UWAGA RODZICE !!! Dzieci nie są wasze, należą do państwa...

O państwu Bajkowskich juz tutaj pisałem ale są inne przypadki, zaś w draństwie pt. państwo przeciwko rodzicom, zdecydowanie przodują szkopy... daf daj głos...
co tu pisać...jedno co wcale nie dziwi, to stanowisko czarnucha obamy w sprawie niemieckiej rodziny... a niemieckie (hitler)jugendmaty to w prostej linii działania rodem z czasów adolfa hitlera...

http://www.pch24.pl/dzieci-panstwowe,15021,i.html

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=9460&Itemid=100

Dzieci już państwowe!? Ostrzeżenie !!
 
Portal PCh24.pl pragnie ostrzec wszystkie polskie rodziny przed biegłymi z Rodzinnych Ośrodków Konsultacyjno-Diangostycznych. Bez ich zaangażowania w odbieranie dzieci rodzicom, ten tekst byłby krótszy o tysiące znaków. 
 
2013-05-24 pch24
To, co przed laty mogło wydawać się ponurą, ale fantastyczną wizją rzeczywistości rodem z zapadającego w pamięć thrillera, dzisiaj jest już powszechnie stosowaną praktyką. Państwa zabierają dzieci rodzicom. Często dzieje się tak z powodów ideologicznych.
 
Jeśli zastanawiasz się jeszcze, czy warto bronić rodziny i głośno manifestować swoje przywiązanie do niej, to ten tekst jest dedykowany właśnie Tobie. Jeśli masz już swoją rodzinę i wierzysz, że Twój dom jest bezpieczną szalupą na wzburzonych wodach otaczającego świata, musisz przeczytać ten tekst.
 
