Żyjemy w matni spisków

Wbrew lansowanemu poglądowi, że „teorie spiskowe” w odniesieniu do naszych dziejów są bałamutne i niczego nie wyjaśniają, nie można pozbyć się podejrzenia, że rządzą nami ukryte siły zmierzające do obalenia istniejących formalnie organizacji państwowych i ponad państwowych.
Pierwszym objawem działań spiskowych w XX wieku było powstanie Rosji bolszewickiej jako rezultatu knowań niemieckich, ale też i udziału amerykańskiego kapitału. Ostatecznie skończyło się na klęsce zarówno Niemiec jak i amerykańskich ambicji światowego przewodnictwa.
II wojna światowa była wynikiem spisku niemiecko bolszewickiego, którego ostatecznym wyrazem był tajny załącznik do paktu Ribbentrop – Mołotow.
Po II wojnie światowej padliśmy ofiarą wyraźnego spisku Stalina z Rooseveltem skierowanemu przeciwko imperium brytyjskiemu i wolności Europy. Ten spisek stworzył możliwości organizacji rosyjskiego bloku komunistycznego, zmierzającego do panowania nad światem. W miarę upływu lat rosły w nim wpływy Chin, które po rozpadzie Sowietów stały się niekwestionowanym przywódcą tego bloku. Stosunki „nowej Rosji” z Chinami najwyraźniej ochłodziły się z racji nawiązania intensywnej współpracy gospodarczej chińsko amerykańskiej, a ze strony Rosji zbliżenia, a nawet uzależnienia od Niemiec reprezentujących też UE.
Z punktu widzenia stosunków gospodarczych powstały dwa bloki: niemiecko-rosyjski i amerykańsko-chiński, w obydwu istnieją zbyt duże różnice polityczne, żeby można je uznać za perspektywiczne.
Wprawdzie wpływy rosyjskie w Chinach uległy redukcji, głównie z powodu rezygnacji ze stosowania rosyjskiej technologii na rzecz nowocześniejszej amerykańskiej i uzyskania przez chiński przemysł dostępu do amerykańskiego rynku na gigantyczną skalę bilionowych obrotów rocznie, to jednak szukający sojuszników Putin nawiązał osobiste kontakty z Xi Jinpingiem, licząc na umocnienie własnej pozycji w rozgrywce. Dostarczył w ten sposób Chinom argumentu w sporze z USA o nierównorzędną wymianę handlową między tymi krajami.
Również Niemcy najwyraźniej usiłują nawiązać bliższą współpracę z Chinami, czego wyrazem jest ostatnia wizyta Scholza w Pekinie, jednak bez widocznych rezultatów.
Znaleźliśmy się w sytuacji prób zbudowania trwalszych układów, w których nie widać szerszych perspektyw dla wymienionych porozumień gospodarczych.
Przeszkodą w stosunkach Rosji z Niemcami są przerośnięte ambicje rosyjskie, utopione w wojnie ukraińskiej i bariery postawione przez Trumpa w relacjach handlowych USA z Chinami. Stąd amerykańskie próby „powrotu” do Europy, a rosyjskie do zbliżenia z Chinami. Ewentualne powodzenia tych zabiegów oznaczają klęskę Niemiec, które musiały by podporządkować się jednemu z tych układów.
Można wymienić wiele innych zabiegów o stworzenie określonego układu rządzącego światem czy jego częścią.
Nie ma to większego sensu, poza dążeniem do systemu skutecznej obrony przed totalnym zamachem na naszą kulturę, bowiem każde propagowane i na siłę wciskane rozwiązanie stanowi zagrożenie dla podstawowych warunków ludzkiej egzystencji z samym życiem włącznie. Mając na względzie stopień zagrożenia wymagane jest przeprowadzenie mobilizacji tej części świata, która jeszcze usiłuje żyć według wskazań kultury chrześcijańskiej.
Nie muszą to być kraje nominalnie chrześcijańskie, między którymi znalazły się niosące największe zagrożenie, ale przynajmniej takie, które przestrzegają podjętych zobowiązań życia w pokoju i respektowaniu prawa.
Formowane obecnie układy to nic innego jak tylko zmowy dokonane w celu wyzysku lub podporządkowania słabszych. Nie mają one szans przetrwania, gdyż noszą w zarodku wzajemną nieufność i chęć wykorzystania partnera. Mimo pełnej świadomości tego stanu ciągle mamy do czynienia z próbami zawiązywania takich porozumień.
My, a szczególnie Ukraina, przeżywamy na własnej skórze tego rodzaju zmowę, zawartą i obowiązującą między Rosją i Niemcami mimo całkiem możliwego braku jakiegokolwiek aktu na piśmie. Jest on zresztą niepotrzebny w świetle doświadczeń historycznych dążenia z obu stron ku sobie.
W polityce jak w chorobie - najważniejsza jest właściwa diagnoza, można było uniknąć tragedii II wojny światowej, gdyby nie fałszywa ocena sytuacji, zarówno ze strony alianckiej jak i państw „osi”. Dla nas szczególnie bolesny był błąd w ocenie postawy Francji.
Już w czasie obrad wersalskich można było zwrócić uwagę na francuską wstrzemięźliwość w popieraniu podstawowych polskich spraw – Górnego Śląska, Gdańska, czy Warmii i Mazur, mimo, że był w tym francuski interes osłabienia Niemiec. Po traktacie ryskim było tylko coraz gorzej, aż do jawnego rzucenia nas na żer Niemcom w Locarno. Mimo wygórowanych żądań w stosunku do Polski w układzie obronnym, ze strony francuskiej stale unikano konkretnych zobowiązań. Najgorsze było to co stało się w ostatniej chwili przed wojną: jawne oszustwo w postaci ustalenia podjęcia ofensywy wszystkimi francuskimi siłami w 15 dniu mobilizacji. W tym samym czasie uzgodniono z Anglią, że żadnej pomocy Polsce nie będzie się udzielać. Padliśmy zatem ofiarą najpodlejszego spisku, zmierzającego do wystawienia Polski na pierwszy niemiecki cios.
Piłsudski wprawdzie nie miał zaufania do Francji, a w ślad za nim i Beck, ale nie wyciągnięto z tego żadnych konkretnych wniosków, ufając, że mimo wszystkich zastrzeżeń, Francja we własnym interesie włączy się aktywnie w wojnę, a także licząc na wpływ Anglii.
Jeżeli chce się uniknąć powtórki z historii to takich błędów jednostronnego zaufania popełniać nie wolno.
W tej chwili sidła spisku rosyjsko-niemieckiego chyba zelżały ze względu na zbrodnię napaści na Ukrainę, która okazała się czymś gorszym, jakby to określił Talleyrand, a mianowicie – błędem. W wyniku tego „błędu” pozycje Rosji i Niemiec znacznie osłabły, a obok nagłaśnianej postawy antyrosyjskiej, należało by uaktywnić  krytyczny stosunek wobec Niemiec, szczególnie korzystając ze zmian we Włoszech i w innych krajach, a także z odrodzenia tendencji do powrotu do UE w Wlk. Brytanii. Tą drogą można wymusić zmiany w organizacji zjednoczenia europejskiego, a szczególnie uwolnienia od hegemonii niemieckiej.
Jest to idealne zadanie dla niejawnej dyplomacji z jednej strony i dla promowania zwiększonej aktywności gospodarczej i politycznej ze strony krajów odczuwających ciężar obecnego kierownictwa UE.
Zwolennicy poglądu, że podlegamy totalnemu spiskowi sił, zmierzających do obalenia jeszcze istniejącej kultury, mogą twierdzić, że opisane zjawiska są tylko fragmentami, lub odpryskami nieuchronnego procesu prowadzonego głównie za pomocą światowych korporacji gospodarczych, którym przeszkadza zarówno moralność wywodząca się z zasad chrześcijańskich, jak i istnienie suwerennych państw. Jednakże niezależnie od prawdopodobieństwa różnych teorii widoczne są fakty, stanowiące oczywiste zagrożenie i im trzeba poświęcić największą uwagę.
Stąd postulat organizowania silnego państwa, nie tylko gospodarczo i politycznie, ale przede wszystkim moralną postawą solidarności narodowej swego społeczeństwa.
Niestety w tym ostatnim współczesnym Polakom daleko do postawy wykazanej w „Solidarności”. Nie traćmy jednak nadziei, opierając się choćby na doświadczeniach z obecnej wojny, wskazujących, że przed narodem wykazującym prawdziwie chrześcijański stosunek do pokrzywdzonych napaścią jest perspektywa lepszej przyszłości. Problem leży głównie w zdolności do wymuszenia od rządzących działania godnego postawy narodu.

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Maverick

07-11-2022 [19:13] - Maverick | Link:

Teorie spiskowe po 3 do 6 mcy stają się prawdą. Natomiast fałszywe widomości globalistów, onuc, trockistów nigdy.

Oglądnij i napisz czy to plany naprawdę ukartowali Ukraińcy, czy raczej globalistyczne onuce trockistowskie?

https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika Jabe

07-11-2022 [22:06] - Jabe | Link:

Jak długo Autor będzie brał przekaz pro­pagandowy za rze­czywistość, jego analizy nie będą funta kłaków warte.

Obrazek użytkownika smieciu

08-11-2022 [10:48] - smieciu | Link:

Niestety.
Autorowi wpisu podobnie jak 99% tutaj komentujących wydaje się że wszystko jest prościutkie. Jeśli jednak ktoś spróbuje zgłębić to i owo szybko dostrzeże że działania owych spiskowców jak i wyniki tych działań na przestrzeni lata stawały się coraz bardziej wyrafinowane i zagmatwane. Dzisiaj mogą być wręcz nie do rozwikłania dla postronnego obserwatora.
Przykładowo bardzo mylnym uproszczeniem jest postrzeganie państw jako jednolitych, w pewnym sensie uosobionych bytów, które czegoś chcą. Chiny czegoś chcą czy Niemcy czegoś chcą, USA czegoś chcą.
Podczas kiedy rzeczywistość polega na tym że państwa nie mają swojej osobowości a są jedynie terenem działań ewentualnych spiskowców. Którzy mogą na różne sposoby manipulować postępowaniem ich rządów. Których cele łatwo mogą być zmieniane. I tylko ktoś kompletnie nieobeznany z historią może sobie tworzyć teoryjki takie jak wyżej.
Żeby zacząć zbliżać się do prawdy trzeba wyjść poza osobowość państwa a wreszcie zacząć szukać osoby spiskowców.
I zrozumieć że ich wiedza, metody daleko wykraczają poza to co kreują media oraz zdecydowana większość komentatorów.

Obrazek użytkownika Jabe

08-11-2022 [11:31] - Jabe | Link:

Jeśli państwa są fasadą, za którą kryją się ciemne siły, to bez uszczerbku na ro­zumo­waniu można te byty utożsamić.

Układając puzzle, zauważyłem, że okazują się być prostsze, gdy już się je rozwikła. Autor poszedł w manowce, rozważania budując na narracji o wielkim spisku rosyjsko-niemieckim, który wywołał wojnę. Tymczasem Rosja oczywiście chce być niezależna, a Ameryka chcąc pozostać jedynym super­mocarstwem, próbuje Rosję z­wasalizować. Stąd przy­puszczalnie kolizja na Ukrainie. Sytuacja jest dla mnie wciąż zagadkowa, bo czemu nie doszło do oczywistego sojuszu amerykańsko-rosyjskiego przeciw Chinom?

Obrazek użytkownika Poliniak

09-11-2022 [11:26] - Poliniak | Link:

Ależ Rosja jest już ponownie zwasalizowana od czasów Jelcyna! "Federacja Rosyjska" to żydowscy oligarchowie z izraelskimi, szwajcarskimi, brytyjskimi, cypryjskimi paszportami, trzymający zmyślnie w niewoli rosyjskich Gojów.

@Poliniak napisał:

"1. "Putin" nie jest "katechonem". Rosja wciąż jest "anglo-saską" (żydowskiej banksterki) kolonią. W latach 90 z marionetkową administracją, "trupą teatralną", z Jelcynem, następnie sobowtórami Jelcyna, a od lat 2000 z takowymi figurantami, na czele z Władimirem Putinem, kolejno (po śmierci ex-KGBisty na raka) jego sobowtórami. Wszystko jak było, tak w dalszym ciągu jest jedną wielką fikcją. Traktuje o tym wybitny film bohaterskiej Svetlany Lada-Rus Peunovej & prawdziwych rosyjskich patriotów z projektu "Oszukana Rosja" - "Czy Rosją rządzą sobowtóry Putina?”/”Россию уничтожают двойники Путина?”. Polecam zapoznać się z całokształtem twórczości "Обманутая Россия"/Svetlany Lada-Rus Peunovej, jak też i zachęcam do odwiedzenia grupy wsparcia powyższego projektu na VK - skvoz_apokalipsis .

2. Trwająca SWO jest realizacją NWO, Agendy 2030, The Great Reset - celową eksterminacją tak Ukraińców jak i Rosjan/"Rosyjskich". "Dziwną wojną", na każdym kroku sabotowaną przez marionetkową/teatralną "administrację FR", obliczoną na definitywne złamanie narodu rosyjskiego i kontrolowany rozpad Federacji Rosyjskiej, z jednoczesną budową (zgodnie z planem rabina Menachema Mendela Schneersona) Wielkiej Chazarii - z terenów Międzymorza i zachodniej części FR. Dowiedzieć można się o tym między innymi z merytorycznej publicystyki - analiz, tłumaczeń z niezależnych rosyjskich komentatorów takich jak I. Girkin, W. Kwaczkow, A. Morozow, R. Doniecki, L. Wierszynin ... - autorstwa polskiego, prorosyjskiego, nacjonalistycznego blogera Światowida. "UKRFront – Światowid" - koniecznie trzeba przeczytać!"

Nieoficjalnie już taki sojusz - żydowskich banksterów Zachodu i żydowskich oligarchów FR - ma miejsce. A do czasu oficjalnego wystąpienia przeciwko Chinom słowiańskich/"rosyjskich" obywateli tej nowo powstałej - z terenów Międzymorza i zachodniej części FR - żydowskiej Wielkiej Chazarii, musi zginąć jeszcze trochę Ukraińców, Rosjan/"Rosyjskich" w trwającej obecnie SWO na Ukrainie.

Pozdrawiam.

Obrazek użytkownika u2

08-11-2022 [09:12] - u2 | Link:

powstały dwa bloki: niemiecko-rosyjski i amerykańsko-chiński

Widać zdecydowaną przewagę tego drugiego "bloku"

Tyle, że setki tysięcy Chińczyków studiowało w USA i dzięki temu Chiny są krajem wysokich technologii, ale również rywalem USA. Zaś Niemcy i Rosja coraz bardziej odstają technologicznie nie tylko od USA, ale również od Chin. Biden dał wolną rękę Niemcom i Rosji, jako przeciwwagę dla Chin, ale Rosja nieprawdopodobnie pękła i rozpoczęła wariacką wojnę przecwko Ukrainie, a de facto przeciwko całemu zachodowi. Pewnie Putler poszedł na tajny deal z Xi, Putler bierze Ukrainę, a Chiny biorą Tajwan i powstaje blok chińsko-rosyjski :-)

PS. Podzielam zdanie prof. Wieczorkiewicza, że historia bez uwzględnienia teorii spiskowych i praktyki spiskowej jest nic nie warta. Służbom zależy na ośmieszaniu spisków, bo same używają spisków do uzyskania i sprawowania władzy.

Obrazek użytkownika MFW

08-11-2022 [10:48] - MFW | Link:

Antony C Sutton: Wall Street i finansowanie Hitlera i komunizmu
 
https://www.youtube.com/watch?v=Sah_Xni-gtg&list=PL6J1OzLHamQ8OB6cCDODnW5UYiDU6DW2t&index=1
Kolejne ksiązki Antony C Suttona dotyczace budowania/finansowania budowy  przez Wall Street/miedzynarodowych bankierów, trzech typów socjalizmy:
 
- bolszwickiego socjalizmu/komunizmu i Rosji
- socjalizmu opiekuńczego w USA
- hitlerowskiego socjalizmu narodowego w Niemczech
 

Obrazek użytkownika smieciu

08-11-2022 [10:55] - smieciu | Link:

No właśnie. Ludzie widzą jakieś państwa, które podobno czegoś chcą, mają swoje pragnienia a nie widzą pieniędzy, które sterują tymi państwami. Pieniędzy, których źródło wcale nie musi być związane z danym państwem ani jego interesem.

Obrazek użytkownika Czesław2

08-11-2022 [11:16] - Czesław2 | Link:

Bo nie chcą widzieć. Liczą na to, że  lwia część z tych pieniędzy im przypadnie. Oczywiście, kosztem innych i inflacji. Tak działa unia i banksterzy. Od każdego, według potrzeb uni, wybranym, tez według potrzeb. Komunizm przerabialiśmy, to co tu tłumaczyć? Oficjalny padł dlatego, że wszyscy chcieli kraść.

