Suwerenność a traktaty. Miejsce Polski w UE

Spotkanie z cyklu Rozmowy Europejskie, zorganizowane przez Centrum Badań Polityki Europejskiej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Bronisław Wildstein i Michał Karnowski. Prowadzi Karol Gac.

YouTube: