Hakownia

 

Wzburzyła mnie, i to mocno, informacja, że pan Adam Daniel Rotfeld, rocznik 1938, który już w 1989 roku w Sztokholmie zarządzał badaniami na pokojem (Russkij Mir?), potem za Kwaśniewskiego i Millera awansował, aż został, początkowo wiceministrem, a jak Cimoszko zwolnił miejsce, ministrem spraw zagranicznych. W roku 2015 prezydent Andrzej Duda powołał go do swojej gabinetowej Narodowej Rady Rozwoju.
A przecież ci, co powinni, już od dawna wiedzieli zanim został odtajniony Zbiór Zastrzeżony w 2017 roku, że pan Rotfeld to agent, funkcjonariusz służb podległych Kremlowi.
Co u licha?! Klapy na oczach naszego prezydenta?

Dorzucę, że panu Rotfeldowi za zasługi, ówczesny prezydent Rosji Miedwiediew, w 2011, na Kremlu wręczył Order Przyjaźni.
Jeszcze tylko dodam, że taki sam Order rok wcześniej wręczono na Kremlu, kiedyś świetnemu reżyserowi, który dał sobie wyprać mózg, panu Andrzejowi Wajdzie.

Proszę zauważyć – obu dekoracji dokonano tuż po Zbrodni Smoleńskiej.

 

Służby specjalne są, były i będą wszędzie. Zazwyczaj służą swoim władcom i swoim państwom. Składają przysięgę. Lecz czasami nie wiadomo komu służą.
Wiadomo jednak patrząc na efekty, co niszczą i kogo niszczą.
Szpiedzy, dywersanci, prowokatorzy, donosiciele, manipulatorzy – to zazwyczaj agenci. Jak to się u nich mówi – zadaniowani w konkretnym celu.
Czasami to tylko wykradzenie dokumentów, zdobycie planów, czy podsłuchiwanie. Lecz także zadaniem może być zabicie wskazanej osoby. A przedtem torturowanie, by wyciągnąć informację.
To wszystko w dużej mierze brudna robota.

Struktura naszych tajnych służb, podzielonych na cywilne i wojskowe, typowo po rusku, przydziela etatowym oficerom i nieetatowym współpracownikom charakterystyczne funkcje. Szpieg, chyba najprzyzwoitszy oficer z tego całego tajnego zbioru, pracuje poza granicami swojego państwa i właśnie dla niego ma zdobywać informacje: te jawne (biały wywiad) i najważniejsze – te tajne, wykradzione, czy zdobyte inaczej brzydkimi metodami.
Lecz już taki agent wpływu, to w służbach wyższa szkoła jazdy. Może on działać za granicą, lecz również w kraju, którego jest obywatelem. Wtedy zazwyczaj jest zdrajcą na terytorium operacji i pracuje dla służb obcego kraju.
Wśród pracowników nieetatowych istotną rolę pełnią również donosiciele. W czasach komuny PRLu społeczeństwo nazywało ich kablami albo gumowe ucho.
Oczywiście biurokracja, która też musiała istnieć w służbach, nadawała tym wszystkim śliskim szubrawcom, przez których w PRLu ludzie szeptali sobie na ucho i oglądali się za siebie, właściwe kategorie: TW – to tajny współpracownik. Cała rzesza kabli. Przykro to wiedzieć, lecz w okresie rozkwitu komuny, było tych gnid parę milionów. Aż się boję zapytać, ile jeszcze jest ich dzisiaj.
Jest też nieco wyższa kategoria – KO – kontakt operacyjny. To są goście na stanowiskach, którzy z cienia kontrolują swoje otoczenie: zakłady pracy, ministerstwa, banki, środowiska artystyczne i w bardzo ważnym sektorze – kościelną hierarchię.
Pomijam tutaj specjalne zespoły – etatowych oficerów służb – specjalistów od mokrej roboty. Czy któryś z historyków dziejów najnowszych zdołał policzyć te wszystkie tajemnicze zgony, wypadki samochodowe i "seryjne samobójstwa"?
Na samym dnie tej agenturalnej machiny byli leninowscy pożyteczni idioci. Zazwyczaj nieświadomi współpracownicy, którzy dali się zmanipulować i nie pojmowali, że faktycznie działają na szkodę ojczyzny.

Widać to dzisiaj wyraźnie, jak wielką rolę pośród różnych specjalizacji odgrywają agenci wpływu. Agentura RP – oczywiście mam na myśli tę strukturę skonstruowaną przez geniusza zbrodni, który nawet nie skończył szkoły podstawowej, choć potem zmienił sobie życiorys nieco, generała Kiszczaka.
Osobiście uważam go nawet za większego bandytę, niż gen. Jaruzelski.
Lecz numer, jaki już po śmierci wykręcił ex-prezydentowi Wałęsie, podoba mi się bardzo.
Głównym zadaniem, którego efekty niestety trwają do dzisiaj, jakie sztab polskiej komunistycznej agentury uznał za najważniejsze – to umieścić na kluczowych stanowiskach, w newralgicznych punktach państwa swoich ludzi, właśnie takich agentów wpływu. Tak, aby, gdy już się tak zdarzy, że władzę przejmą ludzie, w naszym konkretnym przypadku Prawo i Sprawiedliwość, którzy nie będą chcieli podążać wytyczoną przez mocodawców – Moskwę i Berlin – drogą, będą torpedować wszelkie przedsięwzięcia, rozwalać i nie dopuszczać do jakichkolwiek sukcesów państwa, a spowodowane tym kłopoty, brak efektów i błędy, zwali na władzę i durnotę obywateli, którzy nie są w szeregach lewackich ideologii.

Niestety, w Rzeczpospolitej agentura ma niezłe wsparcie. Logicznie biorąc, gdyby zsumować tę całą agenturę, włączyć w to rodziny i potomków komunistycznych działaczy, a przede wszystkim, wszystkich tych tajnych współpracowników, kontakty osobiste i pozostałych kolaborantów, plus, oczywiście, pożytecznych idiotów, to w Polsce mamy około 10 milionów obywateli głosujących antypolsko. Bo tyle właśnie głosowało na dziwną postać, właściwie bezużyteczną marionetkę, Rafała Trzaskowskiego.

Tytuł tego artykułu to "Hakownia". Nie tylko rozsiani po całej Polsce, ale wszędzie, gdzie tylko to jest ważne (w Brukseli pracuje ok. 80 tysięcy rosyjskich "lobbystów" wywierających wpływ na takich Timmermansów, von der Leyen, czy Jourową) starają się wywierać nacisk na wpływowe osoby budować, mówiąc z ruska , kompramaty – kompromitujące materiały.
Według zasad agentury, każdego człowieka można kupić; jednak, jeśli się nie da, to można stworzyć fakty dające podstawy do szantażu. Człowiek, dbający o siebie i o swoją rodzinę praktycznie zrobi wszystko, by nie dopuścić żeby haki zostały ujawnione, a jemu stała się krzywda.

Mamy przełomowy moment w dziejach ludzkości. Wszystko nagle się zmienia. Tysiącletnie zasady kolejnych cywilizacji mają zostać rozbite. Przyczyna jest prozaiczna i typowo ludzka – to pieniądz. A konkretnie, to co się z nim dzieje.
Nasz geniusz, Mikołaj Kopernik, co był jednym z niewielu ojców, który zmienił człowieka, bo – wstrzymał Słońce ruszył Ziemię odkrył jeszcze jedno, dzisiaj właśnie przeobrażające świat prawo, tym razem z ekonomii: gorszy pieniądz wypiera lepszy. W traktacie Monetae cudendae ratio, pol. Rozprawa o urządzeniu monety, z 1526, sformułował właśnie takie prawo, ściśle wiążące się z ludzką chciwością.
Jest to "zasada mówiąca, że jeśli jednocześnie istnieją dwa rodzaje pieniądza, pod względem prawnym równowartościowe, ale jeden z nich jest postrzegany jako lepszy (np. o wyższej zawartości złota, czy srebra), ten „lepszy” pieniądz będzie gromadzony , a w obiegu pozostanie głównie ten „gorszy”
W przypadku rozliczeń z zagranicą, kontrahenci zagraniczni brali pod uwagę jedynie wartość rynkową danego pieniądza (nie zaś cenę urzędową) i życzyli sobie zapłaty w pieniądzu o wyższej wartości. W rezultacie lepszy pieniądz odpływał za granicę." [*]

Tak, pieniądz się coraz bardziej zeszmaca i robi się dobrem iluzorycznym. Ale ciągle aktywna wciąż jest prawda: władza to pieniądz, a pieniądz to władza.

