Czemu akurat wielbłąd i ucho igielne?

Według św. Łukasza (18,18-25) pewien bogaty młodzieniec podszedł kiedyś do Jezusa i zapytał Go co jeszcze ma zrobić, by dostąpić zbawienia, skoro od najmłodszych lat nie cudzołoży, nie zabija, nie kradnie, nie zeznaje fałszywie, czci ojca swego i matkę swoją? Jezus odpowiedział mu:
"Jednego ci jeszcze brak: sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; potem przyjdź i chodź ze mną"
Jak pisze św. Łukasz, młodzieniec odszedł zasmucony, był bowiem bardzo bogaty.
Pan Jezus, gdy to zobaczył, powiedział:
"Jak trudno bogatym wejść do królestwa Bożego.
Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne,
niż bogatemu wejść do królestwa Bożego"
 
Te słowa Pana Jezusa, mówiącego uczniom, że prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż bogaty wejdzie do królestwa niebieskiego, są  bardzo znane. Może jest tak dlatego, że zostały przytoczone w trzech Ewangeliach, u św. Marka, św. Mateusza i św. Łukasza. A może dlatego, że jest to porównanie dosyć absurdalne! Czemu akurat wielbłąd przyszedł Panu Jezusowi do głowy? Kto, jak kto, ale On, nie używałby przypadkowych porównań! Wszystko to co mówił i robił, miało sens, nieraz tak głęboki, że niedostępny dla prostych ludzi, jakimi byli jego uczniowie. Bo byli  przecież prostymi ludżmi..., rybakami!
Rybakami!
Wśród uczniów Pana Jezusa byli rybacy.
 
Wyobraźmy sobie tę scenę. Jezus mówi słynne słowa do swoich uczniów...
 
A na czym znają się rybacy? Jakich porównań mógł użyć, by dotrzeć do rybaków. Może i widywali wielbłądy, ale...
Z pewnością to, na czym doskonale znali się uczniowie Pana Jezusa, to sieci. Musieli również umieć te sieci naprawić, stąd zapewne dobrze posługiwali się... igłami!
Jeden z elementów słynnej wypowiedzi Pana Jezusa: igła, ma wyraźne uzasadnienie. Ale drugi! Co z tym wielbłądem?
Na czym jeszcze znają się rybacy? Na budowie łodzi, na takielunku, na węzłach, na linach, na cumach!
Gdyby Jezus chciał pokazać swym uczniom coś, jakiś przykład, który dobitnie miał im pokazać, jak trudno bogatemu dostać się do Nieba, mógłby użyć porównania cumy i igły! Każdy kto kiedykolwiek widział cumę, żeglarską linę służącą do mocowania jednostek pływających do stałych elementów nabrzeża wie, że żadną miarą, żadna cuma nie wejdzie w ucho od igły! Na pewno doskonale zrozumieli to uczniowie Jezusa!
Skąd więc wziął się nieszczęsny wielbłąd? Odpowiedź znajduje sie w samym wielbłądzie. To błąd. Błąd tłumaczenia!
Ewangeliści byli Żydami i pisali po hebrajsku. W dzisiejszych czasach łatwo można zweryfikować pewne założenia, dzięki takiemu wynalazkowi, jak internet.
Szanowni Czytelnicy! Proponuję Wam teraz przeprowadzenie małego doświadczenia.  Wywołajcie sobie na ekranie waszych komputerów tłumacza Google.
W lewym okienku ustawcie język polski i wpiszcie dwa słowa: cuma i wielbłąd. W prawym okienku ustawcie język hebrajski!  Popatrzcie uważnie, jak w języku hebrajskim wyglądają oba słowa. Z łatwością da się zauważyć ewidentne podobieństwo. Oba słowa pisane po hebrajsku składają się z trzech znaków, z których pierwsze są takie same, a dwa następne w obu wyrazach są bardzo podobne! Jeżeli jeszcze uświadomimy sobie, że w czasach, gdy tłumaczono Ewangelie z hebrajskiego na grekę, nie było maszyn do pisania, ani drukarek i tłumacz miał przed sobą rękopis, wyjaśnienie błędu jest oczywiste! W czasie tłumaczenia z hebrajskiego na grekę, popełniony został (mały)błąd, który sprawił, że wiel(ki)błąd zajął miejsce cumy!
 