Obrazek użytkownika MFW

08-11-2022 [11:21] - MFW | Link:

Tak to niestety jest, ale ludzie en masse nie są w stanie tego zrozumieć, bo 99% ich świadomości pochodzi z przekaziorów będących w dużym procencie w rękach tych pieniędzy.
Śmieją się gdy im przywołać znane hasło, że: "Pieniądze rządzą światem"(a naprawdę to ci, co mają wszystkie pieniądze świata pod swoją kontrolą, a rewolucje, wojny i wszelakie kryzysy, są narzędziem w ich rękach do pomnażania tych pieniędzy, okradając ludzkość,  które służą ich poszerzaniu władzy nad całym światem).

Obrazek użytkownika u2

08-11-2022 [11:47] - u2 | Link:

pomnażania tych pieniędzy, okradając ludzkość

Niekoniecznie okradając, postęp technologiczny w ostatnich dekadach jest widoczny gołym okiem. Stopa życiowa wzrasta, przynajmniej w Polsce. Na zachodzie może nieco ludzie żyją biedniej niż to było w 20 wieku, ale dużo bogaciej niż obecnie w Polsce. Ludzie zachodu, a tym bardziej w Polsce, nie są przyzwyczajeni do obostrzeń epidemiologicznych, choć w Azji to normalka chronić swoje zdrowie i innych.

Wojna to konsekwencja postępu technologicznego, Rosja stała się państwem autokratycznym, a teraz de facto dyktaturą rządzoną przez jednego Putlera przez ponad 20 lat. Putler zestarzał się i nie zauważył postępu technologicznego. Putler nie korzysta ze zdobyczy współczesnej techniki. Nie wie co to internet, smartfon, komputer. To władca w starym stylu, który woli prasówkę i tylko dobre wiadomości z Komsomolskiej Prawdy. Nie cierpi obiektywnej prawdy, że Rosja stała się krajem zacofanym pod jego rządami. Więc wojna to logiczne następstwo jego celowych zaniedbań. Tak jak u Hitlera, który zbroił się na potęgę, a kiedy stał się niewypłacalny, zaatakował cały świat :-)

Obrazek użytkownika Poliniak

08-11-2022 [11:12] - Poliniak | Link:

1. "Putin" nie jest "katechonem". Rosja wciąż jest "anglo-saską" (żydowskiej banksterki) kolonią. W latach 90 z marionetkową administracją, "trupą teatralną", z Jelcynem, następnie sobowtórami Jelcyna, a od lat 2000 z takowymi figurantami, na czele z Władimirem Putinem, kolejno (po śmierci ex-KGBisty na raka) jego sobowtórami. Wszystko jak było, tak w dalszym ciągu jest jedną wielką fikcją. Traktuje o tym wybitny film bohaterskiej Svetlany Lada-Rus Peunovej & prawdziwych rosyjskich patriotów z projektu "Oszukana Rosja" - "Czy Rosją rządzą sobowtóry Putina?”/”Россию уничтожают двойники Путина?”. Polecam zapoznać się z całokształtem twórczości "Обманутая Россия"/Svetlany Lada-Rus Peunovej, jak też i zachęcam do odwiedzenia grupy wsparcia powyższego projektu na VK - skvoz_apokalipsis .

2. Trwająca SWO jest realizacją NWO, Agendy 2030, The Great Reset - celową eksterminacją tak Ukraińców jak i Rosjan/"Rosyjskich". "Dziwną wojną", na każdym kroku sabotowaną przez marionetkową/teatralną "administrację FR", obliczoną na definitywne złamanie narodu rosyjskiego i kontrolowany rozpad Federacji Rosyjskiej, z jednoczesną budową (zgodnie z planem rabina Menachema Mendela Schneersona) Wielkiej Chazarii - z terenów Międzymorza i zachodniej części FR. Dowiedzieć można się o tym między innymi z merytorycznej publicystyki - analiz, tłumaczeń z niezależnych rosyjskich komentatorów takich jak I. Girkin, W. Kwaczkow, A. Morozow, R. Doniecki, L. Wierszynin ... - autorstwa polskiego, prorosyjskiego, nacjonalistycznego blogera Światowida. "UKRFront – Światowid" - koniecznie trzeba przeczytać!

Pozdrawiam.

Obrazek użytkownika Kazimierz Koziorowski

08-11-2022 [20:21] - Kazimierz Kozio... | Link:

nadrzędną teorią spiskową, którą usiłuje się podać do wierzenia jako dogmat współczesnemu wyzwolonemu homo sapiens sapiens, jest ta że "nie ma żadnych teorii spiskowych"