Senat większością opozycji pokazuje jaki jest koncyliacyjny

Senat z większością opozycyjną już pokazuje jaki jest koncyliacyjny
 
1. Wczoraj senacka komisja budżetu i finansów publicznych przegłosowała wniosek o odrzucenie uchwalonej przez Sejm ustawy umożliwiającej finansowanie tzw. 13 emerytury i renty z Funduszu Solidarnościowego.
 
Ustawa ta przygotowana przez rząd i uchwalona podczas ostatniego posiedzenia przez Sejm już na stałe wprowadza sposób finansowania wypłat tzw. 13 emerytury i wskazuje Fundusz, który będzie to przedsięwzięcie finansował.
 
Przyjęcie tego rozwiązania miało dawać gwarancję środowisku emeryckiemu, że tzw. 13 emerytura nie będzie rozwiązaniem jednorazowym ale świadczeniem, ,które już regularnie będzie wypłacane emerytom.
 
2. Wnioskujący o odrzucenie projektu ustawy senator Platformy Leszek Czarnobaj, argumentował, że istnieją wątpliwości związane z przewidzianymi w ustawie przepływami finansowymi.
 
Wcześniej w Sejmie opozycja z uporem podnosiła problem ,że Fundusz Solidarnościowy został utworzony aby wspierać osoby niepełnosprawne i mimo tego ,że minister rodziny ,pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed zapewniał ,że środki dla środowiska osób niepełnosprawnych, nie zostaną uszczuplone, to jednak także głosowała przeciw.
 
Jeżeli to stanowisko komisji budżetowej przyjmie cały Senat, to zapewne zostanie ono odrzucone przez większość sejmową, ale taka decyzja pokazuje jak większość senacka zachowuje się koncyliacyjnie i to w niezwykle ważnych sprawach dla dużej części polskiego społeczeństwa. ( wypłat 13 świadczenia emerytalnego dla blisko 10 mln emerytów jest niewątpliwie taklą sprawą).
 
3. Przypomnijmy ,że Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego nazwa została zmieniona na Fundusz Solidarnościowy wspomnianą wyżej ustawą obowiązuje od 1 stycznia tego roku..
 
Przypomnijmy, że według ustawy Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych składa się z dwóch części 0,15 punktu procentowego składki wpłacanej przez pracodawców na Fundusz Pracy (obecnie składka ta wynosi 2,45%, a ponieważ w związku ze spadkiem bezrobocia nie jest on w pełni wykorzystany jego mała część może być wykorzystana na rzecz osób niepełnosprawnych), a także opodatkowania osób mających dochody powyżej 1 mln zł rocznie, (czyli powyżej 87 tysięcy zł miesięcznie).
 
Ta druga część obciążenia na Fundusz wynosi 4% od nadwyżki ponad kwotę 1 mln zł dochodu i będzie dotyczyła około 25 tysięcy podatników, wg. szacunków resortu finansów rocznie może wynieść przynajmniej 1,2 mld zł, przy czym środki z tego tytułu będą dostępne dopiero w maju 2020 roku (będzie to, bowiem obciążenie dotyczące dochodów za rok 2019).
 
Natomiast część środków pochodząca ze składki wpłacanej na Funduszu Pracy, będzie dostępna już od stycznia 2019 roku i środki te średnioroczne sięgną kwoty 650 mln zł, co oznacza, że cały Fundusz będzie wynosił blisko 2 mld zł rocznie.
 
4. Z tego pobieżnego szacunku wyraźnie widać, że środki którym dysponuje fundusz mogą zaspokoić zobowiązania wobec środowiska niepełnosprawnych, stąd wypłat 13 świadczenia emerytalnego może być sfinansowana tylko dzięki pożyczce z Funduszu Rezerwy Demograficznej.
 
I taka pożyczka w wysokości 9 mld zł została w we wspomnianej ustawie zaprojektowana, mimo tego jak widać senatorowie Platformy mają ciągle wątpliwości i stąd przegłosowanie wniosku o odrzucenie całej ustawy.
 
Nowy marszałek Senatu Tomasz Grodzki wprawdzie zapewniał niedawno w orędziu, że ważne z punktu widzenia obywateli projekty ustaw, nie będą blokowane w tej Izbie ale jak się okazuje deklaracje swoje, a totalność opozycji  obowiązuje w dalszym ciągu.
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika tricolour

04-12-2019 [08:23] - tricolour | Link:

I bardzo dobrze. Szukacie kasy wśród osób niedołężnych, bo się boicie, że od innych dostaniecie w papę.

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

04-12-2019 [09:43] - NASZ_HENRY | Link:

BBB
PiSie macie DUŻY problem i to wcale nie jest Senat ☺

 

Obrazek użytkownika ruisdael

04-12-2019 [09:52] - ruisdael | Link:

A czego żeście się spodziewali? Zaniedbaliście senat to tak będzie przez całą kadencję. Trzeba po prostu przewidzieć 30 dniową zwłokę za każdym razem i tyle. Bardziej smuci mnie niemoc w stosunku do sądów- takie  obszczekiwanie nogawek przez bezzębnego Burka.

Obrazek użytkownika Jabe

04-12-2019 [11:04] - Jabe | Link:

Ze słownika pisowsko-polskiego:

koncyliacyjny – posłuszny, serwilistyczny, służalczy.