Interesujący ministerialny raport o realizacji programu ...

Interesujący ministerialny raport o realizacji programu Rodzina 500 plus

1. Na stronach ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej ukazał się najbardziej aktualny raport dotyczący programu Rodzina 500 plus, ponieważ prezentuje stan jego realizacji na koniec czerwca tego roku, zarówno w ujęciu ogólnopolskim jak i podziale na poszczególne województwa.    

Według zaprezentowanych tam danych na dzień 30 czerwca 2018 roku programem było objętych ponad 3,74 mln dzieci do 18 roku życia, uczestniczy w nim 2,45 mln rodzin, którym tylko w tym półroczu wypłacono 11,4 mld zł (z kolei według danych resortu po dwóch latach realizacji programu od 1 kwietnia 2016 do 30 kwietnia 2018 do polskich rodzin trafiło aż 42 mld zł).

Świadczenia otrzymuje aż 54,1% wszystkich dzieci do 18 roku życia, przy czym aż 61% mieszka w gminach wiejskich (1,31 mln), 55% w gminach wiejsko-miejskich (0,91 mln) i 47% - w gminach miejskich (1,47 mln).

2. Okazuje się, że programem jest objęte 570 tysięcy rodzin z jednym dzieckiem, 1503 tysiące rodzin z dwójką dzieci (w tym 548 tysięcy rodzin uprawnionych do świadczenia na pierwsze dziecko), 304 tysiące z trojgiem dzieci (w tym 166 tysięcy uprawnionych do świadczenia na pierwsze dziecko), 54 tysiące z czworgiem dzieci (w tym 38 tysięcy ze świadczeniem na pierwsze dziecko), 13 tysięcy z pięciorgiem dzieci (w tym 10 tysięcy ze świadczeniem na pierwsze dziecko) i 6 tysięcy z sześciorgiem i większą liczbą dzieci (w tym 5 tysięcy ze świadczeniem na pierwsze dziecko).

A więc z blisko 2,5 mln rodzin objętych programem, aż 1,33 mln rodzin otrzymuje świadczenia także na pierwsze dziecko po uwzględnieniu kryterium dochodowego (800 zł na osobę netto, a w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego 1200 zł na osobę netto), co przeczy.

Z danych resortu wynika, że 5% wszystkich rodzin objętych programem stanowią rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym z ustalonym prawem do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, na koniec czerwca takich rodzin było 120,6 tysiąca.

3. Przypomnijmy także, że w maju tego roku podsumowując 2-letnie funkcjonowanie programu „Rodzina 500 plus” minister Rafalska poinformowała, że z tego programu korzysta 3,7 mln dzieci, a do polskich rodzin trafiło już ponad 42 mld zł, w tym do rodzin wiejskich blisko 15 mld zł, a od 2018 roku o 15% wzrosła liczba rodzin, otrzymujących świadczenie z programu 500 plus, wychowujących dziecko z niepełnosprawnością.

Podkreśliła, że blisko 2-letnia realizacja tego programu doprowadziła do wyeliminowania ubóstwa wśród rodzin wychowujących dzieci jak i do wyraźnego pobudzenia wzrostu urodzeń w naszym kraju.

Struktura wsparcia rodzin wychowujących dzieci wspieranych z programu Rodzina 500 plus, nie zmieni się także w roku 2018, co oznacza, że znaczna część jego środków będzie trafiała do rodzin wiejskich.

4. Przypomnijmy także, że pod koniec stycznia na stronach Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pojawiła się informacja, że w roku 2017 zarejestrowano w Polsce 403 tysiące urodzeń, to jest o około 20,8 tysięcy więcej niż w roku 2016, a współczynnik urodzeń wzrósł o 0,6 punktu do 10,5 promila.

Dane te potwierdziły oczekiwania, jakie prezentował resort rodziny, pracy i polityki społecznej, którego szefowa minister Elżbieta Rafalska już latem poprzedniego roku na podstawie danych dotyczących urodzeń za pierwsze półrocze poprzedniego roku (urodziło się w tym okresie ponad 200 tysięcy dzieci), przewidywała, że w całym roku 2017 liczba urodzeń przekroczy 400 tysięcy.

Przy tej okazji należy przypomnieć, że według prognozy GUS przygotowanej w 2014 roku, a więc ponad rok przed powstaniem rządu Prawa i Sprawiedliwości i zapowiedzią wprowadzenia programu Rodzina 50 plus, liczba urodzeń w kolejnych latach miała maleć.

Według tej prognozy w roku 2015 spodziewano się około 354 tysięcy urodzeń, w roku 2016 tylko 349 tysięcy, a w roku 2017 blisko 346 tysięcy, czyli o blisko 10 tysięcy mniej niż dwa lata wcześniej.

W rzeczywistości zaś już w roku 2015 odnotowano 370, 4 tysiąca urodzeń, a więc o ponad 16 tysięcy więcej niż przewidywano rok wcześniej, w roku 2016 było 383,4 tysiąca urodzeń, a więc o ponad 34 tysiące więcej, wreszcie w 2017 roku mieliśmy 403 tysiące urodzeń, a więc o ponad 57 tysięcy więcej niż w prognozie GUS z 2014 roku.

Wszystko wskazuje na to, że także te tendencje będą kontynuowane także w 2018 roku, choć być może już nie z taką siłą jak w latach poprzednich, bowiem w I półroczu tego roku urodziło się 194 tysiące dzieci, a więc o 6 tysięcy mniej niż w I połowie 2017 roku, ale jednak o ponad 20 tysięcy więcej niż w prognozie GUS z 2014 roku.

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Zygmunt Korus

14-08-2018 [11:50] - Zygmunt Korus | Link:

CO PRZECZY???
"A więc z blisko 2,5 mln rodzin objętych programem, aż 1,33 mln rodzin otrzymuje świadczenia także na pierwsze dziecko po uwzględnieniu kryterium dochodowego (800 zł na osobę netto, a w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego 1200 zł na osobę netto), co przeczy."

TRUDNO ZAPRZECZYĆ, ŻE POŁOWA POLSKICH RODZIN JEST BIEDNIUTKA...