Innym przykładem, świadczącym o błędach w tłumaczeniu jest "namaszczenie w Betanii".
Zarówno Marek (14,3), jak i Mateusz (26,6) piszą, że Jezus przebywał w domu "Szymona Trędowatego". Problem w tym, że żaden trędowaty człowiek, zgodnie z literą Prawa, nie mógł mieszkać w normalnym domu i stykać się ze zdrowymi ludźmi, a już zupełnie wykluczone było, by ktoś przyszedł do niego w gości. Z kolei gdyby ktoś został uleczony, nie nazywano by go trędowatym!
Tę zagadkę da się rozwiązać podobnie jak poprzednią. Gdyby zapisać Szymona Trędowatego po hebrajsku, wyglądało by to tak: Shim'on ha-Zarua. Brzmi bardzo podobnie do Shim'on ha-Zanua, co oznacza: Szymon Esseńczyk. A ów Szymon - skryba esseńskiego pochodzenia - jest postacią historyczną znaną z pism rabinistycznych i  Józefa Flawiusza. I w tym wypadku mamy do czynienia z błędem tłumacza.
 
Powyższe dwa dowody pochodzą z dzieł współczesnego żydowskiego badacza Pinchasa Lapide*.
Błędami w tłumaczeniach da się również wyjaśnić kilka nieścisłości i różnic w opisie faktów z życia Jezusa, występujących pomiędzy różnymi Ewangelistami.
Jeden z wielu przykładów podaje inny biblista Jean Carmignac, w książce Początki Ewangelii synoptycznych:
"U Marka 1,7 i Mateusza 3,16 Jan Chrzciciel mów: "Ja nie jestem wart rozwiązać (lâshèlèt) rzemienia Jego sandałów", ale według Mateusza 3,11 mówi: "Ja zaś nie jestem wart nosić (za Nim) (lâs`èt) Jego sandałów". co jest już mniej naturalne."**
Jak widać, nie było w tym przypadku różnicy w relacji pomiędzy trzema Ewangelistami, ale zwykły błąd tłumacza.
Takich przykładów można znaleźć całe mnóstwo.
Przetłumaczenie Ewangelii z powrotem na hebrajski, ujawnia całą masę znaczeń i niuansów, które umykają w następnych przekładach. Pojawia się całe piękno poetyckich fragmentów Pism, które zniknęło po tłumaczeniach. Liczne tego przykłady wykraczają poza ramy niniejszego eseju.
 
Profesor Paolo Sacchi wykładowca hebrajskiego i aramejskiego na uniwersytecie turyński, sam będący laikiem, mówi wprost:
"To, że grecki tekst Ewangelii synoptycznych jest przekładem z pism hebrajskich, jest dla mnie jasne jak słońce. To oczywiste, wystarczy znać grecki i hebrajski, aby zdać sobie z tego sprawę."***
 
Tak zwany consensus, który - według racjonalistów - mówi, że Ewangelie zostały spisane po grecku, jest consensusem ludzi, którzy nie biorą w ogóle pod uwagę dowodów i wyników badań, które nie pasują do ich światopoglądu.  Ci "racjonaliści" ignorują zupełnie dowody na fakty niezgodne z ich przekonaniami.  Ale nie należy dać się im zakrzyczeć. Lista uczonych, przekonanych o hebrajskim rodowodzie Ewnagelii jest bardzo długa i zawiera nazwiska osób żyjących współcześnie, jak i tych, którzy pisali na przestrzeni wielu lat - od pierwszych wieków chrześcijaństwa, przez niesławne Oświecenie, aż po dzień dzisiejszy! Semityzmy w Ewangeliach znalazł na przykład Erazm z Rotterdamu w 1518, co naraziło go na naiwne zarzuty o bluźnierstwo ze strony protestantów.
 
A jaka jest konsekwencja faktu, że Ewangeliści spisali swoje dzieła po hebrajsku?
Konsekwencją, Moi Drodzy, jest CZAS!  
 
Czas powstania Ewangelii!
 
Zobaczmy, co o czasie powstania Ewangelii synoptycznych mówi cytowany już powyżej profesor Sacchi:
"Co się tyczy datowania Ewangelii, to dzieją się rzeczy niesłychane. Naukowe kryteria, które stosuje się do innych tekstów, przy Nowym Testamencie schodzą na boczny tor."****
 
Szanowni Państwo! Wmawia się nam, katolikom, że Ewangelie powstały kilkaset lat po męczeńskiej śmierci Jezusa. Robi się to po to, by zawartość Nowego Testamentu zdezawuować! By Prawdę zawartą w Księdze uczynić mniej prawdopodobną. Tymczasem, jeżeli Ewangelie powstały w języku hebrajskim to znaczy, że musiały istnieć wcześniej, niż najwcześniejsze egzemplarze greckie! Znany jest fragment Ewangelii datowany na 72 rok naszej ery! (To jest swoją drogą niezwykle ciekawa historia i opiszę ją niedługo w kolejnej notatce) To znaczy, że teksty Ewangelii musiały powstać znacznie wcześniej. To potwierdza, że przeczytali je i zaakceptowali naoczni świadkowie Męki i Zmartwychwstania! To z tą Prawdą walczą zajadle wrogowie naszej Wiary. I robią to tak skutecznie, że do swych kłamstw potrafili przekonać nawet niektórych hierarchów Kościoła!
Fakt, że Ewangelie powstały w tak krótkim czasie po Zmartwychwstaniu zasadniczo zwiększa ich wiarygodność i historyczność! Tym samym nie pozostawia czasu na - postulowany przez przeciwników Prawdy - proces "ubóstwiania" Jezusa. Tymczasem fakty są takie, że Jezus był Bogiem i jego uczniowie to wiedzieli. Od samego początku!
Nie dajcie sobie wmówić, Szanowni Czytelnicy, że jest inaczej! Jak ktoś Wam powie, że jest "consnensus", który mówi, że Ewangelie powstały w języku greckim i to później niż 70 lat po Wniebowstąpieniu - możecie go śmiało wyśmiać!
 
z poważaniem
Lech -Losek- Mucha
 
P.S. Tekst ukazał się na portalu Legion św. Ekspedyta
 
* Pinchas Lapide  Bibbia tradotta Bibia tradita, EDB, Bolonia 1999.
** Antonio Socci Wojna przeciw Jezusowi, Wydawnictwo Św. Stanisława BM, Kraków 2012 dz. cyt. str.312.
*** Tamże dz. cyt. str.317.
*** Tamże.

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Jonasz01

25-08-2015 [19:46] - Jonasz01 | Link:

Zawsze słyszałem, że ucho igielne, to była bardzo niska i wąska brama w Jerozolimie. Natomiast wyrazy wielbłąd i lina różnią się tylko literką e^; i - lecz taki proces zamiany "e" na "i" (itacyzmu) w grece ponoć miał miejsce po 200 roku. Ale jakie to ma znaczenie? Sens wypowiedzi Jezusa pozostaje czytelny.

Obrazek użytkownika Losek

25-08-2015 [20:44] - Losek | Link:

Odpowiedź na Pana pytanie znajduje się w drugiej części tekstu.

Obrazek użytkownika 3rdOf9

25-08-2015 [21:58] - 3rdOf9 | Link:

Bardzo ciekawy tekst. Ale ja też - tak jak mój przedmówca - znam wyjaśnienie, które mówi, że chodziło o jedną z bram Jerozolimy. Sprawa o tyle ma znaczenie, że sens przypowieści nie jest - w obydwu wariantach - taki sam.

Jeśli tłumaczyć, że wielbłąd = cuma i że "łatwiej jest cumie przejść przez ucho igielne", oznacza to tylko, że jest to po prostu operacja w zasadzie nierealna. Bogaci zatem raczej hmm... nie wejdą do Królestwa Niebieskiego. Ta interpretacja jest w sumie nieco dziwna, bo przecież można być bogatym i dobrym jednocześnie.

Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę wielbłąda i ciasną bramę, mamy interpretację znacznie ciekawszą. Wielbłąda do miasta nierzadko wprowadza się objuczonego - celem zbycia towarów, które się złowiło, wyhodowało, zaplotło... złupiło, czy jakie tam jeszcze formy przedsiębiorczości były w starożytności dostępne.

Wielbłąd jest zatem objuczony bogactwem, które znacznie utrudnia mu przejście przez bramę, ale go bynajmniej nie uniemożliwia.

Tak samo bogatemu przywiązanie do ziemskich dóbr raczej przeszkadza niż pomaga w przejściu przez Bramę Niebios, jak wielbłądowi bogactwo, które na sobie niesie - jakkolwiek z innych względów pożyteczne - przeszkadza akurat do przejścia przez bramę Jerozolimy.

Z jednym wyjątkiem: jeśli wielbłąd uklęknie i się przez tę ciasną bramę przeczołga - wtedy można uniknąć konieczności rozjuczenia go. A zatem: im jesteś bogatszy, tym więcej pokory potrzebujesz. Bogactwo nie uniemożliwia ci wejścia do Królestwa Niebieskiego, ale powoduje potrzebę większej pokory. Jest to logiczne: jeśli jesteś bogaty i możny, ciąży na tobie większa odpowiedzialność za to co robisz, względnie za to, czego zaniechałeś. Zależy od ciebie bowiem los nie tylko twój, ale twoich pracowników, może - jeśli masz władzę - twoich rodaków...

Uczniowie Jezusa znali się zapewne na cumach, być może też znali się na igłach (chociaż nie wiem, jak konkretnie wygląda proces naprawy sieci i jak wyglądał wtedy), ale - jako Żydzi - "znali się" także na swoim Mieście Wielkiego Króla.

Zatem przykład z wielbłąda i bramy nie byłby dla nich mniej zrozumiały aniżeli przykład z cumy.

Z drugiej strony, oczywiście, ostatecznym argumentem za prawdziwością tej czy innej wersji nie może być to, że jest piękniejsza, czy "fajniejsza" od innej.

Obrazek użytkownika Losek

25-08-2015 [22:23] - Losek | Link:

Wiadomo, że interpretatorzy Ewangelii musieli zmierzyć się wersją o wielbłądzie, bo błąd tłumaczenia miał miejsce na samym początku. Mnie osobiście wydaje się dużo bardziej prawdopodobne, że nazwa bramy powstała od przypowieści o wielbłądzie i uchu od igły niż odwrotnie. Ale to jest tylko jeden z wielu przykładów mogących świadczyć o hebrajskim oryginale Ewangelii. Tak naprawdę to jest szczegół, istotne jest to, że jeżeli Pisma powstały w języku hebrajskim lub aramejskim, to czas ich powstania przesuwa się znacznie do tyłu.

Obrazek użytkownika 3rdOf9

25-08-2015 [23:17] - 3rdOf9 | Link:

Bardzo możliwe, że Ewangelie były napisane po hebrajsku. Swoją drogą jednak, jeśli były pisane po grecku, to też nie musi mieć decydującego wpływu na datę ich powstania. Przecież greka też była w użyciu w starożytnym Rzymie - za czasów Jezusa elity mówiły po łacinie a "zwykli" ludzie posługiwali się greką "koine".

Tak więc, być może, jest odwrotnie: szczegółem jest to, po jakiemu była spisana Ewangelia a ważniejsze to, jak powstał wielbłąd :) Swoją droga fajnie by było gdzieś wyśledzić, jak się narodziła brama: ja o istnieniu takiej interpretacji dowiedziałem czytając - o ile dobrze pamiętam - "Rozmowy o Biblii" Anny Świderkówny...

Obrazek użytkownika Losek

25-08-2015 [23:42] - Losek | Link:

Oczywiście że grecka wersja nie musi oznaczać nic szczególnie złego, ale hebrajska przesuwa czas powstania w tył. Wśród zwojów z Qumran jest fragment greckiej wersji, a wiadomo, że te zwoje zostały tam złożone przed 72 r. n.e. To oznacza że w 72 roku juz krążyły przekłady Ewangelii! W komentarzach na Salon.24.pl ktos napisał, że ta brama nie istniala za czasów Jezusa. A ktos inny że nie istniała w ogóle...

Obrazek użytkownika kojott86

23-12-2017 [16:22] - kojott86 | Link:

Może w ewangelii słowo "bogaty" również zostało błędnie przetłumaczone. Może było napisane: skąpy, chciwy, przebiegły? Może zostało to przetłumaczone specjalnie z błędem, aby prości, wierzący ludzie bali się bycia bogatymi i przez to nie wchodzili w drogę bogatym możnowładcom? Może było to specjalnie tak przełożone po to, aby oddawać wszystko kościołowi? Jestem tego samego zdania, że bogaty może zarazem być dobry i wykorzystując swój intelekt do zarabiania pieniędzy, wspierać nimi ludzi, którzy nie są aż tak zaradni. Proszę zwrócić uwagę na to, że do dziś w Polsce (nie wiem czy podobnie jest w innych krajach) istnieje stereotyp, że bogaty to złodziej (w pewnej mierze to spuścizna komunizmu). Taka analogia jest krzywdząca szczególnie dla ludzi, którzy tak myślą, bo przez takie myślenie nie zmienią swojego życia. Poza tym w kościele jest wielu świętych, którzy byli zamożni. Próbowałem zrobić podobne śledztwo właśnie z porównaniem słów bogaty, zamożny, majętny itd. do słów chytry, skąpy itd., lecz nie znalazłem bardzo podobnych wyrażeń, więc może się mylę lub może istnieją jakieś synonimy tych słów rzadziej używane lub, które wyszły już z obiegu.

Obrazek użytkownika jaja -cek

25-08-2015 [23:15] - jaja -cek | Link:

dodam jeszcze jeden przykład, że błąd tłumaczenia lub interpretacja znaczenia słowa - może zmienić nawet IDEĘ
Otóż 5-te przykazanie w tłumaczeniu współczesnym brzmi: "...nie zabijaj"

no i mamy problemy natury moralnej, ideologicznej, mentalnej, prawnej
No bo młodzi ludzie odmawiają służby w wojsku,
bo kara śmierci nawet dla wielokrotnego mordercy sadysty - jest nie do zaakceptowania przez katolików
bo w obronie mojej rodziny prawo zabrania mi zabić napastnika ...

a okazuje się, że powinno być: "... nie MORDUJ"
(*niektóre tłumaczenia Biblii używają właśnie tego oryginalnego zapisu)

i nagle wszystko staje się logiczne, proste i jasne
Gdy to Ciebie ktoś zaatakuje - to w obronie własnej, własnej rodziny, własnego kraju - zabij go!
gdy usuwasz poczęte dziecko, które nie zrobiło ci krzywdy - to nie zabijasz tylko MORDUJESZ niewinnego
gdy masz do czynienia z mordercą i sadystą - to wydając na niego wyrok śmierci nie mordujesz ale zabijasz zbrodniarza

APELUJĘ do właściwych gremiów i osób
ZMIEŃMY to TŁUMACZENIE

Pan Jezus precyzyjnie używał słów, nie używał przypadkowych porównań! Wszystko to co mówił i robił, miało sens.

Obrazek użytkownika Losek

25-08-2015 [23:46] - Losek | Link:

Ja też czytałem o tym niedokładnym tłumaczeniu przykazań.

Obrazek użytkownika Kazimierz Koziorowski

26-08-2015 [12:23] - Kazimierz Kozio... | Link:

Wazny tekst, jakich nidgy za wiele dla Szukajacych jak i dla Watpiacych.
Ani tlumacze ani interpretatorzy Pisma nie sa w doktrynie osobami natchnionymi, tzn. nie powinny byc w zadnej czesci uwazani za wspolautorow tekstow objawionych.
Tym bardziej wiec trzeba podkreslac ze zarowno bledy jak i manipulacje w objasnianiu maluczkim i wielkim typu "co autor mial na mysli" byly i beda sie zdarzaly. Nalezy wiec zachowywac ostroznosc i szeroko dyskutowac o tekstach oryginalnych korzystajac ze wspolczesnych narzedzi i badan umyslow otwartch.
Poniekad po to mamy teologow zeby nam objasniali Pismo ale roznie im to wychodzi...