Tak w 1939 r. Rosjanie mordowali obrońców Grodna

W 1939 r. Rosjanie kładli na ziemi obrońców Grodna i miażdżyli ich czołgami
Przez całe dziesięciolecia powojenne, w czasach PRL-u, wmawiano Polakom, że Rosjanie pokojowo wkraczali do Polski 17 września 1939 r. a w Katyniu to Niemcy mordowali polskich żołnierzy. Nikt nigdy nie wspominał o tym, iż Polacy jednak bronili się przed napadem sowietów 17 września 1939, o tym, iż nie zapomniano o zbrodniach czerwonych siepaczy i że te zbrodnie nigdy nie zostali rozliczeni. Sponiewierany Polski naród nie padł na kolana przed oprawcami, walczył o swoją godność – walczyła młodzież, a jak walczyła, przeczytajcie tutaj:

17 września 1939 r. Armia Czerwona, realizując rozkaz nr 16634 wydany przez ludowego komisarza obrony Związku Sowieckiego Klimenta Woroszyłowa, uderzyła bez wypowiedzenia wojny na Polskę. Wkroczyło do Polski sześć armii uformowane w dwa fronty białoruski i ukraiński. Agresji dokonało ponad 620 tys. żołnierzy, wspartych 4.7 tys. czołgów, 3.3 tys. samolotów. Było to prawie dwa razy więcej niż potencjał Wermachtu, który atakował Polskę 1 września 1939 r.
Żołnierze wkraczającej czerwonej Armii byli, jak to wspominali naoczni świadkowie „ głodni, żądzy krwi, nienawidzący wszystko, co Polskie”.

Sowieccy żołnierze, jak wspominają naoczni świadkowie tych wydarzeń, od momentu wkroczenia na tereny Polskie „mordowali polską ludność cywilną, niszczyli, grabili i palili wszystko czego nie mogli ukraść”. Z ogromną determinacją aresztowano i natychmiast rozstrzeliwano wojskowych, urzędników państwowych, inteligencję, harcerzy, parlamentarzystów, urzędników organizacji społecznych i ich rodzin.Pierwszymi ofiarami sowieckich represji okazali się dyplomaci oraz pracownicy konsulatów, reprezentujący Polskę w Związku Sowieckim, którzy w wielu przypadkach zostali aresztowani i zesłani na Syberię. Od pierwszych dni agresji, wojska sowieckie rabowały, paliły, gwałciły i mordowały Polskich obywateli szczególnie żołnierzy. Dowódca Korpusu nr III w Grodnie gen. Józefa Olszyny-Wilczyńskiego wraz z towarzyszącymi mu oficerami po aresztowaniu został ograbiony z rzeczy osobistych i natychmiast rozstrzelany przez rządnych krwi czerwonoarmistów.
W rejonie Sarn w województwie poleskim, Sowieci wymordowali wziętą do niewoli kompanię Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Samy” tj. 280 żołnierzy i oficerów.

Zamordowano seriami z broni maszynowej wziętych do niewoli nieuzbrojonych kadetów szkoły Oficerów Policji w Mostach Wielkich.Obrońców Grodna rozstrzeliwano.  Każdego, kto się poddawał. W ten sposób zamordowano 300 obrońców tego miasta, w tym wielu harcerzy.Niejednokrotnie wziętych do niewoli palono lub rozrywano granatami. W trakcie bitwy pod Wytycznem, gdy kilkudziesięciu rannych żołnierzy polskich dostało się do sowieckiej niewoli, ci zamknęli ich w Domu Ludowym w Włodawie, po czym ich ograbiono ,rozebrano do naga, mordując i paląc na stosie. Sowieci stosowali podstępy i kłamstwa by mordować jak najwięcej Polaków. 22 września, w Winnikach koło Lwowa, gwarantując obrońcom miasta po poddaniu swobodnego przemarszu do Rumunii i Węgier, aresztowali wszystkich obrońców wywożąc ich do obozu – kaźni w Starobielsku. Kapłanów niejednokrotnie w trakcie trwania mszy bito, torturowano publicznie, odcinając ręce i nogi tasakami, wydłubując oczy, wyrywając paznokcie. Kościoły niszczono i zamieniano w magazyny lub chlewnie.

