NIEZWYKLE WAŻNA PUBLIKACJA z 1936 roku !!!!!!!

Dzisiaj w radiu usłyszałam ciekawą wypowiedź. Jedna z komentatorek życia politycznego zauważyła, że manifestujących w ostatnich protestach można śmiało przyrównać do niegdysiejszego proletariatu. To stwierdzenie na tyle mnie zaciekawiło, że sięgnęłam po pewną książkę, którą zadekowałam na dnie biblioteczki. Publikacja ta została przeze mnie wybrana, gdyż odnosiła się do komunizmu, a została wydana w Warszawie w roku 1936.

Jeden z jej rozdziałów nosi tytuł "Istota i treść ateizmu bolszewickiego". Różni się on znacznie od pozostałych części książki ze względu na swoją budowę. Składa się w dużej mierze z punktów, uszeregowanych w wybranych kategoriach.

Chciałabym zaprezentować go Państwu w całości, gdyż stanowi dobrze przeprowadzoną i syntetyczną analizę oglądu ówczesnej rzeczywistości.

Oto jego treść :

"Obfite i zazwyczaj ordynarne momenty propagandowe bezbożnictwa bolszewickiego nie stanowią jednak jego oblicza faktycznego. Ateizm bolszewicki posiada dość rozległy plan swej destrukcyjnej działalności, sięgający do ostatecznego wytępienia religii nie tylko w Rosji, lecz i na całym świecie.

Dla osiągnięcia tego celu różnych używa środków, zależnie od potrzeb i okoliczności.

Podstawową jednak tendencją antyreligijnej polityki bolszewickiej jest wprowadzenie w życie zasady, aby jednostka, stanowiąca część składową społeczeństwa sowieckiego, była pozbawiona wiary i nie mogła jej wyznawać jako idei reakcyjnej, szkodliwej i sprzecznej z zasadami rzekomego socjalizmu. Dążą więc do przerobienia w człowieku światopoglądu religijnego na marksistyczny czy materialistyczny, jako gwarantujący aktywne budownictwo socjalizmu praktycznego.

Bezwzględną walkę z religią bolszewicy zaliczają do jednego z najważniejszych zadań politycznych w przekonaniu, że ta walka zadecyduje o losach "czystego" socjalizmu.

Wychodząc z tego założenia, bolszewicy zaliczają do oportunistów wszystkich ateistów, którzy nie doceniają konieczności prowadzenia akcji antyreligijnej i uważają ich za wrogów bolszewizmu.

Odnośnie do metod i sposobów walki z religią - to tutaj nie krępują się doborem środków i uważają, że wszystko jest godziwe, co tylko prowadzi do celu. Nie zapominają jednak tej zasady dekorować hasłami humanitarnymi, by tym sposobem skorzystać z ludzkiej naiwności i słabo rozwiniętego krytycyzmu.

Jednym z główniejszych środków do osiągnięcia tego celu jest literatura w postaci książek i prasy, którą dzięki olbrzymiej swej rozpiętości tematycznej i ilościowej może docierać nie tylko do najdalszych zakątków Rosji, lecz i daleko poza jej granice.

Tym więcej, że słowo drukowane w ideologii marksistowskiej jest rzeczywistą formą "elektronu psychosferycznego", z których ma się składać "psychosfera" jako namiastek chrystianizmu, tak jak atmosfera fizyczna składa się z elektronów fizycznych.

Dla ilustracji podajemy wykaz języków, w których jest prowadzona propaganda antyreligijna : Adigejski, arabski, angielski, asyryjski, awarski, azerbejdżański (tiurkski), Bałkarski, baszkirski, białoruski, bułgarski, buriacki, Chakaski, chiński, czeczeński, czerkieski, czeski, czuwaski, cygański, Dargiński, dungański, Estoński, ewinkijski (tunguski), ewinkijski (łamucki), Finnokarelski, francuski, Grecki, Hebrajski, hiszpański, holenderski, Itelmeński, inguski, Jakucki, japoński, Kabardyński, kałmucki, karaczejewski, karakałpacki, karelski (północny), karelski (twerski), kirgiski, komi (permski), komi (zyriański), korejski, kozacki, kumandyński, kumycki, Letgalski, lezgiński, litewski, Łakski, Mansyjski (wogólski), maryjski (górny), maryjski (wschodnio-ługowy), mongolski (hałcha i buriacki), mordowski (erzia), mordowski (moksza), Nanajski (goldski), nenecki (samojedowski), niemiecki, niwchski (gilacki), nogajski, Ojrocki, orawetlański (czukocki), ormiański, oseciński (digorski), oseciński (iroński), perski, POLSKI, rosyjski, rumuński, Selkupski, serbski, słowacki, szorski, szwedzki, Tabasarański, tatarski (kazański), tatarski (krymski), tatski, turecki, tuziński, Udejski, udmurski, ujgorski, ukraiński, Węgierski, włoski, żydowski (żargon).

W przytoczonych wyżej 88 językach i narzeczach w okresie 1917 - 1934, za wyjątkiem artykułów prasowych, w kwestiach antyreligijnych wydano około 15 tysięcy jednostek bibliograficznych, wyczerpujących program szeroko zakrojonego planu walki z religią i obejmujących zagadnienia następujące :

1. Historia
a). historia ateizmu w Sowietach
b). biografia działaczy ateistycznych.

2. Organizacja bezbożnictwa
a). co to jest organizacja ateistyczna
b). Komitern a bezbożnictwo
c). "WKPb" (Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna bolszewików) a bezbożnictwo
d). "SWB" - Związek bezbożników wojujących.

3. Program akcji ateistycznej
a). Programy :
- instrukcje
- uniwersytety antyreligijne
- elementarze ateistyczne
- plany programowe
- odchylenia programowe
- wyniki akcji propagandowej.
b). Zadania programowe
c). Metodologia programowa
d). Materiały propagandowe
e). Podręczniki do nauki ateizmu :
- ogólne
- dla robotników
- dla wsi.
f). Prasa
g). Program wychowania aktywu bezbożnego
h). Program dla przedsiębiorstw (robotników)
i). Program dla wsi
j). Programy lokalne
k). Program dla młodzieży
l). Program rewolucyjno-polityczny
ł). Informatory programowe.

4. Religia, nauka, ekonomia
a). Religia i nauka
b). Paleontologia
c). Antropologia
- Darwinizm
d). Astronomia
e). Socjologia
f). Cywilizacja
g). Kultura
h). Nauki przyrodnicze
i). Biologia
j). Medycyna
k). Ekonomia :
- pięciolatka
- praca
- produkcja
- kooperacja
l). Armia
ł). Formy propagandy antyreligijnej.

5. Państwo i ateizm
a). Konstytucja
b). Prawo o religijnych organizacjach
c). Prawo cywilne
d). Prawo karne
e). Zagadnienia ogólno-prawne.

6. Literatura piękna antyreligijna
a). Poezja
b). Beletrystyka.

7. Akcja ateistyczna za granicą
a). I. P. S. - Internacionał Proletarskich Swobodomyślaszczich (Międzynarodówka Wolnomyślicieli Proletariackich)
b). I. P. F. - Internationale Proletarer Freidenker.

8. Przeszkody w akcji antyreligijnej

9. Komunizm a religia
a). Marks i marksizm
b). Lenin i leninizm
c). Komunizm a religia
d). Polityka a religia.

10. Doktryny antyreligijne :
a). Filozofia
b). PSYCHOLOGIA
c). Diamat (materializm dialektyczny)
d). Istmat (materializm historyczny).

11. Historia religii

12. Zwalczanie podstaw religii
a). W zakresie teologii :
- Religia
- Bóg
- Chrystus - chrześcijaństwo
- Biblia
- Dogmaty : o Matce Boskiej, o Sakramentach, o Zmartwychwstaniu, o Cudach, o Duchach.
- Dusza
- Święci.

13. Moralność

14. Etyka

15. Uroczystości kościelne
- Wielkanoc
- Boże Narodzenie
- Inne uroczystości
- O kulcie religijnym w ogóle.

16. Obrzędy

17. Byt

18. Kościół Katolicki
a). Papież. Watykan
b). o Kościele.

19. Katolicyzm

20. Cerkiew prawosławna

21. Wyznania chrześcijańskie i niechrześcijańskie
- chrześcijańskie
- niechrześcijańskie
- pogańskie.

22. Duchowieństwo
a). Duchowieństwo katolickie :
- polskie
- inne
b). Duchowieństwo prawosławne
c). Duchowieństwo innych wyznań.

23. Rodzina
a). Prawodawstwo sowieckie o rodzinie
b). Literatura antyreligijna o rodzinie.

24. Kobieta

25. Dzieci
a). W kwestii dziecięcej
b). Literatura dla dzieci.

26. Młodzież

27. Szkoła i wychowanie

28. Wieś

29. Związki zawodowe i robotnicy

30. Etnografia

31. Prasa, czasopisma antyreligijne

32. Różne rodzaje akcji antyreligijnej
a). Praca w klubach
b). Radio
c). Kino
d). Muzea
e). Wydawnictwa - albumy.

33. Teatr

34. Sztuka
a). Sztuka - estetyka
b). Muzyka :
- muzykologia
- utwory muzyczne.
c). Malarstwo

35. Kalendarze

36. Ilustracje, plakaty

37. Wydawnictwa poświęcone bibliografii antyreligijnej " (str. 11 - 16)

----
I co Państwo na to ? Niezwykle dokładnie wykonana i prawdziwie mrówcza praca. Chciałabym, byśmy pod wyżej wspomnianym kątem przyjrzeli się aktualnie występującej przeciwko Polskiemu Rządowi proletariackiej młodzieży.

Czy zauważacie Państwo jakieś podobieństwa pomiędzy bolszewickim stylem działania, a obezwładniającym cały świat bezbożnictwem ? Jeśli autorem dzisiejszych działań nie jest Kreml, to jest nim ktoś, kto na rosyjskiej "ideologii" wzoruje się w wysokim stopniu. 
 
Czy przypadkiem nie przed tego typu ateizmem ostrzegała w Fatimie Maryja ?

Wszystkie powyższe cytaty pochodzą z książki : "Katolicyzm a komunizm", autorstwa Antoniego Starodworskiego, wydanej w Warszawie w 1936 roku.

 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

30-10-2020 [20:16] - wielkopolskizdzichu | Link:

Stęknęła i urodziła...mysz.

Obrazek użytkownika tricolour

30-10-2020 [20:24] - tricolour | Link:

"Jeśli autorem dzisiejszych działań nie jest Kreml, to jest nim ktoś, kto na rosyjskiej "ideologii" wzoruje się w wysokim stopniu" - doktor praw z komunistycznej uczelni. Wraz z grupą czerwonych pomagierów.

To oczywista oczywistość.

Obrazek użytkownika dr Anna

30-10-2020 [20:59] - dr Anna | Link:

Zapomniałam napisać, że polecam też Państwu książkę x. Stanisława Podoleńskiego zatytułowaną "O życie nienarodzonych" z 1933 roku. Całość tekstu dostępna jest w serwisie "Polona.pl".