Kaczyński po przejęciu władzy zbuduje polskie czebole ?

„Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej , z której video umieszczam pod spodem podjął temat Korei Południowej, a konkretnie jej osiągnięć gospodarczych, technicznych i naukowych . Kaczyński podał szokujące dane sytuujące Polskę w grupie biednych krajów afrykańskich. 80 milionowe Niemcy rocznie patentują patentem europejskim ponad 13 tysięcy wynalazków , 46 milionowa Korea Południowa , cywilizacyjnie prześcignęła już Niemcy ,gdyż maja prawie tyle samo patentów . Dla porównania 38 milionowa Polska pod okupacją II Komuny ma tych europejskich patentów ….kilkadziesiąt „...( http://naszeblogi.pl/35977-kaczynski-opowiada-sie-za-azjatyckim-modelem-rozwoju-polski )

Jarosław Kaczyński „Zobowiązujemy się objąć ochroną dyplomatyczną i wsparciem finansowym zagraniczne inwestycje polskich firm. Nadszedł już bowiem czas, by nie tylko przyciągać zagraniczne inwestycje do Polski (ich szczyt przypadł na okres naszych rządów), ale także wspierać ekspansję polskich firm – takich jak Amica, Atlas, Fakro, Groclin, Maspex, Pesa, Rafako czy Solaris - na zagranicznych rynkach. To prowadzi nas do innego ważnego wniosku:Polacy nie zbudują własnego modelu kapitalizmu bez własnego kapitału. Kapitał nie ma bowiem narodowości tylko w teorii ekonomicznej. W praktyce biznesowej i politycznej pochodzenie kapitału zawsze jest istotne, ponieważ obok zysku, jest on ważnym narzędziem wpływu i kontroli. „...(źródło )

Anne Applebaum „ ,,, co faktycznie powiedział prezydent / Niemiec /: „kraj takiej wielkości jak nasz, tak skupiony na eksporcie a więc zależny od handlu zagranicznego musi być świadom, że użycie wojska jest konieczne w nadzwyczajnych sytuacjach, by chronić nasze interesy”.”…” Niemcy mają istotnie wiele interesów gospodarczych poza Europą, także w krajach, które w przyszłości mogą stanowić zagrożenie militarne dla Zachodu. Przychodzi na myśl od razu Iran – gdzie są jednym z największych inwestorów zagranicznych – albo Chiny i Rosja. Czy w razie starcia irańsko-izraelskiego pacyfistyczne Niemcy zachowają neutralność? A co, gdyby Chiny zaatakowały Tajwan, albo Rosja poszła na wojnę z Ukrainą?Nie sugeruję, że któryś z tych konfliktów może albo powinien się wydarzyć. Nie oczekuję też, by Niemcy koniecznie się do któregoś z nich włączyły. Nie chcę, by znów się zbroiły czy wszczynały walki z kimkolwiek. Ale wydaje się dziwne, że prezydent państwa, którego gospodarka zależy od eksportu (w tym do krajów rządzonych przez autorytarne reżimy), nie ma prawa głośno rozważać militarnych konsekwencji, jakie wynikają z decyzji podejmowanych w kategoriach ekonomicznych „.....( http://mojsiewicz.salon24.pl/193437,zona-sikorskiego-o-koehlerze-i-agresji-miltarnej-niemiec )

Sebastian Bojemski „Czas na polskie czebole „....”Odpowiedzialność za tworzenie polskich „narodowych czempionów” gospodarczych 
musi wziąć na siebie państwo 
 „.....”Po dwudziestu kilku latach Polski Niepodległej nie ma już wątpliwości, że siła państwa tkwi również w jego gospodarce, w polskich przedsiębiorstwach. To, co w latach 90. było traktowane jako „endeckie” majaki polityków Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, obecnie stało się doktryną całej klasy politycznej – jakże miło oglądać polityków Platformy Obywatelskiej mówiących językiem ZChN. „...”Jednym z elementów budowy silnej, a co za tym idzie, ekspansywnej gospodarki są „narodowe czempiony” – globalne przedsiębiorstwa pozostające pod bezpośrednią (własnościową) lub pośrednią (poprzez zamówienia) kontrolą państwa, które w zamian za „opiekę” odwzajemniają się wspieraniem zagranicznej i wewnętrznej polityki państwa. „Narodowe czempiony” to firmy mogące działać w przemyśle ciężkim (hutnictwo, stocznie), maszynowym oraz zaawansowanych technologii (telekomunikacja, biotechnologia); dodatkowo są tworzone w obszarach związanych z bezpieczeństwem ekonomicznym państwa (przemysł zbrojeniowy, elektroenergetyczny, paliwowy, bankowy). „.....”„Narodowe czempiony” są typem charakterystycznym dla organizmów państwowych, które mają ambicje wynikające albo z ich obecnej pozycji, np. USA, Francja, UK, Niemcy, „....”ich działania są bezpośrednio związane z realizacją strategicznych interesów państwowych w obszarach, które te państwa uważają za swoje dominia. „.....”Obecny kryzys gospodarczy dobitnie pokazuje, że gospodarka oparta na usługach, kredycie oraz konsumpcji jest skazana na upadek. „.....”Jeśli Polska ma rozwijać się i budować swoją pozycję polityczną i ekonomiczną w Europie, to stoi przed nami wyzwanie reindustrializacji kraju. Zapewne brzmi to dziwnie po latach rabunkowej deindustrializacji i trudno sobie wyobrazić, że mielibyśmy otwierać pozamykane huty, stocznie itp. Tym, na co warto postawić, to nowe technologie, które można pozyskać dzięki zwiększeniu nakładów na badania i rozwój oraz wykorzystaniu naturalnych możliwości biznesowych państwa w postaci np. zakupu systemu obrony antyrakietowej przez Ministerstwo Obrony Narodowej. „.....”Oczywiście organizacja liderów gospodarki jest zależna od lokalnej specyfiki. W Japonii są to keiretsu 
– sieć firm połączonych horyzontalnie. Korea wspierała rozwój czeboli – konglomeratów firm prywatnie zarządzanych z większościowym udziałem prywatnego kapitału „.....”Z historii poszczególnych państw wynika, czy ich gospodarczy liderzy są spółkami kontrolowanymi przez państwo, czy też mogą być zdominowane przez instytucje należące do osób prywatnych lub prawnych, które mają – ze względu na tradycje – zakorzenioną lojalność wobec państwa (np. Santander, Shell, czy Danfoss). W przypadku Polski, po 45 latach socjalizmu i niszczenia indywidualnej własności, państwo musi wziąć na siebie odpowiedzialność za tworzenie „narodowych czempionów” w tych sektorach, które – na arenie międzynarodowej – stanowią o jego potencjale. „....”Z publicznie dostępnych danych wynika, że największe nakłady na badania i rozwój mają miejsce w firmach, które są traktowane przez rządy własnych państw jako „narodowe czempiony”. W 2012 r. najwięcej środków na ten cel przeznaczyła Toyota Motor – 7,7 mld euro, tuż za nią plasuje się Microsoft – 7,5 mld euro, oraz Volkswagen – 7,2 mld euro. „....”Według rankingu „Rzeczpospolitej” w tym samym roku na badania i rozwój najwięcej przeznaczyły Asseco i Comarch, po ok. 100 mln zł, czyli 24 mln euro! Być może – jak na Polskę – jest to znacząca suma. Jednak w zestawieniu ze światową czołówką jest to mniej niż 1 proc.! „....”Po 23 latach bycia przedmiotem przejęć Polska i Polacy muszą zmienić się w konkwistadorów. Jest to trudne ze względów zarówno technicznych, jak i mentalnych. Dobrym przykładem przełamywania własnych słabości w tej dziedzinie jest przejęcie kanadyjskiej spółki wydobywczej Quadra FX przez KGHM (przy tej okazji trzeba przypomnieć ataki ze strony byłego ministra Skarbu Państwa na zarząd KGHM za tę transakcję). Dzięki temu przejęciu polskie przedsiębiorstwo, posiadając kopalnie w Chile, USA i Kanadzie, stało się spółką globalną, wydobywającą nie tylko miedź, ale również metale ziem rzadkich istotne m.in. w przemyśle zbrojeniowym. Co więcej, kopalnie to możliwość wpływania na amerykańskich i kanadyjskich polityków.”.....”Nie może być tak, że Zbigniew Jagiełło, prezes największego polskiego – kontrolowanego przez państwo – banku PKO BP SA ma problemy z przejęciem Banku Pocztowego, ponieważ państwowa Poczta Polska nie wyraża na to zgody. Tego typu klincze paraliżują potencjał budowy europejskiej grupy finansowej, której centrum decyzyjne jest w Warszawie. Powtórzę jeszcze raz: przy dzisiejszym zamieszaniu w Unii Europejskiej mamy szansę na zmianę naszego miejsca w unijnym szeregu. Jeśli nie wykorzystamy tej szansy na budowanie własnego potencjału przemysłowo-finansowego, okrętów flagowych polskiej gospodarki, to zamiast partnerem dla państw zachodnich, będziemy jedynie – jak w dużej mierze jest obecnie – rynkiem taniej siły roboczej i zbytu, czym się skażemy, jako naród, na wegetację. „....(źródło )

Wiktor Orban „Budujemy kraj, w którym ludzie pracują nie dla zysku obcokrajowców. Kraj, gdzie to nie bankierzy i zagraniczni biurokraci mają mówić, jak mamy żyć, jaką mamy mieć Konstytucję, kiedy możemy podnosić płace czy emerytury. Budujemy kraj, w którym nikt nie może narzucać Węgrom, by służyli interesom innych. „...”Na innowacje i badania przeznaczymy docelowo 4-5 proc. PKB. Kilka naszych uniwersytetów wprowadzimy do 200 najlepszych na świecie. „...”Stworzymy 10 tysięcy konkurencyjnych węgierskich przedsiębiorstw średniej wielkości wytwarzających także na eksport. Powołanie 15-20 węgierskich spółek działających w skali międzynarodowej, da siłę węgierskiej gospodarce, by zaznaczyła się na poziomie globalnym, a w tym samym czasie zadłużenie państwa zredukujemy do 50 proc. PKB. „...( http://naszeblogi.pl/36600-orban-deficyt-niewolnicza-praca-dla-lichwiarzy )

Rak i Muszyński „Polscy jurgieltnicy„...nie dostrzegamy znacznie większej patologii – negatywnego wpływu, jaki na sprawy państwa wywierają Polacy reprezentujący obce interesy. „....”Po odzyskaniu niepodległości w 1989 r.nie wolno było mówić o płatnych zdrajcach narodowych interesów. W przeciwnym razie natychmiast trzeba się było zmierzyć z zarzutem oszołomstwa, „..”właśnie dzięki niej ościenne mocarstwa, budując sieci lobbystów, uzyskały istotny wpływ na wewnętrzne stosunki w Polsce. „....”W imieniu Berlina Ostatnie dwie dekady to nie tylkoporażki w dziedzinie hard power, lecz również soft power. Nietrudno bowiem dostrzec bankructwo naszej polityki historycznej w stosunkach z zachodnim sąsiadem.”....”Polacy pracujący na rzecz propagandy niemieckiej polityki historycznej nie czynili tego z niewiedzy czy zwykłej głupoty. Ich wysiłek był hojnie wspierany przez Berlin za pośrednictwem niemieckich instytucji pozarządowych, z których wiele po 1990 r. umiejscowiono specjalnie w tym celu w Polsce. A nagrody za „publiczną aktywność", sponsorowane wyjazdy, hojnie opłacane wykłady to tylko niektóre formuły przekazywania srebrników”....( Debil w MSZ . Bez obaw to tylko jurgieltnicy )

Zbigniew Kuźmiuk „Węgry już przed Polska we wzroście gospodarczym „ Jednocześnie wprowadził dodatkowe kryzysowe opodatkowanie banków na okres 3 lat od 2010 do 2012 roku w wysokości od 0,15 do 0,5% ich sumy bilansowej. Podobnie na 3 lata podatkiem kryzysowym od przychodów (czyli swoistym podatkiem obrotowym), zostały opodatkowane: handel wielkopowierzchniowy od 0,1 do 2,5%, telekomunikacja od 2,5 do 6,5% i energetyka 1,05%.
Od 2013 roku na Węgrzech stawka podatku dochodowego od firm wynosi tylko 10% (najniższa w UE, podobną ma tylko Cypr), a w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego stawka wynosi 16% została wprowadzona ulga prorodzinna, która pozwala rodzinie z trojgiem dzieci, odliczyć od podatku około 17 tys. zł rocznie (dla porównania ulga na troje dzieci w Polsce wynosi około 3400 zł), co oznacza, że otrzymujący średnie wynagrodzenia rodzice w tym kraju Węgrzech, nie płacą wcale podatku dochodowego od osób fizycznych. „....”Oczywiście to tylko niektóre posunięcia, które spowodowały ograniczenie deficytu sektora finansów publicznych poniżej 3% PKB ale także dały pozytywne impulsy gospodarce, która do niedawna się ciągle zwijała (spadek PKB).Ostatnio bank BNP Paribas opublikował ciekawą analizę porównawczą Polski i Węgier, w której znalazło się stwierdzenie, że Polska i Węgry zamieniły się miejscami jeżeli chodzi o poziom wzrostu gospodarczego i perspektywy rozwoju w najbliższej przyszłości.Węgry w I kwartale tego roku odnotowały wzrost gospodarczy wynoszący 0,7% PKB ale niezwykle obiecująco wyglądają najbliższe perspektywy w tym zakresie, podczas gdy w Polsce wzrost ten wyniósł tylko 0,4 %, a w relacji do poprzedniego kwartału zaledwie 0,1%.
Węgierskie inwestycje publiczne wzrosną z 3%PKB w roku 2012 do blisko 5%PKB w latach 2013-2015, podczas gdy w Polsce będą malały z 4,6% PKB w 2012 roku do 3,3% w roku 2015.
Wreszcie polski deficyt sektora finansów publicznych i deficyt rachunku obrotów bieżących ciągle sięgają blisko 4% PKB, podczas gdy na Węgrzech ten pierwszy jest już zdecydowanie niższy od 3% PKB, a ten drugi nawet dodatni. „...(źródło)
------
Mój komentarz

Warto przypomnieć uderzenie Chin w gospodarkę Zachodu poprzez ograniczenie dostaw pierwiastków ziem rzadkich

Bogdan Góralczyk „Ziemie rzadkie – nowy sposób chińskiej ekspansji „...”Ziemie rzadkie już stały się za sprawą Pekinu przedmiotem geopolitycznej rozgrywki. Jeśli nie dojdzie szybko do uzgodnienia reguł, na kształt tych klimatycznych, światu zamiast reżimu międzynarodowego grozi reżim chiński. Z prostego powodu: bez metali ziem rzadkich nie ma postępu technologicznego.Kto wie, czy nie największym z wyzwań, jakie szykują teraz zewnętrznemu światu Chińczycy, są najnowsze technologie. Chiny mają ambitny program kosmiczny. Za dwa, trzy lata planują wysłanie swojego człowieka na Księżyc, a program podboju Marsa już rysują.Mają też długoterminową, nakreśloną do 2020 r., strategię postępu naukowo-technicznego. Zakłada ona stały wzrost wydatków budżetowych na badania i rozwój (3,5 proc. PKB ma być przekroczone w 2015 r., a potem rosnąć) oraz zwiększenie liczby patentów. Przewiduje też wyspecyfikowanie najważniejszych projektów w państwie, wszystkich w dziedzinach wymagających wysokiego rozwoju technologicznego, jak biotechnologie, alternatywne źródła energii czy telekomunikacja.”....”Fakt, iż Chiny już w 2010 r. oficjalnie zaprzestały eksportu ziem rzadkich do Japonii (odtąd tamtejszy rynek korzysta ponoć tylko z chińskich dostawców pracujących „na czarno”), w odpowiedzi na rosnące kontrowersje w stosunkach z tym państwem, stanowi dowód, iż władze w Pekinie mogą zastosować REO jako narzędzie nacisku w swojej polityce. Upolitycznienie ziem rzadkich, to nie najlepsze rozwiązanie dla świata. „...(źródło )

