Musimy być wierni Słowu a nie opiniom papieża Franciszka

Kard. Gerhard Ludwig Müller były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, poczuł się w obowiązku opublikować 22 października 2020 r. oświadczenie w sprawie szeroko komentowanych słów papieża Franciszka na temat homoseksualistów. Wywołały ona bowiem wielki chaos medialny na całym świecie i spore zamieszanie w samym Kościele katolickim. Co ciekawe, dotychczas nie pojawiły się żadne komentarze ze strony rzecznika Watykanu, czy innych czynników oficjalnych Stolicy Apostolskiej na temat cytowanych na wstępie rzekomych słów Franciszka. Sam papież Franciszek też na razie milczy, jak zaklęty!
Mamy zatem chaos, zamęt i dziwne, najróżniejsze interpretacje wokół tego, co tak naprawdę powiedział papież Franciszek. Jaka jest prawda? Mieliśmy zatem już nauczanie samolotowe, gazeciarskie u ateisty Eugenio Scalfariego (który nie robi notatek), a teraz nauczanie filmowe, no i jest całkiem nieciekawie. No bo co oznacza dla przykładu de facto cytat opublikowany przez włoską prasę, słynny od kilku dni cytat papieża Franciszka, dotyczący wprost par homoseksualnych? Czy to sygnał kolejnej rewolucji w Kościele?

 
Oto poniżej pełna treść oświadczenia kard. Gerharda Müllera:

 
„Nie jest mi znana dosłowna treść wypowiedzi papieża w wywiadzie, jak często bywa - dwuznacznej. Jej oddziaływanie jest jednak fatalne.
Katoliccy wierni są zirytowani, a wrogowie Kościoła czują się umocnieni przez zastępcę naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego Synostwo Boże odrzucają. Zamiast sięgać po argumenty teologiczne i filozoficzne apeluje się do uczuć, tym samym likwidując racjonalność za pomocą sentymentów.
Wiara nie jest zależna od politycznej opcji ze spektrum prawicowego czy lewicowego, nie jest zależna od ideologicznych stanowisk między konserwatyzmem a progresywizmem. Jest zależna jedynie od prawdy, którą jest sam Bóg w swojej istocie i w Słowie, które objawiło się w historii.
Chrześcijanin wierzy w Boga jako w pierwszą prawdę i uznaje papieża oraz biskupów za następców Piotra i pozostałych Apostołów.
Bycie wiernym papieżowi to coś innego od bałwochwalczej papolatrii, podobnej do zasady, zgodnie z którą przywódca albo partia ma zawsze rację.

Tam, gdzie dochodzi do napięć między z jednej strony wyraźnym Słowem Bożym oraz jego nieomylną interpretacją a z drugiej strony prywatną wypowiedzią nawet najwyższych autorytetów kościelnych, obowiązuje zawsze fundamentalna zasada: in dubio pro DEO [gdy zachodzą wątpliwości - wybrać na korzyść Boga].
Urząd Nauczycielski służy Słowu Boga i nigdy nie staje ponad Objawieniem. To w każdym razie obowiązujące nauczanie Kościoła na temat relacji między Objawieniem Bożym w Chrystusie a podporządkowanym mu Urzędem Nauczycielskim.
Stanowisko, o którym mowa [scil. wypowiedź papieża], jest czysto prywatną opinią, którą odrzucić może - i powinien - każdy katolik.

John Henry Newman (1801-1890), sławny kardynał i jeden z największych nauczycieli Kościoła w czasach nowożytnych, powiedział, że zepsucie w kwestiach objawionej nauki wiary jest jeszcze gorsze od zepsucia finansowego w organizacjach kościelnych oraz od moralnego zepsucia duchownych i świeckich przywódców. Ono właśnie jest źródłem wszelkich zawirowań i skandali w historii Kościoła.
Co stanowi o kościelnej odwadze oraz wolności chrześcijan? Między papieżem a biskupami, zwłaszcza kardynałami świętego rzymskiego Kościoła, istnieje taka sama relacja, jak między Piotrem a pozostałymi Apostołami. Paweł wystąpił przeciw Piotrowi, gdy ten za sprawą dwuznacznego zachowania i wypowiedzi oddalił się od prawdy Ewangelii (Ga 2, 14). Hieronim, Augustyn i Tomasz z Akwinu w swoich interpretacjach Listu do Galatów stanęli merytorycznie po stronie Pawła i chwalili Piotra za jego pokorę i zgodę na to, by zostać napomnianym.
W Kościele katolickim, odnośnie komplementarności płci, małżeństwa i rodziny - obowiązuje Słowo Boże w definitywnym odczytaniu w Osobie i przesłaniu Chrystusa, Syna Bożego, skierowane do faryzeuszy, tak wówczas jak i dzisiaj: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem (Mt 19, 4-5).
Prawo do małżeństwa i rodziny istnieje tylko względem mężczyzny i kobiety, którzy zgodnie ze swoją stworzoną przez Boga naturą, wolni w sumieniu, przed obliczem Boga, mówią sobie: tylko ty i na zawsze, dopóki śmierć nas nie rozdzieli. Poza legalnym małżeństwem, zgodnie z wolą Boga, każde zjednoczenie seksualne jest obiektywnie grzechem ciężkim - niezależnie od winy subiektywnej, którą zna tylko Bóg i którego przebaczeniu możemy zawsze i w każdym momencie się powierzać.
Nie możemy jednak swobodnie grzeszyć ze względu na miłosierdzie Boga i zamiast poddawać się pod Jego łaskawy osąd szukać umocnienia w naszym grzesznym zachowaniu w poklasku zdechrystianizowanych współczesnych.
Katechizm Kościoła katolickiego jasno rozróżnia pomiędzy z jednej strony troską duszpasterską i osobistym stosunkiem do osób ze skłonnościami do osób tej samej płci a z drugiej - obiektywną oceną aktów homoseksualnych lub też aktów heteroseksualnych poza małżeństwem, które stoją w sprzeczności z przykazaniami Bożymi. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował. (1 J 2, 6).
Zachowywanie przykazań Bożych jest wyrazem miłości Boga i uznawania ich zbawczego wpływu na człowieka. Zamiast spotykać się z osobami, które czują się przezeń umocnione w swoim zachowaniu i fałszywym myśleniu i które pokazują całemu światu swoje zdjęcie z papieżem, powinien papież zapoznać się z książką Daniela Mattsona i zaprosić go na rozmowę. To Amerykanin, który odnalazł drogę z niegodnej seksualnej rozwiązłości do wstrzemięźliwego życia w wolności i chwale dzieci Bożych (Rz 8, 21).”
[1]
Powyższe Oświadczenie kard. Gerharda Ludwiga Müllera zostało opublikowane w całości na stronie PCh24. Podkreślenia w tekście pochodzą od autora bloga S. T. Roch

 
Legalizacja związków partnerskich jest niedopuszczalna

 
            W podobnym duchu wypowiedział się tylko dzień wcześniej bp Thomas Tobin z amerykańskiej diecezji Providence. Medialne doniesienia o wypowiedziach papieża Franciszka, interpretowanych jako poparcie dla legalizacji związków pomiędzy osobami tej samej płci, zmusiły i jego do wydania krótkiego ale b. ważnego oświadczenia.
Otóż w środę 21 października 2020 r. w opublikowanym na stronie diecezji komunikacie, hierarcha esencjonalnie wyłożył naukę Kościoła na temat homoseksualizmu. Amerykański biskup wyraźnie nie wie co to tchórzostwo i wobec takiego stanowiska papieża Franciszka (tak przedstawionego przez prasę i media), jasno i klarownie napisał: „Wyraźne poparcie Ojca Świętego dla uznawania związków partnerskich par jednopłciowych wymaga wyjaśnienia. Oświadczenie Papieża wyraźnie przeczy temu, co od dawna naucza Kościół na ten temat”.
I jeszcze dodał jednoznacznie w swoim oświadczeniu: „Kościół nie może wspierać akceptacji obiektywnie niemoralnych związków. Osoby odczuwające pociąg do tej samej płci są ukochanymi dziećmi Boga i ich osobiste prawa człowieka oraz prawa obywatelskie muszą być uznane i chronione przez prawo”.
By zaraz dopełnić całego obrazu sytuacji: „Jednak legalizacja ich związków partnerskich, które próbują udawać święte małżeństwo, jest niedopuszczalna”. [2]

 
            Osoby homoseksualne mają prawo do wspólnego pożycia......

 
Ponieważ sytuacja stała się b. napięta, do sprawy odniósł się niemal natychmiast i serwis katolicki KAI w Polsce. Zaznaczył, że b. wiele światowych mediów powiela szokujące informację, jakoby obecny papież twierdził, że osoby homoseksualne mają prawo do uznania ich związków w przepisach cywilnych. Franciszek miałby także zachęcać takie osoby, by prowadziły swe dzieci do parafii i wyrażać się o sodomickich pseudo-rodzinach z aprobatą.
Niestety te gorszące, demoniczne rewelacje zawarte mają być niby w filmie dokumentalnym rosyjskiego reżysera pracującego w Holywood, Jewgienija Afiniejewskiego pt. „Franciszek”, którego premiera odbyła się podczas Festiwalu Filmowego w Rzymie.
Jak podają liczne media, w filmie padają jakoby takie oto słowa papieża Franciszka: „Osoby homoseksualne mają prawo do bycia w rodzinie. Są dziećmi Bożymi i mają prawo do rodziny. Nikt nie powinien być z tego powodu wykluczany lub nieszczęśliwy. Mają prawo do związków cywilnych. W ten sposób są one objęte ochroną prawną. Walczyłem o to”.
A dziennikarz „La Stampa” tłumaczy dla przykładu, że stwierdzenia te: „mają na celu podniesienie świadomości o tym problemie w obrębie Kościoła”.
            W tym zamieszaniu i rosnącym zażenowaniu u wielu, co właściwie spłodził znowu medialnie papież Franciszek? Katolicka Agencja Informacyjna (KAI) podjęła próbę interpretacji zdań, które miały się pojawić w filmie dokumentalnym pt. "Francesco”. W depeszy KAI czytamy zatem, iż papież miał w nim powiedzieć: "Osoby homoseksualne mają prawo do bycia w rodzinie; są dziećmi Boga; mają prawo do rodziny. Nikogo nie można wyrzucić z rodziny, ani sprawić, by jego życie było z tego powodu niemożliwe. To, co musimy stworzyć, to prawo do wspólnego pożycia. One mają prawo do tego, by być prawnie chronionymi".
Tymczasem wg orzeczenia Sądu Najwyższego, z dn. 25 lutego 2016 r. (Uchwała SN (7) z 25.2.2016 r., I KZP 20/15), omówionego na łamach Monitora Prawniczego "Zawarty w art. 115 § 11 KK zwrot „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” określa osobę, która pozostaje z inną osobą w takiej relacji faktycznej, w której pomiędzy nimi istnieją jednocześnie więzi duchowe (emocjonalne), fizyczne oraz gospodarcze (wspólne gospodarstwo domowe). Ustalenie istnienia takiej relacji, tj. „pozostawania we wspólnym pożyciu”, jest możliwe także wtedy, gdy brak określonego rodzaju więzi jest obiektywnie usprawiedliwiony." [3]

 
Zniszczenie Sodomy i Gomory

 
Polecam wszystkim ten filmik, gdyż praktycznie nie odbiega od naszego przekazu w Kościele katolickim. Biblia i Sumerowie. Wg biblijnej Księgi Rodzaju Bóg Jahwe zgładził mieszkańców Sodomy i Gomory. Ta biblijna historia odbiła się echem w mezopotamskich tekstach opowiadających o przerażającej zagładzie sumeryjskich miast. Poznajmy zatem bliżej historię zniszczenia Sodomy i Gomory. Dalsze rozważania naukowe (mogą być tam błędy, choć nie muszą) nie są bowiem tak ważne, jak sam przekaz biblijny. Znakomicie ilustrowany filmik opublikowany 10 kwietnia 2020 r. przez Kosmiczne Opowieści, a zatem:
 
https://youtu.be/cfQWzZrYZrI
 
Na koniec zachęcam do czynnego działania, dla przykładu możesz jeszcze dziś podpisać petycję: „,PETITION: Ask Pope Francis to clarify and rectify scandalous remarks on homosexual civil unions”, ja właśnie podpisałem i jestem gdzieś w okolicy 2400, podpisz na stronie: https://lifepetitions.com/peti...
 
 
 
 
Przypisy:
 
[1] https://www.pch24.pl/kard--ger...
[2] https://www.pch24.pl/biskup-to...
[3] https://www.pch24.pl/zwiazki-j...
 

YouTube: