Kaplan Ekonomiczny upadek europejskiego państwa opiekuńczego

Tomasz Urbaś „Do 2030 r.  PKB Chin ma szansę osiągnąć poziom Stanów Zjednoczonych „....”Chińscy komuniści w biednym,  zdewastowanym przez Mao Zedonga kraju (skutki rewolucji kulturalnej) rozpoczęli wolnorynkowe reformy gospodarcze, uprawiając twardą ręką władzę polityczną i chroniąc naród przed cwaniakami z zagranicy. Tymczasem polscy komuniści, z Wojciechem Jaruzelskim na czele, najpierw bezskutecznie próbowali reanimować umierający socjalizm, a potem dogadali się z „konstruktywną" i zinfiltrowaną przez służby specjalne opozycją. Następnie wspólnie wystawili kraj na łup zagranicznych korporacji, zgarniając do własnych kieszeni okruchy z pańskiego stołu. Za takie numery w Chinach do dzisiaj grozi kara śmierci.”...”co zaskakujące, Chiny są mniej uzależnione od eksportu niż Polska. Udział eksportu w PKB stanowi w Chinach 26 proc., a w Polsce 38 proc. (2011). Polskę w przeciwieństwie do Chin ciągle trapi deficyt handlowy (22 mld dol. w 2011 r.). Dlaczego? „....”Można pójść jeszcze dalej w kierunku nadwyżki budżetowej i stopniowej spłaty krajowego długu krajowego. Obecnie koszty obsługi długu sięgają 2–3 proc. PKB. „.....(źródło )

Robert D. Kaplan „Europa pławiła się w chwale. Jej światowe wpływy wynikały z miękkiej siły, zbudowanej na sprawnej dyplomacji, umiejętności szukania kompromisu i humanitaryzmie społecznego państwa opiekuńczego. „.....”Ekonomiczny upadek tego modelu – czyli właśnie europejskiego państwa opiekuńczego – w ostatnich kilku latach zagraża dziś miękkiej sile Europy, a co za tym idzie – jej moralnej wizji samej siebie. Miękka siła, tak jak ją definiuje politolog z Harvardu, Joseph Nye, to między innymi umiejętność stosowania perswazji w świecie rządzonym przez media. A w przypadku Europy taka siła pochodzi ostatecznie z jej ekonomicznego i politycznego modelu. Cudowne dekady”....”Bardziej prawdopodobne jest jednak, że wzrost w strefie euro będzie w najbliższych latach oscylował w okolicach zera, co będzie skutkowało cięciami świadczeń socjalnych i trwale wysokim bezrobociem. 
A jeżeli tak się stanie, legitymizacja zarówno Unii Europejskiej, jak i socjalnego modelu opiekuńczego będzie ulegać dalszej erozji, podkopując samą podstawę miękkiej siły Europy i, być może, normy zachowania, których taka miękka siła jest emanacją. „...”W „Rekonstrukcji narodów" Snyder szczegółowo opisuje, jak polscy intelektualiści i politycy dokonali pod koniec zimnej wojny świadomego wyboru i zaakceptowali wschodnią granicę Polski z sowieckimi republikami Litwy, Białorusi i Ukrainy. Zakładali – jak się okazało – słusznie, że Związek Radziecki upadnie i republiki te staną się niepodległymi państwami. „.....”W reakcji na ludobójstwo dwóch wojen światowych rządy postawiły na dobrotliwy porządek administracyjny, który „zawsze sprawdza się lepiej niż nieograniczony rynek", jeżeli chodzi o ochronę interesów obywateli, realizację zasad sprawiedliwości społecznej i dbanie o „kulturową witalność". Judt, opisując cudowne dekady przypadające na środek zimnej wojny w Europie Zachodniej, stwierdza, że państwo „napędzało tryby gospodarki, polityki i społeczeństwa na wiele sposobów". ...(źródło )

„„W Grecji, według Eurostatu, 31 proc. ludności popadło w 2011 roku w ubóstwo „....”Grecja, Hiszpania i Portugalia znalazły się w 2012 r. na drodze do przekształcenia się w "społeczeństwa dwuklasowe", tj. takie, w których ludzie coraz bardziej dzielą się na bogatych i biednych, a zanika klasa średnia - biją na alarm europejscy socjologowie „...(więcej )

Komorowski określił Chiny jako państwo kapitalistyczne , autorytarne . Komorowski „zapobieżeniu sytuacji, w której Rosja nie pójdziedrogą autorytarnego kapitalizmu (jaki realizowany jest w Chinach), to należy ją przyciągać, a w tym procesie sami Rosjanie dokonają wyborueuropejskiej drogi do dobrobytu i bezpieczeństwa. „...(więcej )

Tekst Kaplana jest nieczytelny , niedopowiedziany. Te braki jeszcze wyraźniej widać w zestawieniu z tekstem Urbasia i przeistaczaniem się Europy w socjalistyczne społeczeństwa dwuklasowe . Oligarchia i nomenklatura socjalistyczna i klasa proli. Kaplan opisał bankructwo socjalistycznej Europy, której ustrój nazywa eufemistycznie „socjalnym modelem opiekuńczym „

Kaplan pisze o totalitaryzmie państwa, które zlikwidowało wolny rynek, aby w jego miejsce wprowadzić jak to określa Kaplan „dobrotliwy porządek administracyjny . Jak zauważył Kaplan socjalistyczne państwo kontroluje tryby gospodarki , polityki i społeczeństwo . A nawet od socjalistów zależy „ kulturalna witalność „

To że socjalistyczna Europa m jej socjalistyczny model ekonomiczny jak zauważył Kaplan upadł to nie jest nic niezwykłego. Socjalizm zrujnuje gospodarczo nawet najbogatsze państwo. System socjalistyczny zdemoralizuje nawet najzdrowsze społeczeństwo.

Warto pochylić się na tekstem Urbasia i przeczytać go w całości. Pokazuje on kontrast pomiędzy dynamiką społeczeństwa kapitalistycznego ( Komorowski model chiński określa jako „ autorytarny kapitalizm ) a zniewoleniem i upadkiem społeczeństwa socjalistycznego . Komorowski socjalizm europejski nazywa „drogą do dobrobytu i bezpieczeństwa .

Tekst Kaplana opisujący ekonomiczne bankructwo socjalizmu w Europie zawiera groźbę .Do tej pory oligarchia i nomenklatura w całej Europie okradała i eksploatowała narody . Wydawał się że sprowadzeni do roli chłopstwa pańszczyźnianego Europejczycy będą w nieskończoność dostarczali klasie wyższej podatków i bogactw. Ale ludzka chciwość nie zna granic. Centrum Adama Smitha obliczyło ,że socjaliści II Komuny okradają podatkami Polaków z 83 procent wartości ich pracy .

Polacy są wyniszczani biologicznie przez II Komunę .Są na 209 miejscu na 222 kraje jeśli chodzi o przyrost naturalny.

Gwiazdowski „ ostatni raport OECD. Wynika z niego, że Polacy są poza Japończykami drugim najszybciej starzejącym się narodem świata” ...(więcej )

Krzywa Laffera zadziałała i pomimo socjalistycznej chciwości , ciągłego podnoszenia podatków , zadłużania społeczeństw, zmuszania ludzi do nie posiadani dzieci i w związku z tym cięższej pracy na rzecz socjalistycznych panów bogactw grabionym podatkami niewolnikom jest coraz mniej .

Miękka siłą Europy polegał na tym ,że oligarchia socjalistyczna we wszystkich krajach Europy był syta potem swych poddanych i nieskora do...wojny . Bo i po co . Ale teraz gdy koryto coraz płytsze , a dalsze nakładanie haraczy , podatków na chłopstwo już nie przyniesie dodatkowych dochodów grozi Europie walka między socjalistycznymi kastami panującymi w poszczególnych krajach o prawo do grabienia poddanych . Grozi Europie czas siły twardej ,. Grozi Europie wojna . Socjaliści swój dobrobyt i życie w przepychy nie zawdzięczają pracy, wolności , etyce . Socjalizm to prymitywny system w którym klasa panująca, socjaliści żyją z grabienia i eksploatacji poddanych . A gdy to nie wystarczy to ruszają na podbój , na zdobycie nowych terytoriów, nowych niewolników .

ideo Państwo Opiekuńcze . Debata Instytut Misesa vs Krytyka Polityczna

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz

Robert D. Kaplan „Samo państwo było fundamentem, na którym opierała się w dużej mierze cała Europa. W swojej klasycznej pozycji „Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569-1999" historyk z Yale Timothy Snider pisze o „europejskich standardach", do których Polacy i inne narody, które znalazły się w bloku komunistycznym, aspirowały w okresie wybijania się na niepodległość w latach 1989–1991. „.....”Autor tłumaczy, że była to nadzwyczajna decyzja, ponieważ oznaczała porzucenie historycznych roszczeń do etnicznych ziem polskich leżących na wschód od obecnych granic państwa polskiego. Jednocześnie Polska domagała się od Niemiec, by te nie wysuwały takich roszczeń wobec historycznych ziem niemieckich leżących w zachodniej Polsce. Bez względu na to, jak brutalne i nieuczciwe były ustalenia graniczne zawarte w konsekwencji hitlerowskiej i sowieckiej agresji podczas drugiej wojny światowej, polscy politycy zdecydowali się ich nie kwestionować. Wiodącą siłą, która pozwoliła im podjąć taką odważną i koncyliacyjną decyzję dyplomatyczną, był przykład „europejskich standardów". To z kolei wynikało z ekonomicznego i kulturowego doświadczenia powojennej Europy, co tak dobrze opisał Judt w swojej książce. „...(źródło)

Tomasz Urbaś ”Chiny – druga gospodarka świata – rozwijały się przez ostatnich 10 lat w średnim rocznym tempie 10,4 proc. I to mimo światowego kryzysu gospodarczego. Przeciętny poziom dochodów Chińczyków, po uwzględnieniu siły nabywczej juana, wyniósł w 2012 r. około 9 tys. dol., co stanowi niecałe 43 proc. dochodów Polaków. Jednak uwzględniając przychody mieszkańców wschodnich, zindustrializowanych regionów Chin, zwłaszcza w obrębie specjalnych stref ekonomicznych, osiągają one poziom dochodów mieszkańców Polski. Jeszcze kilka lat temu wiele osób wyśmiewało biednych Chińczyków zasuwających w pocie czoła za miskę ryżu. Teraz role się odwróciły, za miskę zupy zasuwają Polacy – bywa, że pod chińskim kierownictwem. Do 2030 r. nominalny PKB Chin ma szansę osiągnąć poziom Stanów Zjednoczonych. Równoważąc potencjał amerykański, Chiny będą kontynuować wyścig o najwyższą stawkę – status światowego mocarstwa „...”Polacy zerwali się do wyścigu po dobra doczesne w 1988 r. (ustawa Wilczka), ale następnie rok za rokiem byli przygniatani rosnącym etatyzmem biurokracji, której liczebność wzrosła przez 20 lat prawie trzykrotnie. W latach 1989–1991 Dziennik Ustaw liczył średnio 510 pozycji rocznie. W latach 2009–2011 biurokratyczna sraczka legislacyjna przyniosła średnio 1797 aktów normatywnych rocznie. „.....”Chińczycy konsekwentnie budują nowoczesną gospodarkę opartą na wiedzy. Wciąż pokutuje przekonanie o niskiej jakości towarów made in China. Tymczasem większość podzespołów w naszych komputerach jest już pochodzenia chińskiego. Z taśm montażowych schodzą niewidzialne dla radarów chińskie myśliwce. Niewykrywalne chińskie atomowe okręty podwodne wywołują konsternację dowództwa amerykańskiej Floty Pacyfiku, gdy uprzednio niezlokalizowane wynurzają się w środku zespołu uderzeniowego US Navy. Chińskie rakiety balistyczne są w stanie zniszczyć satelity na orbicie. „....”Wreszcie Polska może dystrybuować część środków na bezzwrotną pomoc zagraniczną przeznaczoną na finansowanie budowy infrastruktury (sieci energetycznych, rurociągów, szkół, szpitali). To sposób na dźwignięcie cywilizacyjne naszych sąsiadów, (obwód kaliningradzki, Litwa, Białoruś, Ukraina), którzy stanowią dla Polski bufor geostrategiczny, a jednocześnie pierwszy krok do budowy ściślejszych więzi gospodarczych. „......”Napływającą do banków gotówkę za spłacane przez państwo zadłużenie można wykorzystać do zwiększenia rezerw obowiązkowych banków, co uczyni system bankowy stabilniejszym i bardziej odpornym na panikę. Obecnie podstawowa stopa rezerw obowiązkowych wynosi w Polsce 3,5 proc., a w Chinach 20 proc. „....(źródło )

video Państwo Opiekuńcze . Debata Instytut Misesa vs Krytyka Polityczna

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz

TAKIE RÓŻNE

Flaga na cześć 150-lecia wybuchu narodowo-wyzwoleńczego powstania Kastusia Kalinouskiego wywieszona w Witebsku przez patriotów Wielkiego Księstwa Litewskiego-Białorusi „....”Na Białorusi powstanie 1863 r. swoją nazwę bierze od nazwiska jednego z jego przywódców - Konstantego Kalinowskiego (biał. Kastusia Kalinouskiego) - powieszonego w Wilnie w marcu 1864 r. „.....”Biało-czerwono-biała flaga i herb Pogoni były symbolami narodowymi powstałej w 1918 roku Białoruskiej Republiki Ludowej. Zostały one ponownie przykrócone 1991 r. W 1995 r. prezydent Łukaszenka doprowadził do przywrócenia symboliki kopiującej wzory sowieckie. „.....(źródło)

„I spotkał- za sprawą Doroty Kani. Oto co możemy przeczytać w jej artykule [a]http://niezalezna.pl/37505-res..."Resortowe dzieci":
- Ojciec Andrzeja Mrozowskiego z TVN24, Mieczysław Morozowski (wcześniej nazywał się Jodek Mordka) był działaczem młodzieżówki Komunistycznej Partii Polski. W czasie wojny przebywał w ZSRS – po jej zakończeniu trafił do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a następnie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
- Nazwisko matki Justyny Pochanke (Renata Pochanke)pojawia się w aktach procesu FOZZ u.
- Ojciec Tomasza Lisa był prominentnym działaczem PZPR u oraz dyrektorem Stacji Hodowli Zwierząt. Według Kani z akt IPN wynika, że jest krewnym jednego z tajnych współpracowników Wojskowej Służby Wewnętrznej. Obecny redaktor naczelny "Newsweeka" w latach 80 odbywał praktyki studenckie w NRD na Uniwersytecie im. Karola Marksa w Lipsku.
- Ojciec Moniki Olejnik, płk Tadeusz Olejnik był pracownikiem SB. Działał w Biurze "B" MSW PRL. Co ciekawe w tym samym biurze pracowała matka sędziego Tulei!”...(źródło )

Kuźmiuk „1. Fatalne dane GUS opublikowane w poprzednim tygodniu, dotyczące między innymi produkcji przemysłowej i budowlanej w grudniu 2012 w porównaniu do grudnia roku poprzedniego, wywołały wczoraj reakcję ministra finansów Jan Vincenta Rostowskiego.
Przypomnijmy tylko, że produkcja przemysłowa w grudniu spadła o 10,6% w stosunku do grudnia 2011 roku i był to największy spadek od kwietnia 2009 roku. Zupełnie dramatyczny poziom spadku odnotowano w budownictwie. Produkcja budowlana w ujęciu rok do roku spadła w grudniu aż o 24,8%.
To gwałtowne załamanie produkcji przemysłowej i budowlanej w grudniu wróży niestety źle całemu PKB za IV kwartał 2012 roku.
Tendencje spadkowe w gospodarce zresztą, trwają od kilku kwartałów czego wyrazem był w I kwartale wzrost PKB jeszcze o 3,6%, w II kwartale już tylko o 2,3%, a w III kwartale zaledwie o 1,4%. Wszystko wskazuje na to, że wzrost PKB w IV kwartale będzie wyraźnie niższy niż 1%.
Co więcej jeżeli przeanalizuje się czynniki wpływające na wzrost PKB, konsumpcję akumulację w tym inwestycje, a także relację tempa wzrostu eksportu do tempa wzrostu importu (tzw. wskaźnik eksportu netto), to wszystko wskazuje na to, że w grudniu 2012 mieliśmy do czynienia ze spadkiem PKB czyli recesją. „....(źródło )

„Według informacji "Gazety Wyborczej", archidiecezję wrocławską może objąć abp Sławoj Leszek Głódź z Gdańska. Na jego miejsce szykowany jest bp Wiesław Mering z Włocławka. Obaj to księża postrzegani jako zwolennicy Radia Maryja. „....(źródło )

„To nie będzie zwykły pogrzeb. To będzie wielka manifestacja. Oprócz rodziny i przyjaciół Jadwidze Kaczyńskiej będą towarzyszyły w ostatniej drodze tysiące sympatyków PiS i Jarosława Kaczyńskiego. „...(źródło )

„Krewni ofiar katastrofy smoleńskiej mieli być reprezentowani w Rosji przez specjalną grupę adwokatów. Tak się jednak nie dzieje, a ministerstwo spraw zagranicznych, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, im w tym nie pomogło - ujawnia radio RMF FM. „.....(źródło )

„Dziś w "Komentarzu międzynarodowym": podpisany 22 stycznia 1963 r. przez prezydenta Francji Charlesa de Gaulle'a i kanclerza RFN Konrada Adenauera Traktat Elizejski stał się symbolem francusko-niemieckiego porozumienia po II wojnie światowej.”...”W ramach obchodów odbędzie się wspólne posiedzenie rządów Niemiec i Francji. O 14.15 rozpocznie się uroczyste posiedzenie obu parlamentów - Bundestagu i Zgromadzenia Narodowego - w budynku Reichstagu. Hollande i Merkel wygłoszą przemówienia; oba parlamenty przyjmą wspólną deklarację. „....(źródło )

22.01. Warszawa (PAP) - Naukowcy z Cambridge University po raz pierwszy odkryli w ludzkich komórkach czteroniciowe DNA – informuje „Nature Chemistry”.”.....(źródło )

„olejna, już 150. rocznica wybuchu tego wielkiego narodowego zrywu jest nie tylko szansą na przypomnienie historycznych faktów z 1863 roku, ale także okazją do szerszej refleksji nad niepodległościowym wysiłkiem wielu pokoleń Polaków. To dzięki ich umiłowaniu Ojczyzny i gorliwej walce o nią – mimo doznanych cierpień, porażek w starciach z potężnymi mocarstwami – doprowadzili do odbudowy niepodległej Rzeczypospolitej zarówno w roku 1918, jak i w roku 1989. Dlatego też w całej Polsce organizowane są uroczystości upamiętniające 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.  „....(źródło )

„Ok. 540 mogił, w których spoczywa ponad 7,6 tys. powstańców styczniowych, przedstawia interaktywna mapa zamieszczona na portalu historycznym www.dzieje.pl. Najwięcej mogił powstańczych znajduje się w województwach: mazowieckim i lubelskim. „...(źródło )

„Dotarliśmy do nowych świadków, którzy potwierdzają, że tupolew rozpadł się jeszcze w powietrzu. Widzieli to i opisują dokładnie - mówi tygodnikowi "W Sieci" Anita Gargas, dziennikarka "Gazety Polskiej", autorka filmu "Anatomia upadku" „...(źródło )

Skwieciński „Po trzecie wreszcie – widać, w jakim stopniu rolę tragarza wiedzy o historii przejęła dziś popkultura. 
A w niej Powstanie Styczniowe było dotąd nieobecne. Ci, którzy chcą, aby za jakiś czas kolejny sondaż przyjął inne rezultaty, powinni naciskać nie tylko na władze edukacyjne, ale może nawet bardziej – na decydentów od kultury, 
od filmu, od telewizji.
Warto wywrzeć taki nacisk. 
Bo we współczesności ci, którzy nie wiedzą, skąd przychodzą, skazani są na stopniowe rozmywanie 
w uniwersalnym świecie. „....(źródło )

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz

video Państwo Opiekuńcze . Debata Instytut Misesa vs Krytyka Polityczna

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika dogard

22-01-2013 [18:43] - dogard | Link:

porownywac mozna w/g wskaznikow przypadajacych na mieszkanca danego kraju , w cenach porownywalnych.Tak na oko kitajce maja jeszcze ze 150 lat pogoni.Jankesi nie spia, surowcowo juz samowystaczalni,a kapital innowacyjnych mnowoczesnych technologii jest nie do pobicia . Nie zapominaj o zblizajacej sie wlasnie u nich bombie demograficznej, starzeja sie, jako spolecenstwo, niemal jak polacy . Wiec niech nie kaplania za bardzo, medrcy samozwanczy.