Do panów Rosjan

DO PANÓW ROSJAN… - W paryskiej „Kulturze” Nr11/446 z r.1984 figuruje „Do panów Rosjan list niemal otwarty” pióra Józefa Szretta, a jest to pseudonim Tadeusza Chrzanowskiego ( 1926-2006), historyka sztuki i literata z Krakowa... Czy dzisiaj ktoś napisałby coś podobnego ? W roku 1984 także mieliśmy doświadczenie krwawej inwazji Węgier w r.1956, wspólnego najazdu Czechosłowacji w r.1968 i stanu wojennego w Polsce ( 1981-83), który miał zgnieść „Solidarność” ludowym wojskiem „polskim” z generałem Jaruzelskim na czele, agentem sowieckim o kryptonimie „Wolski”. Była to więc akcja militarna wykonana na zamówienie Kremla....Wspomniane wyżej inwazje miały na celu uratować „porządek jałtański” za cenę rzezi w Budapeszcie, stalowego klinczu Pragi, masakry w kopalni „Wujek” i wielu innych zbrodni. Gwoli ścisłości wypada przypomnieć i „pełzające” inwazje na kraje „wyzwalane” przez Armię Czerwoną w latach 1944/1945 w ramach tego samego „jałtańskiego porządku”. Szczególnie jaskrawym przykładem była tu Polska, „wyzwalana” z pomocą Armii Krajowej, którą natychmiast potem Armia Czerwona rozbrajała, a żołnierzy i oficerów AK wywożono do łagrów na wschodzie. Opisał to doskonale prof. Wojciech Roszkowski  już w „Historii Polski 1914-1990” ( PWN, 1991, str.131-133). Tak rodziła się PRL, warto by dziś młodzi Polacy uczyli się o tym nie tylko z cennych książek prof. Wojciecha Roszkowskiego. O tym należy mówić bez przerwy i przy każdej okazji, w mediach, szkołach i na uniwersytetach.

 A co miał do powiedzenia pan Chrzanowski vel Szrett Sowietom, których z galicyjską kurtuazją nazywał Rosjanami ? Z tego przydługiego listu ( bo stron aż piętnaście ) wybierzemy tylko fragmenty, choćby dlatego, że rok 1984 inny kontekst polityczny wyznaczał aniżeli rok 2022. Wtedy imperium Sowietów broniło pazurami swoich prowincji, dziś natomiast próbuje odzyskać granice imperialne sprzed 1991, lecz na szczęście nie bardzo to się udaje mimo post-imperialnej furii i bezprzykładnego okrucieństwa post-sowieckich sołdatów, wspieranych przez czeczeńskie oddziały i bataliony kryminalistów z rosyjskich więzień, naloty rakiet i dronów burzących domy mieszkalne i eletrownie. Na tym polu Rosjanie są niedościgli, zadają ogromne straty cywilom, ale w polu ponoszą porażki, albowiem ich wojsko nie ma żadnej motywacji do walki, morale ich sołdatów jest bliskie zera. I niedawna mobilizacja 300 tysięcy (??) okazała się niewypałem, a następnej już nie będzie. Wojna powoli się kończy... 

  Jak pisał pan Szrett „sowietyzm jest zjawiskiem niezależnym od właściwości narodowych Rosjan , choć oczywiście został przez nich w wysokim stopniu ubarwiony” ( str. 4). Ano racja, a dzisiejszy putinizm ( bezpośredni spadkobierca sowietyzmu) również jest zjawiskiem niezależnym od właściwości narodowych Rosjan lub prawie, bo i sami Rosjanie powiadają, że są z „uniwersytetu zginania karku”! Historycznie kark zginali od wieków, za carów i tatarskiej niewoli, uniżoność mają więc we krwi. Autor dodaje też, że „sowietyzm był zjawiskiem nadnarodowym, ponieważ gdziekolwiek się pojawił wywoływał podobne następstwa” ( str.5) A Moskwa eksportowała swoją rewolucję, na szczęście bez powodzenia od r.1920. Jednakże w Hiszpanii krwawe zapasy trwały długo ( 1936-1939) i dopiero krucjata generałów -  Franco dołączył ostatni do insurekcji – wyparła stalinowskich doradców i NKWD  ratując demokrację za Pirenejami. Powiodło się za to na Kubie, co o mało nie skończyło się atomową zawieruchą. Nie udała się próba przewrotu w Chile, za to później udało się przejąć Wenezuelę. Pisał więc Szrett, że „celem ludzi dobrej woli na całym świecie jest na dziś i na jutro walka z sowieckością (...), co w jakiejś mierze jest działaniem antyrosyjskim, jako że ze Związku Sowieckiego Rosja pars magna est.” ( str.5). Niestety, walka ta była niełatwa z winy akuszerów „jałtańskiego porządku”. Jak pisze Szrett: „...zasiedli do wspólnego stołu ze Stalinem i dokonali pod jego dyktando podziału „stref wpływów”. Że nieco zdziecinniały już, po amerykańsku naiwny Roosevelt dał się nabrać na jowialną dobroduszność ludobójcy, to można by jeszcze wytłumaczyć jego niesprawnością umysłową na dwa miesiące przed śmiercią, ale starego politycznego lisa Churchilla nic nie tłumaczy. Laury, na które zapracowali tworząc antyhitlerowską koalicję i doprowadzając do likwidacji jednego totalitaryzmu, przekreślili nie tylko zgodą na istnienie drugiego, ale znacznym wzmożeniem jego potęgi”  ( str.11/12).  Istotnie, obaj naiwni Anglosasi stworzyli przecież sowieckie imperium, które jednak przed 1939 nie istniało, a zarazem stworzyli sobie sami wroga, który już zagraża całemu wolnemu światu. Moralnym obowiązkiem obecnych przywódców USA i Anglii jest zatem naprawienie tego ogromnego błędu i ostateczne unicestwienie wrogiego nam imperium, które dziś pod szyldem Federacji Rosyjskiej i hasłami putinizmu próbuje odzyskać swe granice z epoki „porządku jałtańskiego”. I prowadzi kryminalną wojnę, której celem jest unicestwienie państwa ukraińskiego, jego kultury, a może i narodu. Przy okazji ofiarą tej wojny jest i kultura rosyjska, bo jak zauważył Aleksiej Nikitin nikt nie będzie czytał już książek wydanych po rosyjsku, gdyż język ten związany jest z  niesprowokowaną i okrutną agresją Rosji na suwerenną Ukrainę. ( „Arcana”, nr 167/ 2022, str.39).

    W czasach, kiedy Józef Szrett vel Tadeusz Chrzanowski publikował swój list do Rosjan mógł jeszcze wzywać, aby „Rosjanie oddzielili sowietyzm od rosyjskości, ocalili ją w imię najpiękniejszych Waszych tradycji” ( str.15), choć zarazem i on dostrzegał, że rosyjski panslawizm był ostry jak nóż i zimny jak nóż i że właściwie nienawidził Europy, której nie rozumiał i nie rozumiejąc bał się przeciętny Rosjanin, a koncepcja „trzeciego Rzymu” była czymś tak potwornie megalomańskim , że niech się schowa przy tym nasz mizerny mesjanizm...” ( str.14). Ba, ale czy Rosjanie mogli rozumieć Europę, jeśli sami ukształtowali się poza nią i nie mieli okresu Renesansu ? To nie ich wina, że nie mają korzeni w starożytności...  Jak jednak teraz Rosjanie mogą oderwać się od putinizmu, który jest jakby gotującą się paranoją i odszedł daleko nie tylko od rosyjskości, ale i od człowieczeństwa ?! Czy w obrębie rosyjskiego narodu są jeszcze jakieś wartości, które by dało się polecać i ocalić ? I czy są jeszcze jacyś Rosjanie, do których  współczesny nam pan Szrett mógłby ułożyć nowy list otwarty ? Są to pytania trudne, może do dyskusji. Mroczne są perspektywy demokracji w Rosji, gdy atmosferę zatruwają wyziewy wieczystych szczątków z mauzoleum i gdy nie można osądzić bodaj moralnym wyrokiem epoki Stalina. W grudniu 2021 zdelegalizowano wyrokiem sądu w Moskwie Memorial archiwizujący zbrodnie stalinizmu, zarzucając mu szerzenie...ekstremizmu i terroryzmu!. Niezły był to wstęp do planowanej „militarnej operacji” na kresach... Są to jednak posunięcia reżimu, a przyznać trzeba, że inwazja Ukrainy wywołała masowe protesty w całej Federacji Rosyjskiej, które policja Putina tłumiła brutalnie w kilkudziesięciu miastach. A idea wojny z narodem „bratnim”  jest niepopularna, o czym świadczą gwałtowne zajścia ( a nawet strzelaniny) w miejscach rekrutacji. A po zagładzie tych batalionów z przymusowego poboru ( walczących więc bez motywacji) nowej mobilizacji już nie będzie. Rosjanie nie chcą ginąć za imperialne mrzonki putinizmu.