Walka o godność i honor
Z odnalezionych po latach moich notatek z lat 60 i 70 tych XX wieku, ze spotkań z oficerami IIRP które odbywał mój dziadek – rotmistrz WP na śluzach w Bydgoszczy, widnieją zapiski dotyczące wspomnień opowiedzianych w mojej obecności ówczesnego harcerza mieszkającego w Grodnie później żołnierza AK, Żołnierza Wyklętego. Zapiski te, z uwagi na treść, publikuję po raz pierwszy. Nie podam prawdziwego imienia ani danych tej osoby ze względów oczywistych. Bohatera tej opowieści nazwę imieniem Adam. Oto ta prawdziwa historia.

Adam we wrześniu 1939 r. kończył 15 lat, mieszkał wraz z ojcem, urzędnikiem państwowym i matką, księgową, w Grodnie. Tam uczęszczał do pobliskiego Gimnazjum. Był harcerzem, uwielbiał harcerskie obozy, literaturę i nauki humanistyczne. Komendantem hufca harcerskiego, do którego należał wówczas, był Brunon Hlebowicz. Uczył się tam wraz z kolegami nie tylko harcerskich specjalności ale i odbył podstawowe szkolenie strzeleckie.
Rankiem 1 września 1939 r Adam jak i wielu mieszkańców Grodna przygotowywali obronę miasta kopiąc rowy i budując umocnienia. Niemieckie bombardowanie miasta nie wyrządziło większych szkód. Zapał do obrony był powszechny. Fortyfikowano szkoły, budynki administracji, podwórza i ogrody. Uczniowie Szkoły Ogrodniczej ubrani w mundury uzbrojeni w karabiny wykonywali nasypy i stanowiska strzeleckie.Sowieckie oddziały w dniu 20 września 1939 r. uderzyły na Grodno z dwóch kierunków południowego i wschodniego planując zdobyć miasto z marszu.Bój o miasto był zażarty Polscy obrońcy bili się, niszcząc kolejno sowieckie czołgi, jeden po drugim, przy pomocy butelek z benzyną i działek ppanc.
Obok nielicznych oddziałów wojskowych Grodna broniła ludność cywilna oraz harcerze rekrutujący się z miejscowych szkół gimnazjalnych – dzięki swemu zapałowi oraz patriotyzmowi byli oni szczególnie cennymi żołnierzami.

Było ich czterech – harcerzy, obrońców Grodna
Było ich czterech kolegów – przyjaciół z podwórka, szkoły i harcerstwa. Razem stanęli do obrony Grodna od dnia 1 września 1939 r., walczą z czołgami sowieckimi, rzucając z ukrycia w nie butelkami z benzyną – to była skuteczna broń.  Czołgi zamieniają się w pochodnie, w ten sposób niszczą oni w jeden dzień aż 4 sowieckie czołgi.

Najmłodszy harcerz, ich kolega, Tadeusz Jasiński, mając niespełna 13 lat, rzuca butelką w sowiecki czołg- butla nie zapala się wówczas załoga czołgu bije go po czym krzyżuje przy pomocy sznurów na przednim pancerzu jako tarczę. Krew spływa po ciele Tadka, wokół padają kule, jest ranny, płacze i cicho błaga „Chcę do mamy – do mamy!” – krzyczy z bólu. Czołg sowiecki strzela i atakuje obrońców Grodna. Harcerz Tadzio zostaje wreszcie uwolniony przez zdesperowane kobiety. Umiera w szpitalu, z odniesionych ran. Adam z kolegami widzi tę scenę. Niszczą po kilku godzinach właśnie ten czołg butelkami z benzyną. Załoga nie zostaje uratowana, pali się żywcem w jego wnętrzu.

Po dwóch dniach obrony miasta, z powodów braku amunicji  i bezsensowności dalszej walk,i celem zachowania ludności cywilnej przy życiu, poddaje się i wówczas zaczyna się czas nieopisanych zbrodni i represji ze strony sowieckich żołnierzy.
22 września sowieci aresztują  niemal całą inteligencję Grodna, żołnierzy, harcerzy, policjantów. U kogo znaleziono choćby nóż czy scyzoryk, natychmiast zostaje publicznie rozstrzelany. Krew płynie ulicami, ściany budynków stają się czerwone od rozstrzeliwanych mieszkańców Grodna.

Adam z kolegami ukrywa się w dobrze zamaskowanych piwnicach domów, które wcześniej przygotowywali jako miejsca ukrycia i obrony. Tam mieli zgromadzoną żywność i broń. Tam także zanieśli zdobyte w czasie walki sowieckie mundury.
Widzą oni z okien poddasza jednego z  budynków jak wieczorem 22 września sowieci zabijają wielu mieszkańców w tym ich ojców. Zbijają ich strzałem w tył głowy i dobijają bagnetami karabinów, matki są gwałcone prawie publicznie na placyku i po zgwałceniu przez wielu żołdaków oni rozpruwają im brzuchy bagnetami. Kobiety umierają w nieopisanych cierpieniach jęcząc głośno. Harcerze po takim widoku przysięgają  krwawą zemstę i śmierć oprawcom.

Krwawa zemsta na sowieckich katach
W dzień harcerze ukrywają się przed oprawcami sowieckimi, którzy już zaczęli ich poszukiwać za obronę Grodna. Wieczorami przebrani w mundury sowieckie i broń, zabraną w czasie zdobycia wozu z aprowizacją, zabijają z niespotykaną wściekłością napotkanych na ulicach, w parkach, w budynkach, wrogów. Zabijają  ich także po cichu bagnetami, głównie gdy śpią w swoich kwaterach lub strzałami z broni palnej, gdy sowieci wracają do koszar pijani i szczęśliwi z dokonywanych mordów i grabieży.

Zabijają ich bez litości wręcz ze łzami rozpaczy po utracie ojca i matki, najbliższych jako odwet, jako zemstę którą im zaprzysięgli. Ci młodzi pełni romantycznych uniesień chłopcy stają się bezwzględnymi bojownikami – żołnierzami.
Upatrzyli sobie głównie oficerów i żołnierzy NKWD najbardziej zwyrodniałych katów, których  to zabijają po planowym przygotowaniu takiej akcji. Pomagają im w tym znajomi, mieszkańcy Grodna, informując gdzie ci sowieci śpią, gdzie chodzą itp.
Adamowi udaje się przez czysty przypadek rozpoznać oficera sowieckiego, który gwałcił i mordował jego matkę, a on tę scenę widział.

Dopada kata swojej matki w kwaterze gdy ten oprawca już spał. Wbija mu długo bagnet w piersi i zaskoczone oczy, bardzo długo, tak jakby chciał zapomnieć tamte widziane straszne sceny, gdy ten kat gwałcił i mordował jego matkę. Mieszkańcy pomagają zakopać na pobliskim trawniku zabitego oprawcę. Zabija tej nocy także jeszcze dwóch pijanych żołnierzy sowieckich. Jednemu podcina gardło, drugiemu wbija bagnet w serce. Jego koledzy namawiają go do ucieczki z miasta, ponieważ obława na nich już się rozpoczęła i wyznaczono za ich głowę wysoką nagrodę.

Pomaga im w ucieczce znajomy sklepikarz, wywożąc wozem poza miasto. Harcerze przez kilka dni przebywali w jednej z pobliskich plebanii ukryci w piwnicach. Tam starali się dojść do siebie po tych strasznych przeżyciach.
Młodzi, 15 i 16-letni, osieroceni przez zbrodnie katów sowieckich, zaprzysięgli zemstę, zaprzysięgli ją na krzyż, w obecności kapłana. I tak się stało. Walczą ci harcerze w oddziałowych AK walczą aż do lat 50-tych XX wieku, stając się ich dowódcami nazywanymi obecnie Żołnierzami Wyklętymi. Ich podwładni czy dowódcy są zaskoczeni, jak są zdesperowani w atakach na sowietów głównie NKWD jak nie boją się śmierci.
Wojnę przeżyli, udało im się uniknąć katowni UB. Ale już nigdy nie zapomnieli o tych straszliwych zbrodniach, dokonanych przez sowieckich oprawców w Grodnie, jak trauma zawsze te sceny wracały im przed oczy. Przez wiele lat ukrywali się pod zmienionymi nazwiskami. Tamte straszne chwile zmieniły całkowicie ich życie.

Tym bohaterom, obrońcom Polski tak mocno doświadczonym przez los dla których Polska była dobrem najwyższym ten artykuł poświęcam.
Chwała bohaterom !

Żródło :
https://dziennikarzobywatelski...

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika u2

17-09-2023 [13:44] - u2 | Link:

Agresji dokonało ponad 620 tys. żołnierzy, wspartych 4.7 tys. czołgów, 3.3 tys. samolotów

To się zgadza z danymi z WIki :

https://pl.wikipedia.org/wiki/...

600 000–800 000 żołnierzy,
4 959 dział,
4 736 czołgów,
3 300 samolotów

Straty osobowe :

1 475–3 000 zabitych i zaginionych,
2 383–10 000 rannych

Z powyższych danych wynika, że Polacy w większości przypadków nie stawiali oporu Rosjanom.

Obrazek użytkownika Maverick

17-09-2023 [17:33] - Maverick | Link:

Coś o onucach chazarskich:
https://nobulart.com/hidden-hi...

Obrazek użytkownika Siberian Husky Dog

17-09-2023 [22:12] - Siberian Husky Dog | Link:

Maverick 
Ale my juz wszystko wiemy o tobie

Obrazek użytkownika Maverick

18-09-2023 [05:45] - Maverick | Link:

Ciemnota nie wie ale Michałkiewicz wie:

https://www.youtube.com/watch?...
 

Obrazek użytkownika Siberian Husky Dog

17-09-2023 [17:42] - Siberian Husky Dog | Link:

Powinniśmy do znudzenia przypominać światu, że Stalin na równi z Hiterem doprowadził do wybuchu II wojny światowej. Rosja (ZSRR) to agresor i państwo, które na równi z Niemcami wywołało II wojnę światową. Zbrodnie rosyjskie do dzisiaj nie zostały osądzone, a Rosja nie zapłaciła Polsce reparacji

Obrazek użytkownika jazgdyni

18-09-2023 [01:04] - jazgdyni | Link:

@Tezeusz

Masz jakąś trudno dostępną wiedzę o Grodnie i nie chcesz się podzielić. Już cię przecież prosiłem. Mój tata pochodził z Grodna. Rocznik 1924. Więc w 39 miał lat 15.. Od 36 lat nic mi już nie może powiedzieć.

Obrazek użytkownika Tomaszek

18-09-2023 [01:25] - Tomaszek | Link:

JzG
To żadna wiedza , teraz to tylko jego twórczość . O Grodnie gówno wie tak jak o obławie Augustowskiej . Ten "jego dziadek" wszystko widział i wszystkich znał , wszędzie był i wszyscy do niego zjeżdżali . Wklejki z netu i fantazja .  

Obrazek użytkownika jazgdyni

18-09-2023 [09:08] - jazgdyni | Link:

@Tomaszek

Całkiem możliwe. Nie wiedza tylko propaganda.

Obrazek użytkownika Tezeusz

18-09-2023 [09:22] - Tezeusz | Link:

@jazgdyni
Materiały i pamiatki po Śp. moim dziadku znajdują sie w Muzeum Powstania Warszawskiego i są dostępne publicznie wraz z oryginalnymi notatkami przez niego pisanymi w czasie wojny. Pisałem już o tym w materiałach o Powstaniu Warszawskim.....I to nie propaganda tę sieją UBckie pomiotła i tęczowe zboki..

Obrazek użytkownika Tomaszek

18-09-2023 [20:19] - Tomaszek | Link:

Tak tak 
A Franek Dolas to mój wujek .

Obrazek użytkownika Tezeusz

19-09-2023 [05:50] - Tezeusz | Link:

@Tomaszek....idiot...idiot..idiot

Obrazek użytkownika Tomaszek

18-09-2023 [20:18] - Tomaszek | Link:

Panie Januszu 
To przede wszystkim mitomania . Są ludzie , którzy nie potrafią być zwykli . Z klasztoru go wykopali , Z KODu też wyślizgali i "patriotyzm" też mu jakiś , jego słowami "obesrany". wychodzi . Nie istotne dla niego czy pod notką o PW czy Wołyniu Wali równo .  Polecam jego notkę o chamstwie Tomaszka , a szczególnie dyskusję . Ten pazerny na odsłony misio mało że gremialnie dostał po uszach to jeszcze nie podziękował mi za ponad 2 tysiące odsłon w pierwszy dzień . Bez Tomaszka dupa z króla , trzysta , pięćset w porywach . Dziś ma chyba rekord życiowy 3800+ i dalej bije  , Pers to przy mnie pikuś .Tu widać jak idzie na rekord następny https://naszeblogi.pl/67622-by.... Pisze wkleja , niech mu będzie , ale najgorsze że manipuluje historią , a każde przypomnienie merytorycznie jak na jego przystało kwituje stałym fragmentem "kolokwialnym" niezależnie od charakteru notki . 
Ten typ tak ma , jak mawiają mechanicy . Chociaż jego łeb to zajęcie dla kowala jak by ktoś chciał rozkuć .
Pozdrawiam Tomaszek

Obrazek użytkownika Tezeusz

19-09-2023 [05:52] - Tezeusz | Link:

ONR @ Tomaszka uwielbia pewno piwo mu postawi...

Obrazek użytkownika Tezeusz

18-09-2023 [09:20] - Tezeusz | Link:

@ Tomaszek to ze jesteś idiotą to udowodniłem w materiale już dawno -https://naszeblogi.pl/67233-ch.... Ale żeś typowy idiota bez wiedzy za to z komuszym chamstwem to wychodzi nie od dzisiaj takie masz UBckie osrane rodzinne tradycje. To fakty bo ty jesteś UBcką propagandą. Taki tęczowy ....

Obrazek użytkownika Tomaszek

18-09-2023 [19:36] - Tomaszek | Link:

Teziek 
Ty chyba nie czytasz tego co piszesz . A komentarzy pod notkami to na pewno nie . Twój koleś z klubu barona Muenchhausena  tricolour to choć bluzgi ma bardziej urozmaicone .  
Zdrówka życzę . Przyda się jak cholera .
Obesrany Tomaszek
I wal się od rodziny mojej i dziadka swojego zostaw w spokoju wiecznym . On nie zawinił że ma wnuka pojeba .

Obrazek użytkownika Tezeusz

19-09-2023 [05:53] - Tezeusz | Link:

@Tomaszek nieodrodny syn komuszków lewackich no i ta tęcza osrana..
Piszesz o sobie tak :
"I wal się od rodziny mojej i dziadka swojego zostaw w spokoju wiecznym . On nie zawinił że ma wnuka pojeba.."

Fakt jesteś pojeb jak sam o sobie piszesz...To prawda..Twój dziadek niezły wpierd...by tobie spuścił za lewacko tęczowe postawy... Dobrze ,że sam się do tego cwelu tęczowy wreszcie przyznałeś..