Korwin Mikke reprezentuje skrajny , oderwany od rzeczywistości pogląd ,że państwo nie ma swoich interesów gospodarczych oraz że koncerny nie służą polityce zewnętrznej i wewnętrznej państwa. Tak nie jest . Takie rzeczy jak R&D , podbój kosmosu , infrastruktura , energetyka , media muszą znajdować się w sferze zainteresowań państwa . Przykład pierwiastków ziem rzadkich pokazuje ,że w gospodarczych relacjach między państwami nie ma żadnych reguł wolności gospodarczej . Że każde państwo to konglomerat polityczno gospodarczy , w którym ochrona polityczna państwa służy silnym firmom za granicą z jednej strony, a koncerny są jednym ze składników polityki państwa. Banki na życzenie swojego rządu mogą doprowadzić do zmian politycznych w innych krajach poprzez przyznanie lub nie przyznanie pożyczki .

Gwałtowne amerykańskie przyspieszenie kosmiczne , które buduje potężny prywatny sektor przemysłu kosmicznego opiera się na finansowej stymulacji .

Warto zapoznać się z blogiem Coryllusa , który przedstawia spiskowa teorię historii , w której to średniowieczne kartele kupców i lichwiarzy i finansowe koncerny typu Joannici , Templariusze stały za działaniami i zmianami politycznymi .

Orban rozpoczął osłabianie zagranicznych koncernów , które wraz z bankami doprowadziły Węgry na skraj gospodarczej katastrofy i w jej skutek całkowitej utraty politycznej suwerenności , czego najlepszym przykładem jest Grecja .

Problemem Zachodu stało się uzależnienie rządów oraz prowadzonej przez nich polityki od rodów lichwiarskich kontrolujących większość banków, spółek giełdowych . Hongbing w swoje książce „ wojna o pieniądz twierdzi ,że fortuna rodu Rothschildów wynosi 60 bilionów dolarów , czyli czterokrotność całego PKB Stanów Zjednoczonych . Ich majątek jest około tysiąc razy większy niż Buffeta , czy Gatesa .

Państwo musi kontrolować potężne koncerny i nie dopuścić do zdobycie przez nie dominacji ., gdyż w interesie koncernów jest ukrócenie wolnego rynku . Koncerny pod kontrola państwa służą w prowadzeniu polityki tegoż państwa . Każe państwo musi posiadać armię . Każde musi wspierać ekspansje swoich firm za granica . Najlepszym przykładem są Niemcy , których prezydent uznał ,że Bundeswehra ma prawo dokonywać agresji i prowadzić działania wojenne aby chronić interesy niemieckich firm .

Zniszczenie imperium Kluski , który miało szansę stać się potężnym europejskim koncernem Hi Tech za którym z pewnością stała obca agentura uplasowana w polskich strukturach administracyjnych najlepiej pokazuje ,że współczesna wojna polega na niszczeniu dobrze rokujących firm należących do wrogiego narodu .

Orban praktycznie zlikwidował podatek dochodowy dla przeciętnej rodziny , gdyż tak wysoko podniósł odpisy . Rozszerzył wolność gospodarczą Węgrów poprzez wprowadzenie 10 procentowego podatku dla firm. Ale obce koncerny powoli niszczy . Orban planuje zbudowanie 15- 20 międzynarodowych węgierskich koncernów .