Na naszym portalu regularnie monitorujemy walkę z rodziną, którą prowadzą liczne środowiska, ale także państwo. Można by na ten temat napisać kilka książek. Jednym z głównych instrumentów represji państwa wobec rodziny jest zabieranie rodzicom dzieci. Nie w drastycznych wypadkach, ale tak po prostu. Gdy rodzina zmaga się z jakimś problemem, lub – zdaniem państwa – rodzice źle wychowują dzieci, urzędnicy obierają sobie jeden cel: zabrać dziecko. Oto spis dramatów rodziców i dzieci, dramatów, które przebiły się do mediów przez cały rok. Ile podobnych spraw dzieje się w zaciszu domowych ścian i państwowych urzędów?
 Zabrali matce dziecko, bo… przyniosła mu kołderkę
 Sprawa Kornelii Zdańskiej z Moskrzyna (woj. Dolnośląskie) budzi przerażenie, jak wiele może w Polsce wymiar sprawiedliwości wobec rodziców i ich dzieci. Zdańska jest samotną matką dwóch córek – trzyletniej Anety i pięciomiesięcznej Małgosi. Rodzina utrzymuje się z zasiłków, matka jest bez pracy. Dziewczynki zapadły na chorobę objawami przypominającą grypę żołądkową. Gdy Zdańska zjawiła się z córkami w szpitalu w Lubinie, nie wiedziała jeszcze, że będzie to początek rodzinnej tragedii.
 Matka spędzała u łóżek dziewczynek bardzo dużo czasu. Mimo, że była pięć miesięcy po porodzie, w szpitalu nie otrzymała żadnego łóżka. Spędziła na krześle kilka bezsennych nocy. Pewnego dnia najmłodszej dziewczynce przyniosła z domu kołderkę. To stało się przyczyną sporu ze szpitalnym personelem.
 Po kilku dniach małą Małgosię wypisano ze szpitala, ale objawy nie ustąpiły. Zduńską odesłano więc do szpitala we Wrocławiu. Tamtejsi lekarze zostali uprzedzeni o tym, że jest ona „dziwną i trudną matką”. Po pewnym czasie pracownicy wrocławskiej lecznicy poinformowali Zdańską, że może wrócić do domu, ale bez córki.
 Lekarze zawiadomili sąd we Wrocławiu, a ten Sąd Rejonowy w Lubinie, że matka zachowuje się „niepokojąco”. 18 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Lubinie wydał postanowienie o zabezpieczeniu dobra pięciomiesięcznej Małgorzaty Zdańskiej. Dziecko prosto ze szpitala trafiło do pieczy zastępczej w Domu Małych Dzieci w Jaworze, 60 kilometrów od miejsca zamieszkania matki.
 Przez kolejne tygodnie Zdańska walczyła o swoje dziecko, sąd jednak traktował ją jak intruza. Na przykład złożone przez nią zażalenie uznał za… wniosek. I uniemożliwił w ten sposób instancyjną kontrolę nad decyzją. Sąd, zakładając, że dobro dziecka jest zagrożone, oparł się na przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 109 § 1 i 2 pkt 5), które pozwalają wydać postanowienie w sytuacji zagrożenia dziecka w sposób natychmiastowy, bez przeprowadzenia rozprawy. Jako okoliczności uzasadniające wskazano na „niepokój lekarza prowadzącego dziewczynkę na temat stanu zdrowia psychicznego matki”. W swojej opinii sędzia oparł się na relacji lekarzy.
 Zdańska jednak nie odpuściła. 25 marca złożyła wniosek do Sądu Rejonowego w Lubinie, by zwrócił jej dziecko na czas postępowania. Wniosek został jednak oddalony. Dziecko nadal przebywa w Domu Małych Dzieci, 60 km od miejsca zamieszkania Zdańskiej.
 W końcu Sąd Okręgowy w Legnicy dopatrzył się nieprawidłowości w postępowaniu sądu pierwszej instancji. Zdańska nadal walczy o dziecko.
 W domu dziecka jest dobrze
Troje dzieci państwa Bajkowskich, którzy z własnej woli zgłosili się do Krakowskiego Instytutu Psychologii, wylądowało w domu dziecka. Zostały zabrane prosto ze szkoły, choć nie ma dowodów potwierdzających, że doszło do nieprawidłowości.
 To efekt sądowego orzeczenia z 30 stycznia bieżącego roku. Rodzicom zarzuca się, że „wadliwie funkcjonują w rolach rodzicielskich”. Równocześnie dzieci są zadbane, uczą się bardzo dobrze, wychowawcy prezentują o nich i o ich rodzicach pozytywną opinię. Nie ma też żadnych dowodów świadczących o tym, by zdrowie, bezpieczeństwo czy edukacja dzieci były zagrożone.
 Małżeństwo Bajkowskich odbywało terapię w Krakowskim Instytucie Psychologii. Łącznie przeprowadzono siedem spotkań rodzinnych i osiem małżeńskich. Psychologów zaniepokoiło stawianie dzieci w sytuacji nadmiernej samodzielności i odpowiedzialności a także pozycja ojca w rodzinie. Terapeuci powiadomili sąd o stosowaniu przemocy, ponieważ rodzice nieopatrznie przyznali w trakcie sesji, że stosują klapsy. Uszkodzeń ciała oczywiście nie stwierdzono.
 Dramat Bajkowskich trwa do dziś, bo Sąd Okręgowy w Krakowie podtrzymał orzeczenie sądu pierwszej instancji i dzieci po dziś dzień zostają w domu dziecka. Jak zresztą stwierdził rzecznik Sądu Okręgowego „dzieci zaadaptowały się w ośrodku, mają dobry kontakt z rówieśnikami”. Wydawać się może, że zdaniem państwowych urzędników, nigdzie nie może być dzieciakom lepiej jak w domu dziecka.
 Ojciec bez prawa do dziecka za… religijność
 9 – letni Rafałek to syn małżeństwa, w którym kobieta była wyznania ewangelickiego, a ojciec katolikiem. Między małżonkami miało dojść do sporu na tle religijnym. Oboje rodzice złożyli w sądzie w Wysokiem Mazowieckiem wnioski przeciwko sobie o pozbawienie władzy rodzicielskiej.
 Sąd podjął decyzję absurdalną. Opierając się na decyzji biegłych stwierdził, że ojciec jest… zbyt religijny oraz, że jego rodzina to osoby zacofane kulturowo i w związku z tym odebrał mężczyźnie prawa rodzicielskie. Absurd sięgnął więc zenitu.
 Bo mieli za mało pieniędzy…
 14 września 2012 roku, w Lubaczowie, policja wkroczyła do mieszkania Agnieszki i Tomasza. Małżeństwu odebrano czwórkę dzieci. Powód? Zła kondycja finansowa rodziny. Kto wydał decyzję? Kurator. Dopiero po południu potwierdził ją sąd.
 Rodzice nie otrzymali żadnego dokumentu potwierdzającego interwencję. Sama rodzina zaś jest daleka od jakichkolwiek patologii: żadne z rodziców nie ma problemów z alkoholem, czy zatargów z prawem. Dzieci odebrano na podstawie absurdalnych przepisów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 Chcieli uczyć dzieci w domu. Mogą je stracić
 Niemieckiej rodzinie, która uciekła do Stanów Zjednoczonych, aby móc uczyć dzieci w domu, grozi deportacja. Nasi zachodni sąsiedzi nie tolerują bowiem nauczania domowego. Mimo, że rodzice powoływali się przy tym na praktykę innych krajów oraz Powszechną Deklarację Praw Człowieka, która gwarantuje decydującą rolę rodziców w wychowaniu swych dzieci. Na małżonków Romeike nałożono wysokie kary pieniężne i zagrożono im odebraniem praw rodzicielskich.
 Rodzinie przyszli z pomocą Amerykanie ze Stowarzyszenia na rzecz Prawnej Ochrony Nauczania Domowego. W 2010 roku rodzina otrzymała azyl polityczny, sędzia federalny ds. imigracyjnych uznał, że stosunek niemieckich władz do nauczania domowego jest zaprzeczeniem amerykańskich wartości.
 Orzeczenie to nie zyskało uznania w oczach Białego Domu, który je zakwestionował. Mimo, że sąd apelacyjny nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie, jednak przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości ostrzegli, że 9-osobowa dziś rodzina Romeike może zostać pozbawiona prawa do azylu. Petycję w ich obronie podpisało już ponad 100 tys. Amerykanów.
 Nie ma szczepienia, nie ma dziecka
 Szwedzki sąd apelacyjny pozbawił Annie i Christera Johanssonów praw rodzicielskich w stosunku do ich syna Dominika. Pretekstem był brak wszystkich obowiązkowych szczepień ochronnych chłopca i „ubytki w zębach”. Obserwatorzy sprawy zauważają, że tak naprawdę zasadniczym powodem decyzji sądu o pozbawieniu praw rodziców, było domowe nauczanie.
 Sprawa Dominika Johanssona ciągnęła się od 25 czerwca 2009 r. Wtedy to policja wraz z pracownikami socjalnymi wtargnęła na pokład samolotu, który miał lecieć do Indii – rodzinnego kraju Annie Johansson – i zabrała chłopca oraz rodziców bez nakazu i jakiegokolwiek aktu oskarżenia. Lokalni urzędnicy twierdzili, że interwencja była konieczna, aby zapewnić Dominikowi „prawo do edukacji”.
 Ojciec chłopca próbował rozmawiać z urzędnikami, ale ci go ignorowali. Stwierdzili jedynie, że „edukacja publiczna jest prawem każdego dziecka”. Chłopiec został umieszczony w rodzinie zastępczej. Johanssonowie mogli go widywać pod ścisłym nadzorem, jedynie przez godzinę co 3 lub 5 tygodni.
 Latem 2010 r. szwedzki parlament przyjął nową ustawę oświatową, która praktycznie zakazuje tzw. domowego nauczania, a ponadto zmusza prywatne szkoły do realizowania tego samego programu, zgodnie z którym dzieci w szkołach publicznych są nauczane.
 W Szwecji działa wręcz cały system „odbierania dzieci rodzicom”. Zapoczątkowali go socjaliści, którzy w 1979 roku zaczęli zaglądać rodzinom do domów. Zakazano wówczas wymierzania klapsa. Dziś prawo tak się rozwinęło, że dziecko można stracić z byle powodu. Rocznie odbiera się rodzicom 20 tys. dzieci.
 Jesteś przeciw multi-kulti? Dawaj dziecko!
 Władze lokalne miasta Rotherham w South Yorkshire zdecydowały o odebraniu trojga dzieci rodzicom zastępczym, należących do eurosceptycznej i krytycznej wobec polityki multikulturowości Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP).
 Dzieci, które zostały odebrane rodzicom z Rotherham nie urodziły się w Wielkiej Brytanii, a w jednym z europejskich krajów. Na tej podstawie uznano, że potrzeby kulturowe dzieci związane z ich pochodzeniem nie będą zaspokajane.
 Oburzenie decyzją władz wyraził przywódca UKIP Nigel Farage, jeden z najbardziej wyrazistych polityków zasiadających w Parlamencie Europejskim. Zażądał on, by osoby odpowiedzialne podały się do dymisji.
 Władze lokalne Rotherham są zdominowane przez przedstawicieli Partii Pracy. W odpowiedzi na ostrą krytykę decyzji o odebraniu dzieci zwrócili się oni do urzędników o przeprowadzenie dochodzenia w tej sprawie.
 Jugendamty odebrały rodzicom niemal 40 tys. dzieci
 Federalny Urząd Statystyczny poinformował, że w roku 2011 niemieckie Urzędy do spraw Młodzieży, tzw. Jugendamty odebrały rodzinom rekordową liczbę – 38 500 nieletnich. To statystyki tylko z JEDNEGO ROKU. 
Wiele osób – w tym prawnicy – zwraca uwagę, że praca Jugendamtów nie jest w wystarczającym stopniu kontrolowana przez instytucje państwowe, co jest ewenementem w skali wszystkich państw europejskich. Pokrzywdzeni przez urzędników rodzice, niezależnie od narodowości, nie mają w starciu z nimi żadnych szans. W każdej chwili do drzwi może zapukać urzędnik Jugendamtu i oznajmić, że za chwilę zabierze dziecko. Często wystarczy jakiś błahy powód, podejrzenie o złe wychowywanie lub… niesprawdzony donos.
Oprac. Ged
Portal PCh24.pl pragnie ostrzec wszystkie polskie rodziny przed biegłymi z Rodzinnych Ośrodków Konsultacyjno-Diangostycznych. Bez ich zaangażowania w odbieranie dzieci rodzicom, ten tekst byłby krótszy o tysiące znaków. 
 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika cassiodorus

27-05-2013 [22:47] - cassiodorus | Link:

"...uważaj, niemiec to jest niemiec..."
Tu Goryl dotknął sedna sprawy.Dla Niemca wychowanego w duchu bizantyjskim każda władza jest świeta.Z władzą się nie dyskutuje.Hitler powiedział im ,że sa bogami to byli bogami,dziś ideolodzy Nowej Lewicy powiedzieli niedawnym hitlerowcom , że są pederastami i swingersami to stali się nimi automatycznie ,pomimo ,że jeszcze ich ojcowie wrzucali wszelkich zboczków do pieca.Tu tkwi dramat i przestroga dla wszystkich potomnych-Niemiec to jednak Niemiec.Wykona zawsze to co władza powie chocby to był sam Szatan ,bo to leży w jego cywilizacji

Obrazek użytkownika z Niemiec

27-05-2013 [23:08] - z Niemiec (niezweryfikowany) | Link:

Szanowny Panie, moze i dobrze by bylo, gdyby sprawy
z tymi Niemcami byly tak proste, jak Pan to przedstawil.
Osobiscie widze, ze jest to bardziej skomplikowanie niz tylko
" zamawianie pieciu piw ".
Prosze pamietac, ze:
" Die Deutschen sind das Volk der Dichter und Denker " :))

Obrazek użytkownika takijeden

27-05-2013 [23:44] - takijeden | Link:

troszke ciężko, albo zaslepienie tak wielkie.
skoro sami niemcy wiedza o sobie doskonale to co cassidorus napisal:

http://faszinationmensch.com/2...

"Der Deutsche: absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage!"
Carl Friedrich von Weizsäcker

to wlasciwie sedno sprawy i zaden "Ersatzdeutscher" tego nie zmieni

Obrazek użytkownika z Niemiec

28-05-2013 [00:14] - z Niemiec (niezweryfikowany) | Link:

Nie dramatyzuj, dopoki " mamy " takiego Carla Friedricha von Weizsäckera i jego brata,
to smialo mozna powiedziec, " jeszcze Niemcy nie zginely ":))

Obrazek użytkownika z Niemiec

28-05-2013 [00:18] - z Niemiec (niezweryfikowany) | Link:

Nie dramatyzuj, dopoki " mamy " takiego Carla Friedricha von Weizsäckera i jego brata,
to smialo mozna powiedziec, " jeszcze Niemcy nie zginely ":))

Obrazek użytkownika cassiodorus

28-05-2013 [00:26] - cassiodorus | Link:

Że są narodem dowiedzieli się bardzo póżno np w przeciwieństwie do Polaków, u których jedność narodową bardzo wyrażnie widać już w czasach Łokietka.Mówi się ,że Niemców uświadomił Martin Arndt w 1812 pisząc pieśń ''Was ist das Deutschen Vaterland''
Jeżeli w Niemczech unosi się myśl zachodnia np Alberta Wielkiego czy D von Hildebranda to nie ma tragedii.Świat otrzyma wiele piekna i dobra.Ale gdy zaczynają dominować duchy Hegla,Kanta,Fichtego ,Lutra ,Marksa , Rosenberga czy tzw Szkoły Frankfurckiej to starcie z niemieckim barbarzyństwem jest nieuchronne a liczba ofiar nie do zmierzenia.Aborcja,eutanazja czy zdziczenie seksualne jest dziś ideologią w wydaniu właśnie bizantyjsko-niemieckim, opracowaną i zamienioną w niezwykle misterny system na uniwersytecie frankfurckim ,to taki twór jak mówią powstały z syntezy Marksa z Freudem.Ten duch właśnie unosi się nad światem od zakończenia wojny i nawet Hitler nie może się poszczycić większą liczbą ofiar

Obrazek użytkownika z Niemiec

28-05-2013 [12:12] - z Niemiec (niezweryfikowany) | Link:

Niemcy ( Germanie ) zawsze byly zwiazkiem samodzielnych ksiestw ( Landow ).
( czasem luznym, czasem nawet nawzajem zwalczajacych sie )
W zasadzie niemiecka panstwowosc mozna umownie przyjac od chwili powstania
Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae, niem. Heiliges Römisches Reich
Deutscher Nation).