Czy ktoś może zaprzeczyć, że najważniejszą ludzką cechą jest egoizm? Zawsze dla siebie, JA będę najważniejszy.
A czy ktoś zaprzeczy, że najpotężniejszym stanem, który może wpływać na nasze działanie jest strach?
Wiedzą to dobrze agentury całego świata i bez przerwy wykorzystują egoizm i strach. Wpływają na ludzkie zachowania przekupstwem i szantażem. I to zazwyczaj wystarcza.

Jednakże nie zapominajmy, że wszystkie agentury, wszystkie służby specjalne i tajne są tylko narzędziami. Lecz, jak to czynią ich nieznani mocodawcy, poleganie na narzędziach to najsubtelniejsza pułapka. Zawsze na końcu stajemy się od nich zależni. Aż nagle widzimy, że praktycznie bez nich jesteśy bezbronni.

Gdy rodziła się w czasie transformacji – sterowanego przez komunistów przekształcenia PRLu w III RP – świadomie nie przecięto pępowiny, jaką była esbecka, czy ubecka agentura.
Dlaczego tego wówczas nie zrobiliśmy? Najnowsze odkrycia donoszą, ze nawet za tym mogło stać CIA. Aż wierzyć się nie chce; powszechna opinia przecież jest przekonana, ze to jest dzieło Moskwy.
Lecz najświeższe, dotychczas głęboko zakopane dowody świadczą, że zarówno w blokowaniu "deubekizacji", jak również doprowadzeniu do obalenia rządu premiera Olszewskiego, to właśnie CIA zdecydowało o takich właśnie rozwiązaniach.
Sprawa logicznie prosta - jak podają źródła, tuż przed Okrągłym Stołem sprzedano Amerykanom bogatą listę polskiej agentury. Wiedzieli zatem gdzie oni są i teraz to oni nowymi hakami mogą wywierać silny wpływ na ludzi decyzyjnych na kluczowych stanowiskach w polityce, gospodarce i społeczeństwie.
Gdyby natomiast ujawniono agentów, donosicieli, TW, KO, itp. jak chciał to uczynić Macierewicz pod rządami Olszewskiego, to amerykański zakup stałby się bezwartościowy i pewnie od początku trzeba by montować w Polsce nową siatkę. Czy nie zastanawia na stanowcze ochranianie przez USA takich prominentnych Polaków, jak panowie Przywieczerski, czy Mazur? Jeden nawet mógł być zamieszany w morderstwo szefa policji.

Nawet już najtwardsi i lojalni patrioci – prawicowcy zaczynają się niepokoić błędami, nieudolnością i brakiem istotnych efektów obecnie rządzących. Oczywiście, są wrogie i silne naciski z zewnątrz, w szczególności ze strony Unii Europejskiej, w którą, jak dobrze pamiętamy, wcisnęli nas bolszewicy Leszka Millera i Aleksandra Kwaśniewskiego.
Oczywiście agentami wpływu są "media głównego nurtu", które bezczelnie kłamią, mącą w głowach i szkalują wszelkie dążenia do niezawisłości i suwerenności.
Lecz wszystkim umyka fakt, że Prawo i Sprawiedliwość formalnie rządzi, że Andrzej Duda jest również prezydentem wybranym przez prawicę, lecz nad Polską oni nie panują. Nie ma dostatecznej mocy sprawczej, doświadczenia i brutalności niestety czasami niezbędnej, by podjąć walkę z agenturą w polityce, gospodarce, w sądach, mediach, kulturze, edukacji, jednostkach terytorialnych.
A jest ich Legion.
Nie ma dość sił by podjąć walkę, więc co tu marzyć, by wreszcie zniszczyć agenturalne bolszewickie sieci.

Prawie wiek temu marszałek Piłsudski ostrzegał: - "...Polskę, być może, czekają i ciężkie przeżycia. Podczas kryzysów – powtarzam – strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym. " [**]

Jest też pewna ironia i tragifarsa w takim paradoksie: - W dzisiejszej Polsce współrządzą ci na których agentura ma haki, wraz z agenturą, która właśnie te haki produkowała.

[*] https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Kopernika-Greshama
[**] Źródło: „Zeszyty Historyczne” 1986, nr 76, s. 3-13

 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika u2

06-08-2022 [16:20] - u2 | Link:

władza to pieniądz, a pieniądz to władza

Zaryzykuję mocniejszą tezę : władza jest ważniejsza od pieniędzy. Dlatego agenci wszystkich wrogich krajów łaczą się w rozpaczliwych wysiłkach przejęcia władzy w Polen.

PS. No i władza to najmocniejszy afrodyzjak, mocniejszy niż geld :-)

Obrazek użytkownika Jan1797

06-08-2022 [19:19] - Jan1797 | Link:

Jedyny logiczny komentarz do wpisu; podpucha 6.0

Obrazek użytkownika jazgdyni

06-08-2022 [20:05] - jazgdyni | Link:

@Jan1797

To nie żadna podpucha.

Obrazek użytkownika Jan1797

07-08-2022 [15:06] - Jan1797 | Link:

Patrząc na salonowe media, żadna wypucha?
Dlaczego; podziały w Polsce podkręcono do stanu wczorajszego zdziczenia w komentarzach po tragicznym wypadku w Chorwacji. Dodatkowo wypłynęły nowe autentyczne informacje dotyczące liderów opozycji i zaiskrzyło tak mocno i autentyczne, że prawie wszyscy do niedawna udający „szybkich i wciekłych na okrągły stół” strugają nowy pokojowy (Russkij Mir?). Fakt  tam sytuacja gospodarcza nie do pozazdroszczenia? -patrz koment U2. Moja uwago nie dotyczy wpisu a sytuacji ostatnich dni pełnych różnych dziwnych zdarzeń z elementem łączącym -totalnym pomysłem; wystrugamy nową okrągłą ławeczkę z bufetem jak w 89 ;) i cyk -poszło. 
Podpierać się będą tradycyjnie na drutach dzierganą rzeczywistością (jak radio z lasu szukające cukru aż ekspedientka wyprowadzona z równowagi krzyknęła; na półce jest po 3.70) oraz tym, co wiadomo od lat dwudziestu, podając w świeżym zestawieniu. Oczywiście znaleźli autorytety jak to drzewiej bywało i dyspozycyjnych, by skutecznie zepchnąć w niepamięć, co w ostatnich sześciu latach zrobiono a pozostałe zestawić to tak logicznie by oda do radości odzyskała polot ojra:))
 Ucho od śledzia ;) moi drodzy.
…cdn. 

Obrazek użytkownika jazgdyni

06-08-2022 [20:04] - jazgdyni | Link:

@u2

Nie zgodzę się - pieniądż ma wielokrotnie silniejszą moc.

Obrazek użytkownika u2

06-08-2022 [21:49] - u2 | Link:

Przykład współczesny : Putler oficjalnie to biedaczek, ale ma władzę absolutną. Po co mu pieniądze skoro ma władzę i kochanki ? :-)

Obrazek użytkownika jazgdyni

06-08-2022 [21:56] - jazgdyni | Link:

Oficjalnie to nędzarz, a nieoficjalnie to najbogatszy człowiek w Rosji. Więc będąc hojnym miliarderem u władzy realizuje maksymę dziel i rządź, przy okazji uzależniając od siebie wszystkich oligarchów, generałów, etc.

Obrazek użytkownika u2

06-08-2022 [22:02] - u2 | Link:

Czyli najpierw liczy się władza, a dopiero potem kasa. Jak Putler doszedł do władzy to też był biedakiem w porównaniu do nowych ruskich, czyli oligarchów wiadomego pochodzenia :-)

Obrazek użytkownika jazgdyni

07-08-2022 [05:42] - jazgdyni | Link:

To dywagacje typu co było pierwsze - jajko, czy kura?

Obrazek użytkownika u2

07-08-2022 [08:56] - u2 | Link:

co było pierwsze - jajko, czy kura?

Nie, chodzi o to, że kura jest ważniejsza od jajka, bo może znieść dużo takich jajek. Mogą być złote od Faberge :-)

Obrazek użytkownika jazgdyni

07-08-2022 [09:11] - jazgdyni | Link:

Złotych kura nie znosi. Proszę uwierzyć - to bajka ;-)

Obrazek użytkownika Jabe

06-08-2022 [16:55] - Jabe | Link:

Klapy na oczach naszego prezydenta? – Raczej uzda i wędzidło.

Nie ma dostatecznej mocy sprawczej, doświadczenia i brutalności niestety czasami niezbędnej, by podjąć walkę z agenturą w polityce, gospodarce, w sądach, mediach, kulturze, edukacji, jednostkach terytorialnych.Kłamliwy wykręt. W PiS-ie brak jest woli naprawy państwa. Jest natomiast apetyt na władzę.

Obrazek użytkownika jazgdyni

06-08-2022 [20:07] - jazgdyni | Link:

@Jabe

Klapy na oczach naszego prezydenta? – Raczej uzda i wędzidło. Nie widzę powodów by się nie zgodzić.

Co do woli naprawy - dyskutowałbym. Może tylko nieudolność?

Obrazek użytkownika Jabe

06-08-2022 [20:56] - Jabe | Link:

Zwykłem prezesowi zarzucać brak wizji, ale teraz skłonny jestem sądzić, że wizją jest samo utrzymanie się u władzy.

Obrazek użytkownika jazgdyni

07-08-2022 [06:08] - jazgdyni | Link:

Wizję to prezes ma, tylko mu brak twardych członków i pewnie nigdy nie przywalił komukolwiek w mordę.

Obrazek użytkownika Jabe

07-08-2022 [09:47] - Jabe | Link:

Nie ma, więc nie wie, do czego dążyć. Jedynie kupowanie poparcia i zagarnianie władzy.

PS. Racja, pochwały wobec Edwarda Gierka i zamiłowanie w sanacji wskazują na wzorzec zamordystyczno-socjalistyczny.

Obrazek użytkownika Es

06-08-2022 [17:07] - Es | Link:

Czy pije Pan do tego, że dwóch conajmniej najwyżej postawionych urzędników kancelarii Lecha Kaczyńskiego organizowało 10.04.2010 z wiadomym skutkiem, a w nagrodę dostało posad prezydenta i premiera? Przy czym działalność pierwszego z nich poprzez odrzucenie reformy sądownictwa można porównać do nocy długich noży... wróć do nocy teczek i lewego czerwcowego?

Obrazek użytkownika jazgdyni

06-08-2022 [20:11] - jazgdyni | Link:

Może Pan po ludzku i zrozumiale opisze o co Panu chodzi, bym mógł sie uczciwie odnieść do Pańskich argumentów.

I wiem dobrze, że jest Pan emocjonalnie niestabilny w stosunku do PISU, Kaczyńskiego i tego całego pizdowskiego motłochu wraz ze mną.

Obrazek użytkownika Es

08-08-2022 [00:02] - Es | Link:

@jazgdyni
Podpierając się Cenckiewiczem i Wojciechowskim pisze Pan sążnisty tekst, w którym używa wszelkich retorycznych zabiegów, aby nie próbować odpowiadać na zasadnicze pytanie wokół którego Pan krąży: kto, dlaczego i pod czyim wpływem tego nieszczęsnego Rottwelda zatrudnił i utrzymuje .Mimo tej całej wiedzy, która niespodzianką nie była i deklaracjom przedwyborczym sprzed 8 lat. Sam Rottweld jest jak wszystkim wiadomo, częścią z całego stada, tylko, że to nie stadem należy się zajmować przede wszystkim, a tego stada nominowanymi przwódcami. I to na najwyższym szczeblu.  Tymczasem jak widać Pan wyraża przekonanie, że agentura to domena jedynie środowiska totalnej opozycji z przyległościami. 
"I wiem dobrze, że jest Pan emocjonalnie niestabilny w stosunku do PISU, Kaczyńskiego i tego całego pizdowskiego motłochu wraz ze mną.". Noo...moja "niestabilność" jest dokładnie symetryczna do poczynań miłościwie nam panujących.Nigdy nie ukrywałem przekonania, że mandat wyborczy jest rodzajem kontraktu, z którego trzeba obdarowanego rozliczać, niezależnie od nawet ekstremalnej niechęci do strony przeciwnej.  Jeśli przywołuje Pan tutaj wielokrotnie śp Jerzego Targalskiego, to chyba nie bezrefleksyjnie?
Podejmując się przygotowaniem tej mini psychoanalizy mojej skromnej osoby, należało jednak ograniczyć skłonność do nadinterpretacji faktów. No i pozbyć się strachu. Ja krtykuję tylko to czego w działalności polskich władz obronić w żaden sposób się nie da, a także wszelkie przypadki serwilizmu i klakierstwa, które szkodliwość tej działalności próbują usprawiedliwiać i przykrywać. A że dzięki usilnym staraniom władz, powodów do tej krytyki każdy kolejny dzień przynosi kolejne coraz większe porcje....?

Obrazek użytkownika jazgdyni

08-08-2022 [12:23] - jazgdyni | Link:

@Es

Cieszę się, że Pan ochłonął, utemperował emocje i możemy poważnie dyskutować.

Pierwsze zastrzeżenie odnośnie Pańskiego stylu nieładnego manipulowania - czy autentycznie uważa Pan, że ten mój tekst jest "sążnisty" ?
Przecież tego jest zaledwie na dwie standardowe kolumny. I potwierdzam - opieram się na Cenckiewiczu, na Wojciechowskim, ale tutaj także na generale Kowalskim i redaktorze Nisztorze. Ufam im. Czy wobec nich ma Pan jakieś zastrzeżenia? Mam równie jeszcze wiele innych autorytetów, jak na przykład prof. Zybertowicz. Ceni go Pan?
Nie krążę, jak Pan mówi, wokół takiego pytania. Czy Pan potrafi na nie odpowiedzieć? Niby wiemy dobrze, lecz to są domniemania. Hipotezy. Czy to nie jest widoczne w moim felietonie, że obszary zainfekowane agenturą są olbrzymie? I gdzie Pan wywnioskował, że ja postawiłem płot i wszyscy po prawicy są święci. Gdyby się Pan zapoznał z moimi tekstami, to wiedziałby Pan, że doprowadziłem do aresztowania pewnego "Przemka", radnego PIS w Gdańsku i nadzianego członka władz pewnego koncernu energetycznego, który zechciał przyklepać sobie, jak mówią, 60 mln euro (a może tylko zł, już nie pamietam) z europejskich funduszy.
Wygląda tak, że jestem pisowcem. Ale nie jestem. Wybieram, mimo wielu wad, najlepszą alternatywę dla Polski. A Pan kogo by widział u władzy?

Niestety, jest pan bardzo subiektywny i kierujący się zabetonowanym światopoglądem. Czy jest Pan uczciwy w swoich przekonaniach? Wątpię.

Obrazek użytkownika Es

08-08-2022 [19:14] - Es | Link:

@jazgdyni
Warsztatu i wiedzy Cenckiewiczowi można tylko zazdrościć .Wojciechowskiemu zresztą też.Kowalski Próbuje od lat się uwiarygodnić podrzucając wiele ciekawych dla czytelnika faktów, choć niestety z kategorii pudelkowej- jak to mówią :szału nie ma. Nisztor to rzeczywiście klasa sama w sobie -ale niestety to "tylko" dziennikarz.Zybertowicz jest twarzą i  firmuje skład osobowy, otoczenie i co za tym idzie politykę dużej Kancelarii i Prezydenta, której wystawiam ocenę jednoznacznie negatywną.
 W ministerstwach i kancelariach i samym PiS na stałe rezyduje setki takich "rotfeldopodobnych". Jeśli spośród nich pojawia się jedno nazwisko , a w niedługim czasie następne , tylko że z innego obozu władzy(Kujda), to tylko dowodzi zawziętego kopania się po kostkach i ostrych szturchańców między nimi a nie zapowiadanego przed laty oczyszczenia państwa. W niejednoznacznym świetle również stawia owych ekspertów od teczek i archiwów.
Odpowiedź na pytanie: kto u władzy, to niezły orzech. Zbliżają się wybory i jedno czego bym sobie życzył, to poznać pisowskich kandydatów odpowiednio wcześniej, a w wyborach prezydenckich już teraz, a conjmniej rok przed wyborami.Weryfikacja kandydatów (bo zakładam że powinno ich być dwóch -trzech, z których jeden otrzymałby ostatecznie nominację) jest konieczna. Rywalizację i wojny podjazdowe między nimi można szybko spacyfikować. Dudę wybieraliśmy wiedząc o nim tyle samo co o Wałęsie. W obu przypadkach kwiatki- te ładne, wyszły bardzo szybko.
PS O moją własną uczciwość  w przekonaniach proszę się nie martwić. Jest konsekwentna i stabilna. Trudno by o nią było udając, że nie widzi się i nie słyszy codziennych doniesień.

Obrazek użytkownika jazgdyni

09-08-2022 [21:03] - jazgdyni | Link:

@Es

Pozwolę sobie dorzucić do Pańskiego komentarza i fragmentu o oczekiwaniu na wybory, że ja zdecydowanie nie akceptuję obecnego systemu wyborczego. Nie powiem, co powinno być w zamian, bo jeszcze sobie tego nie przemyślałem. Lecz jak słyszę "walka o jedynkę na liście", to krew mnie zalewa. To uczciwe być nie może. To my, obywatele mamy jedynie prawo decydować, kto nam sie podoba, a kto nie. 

Obrazek użytkownika Jan1797

08-08-2022 [21:16] - Jan1797 | Link:

Pani urzędnik która dzisiaj wystawia zaświadczenie od ręki, nie liczy pewnie na nasz uśmiech. Polki w Swej ogromnej większości zasługują nań i wdzięczność. Mają wspomniane u mnie uśmiech z zasady; w dumokracji czekałem tydzień. Gdybym uważał jak część tutaj z przyzwyczajenia; zwyczajna czy podwawelska? :) 
@Es,
Miał być ciąg dalszy naszych rozważań, ale autor tego wpisu wyręczył mnie doskonale w komentarzu do pani komentarza; https://www.salon24.pl/u/ojcie...  Jakbym znał człowieka od zawsze z Naszych Blogów, więc polecam lekturę. Jeżeli cierpi pani na chroniczny brak czasu, przeczytać proszę wstęp, podtytuły z jednym dosłownie zdaniem, wybrany cytat i zakończenie z naciskiem na to ostatnie. 
"Powiedzieć, że tezy Tuska ubliżają inteligencji słuchających to jak nic nie powiedzieć. Niestety słuchający są tak mocno sformatowani wbijanymi im od lat stereotypami, że nie dostrzegają odwracania rzeczywistości w którym państwa najbardziej pomagające Ukrainie są "winne wojny", a państwa, które sprzedawały Rosji broń, blokowały transporty broni do Ukrainy a same w ramach "pomocy" wysłały Ukrainie 5000 starych hełmów pamiętających czasy NRD  mają być "gwarantem naszego pokoju", partia od lat przestrzegająca przed rosyjskim imperializmem jest "prorosyjska" i choć to między innymi jej (obok rządów USA i Wielkiej Brytanii) Ukraina zawdzięcza swoje przetrwanie, to "Polacy powinni z nią walczyć jak Ukraińcy z Rosjanami", bo to przecież "tacy sami zbrodniarze". 
Z poważaniem j

Obrazek użytkownika Es

08-08-2022 [22:40] - Es | Link:

@Jan1797
Proszę wybaczyć ale zbyt wysoki poziom abstrakcji w Pańskim komentarzu, nie pozwala mi wyłapać skąd się znalazła i dodatkowo- jaki związek z linkowanym wpisem ma moja skromna osoba.
"Powiedzieć, że tezy Tuska ubliżają inteligencji słuchających to jak nic nie powiedzieć" - i to cały komentarz przynależny  Tuskowi i jego działalności. Nie wiem czy codzienna nieustająca medialn młócka o postaci marnej i wielokrotnie skompromitowanej nie przynosi jej więcej pożytku niż to jest w zamiarach. Ale rozumiem,że jest doskonałą zasłoną dla własnych ułomności.PiS i rząd zamiast tłumaczyć złożoność sytuacji geopolitycznej w jakiej się znaleźliśmy i popełnianych przez siebie błędów, nie unikając przy tym odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, rzuca zza węgła sławne: a u was Murzynów biją, z nadzieją, że to wystarczy. Proszę sobie przypomnieć sytuację sprzed ośmiu lat.Wówczas rządząca PO robiła dokładnie to samo.

Obrazek użytkownika Jan1797

09-08-2022 [19:57] - Jan1797 | Link:

@Es, 
Dobrze, że zgadzamy się choć w jednym zdaniu -pierwszym. Kto nie popełnia błędów? W swej ułomności postaram się wyjaśnić szczerzej jak widzę sformatowanych z wbitymi przez lata stereotypami. Poniższy wstęp nie podlega dyskusji.  Wychowawca mój, zawodowy żołnierz nauczył mnie jednego. Wojna zaczyna się od umysłów odpornych na wiedzę i nad plonu zdrajców. Instynkt samozachowawczy naszego narodu i determinacja ludzi świadomych jest podobna do tej przed wojną obronną 1939 roku. Kto wtedy rządził i jak sprawował swą władzę, wiem od wychowawcy i jeżeli kto, porównując nie widzi plusów dzisiejszej władzy, sam sobie urąga.  Autor pierwotnie cytowanego wpisu doskonale wytłumaczył tę kwestię. Tyle do pani wcześniejszych komentarzy. 
Bynajmniej nie mam pretensji, że totalni nagrywają się wzajemnie, podkopują itd. Jest coś wspólnego co łączy afero liberałów to mowa kłamstwa i trudno znaleźć lepszy przykład niż ten w Moskwie i ich ludzie w Brukseli. "Oni słowa prawdy nigdy nie wypowiedzieli, ani słowa u lokal liberałów nie znajdę o niewolnictwie na wschodzie. Wymusić trzeba, by który przyznał, że nadchodzi kolejny raz pożoga z Azji w postaci nowego porządku od Władywostoku po Lizbonę. Tyle zza węgła w kwestii Murzynów z nadzieją, że zrozumiany będę. 
Proszę się nie denerwować, nie jestem pani wrogiem i postaram się to w swej niewiedzy wyjaśnić. 
Z poważaniem j

Obrazek użytkownika paparazzi

06-08-2022 [18:50] - paparazzi | Link:

Z chęcią przeczytałem bo mene, mene, tekel, ufarsin jest wiecznie żywe. Sa rożne interpretacje ale wiem ze już stoją u bram. Gdy 10 przykazań było fundamentem budowy państw stanowiło drogowskaz. Niestety zloty cielec zwyciężył. Pozostało być silnym ale żeby stać obok silnych samemu trzeba być silnym.

Obrazek użytkownika jazgdyni

06-08-2022 [20:12] - jazgdyni | Link:

@paparazzi

Cześć

No jest tu pewna zagwozdka, gorzka piguła którą trzeba przełknąć, by być zdrowszym.

pozdrawiam

Obrazek użytkownika Ijontichy

06-08-2022 [18:52] - Ijontichy | Link:

Duda przejął kancelarnie po Komorowskim i prawie nie ruszył nikogo,to samo z BBN...oficer prowadzący Dudę,to spadek po WSI ...degenerał  Soloch.
A poza tym...wszystkie oryginały dokumentów bezpieki w PRL (do dziś) można znaleźć w Moskwie---Pl Łubiański 2,dawniej Pl.Dzierżyńskiego 2
Nawet w czasie prezydentury Jelcyna,desydent Bukowski wszedł na ŁUBIANKĘ za 200 $ widział teczki JPII ,Wałęsy i innych "bohateró" Solidarności.

Tam papiery nie płoną,ani nie giną...od Piotra I

Obrazek użytkownika jazgdyni

06-08-2022 [20:14] - jazgdyni | Link:

prawie nie ruszył nikogo,to samo z BBN

Będę niezmiernie wdzięczny za więcej faktów w tym temacie.

Obrazek użytkownika Ijontichy

07-08-2022 [09:23] - Ijontichy | Link:

@jazgdyni 6.08 20:14
Jak będę nastepnym razem na Łubiance,to ci skseruje różne dokumenty,nawet te,które bezpieka zakładała marynarzom,którzy mieli paszporty i mogli pływac do kapitalistów.
Ale wiesz...teraz ciężko tam wyjechać..wojna...

Obrazek użytkownika jazgdyni

07-08-2022 [10:30] - jazgdyni | Link:

Jak zwykle. Zero faktów, zero argumentów, tylko klasyczne bolszewickie pitolenie a'la wasz miszcz Ławrow.

Obrazek użytkownika sake3

06-08-2022 [19:04] - sake3 | Link:

Czyli jak o się mówi ,,już po ptokach'' w Polsce?

Obrazek użytkownika jazgdyni

06-08-2022 [20:03] - jazgdyni | Link:

@sake3

Cześć Sake

Cholera - zaklnę na początek, bo zjadło mi komentarz, który wymagał sporo wysiłku. Ale... Zen Kamiński.

Odpowiem wszystkim na raz, bo koledzy czują się nieco zakręceni, gdyż to uczciwe i prostolinijne chłopaki. A w zetknięciu się takiego duetu jak polityka + agentura, wszystko nagle się robi nieokreślone, jak ten elektron, co w tym samym momencie przelatuje przez dwie dziury jednocześnie.
Napisałem ten krótki tekst po obejrzeniu na You Tube na kanale IPNtv debatę z serii TAJEMNICE BEZPIEKI pod tytułem "Wpływ komunistycznej agentury na współczesne życie Polski".
Udział wzięli: jako główny bohater - profesor Sławomir Cenckiewicz, redaktor Piotr Nisztor - specjalizujący się w kryminalnych sprawach komunistów po 1989, generał Andrzej Kowalski, były szef SKW i SWW (wywiadu i kontrwywiadu, oraz prowadzący, Piotr Wojciechowski, ekspert od służb specjalnych, likwidator WSI.
Debata trwała prawie 2 i pół godziny, a jej fundamentem był pierwszy tom trylogii prof. Cenckiewicza, pod tytułem "Agentura", gdzie na okładce mamy połączonych w przyjacielskim uścisku Lecha "Bolka" Wałęsę i gen. Kiszczaka. Książkę tę oczywiście natychmiast kupiłem. Zawiera ona chyba z tysiąc fotografii dokumentów i kilkaset nazwisk, słynnych TW i KO,  z różnych tajnych zbiorów, z udziałem  Zbioru Zastrzeżonego, otwartego 5 lat temu.
Tu link do tej dyskusji    https://youtu.be/OZoiSYZyuaU

Byłbym wdzięczny, by koledzy, którzy na serio tym się interesują, a nie robią tylko podśmiechujki, zapoznali się w jakimś stopniu z argumentami i wiedzą tych ekspertów.

Obrazek użytkownika Tomaszek

06-08-2022 [20:35] - Tomaszek | Link:

" w Polsce mamy około 10 milionów obywateli głosujących antypolsko. Bo tyle właśnie głosowało na dziwną postać, właściwie bezużyteczną marionetkę, Rafała Trzaskowskiego.". Tym co głosowali "propolsko" też wyszło czasami różnie . "Pozory mylą , powiedział jeż złażąc ze szczotki ". Czyżby wyszło na wyleczenie dżumy tyfusem ?

Obrazek użytkownika Jabe

06-08-2022 [23:35] - Jabe | Link:

Można zapytać, czemu głosowanie na użyteczną marionetkę miałoby być mniej antypolskie.

Obrazek użytkownika jazgdyni

07-08-2022 [06:06] - jazgdyni | Link:

@Tomaszek

Słuszna uwaga. 
A dzieje się to wszystko dlatego, że ciągle jesteśmy społeczeństwem w wieku niemowlęcym, o słabo umocnionych poglądach. Jak to sobie łatwo zaobserwować, po prawej stronie (powiedzmy naszej) mamy jakieś 32% żelaznego elektoratu PiSu, jakieś 2% narodowców Kukiza i z 6% zwolenników krytycznych, którzy nie widzą dzisiaj żadnej alternatywy. I to jest te 40%, plus minus, co jest tylko ledwo, ledwo. Natomiast lewactwo może liczyć na około 22% PO, głównie urzędników i podwładnych lewackich władz terenowych, dziwnym trafem zamieszkujących ziemie odzyskane od Gdańska, Słupska, Szczecina, po Opole, jak również mają głosy "drobnych przedsiębiorców", a właściwie kombinatorów, którym PiS uciął możliwość geszeftów, tak dobrych za Tuska, a także pracowników wielu korporacji, gdzie po prostu muszą głosować tak, jak chce zarząd.. Do tego można doliczyć z 8% wymierających komuchów i słabo rosnących młodych komsomolców, zielonych i wielopłciowych. Rolników doktora Kamysza nie uda się zebrać więcej niż 3%. W sumie opozycja ma około 33 - 35% głosów. Elektoratu Hołowni nie liczę, bo to bardzo labilna grupa, bez misji i programu, twór agentury, opary na nienawiści zarówno do PiS, jak i do PO.

Ponieważ tak jest, nie możemy stać z boku i się tylko przyglądać. W tym meczu jesteśmy także zawodnikami na boisku.

Obrazek użytkownika Czesław2

07-08-2022 [06:57] - Czesław2 | Link:

Był zrobiony sondaż wśród Polaków, czy dla poprawienia swojego statusu materialnego są gotowi zachować się nieuczciwie. 60% stwierdziło, że TAK. To tez dużo tłumaczy, rotacje w pracy, upadłości małych firm, wszechobecne skurwysyństwo, niewypłacalności, pustki w Kościele ( nie da się kraść i być katolikiem, za komuny tego drobiazgu jakoś nikt nie zauważał ). Krotko mówiąc, to, że jesteśmy ciągle niewolnikami, to zasługa Polaków, skrzętnie wykorzystywana przez globalsów.

Obrazek użytkownika Jabe

07-08-2022 [09:57] - Jabe | Link:

mają głosy "drobnych przedsiębiorców", a właściwie kombinatorów, którym PiS uciął możliwość geszeftów, tak dobrych za Tuska

Uczciwie by było przyznać, że to PiS jest lewicą, która drobnych przedsiębiorców pragnie przerobić na drobnych kombinatorów. Dlatego go nie popierają.

Do bycia przedsiębiorcą trzeba mieć odrobinę rozsądku. Takich propaganda łatwo nie zbałamuci. Dlatego są wrogiem klasowym.

Obrazek użytkownika jazgdyni

08-08-2022 [12:33] - jazgdyni | Link:

@Jabe

PiS jest lewicą, która drobnych przedsiębiorców pragnie przerobić na drobnych kombinatorów.

Powiedz, że żartujesz. Przecież jest dokładnie odwrotnie. Czy już zapomniałeś, że za Tuska, powszechnym trikiem były lipne faktury zdobywane właśnie przez drobnych przedsiębiorców, by zwiększyć sobie koszty. Gangsterskie metody dealerów samochodowych. Oczywiście przekręty VATowskie. Zatrudnianie na czarno. Itd, itp.
To były właśnie powszechne metody działania tych "małych przedsiębiorców".

Ps. Nie robiłeś nigdy jakiejś naprawy, czy remontu, a nawet po wizycie u lekarza, nie chciałeś paragonu?

Obrazek użytkownika Jabe

08-08-2022 [15:06] - Jabe | Link:

Pisałem o prezesie i jego zwolennikach. Dla nich „prywaciarze” są  elementem obcym. Nie pasują do schematu proletariat – fabrykanci. Do tego nie łykają łatwo kitu o państwowej pomocy. PiS potrzebuje ciemnoty.

Obrazek użytkownika Tomaszek

07-08-2022 [18:32] - Tomaszek | Link:

JzG
Sprawdza się to co pisałem przy okazji ostatnich wyborów . Moje głosowanie było na zasadzie pakietu . Chcesz mieć klimę w samochodzie to nie dostaniesz szyberdachu bo razem w pakiecie ich nie ma . W ten sposób leczyłem dżumę tyfusem i pewnie wielu . Ale może przyjdą czasy , że można będzie wybrac choć sraczkę , bo ta boli najmniej . Albo używając porównań samochodowych przesiąść się na motocykl ? A na tym stadionie  jesteśmy tylko kibicami i na boisko nikt nas nie wpuści . Tylko bilety coraz droższe .

Obrazek użytkownika Czesław2

07-08-2022 [06:28] - Czesław2 | Link:

Fajny artykuł. Można do tych dziwnych działań osaczających Polskę dodać jeszcze to, że tendencja globalistyczne i drukowana kasa to wynalazki ameryki. No i to, że duża część kapitału w Niemczech to kapitał zza oceanu. Wielokrotnie zwracałem uwagę, że jesteśmy między dżumą a cholerą.

Obrazek użytkownika jazgdyni

07-08-2022 [07:28] - jazgdyni | Link:

@Czesław2

Dziękuję za jakże przyjemną pochwałę. I za zrozumienie, gdyż wielu kolegów nie jest w stanie przetrawić złożoności życia społecznego. To na prawdę skomplikowany mechanizm.

Czy tendencje globalistyczne pochodzą z USA? Mam co do tego spore wątpliwości. Pierwszym pikiem dosyć dziwnego, bo kolonialnego globalizmu było Imperium Brytyjskie, gdzie słońce nigdy nie zachodzi. Natomiast globalizm we współczesnym zrozumieniu zapoczątkowali dwaj kolesie, również we Wielkiej Brytanii - Karol Marks i Fryderyk Engels w swoim Manifeście Komunistycznym. To chyba tu właśnie zaczęło się NWO, jak w orwellowskim "1984".

Obrazek użytkownika Czesław2

07-08-2022 [07:34] - Czesław2 | Link:

Miałem na myśli globalizm w sensie kumulacji kapitału i jego światowe rządy. natomiast globalizm marksistowski ma te same cele, inne metody. Chociaż, komunizm i globalizm tak się przeplatają w manipulowaniu ludźmi, że to już jest chyba jedno.No cóż, jest niedziela, polecam dla odprężenia plażę, ja może w w góry wyskoczę, bo do plaży mam 600km.

Obrazek użytkownika jazgdyni

07-08-2022 [09:12] - jazgdyni | Link:

@Czesław2

Plażę??? U mnie teraz (09:10) jest 12 stopni!

Obrazek użytkownika Czesław2

07-08-2022 [09:28] - Czesław2 | Link:

Ale numer. Przez ostatnie upały na południu Polski zapomniałem, że nad samym Bałtykiem może być mniej, niż 35 stopni.:)

Obrazek użytkownika u2

07-08-2022 [14:27] - u2 | Link:

teraz (09:10) jest 12 stopni!

A u mnie wczoraj popadało, nie musiałem poodlewać ogródka. Teraz jest 23 stopni i słonecznie :-)

Obrazek użytkownika AŁTORYDET

07-08-2022 [09:32] - AŁTORYDET | Link:

Fundamentalnym pytaniem jest to, co jest pierwszą przyczyną: bycie łajdakiem czy sykofantem. Pierwotne jest łajdactwo. Zeszmaceni, zdemoralizowani ludzie, przeżarci pychą egotyści. Wyrastający szczególnie wysoko i bujnie, na komunistycznym podglebiu. To, że Adam Daniel Rotfeld, był kapusiem o wielu nickach, specjalnie mnie nie zadziwiło. Ale to, że Adam Daniel Rotfeld, Minister Spraw Zagranicznych RP, nie zareagował, gdy w jego obecności, Barrack Hussein Obama, plótł o "Polish concentration camps", to już wyjątkowe łajdactwo. Tym większe, że jego ojciec, dr Ludwik Rotfeld, został wyrwany z niemieckich łap,  dzięki akcji Ładosia. Lecąc stylistyką  "bohatera narodowego", to śmieć po prostu. 

Obrazek użytkownika jazgdyni

07-08-2022 [10:37] - jazgdyni | Link:

@AŁTORYTET

Cześć

Przerażająco robi się dopiero, jak się już czyta książkę Cenckiewicza. Chyba z tysiąc nazwisk z lewa i prawa, a wszystko to udokumentowane zdjęciami z papieró bezpieki.
Mnie najbardziej w pamięci utkwił Oleksy i Chrzanowski. Mam przed oczami tę łysą kulę bilardową, która łgała przed kamerami niemal perfekcyjnie. A Chrznowski? Szkoda gadać.

Pies drapał Rotfelda. Szokiem dopiero jest to, jak on nadal działa w polityce.

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika AŁTORYDET

07-08-2022 [11:20] - AŁTORYDET | Link:

@jazgdyni

Witam,

Książka rzeczywiście znakomita i godna rekomendacji. S.Cenckiewicz ma znakomity warsztat. Nie przypadkiem prof. Żaryn, stwierdził, że był on autorem najlepszej rozprawy habilitacyjnej na wydziale historycznym UKSW. Bogactwo faktograficzne naprawdę olśniewa. Mnie mocno zaintrygował rozdział poświęcony śp. Tadeuszowi Szczepańskiemu. Zwłaszcza w kontekście  "Bolka". Wiedziałem, że Tadeusz, był bliskim sąsiadem Wałęsy, ale nie wiedziałem, że pracowali razem w jednym warsztacie. Można zaryzykować twierdzenie, że Tadeusz Szczepański był człowiekiem, który obcował z "Bolkiem" najwięcej. Sąsiedztwo, praca, działalność w opozycji. W styczniu 1980 roku, ginie, odnaleziony 3 m-ce później, najprawdopodniejsza wersja - zabójstwo. Wałęsa, który najpierw głosi, że "zabito mu przyjaciela", gdy  zostaje 11 lat później prezydentem, oświadcza Cecylii Szczepańskiej, matce Tadeusza, że go nie pamięta!
Nie można wyciągać zbyt daleko idących wniosków, ale.... Stanisław Pyjas zginął, bo ogłosił, że wkrótce poda nazwisko prowokatora, który rozwala ich środowisko. Wygląda na to, że SB zabiło Pyjasa, by chronić "Ketmana" Maleszkę. Joanna Kempińska zginęła, bo zorientowała się, kim jest TW 012 (Janusz Czerny). Jeżeli Tadeusz Szczepański, padł ofiarą mordu politycznego, to jednym z powodów, mogło być odkrycie podwójnej roli Wałęsy. Asekuracyjnie dodam, że to tylko hipoteza robocza, bo ani jej potwierdzić, ani odrzucić, przy obecnym stanie wiedzy się nie da.

Serdecznie pozdrawiam

Obrazek użytkownika u2

07-08-2022 [14:30] - u2 | Link:

odkrycie podwójnej roli Wałęsy

Ba, seryjny chciał dopaść Adama Hodysza z SB, bo za dużo wiedział. Po drodze zginęły 22 osoby w wybuchu gazu. Jak mówi sam zainteresowany :

„Proszę nie wymieniać przy mnie imienia Bolek. Dwa razy straciłem przez to pracę, a raz ledwie uszedłem z życiem”

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

08-08-2022 [00:52] - Imć Waszeć | Link:

Nie, to nie jest szokiem, tylko brakiem spostrzegawczości w narodzie. Już słynny Bareja pokazał o co tu chodzi w filmie Alternatywy 4:
???
Niestety nie wkleję tu dziś stosownego fragmentu z YT, gdyż wyraźnie padł on ofiarą cenzury prewencyjnej wiadomej nacji, albo kuzynki premiera. Po prostu nie da się go już wyszukać, za to walą reklamy przez całe pół godziny i firmują od skarpetek po wykrywacze podsłuchów...

Obrazek użytkownika Czesław2

08-08-2022 [07:52] - Czesław2 | Link:

@Imć Waszeć Przedtem Google przejęło prawa autorskie do wszystkiego co się ruszało, rusza i będzie ruszać.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

08-08-2022 [22:04] - Imć Waszeć | Link:

Filmu nadal nie mam, choć są dostepne odcinki 1,3,4, ale znalazłem skrypt. Alternatywy 4 odc. 2 "Rozłam na Szklarskiej":

"Gabinet prezesa Stowarzyszenia "Grunwald", reżysera P. Zaręby. Na ścianach wiszące plakaty, m.in: "Sojusz stuleci Polaków", "Psie Pole", "Twój wróg" i oczywiście miniatura "Bitwy pod Grunwaldem".
Zastępca szefa Stowarzyszenia: Dobrze, dobrze. Jest przeciek z pewnej ręki.
Szef Stowarzyszenia: Tak?
Zastępca: Że ci Krzyżacy to jeszcze przed Płowcami bili się w Jerozolimie z Palestyńczykami i wtedy Mazowiecki...
Szef: Co ty powiesz?
Zastępca: Tak.
Szef: To co ty myślisz, że oni byli "nasi"?
Zastępca: W pięćdziesięciu procentach.
Szef: To okropność, co za dzień. A ty słyszałeś? Znowu mamy rozłam. Tym razem w Szklarskiej Porębie.
Zastępca: Co?
Szef: Nie, rozłamowcy opanowali kasy i pieczątki. W stu procentach!
Zastępca: A Maniak mianował Zacharka hetmanem Zjednoczenia Zachodniego."

Dodam, że w filmie przy słowie "nasi" następuje charakterystyczne mieszanie trzema palcami zwróconymi w dół pod brodą. Po prostu skandal!

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

07-08-2022 [13:20] - rolnik z mazur | Link:

@ autor

Wszystko to zgrabnie napisane ale ani to prawo Kopernika, ani nawet Greshama ani nawet Mikolaja Oresme, ktory prawo wypierania dobrej monety przez złą  sformulowal bodaize ze trzysta lat przed Kopernikiem. Prawo to jest znane od czasu, gdy istnieje pieniądz kruszcowy czyli od przynajmniej 6- 7 tys.lat. Nie był to więc żaden przełom.

Obrazek użytkownika jazgdyni

07-08-2022 [15:35] - jazgdyni | Link:

Niby prawda i też o tym wiem.

Tylko tak zwane "obrzynanie" srebrnych i złotych monet miało swe apogeum za  Kopernika. I niewiele czasu minęło, jak pojawiły się banknoty.
A potem, już za mojego życia karty kredytowe wypierają monety i banknoty, a już wkrótce bitcoiny wyprą karty kredytowe. I za kazdym razem mamy większą ściemę i oszustwo.

Tak trzeba na to patrzeć.

Obrazek użytkownika Tomaszek

07-08-2022 [19:55] - Tomaszek | Link:

 Panie Januszu
Myślę że jest gorzej niż nam się wydaje .Eskimoski pieniądz klikany ? To najwieksze zagrożenie , przyszła waluta NWO , narzędzie do przejęcia świata .  tym bardziej że wszystkie najmocniejsze rządy świata nie traktują tego jako zagrożenie .Nawet Mateuszek coś wkręca w nowym polińskim ładzie , Dudenhauser też . A jest  i to jest największe zagrożenie . Tu chodzi o nowy światowy FED , wyklikany . Zamiana walut się zaczęła .Kto trzyma serwer ? Pewnie nie Czukcze . Powiedzenie że czarno widzę może być wariantem optymistycznym .

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

08-08-2022 [13:26] - Imć Waszeć | Link:

@Tomaszek problemem tutaj nie są Apacze, tylko BRICS. Pisałem już o tym tutaj i nie zwracałbym wiekszej uwagi na to co tam sobie bredzą zaporowo. Na przykład, że nie lubią Bitcoinów i takich tam. Nie wisz czasem ;)
Problemem jest to, że BRICS chce wyprzeć dolara z rynku i zastąpić go jakimś rublo-yuanem i nie ma tu zupełnie znaczenia, czy będzie w złocie, papierze, czy bitach. Aktualnie sytuacja jest taka, że oprócz Brazylii, Rosji, Indii, Chin i South Africa, projektem zainteresowali się: Argentyńczycy, Iran, Korea Północna i parę mniej widocznych gospodarek. W sumie daje to grubo ponad 50% zasobów i ludności świata. Apacze tego trendu sami nie opanują. Powstaną na początek enklawy antydolarowe, a potem wszelkie rozliczenia w nich zacznie przejmować nowa waluta rezerwowa. Jak będzie trzeba, to popchnie się tu i ówdzie komunistycznymi czołgami jak Ukrainę. Pieniądz elektroniczny to tylko narzędzie do tego. Zauważ, że Turcja też zaczyna grać w te gierki i u siebie w bankach wprowadziła rozliczenia kartami "ruskij" Mir. Przestępuje też z nogi na nogę Arabia Saudyjska. Pieniądz elektroniczny jest tu testową wersją przyszłej oficjalnej waluty. Jasne, że Bitcoiny są tu be, bo ruskij i kitajskij miry nie mają nad nim, żadnej kontroli. Trzeba wprowadzić własne algorytmy i własne zasady, własny SWIFT i wtedy nagle RuChONcoiny okażą się cacy. Pisałem też o tym, że kryptowaluty zapewniają konieczne smarowanie przy radykalnych zmianach systemu finansowego - zwiększają elastyczność i podobnie jak ostatnio w Polsce obligacje wysysają nadmiar pieniądza fiducjarnego. W początkowym etapie zasadą stanie się też brak możliwości skutecznego porównywania wartości takich walut. Wiele można obalić mitów wokół kryptowalut, ale nie ma tu ani miejsca ani czasu. Przykładowo wprowadzone pojęcie "stable coinów" w lansowanym hasełku "ekosystemu kryptowalut", to jest śmiałe i bezczelne podejście dziwacznej pary skarbówka-spekulanci do opodatkowania transakcji w kryptowalutach, przy jednoczesnym stwarzeniu wrażenia bezpieczeństwa i zachęty do większego inwestowania przez leszczynę do orżnięcia. Jest taka audycja, którą warto na wstępie wysłuchać:
https://www.youtube.com/watch?...
Uwaga na typowe dla tego typu autorów cajtgajstowanie, podobnie jak u Bald TV. Amplifikacja niektórych drugorzędnych szczegółów nie wpływa na lepsze zrozumienie tego globalnego problemu. O to jest wojna na Ukrainie.

PS:Ad. filmu. Na pytanie dlaczego dziś pieniądze nie mogą być wymienialne na złoto, odpowie niech sobie każdy z osobna, najpierw ponarzekając zwyczajowo na miliarderów, którzy na wszystkim zarabiają, nawet na kryzysie, na firmy produkujące szczepionki itp. Nie trzeba być matematykiem, a tylko zwykłym spekulantem, żeby od razu wyczuć, że w ten sposób ten układ dynamiczny ma punkt stały. Jest nim "całe złoto świata w rękach garstki" i dobrze wiemy kim oni są. Taki jedynie może być dziś skutek powrotu do złota globalnie i przy jedynym systemie walutowym świata.

Obrazek użytkownika jazgdyni

08-08-2022 [15:15] - jazgdyni | Link:

@IW

Mam na szczęście odmienne zdanie. Grożenie BRICS jest jak cykliczne straszenie kolejną kometą typu "Dinozaur".

BRICS może kiedyś stać się globalną potęgą, ale najwcześniej za jakieś 20 lat. Oczywiście, jak wszystko dla nich pójdzie dobrze. 

Naukowiec, a za takiego pana Imć Waszecia mam, powinien opierać się na poważnych opiniach, a nie na publicystyce, szczególnie takiej, która ma wzbudzać niepokój i zaszczepiać nieprawdziwy obraz świata.
Takie choćby opracowanie z 2020 - Why BRICS Is No Threat to the Post-war Liberal World Order [https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0020881719884449]  dowodzi, dlaczego to ciągle nieformalne stowarzyszenie pięciu państw rozwijających długo jeszcze nie będzie w stanie zagrozić, w sensie globalnym, rozkładowi sił.
To jest opracowanie z 2020 roku. A jak się sprawdzi, to teraz, po 2 latach mocno im wszystkim się obniżyło.

I dzieje się już cos odwrotnego do bitcoina. Dochodzą z różnych miejsc na świcie głośne żądania, by walutom przywrócić parytet metali szlachetnych. Tradycyjnie mówi się o złocie. A eksperyment Nixona z 1971 roku z ustawą o zniesieniu parytetu w złocie uważny jest przez Amerykanów za wyjątkowo durny.

Parę lat temu nudziłem się na lotnisku we Frankfurcie i spacerowałem sobie po holu głównym. Zainteresował mnie nietypowy bankomat, dosyć oblężony przez międzynarodową gawiedź. Bankomat ten za wskazaną kwotę Euro wypłacał czystymi sztabkami złota. Chyba najmniejszy nominał miał pół uncji. Jako, że wtedy akurat cena złota miała swoje minimum, to ja też kupiłem sobie co nieco.
A w Tajlandii od zawsze złoto jest walutą równoległą i chyba nawet w Toj-Toju można nim zapłacić.

Co do Arabii Saudyjskiej - państwowe Aramco - największe złoża na świecie, warte są niemal dokładnie tyle, co Apple. Kudy Saudyjczykom do Google. I przypomnę - Aramco to przekształcone Arabian American Oil Company.

Pozdrawiam z uzasadnionym spokojem.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

08-08-2022 [15:33] - Imć Waszeć | Link:

Jest kilkudziesięciu facetów o tym nazwisku, którzy coś tam piszą. Chyba chodzi konkretnie o tego:
https://www.e-ir.info/author/m...
"Mohammed Nuruzzaman is Associate Professor of International Relations at the Gulf University for Science and Technology (GUST), Kuwait. He earned a Ph.D. in Political Science from the University of Alberta in 2003 and has taught at different universities in Canada, Bangladesh, and Kuwait.
Dr. Nuruzzaman specializes in international relations theory, global political economy, human rights and human security, great powers in the global order, political Islam, and politics and international relations of the Middle East."
Formalnie artykuł powstawał w 2019 i obejmuje okres kilku lat wcześniejszych, a więc autor nic nie mógł wiedzieć o planach wojennych Rosji i Chin, o kryzysie wywołanym oraz prognozowanych skutkach.
Tu jest bardziej wiarygodny facet z "naszego" kręgu kulturowego:
https://www.dezshira.com/perso...
A tu są świeższe informacje (rok 2022):
https://www.silkroadbriefing.c...
W skrócie: Zmiany już ruszyły.

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

07-08-2022 [23:57] - rolnik z mazur | Link:

@ autor.
bezdury niestety nie masz pojęcia o czym piszesz. Pisz o morzu przynajmniej większość nie ma o tym pojęcia. 

Obrazek użytkownika jazgdyni

08-08-2022 [09:28] - jazgdyni | Link:

A o czym ty biedny człowieku masz pojęcie?
Może masz jakieś rekordy w pluciu, bo to ci tylko pozostało, jak siedzisz w kaftanie, a oni włączyli tobie na całą dobę TVN24 w wydaniu niemieckojęzycznym.

A może to chwilowa wściekłość, bo twojego STASI nie wymieniłem?

Obrazek użytkownika u2

08-08-2022 [00:17] - u2 | Link:

wkrótce bitcoiny wyprą karty kredytowe

No akurat teraz BTC wyparowywuje. Kto w nie zainwestował to ciągle traci. Możliwe, że to zakaz ChRL kopania u nich BTC zadecydował.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

08-08-2022 [15:18] - Imć Waszeć | Link:

Ale w Kazachstanie i Korei Północnej, które znajdują się w strefie wpływów Chin, nie ma zakazu kopania, a nawet jest to zagłębie światowe. Ciekawe dlaczego? Niedawno w USA przydżajlowano jednego z producentów kryptowalut za ułatwianie omijania sankcji na Koreę Płn., a król kryptowalut z Rosji jest ścigany listem gończym. To jest tak jak w starej piosence:
https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika u2

08-08-2022 [15:41] - u2 | Link:

Ale w Kazachstanie i Korei Północnej, które znajdują się w strefie wpływów Chin, nie ma zakazu kopania, a nawet jest to zagłębie światowe

Rozsądnego inwestora nie powinny interesować krypto-waluty, bo jest to domena oszustów i naciągaczy. Frajerzy stracili swoją kaskę i nie mogą jej odzyskać.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

08-08-2022 [15:56] - Imć Waszeć | Link:

Bo patrzysz zupełnie lokalnie, na jakieś zjawisko, którego nie rozumiesz. Jak zaczniesz widzieć globalnie, np. zadając sobie zajebiście proste pytanie "dlaczego każdy z poważnych krajów toleruje zjawisko, które ty etykietujesz bezdyskusyjnie jako zwyczajne oszustwo?", to może zaczniesz coś rozumieć. Tylko mi nie mów, że Klimuszko przewidział Bitcoiny, bo nie miał o tym zielonego pojęcia, tak samo jak autor Pięcioksięgu o liczbie Pi. ;)

PS: Kto kopie ten nie traci na BTC, chyba że wydaje na swój prąd. Kto spekuluje powinien być świadom wysokiego ryzyka i nie drzeć potem gęby, kiedy się samemu komuś dało. I jeszcze dwie uwagi:
1. Kopanie to jest inna czynność, a używanie, płatności BTC inna
2. Każda z tych czynności pożera masę czasu i energii, dlatego to nie oszustwa dobiją BTC, ale nieefektywność tego systemu
2a. Wtedy wszyscy zaczną się rozglądać za tańszą czasowo i energetycznie alternatywą, żeby tam przewalić swój spekulancki szmal. Ja proponuję rozwiązywanie kilku milenijnych problemów matematycznych na sieci rozproszonej, czyli byłoby to w jakimś sensie liczenie za kasę :] (liczenie BTC nic nie daje, czyli rozwiązuje GWniany problem bez znaczenia; gdyby BTC tłukł Ed25519 albo X25519, to przynajmniej można byłoby łamać hasła do jakichś ruskich lub chińskich satelitów, albo radarów przeciwbateryjnych i dronów)

Obrazek użytkownika u2

08-08-2022 [16:46] - u2 | Link:

"dlaczego każdy z poważnych krajów toleruje zjawisko, które ty etykietujesz bezdyskusyjnie jako zwyczajne oszustwo?"

Stwierdzam prosty fakt : BTC ciągle traci. Inwestorzy, którzy zainwestowali w BTC to frajerzy w slangu gangusów. A są przykłady kryptowalut, które służyły tylko wyprowadzeniu kasy z kieszeni frajerów. Do dzisiaj poszukiwana jest Bułgarka Ignatova, a to nie jedyny przykład oszustwa na kryptowalutach na skalę globalną.

Obrazek użytkownika tricolour

08-08-2022 [17:00] - tricolour | Link:

@u2

Tobie bardzo daleko do stwierdzania faktów. Przykładem, z którego uciekłeś, to popularność kupowania używanych samochodów.

Podobnie z BTC - w 2010 był warty kilka centów, dziś $24k - ciągle traci, co? 

Hehehe.

Obrazek użytkownika u2

08-08-2022 [20:43] - u2 | Link:

BTC - w 2010 był warty kilka centów, dziś $24k

Ale, ale, BTC = 100 000 000 Satoshi. To jest używana miara :-)

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

08-08-2022 [19:33] - Imć Waszeć | Link:

@u2 Jeszcze raz podsumujmy fakty. Jeśli ktoś inwestuje w cebulki tulipanów, których nie ma zamiaru hodować, albo w działki na Księżycu lub w Metaverse, których nie zamierza używać, to nie jest on inwestorem tylko spekulantem. Jeśli dodatkowo wywala na to cały posiadany szmal, a jeszcze się zadłuża, to jest hazardzistą. Nie ma tu nic do rzeczy frajerstwo i/lub gangusowstwo. Ta cecha ludzka istnieje od zarania i posiada ją pewien procent populacji niezależnie od ustroju politycznego albo kodeksu karnego. Tak po prostu jest i już. Podobnie jest z inteligencją i zdolnościami analitycznymi. Władza jest dziś tak samo traktowana jak kryptowaluty, bo są gracze, którzy lubią w tym pospekulować, zamiast w życiu machać ciężkim szpadelkiem, albo kompilatorem whatever - tyle, że jakoś nikt nie proponuje budowy ośrodków leczenia uzależnienia od władzy. Politycy zbierają się więc bezkarnie w stada i brużdżą ile wlezie i na ile im się pozwala. Ale nie ma zgody na to, żeby tworzyć konkretne prawo chroniące zwykłych ludzi przed spekulantami władzy, tak jak przed normalnymi oszustami na walucie (tu też najczęściej kończy się komunikatem policji, że należy uważać, bo policjant "wnuczek" nie musi być policjantem, ale jak jest, to masz przes... dodatkowo z paragrafu o pluciu na służbowego buta). Krótko, władza stała się dziś oszustwem, co potwierdzi każdy myślący człowiek, a oszustwo jest zawarte zarówno w programie partii, wyznawanej ideologii, jak i w obietnicach wyborczych. Polityków, którzy w swoich krajach na$4ali tak, że ściga ich pół świata jest potąd i to nie tylko w Bułgarii. Analogia jest oczywista. Tymczasem gdy sposób uprawiania polityki szwankuje i już konkretnie wszystkim zawadza, to robi się jakąś "głęboką" reformę, zmianę konstytucji, od biedy rewolucję i przez jakiś czas jest spokój, albo inne tematy do zajmowania się przez pospólstwo na co dzień. Ale mimo widocznych "braków" w koncepcji kryptowalut nikt nic nie robi i nie zamierza robić (może za wyjątkiem) uważając, że - jak za drugiej reformy Gierka uchwali się 400 ustaw i z czasem wszystko samo się ułoży (Pietrzak) - jakoś to będzie. To jest podobna ślepota sterowana, jak w lewackiej "nauce", która ignoruje fakty, teorie i eksperymenty niezgodne z obowiązującą ideologią. Dla mnie to ślad działania tej samej ekipy zarządzającej paradygmatem (w szerokim sensie). Dlatego tak jak seksedukacja w przedszkolach, tak i kryptowaluty są w danym momencie nie do ruszenia. To są czyjeś narzędzia. Kto chce kupuje, kto nie chce może ignorować, ale chwilowo frajer oje...y z pieniędzy wygląda niemal identycznie jak posiadacz książeczki mieszkaniowej w PRL-u albo zbieracz znaczków, kupowanych w bloczkach na poczcie i wtykanych do klasera. Tak, inwestowanie w tokeny stało się nowoczesnym zbieraniem znaczków, ale z tą różnicą, że filatelisty nikt nie nazywał idiotą. Pytanie jest inne - jak długo USA chce grać w te gierki zamiast działać? To samo tyczy się Darknetu, który jest jak speluna na tyłach komendy w Pipidówie.

Strony