Niemcy, Francuzi, zaczekajcie nieco...


Tekst przyszłych porozumień pokojowych zmierzających do zażegnania konfliktu na terenie Francji i Niemiec
(według schematu inicjatywy pokojowej dotyczącej wschodniej Ukrainy wypracowanego przy współudziale władz Republiki Francuskiej i Republiki Federalnej Niemiec; można porównać - tekst porozumienia mińskiego z lutego 2015 znajduje się tutaj )

 

1. Niezwłoczne i całkowite przerwanie ognia w oddzielnych jednostkach administracyjnych Republiki Francuskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec.
2. Wycofanie przez obie strony całego ciężkiego uzbrojenia na równe odległości w celu stworzenia strefy bezpieczeństwa szerokości minimum 50 km:
- dla sił policyjnych i wojskowych niemieckich i francuskich: od faktycznej linii styczności;
- dla formacji zbrojnych Islamskiej Republiki Marsylii oraz Emiratu Kolońsko-Bremeńskiego: od linii styczności zgodnie z przyjętym Memorandum.
Temu procesowi będzie sprzyjać OBWE przy wsparciu Trójstronnej Grupy Kontaktowej.
3. Zapewnić skuteczny monitoring i weryfikację reżimu przerwania ognia i wycofania ciężkiego uzbrojenia przez OBWE.
4. Pierwszego dnia po wycofaniu rozpocząć dialog o modalnościach przeprowadzenia wyborów lokalnych zgodnie z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej, a także o przyszłym funkcjonowaniu Islamskiej Republiki Marsylii oraz Emiratu Kolońsko-Bremeńskiego.
5. Zapewnić ułaskawienie i amnestię poprzez wejście w życie ustawy zabraniającej ścigania i karania osób w związku z wydarzeniami mającymi miejsce w oddzielnych jednostkach administracyjnych Republiki Francuskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec.
6. Zapewnić uwolnienie i wymianę wszystkich zakładników i osób bezprawnie przetrzymywanych na podstawie zasady "wszyscy za wszystkich".
7. Zapewnić bezpieczny dostęp, dostawę, przechowywanie i rozdzielanie pomocy humanitarnej.
8. Określenie modalności pełnego przywrócenia socjalno-ekonomicznych więzi, w tym przekazów socjalnych, takich jak wypłata emerytur i inne wypłaty w oddzielnych jednostkach administracyjnych Republiki Francuskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec.
9. Przywrócenie kontroli nad granicą państwową przez rządy Republiki Francuskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec w całej strefie konfliktu, co powinno rozpocząć się pierwszego dnia po wyborach lokalnych i zakończyć po całkowitym uregulowaniu politycznym pod warunkiem wypełnienia punktu 11 - poprzez konsultacje i po uzgodnieniu z przedstawicielami Islamskiej Republiki Marsylii oraz Emiratu Kolońsko-Bremeńskiego.
10. Wycofanie wszystkich zagranicznych formacji zbrojnych, sprzętu wojskowego, a także najemników z terytorium Unii Europejskiej pod obserwacją przez OBWE. Rozbrojenie wszystkich nielegalnych grup.
11. Przeprowadzenie reformy konstytucyjnej Republiki Francuskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec z wejściem w życie w ciągu roku nowej konstytucji przewidującej w charakterze kluczowego elementu decentralizację z uwzględnieniem szczególnych cech Islamskiej Republiki Marsylii oraz Emiratu Kolońsko-Bremeńskiego, uzgodnionych z przedstawicielami tych obszarów, a także przyjęcie stałego ustawodawstwa o ich szczególnym statusie. (Patrz przypis)
12. Na podstawie odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej kwestie dotyczące wyborów lokalnych będą omawiane i uzgadniane z przedstawicielami Islamskiej Republiki Marsylii oraz Emiratu Kolońsko-Bremeńskiego w ramach Trójstronnej Grupy Kontaktowej. Wybory zostaną przeprowadzone z przestrzeganiem odpowiednich standardów OBWE i przy monitoringu ODIHR OBWE.
13. Zintensyfikować działalność Trójstronnej Grupy Kontaktowej, w tym poprzez stworzenie grup roboczych dla realizacji odpowiednich aspektów porozumień.
Przypis:
Takie działania zawierają w sobie co następuje:
- zwolnienie od karania, ścigania i dyskryminacji osób związanych z wydarzeniami mającymi miejsce w oddzielnych jednostkach administracyjnych Republiki Francuskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec;
- prawo do językowego samookreślenia;
- udział organów samorządu lokalnego Islamskiej Republiki Marsylii oraz Emiratu Kolońsko-Bremeńskiego w mianowaniu szefów organów prokuratury i sądów w oddzielnych jednostkach administracyjnych Republiki Francuskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec;
- możliwość zawierania przez centralne organy władzy wykonawczej z odpowiednimi organami samorządu lokalnego umowy dotyczącej ekonomicznego, socjalnego i kulturalnego rozwoju Islamskiej Republiki Marsylii oraz Emiratu Kolońsko-Bremeńskiego;
- państwo udziela wsparcia socjalno-ekonomicznemu rozwojowi Islamskiej Republiki Marsylii oraz Emiratu Kolońsko-Bremeńskiego;
- sprzyjanie przez centralne organa władzy współpracy międzynarodowej Islamskiej Republiki Marsylii oraz Emiratu Kolońsko-Bremeńskiego z regionami Państwa Islamskiego
- stworzenie oddziałów Policji Szariatu na podstawie decyzji lokalnych rad w celu utrzymywania porządku publicznego w oddzielnych jednostkach administracyjnych Republiki Francuskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec.
- uprawnienia deputowanych lokalnych rad i osób zajmujących stanowiska, wybranych podczas przedterminowych wyborów, nie mogą być unieważnione przed terminem.
 

* * *


Abu Bakr al-Baghdadi, kalif Państwa Islamskiego oraz inicjator rozmów pokojowych zmierzających do zażegnania konfliktu we Francji (na zdjęciu) zapewnia, że na terytoriach Islamskiej Republiki Marsylii oraz Emiratu Kolońsko-Bremeńskiego nie ma żadnych sił zbrojnych Państwa Islamskiego. Państwo Islamskie zamierza także w najbliższym czasie złożyć w ONZ projekt rezolucji potępiającej przemoc i nietolerancję w Europie a zwłaszcza brutalność reżimów w Paryżu i Berlinie wobec bojowników.

Poniżej: Uczestnicy konwoju humanitarnego zorganizowanego przez Państwo Islamskie wiozący słodycze dla dzieci w Marsylii pozują do zdjęcia.

Źr. zdjęć: Wikipedia

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika alchymista

14-02-2015 [18:10] - alchymista | Link:

KAPiTALNE! :-)))))))))))))))))
Wysłałeś to na Ukrainę?

Obrazek użytkownika JacBiel

14-02-2015 [18:17] - JacBiel | Link:

Kapitalne x2 - popieram 100%
- na Ukrainę i do Niemiec i do Francji - umieszczac na blagach, gdziekolwiek!
 

Obrazek użytkownika Marcus Polonus

14-02-2015 [22:59] - Marcus Polonus | Link:

Fantastyczny układ! Pokój na swiecie uratowany!
A my Polacy powinnismy  to wreszcie zrozumieć: jeżeli nie skopiemy po mordach otaczajacych nas prostackich band TERAZ, to jutro już będzie dla nas wszystko jedno czy obudzimy się z ręką w ruskim czy w muzułmańskim nocniku. 
Pozdrawiam serdecznie, MP.