Obrazek użytkownika cassiodorus

28-05-2013 [00:06] - cassiodorus | Link:

Oczywiście panie z Niemiec ,że jest to prosta sprawa.Od wielu wielu stuleci toczy się w Niemczech wojna cywilizacji-Zachodniej z Bizantyjską.A cywilizacje to tak potężne siły ,że niech pan zwróci uwage nam w Polsce nie mieści się w głowie jak może urzędnik matce zabrać dziecko bo ta np pije, zamiast jej pomóc,w Niemczech bizantyjskich jest to oczywiste.Zachodzi tu konflikt cywilizacyjny ,a znalezienie consensusu jest fikcją.W Polsce od kilku wieków toczy się również taka wojna,tyle że pomiędzy cyw Zachodnią a Turańską.I nie mówię nawet o zagrożeniach zewnetrznych a w Polsce ,wewnątrz kraju,między samymi Polakami.
Pan wie ,że kardynał Wiseman czy Edgar Quinet zapowiadali nieuchronne zderzenie z niemieckim barbarzyństwem[w wydaniu bizantyjskim] nie w xx wieku a w połowie wieku xix??

Obrazek użytkownika aga

28-05-2013 [09:18] - aga | Link:

to muzułmanie niedługo przerobią ich na kebaby, ale póki co mogą prężyć muskuły, Angela Merkel powiedziała na zjeździe swojej partii, że Islam jest integralną częścią Niemiec??

Obrazek użytkownika takijeden

28-05-2013 [09:38] - takijeden | Link:

Najprawdopodobniej chodzi Ci o slowa ktore wypowiedzial byly juz prezydent Niemiec Christian Wulff
" Der Islam gehört zu Deutschland " ( Islam nalezy do Niemiec)

Obrazek użytkownika fullbzik

22-09-2013 [21:50] - fullbzik | Link:

Komentarze rozpisały się o sytuacji w Niemczech. Żyjemy w Polsce tu i teraz. Nas powinno interesować co dzieje się w Polsce. Na gówno mi tłumaczenia jakie mogą być przyczyny samowolnej i przez nikogo nie kontrolowanej władzy kuratorów w Polsce. Te chrzanienia o tym jak jest w Niemczech, to tylko inteligentnie przedstawiona głupota. Prowadzicie wywody i uczelniane tezy, z których rodzinom w Polsce nic nie przyjdzie. Rodziny pokrzywdzone przez głupich, debilnych, nadgorliwych i przede wszystkim przeświadczonych o sobie, że są Bogiem przeżywają przez nich tragedię. Przez nich tkwią w traumie. Napisałem 'nich' z małej litery, bo dużą literą opisuje się między innymi osoby. Swoim zachowaniem nie zasługują na to miano. To nie osoby, ale roboty i tych nie pisze się z dużej litery. Może ten koment w końcu dotrze do tych zacietrzewionych w siebie robotów i na wrócą się. przypuszczam, że wielu z nich co niedzielę pokazuje się na mszy w kościele. Nie wiem czy z wiary ( wątpię w ich wiarę, bo mają służyć ludziom i kochać bliźniego), czy z potrzeby pokazania się lokalnej społeczności. Wasze dywagacje dyletanckie nie zwrócą rodzicom Ich dzieci. Zamiast się głupio wymądrzać, to wywołajcie protest społeczny wobec nieuzasadnionej i samowolnej ingerencji urzędników w życie rodziny. Na to pewnie Was nie stać. Wolicie się swoją inteligencją popisywać na forum i pisać, co się dzieje gdzie indziej. Nie stójcie z boku. "Ruszcie tyłki" i użyjcie inteligencji w rozsądny sposób, żeby zmienić to bezprawie w Polsce. Nie bójcie się. Nie dostaniecie za to po głowie. Teraz możecie i Wy doznać uniesienia "Przeżyj to sam". Pozdrawiam i zróbcie to! Służę swoim zaangażowaniem w ten proces, który ukróci samowolę urzędników w tej sprawie i w ogóle. Nie może być tak, że jakiś urzędnik odbiera dzieci rodzicom bezpodstawnie, bo takie ma swoje "widzimisie". Urzędnik ma służyć narodowi, a nie naród ma służyć urzędnikowi. Chyba niektórym z nich "coś się w główkach po przewracało".

Strony