Twierdza Bachmut od 300 dni nadal się broni

Rosjanie pod Bachmutem powtórzą los armii niemieckiej pod Stalingradem
                           

Wojska rosyjskie, wbrew wszelkim propagandowym deklaracjom, nie mogą kontynuować dalszego ruchu poza Bachmut, podczas gdy Siły Zbrojne Ukrainy zyskują przewagę – uważa Ołeksandr Musienko

Twierdza Bachmut od 300 dni broni się przed rosyjskim najeźdźcą. W tym czasie agresor Rosja, w wyniku ciągłego ostrzału, pozostawił kwitnące niegdyś miasto w ruinie. Siły Zbrojne Ukrainy nadal utrzymują pozycje w zachodniej części Bachmutu i stopniowo zaczynają posuwać się na flankach, nie dając Rosjanom szansy na przejście poza granice miasta, do pokojowych miast frontowych obwodu donieckiego.
W rozmowie z Glavredem Ołeksandr Musienko , szef Centrum Wojskowych Badań Prawnych , wyjaśnił, dlaczego tak ważne dla Sił Zbrojnych jest utrzymanie miasta pod kontrolą ognia, czy Rosjanie mogą wycofać swoje wojska z Bachmutu i jakie procesy w Federację Rosyjską może wywołać publiczna utrata Bachmutu.

Czy można podsumować pewne wyniki bitwy o Bachmut? Co pokazała przez ten czas?

Możemy podsumować tylko wyniki pośrednie, ponieważ bitwa się nie skończyła i trwa, ale możemy stwierdzić, co następuje. Po pierwsze, Rosji nie udało się zgodnie z planem zastawić pułapki na wojska ukraińskie. Ideą Federacji Rosyjskiej było zwabienie i wyciągnięcie naszych rezerw, a także związanie naszych sił dokładnie w kierunku Bachmuta, abyśmy nie mogli przygotować rezerw i przeprowadzić przygotowań do kontrofensywy. I w ogóle, jeśli nie odłożyć, to uniemożliwić kontrofensywę. Nie udało się, bo formują się ukraińskie rezerwy, które wezmą udział w kontrofensywie, a nasi partnerzy nam pomagają.
Po drugie, Rosja poniosła w tej bitwie ciężkie straty. Sam Prigożyn przyznaje się do utraty co najmniej 20 tysięcy „wagnerowców”. Chyba to zanizył, bo straty mogły być większe, w szczególności mamy informacje, że te straty wynoszą co najmniej 30 tys., a to tylko "Wagnery". Oznacza to, że straty są wysokie zarówno wśród regularnych żołnierzy rosyjskich, jak i wśród terrorystów „Wagnera”, co również jest zauważalne.
Inną kwestią, którą możemy stwierdzić, jest to, że wojska rosyjskie, wbrew wszelkim propagandowym deklaracjom, nie mogą kontynuować dalszego ruchu poza Bahmcut. Znajdują się w mieście i nie rozwijają działań ofensywnych, a także zaczynają tracić przewagę na flankach. Przeciwnie, siły ukraińskie zyskują tę przewagę i odpychają Rosjan. Dlatego teraz Bachmut coraz bardziej zamienia się w pułapkę dla okupantów.

Jaki margines musi utrzymać Rosja na pozycjach, które obecnie zajmuje, jeśli, jak pan powiedział, straci przewagę?

Wszystko zależy od tego, jak intensywnie i skutecznie nasze siły będą posuwać się naprzód. Teraz widzimy ruch na flankach, wojska ukraińskie odnoszą sukcesy, ale jest to dość trudne, ponieważ wróg utrzymuje swoje pozycje i trzeba z nim walczyć. Kilkadziesiąt, setki metrów, ale praca trwa.
Dlaczego jest to pułapka na Rosjan? Ponieważ nie mogą utrzymać tych pozycji i opuścić Bachmutu. „Wagnerianie” Prigożyna odejdą, a najprawdopodobniej wkroczą regularne wojska rosyjskie. Po prostu nie mogą się wycofać, ponieważ już ogłosili swoim słuchaczom, że zajęli Bachmut. I co potem powiedzieć, że go zostawią?! Dlatego tam zostaną. A wtedy to też pułapka na Federację Rosyjską, bo tam będą musieli przerzucić posiłki. A jeśli nasze wojska uzyskają przewagę na flankach i będą mogły zagrozić logistycznemu wsparciu Bachmuta, to jeszcze bardziej rozciągnie to ich siły, ponieważ te posiłki będą tam stale wiązane i niszczone. I to wydaje mi się, że nawet jeśli Rosjanie stawiają opór i dorzucają dodatkowe posiłki, to jest to pułapka, bo wtedy będą się mniej skupiać na innych kierunkach,

A dlaczego nie mogą, czy mógłbyś wyjaśnić? Pytam, bo wcześniej Rosjanie nie mogli np. opuścić Chersonia, ale to zrobili. A także z kilku innych miast, które początkowo deklarowały, że ich utrzymanie jest niezbędne. Dlaczego nie będzie działać z Bachmutem w ten sam sposób?

Bo naprawdę chcą zagrać w rekonstrukcję historyczną. W Federacji Rosyjskiej lubią analogie z II wojną światową, ale w bitwie o Bachmuta mogą znaleźć się w roli szóstej niemieckiej armii Paulusa pod Stalingradem. Wtedy faktycznie zgrupowanie wojsk niemieckich zostało otoczone. Niemcy podjęli trzy operacje kontrofensywy, aby przełamać pierścień (wszystkie nie powiodły się) i ostatecznie poddali się, a wielu zginęło. Myślę, że i tu Rosjanie zagrają w odbudowę, ale znajdą się po stronie armii Paulusa i mogą zostać okrążeni.
Ale i tak będą próbować. Widzimy, że wróg wciąż trzyma się niektórych części ziemi, próbując zdobyć przyczółek i będzie próbował rozwinąć jakiś sukces. A potem wszystko będzie zależało od tego, jak szybko przejmiemy kontrolę nad flankami. Ale nawet to, kontrolowanie flank i poddanie Bachmutu kontroli ognia artyleryjskiego i moździerzowego, nie oznacza, że ​​Rosja może natychmiast się wycofać. Odejdą ze słowami – zakładam, że gdzieś za Bachmutem. Być może tam podejmą obronę, ale będą się tam czepiać, bo po ogłoszeniu rzekomego zajęcia miasta Rosjanie nie uciekną od razu i nie wyjadą.

A jakie procesy, gdyby Rosjanie musieli się wycofać nawet na tak niewielką odległość, mogłyby się rozpocząć w Rosji? Bo wtedy faktycznie będą musieli przyznać, że wyjeżdżają...

Ogólnie rzecz biorąc, procesy w Rosji są wyzwalane przez dużą liczbę strat, brak zwycięstw, a także sterowalność procesów. Wydarzenia w obwodzie biełgorodzkim oraz niezadowolone wypowiedzi polityczne Prigożyna i innych osobistości Federacji Rosyjskiej wskazują na narastanie niezadowolenia rosyjskiego społeczeństwa. I oczywiście im więcej ofiar wśród rosyjskiej armii i im więcej rozkazów do szturmu i „stania do końca”, tym większe niezadowolenie. Mają już pewną demoralizację, ale jak dotąd nie osiągnęła ona tak skrajnych rozmiarów, aby spowodować masową dezercję lub marsz na Moskwę, jak się spodziewamy. Ale takie tendencje są obserwowane.

Jak ważne dla Ukrainy jest zatrzymanie Bachmutu, a raczej tego, co z niego zostało po bitwach?

Dziś ważne jest dla nas nie tylko zatrzymanie Bachmutu, ale zmiażdżenie dużej liczby rosyjskich żołnierzy i związanie ich tam. A także stworzyć perspektywy wyzwolenia miasta w sprzyjającym momencie. Czyli doskonale rozumiemy, że celem jest wyczerpanie przeciwnika, zadanie mu strat i obrażeń oraz utrzymanie go w półkolu, a jeśli to możliwe – w ringu. Przetrzymywani w tym oblężeniu, albo będą zmuszeni do poddania się, albo zostaną zniszczeni. A wtedy bez problemu odzyskamy Bachmut, ruszymy na granice, wzmocnimy linię obrony i odeprzemy wroga. Czyli zajmujemy dokładnie takie stanowisko i moim zdaniem jest ono słuszne, bo teraz trzeba przejść nie tylko do lokalnych bitew. Nie damy rady wytrzymać tak długo, bo kiedy flanki będą za nami, a artyleria będzie pod kontrolą, nie narazimy naszych sił na niebezpieczeństwo. Dlatego jest dla nas fundamentalne, aby wcisnąć w to Rosjan”

Czy Rosja może zgromadzić siły, by w przyszłości pójść dalej, poza Bachmut – na przykład do Kostantynówki czy Słowiańska?

Mogą próbować, ale nie sądzę, żeby im się to udało. Ale Rosjanie na pewno spróbują. Widać, że już próbują rozwinąć ofensywę, tyle że próby te są blokowane przez wojska ukraińskie. A sił w Federacji Rosyjskiej do ciągłych ataków, jak to miało miejsce wcześniej, już tam nie ma - w końcu jest ogromna liczba strat. Ponadto bardzo ważne jest dla nas zrozumienie, że brak starć bojowych w promieniu kilku kilometrów między grupami szturmowymi Federacji Rosyjskiej a ukraińskimi obrońcami otwiera przed nami możliwość użycia artylerii i moździerzy oraz osłaniania okupantów ogniem. Dlatego gdy tylko pojawi się taka perspektywa, wątpię, czy Rosjanom uda się zajść daleko.
Nieco wcześniej mówiliście o perspektywach, a ja chciałbym wyjaśnić perspektywy, które otworzyły się po tej bitwie o Ukrainę. Czego możemy się spodziewać dalej, jeśli zatrzymamy Bachmut, zmielimy ich - co z tego będziemy mieć?
Po pierwsze, wiele wojsk rosyjskich, które mogłyby być skoncentrowane w innych kierunkach, zostanie zniszczonych. Po drugie, z wielu możliwych uzyskamy kolejny potencjalny przyczółek do prowadzenia operacji kontrofensywnych, w szczególności w obwodzie donieckim. Umożliwi także niszczenie sił wroga z uzbrojonych i ufortyfikowanych pozycji. Nie mówiąc już o tym, że wróg wyczerpuje swój potencjał, a to otwiera perspektywy przygotowania i przeprowadzenia kontrofensywy na dużą skalę.

Mówiąc o innych kierunkach, co masz na myśli? Gdzie mogą gdzieś wycofać wojska i przenieść je do Bachmutu?

Oczywiście. Pewnie tak zrobią, to nieuniknione. Częściowo przenieśli się już z okupowanego obwodu ługańskiego. Wtedy też zaangażowane zostaną siły na tyłach, które na terenach okupowanych znajdowały się w tzw. rezerwie i powinny brać udział w działaniach obronnych. Rosjanie nie mogli szybko znaleźć rezerw do ochrony regionu Biełgorod - wszyscy są zaangażowani. A biorąc pod uwagę straty i wyczerpanie wojsk rosyjskich, będą szarżować, próbować przerzucić się z innych kierunków. Ale to tylko Bachmut. Nie należy zapominać, że teraz Rosjanie w panice próbują dowiedzieć się i zrozumieć, skąd Ukraina może uderzyć. Tak czy inaczej poruszają się wzdłuż linii frontu, więc posiłki zostaną usunięte i przeniesione.

Jakie są twoje przewidywania, jak długo może trwać bitwa pod Bachmutem? Czy istnieje pewien okres czasu, w którym opłacałoby się nam zatrzymać tam Rosjan?

Dopóki nie zostaną odepchnięci z tamtego kierunku i większość Bachmutu nie zostanie uwolniona od okupantów. Rozumiemy również, że ważne jest dla nas blokowanie wszelkich ruchów wroga na zachód od Bachmuta. Dlatego dopóki Rosjanie są tam obecni i dopóki nie wyczerpiemy ich okrążeniem, ta walka będzie trwała. Jak długo to zajmie? Pewnie tyle, ile potrzeba, ale można śmiało powiedzieć, że inicjatywa przesuwa się na stronę Ukrainy. A teraz zrobimy dla Federacji Rosyjskiej to, co oni chcieli zrobić z naszym otoczeniem, tylko skuteczniej i skuteczniej.

I szybciej? To znaczy, może nie chodzić o miesiące?

Pokażą to realne działania bojowe. Ale myślę, że zajmie to mniej czasu, a ta praca wciąż musi zostać wykonana.

Tłumaczenie elektroniczne
https://glavred.net/article/rosiyani-u-bahmuti-povtoryat-dolyu-nimeckoji-armiji-pid-stalingradom-musiyenko-10473340.html

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Pers

29-05-2023 [19:59] - Pers | Link:

Takie fejki to tylko tutaj :)))))))

Obrazek użytkownika Tezeusz

29-05-2023 [20:51] - Tezeusz | Link:

"Gdyby taki list ukazał się w Polsce to szczujnie typu Sakevycza i TVP Info dawno by ukrzyżowały Autorów jako "piesków Putina". Sygnatariusze zastosowali metodę "na Zawiszę" czyli trochę talmudycznej retoryki. Sens jest jednak jednoznaczny - to USA i ich ratlerki z NATO są winne tej wojnie."

Co tam Ruszkiewicz ale twoje ścierwoneonowe agitki w ABW...niech  tam ocenią  czy to aby  nie fejki..może coś innego..
Komentarz to komentarz...

Obrazek użytkownika Kaczysta

29-05-2023 [21:19] - Kaczysta | Link:

Prigożyn o "krwawym puczu" w Rosji.

"Możliwa 'korekta wazelinowa'"Jewgienij Prigożyn twierdzi, że jego bojownicy nie przygotowują się do zamachu stanu, ale Rosji grozi "korekta wazelinowa" - oznajmił Jewgienij Prigożyn na łamach swojej służby prasowej.- Aby przeprowadzić zamach stanu, nie trzeba mieć dużej liczby uzbrojonych ludzi. Z reguły zamachów dokonuje wojsko - jakaś część armii, która odmówiła posłuszeństwa. Grupa Wagnera natomiast wcale nie jest armią - to pierwsze. A po drugie - mamy pełen szacunek do prezydenta Władimira Putina - powiedział Prigożyn.Dodał, że tylko NATO może w jakiś sposób fundamentalnie wpłynąć na obecne kierownictwo Federacji Rosyjskiej "rękami armii ukraińskiej", a jest to możliwe jeśli Rosjanie "rozluźnią szyki". - Jest to mało prawdopodobne, aby kraj czekał "krwawy pucz wojskowy", ale "korekta wazelinowa" już tak - zagroził przywódca najemników, sugerując, że w kraju może dojść do przetasowań na Kremlu.

Obrazek użytkownika Siberian Husky Dog

29-05-2023 [22:28] - Siberian Husky Dog | Link:

W Rostowie nadal poszukują kilkudziesięciu uzbrojonych więźniów, którzy uciekli z frontu w ŁRL.
39 uzbrojonych żołnierzy, którzy byli członkami oddziału Storm Z, uciekło z okupowanego Łysiczańska obwodu ługańskiego na Ukrainie.

Obrazek użytkownika Kaczysta

29-05-2023 [21:16] - Kaczysta | Link:

dachowiec

Fejk i dachowiec
Jakie to normalne
Czy wszystkie polskojęzyczne żydochazary tak już na Toy-toyu mają

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

29-05-2023 [20:08] - NASZ_HENRY | Link:

To sztuczna inteligencja
Spuszcza wpierdol Moskalom na Ukrainie.
Na centymetrze rezerwisty liczba dni do końca Putina 144.

Inżynier pola walki ;-)
Henry

Obrazek użytkownika Kaczysta

29-05-2023 [20:46] - Kaczysta | Link:

A tymczasem w Bachmucie widziano dachowca w jednym dziurawym bucie
Drugiego zgubił na defiladzie zwycięstwa ponad rok temu

Obrazek użytkownika Siberian Husky Dog

29-05-2023 [22:23] - Siberian Husky Dog | Link:

Na stronie internetowej Rady Miasta Kijowa.

Rada Miejska Kijowa odebrała tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Kijowa” radzieckiemu działaczowi państwowemu i partyjnemu Leonidowi Breżniewowi, a także pięciu innym osobom, które zostały wybrane i pracowały na kierowniczych stanowiskach Komunistycznej Partii byłego ZSRR lub byli powiązani z organami KGB. Za odpowiednią decyzją głosowało 82 posłów.
Decyzja ta jest kolejnym krokiem w kierunku wyeliminowania spuścizny po dawnym reżimie komunistycznym. Powszechnie wiadomo, że tłumienie protestów w krajach „obozu socjalistycznego”, wojna w Afganistanie w latach 1979-1989, eskalacja zbrojeń, a także wspieranie „rewolucyjnych” reżimów w tych krajach są związane z działalność sekretarza generalnego KC KPZR, przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR Leonida Breżniewa „trzeciego świata”. W okresie rządów Breżniewa nasiliła się całkowita kontrola nad społeczeństwem przez organy KGB.
Oprócz Leonida Breżniewa tytuł honorowego obywatela Kijowa odebrano Ołeksijowi Jepiszewowi – generałowi armii, szefowi Głównego Wydziału Politycznego Armii Radzieckiej i Marynarki Wojennej w latach 1962-1985 ; Witalij Masola – Przewodniczący Rady Ministrów Ukraińskiej SRR, w latach 1994-1995 był premierem Ukrainy.
Kyril Moskalenko – marszałek Związku Radzieckiego, wiceminister obrony ZSRR, który notabene pozostaje honorowym obywatelem Winnicy, również został pozbawiony swojego stopnia . A także generał dywizji Ołeksij Fiodorow , który w czasie wojny niemiecko-sowieckiej był dowódcą oddziału partyzanckiego Czernihowa-Wołynia, pierwszym sekretarzem Czernihowskiego i Wołyńskiego konspiracyjnego komitetu obwodowego KPZR, później deputowanym do Rady Najwyższej Ukrainy SSR.
Nie będąc już honorowym obywatelem Kijowa, Tinh Chiong jest wietnamskim rewolucjonistą, sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Wietnamu i szefem Krajowej Rady Państwa.
Decyzja Rady Kijowskiej została przyjęta zgodnie z ustawą Ukrainy „O potępieniu komunistycznych i nazistowskich reżimów totalitarnych na Ukrainie oraz o zakazie propagowania ich symboli”. Jednocześnie wzięto pod uwagę opinię publiczną, która ustosunkowała się do petycji. 

Obrazek użytkownika Pers

29-05-2023 [21:51] - Pers | Link:

To sobie ptysie poczytajcie to się wam humor poprawi
https://spiritolibero.neon24.o...

Obrazek użytkownika Tezeusz

30-05-2023 [08:28] - Tezeusz | Link:

*To sobie ptysie poczytajcie to się wam humor poprawi"

@Ruszkiewicz ptysiu po co ? ABW czyta wystarczy...

Obrazek użytkownika Kaczysta

30-05-2023 [08:38] - Kaczysta | Link:

dachowiec
słuchaj ruski wszarzu
Nasze Blogi to nie propagandowy słup ogłoszeniowy żydochazarskiej jaczejki z Toy-Toya
Ten plagiat to wsadź sobie w odbyt i zaśpiewaj kalinke

Obrazek użytkownika Pers

30-05-2023 [08:42] - Pers | Link:

@kwaczek
//słuchaj ruski wszarzu//
Widzę, że zabolało. Miało :)))))))))))
 

Obrazek użytkownika Kaczysta

30-05-2023 [12:10] - Kaczysta | Link:

dachowiec
Gdy ci pojebie spadł Kindżał na aryjską kichawe to ciebie też nieźle zabolało
Kiedy się chazarska gnido wyprowadzasz?
I chyba prawdą jest ze nie czujesz się obrażony?

Obrazek użytkownika Pers

30-05-2023 [20:37] - Pers | Link:

@kwaczek
Takie nic jak ty nie może mnie obrazić :)))

Obrazek użytkownika Ryan

02-06-2023 [18:00] - Ryan | Link:

ruszkiewicz
Obrazić to można TYLKO człowieka
a nie Homosovieticusa

Jak tam ruszkiewicz porządki na Leonku?
Bo widzę że z tobą kretynie zrobili porządek

 

Obrazek użytkownika sake3

30-05-2023 [09:43] - sake3 | Link:

@Pers.....To może poprosić Uniwersytet Browna o sporządzenie podobnego raportu z ujęciem rosyjskich zbrodni i wyszczególnieniem liczby ofiar rosyjskiej agresji.Jednostronny,wybiórczy raport nic nie wnosi jesli będzie się rozpatrywać odpowiedzialność krajów za wojny czy ludobójstwo tylko w kontekście agresji USA.Tak samo nie wnosi nic pana notka bo nie podana jest w niej skala porównawcza z działaniami innych agresorów na przestrzeni lat. Jest więc tylko materiałem  propagandowym.Zawiodła tu więc zwykła rzetelność.W pana pojęciu istnieje tylko jeden światowy agresor i tylko on jest sprawcą wszystkich światowych wojen.Skąd wic wojna na Ukrainie? Napadło ją USA?

Obrazek użytkownika Ula Ujejska

30-05-2023 [12:37] - Ula Ujejska | Link:

Sake3
Kocina po zdobyciu Kijowa, już dawno temu obwieścił nam że zdobył Bachmut.  Ciekawe kiedy zdobędzie Słowiańsk? 🤣🤣🤣

Obrazek użytkownika sake3

30-05-2023 [12:57] - sake3 | Link:

Chyba obecnie zdobywa Polskę Nawet po dłuższej przerwie nawiedził NB..

Obrazek użytkownika Tezeusz

30-05-2023 [13:07] - Tezeusz | Link:

ABW się raduje Ruszkiewicz się produkuje.... 

Obrazek użytkownika Kaczysta

30-05-2023 [13:44] - Kaczysta | Link:

PILNE
Siergiej Szojgu przyznał, że siły rosyjskie uderzyły w Kijowie i zniszczyły kolejny system obrony przeciwlotniczej Patriot.
Komunikat podała kremlowska agencja TASS

Nie podał konkretnie czy to był 3 czy 4 system i ile jeszcze ma zamiar zniszczyć w tym tygodniu

 

Obrazek użytkownika Kaczysta

30-05-2023 [14:48] - Kaczysta | Link:

Ukraińcy komentują atak na Moskwę. "Nie wszystkie drony chcą atakować Ukrainę"
- Wkraczamy w erę sztucznej inteligencji. Być może nie wszystkie drony są gotowe do ataku na Ukrainę i chcą wrócić do swoich właścicieli

- Oczywiście nie jesteśmy w to bezpośrednio zaangażowani, jednak z przyjemnością obserwujemy wzrost liczby ataków na Rosję - powiedział w telewizji Podolak, komentując poranny atak dronów na Moskwę.

- Bardzo ważne jest, by to zrozumieć. (...) Być może drony chcą wrócić do swoich właścicieli (...) i zadać pytanie - "Dlaczego wysyłacie nas na Kijów" - powiedział doradca prezydenta i podkreślił, że dla niego, jak i dla większości Ukraińców o wiele ważniejsza są rosyjskie ataki na ukraińskie terytoria, zwłaszcza na Kijów, który atakowany jest niemal codziennie

 

Obrazek użytkownika Kaczysta

30-05-2023 [09:00] - Kaczysta | Link:

Luty 2022 - rosyjskie media: rozpoczynamy trzydniową operację wojskową na Ukrainie
Maj 2023 - rosyjskie media: dziesięć dronów zestrzelonych na przedmieściach Moskwy.

Podczas ataku dronów na Moskwę użyto maszyn nieznanego wcześniej typu - Aleksiej Rogozin, szef Centrum Rozwoju Technologii Transportowych Federacji Rosyjskiej dla RIA Novosti. Można przypuszczać, że na Ukrainie uruchomiono produkcję dronów tego typu – ich zasięg może sięgać tysięcy kilometrów - dodał