Chcą natomiast pracować i zakładać rodziny, są zatem pacyfistami skazanymi na emigrację. Cele władzy i oligarchów ostro kontrastują z oczekiwaniami ludzi, gdy Putin obraca koło historii w stronę neostalinizmu. Napaść na Ukrainę była jak zły omen dla Europy i dla demokracji, ale i dla samej Rosji. Wiem, że wielką naiwnością jest wierzyć w sukces demokracji pod murami Kremla i przeczą jej tam długie cienie zabitych dysydentów, dziennikarzy czy jakże marny los Nawalnego. Jednakże nadzieja jest odwieczna i powrót demokracji byłby tam nowym otwarciem dla Rosji, także rozwiązaniem dla świata. Mimo wszystko Rosjanie zasługują na demokrację, czy muszą bez końca wegetować w państwie założonym przez byłe służby sowieckie przemalowane na FSB ? Czas skończyć z tą epoką „zginania karku”! Zakopać uroczyście tatarski bicz i wpuścić świeże powietrze w granice Rosji, nasycone wolnością odmawianą Rosjanom od wieków...  A wtedy zapewne jakiś nowy otwarty list do panów Rosjan ( a nie do oligarchów! ) znalazłby adresatów nad Newą i nawet na Kremlu ? A może nie będzie on potrzebny ? Pan Szrett kończył swój list tymi słowy: „Jeśli się wreszcie zdecydujecie czy do Europy należycie, czy do kontynentu sowietyzmu, jeśli wybierzecie szczerze europeizm, to inne narody dotychczas uciemiężone, wyciągną do was przyjazne dłonie...(...) Tylko, na miłość Boską, niechże znajdą się ci, do których można skierować takie wezwanie. Bracia, dajcie nam szansę! „ ( str.17)  Wystarczy dzisiaj dokonać małej modyfikacji i zapytać czy Rosjanie chcą należeć do Europy, czy do kontynentu p u t i n i z m u ? Oczywiście to pytanie wypada skierować nie do kremlowskich elit, ale do wszystkich Rosjan - byłoby to coś w rodzaju referendum.
                                                                                                                   
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika AŁTORYDET

02-12-2022 [08:28] - AŁTORYDET | Link:

Zamordowaną w prezencie urodzinowym dla Putina, Anne Politkowską, żegnało mniej, niż dwustu rodaków. W Moskwie, liczącej ponad 12 milionów mieszkańców. Proporcja gorsza, niż w Sodomie i Gomorze. 

Obrazek użytkownika u2

02-12-2022 [10:37] - u2 | Link:

Sowietom, których z galicyjską kurtuazją nazywał Rosjanami

Na zachodzie w czasie zimnej wojny na Związek Zdradziecki pisało się i mówiło Russia, bo to kacapy tam rządzili, a nie podbite przez nich ludy.

PS. Ukraińcy wskazują, że moskwicini ukradli nazwę Ruś i Rosja. Kradzież wszystkiego co się da to moskwicińska cecha narodowa :-)

Obrazek użytkownika Kaczysta

02-12-2022 [15:30] - Kaczysta | Link:

Sejm upamiętnił 90. rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie, który pochłonął 4 miliony ludzkich istnień, w tym również wielu Polaków.
Przeciw był tylko jeden poseł.

Towarzysz Grzegorz Braun.

Obrazek użytkownika Jabe

02-12-2022 [17:53] - Jabe | Link:

Niezrozumienie wynika z tego, że Grze­gorz Braun jest polono­centryczny, nie ruso­centryczny. Kieruje się stosunkiem do Polski, nie do Rosji czy Sowietów. Sto­sunek zaś Ukrainy do Polski jest niestety wrogi.

Obrazek użytkownika sake3

03-12-2022 [08:08] - sake3 | Link:

@Jabe.....Pan tez doznał osobiście tej wrogości żeby pisać z takim przekonaniem?

Obrazek użytkownika Jabe

03-12-2022 [12:25] - Jabe | Link:

Obłudnico, czy takie pytanie zadałabyś w kwestii katastrofy smo­leńskiej? Jak to się ma do Twoich własnych pewników wysnutych z przekonań na temat uczuć wy­imaginowa­nych kolektywów?

Wrogość Ukrainy objawia się w naj­zupełniej oficjalnym stosunku do zbrodniarzy i szczątków po­mordowa­nych. Dla po­równania, anty­polskości (całej) opozycji dowodzi, że ktoś coś po­wiedział i t.p.

Obrazek użytkownika u2

02-12-2022 [18:07] - u2 | Link:

Sejm upamiętnił 90. rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie

W taki ludobójczy sposób powstał Związek Zdradziecki, a teraz kontynuuje ten ludobójczy nurt Rosja. Każdy kto popiera ludobójców sam jest ludobójcą.

Obrazek użytkownika Tezeusz

03-12-2022 [07:29] - Tezeusz | Link:

Putin spadł ze schodów, doszło do „mimowolnej defekacji” - donosi źródło ujawniające tajemnice Kremla
Rosyjski kanał na serwisie Telegram o nazwie Generał SWR poinformował, że Vladimir Putin doznał "niefortunnego wypadku". Według ich informacji rosyjski dyktator spadł ze schodów. Podczas upadku miało dojść do... "mimowolnej defekacji".
Piękne info...

Obrazek użytkownika J z L

05-12-2022 [09:33] - J z L | Link:

List otwarty do Putina i naszych braci Rosjan

Zaniepokojeni sytuacją polityczną, gospodarczą i finansową w świecie, a w szczególności na Białorusi zwracamy się do władz Federacji Rosyjskiej o nieustępliwość w stosunku do władz i organizacji państw zachodnich – w tym polskich, które reprezentują dyktat neokonserwatystów amerykańskich.
Miliony Polaków, wiernych Niepodległej Polsce i suwerennemu narodowi polskiemu, zarówno zorganizowani, jak i osoby nie zrzeszone jesteśmy oburzeni, zawstydzeni i nie zgadzamy się z działaniami obecnych władz i ich koncesjonowaną opozycją parlamentarną w Polsce, którzy wykonują zadania narzucone im przez ich zachodnich mocodawców.
Odegrali oni perfidną rolę w przygotowaniach i przeprowadzeniu zbrojnego zamachu na demokratycznie wybrane władze bratnich narodów Białorusi. Cały imperialistyczny Zachód, na czele z amerykańską administracją, juntą warszawską i marionetkami politycznymi w Polsce ma krew na rękach niewinnych Białorusinów.
To pokazuje dobitnie, jak bardzo ci marionetkowi politycy są uzależnieni i usłużni swoim mocodawcom dążącym do destabilizacji w naszym regionie. Wpisuje się to w plany tzw. Zachodu mające na celu zapanowanie nad całym światem przez grupkę ludzi pociągających za sznurki i nie mających żadnych oporów w przeprowadzaniu akcji zamachów, morderstw, wzniecania rewolucji, wzniecania wojen, dopuszczając się aktów ludobójstwa i czystek etnicznych w imię budowy ,,demokracji”.
Zniewalanie narodów świata i podporządkowywanie sobie kolejnych państw poprzez obalanie rządów przekupstwem, mordami, kolorowymi rewolucjami, wojnami proxy, etc. prowadzi do ogólnoświatowej destabilizacji i do III wojny światowej.
Duża ilość polskich organizacji pozarządowych oraz miliony Polaków nie zrzeszonych, pozbawionych głosu i możliwości dostępu do mass mediów – sprzeciwia się tym wrogim dla ludzkości działaniom i solidaryzuje się z władzami Federacji Rosyjskiej w podejmowanych działaniach, zarówno tych dotyczących Ukrainy, jak również wcześniej w sprawie Syrii oraz w wielu innych sytuacjach. Doceniamy tu, szczególną pozytywną rolę Pana prezydenta Władimira Putina, naszego ukochanego wodza.
Zaniepokojeni sytuacją polityczną, gospodarczą i finansową w świecie, a w szczególności na Białorusi zwracamy się do władz Federacji Rosyjskiej o nieustępliwość w stosunku do władz i organizacji państw zachodnich – w tym polskich, które reprezentują dyktat neokonserwatystów amerykańskich

https://naszeblogi.pl/59326-list-otwarty-do-putina-i-naszych-braci-rosjan

Obrazek użytkownika J z L

05-12-2022 [09:35] - J z L | Link:

My, Polacy nie zgadzamy się na amerykańską opcję polityki polskiej wobec Rosji i jej władz, jak również wobec Białorusi, Mołdawii, Gruzji,Kuby czy Koreii Północnej. Taka polityka nie leży w interesie Narodu Polskiego, naraża nas na światowy konflikt militarny na naszym terytorium. Polacy pragną pokoju z Rosją, oczywiście w interesie godności narodowej i narodowych interesów Rosjan.
 Prowadzona od wielu lat antypolska polityka w dziedzinie społecznej, gospodarczej, finansowej, obronnej doprowadziła wprost do likwidacji państwa polskiego oraz do niszczenia narodu polskiego ekonomicznie, fizycznie i moralnie. Przy ,,pomocy” tzw. ,,ekspertów” z Zachodu zlikwidowano Polską gospodarkę. To co Naród Polski wypracował, sprzedajni politycy w Polsce sprzedali za bezcen zachodnim inwestorom, w tym bankowość i strategiczne przedsiębiorstwa. Zachodni inwestorzy zlikwidowali konkurencję a Polacy zostali bez pracy i własności. Skutki tzw. transformacji gospodarczej dla Polski są tragiczne.
Postępowanie takie wszystkich rządów w Polsce doprowadziło do zapaści demograficznej oraz do setek tysięcy samobójstw szczególnie wśród młodych
Nie inaczej jest z przedstawianiem sytuacji na Białorusi z całkowitym zakłamaniem faktów oraz fałszowania informacjami o prawdziwych sponsorach zamachu na prezydenta Białorusi. Prym w tym zafałszowanym przekazie wiodą polskojęzyczne media, których właścicielami, decydentami i kontrolerami są koncerny zachodnie. Jest to nic innego jak zainstalowana wroga Polsce sieć propagandową na terytorium Polski.
To samo dotyczy mediów publicznych opłacanych z pieniędzy polskiego podatnika, a podporządkowanych całkowicie wrogim celom zachodu
Zabetonowana scena polityczna w Polsce, która prawdopodobnie została zainstalowana przez obce służby specjalne, a wraz z nimi potężne korporacje zachodu, od 1989 roku z medialną tubą manipulacyjną w sposób nachalny i agresywny oszukują Naród Polski już od 30 lat.
Ostatnie wydarzenia na Białorusi wzmogły nasze obawy o los całej Słowiańszczyzny, Polski, Europy i świata. W przypadku zwycięstwa kosmopolitycznych sił destrukcyjnych na Białorusi, nie będzie to ostatni złowrogi element planu w stosunku do Słowian i innych grup narodowościowych. Już wcześniej zachodnia mafia kosmopolityczną dokonywała prób zawładnięcia Białorusi, tylko dzięki wyjątkowo silnej pozycji, sprawnemu prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence, ich niecne zamiary spaliły na panewce. Rosją również nie może ignorować zbrodniczych planów Zachodu, i jak widać z działań władz Federacji Rosyjskiej doskonale to dostrzega. Dostrzegają to również wszyscy Polacy  chcący włączyć się czynnie w odpór siłom zachodu w niszczeniu i skłócaniu narodów słowiańskich.
https://naszeblogi.pl/59326-list-otwarty-do-putina-i-naszych-braci-rosjan

Obrazek użytkownika J z L

05-12-2022 [09:36] - J z L | Link:

W związku z tym proponujemy:
* powołać Światową Radę Słowian, jako platformę kontaktu i porozumienia miedzy naszymi plemionami, która składałaby się z przedstawicieli wszystkich krajów słowiańskich wyłonionych w poszczególnych krajach słowiańskich spośród osób zaangażowanych w działalność w organizacjach opozycyjnych w stosunku do posłusznych obcym, zainstalowanych marionetkowych reżimów.
* ustanowić siedzibę Światowej Rady Słowian na portalu Neon24.ru
* głównym zadaniem ŚRS wraz ze swym zapleczem w swoich krajach byłoby opracowywanie i upowszechnianie wspólnych działań obronnych przed zniszczeniem naszej chrześcijańskiej wspólnoty Słowiańszczyzny oraz stworzenie możliwości rozpowszechniania informacji dla wszystkich narodów słowiańskich.
Nasza propozycja wynika z przyspieszenia destrukcyjnych działań obozu bardzo wrogiego wobec Słowian, a zarazem z niedostatecznych możliwości swobodnych działań w rodzimych krajach. Nasze organizacje są izolowane, inwigilowane i niszczone. Nie mamy możliwości dotarcia do społeczeństwa poza przemyconymi informacjami w internecie.
Jesteśmy przeciwni wszelkim rewolucjom, wojnom, które niszczą narody, rodziny i poszczególne istoty ludzkie i dlatego też poprzez dotarcie do świadomości ogółu społeczeństw słowiańskich (i nie tylko słowiańskich) chcemy i możemy zmienić przyszłe losy naszych narodów. Jesteśmy przekonani, że wspólne przeciwstawienie się złu będzie miało na tyle duży wydźwięk w całym świecie, że marionetkowe władze tzw. Zachodu nie będą w stanie zagłuszyć naszego wspólnego, międzynarodowego stanowiska i międzynarodowych działań Wszystkich Ludzi Dobrej Woli zarówno Wschodu jak i Zachodu. Żadne pojedyncze działania nie mają wg naszego rozeznania racji bytu. Dodatkową naszą siłą i szansą będzie wsparcie jedynych krajów słowiańskich liczących się na arenie międzynarodowej.
Gratulujemy Wam, naszym słowiańskim braciom Rosjanom (który jako pierwszy Naród na świecie zapłacił ogromną cenę ludobójczego bolszewizmu, sponsorowanego przez to samo środowisko lichwiarzy, co obecnie na Bialorusi), obecnych władz Federacji Rosyjskiej. Cieszymy się, że po wielu niekorzystnych latach demontażu Rosji nastąpiło jej odrodzenie, szczególnie w duchu moralnym oraz chrześcijaństwa. Wiążemy z tą zmianą nadzieję również dla nas Polaków, którzy wielokrotnie skłócani przez polskojęzyczne media oraz 30-letnią tą samą pasożytniczą klasę polityczną nie ulegliśmy w całości, dyktaturze propagandy oraz bankierom.

https://naszeblogi.pl/59326-list-otwarty-do-putina-i-naszych-braci-rosjan

Obrazek użytkownika J z L

05-12-2022 [09:38] - J z L | Link:

W obecnej walce (póki co propagandowej i politycznej) wielomilionowa część Polaków jest z Rosją, z Rosjanami. Nasze wspólne działania muszą przynieść odpowiedni rezultat dla dobra naszych słowiańskich narodów, dla dobra ludzkości, gdyż w innym przypadku podzielimy losy Iraku, Kuby,Wenezueli, Koreii,Afganistanu, Syrii, Libii, Egiptu, Jugosławii, i wielu innych. Tylko wielka Chrześcijańska Rosja może zatrzymać marsz ,,szatana zachodu” na nasze słowiańskie ziemie.

Pozdrawiamy Naród Rosyjski wraz z jego władzami.
Wodzu Putinie - Prowadź
Niech żyje Niepodległa  Zjednoczona Republika Socjalistyczna
Niech żyje przyjaźń ze Związkiem Radzieckim
Niech żyje  Polska Socjalistyczna Republika Radziecka

Podpisy:
Jaroslaw Szperacz- emerytowany oficer polityczny LWP
prof.Maria I. Onuckina - szefowa Towarzystwa Przyjazni Radziecko-Polskiej
Ryszard Oparenkow - felczer,emerytowany oficer WSI,obecnie na przymusowym zesłaniu
Xsawery Bon Ton - bloger,szef klubu AA na portalu Neon
Mgr Dariusz Kosiórowicz – Rabin z Otwocka,prześladowany przez faszystowski IPN
prof.UJ  Zygmunt Białasowicz - emeryt, filozof
inż. Zygmunt "Wrzód" Wrzodakowicz - działacz,prześladowany przez kaczystowski reżim
Dr.Magdalena Szperaczka - wykładowca Uniwersytetu Marksizmu i Leninizmu w Warszawie
Konrad Bezręki - dziennikarz Konsomolskiej Prawdy.Prześladowany przez kaczystowski reżim.
Ikulalibal - bloger Neon-u.Przedstawiciel mniejszości rosyjskiej w Polsce. 

Kobierzyn
17 lipca 2021

https://naszeblogi.pl/59326-list-otwarty-do-putina-i-naszych-braci-rosjan