Wznowienie Norwida

Wznowienie "Pism Wybranych" Cypriana Kamila Norwida
Rozmawiają: Karol Samsel, Wiesław Rzońca, Eliza Kącka (prowadzenie)

YouTube: