Sztuka czekania, szkoła cierpliwości

Tym bardziej jednak warto sztukę czekania posiąść. A lista PIS do PE będzie silna i ma szansę na sukces…

Polityka jest szkołą i sztuką cierpliwości. Kto tej sztuki nie posiądzie i tej szkoły nie zaliczy – marnym i nieskutecznym jest politykiem. To trudna sztuka, zwłaszcza dla tych, którzy wrodzoną niecierpliwość mają we krwi – jak choćby ja.