofob to wróg Polski czy patriota?

KTO TO JEST RUSOFOB.
Rusofobia to według dostępnej literatury oznacza nic innego jak „wrogość do Rosjan i Rosji i wszystkiego co rosyjskie”. W mediach można przeczytać określenie, że „Rusofobia to system wartości uznanej w Europie jako sprzeczny z rosyjskim systemem opartym na kłamstwie i fałszu”. Innymi słowy ktoś, kto deklaruje swoją niechęć do Rosjan i wszystkiego co rosyjskie wychodzi z założenia iż lepiej jako rusofob stracić niż rusofobem zyskać.
Taka postawa Europejczyków głownie Polaków, Niemców, Holendrów oraz mieszkańców państw nadbałtyckich wchodzących w skład UE wynika jednak, jak podają media, z wielu uwarunkowań. Nie są to tylko uwarunkowania kulturowe czy historyczne aczkolwiek do 2014 r. czyli do zmiany polityki Rosji wobec swoich sąsiadów głównie Ukrainy takowe one głownie były.

Obecnie gdy Rosja w sposób ewidentny zbrojnie najeżdża sąsiadujący kraj – Ukrainę tylko dlatego, że ta zdecydowała się pójść swoją drogą i stowarzyszyć się z UE a nie Rosją, gdy rosyjskie rakiety kierowane przez rosyjskich żołnierzy zabijają niewinne dzieci lecące na wakacje samolotem cywilnym, korytarzem powietrznym uznanym w protokołach międzynarodowych jako cywilne Malezyjskich Linii Lotniczych, gdy żołnierze Rosji kradną wyposażenie sprzęt i własność innego państwa w majestacie swojego prawa, to nie ma się co dziwić, że społeczność międzynarodowa staje się powoli rusofobami.

Rusofob to osoba, która według zwolenników Rosji i władz Kremla, nie popiera rosyjskich aspiracji agresji, dokonywanych działań terrorystycznych, morderstw oraz działań zbrojnych skierowanych na inne kraje. Osoby takie są celowo piętnowane, ośmieszane i wyszydzane w ramach zaplanowanych działań wojny psychologicznej. Czynią to głównie w mediach oraz nie tylko w mediach opłacani agenci Kremla oraz zwolennicy działań ekspansywnych Rosji czyli tzw. V kolumna usytuowana w krajach Europejskich i USA.

RUSOFOB – PATRIOTA
Gdy działania wojsk Rosyjskich w pasie przygranicznym ewidentnie już zagrażają Polsce w zakresie ich szkolenia i przygotowania do agresji na nasz kraj, o czym pisałem wcześniej w moich materiałach zamieszczonych na tym portalu o tym że : Rosja do swojej polityki ekspansji i dominacji potrzebuje wrogów, zdaniem mediów światowych takiego wroga obecnie Rosja sobie już znalazła, a jest nim Polska. A dlaczego, dowiecie się za chwilę.

Według prasy światowej, to Polska w medialnej propagandzie Rosji stanowi kulturowo- cywilizacyjne zagrożenie. A gdy politycy z nad Wisły otrzymają w UE intratne stanowiska to atak medialny Rosji na Polskę będzie miał charakter zmasowany i długofalowy.
 
Pierwsze przykłady takiego działania już istnieją, to przecież rosyjska prasa podległa pod Kreml pisze, że cytat: „Polska szkoli ukraińskie bojówki”, „Polski batalion walczy na Ukrainie”, „Polska pragnie odzyskać dawne ziemie na wschodzie leżące na Litwie i Ukrainie”itp.

To Rosjanie, jak wiemy w dzień 4 listopada święto ustanowione przez Putina – obchodzą jako swoje święto narodowe i Dzień Jedności Narodowej. Przypomnę iż jest to data wypędzenia polskich panów z Rosji. Mimo iż jak wiemy z historii polskie rządy na Kremlu w XVII trwały bardzo krótko, to według polityki medialnej Putina były istotnym zagrożeniem dla istnienia tego państwa.

Wiadomo z historii dziejów świata i państw, że wielkie potęgi i narody by istnieć i dominować muszą posiadać wroga. Wbrew faktom historycznym dla Rosji Putina wrogiem nie są Niemcy, na co wskazywać mogą historyczne fakty a Polska.

DLACZEGO POLSKA STAŁA SIĘ MEDIALNYM WROGIEM ROSJI.
Powodów według literatury przedmiotu takiego działania jest kilka, oto niektóre z nich.

 Po pierwsze– Polska wbrew pozorom i mitom nie odgrywa żadnego militarnego zagrożenia dla Rosji, ale stanowi zagrożenie kulturowe, cywilizacyjne. W Polsce jak powszechnie wiadomo żyje się obecnie lepiej niż w Rosji.

Po drugie – Polska aktualnie znajduje się na wyższym niż Rosja poziomie cywilizacyjnym w zakresie wprowadzania reform gospodarczych i społecznych w tym sum pieniędzy ze środków unijnych przeznaczonych na te cele.

Po trzecie– Polska jako członek UE i NATO korzysta z wielu przywilejów z tego wynikających np. dotyczących swobodnego przepływu towarów, usług i ludzi po całym terytorium UE. Prowadzi także ożywioną politykę uniezależniania się od dostaw surowców z Rosji.

Po czwarte – Polska jest krajem z którym liczą się partnerzy na terytorium UE, jest także w strategicznym sojuszu z USA. Politycznie odgrywa znaczącą rolę na terytorium środkowej Europy.

Po piąte – według samych Rosjan w Polsce istnieją największe tendencje tzw. „rusofobii” o czym wielokrotnie wspominał Putin w czasie swoich konferencji prasowych.

Po szóste – to rosyjskie kreowanie wśród społeczeństwa Rosji tzw. „polonofobii” czyli niechęci do narodu polskiego. Media Rosji realizują tę politykę oddziaływania na swój naród od czasu zakończenia rewolucji bolszewickiej, gdzie komunistyczna propaganda traktowała Polaków jako wrogów klasowych i okupantów taki stan rzeczy trwał aż do zakończenia II wojny światowej. Przejawem tej polityki był np. mord Katyński. Po zakończeniu II wojny światowej aż do roku 1980, gdy Polska była częścią imperium sowieckiego propaganda ZSRR w stosunku do Polski kreowała ZSRR jako wyzwoliciela spod okupanta hitlerowskiego oraz panowania kapitalizmu.

Dla Rosji wyjście Polski spod jej wpływów politycznych i gospodarczych stanowił cios dla polityki i strategii globalnej. Stąd diametralna zmiana polityki Rosji wobec Polski idąca w kierunku uzależniania gospodarczego oraz w zakresie wywierania presji politycznych i militarnych na Polskę np. poprzez koncentrację sił zbrojnych Rosji w Kaliningradzie itp.

PROPAGANDA ROSJI I CO DALEJ ?

Propaganda, jak wiemy z literatury przedmiotu, rządzi się pewną logiką działań i celów jednak w przypadku Rosji od dawna jest ona oderwana od istniejącej rzeczywistości. Przykład to ostatnie wydarzenia militarne i propagandowe na Ukrainie i pełne w nim zaangażowanie logistycznie oraz militarne Rosji i samego Putina. Rosja na swój użytek karmi swoich obywateli, „bzdurami wyssanymi z palca” jak twierdzą politycy amerykańscy, ale to po to by odwrócić ich uwagę od prawdziwego strategicznego działania militarnego jako agresora wywołującego konflikt wojny w Europie – aneksja Krymu iż zakusy na odzyskanie panowania w danym bloku wschodnim.

Rosja obawia się rosnącej roli Polski na arenie międzynarodowej i zrobi wszystko, by się temu przeciwstawić metodami wojny psychologicznej, pozostawionej agentury oraz sporymi pieniędzmi. Na portalach internetowych, co pokazują media na świecie, a szczególnie w Polsce odzywają się „dziwni polskojęzyczni” pseudo obywatele Polski agentura Rosji popierają politykuję ekspansji Rosji – takie wypowiedzi oraz artykuły można przeczytać także i na tym portalu.

Polska, według opinii wielu ekspertów jest silna tylko w sojuszu strategicznym z USA stanowiąc wspólną politykę Unii Europejskiej wobec Rosji. I tak już się dzieje i to bardzo dobrze.

Gdy polityka Rosji ewidentnie, w świetle ostatnich wydarzeń w Europie, zmierza do militarnej konfrontacji z NATO i UE na polu gospodarczym oraz militarnym, to patriota, a przypomnę iż patriota to postawa pełna szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie swego życia i zdrowia w imię jej obrony w każdej chwili jest przeciwko takim wrogim działaniom Rosji wobec Polski. Patriota zatem to osoba, której postawa charakteryzuje się przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste. Patriotyzm oparty jest zatem na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością.

W przypadku gdy mówimy o Polsce i Polakach podkreślam słowo Polska i Polacy, a nie polskojęzyczni obywatele Rosji czy jej agenci zamieszkali na terytorium RP, to patriotyzm Polaka, w chwili gdy Rosja niewątpliwie sposobi się do wojny z Polską ( nie koniecznie militarnej ale propagandowej, gospodarczej itp), o czym wspomniał także i Prezydent RP., to także i postawa wchodząca w zakres tzw. rusofobii.

Rosja od dawna wprowadziła całkowity zakaz handlu z Polską wszelkimi artykułami i to jeszcze przed nałożonym embargiem przez UE (przykłady blokowania towarów rolniczych w tym i mięsnych) w ostatnim okresie, jak wiemy z przekazów medialnych, zamknęła przed naszym transportem swoje drogi a sama co robi ? No właśnie oto przykłady :

 POLSKI RYNEK ZALEWANY JEST ROSYJSKIMI TOWARAMI.

„Bojkotuj rosyjskie produkty” namawiają Polaków media, ma być to odzew za rosyjskie embargo na polską żywność.

Nie kupujemy od dzisiaj paliwa na takich stacjach benzynowych jak Łukoil. Za każdy litr zapłaconego na tej stacji przez nas paliwa, to nasze pieniądze trafiają do rosyjskiej gospodarki i rosyjskich polityków, którzy nałożyli embargo na naszą żywność.

Nie kupujemy pod żadnym pozorem takich alkoholi jak: Żubrówka, Soplica, Absolwent, Bols, Palace i Royal – zdziwieni! Tak to nie są polskie wódki, znalazły się one niestety w rękach Russian Standard największego producenta alkoholi w Rosji i to ten producent sprzedaje nam Polakom wymienione alkohole, a my kupujący myślimy, że to krajowe towary nic bardziej mylnego, a nasze pieniądze trafiają znowu do Putina.
Nie kupujemy węgla opałowego typu groszek, który sprowadzono do Polski w ilościach milionów ton. Ten węgiel jest tańszy od naszego krajowego, ale mniej energetyczny w konsekwencji i tak na tym tracimy, a nasze pieniądze za ten węgiel trafiają być może także i do zakładów produkujących w Rosji rakiety wycelowane w Polskę. Kupujmy zatem węgiel oznaczony przez Izbę Gospodarczą sprzedawców Polskiego Węgla jako towar Polski.

Nie kupujemy rosyjskich butów marki Kari i Centro produkowane one są w Polsce od 2012 r. Właścicielami są Rosjanie.
Zapominamy o oprogramowaniu antywirusowym do komputerów marki Kaspersy Lab – to towar rosyjski należący do petersburskiej firmy Agnitum Ltd., oraz Dr. Web stworzony przez moskiewską firmę Doctor. To oprogramowanie może posiadać jak ostrzegają media wirusy szpiegowskie i nasze dane z komputerów znajdą się szybciutko w Rosji.

Zapominamy od dzisiaj o oponach do naszych samochodów marki Nokian uznanej Fińskiej firmy – kontrolę nad nią niedawno przejęli Rosjanie.Uwaga Rosjanie kamuflują swoje produkty używając na opakowaniach nazw angielskich np. na herbacie Greenfild firmy Orimi Handel lidera na rosyjskim rynku herbaty.

Oczywiście towarów pochodzenia rosyjskiego, które kupujemy, a nasze pieniądze trafiają do Rosji jest więcej wymienione to tylko nieliczne celem pokazania skali występującego problemu.
A może już czas najwyższy popierać nasz krajowy rynek i kupować głównie rodzime dobre towary. Osobiście rozpocząłem bojkot towarów rosyjskich, kupuję nasze krajowe i państwa do tego zachęcam.

ZAKOŃCZENIE

Nie będzie nie jest rusofobem ten kto widzi wielki dorobek Rosyjskiego narodu w Europejską kulturę, i tutaj wszyscy są zgodni co do tego , że odegrała ona i odgrywa ogromną rolę postępu i scalania się postaw Europejczyków. W moim rozumieniu rusofob to osoba, która jest za ekspansywną i agresywną polityką wielkomocarstwowej Rosji zagrażającej Polsce i co do tego nie ma nikt żadnych wątpliwości, słowo „nikt” dotyczy oczywiście patriotów.

Otrzymałem dziedzictwo patriotyzmu i miłości do ojczyzny od najlepszych synów tej ziemi od narodowych bohaterów :oficerów i dowódców – żołnierzy AK, NSZ, Żołnierzy Wyklętych którzy pamiętali jak 17.09.1939 r, Rosja Sowiecka napadała na Polskę , jak w katowniach sowieckich wymordowano kwiat inteligencji polskiego narodu i za te zbrodnie ludobójstwa kaci nie zostali do tej pory osądzeni ! Wiem czym był w Polsce komunizm i jakie przyniósł Polakom straty – to wie już każde niemal polskie dziecko. Ilu w tamtym okresie czasu patriotów zostało zdradziecko zamordowanych przez władze komunistyczne wspierane z Moskwy wspomnę tutaj choćby postać największego patrioty Żołnierza Wyklętego rotmistrza Witolda Pileckiego i wielu innych zamordowanych na polecenie z Moskwy za to iż mienili się być Polakami i patriotami. I o tym wiedzą młodzi patrioci tej ziemi wiedzą i kultywują dziedzictwo swoich bohaterów.

Zdaję sobie sprawę z tego iż istnieje w kraju grupa ludzi, którzy nie mogą pogodzić się z tym iż zmienił się ustrój i nastawienie do komunizmu a „Resortowi” tracą władzę i przywileje a na scenę polityczną powoli wkraczają młodzi patrioci to ci których kiedyś wyszydzano i okrzyknięto „kibolami|” a są nimi lekarze, prawnicy, inżynierowie, i robotnicy to dzięki nim narodowy patriotyzm rodził się i budził powoli ale skutecznie na stadionach. Z tych stadionów zalał kraj wypełniając dziedzictwo Żołnierzy Wyklętych i całe szczęście i zaręczam nikt tego procesu już nie odwróci – Chwała bohaterom ! Chwała młodym patriotom to do was należy przyszłość Polski.

Każdy ma prawo do swoich postaw, odczuć czy wypowiedzi i to daje nam prawo demokracji o ile te wypowiedzi czy postawy nie zagrażają bezpieczeństwu Polski – takie jest moje zdanie.

Materiał ten napisałem sprowokowany wieloma ujawniającymi się negatywnymi komentarzami polsko języcznej agentury Putina na temat Polski, gospodarki, bezpieczeństwa energetycznego i militarnego oraz walki z pandemią Covid 19 w zakresie szczepień, tych dla których Moskwa widnieje jako cel najważniejszy.

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika JanAndJan

30-12-2021 [17:15] - JanAndJan | Link:

@Tezeusz
Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule.  Rusofob nie brzmi dumnie i patriotyczne. Rusofob, jak każdy inny - fob jest synonimem wyrazu - idiota. No chyba, że to jest choroba? Nie pozdrawiam. Bo zdrowy człowiek nie jest rusofobem, a chorego trzeba leczyć. Pozdrowienie więc, byłoby szyderstwem i nagrywaniem się z ułomności. Tego - prawdziwy Polak - nie uczyni.

Obrazek użytkownika Tezeusz

30-12-2021 [17:41] - Tezeusz | Link:

@JanAndJan jak sam o sobie piszesz jesteś - fobem lewackim " chorym idiotą" i to jest na fakcie a ja dodam idiota lewak z LGBT z ułomnościami.A tak na marginesie dodam,ze jesteś na moim blogu gościem i tak się zachowuj, bo jak do tej pory na NB nic porządnego nie napisałeś tylko same inwektywy taki Scierwoneonowy Trolll, taka kolejna " szperaczka Persowa"

Obrazek użytkownika JanAndJan

30-12-2021 [18:52] - JanAndJan | Link:

@Tezeusz 
Uwagi ad personam litościwie pomijam. Nie ta liga. Natomiast treści zawarte w felietonie, podlegają restrykcjom wynikającym z Art. 256 KK
§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Działanie publiczne, ale niekoniecznie w miejscu publicznym.
Publiczność działania sprawcy jest jednym ze znamion przestępstwa nawoływania do nienawiści. Nie chodzi jednakże o „miejsce publiczne”, bo np. okrzyki nawołujące do nienawiści można wnosić na pustej ulicy czy w zamkniętym, wyludnionym parku, do którego wdarł się sprawca. Istotnym jest to, że działania sprawcy są dostępne dla większej ilości osób (takim „miejscem” jest np. w Internet).

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/prawnicy-...
 

Obrazek użytkownika Tezeusz

30-12-2021 [21:07] - Tezeusz | Link:

@ anAndJan
"Ja Rosję i Rosjan - kocham. Niestety - bez wzajemności.
Pozdrawiam" -

Kolejny troll czerwony  nam się ujawnił na NB niebywałe !
a to to już dom wariatów :
"Uwagi ad personam litościwie pomijam. Nie ta liga. Natomiast treści zawarte w felietonie, podlegają restrykcjom wynikającym z Art. 256 KK
§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."

Czytałeś chyba inny materiał to nie Izwiestia !

Faktycznie lecz się na nogi bo na głowę to już za póżno lewaku z LGBT kochający Rosję to wybierz wolność i wyp... do Moskwy.
 

Obrazek użytkownika sake3

30-12-2021 [18:34] - sake3 | Link:

Nie bawmy się w słówka rusofob,rusofil,oskarżanie o to komentatorów i wzajemne kłótnie na blogu.Trzeba śledzić ostatnie wypowiedzi Rosjan,a te są niepokojące. Złowrogi Ławrow wypowiada się dziś jak najgorzej-nazwał kraje Europy Wschodniej w tym Polskę ,,bezpańskimi'',a w domyśle psami.Po rozpadzie Układu Waszawskiego Polska straciła wg niego ,,własciciela''i to niekwestionowanego Europy Środkowej.Nie obyło się bez gróźb w przypadku innegi niż on sugeruje zdania czy niesubordynacji. Obawiam się że wielu z opozycji w Polsce marzy o scenariuszu wepchnięcia nas w rosyjskie ramiona i o ,,rozsądnych'' propozycjach Rosji w stosunku do NATO a więc i dla Polski. Szkoda,że te rozsądne propozycje wsparte są groźbami w razie ich nie zaakceptowania i poddania się walkowerem.A jednak są Polacy taką twardą polityką zachwyceni,

Obrazek użytkownika Pers

30-12-2021 [18:54] - Pers | Link:

@sake3
//Złowrogi Ławrow wypowiada się dziś jak najgorzej-nazwał kraje Europy Wschodniej w tym Polskę ,,bezpańskimi'',a w domyśle psami.//
Mogłabyś podać link do oryginalnej wypowiedzi? Chodzi mi o filmik albo zapis na oficjalnej stronie rządowej.
"Jedna baba drugiej babie" w maglu nie interesuje mnie.
Wiesz sake... Ja przykładam wielką wagę do szczegółów :)

Obrazek użytkownika sake3

30-12-2021 [20:21] - sake3 | Link:

@Pers....Wywiad Ławrowa na stronie MSZ Rosji. olnk/mid.ru.

Obrazek użytkownika Pers

30-12-2021 [21:03] - Pers | Link:

@sake3
Nie pal goopa, podałaś link strony ambasady FR a nie link do tej konkretnej wypowiedzi.
Za idiotę mnie masz?
Tak to możesz sobie pogrywać z kolegami z desantu.

Obrazek użytkownika Tezeusz

31-12-2021 [07:07] - Tezeusz | Link:

@Pers
"Za idiotę mnie masz?"
Ale ty nim jesteś !!! dobrze ,że się sam przyznajesz.
Sam o sobie piszesz :

"ty gostek jesteś po prostu jebnięty :)
Wchodzenie z takim idiotą jak ty w jakąkolwiek polemikę jest absurdem."

Faktycznie z takim idiotą szperaczkową to tak.

Obrazek użytkownika Tezeusz

30-12-2021 [20:36] - Tezeusz | Link:

"Ci, którzy teraz promują „szczepionki”, zostaną zmiecieni. „Dlatego są to przedmioty jednorazowego użytku. Biden jest prawie martwy, Boris Johnson i Macron są frajerami… Czas, w którym szczepionki mRNA wyrządzą szkody, to od 2 do 3 lat. Zakres, w jakim pobrano mRNA (w "szczepionkach"), przekroczył ich najśmielsze oczekiwania”.

Tak pisze jeden ze znanych na NB trolli pejsowych pochodzenia ukraińskiego - faktycznie mu odwaliło- cóż mózg obumiera z braku szczepionki. Idiota sowiecki

Obrazek użytkownika JanAndJan

30-12-2021 [19:14] - JanAndJan | Link:

@sake3
Poniekąd zostałem wywołany do talicy, dlatego zabieram głos. Nie odnosząc się do "felietonu", gdyż po 1,5 akapitu odpuściłem sobie dalsze czytanie, zgadzam się z Pani wnioskami. Nieco inaczej bym akcentował, ale "wici trzeba słać, larum grać". Rosja działa zawsze zgodnie z planem, nie zawsze realizacja jest perfekt, ale plany... dalekosiężne.. Dzisiaj, tu i teraz.. Coś musiało sprowokować lub bardzo zaboleć stronę rosyjską. Możliwe, że twardy opór na granicy? Z tyłu głowy czuję też niepokój - Rosjanie to arcymistrzowie blefu i wielopłaszczyznowych rozgrywek...coś knują. Możliwe, że nasz wyrachowany friend zza oceanu, maczał w tym knuciu palce..? I władza warszawska coś tak za spokojnie czeka na rozwój sytuacji.. Z tego co czytam, skala tzw. podwyżek cen nośników energii i pochodnych będzie bardzo duża, a i prognozy pogody są zimowe raczej.. Efekty niezadowolenia społecznego mogą być wybuchowe..? Nie wiem o czym marzy opozycja , targowica i pożyteczni idioci. Jednego jestem pewien: Rosji i Rosjan nie wolno lekceważyć. A, kochać..? Jak, kto lubi. Ja Rosję i Rosjan - kocham. Niestety - bez wzajemności.
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika sake3

30-12-2021 [20:41] - sake3 | Link:

@JanAndJan.....Nie wywoływałam Pana do tablicy ,dałam tylko ogólnie wyraz niechęci do kłótni i oczerniania się wajemnego na blogach i w komentarzach..Dziwi mnie jedno,że krytykujemy rusofobię,germanofobię czy inne ale zapominamy o polakofobii.Pozwalamy każdemu na opluwanie Polaków a nawet z takim łaczymy się w oszczerstwach wobec Polski.Dlaczego powiedzieć cokolwiek złego choć prawdziwego o Rosji jest dla wielu zbrodnią,a szkalowanie Polaków albo przechodzi bez echa albo wzbudza zainteresowanie i akceptację? Przez niejakiego Persa zostaję notorycznie nazywana ,,babą z magla'' bo nie podzielam jego miłości do Rosji,ale nie widziałam nawet krótkiej jego wypowiedzi krytykujących tych co szkalują Polskę.Więc jak to jest z tymi fobiami.?Panu nawet nie chce się czytać idiotycznego jak pisze tekstu Tezeusza.Ale czy on zawiera nieprawdę?Nie było zestrzeleń przez Rosję samolotów,nie było napadu na Gruzję,czy aneksji Krymu a w przypadku Polaków wcześniejszych  wywózek na Sybir?Pan kocha Rosję ale jak rozumiem można kochać pojedynczych mniej czy bardziej znanych Rosjan,można ich podziwiać i szanować.Ale dlaczego pogardliwe słowa Ławrowa o bezpańskiej Polsce mają mi się podobać?

Obrazek użytkownika Pers

30-12-2021 [20:54] - Pers | Link:

@sake3
//Przez niejakiego Persa zostaję notorycznie nazywana ,,babą z magla'' bo nie podzielam jego miłości do Rosji,ale nie widziałam nawet krótkiej jego wypowiedzi krytykujących tych co szkalują Polskę.//
Kłamiesz sake. Wielokrotnie pisałem notki potępiające ataki na Polskę.
Poszukaj a znajdziesz. Publikuję od 2008 roku więc trochę się nazbierało :)

Idź kobiecino i nie łżyj więcej.

Obrazek użytkownika JanAndJan

30-12-2021 [22:33] - JanAndJan | Link:

@sake3
Pani Sake. Wywołany do tablicy zostałem przez autora omawianego tekstu, nie przez Panią (może ciut, ciut?). Wypowiadam się w swoim i tylko w swoim imieniu. Proszę więc  nie łączyć mnie z Panem @Pers. Chociaż wypowiedzi P.  Persa (przepraszam Pana za poufałość) cenię, zwłaszcza wyważony ton, w relacji do moich pogladów. Przyzna Pani, że wolno mi kochać kogo i co chcę, wyjatkowo nie jest to Vanuatu, tylko Rosja. W innym komentarzu, a-rzach pisałem  już za co, kogo i dlaczego. Nikła wiedza P. Tezeusz i zaślepienie, powodują ..to, co powodują. Rzeczywiście, nie przeczytałem tekstu i z treścią nie polemizuję, bo jej nie znam. Preambuła - moim zdaniem - wyczerpuje (sugeruje też, dalsze) znamiona szerzenia nienawiści na podłożu etnicznym. Nigdzie nie będę kierował sprawy, bo ..mi się nie chce. Poza tym - to problem Pana Admina. Proszę zwrócić uwagę na poziom jadu i nienawiści w wypowiedziach Autora.  Źdźbło w oku bliźniego, to i tak eufemizm. Infantylne wy...anie inaczej myślących do Moskwy itd. raczej nie dodają powagi temu portalowi i @Tezeusz. Powoływanie sie za każdym razem, a wy, albo personalnie Pan.. nie zauważa konfudowania Polski etc. jest jałowe. Proszę mi wierzyć - zauważam i zabieram głos w tej sprawie. Również historyczne odniesienia, zaszłości polsko - rosyjskie były i są przeze mnie jasno oceniane, a moje stanowisko stanowczo deklarowane. Proszę też nie wkladać w moje usta czegoś, czego nie powiedziałem. Pani ocena wypowiedzi P. Ławrowa, jest Pani sprawą. Moje zdanie, równie krytyczne, nie pozbawia mnie jednak konstatacji, że minister spraw zagr. Rosji, jest mistrzem dyplomacji, prowokacji, itd.itp. Po przeczytaniu Pani komentarza, poszperałem w necie i okazuje się, żę P. Putin rzucił cukierka Europie zach. Informując o zakończeniu budowy i w perspektywie zmniejszeniu cen, tylko jeszcze kilka formalności po stronie "europejskich partnerów".. W tym samym czasie, jak Pani pisze, P. Ławrow dezawuuje Polskę i inne kraje...W polityce nie ma przypadków, jeżeli się zdarzają, to są starannie wyreżyserowane (nie pamiętam autora). 
Na koniec. Nie pisałbym rekomentu, gdyby nie dotyczył on Pani. Wyraz szacunku i sympatii. No i logo..fajne 😉
Pozdrawiam
Ps. W kwestii..tęczy.. 2-3 lata temu, za moim oknem, w ciepły jesienny dzień odbył się event. Wcześniej szeroko reklamowany w mediach, komunikacji miejskiej, w przestrzeni publicznej. Przy czynnym udziale młodzieży w wieku 8-18 lat oraz dorosłych, urządzono coś jakby święto, festyn środowisk ...tęczowych.. występy sceniczne, obsceniczne i pozasceniczne...w biały dzień, w samo południe, w dzień targowy, przy tłumie gapiów.. niekompletne lub ażurowe stroje i mnóstwo tęczowych flag i przemarszów. Plus alkohol.. do wieczora balanga... Żeby nie być wulgarny i agresywny (trudno jest nie być) - bardzo bym nie chciał, żeby mój wnuczek rósł i żył w takim świecie.

Obrazek użytkownika Tezeusz

31-12-2021 [07:34] - Tezeusz | Link:

@ Jan

"Ja Rosję i Rosjan - kocham. Niestety - bez wzajemności.
Pozdrawiam" - "

Te twoje słowa załatwiają całą twoja tyradę kim i czym jesteś soviet ! Na moim blogu nie jesteś dobrze widziany. Zresztą nic sensownego na tym blogu oprócz inwektyw i miłości do Rosji nie napisałeś.
 

Obrazek użytkownika JanAndJan

31-12-2021 [12:46] - JanAndJan | Link:

@Tezeusz
Skoro się tykamy, to proszę bardzo (nota bene zwyczaj proletariacki, lumpenproletariacki). Z założenia traktuję ludzi poważnie i z rewerencją - każdy mierzy swoją miarą. Z czasem - c'est la vie - sami się weryfikują, a ważną miarą dla mnie, są m.in. dystans do siebie i poczucie humoru. O kulturze osobistej, wiedzy ogólnej, obyciu ..nie wspominam, bo to oczywiste. Fajnie, jak jeszcze są autentyczni i nie przerysowani w emocjonalnej ekspresji - bo to i ciężkim słowem, i żołnierskim żartem czasem trza. Żeby nie przeciążać Twoich obwodów scalonych  - obydwu - krótko: aniś Ty Himilsbach, o bycie Einsteinem, też Cię nie posądzę, by nie zdruzgotać resztek Twojej samooceny. Poetycko i skondensowanie bym zdefiniował Twoje zachowanie (to, dla P. Admina - zachowanie, nie człowiek.. hmmm, autocenzura i kindersztuba..) - głupi gówniarz. Skorzystam z Twojej przyjacielskiej rady - głąbie. Głąb - część kwiatu rośliny spożywczej zwanej kapusta, o dużej zawartości pierwotnych minerałów i składników ożywczych. Wartościowy jako pasza dla trzody.  Cyt. P. Holoubka: ...wypierdalam. A Ty..pisz, pisz.. wartościowo..j.w.
Bez odbioru.
..but silence is gold.

Obrazek użytkownika Tezeusz

31-12-2021 [13:27] - Tezeusz | Link:

@JanAndJan |- to są twoje słowa :
"Ja Rosję i Rosjan - kocham. Niestety - bez wzajemności.
Pozdrawiam" - "

Te twoje słowa załatwiają całą twoja tyradę kim i czym jesteś soviet ! Na moim blogu nie jesteś dobrze widziany. Zresztą nic sensownego na tym blogu oprócz inwektyw i miłości do Rosji nie napisałeś.

Obrazek użytkownika sake3

31-12-2021 [13:01] - sake3 | Link:

@JanAndJan.....Być może przeszkadzam w przygotowaniach do dzisiejszej imprezy,ale chcę po prostu odneść się do Pańskich słów o Łwrowie.Nie chodzi mi by kwestionować jego talenty dyplomatyczne,bo w istocie jest nader zręcznym i przebiegły politykiem.Mnie zależy żeby przy tak częstych nieprzychylnych trściach dla Polski zająć się w dyskusjach własnie tym a nie oceną zdolności polityków. Niestety w Polsce takie wypowiedzi są przemilczane a w dyskusjach nawoływanie do szacunku samych siebie kwitowanie smiechem Polaków,że potrząsamy szabelką chcą wywołać wojenkę. Pan mój poprzedni wpis potraktował powaznie i bez inwektyw typu maglarka czy bidna kobiecina. .....Życzę wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku i udanej sylwestrowej imprezy. 

Obrazek użytkownika Pers

31-12-2021 [13:41] - Pers | Link:

@sake3
//Mnie zależy żeby przy tak częstych nieprzychylnych trściach dla Polski zająć się w dyskusjach własnie tym //
Mnie też zależy, dlatego wklejam często oryginalne teksty przemówień czy wywiadów. Tylko wtedy można rzetelnie dyskutować.
Nie da się uczciwie dyskutować na podstawie zmanipulowanych przekazów wyrwanych z kontekstu kolportowanych przez media i baby z magla.

Obrazek użytkownika JanAndJan

31-12-2021 [14:36] - JanAndJan | Link:

@sake3
Zanim czułości (z CAŁYM szacunkiem. Ot, poczucie humoru..) - merytorycznie. Nawet nie będę próbował z Panią polemizować czy uzupełniać... Jeżeli dobrze zrozumiałem, to zgadzam się. ZGADZAM się z Panią. Maluśkie alè.. proszę przepatrzeć jeno tytuły na NB. Odwoływanie się do... Oni, Onych, Jego, tych Złych... Ok. Super - diagnoza x ileś tam.. Od mieszania łyżeczką... Nie męczy już Pani takie... buksowanie kół w błocie... Ech..  rosyjskie stepy...;-) Katonów ci u nas dostatek (nomen omen - Starszych) tylko "robić nie ma komu". Jałowe, samozadowalające równanie w dół (pikuś), GRANIE W ICH GRĘ. A, to już poważniejsza sprawa. Inicjatywa taktyczna, strategiczna... planowanie.. a, b, c,.. Jako Państwo, jako Naród. Polska. Reaktywność - coraz lepsza, natomiast profilaktyka i odstraszanie - niekoniecznie. Nie będę Pani zabierał czasu, ale przykładów, pomysłów na riposty, odstraszanie - można... Dużo. Innym razem. Jeśli Pani zechce kontynuować ten wątek..
Dziękuję za Życzenia. Umówmy się, że Pani nigdy nie przeszkadza. Człowiek o innej wrażliwości niż moja, jest mile widziany w dyskusji. Poza tym, odpowiada mi tonacja Pani wypowiedzi i zupłnie inne argumenty.. Ciekawe.. Hmmm.
Aaa, zapomniałbym... o fajnym logo ;-)
W tym miejscu już czas by - Życzyć Pani na ten wieczór komfortu i zadowolenia z faktu, że spędziła go Pani tak - jak chciała. W przyszłym zaś roku.. już.. już... za chwilę.. :))
By zapamiętała Pani te Życzenia i za 365.. spojrzała za siebi, z czułym uśmiechem... bez słów
Na początku było słowo. ONO zamknęło wyobraźnię w kształt,  marzeniom dało dotyk i smak, i olśnienie wschodem słońca.
Nie wiem, czy było warto.. czuły uśmiech na wspomnienie.. Pozostał i trwa
Tego Pani Życzę
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Pers

30-12-2021 [18:44] - Pers | Link:

 Rusofobia, jak wszystkie inne "fobie" to strach przed Rosją w każdej jej postaci a przynajmniej głęboka niechęć. Oczywiście istnieją inne "fobie" wśród Polaków: germanofobia, żydofobia, klaustrofobia i wiele innych. Praktycznie każdy człowiek ma jakąś fobię, często nawet o niej nie wiedząc, a która objawia się w jakimś momencie. Zwłaszcza gdy jest sztucznie podsycona.

Rusofobia ma się jednak jak najlepiej. Media wszystkich odcieni zgodnie dmuchają w tę samą trąbę "fobiczną" co nie jest niczym szczególnym bo istnieją określone tematy, jak np. picdemia, gdzie ukryci za kurtyną ustawiacze świata dyktują określony dyskurs. Czasami wajcha jest przekładana i zbiorowa nienawiść jest kierowana przeciwko innemu wrogowi, obecnie przeciwko Chinom. Taktyka medialna zawsze jest taka sama i polega w pierwszym rzędzie na opisie strasznych zagrożeń, które stwarzają określone państwa dla "wolnego świata". Tak się jednak dziwnie składa, że to właśnie ten "wolny świat" z USA na czele wywołał praktycznie wszystkie konflikty zbrojne na świecie po II WŚ.
Wywołanie określonych fobii skierowanych przeciwko określonym państwom ma głębokie uzasadnienie praktyczne. Stanowi pewnego rodzaju przygotowanie artyleryjskie poprzedzające właściwy atak militarny. Tak było w przypadku Jugosławi, Iraku, Libii czy Afganistanu. Należało przygotować opinię publiczną do tego co miało się wydarzyć. I wydarzyło się.

 Teraz też jest realizowany ten sam schemat. USA od dawna ostrzą sobie zęby na Rosję, która po jelcynowskiej Smucie zaczęła dążyć do odzyskania należnej, mocarstwowej pozycji. Z Chinami podobnie. Dopóki były jedynie" fabryką świata" przynoszącą ogromne zyski zachodnim korporacjom to były w porządku. Ale jak tylko zaczęły trochę rozpychać się na świecie to wzbudziło to gniew USA, które już zdążyły się przyzwyczaić do roli światowego żandarma i hegemona.

 Wracając jednak do rusofobii. Medialne wysiłki mające na celu wywołanie strachu i obżydzenia Rosji najbardziej są prawdopodobnie nasilone w Polsce. Powody są oczywiste - mamy długą i burzliwą wspólną historię i z pewnością jest wielu Polaków, których przodkowie doznali strasznych krzywd od Sowietów. Piszę celowo "sowietów" bo zbrodnie popełniane na narodzie polskim niekoniecznie były dokonywane przez etnicznych Rosjan choć z pewnością też. Bandytów i morderców nie brakuje w żadnym narodzie.
 Rusofobia w Polsce jest bardzo potrzebna naszym "sojusznikom" bo Polska stanowi bardzo ważny element w osaczaniu Rosji przez USA i NATO. Oprócz tego jesteśmy bardzo usłużnym "ratlerkiem" ujadającym zza pleców swojego pana i jako członek UE możemy wraz z bałtyckimi "mocarstwami" blokować wszelkie inicjatywy mające na celu normalizację stosunków z Rosją.
 Tak z grubsza wygląda schemat manipulacji medialnych. To, że nie służy to Polskiej Racji Stanu jest oczywiste dla każdego myślącego Polaka.

Obrazek użytkownika Kaczysta

30-12-2021 [20:17] - Kaczysta | Link:

Władymirze Putinie uratuj nasz upadły kraj przed PiS-em i Unią Europejską.
Zbawco przybądź!

Obrazek użytkownika Pers

31-12-2021 [00:30] - Pers | Link:

@kaczuś
//Władymirze Putinie uratuj nasz upadły kraj przed PiS-em i Unią Europejską.
Zbawco przybądź!//
Widzisz kaczusiu jakim jesteś niewolnikiem?
Ty musisz mieć pana.
Założę się o wszystkie pieniądze, że byłbyś pierwszym, który by stawiał bramy powitalne.
Polska jest dla Polaków i mamy prawo i siły, żeby rządzić się sami. Tacy jak ty wieszają się u obcych klamek.
Fuj!

Obrazek użytkownika Tezeusz

30-12-2021 [21:15] - Tezeusz | Link:

#Pers tchórzu...
 
Pers tak piszesz :
"Mogą ale nie chcą.
Ukraińcy to jeden z ruskich narodów i ruskie nie mogą ich skrzywdzić.//
No właśnie!
Kampania lądowa mogłaby się wiązać z ofiarami wśród ludności cywilnej.
A tak "armia" ukraińska dostanie trochę szybkich bombek z powietrza i przestanie istnieć.
To będzie świetna lekcja poglądowa co może czekać USA/NATO."

Faktycznie jesteś zdrowo trzepnięty soviet oj zdrowo !

@Pers
Dlaczego atakujesz NATO, bezpieczeństwo Polski, wychwalasz wroga i politykę Putina oraz Rosję. Dlaczego jestes tchórzem blokujacym możliwość komentowania twoich pro rosyjskich materiałów na NEon24. Dlaczego o Powstaniu Wielkopolskim nie napisałeś materiału. Za twoją postawę twoi przodkowie jak by żyli spuścili by tobie niezłe lanie. Nie chwal sie nimi bo im ujmę przynosisz a oni walczyli o Polskę !
Piszesz tak w rocznice wybuchu Powstania Wielkopolskiego :
"NATO, mimo, że to wyjątkowo bandycka organizacja utworzona w celu realizacji imperialnych ambicji USA.."

"Wbrew temu co wbija nam od dziesięcioleci tępa, rusofobiczna, syjonistyczna propaganda to Rosja nie napadnie na Polskę z jednego prostego powodu - bo nie mają w tym żadnego interesu. Bardziej przyda im się partner do interesów niż inwazja i użeranie się z polską partyzantką (kto myśli inaczej, nie wierzy w Polaków, to tchórz i potencjalny kolaborant oraz zdrajca). O kosztach politycznych i wizerunkowych nie wspomnę. Dalej nie będę się nad tym tematem rozwodził bo mądry wie a głupiemu i tak nie wytłumaczysz. ."
 
Dlaczego, dlaczego...odpowiedz jest juz znana.

 Wypie....z mego blogu trollu pejsaty..." kocie sowieckie łajno "

Obrazek użytkownika Kaczysta

30-12-2021 [21:34] - Kaczysta | Link:

Rosja to walący się trzeci świat - im podlejszy język z Moskwy, tym podlejsza jej sytuacja - zaczynają ciążyć wielomilionowe zbrodnie czasów zarówno wojny jak i pokoju - vide zamknięcie Memoriału.Stalin wiecznie żywy, zostawił potomstwo komunistyczno- nacjonalistyczne
Państwo degeneratów.
Połowa chora na ADIS gruźlicę rzeżączkę i syfilis Druga połowa to alkoholicy A taki chazarski żyd Ławrow to typowy alkoholik  Bredzi co mu car Putin każe
 

Obrazek użytkownika Pers

30-12-2021 [21:39] - Pers | Link:

@kaczus
//Połowa chora na ADIS gruźlicę rzeżączkę i syfilis Druga połowa to alkoholicy A taki chazarski żyd Ławrow to typowy alkoholik//
To dlaczego tak się boicie tych degeneratów?
Nie ma dnia, żebyście nie beczeli :)
Przecież oni nie byliby w stanie odpalić nawet jednej bombki atomowej a Biden biega za Putinem, żeby ten chciał z nim porozmawiać.
Nic nie rozumiem...

Obrazek użytkownika Tezeusz

31-12-2021 [07:38] - Tezeusz | Link:

@ Pers sam dałeś sobie odpowiedż na zadane pytanie cytuję twoje słowa o sobie :

"Ty gostek jesteś po prostu jebnięty :)
Wchodzenie z takim idiotą jak ty w jakąkolwiek polemikę jest absurdem."

https://spiritolibero.neon24.p...

Napisałeś o sobie " jebnięty" prawdę i tak trzymaj.

"Wiesz co cieciu?
Z analfabetami nie dyskutuję.
Wypad!"

Tak traktujesz tych co pokazują kim i czym jesteś - cham !

Obrazek użytkownika Tezeusz

01-01-2022 [06:59] - Tezeusz | Link:

"A więc: Rosja nie chce Ukrainy, Stany Zjednoczone ani Unia Europejska nie chcą walczyć o Ukrainę. Jednak Rosja wciąż jest oskarżana o przygotowywanie się do interwencji wojskowej, obiecując jej „piekielne sankcje”, jeśli to zrobi. Wszystko to służy wielu interesom. Kompleks wojskowo-przemysłowy i Pentagon potrzebują niestabilności na świecie, aby uzasadnić faraoniczne sumy wpłacane do budżetu Departamentu Obrony. Ale wojna na Ukrainie może zmieść Josepha Bidena.."

"Polska jak zwykle jest w awangardzie ratlerków, które na zlecenie USA i NATO ujadają na Rosję i Białoruś. Czułe spotkanie Prezydenta RP z białoruską kuchtą kreowaną na "prezydenta Białorusi" było tak żenujące, że brak na to słów w słowniku kulturalnego człowieka. USA w końcu dobiją jakiegoś targu z Rosją bo nie mają innego wyjścia a my zostaniemy, jak zwykle, z ręką w nocniku."

https://spiritolibero.neon24.p...

Tylko idiota może coś takiego napisać albo... sowiecki troll

Obrazek użytkownika Tezeusz

02-01-2022 [09:03] - Tezeusz | Link:

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

21-01-2022 [11:55] - krzysztofjaw | Link:

Pana wskazanie pod moi postem (https://krzysztofjaw.blogspot....) linku do tego tekstu skłoniło mnie do jego powtórnego pzrczytania i zgadzam się z Pana konstatacjami. 
Pzdr