Hakownia

 

Wzburzyła mnie, i to mocno, informacja, że pan Adam Daniel Rotfeld, rocznik 1938, który już w 1989 roku w Sztokholmie zarządzał badaniami na pokojem (Russkij Mir?), potem za Kwaśniewskiego i Millera awansował, aż został, początkowo wiceministrem, a jak Cimoszko zwolnił miejsce, ministrem spraw zagranicznych. W roku 2015 prezydent Andrzej Duda powołał go do swojej gabinetowej Narodowej Rady Rozwoju.
A przecież ci, co powinni, już od dawna wiedzieli zanim został odtajniony Zbiór Zastrzeżony w 2017 roku, że pan Rotfeld to agent, funkcjonariusz służb podległych Kremlowi.
Co u licha?! Klapy na oczach naszego prezydenta?

Dorzucę, że panu Rotfeldowi za zasługi, ówczesny prezydent Rosji Miedwiediew, w 2011, na Kremlu wręczył Order Przyjaźni.
Jeszcze tylko dodam, że taki sam Order rok wcześniej wręczono na Kremlu, kiedyś świetnemu reżyserowi, który dał sobie wyprać mózg, panu Andrzejowi Wajdzie.

Proszę zauważyć – obu dekoracji dokonano tuż po Zbrodni Smoleńskiej.

 

Służby specjalne są, były i będą wszędzie. Zazwyczaj służą swoim władcom i swoim państwom. Składają przysięgę. Lecz czasami nie wiadomo komu służą.
Wiadomo jednak patrząc na efekty, co niszczą i kogo niszczą.
Szpiedzy, dywersanci, prowokatorzy, donosiciele, manipulatorzy – to zazwyczaj agenci. Jak to się u nich mówi – zadaniowani w konkretnym celu.
Czasami to tylko wykradzenie dokumentów, zdobycie planów, czy podsłuchiwanie. Lecz także zadaniem może być zabicie wskazanej osoby. A przedtem torturowanie, by wyciągnąć informację.
To wszystko w dużej mierze brudna robota.

Struktura naszych tajnych służb, podzielonych na cywilne i wojskowe, typowo po rusku, przydziela etatowym oficerom i nieetatowym współpracownikom charakterystyczne funkcje. Szpieg, chyba najprzyzwoitszy oficer z tego całego tajnego zbioru, pracuje poza granicami swojego państwa i właśnie dla niego ma zdobywać informacje: te jawne (biały wywiad) i najważniejsze – te tajne, wykradzione, czy zdobyte inaczej brzydkimi metodami.
Lecz już taki agent wpływu, to w służbach wyższa szkoła jazdy. Może on działać za granicą, lecz również w kraju, którego jest obywatelem. Wtedy zazwyczaj jest zdrajcą na terytorium operacji i pracuje dla służb obcego kraju.
Wśród pracowników nieetatowych istotną rolę pełnią również donosiciele. W czasach komuny PRLu społeczeństwo nazywało ich kablami albo gumowe ucho.
Oczywiście biurokracja, która też musiała istnieć w służbach, nadawała tym wszystkim śliskim szubrawcom, przez których w PRLu ludzie szeptali sobie na ucho i oglądali się za siebie, właściwe kategorie: TW – to tajny współpracownik. Cała rzesza kabli. Przykro to wiedzieć, lecz w okresie rozkwitu komuny, było tych gnid parę milionów. Aż się boję zapytać, ile jeszcze jest ich dzisiaj.
Jest też nieco wyższa kategoria – KO – kontakt operacyjny. To są goście na stanowiskach, którzy z cienia kontrolują swoje otoczenie: zakłady pracy, ministerstwa, banki, środowiska artystyczne i w bardzo ważnym sektorze – kościelną hierarchię.
Pomijam tutaj specjalne zespoły – etatowych oficerów służb – specjalistów od mokrej roboty. Czy któryś z historyków dziejów najnowszych zdołał policzyć te wszystkie tajemnicze zgony, wypadki samochodowe i "seryjne samobójstwa"?
Na samym dnie tej agenturalnej machiny byli leninowscy pożyteczni idioci. Zazwyczaj nieświadomi współpracownicy, którzy dali się zmanipulować i nie pojmowali, że faktycznie działają na szkodę ojczyzny.

