Dekalog instrukcją używania wolności

Zapraszm do obejrzenia wypowiedzi red. Michalkiewicza w sprawie używania Dekalogu... 
Dekalog nie ogranicza wolności ludzkich, to jest po prostu instrukcja obsługi życia w wolności i prawdzie... tak zwyczajnie i po prostu...
 

YouTube: