Michalkiewicz „ Socjaliści robią z nas gówno „

Zasięg politycznej poprawności pokrywa się z niemiecką strefą wpływów

„Monika Olejnik skomentowała ostre słowa Lecha Wałęsy, który stwierdził, że mniejszości seksualne powinny siedzieć w Sejmie "za murem". Na Facebooku dziennikarka napisała, że były prezydent zhańbił przyznaną mu Pokojową Nagrodę Nobla. Jej samej było przykro, gdy usłyszała wypowiedź Wałęsy.”.....(źródło)

Jarosław Wałęsa o słowach swojego ojca „ Byłem w całkowitym szoku „...”- Mam nadzieję, że ojciec posłucha głosów z zagranicy - powiedział Jarosław Wałęsa. - Nas w Polsce może nie słuchać, może myśleć, że rzeczywiście ma takie wielkie poparcie, ale jeżeli od swoich przyjaciół, noblistów, usłyszy słowa krytyczne, może będzie mu łatwiej zrozumieć tę drugą stronę „...”Komentując słowa Agnieszki Holland która zarzuciła Lechowi Wałęsie, że "słucha Radia Maryja", przyznał, że jego ojciec "praktycznie całą noc ma słuchaweczkę w uchu i słucha tej rozgłośni". - Radio Maryja? Pani reżyser trafiła w sedno - stwierdził. „....”Obawiam się, że jednak ojciec reprezentuje znaczą cześć społeczeństwa „...(źródło )

„Profesor Śpiewak „Zresztą program KPP był całkowicie sprzeczny z interesami Polski . W imieniu Polaków oddawano Niemcom cały Śląsk , Gdańsk , Pomorze Nadwiślańskie „....”Ale nie tylko polscy komuniści oddawali znaczne połacie swojego państwa sąsiadom .Hasła o oderwaniu Alzacji i Lotaryngii od Francji , Sudetów od Czechosłowacji , okręgu Kłajpedy od Litwy , Tyrolu od Litwy wysuwane były przez partie komunistyczne Francji , Woch, Litwy , Czechosłowacji „...” Zastanawiające jest to ,że partie komunistyczne w Europie robiły ustępstwa niemal wyłącznie na rzecz Niemiec i Rosji , faktycznie wspierając przedwojenny , XIX wieczny podział Europy „...(więcej)
-------
Mój komentarz

Socjalizm ,socjaliści w służbie Niemiec. Tekst Śpiewaka jest kluczem do zrozumienia fenomenu współczesnego socjalizmu jakim jest polityczna poprawność i roli jaka do odegrania w Europie. Jak pokazał Śpiewak Wart pamiętać ,że Niemcy wykorzystały swojego agenta Lenina , aby zasiać w Rosji zgnilizną socjalizmu i zniszczyć błyskawicznie rozwijającą się kapitalistyczną, chrześcijańską Rosję .

prof. Zbigniew Rau „ W moich rozważaniach poświęconym tejże antropologii politycznej  odwołam się do ustaleń empirycznych i założeń metodologicznych francuskiego myśliciela pierwszej połowy XIX wieku Alexisa de Tocqueville'a. „.....”Tocqueville argumentował, że w przyszłości udziałem Europy będzie ustrój demokratyczny, który upodobni nasze społeczeństwa do społeczeństwa amerykańskiego oraz że w tejże przyszłości to Ameryka i Rosja, a nie Europa będą decydować o losach świata. „...(źródło )

„W końcu 1913r.   redaktor „Economist Europeen” Edmon Teri, działając z polecenia 2 francuskich ministrów, dokonał oceny gospodarki Rosji. Odnotował on porażające sukcesy we wszystkich dziedzinach. Pisał on: Jeżeli sprawy narodów Europy począwszy od 1912 do 1950 r. będą rozwijały się tak jak to miało miejsce w latach 1900 do 1912r. – Rosja w połowie bieżącego wieku będzie triumfować nad Europą  tak w politycznym, jak i gospodarczym i finansowym zakresie.  „...”W ciągu 20 lat panowania Mikołaja II liczba ludności imperium wzrosła o 50 mln tj. o 40 %. Naturalny przyrost stanowił  około 3 mln ludności w ciągu roku. Równocześnie z przyrostem naturalnym  - wyraźnie wzrósł ogólny poziom dobrobytu ludności.  Nastąpił wydatny rozwój rolnictwa. Podwoiły zbiory żyta, pszenicy i jęczmienia. Plony zbóż sięgały w przeliczeniu miliardów rubli. Ogromną ilość zbóż eksportowano. Miliony świń, owiec i setki tysięcy krów i koni. Niezliczona ilość drobiu. Rosja karmiła pół świata. Owca kosztowała dwa ruble, krowa dziesięć, a dobry robotnik zarabiał miesięcznie w fabryce do stu rubli!  Oszczędności w kasach państwowych wzrosły z 300 mln w 1894 r. do 2 mld rubli „.....”W Rosji nastąpił szybki rozwój przemysłu metalurgicznego. Prawie czterokrotnie wzrósł wytop żelaza, wytop miedzi – pięciokrotnie, wydobycie rudy żelaza – również  wzrosło pięciokrotnie. Szczególnie w ostatnich latach panowania znacząco rozwijał się przemysł maszynowy. Podstawowy kapitał głównych rosyjskich zakładów przemysłu maszynowego tylko w ciągu 3 lat (1911 – 1913) wzrósł ze 120 do 220 mln rubli. Produkcja wyrobów bawełnianych również podwoiła się. Ogólna ilość zatrudnionych w przemyśle w ciągu 20 lat z 2 mln wzrosła do 5 mln robotników.   „.....”. Rezerwy złota banku centralnego  z 648 mln w 1894r. wzrosły do 1.604 mln w 1914r. Budżet wzrastał bez wprowadzania nowych i podnoszenia dotychczasowych  podatków. Wzrost wpływów budżetowych był wyłącznie efektem wzrostu gospodarczego państwa. Jeszcze na początku XX w. rząd Rosji mógł wyasygnować na różne potrzeby państwa sumę rzędu dwóch miliardów rubli w złocie. Jest to suma kolosalna i wątpliwe czy jakiegokolwiek ówczesne państwo posiadało budżet tej wielkości. „.....”O rozwoju  oświaty świadczą następujące dane: w 1914r. nakłady na szkolnictwo  wyniosły 300 mln rubli. Na początku panowania cara nakłady te wynosiły zaledwie 40 mln. Bardzo znacząco wzrosło wydawnictwo książek. „......(źródło )

W tym akurat wypadku powinniśmy podziękować Niemcom za wprowadzenie socjalizmu w Rosji , bo gdyby kapitalistyczna Rosja przetrwała, kto wie czy Polska wybiłaby się na niepodległość. Zresztą problem szybko się rozwijającej Rosji ,która być może już w tej chwili rozpoczyna transformację ustrojowa w kierunku modelu chińskiego autorytarnego kapitalizmu pozostaje aktualny . Słaba socjalistyczna Polska będąca w strefie wpływów Niemiec z potężną gospodarczo Rosją z drugiej strony długo nie wybije się na faktyczną niepodległość .

Problem kapitalistycznej , chrześcijańskiej Rosji spędza sen z powiek nawet nomenklaturze II Komuny

Komorowski „Jeśli zależy nam na (…) zapobieżeniu sytuacji, w której Rosja nie pójdzie drogą autorytarnego kapitalizmu (jaki realizowany jest w Chinach),to należy ją przyciągać, a w tym procesie sami Rosjanie dokonają wyboru europejskiej drogi do dobrobytu i bezpieczeństwa. „...(więcej )

Zasięg socjalizm , politycznej poprawności w Europie pokrywa się dokładnie z obszarem wpływów politycznych Niemiec. Ukraina, Białoruś Rosja, Turcja , państwa Maghrebu zdecydowanie odrzuciły etykę nowej religii politycznej , nie dopuściły do ustanownia politycznej poprawności „religią panującą „

Socjalizm politycznej poprawności służy Niemcom do rozbicia i kontroli społeczeństw . Socjaliści jak trafnie zauważył Michalkiewicz robią z ludzi „gówno” .

Tezę Michalkiewicza potwierdza Robert D. Kaplan „ ”Ekonomiczny upadek tego modelu – czyli właśnie europejskiego państwa opiekuńczego – w ostatnich kilku latach zagraża dziś miękkiej sile Europy, a co za tym idzie – jej moralnej wizji samej siebie. Miękka siła, tak jak ją definiuje politolog z Harvardu, Joseph Nye, to między innymi umiejętność stosowania perswazji w świecie rządzonym przez media. ...(więcej )

„ Stosowania perswazji w świecie rządzonym przez media.” To media , socjaliści je kontrolujący robią z ludzi gó....o

„Jarci „Zatem sytuację mamy następującą: największy portal onet, i trzeci portal - interia w rękach Ringier Axel Springer i Bauer Media. Gazety regionalne przejęte przez Verlagsgruppe Passau. Dyrektorem największej prywatnej telewizji TVN jest były szef Sky Deutschland - Markus Tellenbach. W zeszłym tygodniu TVP i Polskie Radio ogłosiły nawiązanie bliskiej współpracy z Niemiecką telewizją MDR co ma skutkować wymianą treści, czy czymś równie niesmacznym. Niestety, zestawienia ze sobą tych informacji w jednym wpisie nie znajdą państwo nigdzie, w całej sieci. Nie wiem czy dziennikarze nie zajmują się całościowo tematem ze strachu, czy jest to zimna kalkulacja - przecież Niemcy, to ich przyszli pracodawcy. Na koniec pytanie - czy w sytuacji takiej dominacji mentalnej, chciałoby się powiedzieć monopolu poznawczego lobby niemieckiego wybory demokratyczne są wyborami Polaków, czy Niemców? „....(źródło )

video Stanisław Michalkiewicz „Polski punkt widzenia - 14.01.2013 | TV Trwam „ o zwycięskiej ideologi politycznej poprawności , marksizmie kulturowym ,oraz ich listach proskrypcyjnych i represjach. Michalkiewicz dodał „ Socjaliści robią z nas gówno „
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitte

Profesor Śpiewak o mentalności religijnej socjalistów, bolszewików rosyjskich „Najważniejsze jednak w kontekście naszych rozważań są wszelkie te działania , które miały wyrwać członka , czy jeszcze bardziej partyjnego aktywistę z jego dawnego otoczenia .oderwać go od dawnych nawyków, sposobów myślenia , wrażliwości , lojalności ,i uczynić niejako nowym człowiekiem. Komunista pojmował siebie nie tylko jako zwolennika nowej idei, nie tylko jako sympatyka ZSRR , wroga kapitalizmu i demokracji. Rzecz nie sprowadzała się do poglądów i racjonalnych argumentów. Przystąpienie do stronnictwa zwolenników rewolucji nie miało wiele wspólnego z po prostu zapisaniem się do jednej z możliwych partii politycznych . Członek miał niejako oddać się partii . Pozbyć się siebie i oddać całym sobą partyjnym nakazom i partyjnej polityce . „....” Trzeba być bezlitosnym dla siebie samego , trzeba przełamać w sobie wszelki sentymentalizm , tradycyjne zasady etyczne , zagłuszyć swoje sumienie , odrzucić uznane poczucie smaku , wymagając od siebie stosowania , wedle partyjnych wskazań , odgórnych zaleceń i stosować je bez szemrania . To jest pełne wyznanie wiary w „pieriekowkę dusz „ . Dobrowolne zrzeczenie się swojej autonomii i godności . Arthur Koestler rzecz ujął dobitnie „Dowiedziałem się ,że lojalność , wierność i uczciwość to jedynei przemijające wyobrażenia burżuazyjne. Każda epoka […] posiada własny kodeks etyczny […] Rewolucja nie dokonuje się metodą gry w tenisa – rewolucja kieruje się zasadą ,że cel uświęca środki , jej przewodnikiem jest materializm dialektyczny .Jej zasadą jest bezlitosna obojętność wobec istoty ludzkiej …...Moralność jest tożsama z interesami wojny klasowe „ ….(więcej )

„45 procent Brytyjczyków zakazałoby żydowskiego uboju rytualnego, a 38 procent niemedycznego obrzezania – wynika z badań opublikowanych przez „The Jewish Chronicle”. „....”28 procent Brytyjczyków nie ma zdania w sprawie uboju rytualnego, a 27 procent jest przeciwna takiemu zakazowi. 38 procent badanych popiera zakaz religijnego obrzezania chłopców, 35 procent jest mu przeciwna, a 27 procent nie ma w tej sprawie zdania.
Najwyższy stopień poparcia dla zakazu obrzezania występuje wśród najmłodszych Brytyjczyków. Wśród osób od 18 do 24 roku życia, aż 41 procent zakazałoby obrzezania z innych niż medyczne powodów.”...(źródło)

Wierzbicki „ Czy Rosja wyprzedzi Niemcy w 2021 roku „ Wydatki budżetu na naukę  zostaną zwiększone z 1,2% do 3% PKB. „....”Powstaną zupełnie nowe dziedziny produkcji, zdolne do konkurencji na rynkach światowych, które będą związane przede wszystkim z projektem modernizacji i unowocześnienia  Rosji pod nazwą “Skołkowo”. Główną dźwignią wzrostu gospodarczego będą innowacje. „....(źródło)

Choć o gospodarce Niemiec przywykło się myśleć jako o parowozie UE, z nowego raportu Bundesbanku wynika, iż majątek statystycznego gospodarstwa domowego Niemiec wynosi 195 tys. euro wobec 285 tys. euro w Hiszpanii i 229 tys. euro we Francji „....(źródło )

video Stanisław Michalkiewicz „Polski punkt widzenia - 14.01.2013 | TV Trwam „ o zwycięskiej ideologi politycznej poprawności , marksizmie kulturowym ,oraz ich listach proskrypcyjnych i represjach.
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitte

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Rybak

01-04-2013 [14:53] - Rybak | Link:

Przecież socjalizm jest dzieckiem kapitalizmu!
Któż to finansował wszystkie rewolucje? Aniołki? Czy kapitaliści, czyli złodzieje, którzy nakradli, a kiedy żer się skurczył, to się pożarli i hodowali swoim przeciwnikom socjalizmy i komunizmy. Przecież wystarczy pobieżnie prześledzić historię i wszystko staje się jasne, ale tylko dla człowieka mającego zdolność logicznego myślenia.
To ciągłe przeciwstawianie sobie kapitalizmu i socjalizmu jest prowadzone przez ludzi głupich, albo agentów mających za pieniądze nakradzione i im dane, siać zamęt w głowach szczególnie ludzi młodych.
Pan Michalkiewicz jest jednym z nich. W kółko nudzi z tym swoim wolnym rynkiem, choć przecież dla każdego logicznie myślącego jest to bujda na resorach taka sama jak ta, że socjalizm troszczy się o robotników. Oczywiście ma ich w tym samym miejscu co kapitalizm.
Ludzie! Chrystus dla was cierpiał, umarł na krzyżu zmartwychwstał, abyście ruszyli swoimi mózgownicami, a wy dalej tylko ta mamona i mamona!
Zapomnieli już wszyscy co to jest sprawiedliwość i że wszyscy ludzie w prawach do zdobywania środków do życia i korzystania z dóbr świata materialnego są sobie równi? Że coś z tego wynika?
Chamstwo już całkiem odebrało rozumy?