Widać to dzisiaj wyraźnie, jak wielką rolę pośród różnych specjalizacji odgrywają agenci wpływu. Agentura RP – oczywiście mam na myśli tę strukturę skonstruowaną przez geniusza zbrodni, który nawet nie skończył szkoły podstawowej, choć potem zmienił sobie życiorys nieco, generała Kiszczaka.
Osobiście uważam go nawet za większego bandytę, niż gen. Jaruzelski.
Lecz numer, jaki już po śmierci wykręcił ex-prezydentowi Wałęsie, podoba mi się bardzo.
Głównym zadaniem, którego efekty niestety trwają do dzisiaj, jakie sztab polskiej komunistycznej agentury uznał za najważniejsze – to umieścić na kluczowych stanowiskach, w newralgicznych punktach państwa swoich ludzi, właśnie takich agentów wpływu. Tak, aby, gdy już się tak zdarzy, że władzę przejmą ludzie, w naszym konkretnym przypadku Prawo i Sprawiedliwość, którzy nie będą chcieli podążać wytyczoną przez mocodawców – Moskwę i Berlin – drogą, będą torpedować wszelkie przedsięwzięcia, rozwalać i nie dopuszczać do jakichkolwiek sukcesów państwa, a spowodowane tym kłopoty, brak efektów i błędy, zwali na władzę i durnotę obywateli, którzy nie są w szeregach lewackich ideologii.

Niestety, w Rzeczpospolitej agentura ma niezłe wsparcie. Logicznie biorąc, gdyby zsumować tę całą agenturę, włączyć w to rodziny i potomków komunistycznych działaczy, a przede wszystkim, wszystkich tych tajnych współpracowników, kontakty osobiste i pozostałych kolaborantów, plus, oczywiście, pożytecznych idiotów, to w Polsce mamy około 10 milionów obywateli głosujących antypolsko. Bo tyle właśnie głosowało na dziwną postać, właściwie bezużyteczną marionetkę, Rafała Trzaskowskiego.

Tytuł tego artykułu to "Hakownia". Nie tylko rozsiani po całej Polsce, ale wszędzie, gdzie tylko to jest ważne (w Brukseli pracuje ok. 80 tysięcy rosyjskich "lobbystów" wywierających wpływ na takich Timmermansów, von der Leyen, czy Jourową) starają się wywierać nacisk na wpływowe osoby budować, mówiąc z ruska , kompramaty – kompromitujące materiały.
Według zasad agentury, każdego człowieka można kupić; jednak, jeśli się nie da, to można stworzyć fakty dające podstawy do szantażu. Człowiek, dbający o siebie i o swoją rodzinę praktycznie zrobi wszystko, by nie dopuścić żeby haki zostały ujawnione, a jemu stała się krzywda.

Mamy przełomowy moment w dziejach ludzkości. Wszystko nagle się zmienia. Tysiącletnie zasady kolejnych cywilizacji mają zostać rozbite. Przyczyna jest prozaiczna i typowo ludzka – to pieniądz. A konkretnie, to co się z nim dzieje.
Nasz geniusz, Mikołaj Kopernik, co był jednym z niewielu ojców, który zmienił człowieka, bo – wstrzymał Słońce ruszył Ziemię odkrył jeszcze jedno, dzisiaj właśnie przeobrażające świat prawo, tym razem z ekonomii: gorszy pieniądz wypiera lepszy. W traktacie Monetae cudendae ratio, pol. Rozprawa o urządzeniu monety, z 1526, sformułował właśnie takie prawo, ściśle wiążące się z ludzką chciwością.
Jest to "zasada mówiąca, że jeśli jednocześnie istnieją dwa rodzaje pieniądza, pod względem prawnym równowartościowe, ale jeden z nich jest postrzegany jako lepszy (np. o wyższej zawartości złota, czy srebra), ten „lepszy” pieniądz będzie gromadzony , a w obiegu pozostanie głównie ten „gorszy”
W przypadku rozliczeń z zagranicą, kontrahenci zagraniczni brali pod uwagę jedynie wartość rynkową danego pieniądza (nie zaś cenę urzędową) i życzyli sobie zapłaty w pieniądzu o wyższej wartości. W rezultacie lepszy pieniądz odpływał za granicę." [*]

Tak, pieniądz się coraz bardziej zeszmaca i robi się dobrem iluzorycznym. Ale ciągle aktywna wciąż jest prawda: władza to pieniądz, a pieniądz to władza.

Czy ktoś może zaprzeczyć, że najważniejszą ludzką cechą jest egoizm? Zawsze dla siebie, JA będę najważniejszy.
A czy ktoś zaprzeczy, że najpotężniejszym stanem, który może wpływać na nasze działanie jest strach?
Wiedzą to dobrze agentury całego świata i bez przerwy wykorzystują egoizm i strach. Wpływają na ludzkie zachowania przekupstwem i szantażem. I to zazwyczaj wystarcza.

Jednakże nie zapominajmy, że wszystkie agentury, wszystkie służby specjalne i tajne są tylko narzędziami. Lecz, jak to czynią ich nieznani mocodawcy, poleganie na narzędziach to najsubtelniejsza pułapka. Zawsze na końcu stajemy się od nich zależni. Aż nagle widzimy, że praktycznie bez nich jesteśy bezbronni.

Gdy rodziła się w czasie transformacji – sterowanego przez komunistów przekształcenia PRLu w III RP – świadomie nie przecięto pępowiny, jaką była esbecka, czy ubecka agentura.
Dlaczego tego wówczas nie zrobiliśmy? Najnowsze odkrycia donoszą, ze nawet za tym mogło stać CIA. Aż wierzyć się nie chce; powszechna opinia przecież jest przekonana, ze to jest dzieło Moskwy.
Lecz najświeższe, dotychczas głęboko zakopane dowody świadczą, że zarówno w blokowaniu "deubekizacji", jak również doprowadzeniu do obalenia rządu premiera Olszewskiego, to właśnie CIA zdecydowało o takich właśnie rozwiązaniach.
Sprawa logicznie prosta - jak podają źródła, tuż przed Okrągłym Stołem sprzedano Amerykanom bogatą listę polskiej agentury. Wiedzieli zatem gdzie oni są i teraz to oni nowymi hakami mogą wywierać silny wpływ na ludzi decyzyjnych na kluczowych stanowiskach w polityce, gospodarce i społeczeństwie.
Gdyby natomiast ujawniono agentów, donosicieli, TW, KO, itp. jak chciał to uczynić Macierewicz pod rządami Olszewskiego, to amerykański zakup stałby się bezwartościowy i pewnie od początku trzeba by montować w Polsce nową siatkę. Czy nie zastanawia na stanowcze ochranianie przez USA takich prominentnych Polaków, jak panowie Przywieczerski, czy Mazur? Jeden nawet mógł być zamieszany w morderstwo szefa policji.

Nawet już najtwardsi i lojalni patrioci – prawicowcy zaczynają się niepokoić błędami, nieudolnością i brakiem istotnych efektów obecnie rządzących. Oczywiście, są wrogie i silne naciski z zewnątrz, w szczególności ze strony Unii Europejskiej, w którą, jak dobrze pamiętamy, wcisnęli nas bolszewicy Leszka Millera i Aleksandra Kwaśniewskiego.
Oczywiście agentami wpływu są "media głównego nurtu", które bezczelnie kłamią, mącą w głowach i szkalują wszelkie dążenia do niezawisłości i suwerenności.
Lecz wszystkim umyka fakt, że Prawo i Sprawiedliwość formalnie rządzi, że Andrzej Duda jest również prezydentem wybranym przez prawicę, lecz nad Polską oni nie panują. Nie ma dostatecznej mocy sprawczej, doświadczenia i brutalności niestety czasami niezbędnej, by podjąć walkę z agenturą w polityce, gospodarce, w sądach, mediach, kulturze, edukacji, jednostkach terytorialnych.
A jest ich Legion.
Nie ma dość sił by podjąć walkę, więc co tu marzyć, by wreszcie zniszczyć agenturalne bolszewickie sieci.

Prawie wiek temu marszałek Piłsudski ostrzegał: - "...Polskę, być może, czekają i ciężkie przeżycia. Podczas kryzysów – powtarzam – strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym. " [**]

Jest też pewna ironia i tragifarsa w takim paradoksie: - W dzisiejszej Polsce współrządzą ci na których agentura ma haki, wraz z agenturą, która właśnie te haki produkowała.

[*] https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Kopernika-Greshama
[**] Źródło: „Zeszyty Historyczne” 1986, nr 76, s. 3-13

 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

08-08-2022 [19:34] - Imć Waszeć | Link:

Uwaga uwaga nadchodzi: https://www.youtube.com/watch?...
Dlatego nikt nie myśli teraz o pierdołach.

PS: Gdyby BTC "kopało" Ed25519, to by otwierało właścicielom i władcom blockchaina dostęp do TOR-a.

PS2: Trzeba wszystko tłumaczyć na bieżąco, bo w Polsce jest tak, jak zażarta walka księżulków z techno i z zen. Wróg klasowy - po co wiedzieć, jak można pluć. Na dziś artykuł Niezależnej "Sankcje dla miksera kryptowalut": https://niezalezna.pl/453044-s...
Co to jest: https://cryps.pl/poradnik/mixe...
A tu jest przykład kodu (jeden z wielu) dla kumatych: https://github.com/adnammit/cr...

Obrazek użytkownika u2

08-08-2022 [20:47] - u2 | Link:

władza stała się dziś oszustwem, co potwierdzi każdy myślący człowiek

Zależy gdzie, w Polsce nie jest najgorzej, proszę mi uwierzyć. Zresztą, nie należy pan do służbowych narzekaczy na NB, ma pan własny rozum :-)

PS. Co do BTC to pożyjemy zobaczymy jak to się rozwinie. Pewnym testem przydatności tej waluty będzie wojna światowa, jeśli internet przetrwa, to może być renesans płatnosci za pomocą tej kryptowaluty :-)

Obrazek użytkownika tricolour

08-08-2022 [16:51] - tricolour | Link:

@u2

Wiesz, kiedy się kupowało bitcoiny? Kiedy były po dziesięć centów, czyli po trzydzieści groszy. 2010.

Jak myślisz, czy znalazł się wtedy choć jeden pajac, który wydał stówkę na taki szmelc, zamiast na cienki koniak? Just for fun, nie po to, by się bogacić, tylko dla zabawy, bo ma w domu i zx81 i zxSpectrum... z BTC im do twarzy.

Niech se razem leżą i razem tracą.

Obrazek użytkownika Czesław2

08-08-2022 [15:10] - Czesław2 | Link:

Poczytajcie, kto został mianowany przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny do rady Muzeum Polin.
https://dorzeczy.pl/kraj/33304...
I jesteśmy w domu.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

08-08-2022 [23:22] - Imć Waszeć | Link:

Myślę, że temat się wyczerpał i potrzeba ciągu dalszego. To dziś wieczorem może posłuchamy Niny Hagen tak a propos ;)
Tak mi się skojarzyło, bo kiedy tam byłem z wizytą, to nawet Michael Jackson w TV leciał po nieniecku. Tam to nie wstyd, to bardzo europejsko i postępowo, w przeciwieństwie do discopolo w Polsce. Kiedyś uczyłem się też francuskiego, ale nigdy nie słyszałem, żeby Francuzi mieli aż takiego fioła. XD
jednym słowem Niemcom już od dawna znów odbija, tylko nikt nie chce uwierzyć w to co widzi.
1. Nina Hagen "1990 Lili Marlene": https://www.youtube.com/watch?...
2. Nina Hagen "Fever": https://www.youtube.com/watch?...
3. Nina Hagen "Somewhere over the rainbow": https://www.youtube.com/watch?...
4. Nina Hagen "Naturträne": https://www.youtube.com/watch?...
Super są te wąsate Zenki z Niemiec i pánské trička s výstřihem ;))))
A skąd znamy tę panią? Stąd:
5. https://www.youtube.com/watch?...
A tu inny świetny fragment:
6. https://www.youtube.com/watch?...
Warto dokładnie wysłuchać tych "dowcipów", bo mówią wiele o technikach jakimi Niemcy wpływają na opinię publiczną w Polsce za pomocą hajsu.
Na zakończenie cyklu pewne przerażające podobieństwo pomiędzy Germanami i dzikusami ludożercami z lodowatego ruskiego mira:
Z jednej strony mamy niemiecki "heilung":
7. Heilung "Anoana": https://www.youtube.com/watch?...
8. a z drugiej to: Otyken "My wing remake": https://www.youtube.com/watch?...
Coś mi się widzi, że bajeczka o wspólnym pochodzeniu Słowian i Germanów idzie się czochrać :]

Obrazek użytkownika u2

09-08-2022 [00:15] - u2 | Link:

bajeczka o wspólnym pochodzeniu Słowian i Germanów idzie się czochrać

Zdecydowanie. Co prawda dziadek kanzlerin Merkel to rasowy Polack o nazwisku Kaźmierczak, które przerobił na Kasner, ale tacy Niemcy z odzysku nie są propolscy, wręcz odwrotnie :-)

PS. A na dobranoc Die Toten Hosen Armee der Verlierer : https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika Czesław2

09-08-2022 [07:03] - Czesław2 | Link:

@ Imć Waszeć Po niemiecku najbardziej podobała mi się Mirelle Mathieu.:)
Ciekawe, że te kawałki lecą bez reklam.

Obrazek użytkownika jazgdyni

09-08-2022 [07:50] - jazgdyni | Link:

@@Szanowni Państwo Komentatorzy

Tytuł tego tekstu brzmi "Hakownia" i piszę w nim o Agenturze.
Kultury dyskusji pewnie za mego życia nie doczekam. jak to się mówiło - towarzystwo jest rozbisurmanione, albo opłacone przez rozwalaczy RP.

Jeżeli ktoś nieświadomie trolluje i rozwala dyskusję, przekierowując ją na swoje tematy typu bitcoin, czy brics, to niech idzie się czochrać na własnym blogu, gdzie zapewne znajdzie odpowiednich dyskutantów.

Przy okazji zapytam się, kto z Państwa tak ślubował?

Ślubuję uroczyście stać na straży interesów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i aktywnie uczestniczyć w umacnianiu jej ustroju socjalistycznego; służyć wiernie Ojczyźnie, Partii i Władzy Ludowej, oraz strzec ustalonego przez prawo ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego, zwalczać wrogów, bez względu na miejsce ich działania, występujących przeciwko ustrojowi socjalistycznemu i interesom PRL, oraz przeciwko innym państwom socjalistycznym.

Przysięgaliście, więc dlatego mnie tu hejtujecie i trollujecie?

 

Obrazek użytkownika Czesław2

09-08-2022 [08:53] - Czesław2 | Link:

Panie Januszu, sądzę, że ten problem nie jest taki zero jedynkowy. Ślady prowadzą niestety do narodu wybranego, a właściwie jego elity za oceanem. Czytał Pan, kto promował Rotfelda do Muzeum Polin? Działania Dudy, dziwne dziesiątki tysięcy paszportów dla Żydów, obrona tvn-u.

Obrazek użytkownika u2

09-08-2022 [09:12] - u2 | Link:

tematy typu bitcoin, czy brics

Ale, ale, w Wenezueli opozycjonistom płacili za pomocą BTC. To jedyna pewna waluta dla "agentury". Zapewne m.in. dlatego zakaz BTC w ChRL, bo nie można wyśledzić kto komu płaci :-)

Obrazek użytkownika jazgdyni

09-08-2022 [17:43] - jazgdyni | Link:

 pewna waluta dla "agentury"

Pewna, lecz zarazem nie "twarda". Klasyczny krok do matrixu. Dzisiaj masz, jutro nie masz.

Wolę lokować w dzieła sztuki i w ziemię. I to mi nigdy nie zniknie. Jak maile na gmail w chmurze.

Obrazek użytkownika u2

09-08-2022 [17:51] - u2 | Link:

Wolę lokować w dzieła sztuki i w ziemię

To dobre na czasy pokoju, w normalnych krajach, ale nigdy nie ma gwarancji, że nie przyjdą ziomale Mikke i nie zniszczą dorobku życia. W krajach autorytarnych nie ma możliwości gromadzenia majatku jak się samemu nie rządzi. Stąd wielki merdialny krzyk totalniackiej jełopozycji o rzekomym braku praworządności w Polsce. Chcieliby wprowadzić swoje autorytarne mafijne nierządy. Z kolei "wolnościowcy" chcą anarchii, tak aby mocarstwa ościenne miały wolną rękę w przejęciu władzy w Polsce.

Obrazek użytkownika jazgdyni

09-08-2022 [20:54] - jazgdyni | Link:

@u2

No więc właśnie... daleko jest od normalności. Ale o tę normalność trzeba walczyć. Ona sama z nieba nie spadnie. Piszę to po raz tysięczny, że należy odbudować przyzwoitość i uczciwość. Większość tych lewaków chce właśnie Tuska, bo on zapewniał im właśnie szerokie pole do nieuczciwości. Generalnie nieuczciwość nie tylko w Polsce zaczyna być stylem życia. Popatrzmy choć na ostatnio ujawnione przekręty kanclerz Scholtza, jak był burmistrzem Hamburga. A Tusk nawet nie udaje, czy maskuje, że kłamie jak bura suka.

Masz rację - im pasuje albo autorytaryzm (gdy oni będą rządzić), albo anarchia (gdy rządzi ktoś inny).

Strony