Z pewnością o tym samym myśli lider Obozu Patriotycznego

video Roman Kluska „Optimus miał szansę być globalnym mocarzem „
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter

Keiratsu Pierwsze keiretsu pojawiły się w Japonii w okresie "cudu gospodarczego" po II wojnie światowej. Przed kapitulacją Japonii, jej przemysł był kontrolowany przez ogromne konglomeraty nazywane zaibatsu. Zaibatsu zostały zdemontowane przez aliantów pod koniec lat 40. XX wieku. Przedsiębiorstwa powstałe po rozmontowanych zaibatsu ponownie stworzyły między sobą powiązania, kupując nawzajem swoje udziały i tworząc wielobranżowe, poziome alianse. Gdy było to możliwe, spółki kredytowały się w ramach keiretsu, do pewnego stopnia tworząc także zależności pionowe.Każde z głównych keiretsu było skoncentrowane wokół jednego banku, który udzielał kredytów członkom keiretsu, a także posiadał w nich udziały. Centralny bank miał dużą kontrolę nad spółkami tworzącymi keiretsu, pełniąc rolę jednostki monitorującej oraz podmiotu ratującego spółkę w sytuacjach kryzysowych. Jednym ze skutków takiej struktury była minimalna ilość wrogich przejęć na rynku japońskim, ponieważ żaden podmiot nie był w stanie konkurować z siłą banków.”....( źródło )

Czebole odegrały bardzo ważną rolę w gospodarce Korei Południowej. Powstały w latach 70. z małych firm prywatnych. Były popierane przez władze wojskowe, wspierające planowanie gospodarcze i dyscyplinę wewnątrz przedsiębiorstw. Do największych czeboli zaliczano Daewoo, Hyundai, Lucky Goldstar (dzisiejsze LG Group) i Samsunga. Przy współpracy z przemysłem japońskim i zachodnim produkowały nowoczesne samochody, statki, wyroby elektroniczne, chemiczne i stalowe. „....(źródło )

Walendziak , Kasprów „ Tymczasem w polityce, podobnie jak w nauce i ekonomii, to właśnie zwodnicze idee dają początek największym zagrożeniom. „....”Nawet następcy Mao Tse Tungawybrali drogę dynamicznego rozwoju gospodarczego a nie eskalowania politycznej konfrontacji. „....”albo będziemy w stanieodrzucić szereg szkodliwych koncepcji, które blokują nasz rozwój albo jako kraj staniemy w obliczu rządów nowej elity, która choć zapewni stabilność władzy to nie zabezpieczy nas przed konsekwencjami popełnianych przez nią błędów. „.....”Wektory współczesnej geopolityki wyznacza zdolność prawidłowego definiowania i realizacji interesów ekonomicznych. Coraz częściej zmiany wynikają jednak nie z decyzji administracji państwowej i jej strategicznych wizji ale z kreatywności jednostek potrafiących wykorzystywać potencjał globalnej gospodarki. „.....”O tym, jak bardzo myliły się zarówno Rezerwa Federalna jak i zapatrzony w nią świat banków z Wall Street „zbyt dużych by upaść”, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. „.....”Ameryka – ojczyzna współczesnego kapitalizmu – pokazała, że administracja państwowa potrafi poważnie mylić się w wyznaczaniu głównych kierunków dla gospodarki a szansę na zmianę przynosi prywatna kreatywność nawet w strategicznych sektorach gospodarki. Prywatna firma dostarczająca cargo do międzynarodowej bazy kosmicznej robi to nie tylko wyjątkowo sprawnie ale szokująco tanio w stosunku do państwowych instytucji. „....”Mieliśmy szansę być państwem bogatszym 
i silniejszym, ale na własne życzenie wyznaczyliśmy sobie rolę nieistotną. 
Czy taką samą drogę wybraliby Dmowski 
lub Piłsudski, gdyby przyszło im żyć 
we współczesnym państwie”....” Najbardziej fundamentalne mechanizmy kształtujące współczesność takie jak położenie geograficzne, struktura etniczna ludności, poziom integracji z Europą Zachodnią, ryzyko konfrontacji międzypaństwowej są tak odległe od jakichkolwiek analogii historycznych, że de facto wymagają myślenia o Polsce jak o nowym europejskim państwie. W 1989 powstało państwo położone na obszarze Centralnej Europy w granicach w jakich administracyjnie i kulturowo nigdy nie znajdowało się tak daleko na Zachodzie i nigdy nie było tak dramatycznie nieobecne na Wschodzie” „...( http://naszeblogi.pl/35627-walendziak-nowa-elita-zapewni-stabilnosc-wladzy )

video Roman Kluska „Optimus miał szansę być globalnym mocarzem „
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Heretyk

17-05-2013 [22:22] - Heretyk | Link:

nie wie nawet 1 % tego co Pan tu nawklejał...
Patentów mamy chyba kilkanaście, a ciekawe że w 1990 roku mieliśmy dokładnie tyle samo co Korea Płd (dane z pamięci ;)
Tylko wyjątkowo naiwna osoba może sądzić, że Wall Street zarabia na rozdawaniu lekarstw biednym dzieciom, warto rzucić okiem np na to >
http://www.youtube.com/watch?v...

ciężko się będzie z tego wyrwać, dobry opis miejsca w którym jesteśmy obecnie tutaj (opis z 2011) >
http://www.bibula.com/?p=35226

globalne sprawy (III wojna, kto za kogo będzie walczył itd ) douglas reed tutaj >
http://www.controversyofzion.i...

pzdr

Obrazek użytkownika Leszek Witkowski

17-05-2013 [23:41] - Leszek Witkowski | Link:

W swietle powyzszych uwag.
Czy moze ktos mi wyjasnic, co tam oni kombinuja ?
W ostatnich dniach otrzymalem dwie propozycje.
Pierwsza z 13 maja:
"Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Warszawskiej organizuje ¦wiatowy Zjazd In¿ynierów, który odbêdzie siê w Warszawie w dniach Czerwiec 26 - Czerwiec 28, 2013. Zjazd jest przeznaczony dla m³odych in¿ynierów Polskiego pochodzenia z USA i Kanady.
Wymagania:
- wiek okolo 35 lat lub poni¿ej
- dobra znajomo¶æ jêzyka polskiego
Organizatorzy pokrywaj± pe³ne koszty pobytu w kraju, udzia³ w ¦wiatowym Zje¿dzie In¿ynierów plus 2000 PLN na bilet lotniczy.
Program Zjazdu oraz informacje kontaktowe znajd± Pañstwo na stronie internetowej konsulatu..."
Druga z 15 maja:
"Fundacja Polonia pragnie zaprosiæ osoby ze ¶rodowisk biznesowych z ca³ego ¶wiata do udzia³u w XVI Swiatowej Konferencji Gospodarczej Polonii, która odbêdzie siê w Warszawie w dniach Czerwiec 22 - Czerwiec 24, 2013. W konferencji tradycyjnie uczestnicz± naczelne w³adze pañstwowe, przedstawiciele samorz±dów i firmy krajowe. Inauguruje obrady Pan Janusz Piechociñski, Wicepremier i Minister Gospodarki.
1. Uczestnictwo w konferencji stwarza warunki do nawi±zania kontaktów biznesowych miêdzy przedstawicielami du¿ych, ¶rednich i ma³ych przedsiêbiorstw, oraz umo¿liwia wymianê wiedzy i do¶wiadczeñ, w celu poszukiwania nowych partnerów dla obrotu towarowego i us³ug, nowych technologii i produktów, aby sprostaæ zmianom na zglobalizowanym rynku.
Na konferencjê zapraszani s± nie tylko polonijni w³a¶ciciele firm, ale tak¿e osoby zajmuj±ce kierownicze stanowiska w innych podmiotach gospodarczych, w których s± zatrudnieni.
Osoby zainteresowane otrzymaniem zaproszenia na konferencjê znajd± wiêcej informacji oraz kontakty na stronie internetowej konsulatu..."
Ciekawe, czy chca propagowac zielona wyspe, czy chodzi im o werbunek nowych TW ?

Obrazek użytkownika dogard

17-05-2013 [23:45] - dogard | Link:

spiewasz jeszcze o jakis zchn-owcach,ktorzy juz zbratali sie z postkomuna, czy przypominasz walendziaka, kumpla zlodzieja z sopockowa karnowskiego i calej geszefciarskiej mafii wybrzeza.Ogarnij sie kapke.

Obrazek użytkownika Poznasz

18-05-2013 [01:00] - Poznasz | Link:

Jest jeszcze nadzieja ... :-)