Sejm smoleński

Sprawozdanie Stenograficzne z 66 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 maja 2010 r. (drugi dzień obrad) (str. 141)

(Przerwa w posiedzeniu od godz. 19 min 21 do godz. 20 min 07)

Marszałek:
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę panie i panów posłów o zajmowanie miejsc.
Proszę państwa, informuję, że grupa posłów przedłożyła projekt rezolucji w sprawie wezwania prezesa Rady Ministrów do wystąpienia do władz Federacji Rosyjskiej o przekazanie stronie polskiej prowadzenia postępowania w sprawie katastrofy samolotu TU-154, mającej miejsce 10 kwietnia 2010 r.
(Gwar na sali)
(Głos z sali: Nic nie słychać.)

No, już dalej nie mogę, chyba że pan, panie pośle, sugeruje, żebym tu siadł, ale...
Proszę państwa, projekt ten został paniom i panom posłom doręczony w druku nr 3032.
Na posiedzeniu Konwentu Seniorów zgłoszono sprzeciw wobec uzupełnienia porządku dziennego o punkt obejmujący przeprowadzenie pierwszego czytania tego projektu.
Dodatkowo chcę poinformować, że odbyły się dwa posiedzenia Konwentu poświęcone tej sprawie – jedno z udziałem premiera, który składał obszerne wyjaśnienia. Te wyjaśnienia przedstawił także opinii publicznej w trakcie konferencji prasowej, o co zabiegały niektóre kluby.
Jest to zatem w myśl art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu punkt sporny porządku dziennego. Propozycję uzupełnienia porządku dziennego o ten punkt poddam pod głosowanie. Jej przyjęcie będzie jednocześnie oznaczać, że Sejm wyraził zgodę na zastosowanie w tym przypadku art. 51 pkt 1 regulaminu Sejmu.
Proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z pań...
(Poseł Antoni Macierewicz: Przepraszam, nie działa.)
Nie działa coś?
Bardzo proszę pana posła o sprawdzenie karty, ewentualnie wyrobienie zastępczej.
Karta w porządku, tak?
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za uzupełnieniem porządku dziennego o punkt w brzmieniu: Pierwsze czytanie projektu rezolucji w sprawie wezwania prezesa Rady Ministrów do wystąpienia do władz Federacji Rosyjskiej o przekazanie stronie polskiej prowadzenia postępowania w sprawie katastrofy samolotu TU-154, mającej miejsce 10 kwietnia 2010 r. (druk nr 3032), zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

W głosowaniu wzięło udział 428 posłów. Za oddano 158 głosów, przeciw – 268, 2 osoby wstrzymały się od głosu.
Stwierdzam, że Sejm propozycję odrzucił.

POSŁOWIE GŁOSUJĄCY PRZECIW:

PO
Arkit Tadeusz
Arndt Paweł
Augustyn Urszula
Aziewicz Tadeusz
Biernacki Marek
Biernat Andrzej
Bojko Bogdan
Brejza Krzysztof
Brodniak Roman
Brzezinka Jacek
Bublewicz Beata
Budnik Jerzy
Bukiewicz Bożenna
Buła Andrzej
Butryn Renata
Cebula Marek
Chmielewski Stanisław
Chwierut Janusz
Cichoń Janusz
Cieślik Leszek
Cieśliński Piotr
Czechyra Czesław
Czerwiński Andrzej
Czucha Zdzisław
Czuma Andrzej
Dąbrowska Alicja
Drozd Ewa
Drzewiecki Mirosław Michał
Dunin Artur
Durka Zenon
Dzięcioł Janusz
Dzikowski Waldy
Fabisiak Joanna
Fedorowicz Jerzy Feliks
Fiedler Arkady
Gadowski Krzysztof
Gałażewski Andrzej
Gąsior-Marek Magdalena
Gibała Łukasz
Gierada Artur
Głogowski Tomasz
Gowin Jarosław
Grabarczyk Cezary
Grad Aleksander
Grad Mariusz
Grupiński Rafał
Guzowska Iwona
Halicki Andrzej
Hanajczyk Agnieszka
Huskowski Stanisław
Jarmuziewicz Tadeusz
Jaros Michał
Jastrzębski Leszek
Kaczor Roman
Kania Andrzej
Karpiński Grzegorz
Karpiński Włodzimierz
Katulski Jarosław
Kaźmierczak Jan
Kidawa-Błońska Małgorzata
Klim Józef Piotr
Kochan Magdalena
Kochan Witold
Komorowski Bronisław
Konwiński Zbigniew
Kopacz Ewa
Kopaczewska Domicela
Kopeć Tadeusz
Korzeniowski Leszek
Kosecki Roman
Kozaczyński Jacek
Kozdroń Jerzy
Kozłowska-Rajewicz Agnieszka
Koźlakiewicz Mirosław
Krupa Adam
Krupa Jacek
Krząkała Marek
Kula Włodzimierz
Kulas Jan
Kulesza Tomasz
Kuriata Jan
Kutz Kazimierz
Lamczyk Stanisław
Lenz Tomasz
Leszczyna Izabela
Lipiński Dariusz
Litwiński Arkadiusz
Marcinkiewicz Michał
Matusik-Lipiec Katarzyna
Mężydło Antoni
Mikulicz Janusz
Miodowicz Konstanty
Młyńczak Aldona
Mroczek Czesław
Mrzygłocka Izabela Katarzyna
Mucha Joanna
Musiał Jan
Naguszewski Tadeusz
Namyślak Witold
Neumann Sławomir
Niesiołowski Stefan
Nowak Sławomir
Nowak Tomasz Piotr
Nowakowski Andrzej
Nykiel Mirosława
Okła-Drewnowicz Marzena
Okrągły Janina
Olechowska Alicja
Olejniczak Danuta
Olszewski Paweł
Ołowski Piotr
Orłowski Paweł
Orzechowski Andrzej
Orzechowski Maciej
Oświęcimski Konstanty
Pacelt Zbigniew
Pahl Witold
Piechota Sławomir
Pierzchała Elżbieta
Pietraszewska Danuta
Pięta Jarosław
Piotrowska Teresa
Pitera Julia
Plocke Kazimierz
Plura Marek
Pomaska Agnieszka
Preiss Sławomir
Raba Norbert
Raczkowski Damian
Radziszewska Elżbieta
Raniewicz Grzegorz
Raś Ireneusz
Ross Tadeusz
Roszak Grzegorz
Rozpondek Halina
Rutnicki Jakub
Rybicki Sławomir
Rynasiewicz Zbigniew
Ryszka Andrzej
Rząsa Marek
Rzymełka Jan
Saługa Wojciech
Schetyna Grzegorz
Sekuła Mirosław
Siedlaczek Henryk
Sitarz Witold
Skorupa Aleksander Marek
Skowrońska Krystyna
Sławiak Bożena
Smirnow Andrzej
Smolarz Tomasz
Staroń Lidia
Stolarczyk Jarosław
Stuligrosz Michał
Suski Paweł
Sycz Miron
Szczerba Michał
Szejnfeld Adam
Sztolcman Grzegorz
Szulc Jakub
Szumilas Krystyna
Szydłowska Bożena
Śledzińska-Katarasińska Iwona
Tomaka Jan Walenty
Tomański Piotr
Tomaszak-Zesiuk Irena
Tomczyk Cezary
Tomczykiewicz Tomasz
Tusk Łukasz
Tyszkiewicz Krzysztof
Tyszkiewicz Robert
Urban Cezary
Urbaniak Jarosław
Van der Coghen Piotr
Węgrzyn Robert
Wielichowska Monika
Wilk Wojciech
Witkowski Radosław
Wojnarowski Norbert
Wojtkowski Marek
Wolak Ewa
Wójcik Marek
Wykręt Adam
Zacharewicz Jacek
Zaremba Renata
Zawadzki Ryszard
Zawiła Marcin
Zdanowska Hanna
Zieliński Marek
Ziemniak Wojciech
Ziętek Jerzy
Żalek Jacek
Żmijan Stanisław
Żyliński Adam

PSL
Borkowski Krzysztof
Dutka Bronisław
Kalemba Stanisław
Kamiński Jan
Kasprzak Mieczysław
Kierzkowska Ewa
Krzyśków Adam
Łopata Jan
Łuczak Mieczysław Marcin
Maliszewski Mirosław
Olas Stanisław
Pałys Andrzej
Pawlak Mirosław
Piechociński Janusz
Racki Józef
Rakoczy Stanisław
Rygiel Wiesław
Sawicki Marek
Sławecki Tadeusz
Sopliński Aleksander
Stefaniuk Franciszek Jerzy
Sztorc Andrzej
Walkowski Piotr
Witaszczyk Stanisław
Żelichowski Stanisław

Lewica
Ajchler Romuald
Aleksandrzak Leszek
Arłukowicz Bartosz
Bańkowska Anna
Błochowiak Anita
Czykwin Eugeniusz
Garbowski Tomasz
Gintowt-Dziewałtowski Witold
Gołębiewski Henryk
Iwiński Tadeusz
Kalisz Ryszard
Kamiński Tomasz
Klepacz Witold
Kochanowski Jan
Kopyciński Sławomir
Kotkowska Bożena
Krasoń Janusz
Kruszewski Zbigniew
Łybacka Krystyna
Martyniuk Wacław
Matuszczak Zbigniew
Matwiejuk Jarosław
Matyjaszczyk Krzysztof
Milcarz Henryk
Motowidło Tadeusz
Napieralski Grzegorz
Ostrowski Artur
Pawłowski Sylwester
Pisalski Grzegorz
Pomajda Wojciech
Prządka Stanisława
Rydzoń Stanisław
Stec Stanisław
Streker-Dembińska Elżbieta
Szczepański Wiesław Andrzej
Wenderlich Jerzy
Wontor Bogusław
Wziątek Stanisław
Zbrzyzny Ryszard

niez.
Balicki Marek
Celiński Andrzej
Chlebowski Zbigniew
Galla Ryszard
Grzegorek Krzysztof
Szkop Władysław

SDPL
Sierakowska Izabella

DKP SD
Filar Marian
Lis Bogdan
Widacki Jan

POSŁOWIE NIEOBECNI:

PO
Gawłowski Stanisław
Graś Paweł
Gut-Mostowy Andrzej
Małecka-Libera Beata
Palikot Janusz
Sikorski Radosław
Suchowiejko Wiesław
Tusk Donald
Waśko Piotr
Zakrzewska Jadwiga
Zdrojewski Bogdan

PSL
Bury Jan s. Józefa
Grzeszczak Eugeniusz
Pawlak Waldemar

Lewica
Tomaszewski Tadeusz
Wikiński Marek

niez.
Komołowski Longin
Mojzesowicz Wojciech

SDPL
Borowski Marek
Ciemniak Grażyna

PiS
Dudziński Tomasz Mirosław
Jackiewicz Dawid
Jagiełło Jarosław
Jakubiak Elżbieta
Jaworski Andrzej
Łatas Marek
Rokita-Arnold Nelli

Polska Plus
Karasiewicz Lucjan

Od głosu wstrzymali się posłowie PSL: Kłopotek Eugeniusz i Zych Józef.

GŁOSOWANIE Nr 1 - POSIEDZENIE 66. Dnia 06-05-2010 Godz. 20:07